Page 1

egz. bezpłatny nr 1(1) 1/2012

CAMELIA

nakład 100.000 egz.

CZASOPISMO DLA PACJENTA

CZAS NA ZDROWIE ISSN: 2084-2813

Program

TV 21-27 stycznia

Pierwsza pomoc - podstawowe czynności ratujące życie

Dla najmłodszych zimowa kolorowanka

Dodatek:

Zdrowie - raport cenowy

Temat miesiąca

Otyłość:

duży problem małych ludzi wywiad z lek. med. Marią Liżewską

www.cameliaczasnazdrowie.pl

1


Otyłość: duży problem małych ludzi wywiad z lek. med. Marią Liżewską – kierowniczką przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 19 SZPZLO Warszawa Bemowo rozmawia Halina Guzowska.

Naukowcy biją na alarm: w Europie co czwarte dziecko jest otyłe. W  Polsce ten odsetek jest na razie niższy – sięga w niektórych regionach kraju 12 procent, ale ma wyraźną tendencję wzrostową. Mówi się wręcz o epidemii otyłości. Jakie są tego przyczyny? - Rzeczywiście, dane epidemiologiczne obejmujące dzieci w  wieku przedszkolnym wskazują, że u 10-12 proc. z nich występuje nadwaga a u  4-7 proc. – otyłość. W innych grupach wiekowych dotyczy to od 5 do 15 proc. populacji. Uważa się, że jest to najczęściej występująca u dzieci przewlekła choroba metaboliczna wynikająca z zaburzeń żywienia a prowadząca do zwiększenia tkanki tłuszczowej w organizmie. W miarę nasilania się tego procesu pojawiają się patologie i dysfunkcje dotyczące niemal wszystkich układów i narządów. Generalnie, otyłość dzielimy na prostą, tzw. pierwotną i złożoną, czyli wtórną. Pierwsza z nich jest wynikiem długotrwałego, dodatniego bilansu energetycznego, odpowiada za ponad 90 proc. wszystkich przypadków otyłości na świecie i stanowi poważny problem społeczny. Pozostałe 10 proc. stanowi otyłość wtórna spowodowana zwykle zaburzeniami endokrynologicznymi, niektórymi zaburzeniami genetycznymi i zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Istnieje także tzw. otyłość polekowa, występująca np. po stosowaniu sterydów, leków antydepresyjnych, itp. W przypadku otyłości prostej, bo o niej będziemy rozmawiać, mówi się wręcz o pandemii, gdyż jest problemem nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Jest ona spowodowana łatwą dostępnością wysoko przetworzonej żywności o  dużej zawartości tłuszczów zwierzęcych i  węglowodanów prostych oraz znacznym ograniczeniem aktywności fizycznej. Jej spożywanie prowadzi do szybkiego osiągania nadwyżki energetycznej w postaci nadmiernego przyrostu tkanki tłuszczowej. Ujmując to prościej – otyłość u dzieci to wynik przemian cywilizacyjnych i nawyków żywieniowych: brak czasu na przygotowanie wartościowych posiłków, preferowanie tłustych i słodkich pokarmów, moda na fast foody, szybkie spożywanie, posiłków i podjadanie między nimi. Do tego dochodzi bierne spędzanie czasu wolnego przed komputerem i telewizorem, niechęć do mało atrakcyjnych lekcji wychowania fizycznego lub nagminne zwalnianie się z nich za przyzwoleniem rodziców. A jaki wpływ na otyłość dziecięcą ma masa ciała rodziców. Czy jeśli jedno z nich lub oboje są otyli, to dziecko będzie miało podobne problemy? - Istnieje oczywiście zależność genetyczna, ale największy wpływ mają tu nawyki żywieniowe. W tych rodzinach, w których preferowane są posiłki wysoko kaloryczne a odwiedziny w miejscach, gdzie serwowane są fast foody – częste, z reguły wszyscy ich członkowie cierpią na nadwagę lub otyłość. Nie dziedziczy się otyłości prostej, a  jedynie pewne predyspozycje, które są wspomagane stylem życia rodziny oraz sposobem spędzania czasu wolnego, w którym ruch jest ograniczony do minimum. Jakie są następstwa epidemii otyłości wśród dzieci i młodzieży i w jaki sposób mogą one wpływać na jakość życia młodego pokolenia w przyszłości? - Otyłość zaburza wszystkie aspekty zdrowia: fizyczne, psychiczne, społeczne a także znacznie obniża jakość życia zarówno młodego, jak i dorosłego człowieka. Powoduje ona zaburzenia rozwoju psychospołecznego – bardzo często obserwujemy np. obniżenie poczucia własnej wartości, izolację społeczną lub wręcz odrzucenie przez rówieśników, depresję albo odwrotnie – agresję w stosunku do rówieśników. Zaburzeniu ulega także rozwój psychomotoryczny – dziecku brakuje np. podstawowych umiejętności ruchowych, jest to tzw. analfabetyzm ruchowy. Układ ruchowy staje się przeciążony – zaburzeniu ulega statyka zwłaszcza kończyn dolnych (koślawość kolan i płaskostopie), pojawiają się przedwcześnie zmiany zwyrodnieniowe. Warto też wspomnieć o tym, że u otyłych dzieci istnieje poważne ryzyko wystąpienia otyłości w wieku dojrzałym – jest ono kilkakrotnie większe niż u dzieci bez nadwagi. Otyłość u dorosłych prowadzi z kolei do rozwoju miażdżycy, cukrzycy insulinozależnej, nadciśnienia i innych groźnych chorób. 2

Walka z epidemią otyłości wcale nie jest łatwa. Od czego należałoby ją zdaniem Pani doktor zacząć? - Od profilaktyki, która powinna być skierowana do całej populacji i obejmować promowanie zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i  młodzieży. W Polsce są już podejmowane tego typu działania w ramach Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011. Elementy profilaktyki pierwotnej otyłości u  dzieci obejmują: prawidłowe żywienie, promocję karmienia piersią do 6. miesiąca życia, właściwe rozszerzanie diety niemowląt karmionych piersią, edukację żywieniową kobiety ciężarnej, promocję aktywności fizycznej w  całym społeczeństwie, promocję zdrowia psychicznego w rodzinie – zapobieganie psychogennym przyczynom otyłości, edukację zdrowotną w środowisku szkolnym i lokalnym. Profilaktyka wtórna ma natomiast na celu wczesne wykrywanie zaburzeń odżywiania dzieci, które mogą prowadzić do otyłości. Realizowana jest ona w ramach testów przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich w poszczególnych grupach wiekowych. Pierwszą osobą, która zwraca uwagę rodziców na problem nadwagi u  ich dziecka jest przeważnie lekarz pediatra. Obserwujemy, że to właśnie rodzice a najczęściej dziadkowie uważają wzmożony apetyt u dziecka i jego nadmiernie rozwiniętą tkankę tłuszczową za oznakę zdrowia. Rolą pediatry jest zapoznanie opiekunów dziecka z  podstawowymi zasadami prawidłowego żywienia i wdrożenie niezbędnych modyfikacji stylu życia dotyczących wszystkich członków rodziny. Profilaktyka trzeciorzędowa skierowana jest do dzieci z rozpoznaną otyłością. Są to różnorodne działania terapeutyczne mające na celu zapobieganie dalszemu rozwojowi otyłości i jej konsekwencjom zdrowotnym. Jednym z ważniejszych jest wzmacnianie mocnych stron otyłego dziecka i  poprawa jego niskiej samooceny. Ważne jest też nauczenie dziecka samokontroli i wytrwałości w realizacji zaleceń lekarskich. Aby można było w pełni pomóc małemu człowiekowi z  nadwagą potrzebne jest współdziałanie interdyscyplinarnego zespołu złożonego z  lekarza, psychologa, dietetyka, rehabilitanta a  niekiedy nauczyciela i pielęgniarki szkolnej. Jeśli chodzi o leczenie otyłości u dzieci, to nie różni się ono właściwie od metod stosowanych u dorosłych. Nie zaleca się w ich przypadku leczenia farmakologicznego ani chirurgicznego. Zalecenia dietetyczne należy u dzieci wprowadzać bardzo ostrożnie ponieważ zbyt drastyczne ograniczenia mogą zaburzyć jego wzrost oraz rozwój fizyczny i psychiczny. Metodę postępowania należy tu zatem dobrać indywidualnie do pacjenta w zależności od stopnia nadwagi, dotychczasowych doświadczeń, postawy rodziców i zachowań żywieniowych całej rodziny. Czy mogłaby Pani wskazać rodzicom podstawowe zasady, których przestrzeganie zapobiegnie rozwojowi epidemii otyłości u dzieci i młodzieży? - Jest kilka takich ważnych zasad, których trzeba przestrzegać, by nie dopuścić do otyłości naszych dzieci. Po pierwsze należy spożywać 4-5 małych posiłków w ciągu dnia. Każdy posiłek powinien być estetycznie podany na talerzu i spożywany przy stole, a nie np. przed komputerem, czy telewizorem. Dziecko powinno mieć wyznaczony czas na posiłki najlepiej o stałych, określonych porach dnia. Pokarmy powinny być spożywane bez pośpiechu, dobrze pogryzione. Nie wolno podjadać między posiłkami zwłaszcza słodyczy, fast foodów, chipsów. Jeśli dziecko musi coś koniecznie zjeść, to najlepiej owoce świeże lub suszone, ale też w niewielkich ilościach. Należy pić dużo wody niegazowanej, dobrej gatunkowo, lub po prostu przegotowanej. Wolny czas powinno się spędzać w ruchu najlepiej na świeżym powietrzu. Powinniśmy ograniczyć też dziecku czas, który spędza przed telewizorem lub przy komputerze. Przestrzeganie powyższych zasad nie jest łatwe, ale konieczne, by nasze dzieci zachowały prawidłową dla wieku wagę i wyrosły na zdrowych dorosłych ludzi. Dziękuję za rozmowę. artykuł jest przedrukiem z kwartalnika Diagnoza wydawanego przez SZPZLO Warszawa Bemowo


Pierwsza pomoc

Michał Wrzos - specjalista ratownictwa medycznego Podstawowe czynności ratujące życie Ktoś w Twoim otoczeniu nagle traci przytomność, może doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Jeśli nie umiesz rozpoznać tego stanu i nie zaczniesz udzielać pomocy, to z  każdą minutą spada o  10 proc. szansa na przeżycie tego człowieka. Po 4 minutach od zatrzymania krążenia rozpoczynają się nieodwracalne zmiany w  mózgu. Chyba, że rozpoznasz szybko ten stan i  rozpoczniesz resuscytację krążeniowo oddechową (w skrócie RKO). Prowadzenie RKO przez przygodnych świadków zdarzenia zaraz po zatrzymaniu krążenia zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego nawet trzykrotnie. W warunkach miejskich pogotowie dojeżdża do wezwania średnio w czasie 8 minut. Jeśli doszło do zatrzymania krążenia i nie rozpoczniesz RKO to zabierasz poszkodowanemu aż 80 proc. szansy na przeżycie. Pamiętaj, że w Twoich rękach jest życie człowieka! Ten artykuł jest poświęcony właśnie udzielaniu pomocy w takich przypadkach. I. Sprawdź, czy jest przytomny. • Nachyl się nad poszkodowanym, połóż swoje ręce na jego barki i głośno zapytaj: czy pan/pani mnie słyszy? Lekko potrząśnij poszkodowanym – jeśli nie ma żadnej reakcji, to uznajemy że jest nieprzytomny. Sprawdzasz w ten sposób, czy istnieją reakcje na bodziec dotykowy i głosowy. II. Zapewnij sobie pomoc osoby trzeciej. • Jeśli jesteś na ulicy, zawołaj kogoś, kto przechodzi. Taka osoba może Ci pomóc wykonać telefon alarmowy. Może też pomóc w prowadzeniu RKO. III. Udrożnij drogi oddechowe i oceń, czy poszkodowany oddycha. • Ułóż na jego czole i na brodzie swoje ręce, tak, żeby się nie krzyżowały, a następnie odchyl głowę do tyłu. • Nachyl się nad poszkodowanym i przez 10 sek. wzrokiem, słuchem i dotykiem oceniaj, czy oddycha • Nachyl się tak abyś widział klatkę piersiową • Patrz, czy klatka piersiowa się rusza, zwracaj uwagę, czy słyszysz strumień powietrza nad jego ustami i czy czujesz go na policzku lub uchu. • Jeśli przez 10 sek. twoje zmysły nie zanotowały żadnych z wyżej wymienionych symptomów, to możemy stwierdzić, że u poszkodowanego doszło do zatrzymania krążenia i należy rozpocząć resuscytacje krążeniowo oddechową.

VI. Wykonaj wdechy ratownicze. • Po 30 uciśnięciach klatki piersiowej przechodzimy do 2 wdechów ratowniczych. • Aby wykonać skuteczny wdech musimy udrożnić drogi oddechowe, tak, jak to robiliśmy wcześniej. –patrz punkt III. • Po udrożnieniu dróg oddechowych palcami ręki, która jest na czole zatykamy kciukiem i palcem wskazującym poszkodowanemu nos. • Po zatkaniu nosa, utrzymując nadal odgiętą głowę do tyłu, nachylamy się nad ustami poszkodowanego i  obejmując szczelnie swoimi ustami usta poszkodowanego wykonujemy spokojny wydech. • W czasie wykonywania wdechu obserwujemy, czy klatka piersiowa poszkodowanego unosi się. • Po wykonaniu pierwszego wdechu unosimy naszą głowę i  pozwalamy żeby nastąpił samoczynny wydech. • Następnie wykonujemy drugi wdech. • Wdechy wykonujemy bardzo spokojnie – mamy wdmuchiwać 500-600 ml powietrza, a sam wdech ma trwać 1 sekundę. Pamiętajmy, że: RKO prowadzimy w stosunku 30:2 czyli 30 uciśnięć mostka na 2 wdechy ratownicze. RKO raz rozpoczęte możemy przerwać kiedy: • zabraknie nam siły, • przyjedzie pogotowie ratunkowe • u poszkodowanego powróci spontaniczny oddech. Zachęcam Państwa do udziału w szkoleniach z pierwszej pomocy, bo jeśli w naszej obecności dojdzie do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, warto jest umieć udzielić pomocy. Jak podkreśliłem wcześniej: w takiej sytuacji to w Państwa rękach jest życie takiej osoby. artykuł jest przedrukiem z kwartalnika Diagnoza wydawanego przez SZPZLO Warszawa Bemowo

IV. Wykonaj telefon alarmowy. • Zadzwoń na 999 lub na 112. • Dyspozytorka zbierze wywiad i wyśle Zespół Ratownictwa Medycznego. • Jeśli wcześniej zapewniłeś sobie pomoc osoby trzeciej, to ona może wykonać telefon, a Ty rozpocznij RKO. V. Rozpocznij masaż pośredni serca. • Przed rozpoczęciem masażu pośredniego serca należy zdjąć ubranie z klatki piersiowej. • Jeśli jest to zima, należy wnieść taka osobę to najbliższego budynku lub pomieszczenia. • Następnie należy ułożyć podstawę ręki na środku klatki piersiowej na mostku. • Trzeba kucnąć na kolanach przy poszkodowanym i ułożyć ręce na mostku a następnie wychylić się tak, żeby nasze ręce były prostopadłe do klatki piersiowej. • Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość 5 cm. • W trakcie wykonywania uciśnięć liczymy sobie: i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 – powtarzamy to 3 razy. • W trakcie wykonywania masażu musimy pamiętać, żeby odpuścić całkowicie ucisk i pozwolić na relaksacje klatki piersiowej. • Nie odrywamy rąk od klatki piersiowej w trakcie wykonywania masażu. 3


SUDAFED XYLOSPRAY HA / aerozol Sudafed XyloSpray HA aerozol do nosa, roztwór. Jeden ml roztworu Sudafed XyloSpray HA zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, naczynioruchowym oraz w  alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w  zapaleniu zatok przynosowych oraz w  zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z  odsłonięciem opony twardej; nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

LACTON FORTE / 20 kaps. suplement diety

Zapewnia kompleksową ochronę przewodu pokarmowego przed biegunkami wywołanymi antybiotykami, nieprzyjaznymi bakteriami, nieodpowiednią dietą. Reguluje ilość wypróżnień, działając korzystnie na perystaltykę jelit.

Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

TRAN MÖLLER’S

suplement diety

/ 3 smaki, 250 ml

Möller’s Tran Norweski to olej z wątroby dorszy będący naturalnym źródłem kwasów omega-3 oraz witamin A, D i E. W jednej łyżeczce Möller’s Tran Norweski (5 ml) znajduje się aż 1,1–1,2 g kwasów omega-3. Möller’s Tran Norweski jest naturalnym źródłem kwasów omega-3, stanowi bogate źródło witamin A, D i E, wzmacnia układ odpornościowy, wpływa na rozwój mózgu oraz rozwój intelektualny dzieci. Przeznaczony jest dla kobiet w ciąży, matek karmiących, niemowląt już od 6 tygodnia życia oraz starszych dzieci. Möller’s Tran Norweski to nowoczesny preparat, który swym smakiem pozytywnie zaskakuje. Może być o smaku naturalnym lub cytrynowym.

FEBRISAN / 8 saszetek lub 12 saszetek podłużnych Wskazania: leczenie objawów przeziębienia i grypy, gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle zatok. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroby serca, ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, β-adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, jaskra z  wąskim kątem przesączania , ciąża i okres karmienia piersią, fenyloketonuria, choroba alkoholowa, dzieci w wieku poniżej 12 lat. Pozwolenie MZ Nr 10849 Skład: 1 saszetka proszku musującego zawiera: 750 mg paracetamolu, 10 mg fenylefryny, 60 mg wit.C 1 saszetka podłużna (5 g proszku musującego) zawiera substancje czynne: - Paracetamol (Paracetamolum) 750 mg - Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 60 mg - Fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 10 mg Podmiot odpowiedzialny: Nycomed Pharma Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa.

ASPIRIN C / 20 tabl. musujących

TERMOMETR ACCUTERM

Aspirin C - preparat wskazany przy bólach o lekkim i  średnim nasileniu: bóle głowy różnego pochodzenia, także bóle migrenowe, bóle zębów, bóle mięśni. Skutecznie usuwa ból i gorączkę w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu lub inne salicylany. Skaza krwotoczna. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Napady astmy oskrzelowej w  wywiadzie wywołane podaniem salicylanów lub substancji czynnej o  podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Równoczesne leczenie metotreksatem w dawce 15 mg na tydzień. III trymestr ciąży. Dzieci do ukończenia 12 rż. (ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a). Skład: 1 tabl. zawiera: 400 mg kwasu acetylosalicylowego, 240 mg kwasu askorbinowego (witamina C).

Wysoka precyzja pomiaru, dokładność do 0,05oC, szybki wynik pomiaru, duży czytelny wyświetlacz, funkcja auto-wyłącznika, pamięć ostatniego pomiaru, wymienna bateria, plastikowe etui.

Ogłoszenia i reklama

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o. Consumer Care Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyz każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 4


BIOARON C® / 200 ml

PECTOSOL / 40 g

Skład: 100 ml preparatu zawiera: Extractum Aloes arborescentis recens fluidum (wyciąg z aloesu) - 38,4 g; Vitaminum C – 1,02 g. Wskazania: do stosowania Preparat przeznaczony jest do stosowania u  dzieci pomocniczo w  infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w  terapii chorób z  przeziębienia, w  celu poprawy apetytu. Przeciwwskazania: Nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy - izomaltazy.

Koncentrat do sporządzania roztworu doustnego. Skład: Extractum liquidum (1:3) ex: Thymi herba, Lichene islandico, Hyssopi herba, Saponariae radice (18cz.+7cz.+3cz.+2cz.) – 90 g / 100 g; ekstrahent 70% v/v Produkt leczniczy Pectosol jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Wskazania do stosowania: - stany zapalne górnych dróg oddechowych, - utrudnione odkrztuszanie z zalegającą wydzieliną. Przeciwwskazania: - nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ze względu na zawartość etanolu (Pectosol zawiera 57-63 % v/v etanolu, tj. średnio 2,4 g w dawce jednorazowej, co stanowi ekwiwalent 60 ml piwa i 25 ml wina) może być szkodliwy dla osób cierpiących na chorobę alkoholową, ze schorzeniami wątroby lub epilepsją. Nie należy podawać leku dzieciom.

Podmiot odpowiedzialny: PhytoPharm Klęka SA, Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” Pruszków ul. Ołówkowa 54 05-800 Pruszków

PNEUMOLAN / 120 ml syrop

suplement diety

Sinulan Forte to silnie skoncentrowany preparat zawierający optymalną kompozycję ekstraktów roślinnych w tabletkach. Stosować tylko 1-2 tabletki dziennie: wspomagająco w przypadku problemów z zatokami, w przypadku całkowitej lub częściowej niedrożności nosa, jako wczesną profilaktykę w okresie jesienno-zimowym, stymulująco w okresie zwiększonego ryzyka wyziębienia organizmu (dla zapewnienia optymalnego poziomu odporności).

Pneumolan to pierwszy syrop wpływający na: jednoczesne samooczyszczanie się zatok i dróg oddechowych, prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych układu oddechowego i  zatok oraz prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Pneumolan zawiera optymalną kompozycję ekstraktów roślinnych, które wykazują korzystne, wzajemnie uzupełniające się oddziaływanie na funkcje układu oddechowego oraz zatoki. Znajdujące się w  goryczce, dziewannie, kwiatach bzu i werbenie naturalne składniki wspomagają nawilżenie błon śluzowych. Dodatkowo, zawarte w  preparacie Pneumolan ekstrakty roślinne wspierają funkcje samooczyszczające dróg oddechowych i  zatok. Dzięki obecności ekstraktu z  Andrographis paniculata oraz kwiatu bzu Pneumolan dodatkowo wspomaga działanie układu odpornościowego. Polecany w  celu uzupełnienia codziennej diety w  okresie przeziębień.

ESSETIAMED / 40 kaps.

SYROP PRAWOŚLAZOWY / 125 g

suplement diety

Skład: 1 kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: Preparat wspomagający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Stosowany w  przewlekłych chorobach wątroby o  różnej przyczynie oraz w  stanach uszkodzenia wątroby spowodowanych alkoholem, lekami bądź złą dietą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Modern Pharmacia

Skład: 100g produktu zawiera: Althaeae radicis maceratio (1:6,58) 32,9g, Ekstrahent – mieszanina woda i etanol (40:1), Sacharoza 64,0g, Kwas benzoesowy 0,1g, Woda oczyszczona do 100g. Zawartość etanolu nie więcej niż 1% (m/m). Działanie: Działanie syropu oparte jest na występujących w korzeniu prawoślazu związkach śluzowych, które mają właściwości powlekające, łagodzące i osłaniające. Wskazania: Kaszel, w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych spowodowanych podrażnieniem błony śluzowej gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki produktu. Uczulenie na kwas benzoesowy. Dawkowanie: Dorośli 3 razy dziennie 1 łyżkę preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o. ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

Ogłoszenia i reklama

SINULAN FORTE / 30 tabl. powlekanych

suplement diety

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyz każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 5


AFLEXIN / 60 kaps.

NUTRICARDIN / 30 kaps.

Aflexin zawiera optymalną kompozycję starannie wyselekcjonowanych ekstraktów roślinnych, które wykazują korzystne oddziaływanie na kondycję stawów (chrząstki stawowej, płynu maziowego) oraz sprawność ruchową. Aflexin przy systematycznym stosowaniu pozytywnie wpływa na ruchliwość stawów i ich elastyczność, odbudowuje tkankę chrzęstną, korzystnie wpływa na prawidłowe ukrwienie chrząstki stawowej oraz pozwala redukować ilość przyjmowanych preparatów przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Pierwszy produkt łączący kwasy omega – 3, resweratrol, oleuropeiny, koenzym Q 10 , kwas foliowy oraz witaminy. Nutricardin jest preparatem o wielokierunkowym działaniu, kompleksowo wspomagającym prawidłową pracę serca oraz układu krążenia. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie serca oraz układu krwionośnego. Wspomaga prawidłowe procesy krwiotwórcze i utrzymanie korzystnej gospodarki lipidowej. Wspomaga utrzymanie prawidłowej kondycji ścian naczyń krwionośnych.

LECYTYNA 1200 MG FORTE / 74 kaps.

PROSTAGRAN / 30 kaps.

Wysoka zawartość lecytyny sojowej. Składniki zawarte w preparacie wspomagają działanie układu nerwowego, pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu i  triglicerydów, pomagają dbać o  utrzymanie procesów regeneracyjnych wątroby. Lecytyna 1200 mg Forte to fosfolipidy o  wielokierunkowym dobroczynnym działaniu na nasz organizm, których suplementacja jest zalecana w  stanach przemęczenia, osłabionej koncentracji, kłopotach z  pamięcią, nadpobudliwości nerwowej oraz dla osób dbających o  utrzymanie sprawnej pracy wątroby.

Skład: 1 kapsułka zawiera: wyciąg z pestek dyni zwyczajnej 250mg, wyciąg z owoców granatowca 80mg, wyciąg z ziela pokrzywy zwyczajnej 50mg, wyciąg z owoców palmy sabałowej 50mg, cynk 5mg, Wit. E 6mg, Wit. B6 0,7mg, likopen 0,625mg. Wskazania: Preparat dostarcza składników roślinnych bogatych w  nienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole,polifenole oraz inne substancje o  właściwościach przeciwutleniających i  przeciwzapalnych.Składniki preparatu wspomagają prawidłowa pracę gruczołu krokowego. Mogą przeciwdziałać niekorzystnym procesom rozrostowym. Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

VITA BUERLECITHIN / 1000 ml płyn doustny, preparat złożony

BIOVITAL ZDROWIE / 1000 ml

Wskazania: osłabienie pamięci i koncentracji, stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się), pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym, objawy niedoboru witamin z  grupy B, stan rekonwalescencji po przebytej chorobie, pomocniczo u  osób w  wieku starszym, zapobiegawczo w  miażdżycy naczyń, zapobiegawczo i  pomocniczo przy podwyższonym poziomie cholesterolu we krwi. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u: dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu. Ze względu na zawartość sacharozy produktu Vita Buerlecithin płyn nie należy stosować u osób z dziedzicznie występującymi schorzeniami takimi jak: nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy – galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy.

Dzięki zawartym składnikom podnosi witalność, wzmacnia serce, poprawia samopoczucie. Biovital Zdrowie zawiera zestawy witamin z grupy B, witaminę C, żelazo oraz wyciąg z głogu. Witaminy z grupy B są niezbędne w stanach zwiększonego wysiłku fizycznego i psychicznego oraz przedłużającego się stresu. Witaminy C i E (naturalne przeciwutleniacze ) są niezbędne do utrzymania odporności organizmu oraz opóźniają procesy starzenia. Żelazo wzmacnia organizm i dodaje energii. Ekstrakt z głogu wspomaga pracę serca, zwiększa dopływ tlenu i poprawia ukrwienie. Biovital Zdrowie jest preparatem przeznaczonym dla osób dorosłych. Jest zalecany osobom przepracowanym, przemęczonym, potrzebującym wzmocnienia organizmu niezależnie od wieku. Nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Biovital Zdrowie pomaga zachować dobra kondycję fizyczną i psychiczna.

suplement diety

Ogłoszenia i reklama

suplement diety

suplement diety

suplement diety

Podmiot odpowiedzialny: Modern Pharmacia Ltd, London,UK

suplement diety

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o. Consumer Care Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

Podmiot odpowiedzialny: Nycomed Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyz każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 6


NICORETTE FRESHDROPS 2 mg

ŻURAVISOL C SOK / 500 ml

/ 96 tabl. do ssania

suplement diety

Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny dwuwinianu dwuwodnego). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie objawów odstawienia nikotyny, takich jak głód nikotynowy, co ułatwia zaprzestanie palenia przez osoby palące w  wieku 18 lat i powyżej zmotywowane do rzucenia nałogu. Terapia behawioralna obejmująca porady i  wsparcie zwiększa zazwyczaj wskaźnik pozytywnych wyników leczenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Żuravisol C wspomaga kurację infekcji układu moczowego oraz ogranicza częstotliwość ich występowania, zakwasza układ moczowy, przez co obniża ryzyko występowania infekcji w jego obrębie, utrudnia przyleganie bakterii do ścianek układu moczowego, wpływa osłaniająco na błony śluzowe dróg moczowych oraz wykazuje lekkie działanie diuretyczne (moczopędne). Polecany jest osobom narażonym na działanie mikroorganizmów, wywołujących infekcje układu moczowego – korzystającym z  basenów, saun, publicznych pryszniców. Kompozycja soku z  owoców żurawiny oraz witaminy C wspomaga naturalną odporność organizmu, szczególnie w  okresie jesiennozimowym.

Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

ZDROVIT CALCIUM W FOLII / 12 tabl. musujących suplement diety Zastosowanie: wspomagająco w stanach przeziębieniowych, alergii oraz w okresie rekonwalescencji. Uzupełnia codzienną dietę w wapń. Sposób użycia: zaleca się spożywać 1-2 tabletki dziennie.

Zalecane spożycie: 50 ml dziennie. dzienna porcja produktu zawiera 120 mg witaminy c, co stanowi 150% zalecanego dziennego spożycia.

CALCIUM OSTEO D3+ / 60 tabl.

MAGNESIUM B6 / 60 tabl.

OMEGA-3 500 mg / 60 kaps.

suplement diety

suplement diety

suplement diety

Calcium Osteo D3+ jest szczególnie polecane: - kobietom po 40. r.ż., zagrożonym osteoporozą, - osobom w okresie rekonwalescencji po złamaniach kości, - osobom starszym o ograniczonej aktywności fizycznej, - osobom narażonym na niedobór wapnia w organizmie (niewłaściwa dieta, spożywanie dużej ilości kawy, palenie papierosów).

Zawiera magnez w postaci dobrze przyswajalnego mleczanu oraz witaminę B6, która zwiększa wchłanianie magnezu. W opakowaniu znajduje się 60 tabletek, co wystarcza na miesięczna kurację i zapewnia wygodne dawkowanie dla pacjenta.

Kapsułki Omega-3 500mg Polfa-Łódź suplement diety są źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA i DHA ) otrzymywanych z ryb morskich. Stosowanie zalecane dla zdrowia i wzmocnienia odporności organizmu. Ekonomiczne opakowanie 60 kapsułek zawiera dużą dawkę 500 mg w jednej kapsułce. Gwarancja jakości Polfa-Łódź (18% EPA/12%DHA).

Podmiot odpowiedzialny: Polfa Łódź SA Sensilab Family

Podmiot odpowiedzialny: Polfa Łódź SA Sensilab Family

ASCALCIN PLUS / 10 sasz.

ARTHROZAMINA POLFA-ŁÓDŹ / 60 kaps.

PARACETAMOL POLFA-ŁÓDŹ

Ascalcin Plus – na przeziębienie i grypę. Z nim do rana wydobrzejesz! Ascalcin Plus: - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie, - dzięki formie rozpuszczalnej jest dobrze tolerowany przez organizm, - zawiera witaminę C i jony wapnia, które stymulują odporność organizmu. Skład: saszetka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego, 300mg witaminy C, 200mg jonów wapnia w postaci laktoglukonianu Wskazania: gorączka i  dolegliwości bólowe związane z  przeziębieniem i grypą; bóle o lekkim i średnim natężeniu Przeciwwskazania: uczulenia na kwas acetylosalicylowy i  salicylany, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, skazy krwotoczne, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków przeciwzakrzepowych

Artrozaminum Polfa-Łódź suplement diety jest szczególnie polecany jako uzupełnienie diety: - osobom po 50 roku życia, zagrożonym fizjologicznymi zmianami struktury chrząstki stawowej, - osobom pragnącym utrzymać swoje stawy w dobrej kondycji, - przy problemach ze stawami (nadwaga, rekonwalescencja po kontuzjach, sztywność stawów), - osobom uprawiającym sporty obciążające stawy (np. regularne ćwiczenia na siłowni, jogging), - kobietom w wieku menopauzalnym.

Wskazania: bóle różnego pochodzenia, m.in. : bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych; gorączka, np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach. Przeciwwskazania: uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, choroba alkoholowa.

/ 10, 20, 50 tabl.

Podmiot odpowiedzialny: Polfa-Łódź SA

Podmiot odpowiedzialny: Polfa-Łódź SA

Ogłoszenia i reklama

Podmiot odpowiedzialny: Polfa-Łódź SA

suplement diety

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyz każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 7


ALOES SOK / 500 ml suplement diety

GRANAT SOK / 500 ml suplement diety

kosmetyk

Sok z aloesu z  najwyższej jakości odmiany Aloe Vera. Wspomaga obniżoną odporność oraz przebieg rekonwalescencji. Stymuluje układ immunologiczny do skutecznych reakcji przeciw infekcjom. Niweluje zaburzenia przemiany materii i pracy układu trawiennego. Łagodzi stany zapalne przewodu pokarmowego oraz dolegliwości żołądkowe. Ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn. Normalizuje gospodarkę mineralną.

Sok z owoców granatu wzmacnia i  chroni ściany naczyń krwionośnych. Przyczynia się do prawidłowego przepływu krwi, zmniejszając zagrożenie wystąpienia zmian miażdżycowych. Ogranicza ryzyko nadmiernego gromadzenia się cholesterolu oraz innych lipidów w tętnicach. Zawiera bardzo duże ilości kwasu elagowego, potężnego naturalnego przeciwutleniacza. Dzięki zawartości polifenoli wspomaga organizm w  walce z  infekcjami bakteryjnymi i  grzybiczymi. Uzupełnia dietę w  składniki o  właściwościach przeciwutleniających, które zapobiegają powstawaniu wolnych rodników i wpływają korzystnie na układ odpornościowy.

Etiaxil antyperspirant do opanowania nadmiernego pocenia się pod pachami. Należy stosować kiedy typowe antyperspiranty nie są wystarczająco skuteczne. 2 aplikacje - 7 dni ochrony. Pocenie się jest naturalną funkcją organizmu i zapewnia jego termiczną równowagę. Niemniej jednak zbyt obfite pocenie się jest niewygodne. Aktywne związki Etiaxilu zapewniają optymalną skuteczność wyhamowania pocenia się pod pachami, zapobiegając nieprzyjemnej woni oraz zabezpieczając przeciwbakteryjnie. Dwa rodzaje - do skóry wrażliwej lub do skóry normlnej.

Zalecane spożycie: 50 ml dziennie Producent: Alter Medica

ETIAXIL / 12,5 ml roll on

Zalecane dzienne spożycie: 50 ml soku wypić najlepiej rano, przed posiłkiem. Producent: Alter Medica

DOPPELHERZ AKTIV TRAN NA ODPORNOŚĆ / 120 kaps.

DOPPELHERZ AKTIV NA OCZY

DOPPELHERZ VITAL TONIK

suplement diety

/ 30 kaps. suplement diety

Najwyższej jakości tran z dorsza atlantyckiego z naturalnymi witaminami A+D i kwasami omega-3: - wspomaga odporność organizmu, - wzmacnia kości. Łatwe do połknięcia, bezzapachowe kapsułki dla dzieci i dorosłych. Stosowanie: dzieci 2 kaps., dorośli 4 kaps. dziennie.

Kompleksowa ochrona oczu: - Wysoka dawka luteiny (6 mg) chroni siatkówkę i soczewkę oczu przed szkodliwym wpływem promieniowania UV. - Witaminy A, C, E oraz cynk usprawniają proces widzenia i łagodzą zmęczenie oczu. Stosowanie: tylko 1 kapsułka dziennie!

Wzmacnia serce i układ nerwowy oraz opóźnia procesy starzenia. Najlepszy skład na rynku: - najwyższe dawki 7 witamin z grupy B i C, - żelazo (10,5 mg), - najsilniejsza dawka wyciągu z czerwonych winogron standaryzowanego na zawartość resweratrolu i polifenoli, - wyciągi z głogu i melisy.

SILIMAX® / 30 kaps.

ASPARGIN® / 50 tabl.

EKSTRAKT SKRZYPU POLNEGO FORTE

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych czynnikami toksycznymi np. alkoholem, środkami ochrony roślin, a także po uszkodzeniach spowodowanych działaniem leków. Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu lub rośliny z rodziny Compositae. Skład: 1 kapsułka zawiera:- substancja czynna: 70 mg sylimaryny, substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skład kapsułki: żelatyna hydrolizowana, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).

Wskazania do stosowania: Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu (nie wymagające podawania pierwiastków drogą dożylną): przy niemiarowościach i  nadpobudliwości serca, zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu, profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem, w  rekonwalescencji pozawałowej, po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w  przebiegu których doszło do utraty magnezu i  potasu, jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosemidu). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu. Hipermagnezemia. Hiperkaliemia. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Zakażenia dróg moczowych. Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Bradykardia. Miastenia. Znaczne niedociśnienie tętnicze krwi. Skład: 1 tabletka zawiera: Substancje czynne: 250 mg  magnezu wodoroasparaginianu (Magnesii hydroaspartas), co odpowiada 17 mg jonów magnezu oraz 250 mg potasu wodoroasparaginianu (Kalii hydroaspartas), co odpowiada 54 mg jonów potasu. Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharoza, magnezu stearynian, talk.

Ogłoszenia i reklama

Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM® ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM® ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

/ 750 ml w ozdobnej metalowej puszce suplement diety

/ 60 tabl. suplement diety Wskazania: wzmocnienie i  ujędrnienie skóry, odżywienie włosów i zapobieganie efektowi „rozdwajania się końcówek włosów”, zapobieganie łamliwości i osłabieniu paznokci Preparat Ekstrakt skrzypu polnego Forte max poprawia kondycję włosów, paznokci i  skóry. Polecany szczególnie tym Paniom, które często stosują osłabiające włosy zabiegi fryzjerskie. Ekstrakt skrzypu polnego doceniają również Panie dbające o wygląd cery. Ekstrakt skrzypu polnego Forte wzbogacony jest dodatkiem bioperiny, która wpływając na zwiększenie biodostępności składników aktywnych potęguje moc działania preparatu. Bioperina jest jedyną formą piperiny o  potwierdzonej skuteczności i  bezpieczeństwie, jej właściwości sprawdzone zostały w  badaniach klinicznych a metoda pozyskiwania zastrzeżona patentem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyz każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 8


ŻURAWINA 5000 PLUS FORTE / 30 kaps.

suplement diety

Wskazania: wspomaga usuwanie bakterii Escherichia coli z przewodu moczowego. Wspomaganie funkcjonowania dróg moczowych. Żurawina to tradycyjny środek od lat stosowany w  celu utrzymania normalnego funkcjonowania dróg moczowych. Dodatkowo wzbogacony o  witaminę C – wzmaga on działanie żurawiny i  dodatkowo wspomaga układ odpornościowy. flawonoidy zawarte w  żurawinie mają własności antyoksydacyjne, dzięki czemu zapobiegają utlenianiu cholesterolu, co znacząco zmniejsza ryzyko arteriosklerozy i  zapychaniu naczyń krwionośnych.

CERUTIN / 125 tabl. Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 25 mg rutozydu (Rutosidum trihydricum) oraz substancje pomocnicze. Wskazania: Stany niedoboru witaminy C i rutozydu, wspomaganie odporności organizmu, zmniejszanie nadmiernej przepuszczalności naczyń krwionośnych, łagodzenie objawów grypy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

DOBRY SEN FORTE / 30 tabl.

WITAMINA C 1000mg

Dla osób mających większe trudności z zasypianiem. Zawiera wyciągi chmielu, melisy lekarskiej, passiflory oraz magnez.

Maksymalna dawka, doskonały smak, mała ilość płynu. Zalecana w okresie przeziębienia, obniżonej odporności, rekonwalescencji.

VITA-MINER / VITA-MINER SENIOR / 60 draż.

LACALUT AKTIV / 75 ml

suplement diety

suplement diety

Skuteczność pasty gwarantuje specjalna kombinacja: mleczanu glinu, dwuglukonianu chlorheksydyny, alantoiny, bisabololu (czynny składnika rumianku) i fluoru, które wykazują działanie bakteriobójcze, ściągające, zmniejszające krwawienie, przyspieszające gojenie, regenerujące. Dodatek fluorku glinu zwiększa odporność zębów na próchnicę, dodatek olejków eterycznych zapewnia uczucie świeżości w jamie ustnej.

Ogłoszenia i reklama

Vita-miner to doskonale zbilansowana kompozycja witamin i minerałów. Zawiera najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania organizmu związki, które regularnie stosowane pomagają w  zachowaniu zdrowia. Vita-miner niezbędne witaminy i  minerały na każdy dzień w  bardzo dobrej cenie!

/ 10 i 20 tabl. musujących

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyz każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 9


NATUR-SEPT / NATUR-SEPT JUNIOR / 18 pastylek do ssania

PEDICETAMOL / 30 i 60 ml

Natur-Sept to połączenie siły ziół i nowoczesnej technologii – to w pełni naturalny sposób na łagodzenie podrażnień i ochronę gardła. Natur-Sept: działa wspomagająco i osłaniająco w obrębie gardła, łagodzi podrażnienia gardła Natur-Sept dzięki wyciągowi z szałwii lekarskiej oraz aloesu wspiera naturalną odporność organizmu oraz korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego. Zawartość wyciągu z werbeny działa łagodząco na błonę śluzową, bioflawonoidy cytrusowe i witamina C mają istotny wpływ na utrzymanie odporności organizmu, a wyciąg z kwiatu dziewanny, w naturalny sposób osłania gardło. Dzięki ziołowemu składowi Natur-Sept w pełni naturalnie pomaga chronić gardło.

INNOWACJA 10% paracetamol dla niemowląt od 0 miesięcy i dzieci 4 x mniejsza objętość, ta sama skuteczność! Wskazania: W gorączce trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Dawkowanie: Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w ml roztworu doustnego. Dostępne opakowania: Pedicetamol 30 ml z kroplomierzem – zalecana pojemność opakowania dla niemowląt od 0 miesięcy i dzieci do 3. roku życia. Pedicetamol 60 ml ze strzykawką – zalecana pojemność opakowania dla dzieci powyżej 3. roku życia.

suplement diety

Podmiot odpowiedzialny: Sequoia Sp. z o.o.

OMEGAMED 150 / 30 porcji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Omegamed®150 wzmacnia odporność, zapobiega nawracającym infekcjom. Omegamed 150 zawiera czyste DHA (to co najlepsze z Omega-3), pochodzenia roślinnego z  alg – bezpieczny składnik dla niemowląt i  małych dzieci, który wzmacnia działanie układu odpornościowego. Najnowsze badania potwierdzają, że przyjmowanie DHA w  odpowiednio wysokich dawkach (takich jak w omegamed) zmniejsza ryzyko zachorowań o  ponad 60%. To najlepszy efekt potwierdzony w badaniach klinicznych. Wskazania: Omegamed 150 jest wskazany do stosowania m.in. w celu zmniejszenia ryzyka nawracających infekcji oraz wzmocnienia odporności u niemowląt i małych dzieci. Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka „twist-off” dziennie.

SINOMARIN® / 100 ml Na katar i zapalenie zatok Hipertoniczny roztwór wody morskiej. Sinomarin dzięki opatentowanemu stężeniu wody morskiej szybko udrożnia zatkany nos. Delikatna mgiełka jest dobrze akceptowana nawet przez najmłodsze dzieci. Badania potwierdzają, że Sinomarin posiada aż 91% skuteczność w leczeniu kataru i jest bardzo dobrze tolerowany.

NEO-ANGIN® / 24 tabl. do ssania

SAMBUCOL® / 120 ml

Wskazania do stosowania: zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, nietolerancja fruktozy, zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Skład: 1 tabletka zawiera alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 1,2 mg, amylometakrezol 0,6 mg, lewomentol 5,9 mg.

Sambucol skraca czas trwania grypy o 3-4 dni. Sambucol zawiera opatentowany składnik Antivirin wyizolowany z  owoców czarnego bzu, który działa na różne rodzaje wirusów grypy. Sambucol to produkt naturalny o  skuteczności potwierdzonej w  badaniach klinicznych. Wskazania: Sambucol jest wskazany do stosowania w  stanach przedgrypowych, w  grypie i  przeziębieniu.

Ogłoszenia i reklama

Podmiot odpowiedzialny: Divapharma GmbH Motzener Str. 41 D-12277 Berlin, Niemcy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyz każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 10


Program TV 21.01.2012 sobota TVP 1 5.45 TELEZAKUPY 6.10 Daleko od szosy (3) - Ania - serial 7.30 Rok w ogrodzie 8.00 Ziarno - magazyn 8.30 Kawa czy herbata? - Moja sobota 9.30 Wiadomości Moja Sobota 9.35 Pogoda Moja Sobota 9.40 Kawa czy herbata? - Moja sobota 10.20 Walt Disney w Jedynce - Moi przyjaciele. Tygrys i Kubuś - Mistrz Tygrys (52) - serial, USA 10.50 Walt Disney w Jedynce - Czarodzieje z Waverly Place - Kto to wymyślił? (21) - serial, USA 11.25 Disney! Cudowny Świat - Przygody Hucka Finna - film przygodowy, USA 13.15 Jak to działa - magazyn 13.50 Weekendowy magazyn filmowy - magazyn 14.25 Ace Ventura Junior - film fabularny, USA, 16.05 Skoki Narciarskie - Puchar Świata - Zakopane 16.30 Skoki Narciarskie - Puchar Świata - Zakopane 17.20 Teleexpress 17.35 Skoki Narciarskie - Puchar Świata - Zakopane 18.40 Kabaretowe Hity Wszechczasów - program rozrywkowy 19.10 Wieczorynka - Księżycowy Miś - Potwór (24) serial, Niemcy 19.30 Wiadomości 19.50 Sport 20.05 Pogoda 20.20 Hit na sobotę - Szósty Zmysł - thriller, USA, 22.20 Męska rzeczÉ - Bezsenność - film fabularny, USA 0.25 Kino nocnych marków - Piekielne psy - film sensacyjny, Kanada, 2.00 Kino nocnych marków - Nieustraszony aka Jet Lee's Fearless - film akcji, Chiny, USA, Hongkong, 3.40 Zakończenie dnia

TVP 2 5.50 Pożyteczni.pl (10) 6.25 Korzenie Europy - Taniec z mieczami. Opowieść o Franciszku Pospisilu. - film dokumentalny, CZECHY 7.30 Barwy szczęścia (687) - serial obyczajowy 8.00 Barwy szczęścia (688) - serial obyczajowy 8.30 Familijna Dwójka - Opowieści Śrubziemia (2) Mróz w Śrubziemiu - serial animowany, Wielka Brytania 8.45 Familijna Dwójka - Mikołajek (47) Wrotki serial animowany, Francja 9.05 Droga do EURO - magazyn - magazyn 9.40 Niezwykłe zwierzęta - Czworonożna matematyczka (1) - serial dokumentalny, Wielka Brytania, reż. Miko Reilly 11.10 The Voice of Poland - Live - widowisko muzyczne 13.20 Biegi narciarskie - Puchar Świata - Otepaa 15.25 Słowo na niedzielę 15.35 Miś - komedia, Polska 17.35 Ekstrasy - Kabaretowy Klub Dwójki 18.00 Panorama 18.35 Sport Telegram 18.40 Pogoda 18.55 Kulisy - Postaw na milion (18) 19.05 Postaw na milion (18) - teleturniej 20.05 XIII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2011 W GÓRĘ SMYKI! - widowisko rozrywkowe 21.20 XIII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2011 W GÓRĘ SMYKI! - widowisko rozrywkowe 22.30 Kino relaks - Miłość, kawa i pies - komedia romantyczna, USA 0.10 Klasyka Polskiego Kabaretu - Benefis Salonu Niezależnych. Jak było naprawdę - program kabaretowy 1.00 Zabij mnie, glino - film sensacyjny, Polska 2.55 Nic śmiesznego - komedia, Polska 4.30 Zakończenie dnia

POLSAT 6.00 7.15 7.45 8.15 8.25 8.35 8.45 9.15

Nowy dzień z Polsat News Przygody Animków Przygody Animków Pies Huckleberry Pies Huckleberry Pies Huckleberry Pinky i Mózg Scooby Doo

9.45 Gang Misia Yogi 10.15 Ewa gotuje 10.45 Moja dziewczyna - film USA, 1991, reż. Howard Zieff 12.50 Miłosna zagrywka – komedia romantyczna USA/ Niemcy, 2005, reż. Bobby Farrelly, Peter Farrelly 14.55 Się Kręci 15.50 Fałszywa dwunastka 2 - komedia USA/ Kanada, 2005, reż. Adam Shankman 17.45 Pamiętniki z wakacji 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Witajcie w dżungli – film przygodowy USA, 2003, reż. Peter Berg, 22.15 Psychopata - thriller USA, 1995, reż. Jon Amiel 0.55 Polowanie na Eagle One – film akcji USA, 2006, reż. Brian Clyde 2.40 Zagadkowa noc 3.40 Zza kamery 3.55 Tajemnice losu 4.45 TV Market 5.00 Wstawaj! Gramy!

TVN 5.40 Uwaga! - dokument 5.55 Mango - Telezakupy 8.00 Kobieta na krańcu świata - dokument 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 10.55 Na Wspólnej Omnibus- serial obyczajowy 12.35 Milion w minutę 13.35 Top Model. Zostań modelką 14.35 Wojciech Cejrowski. Boso - serial dokumentalny 15.10 Kobieta na krańcu świata - dokument 15.45 Julia omnibus - telenowela 18.05 Kuchenne rewolucje- serial rodzinny 19.00 Fakty 19.25 Sport 19.35 Pogoda 19.45 Uwaga! - dokument 20.00 Poznaj mojego tatę - komedia, USA 2000, reż. Jay Roach, wyk. Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Nicole De Huff, Jon Abrahams, Owen Wilson, James Rebhorn 22.15 Wojna Harta - film wojenny, USA 2002, reż. Gregory Hoblit, wyk. Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard, Cole Hauser, Linus Roache 0.50 Dowody zbrodni , USA 1.50 Arkana magii - program interaktywny 3.10 Uwaga! - dokument 3.25 Rozmowy w toku - obyczajowy 4.15 Nic straconego

22.01.2012 niedziela TVP 1 5.30 TELEZAKUPY 5.50 Była sobie Ziemia - Sprawiedliwy handel (7) serial animowany, Francja 6.25 Marta mówi! - Marta na wystawie (18) - serial animowany, Kanada 7.00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, Transmisja 8.00 Tydzień 8.30 Kawa czy herbata? - Moja niedziela 9.30 Wiadomości Moja Niedziela 9.35 Pogoda Moja Niedziela 9.40 Kawa czy herbata? - Moja niedziela 10.25 Dora poznaje świat (17) - serial animowany, USA 10.50 SpongeBob Kanciastoporty - Haczyki (20) serial animowany, USA 11.20 iCarly (19) - serial, USA 11.55 Między ziemią a niebem - magazyn 12.00 Anioł Pański, Transmisja 12.15 Między ziemią a niebem - magazyn 12.55 Janosik (6) - Worek talarów - serial 14.00 Vince niepokonany - film obyczajowy, USA, reż. Ericson Core, wyk. Mark Wahlberg, Greg Kinnear, Elizabeth Banks 15.50 BBC w Jedynce - Życie., cz. 10. Naczelne 10 serial dokumentalny, Wielka Brytania 17.00 Teleexpress 17.15 Pogoda 17.30 Ojciec Mateusz (34) - Skandal - serial kryminalny TVP 18.20 Jaka to melodia? (2339) - teleturniej muzyczny 19.00 Wieczorynka - Gumisie - serial animowany, USA 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.00 Biegi narciarskie - Kronika Pucharu Świata Otepaa 20.10 Pogoda

20.20 Blondynka (6) - Narzeczona samobójcy - serial 21.20 Hit na niedzielę - Zawód. pan młody komedia, USA, reż. Jerry Rees, wyk. Kim Basinger, Alec Baldwin, Robert Loggia 23.25 Rzym s. II (5) - serial kostiumowy, USA 0.35 Rzym s. II (6) - serial kostiumowy, USA 1.40 Kino nocnych marków - Geronimo, amerykańska legenda - film fabularny, USA, reż. Walter Hill, wyk. Jason Patrick, Gene Hackman, Robert Duvall, Matt Damon 3.40 Zakończenie dnia

TVP 2 5.35 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 5.50 Nie tylko dla pań - Niezwykłe zwierzęta - Czworonożna matematyczka (1) - serial dokumentalny, Wielka Brytania 6.20 Natura się opłaca (24) Iłów - cykl reportaży 6.50 M jak miłość (882) - serial 7.50 M jak miłość (883) - serial 8.45 Barwy szczęścia (689) - serial obyczajowy 9.15 Barwy szczęścia (690) - serial obyczajowy 9.50 Miesiąc z National Geographic - W podwodnym labiryncie - film dokumentalny, Wielka Brytania 10.50 Wojciech Cejrowski- boso przez świat - Mały Indianin - cykl reportaży 11.25 Makłowicz w podróży Słowacja "Na wschód" - magazyn kulinarny 12.00 Gwiazdy w południe - Wojna i pokój, cz. 1 film fabularny, USA, Włochy 14.00 Biegi narciarskie - Puchar Świata - Otepaa 15.50 Ekstrasy - Kabaretowy Klub Dwójki 16.20 Na dobre i na złe (469) - Zniknięcie Agaty serial 17.20 Kultura, głupcze - magazyn kulturalnospołeczny 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.40 Pogoda 18.50 Tak to leciało! - kulisy 19.00 Tak to leciało! - teleturniej 20.05 Kabaretowy Klub Dwójki - Emigracja widowisko rozrywkowe 21.10 Głęboka woda (7) "Rola życia" - serial 22.05 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 22.30 WOK - Wszystko o Kulturze - magazyn 23.15 Made in Poland. Miłosz Sounds - Paweł Mykietyn - "Dwa Wiersze Miłosza" - koncert 23.50 Studio filmowe Dwójki - Gwiezdny pył - film TVP 1.00 Akwarium, czyli samotność szpiega (2) Trening - serial, Polska, Niemcy, Ukraina 1.50 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 2.15 Zakończenie dnia

POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 Przygody Animków 7.45 Przygody Animków 8.15 Yogi Bear Show 8.25 Yogi Bear Show 8.35 Yogi Bear Show 8.45 Pinky i Mózg 9.15 Pinky i Mózg 9.45 Scooby Doo 10.15 Sylwester i Tweety na tropie 10.45 Bratz - komedia USA, 2007, reż. Sean McNamara, wyk. Logan Browning, Anneliese van der Pol, Chelsea Kane, Janel Parrish, Jon Voight, Malese Jow, Nathalia Ramos, Skyler Shaye 15.30 Mężowie i żona - komedia USA, 1996, reż. Harold Ramis, wyk. Andie McDowell, Ann Cussack, Katie Schlossenberg, Michael Keaton, Zack Duhame 17.45 Pamiętniki z wakacji 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Państwo w państwie 20.00 CSI. Kryminalne zagadki Miami 21.00 CSI. Kryminalne zagadki Miami 22.00 Kości 23.00 Głosy 0.00 Żegnaj, kochanku - komedia USA, 1999, reż. Roland Joffe, wyk. Patricia Arquette, Alex Rocco, Ellen DeGeneres, Mary Louise Parker, Ray McKinnon, Dermot Mulroney 2.10 Magazyn sportowy 4.00 Tajemnice losu 4.45 TV Market 5.00 Wstawaj! Gramy!

TVN 5.40 Uwaga! - dokument 5.55 Mango - Telezakupy 8.00 Maja w ogrodzie - serial magazyn 8.25 Akademia ogrodnika - serial magazyn 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.00 Wojciech Cejrowski. Boso - serial dokumentalny 11.40 Co za tydzień - magazyn 12.20 Przepis na życie - serial obyczajowy 13.20 Mam talent - program rozrywkowy, Polska 14.55 Wszyscy kochają Romana - serial komediowy 15.30 Wszyscy kochają Romana - serial komediowy 16.05 Kopciuszek. Roztańczona historia - komedia, USA/Kanada 2008, reż. Damon Santostefano, wyk. Selena Gomez, Drew Seeley, Jane Lynch, Katherine Isabelle, Emily Perkins 18.00 Milion w minutę 19.00 Fakty 19.25 Sport 19.35 Pogoda 19.45 Uwaga! - dokument 20.00 Sztos - film sensacyjny, Polska 1997, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Jan Nowicki, Cezary Pazura, Ewa Gawryluk, Krzysztof Zaleski, Leon Niemczyk 21.55 Przepis na życie - serial obyczajowy 22.50 Szpital Miłosierdzia - serial obyczajowy 23.45 Antidotum - film sensacyjny, USA/Aruba 2004, reż. David Carson, wyk. Wesley Snipes, Jacqueline Obradors, Stuart Wilson, Kim Coates, Mark Sheppard, Adewale Akinnuoye-Agbaje 1.40 Uwaga! - dokument 1.55 Arkana magii - program interaktywny 3.15 Rozmowy w toku - obyczajowy 4.05 Nic straconego

23.01.2012 poniedziałek TVP 1 5.05 Monolog trębacza - film TVP, reż. Andrzej Kondratiuk, wyk. Michał Żołnierkiewicz 5.30 TELEZAKUPY 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.05 Pogoda poranna 8.05 Polityka przy kawie 8.20 TELEZAKUPY 8.45 Disney! Cudowny Świat - Przygody Hucka Finna - film przygodowy, USA, reż. Stephen Sommers, wyk. Elijah Wood, Courtney B. Vance, Robbie Coltrane, Jason Robards, Ron Perlman, Dana Ivey 10.40 Matki, żony i kochanki (14) - serial 11.30 Bezgranicznie kulturalni - cykl reportaży 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.30 Klimaty i smaki - program poradnikowy 12.45 BBC w Jedynce - Życie., cz. 10. Naczelne 10 - serial dokumentalny, Wielka Brytania 13.50 Plebania (1824) - telenowela 14.15 Klan (2212) - telenowela 15.00 Wiadomości 15.20 Pogoda 15.25 EUROexpress - magazyn 15.35 Celownik - magazyn 16.30 Moda na sukces (5570) - serial, USA 17.00 Teleexpress 17.20 Pogoda 17.30 Plebania (1825) - telenowela 17.55 Klan (2213) - telenowela 18.35 Jaka to melodia? (2340) - teleturniej muzyczny 19.05 Lippy and Messy 19.10 Wieczorynka - Przygody Bolka i Lolka Kanarek - serial animowany 19.30 Wiadomości 20.00 Sport 20.10 Pogoda 20.25 Wielki test wiedzy ekonomicznej 22.10 Czas na dokument - Moja Miłość, Oczy i Uszy - film dokumentalny, Chiny 23.10 Terminator. Kroniki Sary Connor (16) - serial, USA 0.05 Terminator. Kroniki Sary Connor (17) - serial, USA 0.55 Kino nocnych marków - Miłosna pułapka dramat, Kanada, USA, reż. Jason Bourque, wyk. Blanchard Ryan, Rick Ravanello, Sonja Bennett, Kevin McNulty 2.30 Notacje - Edward Zajicek. Strategia pozytywnej inspiracji - cykl dokumentalny 2.40 Zagadkowa Jedynka 3.40 Zakończenie dnia

11


TVP 2 5.50 Dwie strony medalu (41) - serial 6.25 Coś dla Ciebie - magazyn 6.50 TELEZAKUPY 7.30 Na dobre i na złe (348) Szczęśliwy wypadek - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 11.10 Obok nas - magazyn 11.55 Coś dla Ciebie - magazyn 12.20 Familiada (1908) - teleturniej 12.55 Sąsiedzi (103) Przygoda w Hoszczówce serial komediowy 13.25 Lokatorzy (79) Lany poniedziałek w niedzielę - serial komediowy 13.55 Tak to leciało! - teleturniej 15.00 Tancerze (19) - serial obyczajowy 16.00 Panorama Kraj 16.10 Pogoda 16.20 Maria - dokument fabularyzowany 17.20 Jeden z dziesięciu (20) - teleturniej 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.35 Pogoda 18.50 Licencja na wychowanie (20) - serial obyczajowy 19.25 Polska bez fikcji - Ja, alkoholik (13) - Bez końca - telenowela dokumentalna TVP 19.50 Polska bez fikcji - Tacie 20.05 Barwy szczęścia (691) - serial obyczajowy 20.40 M jak miłość (884) - serial 21.35 Kulisy serialu "M jak miłość" (623) 21.45 TOMASZ LIS NA ŻYWO - talk-show 22.50 Poniedziałek z gwiazdami - Szaleństwa miłości - dramat, USA, reż. Robert Greenwald, wyk. Russell Crowe, Salma Hayek, Abraham Alvarez 0.30 Czy świat oszalał? - Niebezpieczne spotkanie z rodziną - cykl dokumentalny, Wielka Brytania 1.35 TOMASZ LIS NA ŻYWO - talk-show 2.25 Krótka histeria czasu - komedia, reż. Dominik Matwiejczyk, wyk. Mateusz Damięcki, Kamila Baar, Lucyna Piwowarska-Dmitrow, Małgorzata Foremniak, Krzysztof Zych, Marek Probosz 3.55 Zakończenie programu

POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 TV Market 7.30 Miś Yogi 7.40 Miś Yogi 7.50 Miś Yogi 8.00 Przygody Animków 8.25 Pinky i Mózg 8.55 Rodzina zastępcza 9.25 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Zamieńmy się żonami 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne Sprawy 15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 MEGA HIT - Liberator – film sensacyjny USA, 1992, reż. Andrew Davis, wyk. Steven Seagal, Busey Gary, Tommy Lee Jones, Erika Eleniak, Colm Meaney 22.15 Godziny strachu - thriller Kanada/Wielka Brytania, 2007, wyk. Gerard Butler, Maria Bello, Pierce Brosnan, Claudette Mink, Desiree Zurowski, Emma Karwandy, Nicholas Lea, Peter Keleghan, Samantha Ferris 0.30 Bestia 1.15 Zagadkowa noc 2.45 Zza kamery 3.00 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy!

TVN 5.15 Uwaga! - dokument 5.30 Mango - Telezakupy 8.00 Julia - telenowela 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.00 Co za tydzień - magazyn 11.30 39 i pół - serial komediowy 12.30 Ostry dyżur - serial obyczajowy 13.30 Mango - Telezakupy 13.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial dokument, Polska 14.45 Detektywi - serial dokument, Polska 15.20 W-11 Wydział śledczy 16.00 Rozmowy w toku 16.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial dokument, Polska

12

17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial dokument, Polska 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! - dokument 20.05 Na Wspólnej 10 - serial obyczajowy 20.45 W-11 Wydział Śledczy 21.30 Dowody zbrodni , USA 22.25 Człowiek - cel - serial sensacyjny, USA 23.20 Fringe. Na granicy światów - serial S-F, USA 0.20 Co za tydzień - magazyn 0.55 Uwaga! - dokument 1.10 Arkana magii - program interaktywny 2.30 Rozmowy w toku 3.20 Nic straconego

24.01.2012 wtorek TVP 1 5.05 5.30 6.00 8.00 8.05 8.10 8.25 8.45

Moda na sukces (5570) - serial, USA TELEZAKUPY Kawa czy herbata? Wiadomości Pogoda poranna Polityka przy kawie TELEZAKUPY Garfield i przyjaciele - Koci złodziejaszek (51) serial animowany, USA 9.15 Jedynkowe Przedszkole - program dla dzieci 9.50 Dlaczego? Po co? Jak? (7) - magazyn 10.10 Gwiezdne wojny. Wojny klonów (34), - serial animowany, USA 10.35 Matki, żony i kochanki (15) - serial 11.25 Szerokie tory - Szerokie tory. Dagestan rosyjska republika na Kaukazie - reportaż 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.30 Apetyt na EURO - pę - magazyn 12.45 Dole i niedole rodziny szympansów (2) serial dokumentalny, Wielka Brytania 13.50 Plebania (1825) - telenowela 14.20 Klan (2213) - telenowela 15.00 Wiadomości 15.15 Pogoda 15.25 EUROexpress - magazyn 15.40 Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem (6) - Terrarysta - serial 16.30 Moda na sukces (5571) - serial, USA 17.00 Teleexpress 17.20 Pogoda 17.25 Plebania (1826) - telenowela 17.55 Klan (2214) - telenowela 18.35 Jaka to melodia? (2341) - teleturniej muzyczny 19.00 Lippy and Messy 19.05 Wieczorynka - Miś Fantazy - Wyspa kotów (9) - serial animowany 19.30 Wiadomości 20.00 Sport 20.10 Pogoda 20.25 1408 - thriller, USA, reż. Mikael Hafstrom, wyk. John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack 22.20 Licencja na film - Miłosna pułapka - dramat, Kanada, USA 24.00 Na własne oczy - Sekrety bólu - film dokumentalny, Wielka Brytania 0.55 Notacje - Edward Pałłasz. Z Bim - Bomu do STS - u - cykl dokumentalny 1.10 Zagadkowa Jedynka 2.15 Zakończenie dnia

TVP 2 5.25 Dwie strony medalu (42) - serial 5.55 Biedni milionerzy (12) Wszystko stracone? Poor Millionairs - serial, Niemcy 6.45 TELEZAKUPY 7.25 Na dobre i na złe (349) Kominiarz w spódnicy - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 11.00 Obok nas - magazyn 11.35 Podaruj dzieciom czas - reportaż 12.00 Ekstrasy - Kabaretowy Klub Dwójki 12.20 Familiada (1909) - teleturniej 12.50 Sąsiedzi (104) Golf z gwiazdami - serial komediowy 13.20 Barwy szczęścia (691) - serial obyczajowy 13.50 Klasyka Polskiego Kabaretu - Kabaret Mumio - widowisko 15.00 Dla niesłyszących - M jak miłość (884) - serial 16.00 Panorama Kraj 16.15 Pogoda 16.25 Nigdzie w Europie - film dokumentalny 17.25 Jeden z dziesięciu (21) - teleturniej 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.40 Pogoda 18.50 Licencja na wychowanie (21) - serial obyczajowy 19.30 Polska bez fikcji - Ja, alkoholik - epilog telenowela dokumentalna TVP 20.05 Barwy szczęścia (692) - serial obyczajowy 20.40 M jak miłość (885) - serial 21.35 Kulisy serialu "M jak miłość" (624) 21.45 Magazyn Ekspresu Reporterów

22.45 Świat bez fikcji - Serce z Jeninu - film dokumentalny, Niemcy 0.05 Głęboka woda (7) "Rola życia" - serial 0.55 Ekstradycja I (2) - serial kryminalny TVP 2.00 Plotka - komedia, Francja, reż. Francis Veber, wyk. Daniel Auteuil, Gerard Depardieu, Jean Rochefort, Thierry Lhermitte, Michel Aumont 3.25 Magazyn Ekspresu Reporterów 4.15 Polska bez fikcji - Ja, alkoholik (2) - Terapia telenowela dokumentalna TVP 4.40 Zakończenie programu

POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 TV Market 7.30 Scooby Doo 8.00 Przygody Animków 8.30 Sylwester i Tweety na tropie 9.00 Rodzina zastępcza 9.30 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Zamieńmy się żonami 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne Sprawy 15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Królowie ulicy - thriller USA, 2008, reż. David Ayer, wyk. Keanu Reeves, Cedric the Entertainer, Chris Evans, Common, Hugh Laurie, Jay Mohr, Terry Crews, Forest Whitaker 22.15 CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.15 Rodzinne grzechy - dramat USA, 2004, reż. Graeme Clifford, wyk. Kirstie Alley, Deanna Milligan, Will Patton, Kathleen Wilhoite, Kevin McNulty 1.00 Zagadkowa noc 2.45 Zza kamery 3.00 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy!

TVN 5.15 Uwaga! - dokument 5.30 Mango - Telezakupy 8.00 Julia - telenowela 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.00 Na Wspólnej 10 - serial obyczajowy 11.30 39 i pół - serial komediowy 13.30 Mango - Telezakupy 12.30 Ostry dyżur - serial obyczajowy 13.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial dokument, Polska 14.45 Detektywi - serial dokument, Polska 15.20 W-11 Wydział Śledczy 16.00 Rozmowy w toku - program 16.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial dokument, Polska 17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial dokument, Polska 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! - dokument 20.05 Na Wspólnej 10 - serial obyczajowy 20.45 W-11 Wydział Śledczy 21.30 Wszyscy kochają Romana - serial komediowy 22.00 Wszyscy kochają Romana - serial komediowy 22.30 Kuba Wojewódzki 23.30 Superwizjer - magazyn 0.05 Tajemnice Smallville - serial S-F, USA 1.00 Uwaga! - dokument 1.15 Arkana magii - program interaktywny 2.35 Rozmowy w toku 3.25 Nic straconego

25.01.2012 środa TVP 1 5.05 Moda na sukces (5571) - serial, USA 5.30 TELEZAKUPY 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.05 Polityka przy kawie 8.20 TELEZAKUPY 8.45 Will i Dewitt - Żabia ospa (20) - serial animowany, Kanada 9.15 Budzik - Nietoperze 9.45 I kudłate i łaciate (4) - program dla dzieci 10.00 Gwiezdne wojny. Wojny klonów (35), - serial animowany, USA 10.30 Matki, żony i kochanki (16) - serial 11.30 Pytając o Boga (26) - "Szkoła miłości" magazyn 12.00 Wiadomości

12.10 Agrobiznes 12.25 Magazyn Rolniczy 12.40 Wójt roku - Wójt roku 2011 - sylwetki 13.00 Natura w Jedynce - Dole i niedole rodziny szympansów (3) - serial dokumentalny, Wielka Brytania 14.00 Plebania (1826) - telenowela 14.25 Klan (2214) - telenowela 15.00 Wiadomości 15.15 Pogoda 15.25 EUROexpress - magazyn 15.40 Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem (7) - Kocury serial 16.30 Moda na sukces (5572) - serial, USA 17.00 Teleexpress 17.20 Pogoda 17.20 Naprzeciw wiatrom - Roman Paszke - Kronika 17.30 Plebania (1827) - telenowela 17.55 Klan (2215) - telenowela 18.35 Jaka to melodia? (2342) - teleturniej muzyczny 19.05 Lippy and Messy 19.10 Wieczorynka - To Timmy! - Maskotka Timmiego (22) - serial animowany, Wielka Brytania 19.30 Wiadomości 20.00 Sport 20.10 Pogoda 20.25 Ratownicy (10) - serial 21.20 Rezydencja (47) - telenowela 21.50 Rezydencja (48) - telenowela 22.30 Na pierwszym planie - Program Piotra Kraśki program publicystyczny 23.10 Zagubieni, seria 5 (7) - serial, USA 23.55 Zagubieni, seria 5 (8) - serial, USA 0.50 Kino nocnych marków - Poszukiwacze muszli -, cz. 2 - film fabularny, Niemcy 2.25 Zagadkowa Jedynka 3.25 Zakończenie dnia

TVP 2 5.30 Dwie strony medalu (43) - serial 5.55 Marzenia do spełnienia (1) - serial 6.50 TELEZAKUPY 7.30 Na dobre i na złe (350) Rockman - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 11.10 Obok nas - magazyn 11.50 Anna Dymna - spotkajmy się 12.25 Familiada (1910) - teleturniej 12.55 Sąsiedzi (105) Katastrofa towarzyska - serial komediowy 13.25 Barwy szczęścia (692) - serial obyczajowy 14.00 Klasyka Polskiego Kabaretu L jak Laskowik, T jak TEY - Najlepiej nam było przed wojną program kabaretowy 15.00 Dla niesłyszących - M jak miłość (885) - serial 16.00 Panorama Kraj 16.15 Pogoda 16.25 Lekarze - film dokumentalny 17.20 Jeden z dziesięciu (22) - teleturniej 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.40 Pogoda 18.50 Licencja na wychowanie (22) - serial obyczajowy 19.30 Polska bez fikcji - Młode rekiny - Biznes plan telenowela dokumentalna TVP 20.05 Barwy szczęścia (693) - serial obyczajowy 20.40 Rodzinka.pl (13) "Rodzicielskie rozterki" serial komediowy 21.10 Rodzinka.pl (14) "Marzenie Kacperka" - serial komediowy 21.45 Kino na maksa - Plotka - komedia, Francja, reż. Francis Veber, wyk. Daniel Auteuil, Gerard Depardieu, Jean Rochefort, Thierry Lhermitte, Michel Aumont 23.20 Powrót do życia - s. II (9) Policyjna mewka serial, USA 0.10 Dr House - s. VII (153) - serial obyczajowy, USA 0.55 Duchy Goi - dramat, CZECHY, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, reż. Milos Forman, wyk. Javier Bardem, Natalie Portman 2.45 Skarb sekretarza (4) - serial 3.15 Polska bez fikcji - Ja, alkoholik (3) - Rozmowa - telenowela dokumentalna TVP 3.40 Zakończenie dnia

POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 TV Market 7.30 Przygody Animków 7.55 Pinky i Mózg 8.25 Miś Yogi 8.35 Miś Yogi 8.45 Miś Yogi 8.55 Rodzina zastępcza 9.25 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Zamieńmy się żonami 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne Sprawy


15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Świat według Kiepskich 20.00 Świat według Kiepskich 20.30 Męsko - damska rzecz – komedia romantyczna Wielka Brytania/Kanada, 2006, reż. Nick Hurran, wyk. Samaire Armstrong, Kevin Zegers, Maury Chaykin, Robert Joy, Sharon Osbourne, Sherry Miller 22.30 Numer stulecia – komedia USA, 2000, reż. Nora Ephron, wyk. John Travolta, Bill Pullman, Ed O'Neill, Michael Rapaport, Tim Roth, Lisa Kudrow 0.45 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 1.15 Zagadkowa noc 2.45 Zza kamery 3.00 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy!

TVN 5.15 Uwaga! - dokument 5.30 Mango - Telezakupy 8.00 Julia - telenowela 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.00 Na Wspólnej 10 - serial obyczajowy 11.30 39 i pół - serial komediowy 12.30 Ostry dyżur - serial obyczajowy 13.30 Mango - Telezakupy 13.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial dokument, Polska 14.45 Detektywi - serial dokument, Polska 15.20 W-11 Wydział Śledczy 16.00 Rozmowy w toku 16.55 Sąd rodzinny - serial dokument, Polska 17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial dokument, Polska 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! - dokument 20.05 Na Wspólnej 10 - serial obyczajowy 20.45 W-11 Wydział Śledczy 21.30 Ugotowani - rodzinny 22.30 Święty - film sensacyjny, USA 1997, reż. Phillip Noyce, wyk. Val Kilmer, Elizabeth Shue, Rade Serbedzija, Valery Nikolaev, Henry Goodman, Alun Armstrong 0.55 HDw3D Telewision - serial komediowy 1.30 Uwaga! - dokument 1.45 Arkana magii - program interaktywny 3.05 Rozmowy w toku 3.55 Nic straconego

26.01.2012 czwartek TVP 1 5.05 Moda na sukces (5572) - serial, USA 5.30 TELEZAKUPY 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.05 Pogoda poranna 8.10 Polityka przy kawie 8.20 TELEZAKUPY 8.45 Tropiciele zagadek - Tajemnica niejadalnego chleba (13) - serial animowany, Kanada 9.15 Domisie - Poduszka i Jasiek - program dla dzieci 9.45 Mysia Klinika i Doktorek Humorek (4) program dla dzieci 10.05 Gwiezdne wojny. Wojny klonów (36), - serial animowany, USA 10.35 Matki, żony i kochanki (17) - serial 11.25 My Wy Oni - magazyn 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.25 To się opłaca - magazyn 12.40 Wójt roku - Wójt roku 2011 - sylwetki 12.45 Natura w Jedynce - Dole i niedole rodziny szympansów (4) - serial dokumentalny, Wielka Brytania 13.50 Plebania (1827) - telenowela 14.20 Klan (2215) - telenowela 15.00 Wiadomości 15.15 Pogoda 15.20 EUROexpress - magazyn 15.25 Rezydencja (47) - telenowela 16.00 Rezydencja (48) - telenowela 16.30 Moda na sukces (5573) - serial, USA 17.00 Teleexpress 17.20 Pogoda 17.25 Plebania (1828) - telenowela 17.55 Klan (2216) - telenowela 18.35 Jaka to melodia? (2343) - teleturniej muzyczny 19.05 Lippy and Messy 19.10 Wieczorynka - Magiczne przygody misia Ruperta - Rupert i wielki słonecznik (17) serial animowany, Wielka Brytania 19.30 Wiadomości

20.00 Sport 20.10 Pogoda 20.25 Ojciec Mateusz (35) - Zakładnik - serial kryminalny TVP 21.25 Sprawa dla reportera 22.25 Czołówka - Polskie Oko, Polski Pazur 22.25 Fabryka wódki - film dokumentalny, Szwecja, Polska, reż. Jerzy Śladkowski 23.35 Licencja na film - Dyplomata -, cz. 2 - serial sensacyjny, Australia, Wielka Brytania 1.15 Kino nocnych marków - Program Hades -, cz. 2 - film fabularny, USA 2.50 Notacje - Henryk Kuźniak. Każdy film był dla mnie najważniejszy - cykl dokumentalny 3.05 Zagadkowa Jedynka

TVP 2 5.30 Dwie strony medalu (44) - serial 6.00 Marzenia do spełnienia (2) - serial 6.50 TELEZAKUPY 7.30 Na dobre i na złe (351) Uchodźcy - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 11.15 Obok nas - magazyn 11.55 Pożyteczni.pl 12.25 Familiada (1915) - teleturniej 12.55 Sąsiedzi (106) Kury w salonie, cz. 1 - serial komediowy 13.25 Barwy szczęścia (693) - serial obyczajowy 13.55 Postaw na milion (17) - teleturniej 14.55 Chłopi (2) Jarmark - serial 16.00 Panorama Kraj 16.15 Pogoda 16.25 Serengeti - krajobraz bez ludzi - film dokumentalny, Grecja 17.25 Jeden z dziesięciu (23) - teleturniej 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.35 Pogoda 18.50 Licencja na wychowanie (23) - serial obyczajowy 19.30 Polska bez fikcji - Młode rekiny - Jak zdobyć pieniądze - telenowela dokumentalna TVP 20.05 Barwy szczęścia (694) - serial obyczajowy 20.40 Dr House - s. VII (153) - serial obyczajowy, USA 21.40 Kocham Kino - Duchy Goi - dramat, CZECHY, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, reż. Milos Forman, wyk. Javier Bardem, Natalie Portman 23.40 Herosi, s. 3 (1) Drugie przyjście - serial, USA 0.35 Świat bez tajemnic - Tajemnice scjentologii - film dokumentalny, Wielka Brytania, reż. Darren Kemp 1.45 Tak, tak - komedia, Polska, Francja, reż. Jacek Gąsiorowski, wyk. Zbigniew Zamachowski, Julie Japhet, Monika Bolly, Piotr Machalica, Krystyna Tkacz, Małgorzata Potocka, Karina Szafrańska, Grzegorz Warchoł, Aleksandra Zawieruszanka, Andrzej Fedorowicz 3.10 Art Noc - koncert zepołów. GRAAL i MIŁOŚĆ 3.55 Siedlisko (3) - serial 4.45 Zakończenie dnia

POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 TV Market 7.30 Przygody Animków 7.55 Pinky i Mózg 8.25 Pies Huckleberry 8.35 Pies Huckleberry 8.45 Pies Huckleberry 8.55 Rodzina zastępcza 9.25 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Zamieńmy się żonami 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne Sprawy 15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia 19.20 E.Wedel – Wygraj Bilety na UEFA EURO 2012 19.25 Sport 19.30 Pogoda 19.35 Świat według Kiepskich 20.05 CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku 21.00 Zgadnij kto – komedia romantyczna USA, 2005, reż. Kevin Rodney Sullivan, wyk. Bernie Mac, Hal Williams, Judith Scott, Ashton Kutcher, Zoe Saldana 23.25 Przyjaciele z kasą - komediodramat USA, 2006, reż. Nicole Holofcener, wyk. Catherine Keener, Jennifer Aniston, Joan Cusack, Bob Stephenson, Frances McDormand, Jason Isaacs, Scott Caan, Simon McBurney, Timm Sharp 1.15 Zagadkowa noc 2.45 Zza kamery 3.00 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy!

TVN 5.15 Uwaga! - dokument 5.30 Mango - Telezakupy 8.00 Julia - telenowela 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.00 Na Wspólnej 10 - serial obyczajowy 11.30 39 i pół - serial komediowy 12.30 Ostry dyżur - serial obyczajowy 13.30 Mango - Telezakupy 13.45 Sąd rodzinny - serial dokument, Polska 14.45 Detektywi - serial dokument, Polska 15.20 W-11 Wydział Śledczy 16.00 Rozmowy w toku 16.55 Sąd rodzinny - serial dokument, Polska 17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial dokument, Polska 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! - dokument 20.05 Na Wspólnej 10 - serial obyczajowy 20.45 W-11 Wydział Śledczy 21.30 Kuchenne rewolucje- serial rodzinny 22.30 Między złem a złem - film sensacyjny, USA 2004, reż. Stuart Alexander, wyk. Tia Carrere, Dale Midkiff, Richard Burgi, Lara Grice 0.15 Superwizjer - magazyn 0.45 Uwaga! - dokument 1.00 Arkana magii - program interaktywny 2.20 Rozmowy w toku 3.10 Nic straconego

27.01.2012 piątek TVP 1 5.05 Moda na sukces (5573) - serial, USA 5.30 TELEZAKUPY 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.05 Pogoda poranna 8.05 Polityka przy kawie 8.20 TELEZAKUPY 8.45 Will i Dewitt - Sława (21) - serial animowany, Kanada 9.15 Domisie - Chcę mieć zwierzątko - program dla dzieci 9.45 Moliki książkowe - magazyn 10.05 Gwiezdne wojny. Wojny klonów (37), - serial animowany, USA 10.35 Matki, żony i kochanki (18) - serial 11.25 Zdrowo z Jedynką - Zawał serca - serce na sygnale - magazyn 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.25 Po sąsiedzku - magazyn 12.40 Wójt roku - Wójt roku 2011 - sylwetki 12.45 Reportaż 13.40 Plebania (1828) - telenowela 14.05 Klan (2216) - telenowela 15.00 Wiadomości 15.20 Pogoda 15.25 EUROexpress - magazyn 15.40 Glee (17) - serial, USA 16.30 Moda na sukces (5574) - serial, USA 17.00 Teleexpress 17.20 Pogoda 17.25 Plebania (1829) - telenowela 17.55 Klan (2217) - telenowela 18.35 Jaka to melodia? (2344) - teleturniej muzyczny 19.05 Lippy and Messy 19.10 Wieczorynka - Stacyjkowo - Edzio goni czas (42) - serial animowany, Wielka Brytania 19.30 Wiadomości 20.00 Sport 20.10 Pogoda 20.25 Hit na piątek - Legenda pijanego mistrza film akcji, Hongkong, reż. Chia-Liang Liu, wyk. Jackie Chan, Felix Wong, Lung Ti, Anita Mui 22.20 Program Hades -, cz. 2 - film fabularny, USA 23.55 Kino nocnych marków - Zabójca aka War film akcji, USA, reż. Philip G.Atwell, wyk. Jet Li, Jason Statham, John Lone 1.50 Kino nocnych marków - Glee (17) - serial, USA 2.40 Zagadkowa Jedynka 3.40 Zakończenie dnia

TVP 2 5.25 Dwie strony medalu (45) - serial 5.55 Marzenia do spełnienia (3) - serial 6.45 TELEZAKUPY 7.25 Na dobre i na złe (352) Drzewo życia - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 11.15 Obok nas - magazyn 12.00 Sztuka życia 12.30 Familiada (1916) - teleturniej 13.00 Sąsiedzi (107) - Kury w salonie, cz. 2 - serial komediowy 13.30 Barwy szczęścia (694) - serial obyczajowy 14.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa 15.25 Lokatorzy (81) Szlachetny cel - serial komediowy 16.00 Panorama Kraj 16.15 Pogoda 16.20 Poziom 2.0 17.20 Matrix czyli 1000 kabaretowych światów 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram

18.35 Pogoda 18.50 Licencja na wychowanie (24) - serial obyczajowy 19.30 Polska bez fikcji - Młode rekiny - Problemy telenowela dokumentalna TVP 20.05 Na dobre i na złe (470) - Dyscyplinarka - serial 21.10 C. K. Dezerterzy -, cz. I - komedia, Polska, Węgry, reż. Janusz Majewski, wyk. Marek Kondrat, Zoltan Bezerdy, Wiktor Zborowski, Jacek Sas - Uhrynowski, Robert Koltai, Anna Gornostaj, Kalina Jędrusik, Krzysztof Kowalewski, Wojciech Pokora 22.50 Alibi na piątek - Stróż bezprawia - dramat, USA, reż. Sandor Stern, wyk. Harry Hamlin, Michele Greene, Linda Doucett, Gordon Clapp 0.30 Zabić Sekala - dramat obyczajowy, Polska, CZECHY, Francja, Słowacja, reż. Vladimir Michalek, wyk. Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Agnieszka Sitek, Jiri Bartoska, Vlasta Chramostova, Josef Somr, Ludovit Cittel 2.35 Córka albo syn 70', Polska, reż. Radosław Piwowarski 3.45 Zakończenie dnia

POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.10 TV Market 7.25 Przygody Animków 7.55 Scooby Doo 8.25 Yogi Bear Show 8.35 Yogi Bear Show 8.45 Yogi Bear Show 8.55 Rodzina zastępcza 9.25 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Zamieńmy się żonami 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne Sprawy 15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Świat według kiepskich 20.05 Artur i zemsta Maltazara – film przygodowy Francja, 2009, reż. Luc Besson, wyk. Freddie Highmore, Logan Miller, Mia Farrow, Penny Balfour, Robert Stanton, Ron Crawford 22.25 Godzilla kontra Mechagodzilla - film Japonia, 2002, reż. Masaaki Tezuka, wyk. Yumiko Shaku, Koh Takasugi, Yusuke Tomoi, Shin Takuma, Kana Onodera 0.20 Zostańcie ze mną – film biograficzny USA, 1986, reż. Herbert Ross, wyk. Casey Siemaszko, Casey Siemaszko, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss, Richgard Dreyfuss, River Phoenix, River Phoenix, Wil Wheaton, Wil Wheaton 2.00 Zagadkowa noc 3.00 Zza kamery 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy!

TVN 5.15 Uwaga! - dokument 5.30 Mango - Telezakupy 8.00 Julia - telenowela 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.00 Na Wspólnej 10 - serial obyczajowy 11.30 39 i pół - serial komediowy 12.30 Ostry dyżur - serial obyczajowy 13.30 Mango - Telezakupy 13.45 Sąd rodzinny - serial dokument, Polska 14.45 Detektywi - serial dokument, Polska 15.20 W-11 Wydział Śledczy 16.00 Rozmowy w toku 16.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial dokument, Polska 17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial dokument, Polska 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! - dokument 20.00 Mission. Impossible II - film sensacyjny, USA/ Niemcy 2000, reż. John Woo, wyk. Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton, Ving Rhames, Richard Roxburg, Anthony Hopkins 22.40 Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej - film wojenny, USA/Niemcy 2005, reż. Sam Mendes, wyk. Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Lucas Black, Brian Geraghty, Jamie Foxx, Chris Cooper, Dennis Haysbert 1.05 Kuba Wojewódzki 2.05 Arkana magii - program interaktywny 3.25 Uwaga! - dokument 3.40 Rozmowy w toku 4.30 Nic straconego

13


14

OgĹ&#x201A;oszenia i reklama


Dla Ciebie i Twojej pociechy

O NAGR

DA W

Ó WC E

Hasło krzyżówki prosimy przesyłać do końca stycznia 2012 roku na adres redakcji Camelia czas na zdrowie, ul. Połczyńska 21 A, 01-377 Warszawa (tylko na kartkach pocztowych). Do wygrania jest Emolium emulsja do ciała oraz Emolium olejek do kąpieli.

Ż KR Z Y

Pokoloruj obrazek 15


Informacja płatna - zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne - art. 94a ust. 1, 2 zdanie

Apteka Aralia

ul. Krochmalna 3, Warszawa

Godziny otwarcia: pon-pt 8:00-20:00, sob 9:00-15:00

Al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Godziny otwarcia: pon-pt 8:00-20:00, sob 8:30-14:30

ul. Legionowa 1, Marki

Godziny otwarcia: pon-pt 8:00-20:00, sob 8:30-14:30

ul. Warszawska 10, Kobyłka

Godziny otwarcia: pon-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:30

ul. Fieldorfa 40, Warszawa

Godziny otwarcia: pon-pt 8:00-20:00, sob 9:00-15:00

ul. Kolejowa 1b, Lipinki

Godziny otwarcia: pon-pt 8:00-20:00, sob 8:30-14:30

ul. Kobyłkowska 15, Wołomin

Godziny otwarcia: pon-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:30

ul. Załuskiego 86, Kobyłka

Ogłoszenia i reklama

Godziny otwarcia: pon-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:30

REDAKCJA CZASOPISMA DLA PACJENTA Redaktor Naczelny: Rafał Szandecki rafal.szandecki@cameliafarmacja.pl Zespół Redakcyjny: Jakub Bojakowski Rafał Szandecki Konsultacja Farmaceutyczna: mgr farm. Maria Chudzińska Współpracownicy: Agencja Reklamowa ADVERTIVA

Redakcja: Camelia Farmacja sp. z o.o. ul. Połczyńska 21A 01-377 Warszawa tel. 22 665 98 08 sekretariat@cameliafarmacja.pl www.cameliafarmacja.pl Korekta: Redakcja

Wydawca: Camelia Farmacja sp. z o.o. ul. Połczyńska 21A 01-377 Warszawa tel. 22 665 98 08 Reklama: dh@cameliafarmacja.pl Współpraca: sekretariat@cameliafarmacja.pl

Projekt graficzny i skład DTP: Agencja Reklamowa ADVERTIVA ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań agencja@advertiva.pl www.advertiva.pl

Drukarnia: KF PARTNER Sp. z o.o. ul. Drogowa 4 03-109 Warszawa tel. 022 819 50 30-31 fax 022 676 61 00

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i  informacji. Przedruki

16 dozwolone są wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wydawcy. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia, informacji lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową Wydawcy bądź z charakterem pisma.

Camelia - czas na zdrowie  

gazetka reklamowa apteka