Page 1

CUR RICU LUM VITAE wojciech s tachowiak

CUR RICU LUM


nogi + slash C@OS@BI@AK@ST2+ 2'CNRSDK@ķ@ wykonanego w technologii FIDU to realizacja koncepcji open design. Blaty wykonujemy z gamy naturalnych ENQMHQ®VNONCVXķRYNMXBGO@Q@LDSQ@BG NCONQMNĖBH  andrea martoneŞkuchnie ze smakiem.

nasz showroom: ǦǧǦǣǜ Ǭǣ ǦǣǜǪǢǘ JTBGMHDL@QSNMDCDRHFM DTÅžSDK ÅžǮǮǮ martoneÇ›ÇœÇªÇ ÇžÇ¥ DT


oVegVhoV_|cV/

egd_Z`ik^YZd

6`VYZb^X`^Z @d¨d 6ginhinXocZ

hedi`Vc^ZoVginhi`|6cc|

:`hiVinXo`^! ]^hiZgnXo`^ ^^ccZÑl^ŸiZ

7Vjb\Vgi!VWhdalZci`| \YV²h`^Z_6HE!Vjidg`|goV„W! ^chiVaVX_^!eZg[dgbVcXZdgVo Éab‹lZ`heZgnbZciVacnX]

\dYo#&(#dd

6ccV

7Vjb\Vgi khcfY_ &,hinXoc^V'%%+ KmXn]U§HYc`c[]Wnbm gU`Ubf&) =d]žhfc i`"8fnmaU§m

ε@jh^bc^Zbdèa^ldсegoZYZÉc^dlVc^Ved_ŸX^V]^hiZg^V!igVch[dgbVX_VoZh¨dlV"dWZa\^lh¨dld"`dbeaZbZci#9aVbc^Z]^hiZgnXo`VWgob^ ^ciZgZhj_|Xd!_Zhihncdc^bZbil‹gXoZ\dedYZ_ÑX^V`dW^ZiYdÑl^ViV!Wjcidlc^XoZ_XoncVlZigZldajXn_cZ_edhiVln#Id!Xd[Zb^c^ob_jèdY`gn¨^ egoZÑaZYo^¨cVedYhiVl^ZYo^Zl^ŸicVhidl^ZXocZ_]^hiZg^^!èZ_ZhiidgdYoV_Vjidhoij`^"c^\Ync^ZodhiV¨degon_ŸiZYdhed¨ZXocZ_Ñl^VYdbdÑX^#µ¿ 16ccV7Vjb\Vgi8oVh@jaijgn!'%%)cg&3


imPREESSum wojciech s tachowiak

kontakt telefoniczny kontakt elektroniczny portfolio „onlajn” autorska pracownia

0048 600 361 059 w.stchwk(at)gmail.com adalberts.carbonmade.com www.PanBonTon.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883). © Równocześnie zastrzegam, że wszystkie wykorzystane ilustracje (jeśli nie zaznaczono inaczej) oraz projekt tej broszury są mojego autorstwa i podlegają ochronie przepisami o prawie autorskim.

imPREESSum wojciech s tachowiak

kontakt telefoniczny kontakt elektroniczny portfolio „onlajn” autorska pracownia

0048 600 361 059 w.stchwk(at)gmail.com adalberts.carbonmade.com www.PanBonTon.pl

portfolio  
portfolio  
Advertisement