Woda procesowa | Woda chłodnicza | Para | Media

Woda procesowa | Woda chłodnicza | Para | Media

Metody dezynfekcji wody | Hygienic design, Poland

System HACCP (czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) to system, polegający na kontroli wszystkich procesów jakim poddawana jest żywność, identyfikowaniu ryzyka i zapobieganiu problemom, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia konsumenta. Za zagrożenie uważa się czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny, zaistniały podczas produkcji żywności.

System HACCP tworzy się indywidualnie dla każdego zakładu produkcyjnego. Bierze się pod uwagę specyfikację zakładu, a za wprowadzenie systemu odpowiedzialna jest dyrekcja. Dzięki temu systemowi, można zidentyfikować zagrożenie na każdym etapie produkcji. Można wyeliminować zagrożenie zdrowotne związane z surowcami, dodatkami i materiałami pomocniczymi, maszynami oraz procesem technologicznym. Stała kontrola jakości to najlepszy sposób na gwarancję bezpieczeństwa żywności. A ponieważ system HACCP jest uniwersalny, można go zastosować do każdego rodzaju produkcji.

www.bnt-sigma.pl/hygienic-design-media-woda-para-powietrze