Page 1

www.sits.org.pl

Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu

Sezon 2012-2013


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Instruktor SITS

strukto ró e In ni

w

2

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

– zawsze właściwą drogą


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Zniżki dla kadry instruktorskiej . . . . . . . . . . . 30

Dane teleadresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

System szkolenia SITS . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Zarząd SITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Systematyka ewolucji SITS . . . . . . . . . . . . . . 35

Osoby współpracujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Stopnie szkoleniowe SITS . . . . . . . . . . . . . . . 37

Bezpiecznie z instruktorem SITS . . . . . . . . . . . . 8

Wykaz instruktorów SITS . . . . . . . . . . . . . . . 42

Razem możemy więcej i lepiej . . . . . . . . . . . . . 9

Wzór licencji instruktora . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Dekalog FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Oferta TOKO i SWANS . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Instruktor amator IVSI . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Zlecane wydawnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

OC instruktorów snowboardu SITS . . . . . . . . . 13

Warunki otrzymania

Strona internetowa SITS . . . . . . . . . . . . . . . . 14

patronatu/licencji SITS dla szkół . . . . . . . . . . 52

Jak zostać członkiem SITS . . . . . . . . . . . . . . 16

Wykaz szkół z licencją SITS . . . . . . . . . . . . . . 54

Program nauczania snowboardu SITS . . . . . . . 17

Wykaz szkół z patronatem SITS . . . . . . . . . . . 57

Relacja z kursu Instruktora Sportu . . . . . . . . . 18

Kalendarium imprez SITS . . . . . . . . . . . . . . . 62

Relacja z IX MPI 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Cennik opłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Regulamin MPI 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Reklamy szkół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Projekt graficzny, typograficzny, redakcja techniczna: Wojciech Kozłowski • www.wojciechkozlowski.pl

strukto ró e In ni

w

3

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Współpraca:


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Wstęp, co nowego w sezonie 2012-2013

Sezon 2012/2013 rozpoczyna już 5 rok działalności SITS i zgodnie ze statutem SITS zakończyła się czteroletnia kadencja dotychczasowych władz a rozpoczyna kolejna, 4-letnia kadencja nowego Zarządu. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze SITS odbyło się 16 czerwca 2012 we Wrocławiu W trakcie owocnych obrad, przebiegających w bardzo miłej atmosferze, ustępujące władze przedstawiły sprawozdania ze swojej 4 letniej działalności i uzyskały absolutorium. Wybory władz na kadencję 2012–2016 wyłoniły następujący skład: Zarząd: Piotr Kunysz – prezes SITS Jędrzej Jerzmanowski – v-ce prezes SITS Ewa Wyszowska – v-ce prezes SITS Andrzej Kornaś – sekretarz Urszula Sabat – skarbnik

strukto ró e In ni

w

4

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Nowo wybrane władze serdecznie dziękują ustępującemu Zarządowi oraz osobom współpracującym, które zakończyły z nami formalną współpracę, za owocną pracę w latach 2008-2012, deklarując jednocześnie kontynuację obranego kierunku działania i wypracowanej jakości. Jak widać zmiany w Zarządzie są niewielkie, co oznacza, że delegaci bardzo dobrze ocenili 4 obrany kierunek działania i politykę prowadzoną przez SITS.

Komisja Rewizyjna: Jarosław Bączyk – przewodniczący Michał Goły – członek Arkadiusz Świętalski – członek

W maju 2012 roku SITS rozwiązał porozumienie z Polskim Związkiem Snowboardu co oznacza, iż staliśmy się w pełni niezależną organizacją, współpracującą coraz mocniej z narciarskim środowiskiem instruktorskim (SITN) oraz organizacjami międzynarodowymi (INTERSKI). Przygotowując wydanie informatora czekaliśmy na zakończenie spraw legislacyjnych związanych z ustawą deregulacyjną, która będzie miała bardzo


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

duży wpływ na naszą działalność. Proces legislacyjny jednak nadal trwa, ale przesądzone wydaje się być jego pomyślne zakończenie w najbliższych dniach. Wyprzedzając więc nieco czekające nas zmiany, opracowaliśmy nowy system szkolenia, który będzie obowiązywał od sezonu 2012/2013 a który uwzględnia wszystkie zmiany prawne a który to, mamy nadzieję spotka się z aprobatą w środowisku instruktorskim. Z czekających nas w najbliższym sezonie zadań, największą wagę przybiera udział przedstawicieli SITS na kongresie IVSI, który odbędzie się na początku kwietnia we Francji. Będziemy tam reprezentowali polskie środowisko instruktorów snowboardu pośród reprezentantów z 20 innych państw. Kongresu, prawie całą naszą uwagę i siły skupiamy na Mistrzostwa Polski Instruktorów SITS, które rozwijają się w zawrotnym tempie i każdego roku podnoszą nam jako organizatorom poprzeczkę organizacyjną. Udało się również zakończyć prace nad bardzo oczekiwanym „Programem Nauczania Snowboardu SITS”, który lada dzień ujrzy światło dzienne i mamy nadzieję, będzie służył całej społeczności snowboardowej przez kilka sezonów. Kończąc ten dość ogólny wstęp, zachęcam do zapoznania się z treścią całego informatora a w imieniu nowego Zarządu, chciałbym życzyć wszystkim bardzo, bardzo śnieżnej zimy ! Dr Piotr Kunysz Prezes SITS

Dane teleadresowe – Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu Siedziba Stowarzyszenia: ul. Róży Wiatrów 5/7 m. 3 53-023 Wrocław e-mail: biuro@sits.org.pl tel. 604 615 856 NIP 8992672875 Konto bankowe:

Aliorbank 67 2490 0005 0000 4520 9640 9732 Strona internetowa:

www.sits.org.pl – www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Instruktorow-i-Trenerow-Snowboardu-SITS-PZS/181241449308

strukto ró e In ni

w

5

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

– SITS-PZS


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Zarząd Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Piotr Kunysz [Prezes] Kierowanie i koordynaja pracą SITS, wydawnictwa metodyczne, przedstawicielstwo AWF w SITS, kontakty międzynarodowe, baza danych tel. 604 615 856 e-mail: kunysz@sits.org.pl

Jędrzej Jerzmanowski [V-ce Prezes] Dokumentacja pracy SITS, unormowania prawne, technika i metodyka szkolenia w snowboardzie – styl alpejski tel. 502 232 844 e-mail: jedrzej@sits.org.pl Ewa Wyszkowska [ V-ce Prezes] Przedstawicielstwo AWF w SITS, programy i treści szkolenia na kursach instruktorskich tel. 668160 160 e-mail: powolna@wp.pl Andrzej Kornaś [Sekretarz] Bieżące sporządzanie protokołów ze spotkań SITS, ubezpieczenie instruktorów SITS, przedstawicielstwo SITS w SITN, marketing tel. 504 013 917 e-mail:  kssnow@wp.pl Urszula Sabat [Skarbnik]

strukto ró e In ni

w

6

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Finanse SITS, informator, MPI, przyjmowanie zgłoszeń i sprawozdań kursów kadrowych, przedstawicielstwo AWF w SITS tel. 601 240 392 e-mial: ula@sits.org.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Osoby współpracujące z SITS

Paweł Deżakowski MPI, przedstawicielstwo AWF w SITS, marketing tel. 601 955715 • e-mial: biuro@hurtownia-adrenaliny.pl

Bogdan Klepacki Szkoły snowboardu, licencje i patronaty tel. 601 707 745 • e-mial: b.klepacki@wp.pl

Lech Powolny Promocja IW, kursy i unifikacje instruktorskie, współorganizacja konferencji naukowych tel. 602 178 208 • e-mial: lech@szkolazdrowia.com.pl

Maciej Niebudek Komisja Freestylu tel. 609 299 298 • e-mial: maciek.niebudek@elephant.pl

Tomasz Żarnowski Organizacja MPI, marketing tel. 600 138 890 • e-mial: atlopez@interia.pl

Mikołaj Marciniak Przedstawicielstwo AWF w SITS, wydawnictwa metodyczne tel. 606 441 306 • e-mail: mikolaj@sits.org.pl

Krzysztof Traczyk Przedstawicielstwo AWF w SITS, wydawnictwa metodyczne tel. 508146103 • e-mial: keny@sits.org.pl

Agnieszka Guzowska

strukto ró e In ni

w

7

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Kursokonferencja przedsezonowa, informator, MPI tel. 691 395 085 • e-mail: guzowska@sits.org.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Bezpiecznie z instruktorem SITS

Na 9 stycznia 2011 roku zaplanowana była akcja „Bezpiecznie z Instruktorem SITS”. Niestety ze względu na niedostateczne warunki śniegowe nie doszło do jej realizacji. Mamy nadzieję, iż był to pierwszy i ostatni raz, kiedy to entuzjazm szkół i instruktorów ostudziła natura. Dzięki współpracy z SITN, w sezonie 2012–2013 akcja „Bezpiecznie z instruktorem SITS” odbędzie się w 20 stycznia 2013 roku, w dniu World Snow Day, w którym to również szkoły narciarskie z li-

cencją SITN, prowadzić będą bezpłatne lekcje. Akcja wzorem sezonu poprzedniego polegać będzie na udzielaniu darmowych lekcji snowboardu przez Instruktorów SITS pracujących w szkołach snowboardu, w dniu 20.01.2013 w godzinach 9.00–13.00. Szkoły które wezmą udział w akcji, decyzją zarządu SITS będą miały obniżoną opłatę licencyjną/patronacką o 50% w sezonie 2013/2014. Zgłoszenia przystąpienia do akcji prosimy przesyłać drogą @ na adres biuro@ sits.org.pl do dnia 10.12.2012, tak abyśmy mogli przygotować, wyprodukować na koszt SITS i dostarczyć wszystkim zgłoszonym szkołom, materiały reklamowe (naklejki, plakaty, …). Deklaracje powinny zawierać: – nazwę szkoły przystępującej do akcji – określenie dokładnego miejsca prowadzenia zajęć – listę instruktorów biorących udział w akcji Szczegóły akcji i adresy LSS oraz PSS biorących udział w akcji będą publikowane i nagłaśniane przez SITS – dołożymy wszelkich starań aby akcja zyskała jak największą liczbę patronów medialnych a z czasem być może i sponsorów. Będziemy o tym na bieżąco informować. Zarząd SITS


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Razem możemy więcej i lepiej

mować taką tendencję, gdyż w naszym przekonaniu poznawanie kolejnych dyscyplin zimowych i kształcenie się w nich bardzo dobrze wpływa na podwyższanie poziomu merytorycznego całości naszego towarzystwa. W związku z tym zachęcamy i zapraszamy koleżanki i kolegów z SITS do podjęcia ścieżki dalszego kształcenia w kierunku międzynarodowych uprawnień zawodowych w sportach śnieżnych ISIA (International Ski Instructors Association). Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć proporcje odzwierciedlające światową tendencję, tj. kilkudziesięcioprocentowy udział instruktorów snowboardu w gronie instruktorów zawodowych. Dla uhonorowania ambitnych starań o najwyższe kwalifikacje oraz dla zachęty pośród młodych adeptów instruktorskiej ścieżki kariery narciarskiej i snowboardowej realizujemy akcję „Apteczka instruktora zawodowego ISIA”, do której z nieukrywanym zadowoleniem przyjęliśmy chęć przystąpienia ze strony SITS. Jej beneficjentami będą w nadchodzącym sezonie nowo-uprawnieni instruktorzy zawodowi ISIA, absolwenci unifikacji instruktorów zawodowych oraz najlepsi absolwenci kursów instruktorskich SITN PZN oraz SITS. W dłuższej perspektywie razem możemy osiągnąć bardzo wiele. Jako szczególny czynnik napędzający naszą współpracę potraktujmy zgłoszoną oficjalnie przez SITN PZN (podczas majowego Kongresu ISIA w Krakowie) kandydaturę Polski do roli gospodarza Kongresu INTERSKI w 2019 roku, zbiegającego się z wypadającą wówczas okrągłą, setną rocznicą założenia Polskiego Związku Narciarskiego. Tylko poprzez systematyczne zacieśnianie współpracy podołamy tak ambitnym celom, jak goszczenie koleżanek i kolegów z całego globu podczas największej na świecie imprezy instruktorskiej organizowanej raz na cztery lata.

strukto ró e In ni

w

9

i Trenerów

warzysz e Sto

Maciej Kwiatkowski, Wojciech Woźnica Komisja Promocji i Marketingu SITN PZN

owboardu Sn

Sporty śnieżne, od kiedy tylko stały się popularne wśród społeczeństwa jako aktywna forma spędzania czasu wolnego zimą, stanowią dla setek tysięcy, a – pokładając ufność w statystykach – nawet milionów Polaków rewelacyjną alternatywę dla przeżywania tej pory roku w dość szarym krajobrazie mniejszych i większych miast. Jednak to, co przyjemne, aby wciąż było przyjemne, musi być bezpieczne. Na polskim rynku szeroko pojętej „akademii sportów śnieżnych”, w dobie deregulacji znoszącej wszelkie wymagane prawem kwalifikacje do nauczania dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, jako transparentne i godne zaufania instytucje dbające o jakość wyszkolenia kadr nauczycieli-instruktorów i nierzadko – wychowawców najmłodszego pokolenia zarazem – pozostały dwie organizacje: SITN PZN i SITS. Wierzymy, że dobrowolnie poddając się długiemu i wymagającemu szkoleniu, trudnym egzaminom, regularnej weryfikacji kompetencji oraz ustawicznemu dokształcaniu, dajemy świadectwo swojej pasji i odpowiedzialności za to, czemu w jej realizacji się poświęcamy. W zgodzie z maksymą„bezpieczeństwo miarą profesjonalizmu”z olbrzymim entuzjazmem przyjęliśmy propozycję połączenia sił w organizacji ogólnopolskiej akcji „Bezpiecznie z instruktorem...”, która z kolei staje się polskim wkładem w ogólnoświatową promocję aktywności fizycznej na śniegu w ramach FIS World Snow Day (II edycja tego święta odbędzie się 20 stycznia 2013 r.). Na polu międzynarodowym już zajmujemy wspólne stanowisko dbając o interes polskich instruktorów pracujących poza granicami kraju. Z kolei zacieśnianie współpracy w sprawach wewnętrznych zbliża nas do wspólnego stanowiska i głosu w kwestii unormowania polskich standardów nauczania zapisanych w prawie. Pracując razem zdziałamy o wiele więcej niż działając obok siebie. Bardzo pozytywnie odbieramy fakt funkcjonowania wielu członków naszego Stowarzyszenia w środowiskach obu organizacji – SITN i SITS. Chcemy wręcz pro-


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Dekalog FIS Dekalog snowboardera

Dekalog narciarski/snowboardowy stanowi 10 najważniejszych zasad których przestrzeganie zapewnić ma użytkownikom stoków całego świata maksymalne bezpieczeństwo. Został opracowany przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jego zasady obowiązują niezależnie od miejsca w jakim jeździmy na desce i należy im się bezwzględnie podporządkować i przestrzegać. 1. WZGLĄD NA INNE OSOBY Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innej osoby. 2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY Narciarze i snowboardziści powinni zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu 3. WYBÓR KIERUNKU JAZDY Zjeżdżając należy wybrać taki tor jazdy , aby uniknąć zderzenia z osobą znajdującą się przed nami. 4. WYPRZEDZANIE Wyprzedzać można z góry i z dołu, z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi/snowboardziście wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego manewrów. 5. RUSZANIE Z MIEJSCA I WJAZD NA DROGĘ ZJAZDU Narciarz lub snowboardzista, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu się chce znów ruszyć, ma obowiązek sprawdzić, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych. 6. ZATRZYMANIE SIĘ Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku trzeba usunąć się z trasy jak najszybciej. 7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE Powinno się podchodzić i schodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności należy ją opuścić. 8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW Wszyscy użytkownicy stoku powinni przestrzegać znaków ustawionych na trasach. 9. WYPADKI W razie wypadku każdy, kto znajduje się w pobliżu, powinien służyć pomocą poszkodowanemu.

strukto ró e In ni

w

10

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI Zarówno sprawca wypadku jak i poszkodowany oraz świadkowie muszą podać swoje dane osobowe.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Decydując się na uprawianie sportów zimowych, należy pamiętać o przygotowaniu merytorycznym. Znajomość dekalogu FIS to jeden z najważniejszych elementów edukacji do bezpieczeństwa w snowboardzie.

Oprócz dekalogu FIS, snowboardziści muszą pamiętać dodatkowo o tym aby:

strukto ró e In ni

w i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

– na wyciągach narciarskich (krzesełkowych, orczykowych, talerzykowych) tylna noga była zawsze odpięta – przed każdym skrętem, zwłaszcza “backside” spojrzeć za siebie i obserwować otoczenie – odpiętą deskę kłaść zawsze wiązaniami na śniegu 11


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Instruktor amator IVSI

Instruktor amator IVSI (międzynarodowy) Na mocy nowo zawartego porozumienia podpisanego w dniu 04 października 2012 pomiędzy Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN a SITS, licencjonowana kadra szkoleniowa SITS ma możliwość formalnej przynależności do organizacji międzynarodowej „Internationaler Verband der Schneesportinstruktoren” (IVSI) –„Association Internationale des Moniteurs de Ski”(ISIA). Instruktor amator – IVSI Za kryteria uprawniające kadrę szkoleniową SITS do przynależności do IVSI, strony porozumienia uznały: a) posiadanie przez zainteresowaną osobę ważnej licencji szkoleniowej SITS lub ważnej licencji szkoleniowej PZS

b) wypełnienie deklaracji członkowskiej IVSI, która zostanie potwierdzona przez SITS c) opłacenie legitymacji IVSI w wysokości 100,PLN oraz rocznego znaczka prolongaty legitymacji IVSI w wysokości 100,- PLN Zwracamy szczególną uwagę Instruktorów SITS, iż przynależność do IVSI daje wymierne korzyści w postaci: • podniesienia prestiżu posiadanego stopnia Instruktora • posiadania uprawnień respektowanych poza granicami Polski • możliwości uzyskania zniżek na karnety narciarskie poza granicami Polski

Instrukcja składania wniosków o wydanie legitymacji IVSI. Krok 4. Krok 1. Wypełniony wniosek, xero dokumentów + xero Ściągnij ze strony www.sits.org.pl druk wniosku dowodu wpłaty wraz z podanym adresem koreo wydanie legitymacji; wypełnij go wydrukuj lub spondencyjnym (dla poczty zwrotnej) prześlij zeskanuj. meilem lub listem priorytetowym (nie polecoKrok 2. nym !) na adres: Zrób xero lub skan wymaganych dokumentów Andrzej Kornaś, ul. Tadeusza Seweryna 5/27 (wykaz we wniosku). 31-632 Kraków, e-mail: kssnow@wp.pl Krok 3. Krok 5. Dokonaj wpłaty na konto SITN PZN w kwocie: Czekaj na listonosza! • 100 pln za wydanie legitymacji – płatne tylko

strukto ró e In ni

w

12

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

przy pierwszym wydaniu legitymacji • 100 pln za roczny znaczek prolongaty legitymacji – płatne przy pierwszym wydaniu legitymacji oraz w każdym kolejnym roku • 100 pln za wydanie duplikatu legitymacji • 20 pln za wymianę starej papierowej legitymacji na nową plastikową SITN, ul. Dębowa 6/1, 30-308 Kraków Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie Rynek Główny 47, Nr konta 58 1240 4650 1111 0000 5152 2902


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności OC instruktorów SITS

Niezmiernie miło jest nam poinformować całe środowisko instruktorskie SITS PZS, iż od dnia 1 grudnia 2010 roku, każdy czynny instruktor SITS PZS będzie posiadał ubezpieczenie OC, którego ważność zgodna będzie z ważnością uprawnień instruktorskich. Zarząd SITS podjął decyzję o ubezpieczeniu wszystkich swoich instruktorów w ramach wpłacanych składek członkowskich. • Ubezpieczający: Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu ul. Róży Wiatrów 5/7 lok.3, 53-023 Wrocław • Ubezpieczyciel: PZS S.A. • Suma ubezpieczenia: 2 000 000 zł • Podstawa ubezpieczenia: Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo - rekreacyjnym ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna • Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością albo aktywnością sportową albo wykonywanym zawodem określonymi w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z tą działalnością albo aktywnością sportową albo wykonywanym zawodem mieniem. Zarząd SITS

strukto ró e In ni

w

13

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

P.S. W przypadku konieczności skorzystania z polisy OC prosimy o bezpośredni kontakt z biurem SITS.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Strona internetowa Stowarzyszenia www.sits.org.pl

Z początkiem sezonu 2010–2011 oddaliśmy do użytku nowe strony internetowe, które oprócz wielu ciekawych informacji dla szerszego grona snowboardzistów, są dedykowane instruktorom

i szkołom snowboardu zrzeszonym w SITS. Strony zostały tak skonstruowane, aby maksymalnie uprościć większość procedur w komunikacji instruktor-biuro SITS oraz szkoła-biuro SITS.

Apelujemy do wszystkich instruktorów SITS (i dawnych PZS) Zapraszamy do zakładania swoich profili na www.sits.org.pl – w ten sposób automatycznie będziecie otrzymywali wszystkie ważne informacje!

strukto ró e In ni

w

14

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Co można zrobić poprzez nowe strony www? • zaczerpnąć wszystkich informacji na temat działalności Stowarzyszenia • znaleźć wszystkie informacje niezbędne początkującemu snowboardziście, który chciałbym rozpocząć przygodę z deską pod fachowym okiem instruktora – m.in. wykaz miejsc do jazdy, wykaz szkół snowboardu, praktyczne wskazówki, spis dostępnej literatury, … • tworząc swój profil jako instruktor SITS (tylko osoby posiadające licencję szkoleniową), po zalogowaniu się, będzie można mieć dostęp do całej historii swojego szkolenia, danych dotyczących terminów ważności uprawnień, terminu opłaconych składek a także dostęp do materiałów dydaktycznych oraz promocji przygotowanych przez SITS i partnerów dla instruktorów SITS;

tworząc swój profil jako szkoła snowboardu (tylko szkoły posiadające licencję lub patronat na dany sezon), po zalogowaniu się, będzie można (i trzeba) zgłaszać kursy online, wypełniać protokoły egzaminacyjne online, wysyłać wnioski o nadanie licencji/patronatu, wysyłać sprawozdanie z sezonu, tworzyć bazę danych własnych kursantów i kursów.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania adresu

www.sits.org.pl

celem śledzenia bieżących informacji szkoleniowych!


strukto r贸 e In ni

w

15

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Jak zostać członkiem SITS

Aby zostać członkiem SITS należy: – złożyć pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto: a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada), numer PESEL (jeżeli posiada), b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada) numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlega wpisowi do rejestru. O przyjęciu w poczet członków SITS decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. Uwaga! 1. Wszystkich pragnących zostać członkiem SITS prosimy o zapoznanie się z całym tekstem jednolitym Statutu (zobacz) oraz z wysokością składek czlonkowskich. 2. Deklaracja znajdują się na stronie www.sits.org.pl oraz w biurze SITS. 3. Odbycie szkolenia na stopnie SITS (I, II, III, SITS, IS) nie jest jednoznaczne z przyjęciem w poczet członków SITS. Należy WYPEŁNIĆ deklarację!

strukto ró e In ni

w

16

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Szczgóły i druki na stronie www.sits.org.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Program nauczania snowboardu SITS

Nauczanie snowboardu jest procesem złożonym – z jednej strony niezwykle przyjemnym, dostarczającym wielu satysfakcji i niezapomnianych przeżyć – z drugiej strony, o ile zależy nam na wysokiej jakości szkolenia, niezwykle skomplikowanym i wielotorowym, niosącym ze sobą olbrzymią odpowiedzialność – odpowiedzialność o zdrowie, satysfakcje i postępy snowboardowe innych osób. Program nauczania snowboardu, który trzymasz w ręku jest zbiorem zasad i wskazówek dotyczących szkolenia snowboardowego, mającym ambicje być drogowskazem metodycznym w nauczaniu snowboardu. Opracowany został na bazie doświadczeń zgromadzonych przez wiele lat podczas szkoleń i kursów. Jego zadaniem jest w sposób jasny, zwięzły i przejrzysty zapoznać z podstawowymi zasadami prowadzenia szkoleń snowboardowych i drogą metodyczna nauczania jazdy na desce gwarantującą wszechstronne, szybkie, skuteczne i co najważniejsze bezpieczne nauczanie szeroko pojętego snowboardu. Prezentowany materiał ukazuje drogę opanowania poszczególnych technik poruszania się na snowboardzie stanowiących bazę do dalszego, wnikliwego, rozwoju snowboardowego w wybranym przez siebie kierunku – freestyle, freeride, jibbing. Dla jak najlepszego zrozumienia wszystkich technik oraz ewolucji zawartych w niniejszym opracowaniu zostały one zaprezentowane w postaci zdjęć sekwencyjnych. Mamy nadzieje, że „Program nauczania snowboardu” będzie pomocny instruktorom w prowadzeniu zajęć na najwyższym poziomie oraz przyczyni sie do zadowolenia kursantów oraz sukcesu metodycznego na wszystkich szczeblach szkolenia snowboardowego.

Wrocław 2012

Zapraszamy do lektury!

WWW.SIT S.ORG.P

strukto ró e In ni

w

17

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

L


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Relacja

Kurs Instruktora Sportu 2012

Oczami Niny Orzeł

strukto ró e In ni

w

18

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Moja opinia z kursu IS będzie bardzo pozytywna, uważam że był to jeden z lepszych kursów szkoleniowych, na których miałam przyjemność uczestniczyć, chociaż jechałam na niego z pewną obawą....Wszystko zaczęło się od tego, że Zieleniec okazał się bardzo daleko. Wyruszyłam moim żółtym piździkiem z Gliwic i już po 5h dotarłam do celu. Pogoda też nie była zachęcająca do jazdy na snowboardzie, było szaro, buro i …”chlapowato”. Ale nie przyjechaliśmy tam na wypoczynek, tylko czekała nas ciężka harówka. I też tak było. Bardzo mi się podobało, że cały kurs był prowadzony na luzie i miłej atmosferze , ale co mieliśmy zrobić to było zrobione! A roboty było dużo, otóż do przerobienia mieliśmy cały snowboarding. Od jazdy na tyczkach, halfpipie, boksach, torze snowboard crossowym, skakaniu na skoczniach, aż do zabawy na śniegu, czyli butteringu, gdzie największą „odkrętkę” miał niepozorny Gajdek, skacząc ze wszystkiego i na wszystko ;) Każdy z nas miał

temat do przeprowadzenia, które realizowaliśmy na następnych dzień. Z zajęć przez nas prowadzonych można było się czegoś nauczyć i dowiedzieć, ponieważ każdy z nas miał coś do zaoferowania. Jedni okazali się ekspertami od pipe’u, inni większość czasu spędziła na butteringu, inni pasjonowali się boksami, tyczkami bądź snowboard crossem . Wszystko działo się pod czujnym okiem Maćka, który kontrolował nasze starania. Po mimo, jak wcześniej pisałam paskudnej pogody, jeździliśmy do oporu, wchodząc w butach snowboardowych na kolację, później szybka kąpiel i podsumowanie dnia, które odbywało się w zacisznym kącie, pewnej „kawiarni”. Cała metodyka nauczania poszczególnych dziedzin snowboardu została zapisana na kartach i zapamiętana w naszych głowach. Podsumowaniem naszego pracowitego kursu IS były Mistrzostwa Polski Instruktorów i tu nasz trener Maciek Niebudek ma się czym pochwalić;)


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Relacja

Kurs Instruktora Sportu 2012

Oczami Romana Szuby Przyjechałem spóźniony o kilka godzin, bo razem ze Świętym jechaliśmy prosto z trasy z Włoch. Na miejscu przywitał nas opad deszczu ze śniegiem. Dwie minuty po przyjechaniu do Zieleńca przebraliśmy się i wylądowaliśmy na stoku. Cztery minuty później zbiliśmy piątki z ekipą kursu IS. Gajtek -na wyciągu- w telegraficznym skrócie opowiedział, że mają zajęcia z Koniem, który uczy ich jakichś nowych butterów. Miałem małe zamieszanie w głowie po podróży i już nie wiedziałem kto prowadzi kurs, Maciek Niebudek, czy Koniu. Poziom sztuczek był wysoki. Każdy się wyginał i wklejał kolejne pressy. Nie do końca wiedziałem co jest grane. Myślałem, że Koniu to jakiś pros, ściągnięty na potrzeby kursu IS. Na przerwie pogadałem z Nim i powiedział, że jest uczestnikiem i każdy ma za zadanie poprowadzić jakiś element. Wtedy wiedziałem już, że jest dobrze; że poziom jest zacny i tydzień nie będzie zmarnowany. Po przerwie kolejny element i park. Wieczorem zasłużony chill i dyskusja na temat minionego dnia i kolejny, nadchodzących i jeszcze bardziej pracowitych.

Dni leciały za szybko, ale nie czułem, żeby coś mi uciekało. Kolejne sztuczki i informacje wchodziły do głowy. Z dnia na dzień wiedzałem coraz więcej o metodyce freestylu i byłem przekonany, że to jeden z bardziej owocnych tygodni na desce. Każdy po kolei prowadził zajęcia. Podpatrzyłem sporo nowych metod nauczania i zabaw na śniegu. Nauczyłem się poruszać po trasie do boardercrossu (może trochę za dużo powiedziane, ale były gleby, emocje i współzawodnictwo), pajpie (tutaj też możnaby się zastanawiać czy to już pajp czy jeszcze nie...) i jeździć slalomem z ruchomymi tyczkami, bowiem ludzi w Zieleńcu jak zawsze – za dużo. Spędziłem sporo czasu w parku na całkiem solidnych przeszkodach. Wszystko po to, żeby doskonalić swoje umiejętności i zdając egzamin, otrzymać dodatkowe kwalifikacje. Poznałem mocno zajawkową ekipę, z którą spędziłem naprawdę udany tydzień. Jeżeli jeszcze się zastanawiasz czy wziąć udział w takim kursie to powiem, że nie ma nad czym myśleć. Trzeba to zrobić jak najszybciej, chociaż takiej ekipy już chyba nie będzie ;)

Oczami Pawła Firlewicza

strukto ró e In ni

w

19

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

„Podsumowując naszego IS-a to krótko mówiąc odbył się profesjonalnie w profesjonalnym sQuadzie! Szczegółowy metodycznie, bardzo sympatycznie towarzysko, super klimat i miła atmosfera! Na pewno dużo,dużo każdy z niego „wyniósł” i będzie mógł to przekazywać dalej. A co finalnie ucieszyło to to, że z naszej paczki zdobyliśmy aż 3 medale oraz najlepszy czas na slalomie, co pokazało, że nie próżnowaliśmy:)”


Relacja z XI Mistrz Zieleniec 17–18.03.2011 r.


zostw Polski Instruktorów Oj działo się! Nikt chyba nie przypuszczał, że zjawi Nas się aż tak dużo! XI edycja Mistrzostw osiągnęła rekordową liczbę ponad 80 zawodników. Pogoda jak na zamówienie – snowboardowe Hawaje. Już w piątek wieczorem podeszliśmy taktycznie do tematu… w biurze odebraliśmy wesołą ekipą z kursu instruktorskiego numery startowe – zawsze to kilka minut snu dłużej w sobotę Biuro przygotowane i gotowe do pracy, szybciutko zapisali i wydali nam numery. Pani Ewa z biura profesjonalna i uśmiechnięta – „Nie ma dowodu – nie ma numerka!”. Po formalnościach udaliśmy się na spoczynek przed dniem następnym…

> więcej na stronie 22


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Relacja

XI Mistrzostw Polski Instruktorów

Oczami Katarzyny Pokój

strukto ró e In ni

w

22

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Sobota… Budzik, śniadanie, karnet, rozgrzewka…. Stok nr 6. Przed godz 10:00 na 6-tce zaczęło robić się tłoczno. Slalom przygotowany, ale nieugięta grupa sędziów nie wpuściła Nas na trasę „poglądową” Tak wiec zza płota, Ci co widzieli pojechali, reszta zjechała jak potrafiła najlepiej. Otwarcie Mistrzostw i decyzja sędziów- slalom jedziemy tylko jednym przejazdem! I pojechaliśmy… jedni- powoli jak żółw ociężale… drudzy- spieszą się, spieszą by zdążyć na czas…. Najlepszy czas uzyskała Gosia Kukucz. Pierwsza konkurencja zakończyła się ok. godz 13:00, przerwa techniczna do 14 i odprawa z sędziami przed drugą konkurencją – jazdą techniczną. Jedziemy 4 techniki: skręt ślizgowy, śli-

zgowy tyłem, cięty NW i śmig ślizgowy. Do każdej z technik 2-3 osobowa komisja sędziowska. I pojechaliśmy … najpiękniej jak każdy z nas potrafił. Najlepszym technikiem został Arek Świętalski. Ok. godz 16 czas na zasłużony odpoczynek – wykorzystanie talonu na piwko i kiełbaskę. A wieczorem … integracja, czyli lans i bans przy dźwiękach Red Bulla w zielenieckiej „5”. Niedziela… budzik, śniadanie, karnet, rozgrzewka… stok nr 4 i 5. Zaczęliśmy od treningu. Część zawodników jeździła na boxach, część na skoczniach. Ustawienie przeszkód przyciągnęło niezłą widownię. Tego dnia na stokach firmy snowboardowe udostępniały sprzęt do testów. Pojawili się: K2, Apo, Ros-


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Zawodnikom, którzy nie doświadczyli w tym sezonie stania na podium rozlosowano gadżety snow! Później w to My mogliśmy się „zrewanżować” sędziom w nieoczekiwanej bitwie na śnieżki. Przeżyli wszyscy, a Prezes SITS mógł oficjalnie zakończyć zawody Mistrzostw Polski Instruktorów 2012 w Zieleńcu.

Czekając na oficjalne wyniki mistrzostw zorganizowano specjalny przejazd Instruktorów startujących w MPI 2012 na stoku nr 4. Przejazd ponad 100 osób zrobił bardzo duże wrażenie i z wiadomych źródeł był widoczny nawet z najodleglejszych zakątków Zieleńca.

MĘŻCZYŹNI 1. AREK ŚWIĘTALSKI 2. PAWEŁ FIRLEWICZ 3. TOMEK ZBICIAK

Wszystkim startującym gratuluję, miło było się z Wami zobaczyć, pożartować i wystartować w mistrzostwach. Pięknie, że tak to się ładnie wszystko rozrasta – może kiedyś mistrzostwa będą trwały tydzień. Do zobaczenia za rok.

strukto ró e In ni

w

23

i Trenerów

warzysz e Sto

Wyniki końcowe przedstawiły się następująco: KOBIETY 1. GOSIA KOŁACZ 2. GOSIA KUKUCZ 3. NINA ORZEŁ

Najlepszym zawodnikiem Freestyle okazał się Kuba Sitak.

owboardu Sn

signol i Ride. Wszyscy z Nas (Instruktorów) dostali 50% zniżki na sprzet z sezonu 2011/12, a nawet 2012/13 (Rossignol). Zniżki obowiązują nadal na legitymację Instruktorów SITS! Konkurencja Freestyle – 2 komisje sędziowskie – do pokonania skocznia: mała lub duża oraz box: krótki lub długi - do wyboru. Poziom wysoki – wiekoszość wybrała dużą skocznię i długiego boxa. Było co oglądać!


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Relacja

XI Mistrzostw Polski Instruktorów

Oczami Gosi Kukucz

strukto ró e In ni

w

24

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Po kilku latach nieobecności, przy okazji innych zobowiązań znalazłam się w Zieleńcu. Odbywały się tu Mistrzostwa Polski Instruktorów. Korzystając z okazji postanowiłam wystartować. Po raz pierwszy w historii zawody były dwudniowe. Jak się okazało było to bardzo dobre posunięcie, gdyż na start zgłosiło się ok.130 mężczyzn i 50 kobiet!! Pierwszego dnia rozegrany został slalom gigant. Niestety tylko jeden przejazd, bo wiosna przyszła w tym roku bardzo szybko i tak jak mrozy w lutym ścięły cały kraj tak teraz ciepełko i słońce zapanowało nad stokami. Po zakończeniu konkurencji alpejskiej, na stok wyjechały Szanowne Komisje i oceniały uczestników w jeździe technicznej. Najlepszym technikiem został Arkadiusz Świętalski, który na koniec dołożył jeszcze tytuł Mistrza Polski Instruktorów! Ale o tym za chwilkę. Wieczorem SITS zaprosił wszystkich uczestników na imprezę do Disco „5”, gdzie przy muzyce granej przez DJów Red Bulla bawili się wszyscy (albo prawie wszyscy, sądząc po tłumie) uczestnicy zawodów;) Następnego dnia już od godziny 9 zaplanowany był trening na skoczni i boxach, ale w związku z dobrą zabawą poprzedniego wieczoru nie wszyscy dotarli na stok punktualnie. Dla mnie to nawet lepiej, bo miałam czas na zapoznanie się z boxem, który nie jest moją najmocniejszą stroną. Po kilku przejazdach i złotych radach od koleżanek po fachu (za które jeszcze raz wielkie dzięx!!) poszłam na skocznię. W związku ze zmęczeniem w poprzednich dniach nie trenowałam jeszcze na skoczni, no ale dziś nie było wyjścia…

Szef wszystkich szefów, Pedro, usypał (z małą pomocą pana ratrakowca) dwie hopki. Mała miała ok.3m płaskiego, a duża 8m. Potem w związku ze zużyciem zrobiło się 7m, ale i tak wyglądała na dość sporą;) Po wykonaniu „ogóra” na małej skoczni postanowiłam jednak zapoznać się z dużą. I jak się okazało nie była taka straszna! O 11 rozpoczęły się zawody. W pierwszym skoku zrobiłam methoda, a w drugim lekko muśnięte indy. A potem poszłam na boxa…. Najpierw oglądałam przejazdy innych, ale przecież do odważnych świat należy i dałam radę! Zrobiłam co prawda tylko 50/50, ale udało mi się zeskoczyć z boxa i ładnie odjechać. W przyszłym roku chyba zainwestuję we freestylową deskę, bo mój boardercrossowy Coal 163cm nie jest najlepszą deską do jibbingu;) Popołudniu cała nasza banda wykonała jeszcze zjazd „wężykiem” po całym stoku. Myślę, że wszyscy którzy nas widzieli byli w niezłym szoku, że taka duża grupa może zjechać jednym śladem! Zakończenie zawodów to już same przyjemne rzeczy. Wręczenie całej masy nagród zwycięzcom, losowanie gadżetów wśród wszystkich uczestników i zaproszenie na przyszły rok! Mistrzami Polski zostali Małgorzata Kołacz i Arkadiusz Świętalski. Wielkie gratulacje!! Zawody odbyły się w bardzo miłej atmosferze, przy pięknym słonku zamówionym zapewne przez SITS i muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że znalazłam się u odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie! Dzięki za miło spędzone kilka dni i do zobaczenia w przyszłym roku!!


strukto r贸 e In ni

w

25

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Relacja

XI Mistrzostwa Polski Instruktorów

strukto ró e In ni

w

26

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Zieleniec 17–18.03.2012 r.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Regulamin Mistrzostw Polski Instruktorów SITS

4. Konkurencje: a) Jazda techniczna • skręt ślizgowy, • skręt cięty NW, • śmig cięty, • skręt ślizgowy tyłem b) Freestyle: • skok (na średniej wielkości skoczni, tj. z 3–6m odcinkiem płaskiego za progiem) • boks (na średniej wielkości boksie bez łamań, tj. długość 5–8m; szerokość do 0,5m; wysokość do 1m). c) Slalom gigant (czas mierzony elektronicznie) ZAWODY 4. Zasady uczestnictwa W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy rekreacji i instruktorzy sportu SITS, oraz absolwenci kursów instruktorskich organizowanych przez SITS PZS dla których start w MPI jest egzaminem. Do zawodów przystąpić mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia oraz opłacone składki. Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne ryzyko. Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie. Opłata startowa – 50 pln (start w zawodach, ciepły posiłek) Kaucja za wydanie nr startowego – 50 pln lub dokument tożsamości. 5. Zgłoszenia Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną (email). Odbiór nr startowych oraz wpłata wpisowego w godzinach porannych w dniu rozpoczęcia zawodów w biurze zawodów. 6. Program zawodów – punktacja Na program zawodów składa się trójbój:

strukto ró e In ni

w

27

i Trenerów

warzysz e Sto

* szczegółowy rozkład godzinowy podany zostanie w komunikacie zawodów, który będzie dostępny na stronie www.sits.org.pl

• jazda techniczna – 4 ewolucji – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje • freestyle – 2 ewolucje – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne konkurencjach • jazda sportowa – slalom gigant – rezultatem jest czas jednego, lepszego przejazdu Wynikiem trójboju jest suma miejsc. W przypadku równej sumy miejsc o kolejności decyduje lepszy rezultat jazdy technicznej. Obowiązuje podział zawodników na dwie grupy: kobiety i mężczyźni. Kolejność startu: • jazdy technicznej – kolejność dowolna, • freestyle – kolejność dowolna, • jazda sportowa – kolejność w pierwszym przejeździe wg numerów startowych; w pierwszej kolejności startują kobiety następnie mężczyźni, w drugim przejeździe kolejność odwrócona wg numerów startowych kobiet następnie mężczyzn. 7. Nagrody Dyplomy i nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Nagrody otrzymują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Zwycięscy trójboju w każdej kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku. Dodatkowo, w łączonej kategorii kobiet i mężczyzn wyłoniony zostaje: Najlepszy technik, Najlepszy freestylowiec, Najlepszy alpejczyk. 8. Sędziowanie Zawody sędziują osoby (IR, IS, IW SITS PZS) powołane przez SITS PZS. 9. Protesty Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów. Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100 zł. Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu. 10. Organizator Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej. Niezbędne koszty organizacji pokrywane są ze środków własnych SITS PZS. Zwracamy uwagę wszystkich instruktorów, że uzyskanie 7,5 pkt. Z jazdy technicznej MPI zaliczane będzie po opłaceniu składek jako unifikacja instruktorska, na wniosek zainteresowanego złożony przed zawodami (opłatę za unifikację należy uiścić na konto SITS przed zawodami i okazać dowód wpłaty w biurze zawodów). Wyniki zawodów stanowią także kryterium kwalifikacyjne na stopień instruktora wykładowcy SITS PZS.

owboardu Sn

1. Cel Zawody służą doskonaleniu poziomu technicznego oraz integracji kadry szkoleniowej SITS. 2. Organizator Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu 3. Termin i miejsce 16-17 marzec 2013 Zieleniec • otwarcie zawodów – 17.03, godziny poranne • slalom gigant – 17.03, godziny przedpołudniowe • jazda techniczna – 17.03, godziny popołudniowe • freestyle – 18.03, godziny przedpołudniowe • zakończenie zawodów – 18.03 godziny popołudniowe


strukto r贸 e In ni

w

28

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

XI Mistrzostwa Polski Instruktorów Dziękujemy za wsparcie


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Zniżki dla kadry instruktorskiej SITS

Apo

Zniżki 50% na kolekcję z zeszłego sezonu. Kontakt przez stronę www.apo-snow.pl, e-mail: biuro@apo-snow.pl, tel: +48326081490; odbiór osobiście w Katowicach albo wysyłką,

Pathron i Raven

Kontakt w sprawie zniżek pod mailem dystrybutora e-mail: marcin@pyc.pl lub stronę www.pyc.pl. Zniżka uwzględniana będzie za okazaniem legitymacji lub jej skanu.

K2

Zniżki 50% na kolekcję z zeszłego sezonu, 40% na kolekcję z nowego sezonu. Kontakt do Rafała tel. 784 089 394 mail: rotkegel@tytan-sport.pl

Ride

-25% -30% -40% -50%

Zniżki dla instruktorów na sprzęt Ride, Capita, Union 50% (zeszły sezon) i 30% na kolekcję tegoroczną. Towar można wybrać np. na skateshop.pl Kontakt e-mail: missions@missions.pl

Rossignol

Zniżki 50% na kolekcję z zeszłego sezonu. Kontakt w sprawie zniżek instruktorskich: Paweł Buczko, e-mail: p.buczko@pmsport.com.pl

SWANS i TOKO

strukto ró e In ni

w

30

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Zniżki 25–40% na cały asortyment. Kontakt i szczegóły na str 47


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

XII Mistrzostwa Polski Instruktorów 16–17 marca 2013 r., ZIELENIEC

31

i Trenerów

warzysz e Sto

w

strukto ró e In ni

owboardu Sn

Info i zapisy: www.sits.org.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS

Stopnie szkoleniowe i stopnie sprawności technicznej SITS – podstawa prawna Podstawowe akty prawne: 1. Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127 z 15 lipca 2010. poz. 857 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. Nr 44, poz. 233).

Wprowadzone w sezonie 2010–2011 zmiany systemu szkolenia, wynikające z Ustawy o Sporcie z 2010 roku okazały się słuszne i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce. Wydaje się, iż nowe przepisy „okrzepły” i uporządkowały rynek kształcenia kadr instruktorskich z wieloletniego dualizmu. Przedstawiony w niniejszym informatorze (na stronach następnych) system szkolenia SITS, który obowiązywać będzie od sezonu 2012/2013 zawiera kolejne zmiany, „wyprzedzając” sytuację, którą stworzy ustawa deregulacyjna. Bez względu na termin wejścia tej ustawy w życie, biorąc pod uwagę tendencje światowe, rozwiązanie porozumienia z PZS oraz dynamiczny rozwój SITS, nowy system szkolenia zostaje wyraźnie rozdzielony na ścieżkę rekreacji i ścieżkę sportową a dopełnieniem zmian jest zanik „ścieżki” państwowej.

strukto ró e In ni

w

32

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Każdą osobę, która zamierza zostać w przyszłości instruktorem SITS („związkowym”), czeka pracowita, aczkolwiek konieczna do przejścia droga. Początkujący w zdobywaniu uprawnień instruktorskich snowboardzista musi zacząć od uzyskania (w zależności od zakresu jego umiejętności) bezpośrednio I bądź II stopnia sprawności. Kursy na I i II stopień realizowane są we wszystkich PSS i LSS (wykaz aktualnych szkół w Komunikacie) Ukończenie kursu na II stopień i zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do wzięcia udziału w kursie na III stopień, który można rów-

nież odbyć wyłącznie w PSS i LSS Pomyślne ukończenie kursu na III stopień oraz uzyskanie licencji III stopnia sprawności umożliwia wzięcie udziału w kursie na Instruktora SITS. Wymogi, które należy spełnić, aby przystąpić do kursu na Instruktora SITS zostały opisane w niniejszym Informatorze. Po zakończeniu szkolenia instruktorskiego można kontynuować swój rozwój na polu sportowym – zostać Trenerem SITS. Kurs i stopień Trenera SITS jest pochodną dawnego Instruktora Sportu.


strukto r贸 e In ni

w

33

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu


Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu

strukto r贸 e In ni

w

34

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Stopnie sprawności technicznej

Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem – zakładanie sprzętu – podnoszenie się i upadanie – pozycja podstawowa i równowaga – poruszanie się (płaski teren, stok) – zwroty Techniki podstawowe – ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem – jazda w skos stoku (przodem, tyłem) – jazda w linii spadku stoku – jazda wyciągiem – skręt ślizgowy rotacyjny

– skręt ślizgowy – skręt ślizgowy NW Podstawowe elementy freestylu – półobrót i obrót płaski FS i BS – ollie, nollie – nosepress, tailpress – skok prosty na skoczni **

Techniki średniozaawansowane – skręt ślizgowy tyłem – śmig ślizgowy – skręt cięty – skręt cięty NW – śmig cięty – przejazd różnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, różne ukształtowanie i przygotowanie stoku)

Średniozaawansowane elementy freestylu – skok 180 na stoku w czasie jazdy FS i BS – noseroll, tailroll – skok z grabem na skoczni – skok shifty na skoczni – 50/50 – BS boardslide – nosepress, tailpress na boxie ***

strukto ró e In ni

w

35

i Trenerów

** – II stopień zawiera wszystkie elementy I i II stopnia sprawności technicznej *** – III stopień zawiera wszystkie elementy I, II, III stopnia sprawności technicznej

warzysz e Sto

Zaawansowane elementy freestylu – skok 180 na skoczni FS i BS – skok 180 z grabem na skoczni FS i BS – skok 360 na skoczni – FS boardslide na boxie

owboardu Sn

Techniki zaawansowane – skręt cięty tyłem – skręt cięty WN – skręt cięty kompensacyjny


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Specjalizacje sportowe

strukto ró e In ni

w

36

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Alpejskie techniki sportowe – slalom (SL) – slalom gigant (GSL) – slalomy równoległe (SL i GSL) – snowboard cross – freeride – przejazd trudnych form terenowych

SPECJALIZACJA SPORTOWA Freestylowe techniki sportowe – skocznia – halfpipe – jibbing – slopestyle


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Stopnie szkoleniowe

KURS METODYCZNY z zakresu nauki i doskonalenia snowboardu na bazie technik i elementów I, II i III stopnia

AWANS ZAWODOWY w strefie szkolenia sportowego na podstawie pozytywnie zakończonego przewodu nobilitacyjnego, na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć zawodowych w szkoleniu sportowym oraz sformalizowanego doskonalenia zawodowego w zakresie teorii sportu i teorii treningu sportowego

SITS

INSTRUKTOR

WYKŁADOWCA SITS

TRENER

MASTER SITS

strukto ró e In ni

w

37

i Trenerów

warzysz e Sto

AWANS ZAWODOWY w strefie szkolenia rekreacyjnego na podstawie pozytywnie zakończonego przewodu nobilitacyjnego, na podstawie kryteriów dotyczących zaawansowania technicznego, sprawności sportowej, praktyki szkoleniowej, formalnego statusu zawodowego SITS oraz poprawności (akceptacji) społecznej i kultury osobistej

TRENER

owboardu Sn

KURS METODYCZNO-SZKOLENIOWY teoretycznych i praktycznych podstaw treningu sportowego dzieci i młodzieży z doskonaleniem bazowych elementów techniki sportowej IV stopnia


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS

Stopnie sprawności technicznej

Stopnie sprawności technicznej SITS stanowią potwierdzenie umiejętności technicznej jazdy na snowboardzie oraz są etapem pośrednim umożliwiającym przystąpienie do kursu na Instruktora SITS a dalej Ternera SITS. Jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych ewolucji snowboardowych (wykaz ewolucji na str. 35). • Prawo do organizowania kursów na 1 stopień posiadają Licencjonowane oraz Patronackie Szkoły Snowboardu. • Kurs powinien trwać nie mniej niż 56 godzin [7 dni] zajęć pratycznych na śniegu. • Kurs na 1 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem średniej ocen na poziomie 5.0 pkt. (w skali ocen 0–10) • Ważność stopnia jest bezterminowa. • Na kursie realizowany jest program nauki i doskonalenia ewolucji I stopnia. Cena kursu: wg kalkulacji organizatora Jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych i średniozaawansowanych ewolucji snowboardowych (wykaz ewolucji na str. 35) • Stopień uprawnia do przystąpienia do kursu na 3 stopień sprawności technicznej. • Prawo do organizowania kursów na 2 stopień posiadają Licencjonowane oraz Patronackie Szkoły Snowboardu. • Kurs powinien trwać nie mniej niż 56 godzin [7 dni] zajęć pratycznych na śniegu. • Kurs na 2 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem średniej ocen na poziomie 6.0 pkt. (w skali ocen 0–10) • Ważność stopnia jest bezterminowa. • Na kursie realizowany jest program doskonalenia ewolucji II stopnia. Cena kursu: 450 PLN

strukto ró e In ni

w

38

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

• Jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych ewolucji snowboardowych (wykaz ewolucji na str: 35) • Stopień uprawnia do przystąpienia do kursu na Instruktora SITS. • Prawo do organizowania kursów na 3 stopień posiadają Licencjonowane oraz Patronackie Szkoły Snowboardu. • Kurs powinien trwać nie mniej niż 56 godzin [7 dni] zajęć pratycznych na śniegu. • Kurs na 3 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem średniej ocen na poziomie 7.0 pkt. (w skali 0–10) • Ważność stopnia jest bezterminowa. • Na kursie realizowany jest program doskonalenia ewolucji III stopnia. Cena kursu: 600 PLN


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS

Stopnie szkoleniowe – licencje instruktorskie

Jest stopniem uprawniającym do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie (na poziomie rekreacyjnym). Jest kursem metodycznym z zakresu nauki i doskonalenia snowboardu na bazie technik i elementów I, II i III stopnia • Prawo do organizowania kursów posiadają Licencjonowane oraz Patronackie Szkoły Snowboardu. • Kurs powinien trwać nie mniej niż 56 godzin [7 dni] zajęć pratycznych na śniegu. Cena kursu: 1200 PLN Uprawnienia: • prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie (na poziomie rekreacyjnym) • prawo startu w MP Instruktorów SITS • prawo do uczestnictwa w kursie Trenera SITS • korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS • zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS • nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami SITS • możliwośc otwarcia patronackiej szkoły snowboardu • możliwość otrzymania instruktora międzynarodowego IVSI Kryteria kwalifikacyjne na kurs Instruktora SITS: • ukończony 18 rok życia (w dniu rozpoczęcia kursu) • III stopień sprawności technicznej • posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu i egzaminu • dobry stan zdrowia Warunki otrzymania uprawnień: • uczestnictwo w kursie • pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego i wewnętrznego egzaminu praktycznego • pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego (średnia z jazdy technicznej minimum 7,5 pkt.) podczas Mistrzostw Polski Instruktorów SITS (max. 3 sezony po kursie), (dotyczy również studentów AWF) Kursy organizowane są przez SITS oraz AWF-y współpracujące z SITS. Weryfikacja uprawnień Instruktora SITS: a) zaliczenie 2 dniowego kursu unifikacyjnego w trakcie kursów na stopień Instruktora SITS w Licencjonowanej Szkole Snowboardu, wraz z wewnętrznym egzaminem praktycznym z jazdy technicznej (ewolucje jak na MPI). Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata. b) zaliczenie MPI ze średnią z jazdy technicznej 7,5 pkt. Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata. c) na Kursokonferencji przedsezonowej – tylko dla kierowników szkół. Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata.

strukto ró e In ni

w

39

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

O chęci unifikowania uprawnień na MPI i KK należy wcześniej poinformować organizatorów oraz PRZED unifikacją dokonać stosownych opłat (wg cennika SITS) na konto SITS, okazując dowód wpłaty w biurze zawodów. Biuro zawodów NIE PRZYJMUJE opłat za unifikację!


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS

Stopnie szkoleniowe – licencje instruktorskie

Jest kursem metodyczno-szkoleniowym teoretycznych i praktycznych podstaw treningu sportowego dzieci i młodzieży z doskonaleniem bazowych emelentów techniki sportowej IV stopnia.

TRENER

SITS

• Prawo do organizowania kursów posiada SITS. • Kurs powinien trwać 90 godzin – 56 godzin [7 dni] zajęć praktycznych na śniegu + 34 godziny [4 dni] zajęć teoretycznych Cena kursu: 1500 PLN

Uprawnienia: • prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie sportu • prawo do ubiegania się o stopień funkcyjny Instruktora Wykładowcy • prawo do ubiegania się o stopień instruktora międzynarodowego IVSI + ISIA • prawo startu w MP Instruktorów SITS • możliwość otwarcia patronackiej szkoły snowboardu • korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS • zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS • nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami SITS Kryteria kwalifikacyjne na kurs instruktora sportu: • średnie wykształcenie • ukończenie kursu teoretycznego – część ogólna kursu IS • stopień instruktora SITS lub instruktora rekreacji SITS • posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu i egzaminu • dobry stan zdrowia Warunki otrzymania uprawnień: • uczestnictwo w kursie • pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego Weryfikacja uprawnień Trenera SITS: a) zaliczenie 2 dniowego kursu unifikacyjnego w trakcie kursów na stopień Instruktora SITS w Licencjonowanej Szkole Snowboardu, wraz z wewnętrznym egzaminem praktycznym z jazdy technicznej (ewolucje jak na MPI). Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata. b) zaliczenie MPI ze średnią z jazdy technicznej 7,5 pkt. Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata. c) na Kursokonferencji przedsezonowej - tylko dla kierowników szkół. Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata.

w

40

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

O chęci unifikowania uprawnień na MPI należy wcześniej poinformować organizatorów! strukto ró e In ni


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Jest stopniem funkcyjnym SITS uprawniającym do prowadzenia zajęć na kursach kadrowych oraz kierowania Licencjonowaną oraz Patronacką Szkołą Snowboardu. Uprawnienia: • jest uprawniony do prowadzenia zajęć na kursach kadrowych • prawo do pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia w LSS • prawo sędziowania w MP Instruktorów SITS-PZS • nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami SITS-PZS Kryteria kwalifikacyjne: • posiadanie 5-letniego stażu instruktora SITS-PZS • posiada stopnia instruktora sportu SITS-PZS • udokumentowany staż w LSS lub w AWF podczas kursów na I, II i III stopień sprawności • zgłoszenie kandydata przez LSS lub AWF • uzyskanie w MPI średniej minimum 8.5 pkt i czasu minimum 110 % (mężczyźni) lub 115% (kobiety) od czasu wzorcowego. Po spełnieniu kryteriów i uchwale Zarządu SITS, kandydat otrzymuje: • status asystenta IW • przydział opiekuna stażu asystenckiego • temat pracy kandydackiej • plan stażu na kursach instruktorskich – min. 1 tydzień na kursie Instruktora SITS oraz 1 tydzień na kursie IS Staż asystencki nie powinien trwać dłużej niż 3 lata. Zakończeniem stażu asystenckiego jest pozytywny wynik obrony pracy i podjęcie przez SITS uchwały o nadaniu stopnia IW SITS-PZS. Weryfikacja uprawnień instruktora wykładowcy: a) coroczne uczestnictwo w Kursokonferencji przedsezonowej. Opłata składki 3 letniej.

TRENER

strukto ró e In ni

w

41

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

AWANS ZAWODOWY w strefie szkolenia sportowego na podstawie pozyMASTER SITS tywnie zakończonego przewodu nobilitacyjnego, na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć zawodowych w szkoleniu sportowym oraz sformalizowanego doskonalenia zawodowego w zakresie teorii sportu i teorii treningu sportowego.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej Wykaz osób posiadających uprawnienia szkoleniowe SITS – PZS

Instruktor wykładowca Deżakowski Paweł Jerzmanowski Jędrzej Klepacka Anna Kornaś Andrzej

Kuklik Krzysztof Kunysz Piotr Marciniak Mikołaj Niebudek Maciej

Traczyk Krzysztof Wojtak Januard Wyszkowska Ewa

Instruktor sportu Ackermann Michał Ciok Michał Dyakowski Rafał Firlewicz Paweł Gajtkowski Grzegorz Gąska Tomasz Goły Michał Guzowska Agnieszka

Jarkiewicz Łukasz Kowalski Jakub Koniuszewski Łukasz Mikunda Łukasz Orzeł Nina Osipiuk Marta Paszkiewicz Grzegorz Polasik Łukasz

Sawczuk Ariel Skorupa Marcin Szuba Roman Świętalski Arkadiusz Tomaszewski Sebastian Zbiciak Tomasz Żarnowski Tomasz

Instruktor rekreacji Andrzejewski Piotr Augustowski Adam Balcerzak Natalia Balicki Piotr Banaszek Łukasz Bar Radosław Barabasz Maciej Bartos Paweł Barwicz Bartłomiej Biela Michał Bieliński Oskar Bień Szymon Biernacka Agata Biestek Piotr Bloda Piotr Bochiński Ignacy Boczek Michał Bodera Jeremiesz Bojarska Karolina Bolesta Łukasz Borowski Bartosz Borsiak Maciej Boryniec Łukasz

Boryniec Michał Brodziak Paweł Broniec Aleksandra Brożek Bartosz Brzozowski Jakub Cabaj Przemysław Caban Mateusz Chałupczak Aleksandra Chajdas Michał Chmura Michał Chojcan Joanna Chomczyk Piotr Chwaszcz Marcin Cichowska Aleksandra Cichy Dominik Ciciński Rafał Cieślar Agata Cieślar Weronika Cieślar Zbigniew Cupiał Jakub Cybulka Mariusz Cymbor Małgorzata Czarkowski Ryszard

Czarnecka Katarzyna Czech Maciej Czereda Krzysztof Czermak Patryk Czuber Michał Damski Piotr Darmas Magdalena Darmas Małgorzata Długołęcki Daniel Dmowski Artur Dobosz Leszek Domaradzka Maria Domżalski Tadeusz Dorosz Alina Drechny Jacek Dudek Magdalena Dydejczyk Bartosz Dzieduszycka Zofia Dziurczak Paweł Engel Dariusz Ferenc Aleksandra Filipczak Wiktoria Filipek Filip

strukto ró e In ni

w

42

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

[Stan na dzień 01.10.2012 r.]


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Narloch Dominika Nawrocki Sebastian Niedzielska Anna Nowak Michał Odrobiński Filip Olszewska Wioletta Opiela Maciej Orłowska Magdalena Osik Tomasz Ozaist Piotr Pajdo Paweł Pajerski Paweł Paśko Kamil Pawlikowska Elżbieta Perszke Piotr Piątek Rafał Piecuch Patryk Pieczonka Bartosz Piekarczyk Łukasz Pierzga Piotr Pietraczyk Patryk Pilch Jakub Piotrowska Ewa Piotrowski Daniel Płonka Mateusz Podbielska Maria Luiza Podgórski Maciej Pokój Katarzyna Popardowski Tomasz Proficz Wojciech Prządka Katarzyna Prządka Marcin Puchalski Jacek Pysz Remigiusz Pytel Marcin Raupuk Kacper Rękas Tomasz Robak Sabina Rodzoch Mateusz Roszczyk Mateusz Rościszewski Maciej Rybicki Marcin Ryłko Bartłomiej Rymuszka Norbert Rynkiewicz Romuald Ryszka Jacek Rzepko Marian Sabat Urszula Sadowski Rafał Sak Łukasz Sak Mateusz Siemińska Gabriela Siewruk Michał strukto ró e In ni

w

43

i Trenerów

Czerwonym kolorem oznaczono instruktorów, którzy w tym sezonie powinni zrobić unifikację uprawnień!

warzysz e Sto

Korchan Kamil Korchan Kamil Kosiński Marcin Kostera Radosław Kotlarski Mateusz Kowalski Michał Kozieł Tomasz Kozłowska Agata Kranz Wiktor Krasowski Filip Krawczyk Michał Krzywania Marcin Kuchta Michał Kudelski Adam Kukla Marcin Kukucz-Legień Małgorzta Kulik Przemysław Kurpierz Karol Kurpios Kamil Kurzeja Marek Kuśmierczak Michał Kwaśny Joanna Kwaśny Kinga Lengiewicz Michał Leśniewski Paweł Lewandowski Aleksander Lipiński Krzysztof Loncierz Artur Łagódka Jacek Łapa Michal Łęcka-Kucharska Patrycja Łężak Paulina Łodygowska Anna Maj Filip Malejewski Jarosław Małgorzata Kukucz-Legień Marciniak Marcin Marcinkiewicz Karol Maroń Bartłomiej Maszczyński Jan Maszczyński Jan Maślanka Marcin Materna Łukasz Matusz Klaudia Matuszyk Kacper Mirosław Maciej Missała Bartłomiej Misztal Marcin Miśkowiec Mateusz Mraz Grzegorz Multan Paulina Musialik Michał Myśliński Maciej

owboardu Sn

Flakiewicz Klaudia Gabryś Agnieszka Galara Paweł Gałuszka Grzegorz Gaweł Mariusz Gawlik Jakub Gierlik Łukasz Głowacki Piotr Goły Beata Grabowska Natalia Grucka Tomasz Grzeszek Marcin Gutkiewicz Jarosław Gwarek Lucyna Haber Sebastian Hałoń Monika Hanusek Tomasz Hassa Barbara Hodorowicz Grzegorz Hoffa Agata Homa Krzysztof Horyza Anna Irla Hanna Iwańczyk Mateusz Jacek Krausel Jachymek Agnieszka Jachymek Michał Janik Marta Jarząbek Ewa Jędrzejewski Paweł Jonkisz Magdalena Kacperczyk Małgorzata Kajfasz Piotr Kamiński Grzegorz Kamyk Michał Kapel Monika Kapustka Piotr Karoń Iwona Katarzyna Strzelecka Kaźmierczak Mateusz Kaźmierczak Paweł Kelm Małgorzata Kędzior Dariusz Kijkowski Jerzy Kitka Tomasz Kłos Karolina Koch Jacek Kołacz Małgorzata Konarski Piotr Konderla Dawid Konieczny Mateusz Konopacki Krzysztof Kończak Mateusz


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Sikora Grzegorz Siwiec Paulina Skupień Dawid Skwarko Łukasz Słowioczek Tomasz Sobczyk Anna Sobierajewicz Magdalena Sobiś Maciej Stachowicz Marcin Staniszewski Michał Starzyk Michał Staszkiewicz Adam Stec Paweł Suchowian Jan Sulicz Emilian Sypień Rafał Szatkowska Marlena Szczepanik Tomasz Szczęsny Krzysztof Szerszeń Michał Szmigielska Noemi Sznajder Maria Szul Robert

Szulawa Wiktor Szwechłowicz Marek Szwed Piotr Szwiec Robert Szymik Martyna Szymkowiak Szymon Śliwiński Szczepan Ślizowski Michał Świątczak Robert Świerczek Joanna Świrszcz Mateusz Tkaczuk Dariusz Tomaszewski Sebastian Trzciński Maciej Tudryn Tomasz Umecka Hanna Urbański Jakub Walicki Dariusz Warzecha Krzysztof Welcz Karolina Wesołowski Jakub Wiciak Magdalena Wierbiłowicz Dorota

Wilk Oskar Wisełka Paweł Wiśniewski Bartosz Wiśniewski Paweł Wojciech Stefaniak Wojtaszek Szymon Wojtyś Piotr Woźniak Aneta Woźniak Paulina Woźniak Tomasz Wychowaniec Karol Wyrobisz Dominik Wysocki Michał Wyszkowski Adam Zaleska Katarzyna Zarzycka Anna Zawisza Filip Zieniuk Maciej Zybko Przemysław Zygulski Radosław Żak Dariusz Żuk Jakub Żuk Wojciech

Czerwonym kolorem oznaczono instruktorów, którzy w tym sezonie powinni zrobić unifikację uprawnień!

Lista posiadających legitymacje IVSI [Stan na dzień 24.09.2012 r.]

strukto ró e In ni

w

44

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Caban Edward Jarząbek Ewa Kunysz Piotr Kornaś Andrzej Szymański Marek Niebudek Maciej Kostera Radosław Deżakowski Paweł Koch Jacek Fraszka Jakub Podbielska Maria- Luiza Sidor Alicja Gurdak Jakub Misztal Marcin

Kiela Michał Marek Patrycja Pisuk Krzysztof Miśkowiec Mateusz Iwańczyk Mateusz Dobrowolski Jakub Powolna Ewa Ackermann Michał Jarkiewicz Łukasz Łukasz Kobyciński Michał Pakulski Agata Cieślar Mariusz Socha Jakub Sitak

Michał Nowak Michał Ratyński Wiktoria Filipcza Rozalia Barabas Marcin Maślanka Wojciech Krystosiak Paweł Jedrzejewski Małgorzata Kacperczyk Anna Łodygowska Maciej Trzciński Dariusz Engel Romuald Rynkiewicz Tomasz Wozniak


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS

Wzór licencji (legitymacji instruktorskiej) SITS

> Awers legitymacji

Rewers legitymacji >

UWAGA

Przypominamy, że umieszczenie na liście korespondencyjnej SITS, możliwe jest pod warunkiem dokonania opłaty rocznej (składki) w wysokości 50 zł (3 letnia – 150 zł). Kserokopie wszelkich opłat wraz z korespondencją należy przesyłać pod adres SITS. Zwracamy uwagę na konieczność poddania się unifi kacji instruktorów rekreacji i sportu, którzy zdobywali uprawnienia w sezonie 2009/2010 i wcześniej.

strukto ró e In ni

w

45

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Intruktorzy Rekreacji z licencją SITS, którzy poddawać się będą unifkacji, po jej pozytywnym zaliczeniu otrzymywać będą licencję Instruktora SITS


ktorów i Trenerów Snowboardu yszenie Instru Stowarz

CERTYFIKAT

zaświadcza się, że

ukończył kurs, pozytywnie zdał egzaminy i otrzymał stopień

...................................................................................... INSTRUKTORA SNOWBOARDU SITS

Wrocław,

w

i Trenerów

46

Piotr Kunysz Prezes SITS

Wzór certyfikatu obowiązujący w sezonie 2011/2012.

strukto ró e In ni

owboardu Sn

warzysz e Sto

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Szanowni Trenerzy i Instruktorzy Snowboardu! Wszyscy wiemy jak istotną sprawą dla skutecznego opanowania techniki jazdy, jej doskonalenia, ale i dla bezpieczeństwa na stoku jest posiadanie możliwie najlepszego sprzętu, skutecznie wspomagającego snowboardzistę. Oferta sklepowa jest wprawdzie bardzo szeroka, kolorowa i zróżnicowana cenowo, ale odróżnienie tego co ładne od tego co dobre, tego co „trendy” od tego co rzczywiście działa jest niebywale trudne. Kończy sie to tym, że metodą prób i błędów, nabywając kolejne wersje wyposażenia dochodzimy wreszcie do tego co nas intersuje. Jest to jednak często droga długa i kosztowna. Drugim sposobem na posiadanie niezawodnego sprzętu – szybszym i tańszym – jest wsłuchanie się w głos doradczy osób doswiadczonych w tym zakresie. Od tego sezonu wprawadzamy zatem rubrykę PORADY prezentującą te elementy wyposażenia snowboardzisty, które naszym zdaniem powinny Was mocno zaintersować. Na pierwszy ogień poszły gogle. Dzieje się tak z dwóch powodów: – bezpieczeństwa: dobra widoczność, nawet w trudnych warunkach jest podstawą profilaktyki antwypadkowej, pozwala utrzymać wysoki poziom orientacji w terenie, a odpowiednia elestyczność szyb chroni oczy i część twarzy przed urazami, – zdrowia: dobre gogle, to nie atrakcyjne ramki czy rzucajaca na kolana guma dociskowa. Pierwszym punktem oceny gogli jest jakość ich szyb, które powinny jak najwierniej oddawać rzeczywistość, nie męczyć wzroku słabymi walorami przjrzystości czy ciągłym zaparowaniem. Nasza propozycja to gogle japońskiej firmy SWANS, których szyby przechodzą kontrolę podobna do szkieł optycznych, są nieparujące i chrakteryzują sie nieprawdopodobną klarowością. Na tej stronie kierujemy Wasza uwagę na odpowiednie przygotowanie deski do jazdy, łatwego jej prowadzenia i utrzymania pełnej kontroli nad skrętem. Mowa o smarowaniu ślizgu i ostrzeniu krawędzi. To pierwsze odpowiada łatwość jazdy i konserwacje deski, a krawędzie to przede wszystkim kontrola kierunku i prędkości jazdy z możliwością natychmiastowego zatrzymania się włącznie. Nasza propozycja to smary i narzędzia lidera tego rodzaju artykułów – szwajcarskiej firmy TOKO. Aby zachęcić Was do spróbowania produktów SWANS i TOKO, a jednocześnie ułatwić atrakcyjny do nich dostęp, uzgodniliśmy z dystrybutorem obu firm w Polsce (ELEPHANT PRO-SPORT z Wrocławia) stałe, wysokie rabaty: Instruktorzy: 25% Wykładowcy, Trenerzy: 40% Szkoły Snowboardu: 40%

Zakupów można dokonywać według następującego schematu:

1) Instruktorzy, Trenerzy: www.e-sportshop.pl > zamówienie > imię i nazwisko, nr legitymacji lub zaświadczenia ukończenia kursu instruktorskiego > potwierdzenie ze sklepu z kwotą do zapłacenia (z uwzględnieniem przysługującego rabatu) 2) Szkoły i instruktorzy/trenerzy posiadający działalność gospodarczą z zakresu sportów zimowych: www.toko.info.pl / www.swans.info.pl > rejestracja klienta hurtowego > zamówienie

strukto ró e In ni

w

47

i Trenerów

owboardu Sn

UWAGA! ustalonym zniżkom nie podlegają produkty objęte „promocją”

warzysz e Sto

Jesteśmy pewni, że uzyskacie pełną satysfakcję z nabytych artykułów, a za ich posrednictwem jeszcze wiekszą przyjemność z jazdy na desce!


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Gogle SWANS

strukto ró e In ni

w

48

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Z przyjemnością przedstawiamy Wam zimową kolekcje japońskiej firmy SWANS, która jest częścią koncernu YAMAMOTO, który od prawie 100 lat (rok założenia 1911 !) specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości szkieł i szyb do okularów, gogli, kasków (motocyklowych, dla pilotów samolotów, itp.). Podstawą koncepcji produktów YAMAMOTO jest z jednej strony maksymalna ochrona naszych oczu, a z drugiej strony wspomaganie procesu widzenia, nawet podczas najtrudniejszych dla oka warunków. Dlatego szyby produkcji firmy YAMAMAOTO charakteryzują się najwyższym poziomem technicznych i optycznych rozwiązań, pozwalających na pełną ich integrację z naszym systemem widzenia. Produkty sportowe koncernu YAMAMOTO oferowane są pod własną marką SWANS. W Polsce marka ta jest obecna od 15 lat. Kto raz spróbował jazdy w goglach SWANS, ten z pewnością docenił ich jakość i nie zamieni ich na żadne inne. Komfort widzenia przez szyby zamontowane w tych goglach jest wyjątkowy i trudny do porównania z jakimkolwiek produktem z tej branży. Szczególnie w zakresie ostrości, wierności odległości, szerokiego zakresu oświetlenia i trwałości szyb. Firma SWANS jest pionierem we wprowadzeniu do gogli wielu nowinek zwiększających komfort i bezpieczeństwo użytkownika, np. pierwsze szyby z polaryzacją (1995), za-

wór wyrównujący ciśnienie między szybami (1998), system CLARITEX (2005) zachowujący czystość szyby przy największych nawet opadach deszczu czy śniegu czy Puff Foam – gąbka nie wchłaniająca wody oraz niewiarygodnie delikatna i przyjemna dla skóry. Specjalną troskę firma SWANS przykłada do gogli dla osób noszących okulary. W kolekcji jest kilka modeli takich gogli, w tym także gogle z polaryzacją, co jeszcze niedawno wydawało się technicznie niemożliwe. Kolekcję uzupełnia bogata oferta gogli dziecięcych, które dzięki lekkości, doskonałej uszczelce i wyjątkowej jakości widzenia pozwalają dzieciom zapomnieć o tym, co mają na twarzy. Ważne podkreślenia jest to, że wszystkie gogle SWANS wyposażone są w najtrwalszy system anti-fog, zatapiany w szybie na poziomie produkcji. Jest więc niezawodny! Oczywistym uzupełnieniem zimowej kolekcji SWANS są kaski. W ofercie mamy dwa rozwiąznia konstrukcyjne: kaski pełne (tzw. twarde) i kaski z miękkimi nausznikami. W obu rozwiązaniach możemy wybierać miedzy bardziej lub mniej zaawansowanymi modelami. W kolekcji kasków mamy także popularny model RENTAL, przeznaczony dla wypożyczalni czy szkółek narciarskich, charakteryzujący się bardzo uniwersalnym systemem regulacji wielkości w zakresie 52-64 cm (rozmiar M i L).


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Zalecane wydawnictwa

Snowboard – Poradnik Autor: Mikołaj Marciniak Wyd.: Pascal, Bielsko-Biała, 2007

Snowboard – śladami instruktora Autor: Piotr Kunysz Wyd.: Almapress, Warszawa, 2002 wydanie V

strukto ró e In ni

w

50

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Teoretyczne podstawy wybranych dyscyplin zimowych. Pod red. Piotr Kunysz Wyd.: AWF Wrocław, 2006

Snowboard Podstawy Freestylu Autor: Krzysztof Traczyk Wyd.: SITS, 2010

Snowboard – technika, metodyka, szkolenie; Autor : Powolny Lech , Kunysz Piotr, Wyszkowska Ewa Wyd.: Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa, 1999

Snowboard. Gry, zabawy i ćwiczenia. Autor: Piotr Kunysz, Urszula Sabat Wyd.: AWF Wrocław, 2011


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Sporty Śnieżne. Stan i perspektywy badań. Pod red. Ślężyński Jan, Juras Grzegorz Wyd.: AWF Katowice, 2008

Program nauczania snowboardu SITS. Wyd.: Almapress, 2012

Wrocław 2012

WWW.SITS.ORG.PL

Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, nr 31 Pod red. Piotr Kunysz Wyd.: AWF Wrocław, 2011


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Szkoły snowboardu Warunki otrzymania licencji/patronatu SITS

1. Kierownikiem wyszkolenia szkoły ubiegającej się o licencję jest instruktor-wykładowca SITS -PZS a szkoły ubiegającej się o patronat – instruktor wykładowca lub instruktor SITS-PZS z aktualnie ważnymi uprawnieniami. Kierownik wyszkolenia może pełnić tę funkcję wyłącznie w jednej szkole snowboardu. 2. Szkoła może zatrudniać wyłącznie kadrę szkoleniową posiadającą aktualne uprawnienia SITS-PZS do szkolenia.

ktorów i Trenerów Snowboardu yszenie Instru Stowarz

LICENCJA

Upoważnia do szkolenia podstawowego, szkolenia w zakresie stopni sprawności oraz stopni szkoleniowych w sezonie 2011/2012 dla szkoły pełna nazwa szkoły pełny adres telefon e-mail

Piotr Kunysz Prezes SITS

Wrocław,

3. Szkoła dysponuje technicznymi możliwościami do przeprowadzania szkolenia podstawowego (tyczki, kamera, odpowiednio zabezpieczony teren itp). 4. W przypadku niewypełnienia lub niedotrzymania ustaleń i obowiązków Zarząd SITS może podjąć decyzję o zawieszeniu licencji/patronatu. Szkoła snowboardu może również nie otrzymać licencji lub patronatu w następnym sezonie. 5. Po zrealizowaniu odpowiedniego kursu, Szkoła może nadawać, w imieniu SITS, odpowiednie klasy sprawności oraz stopnie szkoleniowe SITS-PZS. 6. Patronat SITS sprawowany jest za pośrednictwem licencjonowanej szkoły snowboardu. 7. Warunkiem otrzymania Patronatu i Licencji przez szkołę jest uregulowanie do dnia 30 maja (ostatniego dnia składania wniosków) wszystkich płatności wobec SITS.

strukto ró e In ni

w

52

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

8. Wnioski o udzielenie licencji/patronatu, składa się do 31 maja na stosownym druku z załączeniem niezbędnych dokumentów i dowodu obowiązujących opłat. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest nie zaleganie z opłatami i dokumentacją dotyczącą poprzedniego sezonu.

ktorów i Trenerów Snowboardu yszenie Instru Stowarz

PATRONAT

Upoważnia do szkolenia podstawowego oraz szkolenia w zakresie stopni szkoleniowych w sezonie 2011/2012 dla szkoły pełna nazwa szkoły pełny adres telefon e-mail

Piotr Kunysz Prezes SITS

Wrocław,


53

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

w

strukto r贸 e In ni


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Szkoły snowboardu Wykaz szkół z licencją SITS

ACTIV X SPORT 42-200 Częstochowa ul. P.O.W. 8/79 tel./faks 34 397 88 81 tel. 605 057 177 info@activxsport.pl

activxsport.pl Kierownik szkoły: Januard Wojtak Kierownik szkolenia: Januard Wojtak

AWF WROCŁAW 51-612 Wrocław ul. Paderewskiego 35 tel. 71 347 32 21 piotr.kunysz@awf.wroc.pl

awf.wroc.pl Kierownik szkoły: Piotr Kunysz Kierownik szkolenia: Piotr Kunysz

AWF KATOWICE 40-065 Katowice ul. Mikołowska 72a tel./faks 32 207 51 10 powolna@wp.pl keny@sits.org.pl

awf.katowice.pl Kierownik szkoły: dr Katarzyna Górska Kierownik szkolenia: Ewa Wyszkowska, Krzysztof Traczyk

AWF POZNAŃ

strukto ró e In ni

w

54

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

61-871 Poznań ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 606 441 306 m.marciniak@post.pl

awf.poznan.pl Kierownik szkoły: Mikołaj Marciniak Kierownik szkolenia: Mikołaj Marciniak


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

BOARDRIDER MACIEJ NIEBUDEK 53-133 Wrocław ul. Kampinoska 9 tel. 609 299 298 info@board-rider.pl

board-rider.pl Kierownik szkoły: Maciej Niebudek Kierownik szkolenia: Maciej Niebudek

HURTOWNIA ADRENALINY EXTREME SPORTS 44-105 Gliwice ul. Łowicka 9E tel. 32 291 74 97 tel. 601 955 715 biuro@hurtownia-adrenaliny.pl

hurtownia-adrenaliny.pl Kierownik szkoły: Paweł Deżakowski Kierownik szkolenia: Paweł Deżakowski

KENYONBOARD SILESIA SNOW&WIND ACADEMY 41-810 Zabrze ul. Paderewskiego 103/3 tel./faks 32 2750121 tel. 508 146 103 keny@kenyonboard.com

kenyonboard.com Kierownik szkoły: Krzysztof Traczyk Kierownik szkolenia: Krzysztof Traczyk

KLEPACKA-SPORT 34-500 Zakopane ul.Strążyska 30 tel. 604 615 967 klepacka.sport@gmail.com

snowboard.zakopane.pl Kierownik szkoły: Anna Klepacka Kierownik szkolenia: Anna Klepacka

KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE SNOWBOARDU kssnow.pl

strukto ró e In ni

w

55

i Trenerów

warzysz e Sto

Kierownik szkoły: Andrzej Kornaś Kierownik szkolenia: Andrzej Kornaś

owboardu Sn

31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza 20 tel. 504 013 917 kssnow@wp.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

CENTRUM SZKOLENIA SIGN-X 53-023 Wrocław ul. Róży Wiatrów 5/7 m. 3 tel. 604 615 856 biuro@signx.pl pedro@signx.pl

signx.pl Kierownik szkoły: Piotr Kunysz Kierownik szkolenia: Piotr Kunysz

CENTRUM NARCIARSTWA I SNOWBOARDU SZKOŁA ZDROWIA

40-881 Katowice ul. Chrobrego 43/138 tel./faks 32 254 72 39 tel. 602 178 208 lech@szkolazdrowia.com.pl

szkolazdrowia.com.pl Kierownik szkoły: Lech Powolny Kierownik szkolenia: Ewa Wyszkowska

UWAGA! 1) Szkoły (osoby) zainteresowane uzyskaniem licencji SITS, mogą zwrócić się do kol. Bogdana Klepackiego o szczegółowe informacje i warunki uzyskania licencji. 2) Termin przyjmowania wniosków o udzielenie licencji na następny sezon – do 31 maja 2013

strukto ró e In ni

w

56

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

3) Po przekroczeniu terminu zgłoszenia cena patronatu lub licencji wzrasta o 100 zł. Szkoła nie jest również uwzględniana w wykazie znajdującym sie w Komunikacie przedsezonowym.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Szkoły snowboardu Wykaz szkół z patronatem SITS

AKADEMICKA SZKOŁA NARCIARSTWA I SNOWBOARDU

54-317 Wroclaw ul. Sarbinowska tel. 693 185 378 asnakademicka@gmail.com

asn.zieleniec.pl Kierownik szkoły: Jakub Kowalski Kierownik szkolenia: Jakub Kowalski

CAR-TOURIST – BARTŁOMIEJ GROCHOWSKI 85-030 Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6 tel./faks 52 3221945 kom. 603 366 007 info@cartourist.com

cartourist.com Kierownik szkoły: Bartłomiej Grochowski Kierownik szkolenia: Waldemar Grabowski

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA AGNIESZKA PŁONKA ul. Dembowskiego 3/2 71-533 Szczecin tel. 609 259 903

seniorzywruchu.pl Kierownik szkoły: Mateusz Płonka Kierownik szkolenia: Mateusz Płonka

CENTRUM SZKOLENIA SKI&SNOW “BARTUŚ” bartus-zieleniec.com

strukto ró e In ni

w

57

i Trenerów

warzysz e Sto

Kierownik szkoły: Tomasz Żarnowski Kierownik szkolenia: Tomasz Żarnowski

owboardu Sn

ul. Zieleniec 61 57-340 Zieleniec tel. 600 138 890


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

ELEMENT SCHOOL OF SNOWBOARD 43-460 Wisła os. B.Prusa 20/19 tel. 508 156 939 biuro@elementsos.com

elementsos.com Kierownik szkoły: Grzegorz Kamiński Kierownik szkolenia: Grzegorz Kamiński

EXTREME PLANET 60-681 Ponań os. Chrobrego 12/94 tel. 501 450 424 lukasz@extremeplanet.pl

extremeplanet.pl Kierownik szkoły: Łukasz Polasik Kierownik szkolenia: Łukasz Polasik

FEEL GOOD 33-101 Tarnów Św. Brata Alberta7 tel. 696 267 872 feelgood@aktywni.pl

feelgoodboard.pl Kierownik szkoły: Szymon Bień Kierownik szkolenia: Szymon Bień

GO4RIDE JACEK KRAUSEL ul. Starobielska 1/14 43-300 Bielsko-Biała tel. 889 002 637 jacek@go4ride.pl

go4ride.pl Kierownik szkoły: Jacek Krausel Kierownik szkolenia: Jacek Krausel

HODOROWICZ-SPORT

strukto ró e In ni

w

58

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 56 tel. 604 649 723 grzesiek@hodorowicz-sport.pl biuro@hodorowicz-sport.pl

hodorowicz-sport.pl Kierownik szkoły: Grzegorz Hodorowicz Kierownik szkolenia: Grzegorz Hodorowicz


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

INARI SNOWBOARDS 20-435 Lubin ul. Oczki 7 tel. 817 438 082 biuro@inarisnowboards.pl

inarisnowboards.pl Kierownik szkoły: Ariel Sawczuk Kierownik szkolenia: Ariel Sawczuk

NUMBER ONE SURF BARTOSZ BROŻEK ul. Lipowa 51 95-082 Góra Kamieńsk Chechło Drugie tel. 503 968 190

n1snow.pl Kierownik szkoły: Bartosz Brożek Kierownik szkolenia: Bartosz Brożek

MIXTURA ul. Czarny Dwór 16B/4 80-365 Gdańsk tel. 665 888 848 biuro@mixtura.pl

mixtura.pl Kierownik szkoły: Piotr Jendryczka Kierownik szkolenia: Aleksander Lewandowski

RONIN 44-100 Gliwice ul. Berbeckiego 3/4a Tel. 501 794 569 ronin@roninsnowboards.com

roninsnowboards.com Kierownik szkoły: Rafał Dyakowski Kierownik szkolenia: Rafał Dyakowski

SNOWCLUB snow-club.pl

strukto ró e In ni

w

59

i Trenerów

warzysz e Sto

Kierownik szkoły: Remigiusz Olejniczak Kierownik szkolenia: Remigiusz Olejniczak

owboardu Sn

71-051 Szczecin ul. Szeligowskiego 85/2 tel. 0 502 315 298 biuro@snow-club.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

SNOW4LIFE 40-584 Katowice ul. Brynowska 76 tel. 696 077 994 biuro@snow4life.pl siwex@snow4life.pl

snow4life.pl Kierownik szkoły: Krzysztof Warzecha Kierownik szkolenia: Krzysztof Warzecha

SNOWSPORTS 31-158 Kraków ul. Krowoderska 58/13 tel. 12 357 13 45 tel. 696 486 869 biuro@snowsports.p

snowsports.pl Kierownik szkoły: Piotr Ozaist Kierownik szkolenia: Piotr Ozaist

SPORTEUM 03-068 Warszawa ul. Zawiślańska 27 tel. 502 289 702 gasior1@poczta.onet.eu

sporteum.pl Kierownik szkoły: Tomasz Gąska Kierownik szkolenia: Tomasz Gąska

SWITCH GROUP MICHAŁ CIOK ul. Kruszcowa 4 08-110 Siedlce tel. 793 381 957

Kierownik szkoły: Michał Ciok Kierownik szkolenia: Michał Ciok

,,SNOWFLAKE” ZIELENIEC

strukto ró e In ni

w

60

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

ul. Zieleniec 67 57-340 Duszniki-Zdrój tel. 722 306 851

wypozyczalnia-szkola-zieleniec.pl

Kierownik szkoły: Michał Szerszeń Kierownik szkolenia: Michał Szerszeń


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

EHSCHOOL ul. Armii Krajowej 16b/32 41-400 Mysłowice tel. 509 511 181 acker@ehschool.pl coach@ehschool.pl

ehschool.pl Kierownik szkoły: Michał Ackermann Kierownik szkolenia: Michał Ackermann

SZKOŁA SNOWBOARDU HOPA Istebna 1440 43-470 Istebna tel. 601 618 338 biuro@hopasnowboards.pl

hopasnowboards.pl Kierownik szkoły: Jakub Gawlik Kierownik szkolenia: Jakub Gawlik

ŁUKASZ PIEKARCZYK “PANEL” ul. Krakowska 8 34-700 Rabka-Zdrój tel. 694 725 376 szkola@snowever.pl

snowever.pl

BOARD 4 LIFE 58-100 Świdnica ul. Rynek 1B tel. 501 106 133 board4life@wp.pl

board4life.pl Kierownik szkoły: Łukasz Mikunda Kierownik szkolenia: Łukasz Mikunda

UWAGA! 1) Szkoły (osoby) zainteresowane uzyskaniem patronatu SITS, mogą zwrócić się do biura SITS o szczegółowe informacje i warunki uzyskania patronatu. 2) Termin przyjmowania wniosków o udzielenie licencji na następny sezon – do 31 maja 2013

strukto ró e In ni

w

61

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

3) Po przekroczeniu terminu zgłoszenia cena patronatu lub licencji wzrasta o 100 zł. Szkoła nie jest również uwzględniana w wykazie znajdującym sie w Komunikacie przedsezonowym.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Kalendarium imprez SITS

nazwa imprezy

data

miejsce

termin zgłoszenia, osoba odpowiedzialna

Kursy I, II, III, Instruktor SITS – wg kalendarza szkół SITS

Spotkanie przedsezonowe dla szkół snowboardu

23.11.2012

Polska (AWF Katowice)

Lech Powolny tel. 602 178 208 lech@szkolazdrowia.com.pl

Bezpiecznie z instruktorem SITS

20.01.2013

cała Polska

Termin zgłoszeń: 10.12.2012 Biuro SITS biuro@sits.org.pl

Kurs Trenera SITS

marzec 2013

Zieleniec

Termin zgłoszeń: 31.01.2013 Biuro SITS biuro@sits.org.pl

Mistrzostwa Polski Instruktorów SITS

16-17.03.2013

Zieleniec

Termin zgłoszeń: 14.03.2013 Biuro SITS biuro@sits.org.pl

Kongres IVSI

6–13.04.2013

Alpe d’Huez (Francja)

Termin zgłoszeń: 23.11.2013 Biuro SITS biuro@sits.org.pl

Zakopane

Zapisy w SITN

strukto ró e In ni

w

62

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Kurs Lawinowy


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Opłaty w sezonie 2012–2013

PRODUKT/ USŁUGA

OPŁATA

Licencja/Patronat dla szkoły

400 pln

Opłata szkoły za wyszkolenie 1 osoby na I stopień (z legitymacją)

20 pln

Opłata szkoły za wyszkolenie 1 osoby na II stopień (z legitymacją)

40 pln

Opłata szkoły za wyszkolenie 1 osoby na III stopień (z legitymacją)

50 pln

Opłata szkoły za wyszkolenie 1 osoby na stopień Instruktora SITS (z legitymacją i składką 3 letnią)

400 pln

Opłata egzaminacyjna

w kosztach kursu

Duplikat legitymacji (wraz z naklejką)

30 pln

Składka członkowska SITS dla IW, IR, IS, I SITS (3 letnia – obowiązkowa; w cenie kursu I SITS i IS)

150 pln

Kurs na I stopień sprawności (w tym egzamin, legitymacja, naklejka)

Wg kalkulacji organizatora

Kurs na II stopień sprawności (w tym egzamin, legitymacja, naklejka)

Min. 450 pln

Kurs na III stopień sprawności (w tym egzamin, legitymacja, naklejka)

Min. 600 pln

Kurs instruktora SITS (I etap części specjalistycznej kursu Instruktora Sportu SITS + MSIT) w tym egzamin wewnętrzny, licencja, naklejka, 3 letnia składka członkowska

1200 pln

Kurs Trenera SITS w tym egzamin wewnętrzny, licencja, naklejka, 3 letnia składka członkowska

1500 pln

Kurs lawinowy

Wg cennika organizatora

Indywidualna opłata szkoleniowa za unifikację (bez 3 letniej składki – płatna osobno na konto SITS PRZED przystąpieniem do unifikacji)

200 pln

Reklama LSS, PSS w informatorze przedsezonowym

1 str. – 400 pln

Reklama w informatorze przedsezonowym strony wewnętrzne informatora

1 str – 600 pln

pierwsza strona – okładka

1 str – 1200 pln

ostatnia strona – okładka

1 str – 1000 pln

druga strona – wewnętrzna strona okładki

1 str – 800 pln

przedostatnia strona - wewnętrzna strona okładki

1 str – 600 pln

Wpisowe do MPI 2013

50 pln

Licencja Instruktora SITS dla studentów AWF po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej na stopień Instruktora AWF ( w tym egzamin, licencja, naklejka)

200 pln

Licencja Instruktora SITS dla absolwentów nie będących studentami AWF, po ukończeniu kursu na stopień instruktora AWF, realizowanego przez AWF-y współpracujące z SITS ( w tym egzamin, licencja, naklejka)

600 pln

strukto ró e In ni

w

63

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Uwaga! *zaliczka podlega zwrotowi jedynie w przypadku uzasadnionej (zaświadczenie lekarskie) rezygnacji z uczestnictwa w kursie, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu wraz ze stosownym zaświadczeniem PRZED dniem rozpoczęcia kursu!


strukto r贸 e In ni

w

66

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu


strukto r贸 e In ni

w

67

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu


Informator SITS 2012/2013  

Projekt i skład: Wojciech Kozłowski [www.wojciechkozlowski.pl] • Life Draw | Sound. Homework • © 2012 All rights reserved Lukasz Marcin Jack...

Informator SITS 2012/2013  

Projekt i skład: Wojciech Kozłowski [www.wojciechkozlowski.pl] • Life Draw | Sound. Homework • © 2012 All rights reserved Lukasz Marcin Jack...

Advertisement