Page 1

Seizoen 09|10

Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden chef-dirigent

muziekcentrum van de omroep


Radio Filharmonisch Orkest Concentratie over de volle breedte van het podium

Het Radio Filharmonisch Orkest

heeft opmerkelijke successen geboekt in het

afgelopen seizoen. Een prestatie van formaat was de uitvoering van Wagners Die Meistersinger von Nürnberg, waarvoor de verwachtingen hooggespannen waren na het enorme succes van Lohengrin een jaar eerder. De kwaliteit van het orkest werd door de pers uitbundig geprezen, chef-dirigent Jaap van Zweden werd een ware marathonloper genoemd en het ZaterdagMatineepubliek was buiten zinnen van enthousiasme. Vergelijkbare reacties waren er onder meer voor de Bruckner-interpretaties van Jaap van Zweden en het Radio Filharmonisch Orkest: ‘…adembenemende vergezichten rezen op uit de partituur van de Oostenrijkse componist. De dirigent en het orkest brachten het onzegbare tot klinken in één allesomvattende spanningsboog’, schreef Frederik Berntsen in De Telegraaf over de uitvoering van Bruckners Achtste symfonie. ‘Van Zweden and his players deserve to be heard’, schreef Richard Osborne twee jaar eerder al in het gezaghebbende Engelse magazine Gramophone naar aanleiding van het uitkomen van Bruckners Vierde symfonie. Internationaal is het aanzien van het Radio Filharmonisch Orkest sterk groeiende. Tijdens de laatste tournee door Engeland werd het orkest door critici bestempeld als ‘Hollands best kept secret’. Dat sluit prachtig aan op de overtuiging van Jaap van Zweden dat het Radio Filharmonisch Orkest tot de absolute top van de Nederlandse orkesten behoort. Zie het interview met Hayden Jones in Gramophone, juli 2009. Het is fantastisch om zo’n kwalificatie te krijgen van een dirigent die stormachtig carrière maakt bij de grote orkesten in de Verenigde Staten en ook elders een veelgevraagd gastdirigent is, en het tekent de positie van het orkest.

Seizoen 09|10 Radio Filharmonisch Orkest 3


Seizoen o9 |10 De concertagenda van het Radio Filharmonisch Orkest in het seizoen 2009-2010 laat een veel-

Chin, vastgelegd in partituren waarvan de inkt vaak nog maar net is gedroogd. Dit repertoire wordt gecombineerd met een boeiende dwarsdoorsnede van

zijdige programmering zien. Dat repertoire komt

muziek uit de voorgaande drie eeuwen, waaronder

tot klinken in de ZaterdagMatinee, De Vrijdag van

Mahlers Zesde symfonie en Paul Dukas’ opera Ariane

Vredenburg en Het Zondagochtend Concert, maar

et Barbe-Bleue.

ook op toonaangevende podia in onder meer Sin-

flexibiliteit, trefzekerheid en bezieling

gapore, Manchester, Birmingham, Berlijn, Wenen

Het beheersen van zo’n breed en veeleisend reper-

en Keulen. Internationale bewondering is een eer die het orkest verdient.

toire vergt een grote mate van flexibiliteit en trefzekerheid. Juist deze eigenschappen zitten in de genen van het Radio Filharmonisch Orkest. Gecombineerd met de enorme bezieling waarmee het orkest zich op dit repertoire stort, is het nieuwe seizoen verzekerd van nieuwe successen.

geconcentreerde aandacht Het Radio Filharmonisch Orkest is een omroeporkest. Dat is de legitimatie die het orkest ten volle wil waarmaken. Het onderscheidt zich van de

Inhoudsopgave

andere orkesten in Nederland doordat het een meer divers repertoire voert. Er is geconcentreerde

Inleiding

3

aandacht voor componisten die meer waardering

English summary

6

verdienen, zoals de Fransman Tristan Murail, wiens

Orkestbiografie

11

Les sept paroles du Christ en croix in een volledig

Chef-dirigent Jaap van Zweden

12

herziene versie zijn wereldpremière beleeft. Er is

Eredirigent Edo de Waart

15

ruimte gemaakt voor de uitvoering van grootscha-

Musici en staf

16

lige monumenten uit de muziekgeschiedenis van de

Concertagenda 09|10

21

20ste eeuw, zoals Brittens War Requiem, Tippetts A

Concertseries

32

child of our time en Debussy’s meesterwerk Pelléas

Cd-opnamen

33

et Mélisande. De laatste ontwikkelingen worden

Kamermuziekserie

33

gevolgd: premières zijn te beluisteren van heden-

Contactgegevens

34

daagse componisten als Thomas Adès, Willem

Colofon

34

Jeths, Matthias Pintscher, Heinz Holliger en Unsuk

Seizoen 09|10 Radio Filharmonisch Orkest 5


Netherlands Radio Philharmonic Orchestra Full range of symphonic enjoyment The Netherlands Radio Philharmonic Orchestra can pride itself on some striking successes in the past season. An exceptional achievement was its performance of Wagner’s Die Meistersinger von Nürnberg: expectations for this were high after the enormous success of Lohengrin the year before. The orchestra was praised profusely in the press, which also called chief conductor Jaap van Zweden a true marathon runner, and the Saturday Matinee audience was beside itself with enthusiasm.

Other performances, such as the Bruckner interpretations by Jaap van Zweden and the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, produced similar reactions: ‘…breath-taking panoramas emerged from the score of the Austrian composer. The conductor and the orchestra expressed the ineffable in an allembracing, overarching suspense’, said Frederik Berntsen in De Telegraaf about the performance of Bruckner’s Eighth Symphony. ‘Van Zweden and his players deserve to be heard’, were the words used two years earlier by Richard Osborne in the authoritative British magazine Gramophone on their rendition of Bruckner’s Fourth Symphony. The Netherlands Radio Philharmonic Orchestra has acquired huge international prestige. During its most recent tour of the UK, critics cited the orchestra as ‘Holland’s best-kept secret’. Which was exactly the view taken by Jaap van Zweden when he spoke with Hayden Jones of Gramophone last July. In his opinion The Netherlands Radio Philharmonic belongs to the top orchestra’s in the Netherlands. Coming from the mouth of a conductor whose career with the major orchestras in the United States

6 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10

can only be termed tempestuous, and who is much in demand as a guest conductor elsewhere, these words deftly sum up the orchestra’s position. The concert programme of the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra for the 2009-2010 season is wide-ranging and divergent. It will perform its repertoire in several series in the Netherlands (the Saturday Matinee and the Sunday Morning Concert series in the Amsterdam Concertgebouw and the Vredenburg Friday series in Utrecht) and on prominent stages in places such as Singapore, Manchester, Birmingham, Berlin, Vienna and Cologne. Such international admiration is an honour that the orchestra fully deserves. The Netherlands Radio Philharmonic Orchestra is a broadcasting orchestra, an identity that the orchestra wants to uphold to the fullest. In contrast to other orchestras in the Netherlands, it plays a more varied repertoire, concentrating its attention on composers who deserve greater recognition – such as the Frenchman Tristan Murail, whose Les sept paroles du Christ en croix will be heard in a world premiere of a completely revised version. It has made room for performances of major monuments from the musical history of the 20th century, such as Britten’s War Requiem, Tippett’s A child of our time and Debussy’s masterpiece Pelléas et Mélisande. And it stays abreast of the latest developments: it will be playing premieres of contemporary composers such as Thomas Adès, Willem Jeths, Matthias Pintscher, Heinz Holliger and Unsuk Chin, from scores in which the ink has just barely dried. This modern repertoire is combined with a fascinating cross-section of music from the three previous centuries, including Mahler’s Sixth Symphony and Paul Dukas’s opera Ariane et Barbe-Bleue. It takes a high degree of flexibility and precision for an orchestra to master such a broad and demanding repertoire. Precisely these traits are ingrained in the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra. This, combined with the great exuberance with which the orchestra performs, assure the new season of new successes. Translation: Caecile de Hoog


‘Ihr Auftritt… begeisterte ein Publikum, das sich mit stürmischen Ovationen für ein beeindruckendes Klangerlebnis bedankte.’ Jürgen Haberer in het Offenburger Tageblatt (september 2008) over concert door Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en Vlaams Radio Koor o.l.v. Reinbert de Leeuw met La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ van Messiaen in Straatsburg.

‘Niet alleen de overweldigende totalen, maar ook de geraffineerde details veroverden een plaats in een zinderende vertolking waarbij het briljant spelende Radio Filharmonisch Orkest en het al even subliem zingende Groot Omroepkoor een ideale eenheid vormden…’ Eddie Vetter in De Telegraaf (februari 2009) over de ZaterdagMatinee door Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor met concertante uitvoering van Wagners Die Meistersinger von Nürnberg

‘Onder de enthousiaste leiding van Markus Stenz werd zaterdag vooral ook formidabel gemusiceerd. Het Radio Filharmonisch Orkest speelde subtiel en exact, en dat is wat deze muziek nodig heeft...’ Jochem Valkenburg in NRC (december 2008) over de ZaterdagMatinee door Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en Nationaal Kinderkoor met Kagels Sankt-Bach-Passion

10 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10


Biografie Het Radio Filharmonisch Orkest werd in 1945 opgericht door Albert van Raalte. In de loop der jaren

opnamen Het Radio Filharmonisch Orkest heeft een indrukwekkende discografie opgebouwd. Opnamen van

werd het orkest geleid door achtereenvolgens Paul

onder meer de complete symfonieën van Mahler

van Kempen, Bernard Haitink, Willem van Otterloo,

onder leiding van Edo de Waart verschenen op cd,

Jean Fournet, Hans Vonk, Sergiu Comissiona en Edo

alsook een unieke Wagnerbox en de complete orkestwerken van Rachmaninov. Ook met heden-

de Waart. Sinds september 2005 is Jaap van Zweden

daagse muziek trekt het orkest regelmatig de aan-

chef-dirigent en artistiek leider.

dacht. Cd’s met werken van o.a. Jonathan Harvey, Klas Torstensson en Jan van Vlijmen werden onderscheiden met prijzen en eervolle vermeldingen. Momenteel werkt het orkest aan een Bruckner-cy-

Het Radio Filharmonisch Orkest werkte samen met

clus onder leiding van Jaap van Zweden voor het

tal van befaamde gastdirigenten, onder wie

label Exton en aan een Sjostakovitsj-project onder

Leopold Stokowski, Kirill Kondrasjin, Antál Dorati,

leiding van Mark Wigglesworth voor het label Bis.

Riccardo Muti, Kurt Masur, Mariss Jansons, Michael

Op QuattroLive verschenen het afgelopen seizoen

Tilson Thomas, Gennady Rozhdestvensky, en

zeer lovend ontvangen opnamen van Wagners

Valery Gergiev. Het orkest speelde de (Neder-

Lohengrin en Die Meistersinger von Nürnberg,

landse) premières van werken van onder anderen

uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest,

Koechlin, Martin, Franssens, Koolmees, Padding,

Groot Omroepkoor en vocale solisten onder leiding

Francesconi, Janácek, De Raaff, Oestvolskaja,

van Jaap van Zweden.

Vriend en Rijnvos.

tournees Het orkest staat in dienst van de Publieke Omroep

Het Radio Filharmonisch Orkest treedt bij gelegen-

en is hierdoor prominent aanwezig in de series van

heid ook op in het buitenland. Olivier Messiaens

de ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend Concert

meesterwerk La Transfiguration de Notre Seigneur

in het Amsterdamse Concertgebouw, alsook in De

Jésus Christ, uitgevoerd in Nederland in juni 2008

Vrijdag van Vredenburg te Utrecht. Al deze concer-

door Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroep-

ten zijn rechtstreeks te beluisteren op Radio 4. De

koor onder leiding van Reinbert de Leeuw, oogstte

concerten zijn in het buitenland te beluisteren in de

in september 2008 tijdens het Festival Musica in

landen die aangesloten zijn bij de European Broad-

Straatsburg buitengewoon enthousiaste kritieken.

casting Union. In het Nederlandse muziekleven on-

Samen met chef-dirigent Jaap van Zweden speelt

derscheidt het orkest zich door bijzonder gepro-

het Radio Filharmonisch Orkest in oktober 2009

grammeerde symfonische concerten en heeft het

tijdens het Sun Festival te Singapore. In maart 2010

zich bovendien opmerkelijk geprofileerd met con-

maakt het Radio Filharmonisch Orkest concertreizen

certante opera-uitvoeringen. Eerste uitvoeringen in

naar Groot-Brittannië, Duitsland en Oostenrijk.

Nederland en wereldpremières zijn daarbij geen zeldzaamheid.

Seizoen 09|10 Radio Filharmonisch Orkest 11


Jaap van Zweden chef-dirigent Sinds 1 augustus 2005 is Jaap van Zweden chef-

Director van het Dallas Symphony Orchestra en als

dirigent en artistiek leider van de klassieke orkes-

chef-dirigent bij deFilharmonie in België.

ten van het Muziekcentrum van de Omroep in

opera

Hilversum: het Radio Filharmonisch Orkest en de

Naast het symfonische repertoire speelt ook opera

Radio Kamer Filharmonie.

een belangrijke rol in Van Zwedens carrière. In de afgelopen seizoenen dirigeerde hij Fidelio van Beethoven en La Traviata van Verdi bij de Nationale Reisopera, en in concertante vorm Vanessa van

Jaap van Zweden werd in 1960 in Amsterdam

Barber in het Concertgebouw met het Radio Filhar-

geboren. Hij begon zijn vioolstudie aan het Amster-

monisch Orkest. Bij De Nederlandse Opera maakte

dams Conservatorium bij Davina van Wely. Vervol-

hij zijn debuut met Puccini’s Madama Butterfly. Zijn

gens vertrok hij naar New York om aan de Juilliard

Wagner-debuut maakte hij met de zeer lovend ont-

School bij Dorothy DeLay verder te studeren. Als

vangen concertante uitvoeringen van Lohengrin

negentienjarige werd hij de jongste concertmeester

met Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor

ooit van het (nu Koninklijk) Concertgebouworkest. Hij combineerde dit 16 jaar lang met een succesvolle carrière als vioolsolist. Jaap van Zweden speelde onder dirigenten als Haitink, Dorati, Kondrasjin, Bernstein, Giulini, Solti en Chailly. In 1995 begon Jaap van Zweden aan zijn dirigentenloopbaan. Van 1996 tot en met 2000 was hij chef-dirigent van het Orkest van het Oosten, waar-

In Mahler hoorde je waartoe het orkest in staat is, hoe subtiel het koper kan klinken, hoe aangrijpend de strijkersgroep, hoe kleurrijk de houtblazers, hoe veelbetekenend het slagwerk.’

mee hij zijn debuut in Carnegie Hall maakte. Van september 2000 tot 2005 was hij chef-dirigent van het Residentie Orkest. Met dit orkest maakte hij di-

Marjolijn Sengers in het Eindhovens Dagblad (maart 2009) over concert Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jaap van Zweden met onder meer Mahlers Eerste symfonie

verse succesvolle buitenlandse tournees. Hij leidde het orkest tijdens de sacd-opnamen voor Philips van de negen symfonieën van Beethoven. Sinds het seizoen 2005-06 is hij chef-dirigent en

en vocale solisten in het Concertgebouw. Lohengrin

artistiek leider van het Radio Filharmonisch Orkest

werd herhaald in de schitterend gerestaureerde

en de Radio Kamer Filharmonie. Recent is zijn

Salle Pleyel in Parijs. Radio Filharmonisch Orkest,

contract verlengd tot 2015. Met ingang van het

Groot Omroepkoor en vocale solisten vervolgden in

seizoen 2010-2011 concentreert hij zich binnen het

het seizoen 2008-2009 onder zijn leiding succesvol

Muziekcentrum van de Omroep uitsluitend op het

met Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. Beide

Radio Filharmonisch Orkest. In het seizoen 2008-

opera’s zijn inmiddels op cd uitgebracht door

2009 is Jaap van Zweden aangetreden als Music

QuattroLive, het cd-label van de Publieke Omroep.

12 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10


gastdirecties

monic Orchestra en het Chicago Symphony Orches-

Naast zijn activiteiten bij de ensembles van het Mu-

tra. De komende jaren staan concerten gepland met

ziekcentrum van de Omroep vervult Jaap van Zwe-

het London Philharmonic Orchestra, het Czech

den gastdirecties bij gerenommeerde binnen- en

Philharmonic Orchestra, het Philadelphia Orchestra

buitenlandse orkesten, waaronder het Göteborg

en opnieuw optredens met het Koninklijk Concert-

Symphony Orchestra, het Symphonieorchester des

gebouworkest en de Danish Radio Symphony.

Westdeutschen Rundfunks, Orchestre National de France, Münchner Philharmoniker, Oslo Philharmo-

Jaap van Zweden vervolgt de Bruckner-cyclus met

nic en het Koninklijk Concertgebouworkest. Hoog-

het Radio Filharmonisch Orkest voor het EXTON/Oc-

tepunten van het afgelopen seizoen waren onder

tavia-label: symfonieën 2, 4, 5, 7 en 9 zijn inmiddels

meer zijn gastdirecties bij het Hong Kong Philhar-

uitgebracht en zeer goed ontvangen in de pers.

Edo de Waart eredirigent foto: Marco Borggreve

Edo de Waart was van 1989 tot december 2004 chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest. Sinds 2005 is hij eredirigent van dit orkest. Thans is hij ook artistiek directeur en chef-dirigent van het Hong Kong Philharmonic Orchestra en artistiek leider van de Opera van Santa Fe. Na zijn studie hobo, piano en orkestdirectie in Am-

2002 was hij chef-dirigent van De Nederlandse

sterdam werd Edo de Waart eerste hoboïst van het

Opera. Van 1995 tot 2004 bekleedde hij deze func-

Concertgebouworkest. In 1964 won hij de Dimitri

tie tevens bij het Sydney Symphony Orchestra.

Mitropoulos Conducting Competition in New York,

Edo de Waart trad als gastdirigent op bij vele grote

waarna hij voor één jaar werd aangesteld als

orkesten en operahuizen in Europa en de Verenigde

assistent van Leonard Bernstein bij de New York

Staten. Hij dirigeerde onder meer in Bayreuth, Lon-

Philharmonic. Daarna werd hij assistent-dirigent

den (Covent Garden), Parijs (Opéra de Bastille), New

van Bernard Haitink bij het Concertgebouworkest

York (Metropolitan Opera) en Salzburg (Salzburger

en in 1967 (gast)dirigent van het Rotterdams Phil-

Festspiele).

harmonisch Orkest en van het Nederlands Blazers Ensemble. Van 1973 tot 1979 was hij artistiek direc-

Edo de Waart is sinds 2007 artistiek leider van de

teur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Opera van Sante Fe. Zijn aanstelling als artistiek

Na zijn debuut bij het San Francisco Symphony

directeur en chef-dirigent van het Hong Kong Phil-

Orchestra in 1975 werd hij er gevraagd als gast-

harmonic Orchestra duurt tot 2012. Inmiddels heeft

dirigent; in 1977 werd hij benoemd als artistiek

hij de post van artistiek leider van het Milwaukee

directeur – een functie die hij tot 1985 zou bekle-

Symphony Orchestra aanvaard met ingang van het

den. In 1986 werd hij artistiek directeur van het

seizoen 2009-2010. Vanaf het seizoen 2010-2011 zal

Minnesota Orchestra. In 1989 keerde hij terug naar

Edo de Waart tevens aantreden als een van de

Nederland. Tot december 2004 was hij chef-dirigent

‘artistic partners’ van het Saint Paul Chamber

van het Radio Filharmonisch Orkest. Van 1999 tot

Orchestra in Londen.

Seizoen 09|10 Radio Filharmonisch Orkest 15


Musici en staf chef-dirigent/ artistiek leider Jaap van Zweden assistent-dirigent Benjamin Levy 1e viool Arkadi Gutnikov * Joris van Rijn* Semjon Meerson Mitcho Dimitrov Alexander Baev Fred Gaasterland Cobi Berculo Roswitha Devrient Alberto Johnson Mariska Godwaldt Wouter den Hond Masha Iakovleva Kerstin Kendler Karina Korevaar Anna Korpalska Pamela Kubik Theo Ploeger Leonie Mensink Ruud Wagemakers Pieter Vel Peter Weimar 2e viool Casper Bleumers ** Eveline Trap Andrea van Harmelen Jill Bernstein Esther de Bruijn Michiel Eekhof Odilia Fiedler Yvonne Hamelink Annemarie van Helderen Robbert Honorits Esther Kövy Ingrid van Leeuwen Dana Mihailescu Guido Muller Renate van Riel Nienke Teuben Alexander van den Tol

altviool Francien Schatborn ** Frank Brakkee Huub Beckers Arjan Wildschut Igor Bobylev Connie de Dreu Martina Forni Annemijn den Herder Ben Joles Annemarie Konijnenburg Erik Krosenbrink Robert Meulendijk Petr Muratov Joke van Raalten Ewa Wagner cello Arturo Muruzabal ** Michael Stirling** Anton Istomin Yifat Weltman Wim Hülsmann Harm Bakker Winnyfred Beldman Mirjam Bosma Crit Coenegracht Anneke Janssen Eveline Kraayenhof Ansfried Plat Rebecca Smit Arjen Uittenbogaard contrabas Rien Wisse ** Wilmar de Visser Walter van Egeraat Annika Hope Edward Mebius Erik Olsman Sjeng Schupp Stephan Wienjus Eduard Zlatkin fluit Barbara Deleu ** Carla Meijers ** Thies Roorda piccolo Maike Grobbenhaar

* concertmeester ** aanvoerder

16 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10

hobo Hans Wolters ** Robert Tempelaar Yvonne Wolters althobo Gerard van Andel klarinet Harmen de Boer ** Frank van den Brink ** Arjan Woudenberg ** Nanette Bakker es-klarinet Diede Brantjes basklarinet Sergio Hamerslag fagot Jos Lammerse ** Johan Steinmann ** Freek Sluijs Birgit Strahl contrafagot Desirée van Vliet hoorn Petra Botma ** Annelies van Nuffelen ** Fréderick Franssen Peter Jánosi Toine Martens Laurens Otto Anneke Vreugdenhil trompet Hessel Buma ** Hans van Loenen ** Jacco Groenendijk Rik Knarren Raymond Rook Hans Verheij trombone Jaume Gavilan Agullo ** Herman Nass ** Pete Saunders

bastrombone Brandt Attema tuba Bernard Beniers pauken Paul Jussen ** Maarten Smit ** Bas Voorter ** slagwerk Hans Zonderop ** Mark Haeldermans ** Vincent Cox Henk de Vlieger Esther Doornink Harry van Meurs piano Stephan Kiefer harp Ellen Versney **

staf Kees Dijk manager Pieter Prick artistiek coördinator a.i. Peter Tollenaar productieleider Olga Brauers office manager Pierre Decroos productie-assistent Janet Cornish bibliothecaris Carla van Achterbergh assistent-bibliothecaris Marjolein Everaarts assistent-bibliothecaris Anne-Lou Langendijk assistent-bibliothecaris Elisabeth Kamphuis beleidsmedewerker/ planner musici Edwin van der Heijden orkestassistent Ton van der Meer orkestassistent


Seizoen o9 |10 Augustus 09 do 20 augustus, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Beethoven Symfonie nr. 2 Beethoven Symfonie nr. 3 ’Eroica’ Robeco Zomerconcerten | Beethoven Festival (1) I.s.m. AVRO/Radio 4

zo 23 augustus, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Beethoven Symfonie nr. 1 Beethoven Symfonie nr. 4 Beethoven Symfonie nr. 5 Robeco Zomerconcerten | Beethoven Festival (2) I.s.m. AVRO/Radio 4

do 27 augustus, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Beethoven Symfonie nr. 6 ‘Pastorale’ Beethoven Symfonie nr. 7 Robeco Zomerconcerten | Beethoven Festival (3) I.s.m. AVRO/Radio 4

ma 31 augustus, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jaap van Zweden, dirigent Celso Antunes, koordirigent Letizia Scherrer, sopraan Maria Rabner, alt Toby Spence, tenor Ain Anger, bas – Beethoven Symfonie nr. 8 Beethoven Symfonie nr. 9 ’Ode an die Freude’ Robeco Zomerconcerten | Beethoven Festival (4) I.s.m. AVRO/Radio 4

September 09 zo 6 september, 10.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Alexander Lazarev, dirigent Isabelle Faust, viool – Tsjaikovski Ouverture-fantasie Romeo en Julia Dvorˇák Concert voor viool en orkest Moessorgski Schilderijen van een tentoonstelling (ork. Maurice Ravel)

Het Zondagochtend Concert | 15-jarig jubileum

Seizoen 09|10 Radio Filharmonisch Orkest 21


vr 11 september, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Gennady Rozhdestvensky, dirigent Celso Antunes, koordirigent Indra Thomas, sopraan Kelley O’Connor, mezzosopraan Jason Collins, tenor David Wilson-Johnson, bariton – Haydn Symfonie nr. 100 ’Militaire’ Tippett A Child of our time, oratorium

Oktober 09 vr 2 oktober, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Nikolai Luganski, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Tsjaikovski Concert voor piano en orkest nr. 1 Prokofjev Suite Romeo en Julia (samenst. Jaap van Zweden)

De Vrijdag van Vredenburg

De Vrijdag van Vredenburg

za 19 september, 14.15 u

za 3 oktober, 20.15 u

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Leif Segerstam, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent Helena Juntunen, sopraan Hanne Rischer, mezzosopraan Morten Frank Larsen, bariton – Sibelius The tempest, complete toneelmuziek Sibelius Serenade, voor bariton en orkest Sibelius Pohjola's dochter Sibelius Luonnotar, voor sopraan en orkest

Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Nikolai Luganski, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Tsjaikovski Concert voor piano en orkest nr. 1 Prokofjev Suite Romeo en Julia

ZaterdagMatinee

za 26 september, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Heinz Holliger, dirigent Louis Lortie, piano Olga Pasichnyk, sopraan – Debussy Khamma (bew. Koechlin) Ravel Concert voor piano en orkest in G Holliger Sechs Lieder nach Gedichten von Christian Morgenstern (Nederlandse première) Koechlin Les bandar-log ZaterdagMatinee

(samenst. Jaap van Zweden)

zo 4 oktober, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Nikolai Luganski, piano – Tsjaikovski Concert voor piano en orkest nr. 1 Prokofjev Suite Romeo en Julia (samenst. Jaap van Zweden)

Het Zondagochtend Concert

wo 7 oktober, 19.30 u Singapore – The Esplanade Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent James Galway, fluit – Beethoven Symfonie nr. 2 Mozart Concert voor fluit en orkest nr. 2 KV 314 Prokofjev Suite Romeo en Julia (samenst. Jaap van Zweden)

Tournee Singapore (1)

22 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10


vr 9 oktober, 19.30 u Singapore – The Esplanade Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Nina Kotova, cello Conrad Tao, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Rachmaninov Rapsodie op een thema van Paganini voor piano en orkest Theofanidis Songs of love and gratitude voor cello en orkest Tsjaikovski Symfonie nr. 4

November 09 zo 1 november, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simone Lamsma, viool – Mahler/Britten What the wild flowers tell me (Scherzo uit Symfonie nr. 3) Sjostakovitsj Concert voor viool en orkest nr. 1 Het Zondagochtend Concert

Tournee Singapore (2)

za 14 november, 13.00 u

za 10 oktober, 19.30 u Singapore – The Esplanade Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Angela Gheorghiu, sopraan Marius Manea, tenor – Aria’s en duetten uit opera’s van Verdi, Catalani, Puccini, Donizetti, Grigoriu, Sorozábal en Lara Tournee Singapore (3)

za 17 oktober, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hans Graf, dirigent Edward Caswell, koordirigent – Debussy Prélude à l'après-midi d'un faune De Vries Uit de opera Wake: Proloog, voor koor en orkest Ravel Daphnis et Chloé (compleet) ZaterdagMatinee

vr 30 oktober, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simone Lamsma, viool – Mahler/Britten What the wild flowers tell me (Scherzo uit Symfonie nr. 3) Vaughan Williams Symfonie nr. 6 Sjostakovitsj Concert voor viool en orkest nr. 1 De Vrijdag van Vredenburg

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Edo de Waart, dirigent Celso Antunes, koordirigent Henriette Bonde-Hansen, sopraan Ilse Eerens, sopraan Élodie Méchain, mezzosopraan William Burden, tenor Oliver Zwarg, bas-bariton Martijn Cornet, bas Markus Hollop, bas – Debussy Pelléas et Mélisande, opera in 5 akten ZaterdagMatinee

vr 20 november, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Alexander Lazarev, dirigent Maxim Rysanow, altviool – Walton A Queen's Fanfare Elgar Pomp and Circumstance March nr. 1 (Land of hope and glory) Walton Concert voor altviool en orkest (rev.1962) Elgar Symfonie nr. 1 De Vrijdag van Vredenburg

zo 22 november, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Alexander Lazarev, dirigent – Walton A Queen's Fanfare Elgar Symfonie nr. 1 Het Zondagochtend Concert

Seizoen 09|10 Radio Filharmonisch Orkest 23


vr 27 november, 10.00 u en 13:30 u

vr 18 december, 20.15 u

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Conrad van Alphen, dirigent – Elgar Enigma variations Elgar Pomp and Circumstance March nr. 1 (Land of hope and glory)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest James Judd, dirigent Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor Celso Antunes, dirigent Ailish Tynan, sopraan Christopher Gillett, tenor Gary Magee, bariton – Brahms Motet ’Es ist das Heil uns kommen her’, voor koor a capella Brahms Motet ‘Schaffe in mir, Gott’, voor koor a capella Bruckner Ave Maria, voor koor a capella Bruckner Virga Jesse floruit, voor koor a capella Vaughan Williams Hodie, kerstcantate voor sopraan, tenor, bariton, koor en orkest

I.s.m. TROS radio | Schoolconcert

zo 29 november, 11.00 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Conrad van Alphen, dirigent Eric Robillard, presentatie – Een raadsel voor Roosje: Elgar Enigma variations Elgar Pomp and Circumstance March nr. 1 (Land of hope and glory) Serie De Magische Muziekfabriek I.s.m. TROS radio

December 09 za 12 december, 12.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Mannenkoor van het State Choir ‘Latvija’ Paolo Olmi, dirigent Udo Mehrpohl, koordirigent Ilse Eerens, sopraan Marina Poplavskaya, sopraan Manuela Custer, mezzosopraan Celso Albelo, tenor Roberto De Biasio, tenor Marcello Giordani, tenor Ain Anger, bas Patrick Bolleire, bas Julien Roberts, bas Mirco Palazzi, bas Michele Pertusi, bas – Rossini Guillaume Tell, opera in 4 akten ZaterdagMatinee

De Vrijdag van Vredenburg

zo 20 december, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor James Judd, dirigent Celso Antunes, dirigent Ailish Tynan, sopraan Christopher Gillett, tenor Gary Magee, bariton – Vaughan Williams Hodie, kerstcantate voor sopraan, tenor, bariton, koor en orkest Het Zondagochtend Concert

Januari 10 vr 8 januari, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Thomas Dausgaard, dirigent Jean-Guihen Queyras, cello – Bax Tintagel Elgar Concert voor cello en orkest Rachmaninov Symfonische dansen De Vrijdag van Vredenburg

24 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10

(inleiding: 19.30 u)


zo 10 januari, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Thomas Dausgaard, dirigent Jean-Guihen Queyras, cello – Elgar Concert voor cello en orkest Rachmaninov Symfonische dansen Het Zondagochtend Concert

vr 15 januari, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Edward Gardner, dirigent – Vaughan Williams Fantasia on a theme by Thomas Tallis Adès Tevot (Nederlandse première) Brahms Symfonie nr. 1 De Vrijdag van Vredenburg

zo 17 januari, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Edward Gardner, dirigent – Vaughan Williams Fantasia on a theme by Thomas Tallis Brahms Symfonie nr. 1 Het Zondagochtend Concert

za 23 januari, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Ed Spanjaard, dirigent Isabelle Faust, viool – Berg Passacaglia (bew. Christian von Borries) Larcher Concert voor viool en orkest (Nederlandse première)

vr 5 februari, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Mark Elder, dirigent Nicholas Daniel, hobo – Strauss Don Juan Vaughan Williams Concert voor hobo en orkest Delius Paris (The song of a great city) Debussy La mer De Vrijdag van Vredenburg

zo 7 februari, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Mark Elder, dirigent – Strauss Don Juan Delius Paris (The song of a great city) Debussy La mer Het Zondagochtend Concert

za 13 februari, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Matthias Pintscher, dirigent Alban Gerhardt, cello – Ravel Alborada del gracioso Pintscher Reflections on Narcissus, voor cello en orkest (Nederlandse première) Boulez Rituel Debussy Uit Images: Ibéria ZaterdagMatinee

za 27 februari, 13.00 u

Brahms Symfonie nr. 4 ZaterdagMatinee

vr 29 januari, 20.15 u

Februari 10

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Mahler Symfonie nr. 6 De Vrijdag van Vredenburg

za 30 januari, 20.15 u Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Mahler Symfonie nr. 6

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Giuliano Carella, dirigent Thomas Eitler, koordirigent Eva Maria Westbroek, sopraan Inna Dukach, sopraan Marina Rodriguez-Cusi, mezzosopraan Nicola Rossi Giordano, tenor Piero Terranova, bariton Diogenes Randes, bas – Catalani La Wally, opera in 4 akten ZaterdagMatinee

Seizoen 09|10 Radio Filharmonisch Orkest 25


Maart 10 ma 1 maart, 19.30 u Manchester, Bridgewater Hall Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 1 Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ Tournee Europa (1)

di 2 maart, 19.30 u Birmingham, Symphony Hall Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Prokofjev Concert voor piano en orkest nr. 3 Rachmaninov Symfonie nr. 2 Tournee Europa (2)

wo 3 maart, 19.45 u Basingstoke, The Anvil Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ Tournee Europa (3)

vr 5 maart, 20.00 u Leiden, Pieterskerk Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simone Lamsma, viool – Tsjaikovski Symfonie nr. 4 Britten Concert voor viool en orkest

di 9 maart, 20.00 u Berlijn, Konzerthaus Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 1 Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ Tournee Europa (4)

wo 10 maart, 19.30 u Wenen, Konzerthaus Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 1 Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ Tournee Europa (5)

do 11 maart, 20.00 u Keulen, Philharmonie Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 1 Tsjaikovski Symfonie nr. 4 Tournee Europa (6)

za 13 maart, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Wu Wei, sheng Measha Brueggergosman, sopraan – Ravel Shéhérazade, voor sopraan en orkest Chin Concert voor sheng en orkest (Nederlandse première)

Tsjaikovski Symfonie nr. 4

za 6 maart, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simone Lamsma, viool – Britten Concert voor viool en orkest Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ ZaterdagMatinee

ZaterdagMatinee

za 27 maart, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Leonidas Kavakos, viool – Escher Musique pour l'esprit en deuil Dutilleux Concert voor viool en orkest ‘l’Arbe des Songes’ Visman Nieuw werk (wereldpremière) Debussy La mer ZaterdagMatinee

26 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10


April 10

Mei 10

vr 2 april, 20.15 u

za 1 mei, 13.00 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Mark Wigglesworth, dirigent Anna Larsson, alt Anthony Dean Griffey, tenor – Britten Sinfonia da requiem Mahler Das Lied von der Erde, voor alt, tenor en orkest De Vrijdag van Vredenburg

za 3 april, 20.15 u Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven Radio Filharmonisch Orkest Mark Wigglesworth, dirigent Anna Larsson, alt Anthony Dean Griffey, tenor – Britten Sinfonia da requiem Mahler Das Lied von der Erde, voor alt, tenor en orkest

za 10 april, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Marin Alsop, dirigent Celso Antunes, koordirigent – Stravinsky De vuurvogel (1910) Murail Les sept paroles du Christ en croix (nieuwe versie, wereldpremière)

ZaterdagMatinee

za 17 april, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Vasily Petrenko, dirigent Denis Matsuev, piano – Borisova-Ollas Wings of the wind Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 2 Prokofjev Symfonie nr. 5

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Lothar Zagrosek, dirigent Pauline Courtin, sopraan Hélène Guilmette, sopraan Estefania Perdomo, sopraan Diana Axentii, mezzosopraan Katarina Karnéus, mezzosopraan Marie-Nicole Lemieux, alt André Cognet, bas-bariton – Dukas Ariane et Barbe-Bleue, opera in 3 akten ZaterdagMatinee

vr 14 mei, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hannu Lintu, dirigent Ekaterina Sadovnikova, sopraan Sergey Romanovsky, tenor Rodion Pogossov, bariton – Tsjaikovski De veldheer, symfonische ballade Rachmaninov Lente, voor bariton, koor en orkest Rachmaninov De klokken, voor solisten, koor en orkest De Vrijdag van Vredenburg

zo 16 mei, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hannu Lintu, dirigent Ekaterina Sadovnikova, sopraan Sergey Romanovsky, tenor Rodion Pogossov, bariton – Rachmaninov Lente, voor bariton, koor en orkest Rachmaninov De klokken, voor solisten, koor en orkest Het Zondagochtend Concert

ZaterdagMatinee

Seizoen 09|10 Radio Filharmonisch Orkest 27


za 22 mei, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Reinbert de Leeuw, dirigent Tasmin Little, viool – Takemitsu A flock descends into the pentagonal garden Jeths Concert voor viool en orkest (wereldpremière) Messiaen Et exspecto resurrectionem mortuorum ZaterdagMatinee

vr 28 mei, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor Jaap van Zweden, dirigent Reinbert de Leeuw, dirigent Celso Antunes, koordirigent Evelina Dobracheva, sopraan Anthony Dean Griffey, tenor Hanno Müller-Brachmann, bariton – Britten War Requiem De Vrijdag van Vredenburg

zo 30 mei, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor Jaap van Zweden, dirigent Reinbert de Leeuw, dirigent Celso Antunes, koordirigent Evelina Dobracheva, sopraan Anthony Dean Griffey, tenor Hanno Müller-Brachmann, bariton – Britten War Requiem

28 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10

Juni 10 za 5 juni, 14.15 u Inleiding door Adrian Thomas 13.30-14.00 u

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jaap van Zweden, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent Aleksandra Kurzak, sopraan Liora Grodnikaite, alt David Wilson-Johnson, bariton – Szymanowski Litany to the Virgin Mary, voor sopraan, vrouwenkoor en orkest Szymanowski Stabat Mater, voor solisten, koor en orkest Górecki Symfonie nr. 4 (Nederlandse première) ZaterdagMatinee

za 19 juni, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Emanuel Borok, viool – Wallin Act Raskatov In excelsis, voor viool en orkest Wallin Strange News for young African actor, video, surround sound and orchestra Holland Festival

Juli 10 vr 2 juli, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Marin Alsop, dirigent Michael Gläser, koordirigent N.t.b., solisten – Brahms Ein deutsches Requiem


‘Het belooft een heel mooi seizoen te worden. Ik kijk in het bijzonder ook uit naar de tournees. Aangezien het orkest bijna nooit op tournee gaat, wordt hier door veel orkestleden reikhalzend naar uitgekeken.’ Ansfried Plat, cellist Radio Filharmonisch Orkest


Concertseries Een belangrijk deel van de concerten van het Radio Filharmonisch Orkest vindt plaats in het kader van

de vrijdag van vredenburg De serie De Vrijdag van Vredenburg is een productie van TROS, AVRO en NPS in samenwerking met

de omroepseries de ZaterdagMatinee, Het Zondag-

Radio 4, het Muziekcentrum van de Omroep en

ochtend Concert en De Vrijdag van Vredenburg.

Vredenburg Utrecht, en beleeft nu haar vijfde seizoen. De concerten worden wekelijks rechtstreeks uitgezonden op Radio 4. Dit seizoen zijn er de series Muzikale Meesterwerken, Haydn in Londen,

de zaterdagmatinee

AVRO Klassiek, The English Mendelssohn, TROS Klas-

De ZaterdagMatinee in het Concertgebouw gaat het

siek, Rule Britannia en TROS Vocaal.

49ste seizoen in. Deze concertserie is een samen-

Hoogtepunten in deze concertreeks zijn de ver-

werkingsverband van AVRO Radio 4, NPS Radio,

tolkingen van de Zesde Symfonie van Mahler en, het

TROS en het Muziekcentrum van de Omroep. De

laatste concert van het seizoen, Brittens War

concerten worden op zaterdag rechtstreeks uitge-

Requiem. Bij dit Requiem staan orkest, Groot

zonden via Radio 4; op dinsdagavond wordt de uit-

Omroepkoor, het Nationaal Kinderkoor en vocale

zending herhaald. NPS Televisie neemt ook regel-

solisten onder leiding van Jaap van Zweden en

matig ZaterdagMatinees op voor uitzending via

Reinbert de Leeuw.

Nederland 2. Een groot deel van de concerten in dit Matineeseizoen is gewijd aan ‘La France et le monde’. In dit kader staat een uitvoering van Debussy’s Pelléas et Mélisande onder leiding van Edo de Waart op het programma. Verder dirigeert Marin Alsop de wereldpremière van het volledig herschreven Les

Kaartverkoop/informatie www.devrijdagvanvredenburg.nl Toezending brochure: brochure@devrijdagvanvredenburg.nl Telefonisch (030-2314544), bij de kassa van Vredenburg: ma. 13.00-18.00 u, di. t/m v. 11.00-18.00 u, za. 10.00-17.00 u

sept paroles du Christ en croix van Tristan Murail (geb. 1947). Deze Franse componist was leerling van

het zondagochtend concert

Messiaen. Van dit concert wordt ook een registratie

De wekelijkse Zondagochtend Concerten in het

voor televisie gemaakt voor uitzending op een later

Concertgebouw zijn meestal afgeleid van de concer-

bekend te maken datum.

ten in de serie De Vrijdag van Vredenburg. De concerten worden elke zondag om 11.00 uur rechtstreeks

Kaartverkoop/informatie www.concertgebouw.nl Toezending brochure: www.concertgebouw.nl > ‘bezoekersinformatie’ > ‘brochures’

32 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10

uitgezonden via Radio 4. De concerten worden geproduceerd door de AVRO en het Concertgebouw. Kaartverkoop/informatie www.concertgebouw.nl Toezending brochure: www.concertgebouw.nl > ‘bezoekersinformatie’ > ‘brochures’


CD-opnamen Selectie van cd-opnamen van het Radio Filharmonisch Orkest, te verkrijgen of te bestellen in de reguliere cd-winkel, tenzij anders vermeld. Elgar The Music Makers / Rihm Memoria Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten o.l.v. Jaap van Zweden

Bruckner Symfonie nr. 2 Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jaap van Zweden EXTON EXCL 00014, 1 cd

QuattroLive QL2009-01, 1 cd | www.volkskrant.nl/webwinkel

Wagner Die Meistersinger von Nürnberg Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten o.l.v. Jaap van Zweden QuattroLive QL2009014s, 4 cd’s | www.volkskrant.nl/webwinkel

Wagner Lohengrin Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten o.l.v. Jaap van Zweden QuattroLive, 3 cd’s en 2 dvd’s | www.operalohengrin.nl www.volkskrant.nl/webwinkel

Kamermuziek in het Muziekcentrum van de Omroep Nieuw in het seizoen 2009-2010 is een serie van vier concerten op de zondagmiddag door kamermuziekensembles, telkens geformeerd uit een van de ensembles van het Muziekcentrum van de Omroep. De concerten worden geregistreerd voor uitzending via Radio 4 op een nader te bepalen datum en zijn gratis toegankelijk. De programma’s van de concerten zijn allesbehalve doorsnee. Het streven is om opdrachtwerken en Nederlandse composities op het repertoire te zetten en speciale gasten uit te nodigen.

zo 20 september 2009, 15.00 u Ensemble Radio Filharmonisch Orkest – R. Strauss Vorspiel Capriccio Mebius Septet ‘You win some, you lose some’ Wagner Siegfried-Idyll

Stravinsky Le sacre du printemps, Apollon Musagète Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jaap van Zweden Octavia OVCL 00330, 1 sacd Record Academy Award, orchestral works, december 2008 The Record Geijutsu, Japan

Stravinsky Petrushka, Pulcinella, Symfonieën voor blazers Radio Filharmonisch Orkest, Radio Kamer Filharmonie o.l.v. Jaap van Zweden Octavia OVCL 00378, 1 sacd

zo 29 november 2009, 15.00 u Ensemble Radio Kamer Filharmonie – Haydn Notturno in C Mendelssohn Nocturne op. 24 Maxwell Davies Seven In nomine Maxwell Davies Linguae Ignis, voor cello en ensemble

zo 21 februari 2010, 15.00 u Ensemble Groot Omroepkoor en instrumentaal ensemble – Werken van Gibbons, Jenner, Birtwistle, Muldowney, Bosmans, Kerstens, Stravinsky en Brooks

zo 18 april 2010, 15.00 u Metropole in dubbelkwartet Hans Vroomans (piano), Aram Kersbergen (bas) Peter Tiehuis (gitaar), Leo Janssen (saxofoon) Arno van Nieuwenhuize (drums) Jazzstrijkkwartet Klimt! – Werken van o.a. Leo Janssen en Florian Maier informatie Toegang gratis. Data en programma’s onder voorbehoud. Kijk voor meer informatie en entreebewijzen op www.mco.nl.

Seizoen 09|10 Radio Filharmonisch Orkest 33


Contact radio filharmonisch orkest Bezoekadres: Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Postadres: Postbus 125, 1200 AC Hilversum T 00 31 (0)35 671 41 30 | F 00 31 (0)35 671 41 71 klassiek@mco.nl | www.radiofilharmonischorkest.nl

website Op www.radiofilharmonischorkest.nl vindt u actuele concertinformatie, portretten van de musici, uitgebreide biografieën van chef- en gastdirigent en nieuws. Met regelmaat zijn er reportages, interviews en impressies van de voorbereidingen voor een bepaald concert te zien.

muziekcentrum van de omroep Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is de thuisbasis van de omroepensembles die concerten opnemen voor radio en televisie. Het MCO is sinds 1996 gehuisvest aan de Heuvellaan 33 in Hilversum en biedt onderdak aan het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor, het Metropole Orkest en de omvangrijke Muziekbibliotheek van de Omroep. De ensembles hebben elk hun eigen identiteit en plaats in het Nederlandse culturele leven. Zij geven jaarlijks talrijke concerten in samenwerking met de zendgemachtigden en daarnaast met diverse andere instellingen, zoals het Holland Festival en De Nederlandse Opera. Eveneens onderdeel van het MCO is de afdeling Educatie. In samenwerking met de omroepensembles, Stichting Papageno en dit seizoen ook met onder meer De Nederlandse Opera en Beeld en Geluid worden met regelmaat educatieve projecten gerealiseerd voor doelgroepen in de regio. www.mco.nl

colofon © Muziekcentrum van de Omroep, 2009. Redactie Jeroen Sinnige (concept), Michael de Groot, Priska Frank Correctie Jan Jaap Kassies Ontwerp Hans van der Woerd Fotografie Hans van der Woerd (tenzij anders vermeld) Druk Muller’s Visual Communication, Amsterdam Het Muziekcentrum van de Omroep heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen zich alsnog tot het MCO wenden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

34 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10


radio filharmonisch orkest Bezoekadres: Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Postadres: Postbus 125, 1200 AC Hilversum T 00 31 (0)35 671 41 30 F 00 31 (0)35 671 41 71 E klassiek@mco.nl

www.radiofilharmonischorkest.nl

36 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10

RFO_brochure_09|10  

Seizoen 09|10 Jaap van Zweden chef-dirigent muziekcentrum van de omroep

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you