Page 1


3

Trawsnewid y ffordd yr ydych yn gweld y byd...

i ni, y gwneuthurwyr, a chi, y gynulleidfa. Mae’r ddringfa’n serth, a’r llwybr weithiau’n heriol, ond eich arwain chi yno! Yn yr hydref, bydd y gyfres o dri darn o waith oes y Tuduriaid yn dangos sut y trawsnewidir rhai

Heddiw, rydym yn canolbwyntio yn hytrach ar frwydr angerddol y menywod a feiddiodd geisio’r mymryn lleiaf o annibyniaeth, ac wefreiddiol. Mae eu tynged yn rhan o’r daith a ddaeth â ni i’r gymdeithas fwy cyfartal a welwn heddiw. Mae’r gerddoriaeth yn trawsnewid ein dealltwriaeth o foesoldeb. Mae cerddoriaeth a chrefydd wedi’u cysylltu gyntaf. Am gyfnod yn ystod yr 20fed ganrif,

Dyma ailysgrifennu hanes fel gorchestwaith lleisiol histrionig – mae cymeriadau mawr

Syr Howard Hodgkin yw un o’r artistiaid gorau sy’n fyw heddiw ym Mhrydain. y llun unigryw hwn i ni fel rhan o’n hunaniaeth weledol newydd. ddiolch i Syr Howard am y cyfraniad hwn.

Nawr, yn sydyn ddigon, mae’n ôl ar yr agenda wleidyddol genedlaethol a rhyngwladol. a Schoenberg yn archwilio grym, ystyr a chanlyniadau cred grefyddol.

Clawr blaen Syr Howard Hodgkin 2012 Daw’r gwanwyn â chyfres o dri darn o waith arall, mewn menywod sy’n ymddwyn yn wael. Yn ystod y 19eg ganrif, y rheol oedd y gellid eich diddanu ag ymddygiad gwarthus menyw am dair act, ar yr amod ei bod hi’n dioddef marwolaeth druenus yn y bedwaredd act, fel bod modd dysgu moeswers briodol.

Mae croeso hefyd i bobl ifanc ymuno â ni ar ein taith, gyda rhaglenni wedi’u llunio’n arbennig gan ein hadran gymunedol ac addysg i ddod â chyfnod y Tuduriaid yn fyw, ac archwilio’r materion anodd sydd y tu ôl i ecsbloetio menyw ifanc fregus yn stori Manon. Ac mae rhaglenni cyngerdd cerddorfaol llawn dychymyg Lothar

Mae digonedd o bleser angerddol i’w gael ar y ffordd, ond nid ydym yn ymddiheuro am y ffaith yn gyfrwng mawr, drud, ond mae hefyd yn fforwm o syniadau gwych – syniadau sydd wrth

Ymunwch â ni, a gadewch i’r themâu gwych hyn drawsnewid y ffordd yr ydych yn gweld y byd.

Moses und Aron

am dair blynedd. David Pountney Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig


4

Hydref 2013 Dewch i’n gweld yn: Caerdydd Abertawe Rhydychen

Llandudno

5

Y Tuduriaid: Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux Donizetti

Haf 2014 Dewch i’n gweld yn: Caerdydd Llundain

Tosca Puccini Gwanwyn 2014 Dewch i’n gweld yn: Caerdydd Milton Keynes Plymouth Llandudno

Merched Pechadurus: Manon Lescaut Puccini Boulevard Solitude Henze La traviata Verdi

Gymraeg, anfonwch e-bost marketing@wno.org.uk neu ffoniwch 029 2063 5030

Ffydd: Moses und Aron Schoenberg Nabucco Verdi Perfformiadau Cyntaf ym Mhrydain: The Fall of the House of Usher (Rhaglen Ddwbl) Getty/Debussy

Awst 2013 Cenedlaethol Cymru Caerdydd Hydref 2013 Music Theatre Wales Caerdydd

Paul Bunyan Britten Greek Turnage


Y Tuduriaid Hydref 2013 Un teulu brenhinol drwgenwog Un cyfansoddwr Tair opera wych

sy’n darlunio digwyddiadau, boed wir y Tuduriaid, yn lansio cyfres a fydd, bob hydref, yn archwilio agweddau ar y genre sy’n cael ei alw’n Bel Canto - “canu hyfryd”, yn y tymor agoriadol

hynod bleserus hwn sy’n adlewyrchu’n

Sefydliad Peter Moores - anterth cefnogaeth hirsefydlog Peter i’r math

David Pountney

fodd y rhai sy’n ymhyfrydu yng nghrefft y cantorion, ond hefyd yn ailddihuno ein dealltwriaeth o rym dramatig yr tri darn o waith yn rhoi lle blaenllaw i mae eu cymeriadau cyferbyniol yn cael eu llinellau lleisiol hynod heriol. Daw chystadleuydd marwol, Mary Stuart, arddangosiad lleisiol.

emosiynol y llys Tuduraidd.


8

Y Tuduriaid 9

Hydref 2013

Anna Bolena Donizetti Cynhyrchiad newydd

ISABeL MURPHY

Arweinydd Daniele Rustioni (tan 6 Tachwedd) Andrew Greenwood (o 13 Tachwedd) Cyfarwyddwr Alessandro Talevi Cynllunydd Cynllunydd Goleuo Matthew Haskin llys cynllwyngar Harri’r Wythfed yn un teimladwy. Mae’n bortread o rywun diniwed yng nghanol

Talevi yn rhoi sylw i bersonoliaethau ar draul

canto sy’n llawn ariâu ingol a deuawdau gwefreiddiol sy’n disgwyl i chi eu darganfod.

Mae’r cast yn cynnwys Linda Richardson (o 6 Tachwedd) Harri’r Wythfed Alastair Miles Jane Seymour Katharine Goeldner Arglwydd Percy Robert McPherson Smeaton Arglwydd Rocheford Daniel Grice Arglwydd Hervey

wno.org.uk/tudors gynnwys un egwyl Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd, Abertawe a Llandudno)

Cefnogir gan brif rodd gan y Swansong Project


10 Hydref 2013

Y Tuduriaid 11

Maria Stuarda Donizetti Cynhyrchiad newydd

Ymgais gyffrous i ddychmygu’r digwyddiad hwn

mewn rhyfel â hi ei hun ac sydd wedi’i goresgyn gan ansicrwydd ac ymryson. Mae cynhyrchiad trawiadol rhwng y ddwy arwres: Mari’r carcharor llyffetheirio gan ofynion y swydd.

SIAN PRICe

Arweinydd Robin Newton (o 14 Tachwedd) Cyfarwyddwr Cynllunydd Cynllunydd Goleuo Matthew Haskin Mae’r cast yn cynnwys Mari Stiwart Christine Rice Leicester Talbot Alastair Miles Cecil

wno.org.uk/tudors

gynnwys un egwyl Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd, Abertawe a Llandudno)

Cyfeillion WNO a


12 Hydref 2013

Y Tuduriaid 13

Roberto Devereux Donizetti

JAN MICHAeLIS

Cynhyrchiad newydd

Arweinydd Daniele Rustioni (tan 8 Tachwed) yw’n rheoli ei chalon ei hun. Pan mae ei ffefryn, â chyhuddiadau o fradwriaeth, mae’n gwneud

Cyfarwyddwr Alessandro Talevi Cynllunydd Cynllunydd Goleuo Matthew Haskin

unrhyw bryd, yr unig beth sydd angen iddo’i

gyda chanlyniadau angheuol yn rhan olaf y ddechrau datod. Mae Roberto Devereux yn

Mae’r cast yn cynnwys Roberto Devereux Alexandra Deshorties Sara Duges Nottingham Leah-Marian Jones Dug Nottingham Walter Raleigh William Robert Allenby Cecil Geraint Dodd

gynulleidfa o’r dechrau i’r diwedd, ac yn arwain at ddiweddglo ysgytwol. wno.org.uk/tudors gynnwys un egwyl Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd, Abertawe a Llandudno)

Cefnogir gan brif rodd gan y Swansong Project


14 Hydref 2013

Y Tuduriaid 15

Archwilio Y Tuduriaid WNO eXTRA Gwnewch y gorau o gylchoedd y Tuduriaid gyda’r digwyddiadau hynod arbennig hyn. Y TUDURIAID A’R YMDDIRIeDOLAeTH GeNeDLAeTHOL Ffaith a ffuglen Mae hanes wedi ysbrydoli artistiaid o fri i ailddychmygu digwyddiadau hanesyddol mewn ffordd gyffrous. Yng nghanol ysblander rhai o eiddo gorau’r Parhewch ar eich taith gyda’n rhaglen arbennig o CeRDDORFA OPeRA CeNeDLAeTHOL gyngherddau, digwyddiadau ac ychwanegiadau CYMRU Dydd Gwener 1 Tachwedd 2013 7.30pm Arweinydd Lothar Koenigs PeCYNNAU ARCHWILIO Vaughan Williams TYMOR Y TUDURIAID

hwn o ychwanegiadau:

Britten Sinfonia da Requiem Britten Dawnsiau’r Llys o Gloriana Shostakovich Symffoni Rhif 9 Neuadd Dewi Sant, Caerdydd Tocynnau ar werth Mai 2013 Gweler tudalen 44 am fanylion

Tuduriaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Tuduraidd gorau ar y daith goets arbennig hon

Rhoddir blaenoriaeth i aelodau’r gynulleidfa aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol tan 1 Mai 2013. Gweler tudalennau’r theatr am fanylion llawn.

hanesyddol. Dydd Sadwrn 5 Hydref 2013

Birmingham

(Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn Packwood House ond mae’r tocyn hefyd yn

gael lle blaenllaw yn y neuadd gyngherddau gyda dau ddarn o waith sydd wedi’u hysbrydoli gan y cyfnod. Mae’r cyngerdd hefyd yn talu ganmlwyddiant, yn ogystal â’i gyfeillgarwch â Dmitri Shostakovich.

Diwrnod y Tuduriaid

RHAGOR O DDIGWYDDIADAU digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn eich theatr chi. Sgyrsiau am ddim cyn perfformiadau Y Stori Gyfan Y ffordd berffaith o baratoi ar gyfer y Tuduriaid. bydd ein tîm o arbenigwyr yn eich arwain drwy Meistri Bel Canto: Donizetti Wrth i ni gychwyn ar ein taith drwy glasuron

Gartref gyda’r Tuduriaid Sgwrs gyda David Pountney

Roberto Devereux

gilydd - gweler tudalennau’r theatr am fanylion.

Cenedlaethol Cymru

Ymddiriedolaeth Genedlaethol


16 Hydref 2013

Tosca 17

Tosca Puccini PeTeR HARRAP

Arweinydd Lothar Koenigs gwaedlyd yn cydio mewn dagr. Awr cyn hynny roedd hi’n canu emynau yn yr eglwys. Sut 19, 23, 26 a 30 Tach) Cyfarwyddwr Cynllunydd Ashley Martin-Davis Cynllunydd Goleuo Mark Henderson sedd ac yn eich cadw yno. Mae cynhyrchiad

Mae’r cast yn cynnwys

Cenedlaethol Cymru.

Mario Cavaradossi Gwyn Hughes Jones Claudio Otelli Angelotti Daniel Grice Sacristan William Robert Allenby

Yn newydd i fyd yr opera? Tosca yw’r lle perffaith i ddechrau. Ymunwch â ni ar perfformiadau dethol o Tosca. Trowch at y tudalennau theatr am fanylion.

dwy egwyl Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd, Abertawe a Llandudno)


Merched Pechadurus Gwanwyn 2014 Enghreifftiau o’r mynegiant cerddorol mwyaf ingol o gydymdeimlad dynol

llenyddiaeth a chelfyddydau gweledol y 19eg ganrif â hyhi sydd wedi crwydro oddi ar y llwybr o La traviata) - wedi ymgorffori elfen o ragrith, ond mae hefyd wedi ysbrydoli enghreifftiau o’r mynegiant cerddorol mwyaf ingol o gydymdeimlad dynol. Gorwedda’r rhagrith yn y ffaith y caniateir i’r gynulleidfa gael ei diddori wrth wylio menyw’n ymddwyn yn wael am dair act, ar yr amod ei bod hi’n tynnu sylw at y foeswers drwy farw’n druenus yn y bedwaredd act. Nid oedd y gwrywod yn y gynulleidfa ym Mharis yn y 19eg ganrif goruwch ymweld â menywod o’r fath eu hunain, ond roeddent yn dal i fynnu bod eu gwragedd a’u merched yn cael moeswers ddyrchafol.

â dilynwyr cyffredin ffasiwn yw, er nad yw’n bosibl iddynt fodoli y tu allan i’r Zeitgeist, maent serch hynny yn llwyddo i ragori arno gyda grym a natur unigryw eu gweledigaeth artistig. La traviata Manon Lescaut Puccini

confensiynol maent yn dod o hyd i linyn ysgubol o gydymdeimlad a dealltwriaeth ddynol sy’n codi’r gwaith hwn i lefel fyd-eang. David Pountney


20 Gwanwyn 2014

Manon Lescaut Puccini Cynhyrchiad newydd

Mae Manon wedi cael ei hudo ar gyfeiliorn. Yn ferch ifanc deimladwy, roedd hi eisiau’r cyfan. Roedd hi eisiau blasu ffrwyth llawn temtasiwn ddiweddarach, mae hi wedi canfod fod y ffrwyth yn bwdr i’w graidd. A oes gan Manon unrhyw

Merched Pechadurus 21

TRO.” KATIe HeATH-JONeS

Arweinydd Lothar Koenigs Cyfarwyddwr Cynllunydd y Set Cynllunydd Gwisgoedd Magdalena Musial Cynllunydd Goleuo Coreograffydd

Mae’r cast yn cynnwys Manon Lescaut Chiara Taigi diniwed i’r troseddol gydag angerdd gwyllt. Os Lescaut Chevalier des Grieux Gwyn Hughes Jones a Tosca byddwch am weld llwyddiant cychwynnol Geronte di Ravoir Manon Lescaut

mewn byd yr ydym i gyd yn ei adnabod, mae

gynnwys un egwyl

gyffrous hon o obsesiwn a hunan ddinistr yn fyw

Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd a Llandudno)

wno.org.uk/fallenwomen


22 Gwanwyn 2014

Merched Pechadurus 23

Boulevard Solitude Henze

BouLevARD SoLituDe LOTHAR KOeNIGS

Cynhyrchiad newydd

Mae Armand a Manon heb yr un geiniog ond

Arweinydd Lothar Koenigs Cyfarwyddwr Cynllunydd Cynllunydd Goleuo

grwydro ar rodfa o freuddwydion chwilfriw.

Coreograffydd

o stori Manon yn goctel cerddorol llesmeiriol o ganrif. Mae’n weledigaeth sinematig hudolus a

wno.org.uk/fallenwomen

Mae’r cast yn cynnwys Manon Lescaut Sarah Tynan Armand des Grieux Peter Wedd Lescaut Lilaque Pere

Maent yn cael eu canu yn Saesneg, gydag uwchdeitlau Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd a Llandudno)


24 Gwanwyn 2014

Merched Pechadurus 25

La traviata Verdi IAN DOUGLAS

Mae Giorgio Germont wedi gwneud camgymeriad dychrynllyd. Mae Germont wedi mae ef wedi ei gyrru oddi wrth ei fab, Alfredo,

ddirywio. A all Germont wneud iawn am y drwg

Arweinydd Cyfarwyddwr Cynllunydd Tanya McCallin Cynllunydd Goleuo Coreograffydd Andrew George Mae’r cast yn cynnwys Georgia Jarman Alfredo Germont Peter Sonn (tan 1 Mawrth)

Ymosodiad ar ragrith yw La traviata. Mae hefyd Giorgio Germont yn ddathliad cadarnhaol o’r ffaith fod rhinweddau dynol hanfodol fel tosturi, cariad a hunanaberth La traviata yn hynod deimladwy a dwys. Mae cynhyrchiad dwy egwyl

ychydig fydd yn gadael y theatr â llygaid sych. Yn newydd i opera? La traviata yw’r lle perffaith i ddechrau. Ymunwch â ni ar perfformiadau dethol o La traviata. Trowch at y tudalennau theatr am fanylion. wno.org.uk/fallenwomen

Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd a Llandudno)


26 Gwanwyn 2014

Merched Pechadurus 27

Archwilio Y tu ôl i’r llenni

Parhewch ar eich taith gyda’n rhaglen arbennig o CeRDDORFA OPeRA CeNeDLAeTHOL gyngherddau, digwyddiadau ac ychwanegiadau CYMRU Dydd Gwener 17 Ionawr 2014 7.30pm Arweinydd Lothar Koenigs Mezzo Soprano Sarah Connolly PeCYNNAU ARCHWILIO MeRCHeD PeCHADURUS

Berg Lyric Suite Wagner / Henze Wesendonck Lieder Berlioz

hwn o ychwanegiadau:

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd Tocynnau ar werth Mai 2013 Gweler tudalen 44 am fanylion

o’ch dewis

Noson o gerddoriaeth rymus a chyfoethog sy’n talu teyrnged i awenau artistig o fri sydd wedi ysbrydoli cyfansoddwyr mawr.

WNO eXTRA digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn eich theatr chi. Sgyrsiau am ddim cyn perfformiadau Manon Lescaut a Boulevard Solitude. Y Stori Gyfan

ddechrau, bydd ein tîm o arbenigwyr yn eich

Ysbrydoliaeth lenyddol

Manon Lescaut Sgwrs gyda David Pountney gilydd - gweler tudalennau’r theatr am fanylion.

celfyddydau yn archwilio thema’r Merched Pechadurus.

Cenedlaethol Cymru


Ffydd Haf 2014 Testun enfawr, sy’n cael ei egluro mewn dau ddarn enfawr o waith yn neupen y sbectrwm operatig

Testun enfawr, sy’n cael ei egluro mewn Saif Moses und Aron fel un o ddatganiadau cerddorol mwyaf grymus Nabucco oedd yr 20fed ganrif, lle mae Schoenberg yn ymgodymu â bodolaeth Duw, ynghyd byddai graddfa’r gydnabyddiaeth fydâ’i hunaniaeth gerddorol a chrefyddol eang am gorws enwog va, pensiero ei hun. Nid oedd yn dasg hawdd iddo, yn llawer iawn mwy nag unrhyw beth iaith gerddorol gymhleth. Ond mae’r gwobrwyon a ddaw yn sgil dyfalbarhad am rym Duw â’i “fys symudol” yn ysgrifennu ag awdurdod marwol, ac yn eneidiau cerddorol mwyaf yr 20fed astudiaeth seicolegol rymus o deulu ganrif. Mae’r rhai sy’n dilyn y daith i

yn ganolog i’r gwrthdaro dynol canolog. dilyn un o’r teithiau emosiynol, deallusol

David Pountney


30 Haf 2014

Moses und Aron Schoenberg

31

MoSeS uND ARoN

Cynhyrchiad newydd

STePHeN HARRIS

yr hyn a ddywedwyd wrthoch chi’n newid y byd ac yn achub dynol ryw. Rhaid i chi’n awr rannu’r hyn a ddywedwyd wrthoch, chi yw llefarydd Duw ar y ddaear. Dychmygwch, er hynny, eich bod wedi’ch llethu gan anobaith fel eich bod yn methu dod o hyd i’r geiriau iawn i fynegi ewyllys Duw. Mae eich brawd yn mabwysiadu rôl y llefarydd ond mae’n ystumio geiriau Duw. Dyma drasiedi Moses yn Moses und Aron.

Arweinydd Lothar Koenigs Cyfarwyddwyr Sergio Morabito a Jossi Wieler Cynllunydd Cynllunydd Goleuo Gwreiddiol Michael Alber Mae’r cast yn cynnwys Moses Richard Angas Aron Rainer Trost

Daniel Grice Offeiriad David Soar Moses und Aron yn ymgyrraedd at derfynau eithaf yr hyn y gallai mor unigryw, mor daer fel y gellid maddau i chi am feddwl ei bod wedi dod i lawr o’r nefoedd ei hun.

aml yn y cynhyrchiad dwys hwn gan Sergio Morabito a Jossi Wieler. Mae Moses und Aron yn fel ei gilydd, ond bydd y gwobrwyon yn eithriadol. wno.org.uk/faith

26 Gorffennaf Maent yn cael eu canu yn Almaeneg, gydag uwchdeitlau Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd)


32 Haf 2014

33

Nabucco Verdi

NABuCCo

Cynhyrchiad newydd WNO” PAUL GYTON

Pan drawir Nabucco â mellten mae’n cyhoeddi ei Arweinydd yn wallgof, yn deyrn, newyddion ddoe, yn dad ac Cyfarwyddwr o bosib hyd yn oed yn waredwr. Ar ddydd y farn, Cynllunwyr Cynllunwyr y Gwisgoedd Silke Willrett and Marc Weeger Mae Nabucco Cynllunwyr Goleuo Reinhard Traub Coreograffydd bydd holl ddilynwyr ei waith eisiau ei ganfod. Mae Nabucco gyffrous, ddyrchafol. Mae’n bleser gennym Nabucco unwaith eto fel y cwmni

Mae’r cast yn cynnwys Nabucco Abigaille Zaccaria Kevin Short Justina Gringyte

Archoffeiriad David Soar sydd wedi’i leoli yn yr oes fodern, yn gosod gadael Nabucco am adref gan hymian yr

wno.org.uk/faith

egwyl Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd)


34 Haf 2014

35

Archwilio Ffydd Y tu hwnt i’r llwyfan

Parhewch ar eich taith gyda’n rhaglen arbennig o CeRDDORFA OCC gyngherddau, digwyddiadau ac ychwanegiadau Nos Wener 25 ebrill 2014 7.30pm Arweinydd Lothar Koenigs PeCYNNAU ARCHWILIO FFYDD

Messiaen L’Ascension Bruckner Symffoni Rhif 8

ychwanegiadau:

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd Tocynnau ar werth Mai 2013 Gweler tudalen 44 am fanylion

Tocynnau i ddigwyddiad archwilio arbennig

gyda’i gilydd – gweler y tudalennau theatr am fanylion.

WNO eXTRA Trowch at y tudalennau theatr am fanylion y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn eich theatr chi. Sgyrsiau am ddim cyn perfformiadau Moses und Aron a Nabucco. Y Stori Gyfan

yn cyfoethogi eu holl waith. Daw’r cyngerdd hwn â’r ddau gyfansoddwr gwych ynghyd i greu noson o gerddoriaeth ddyrchafol o’r galon. Mae

bydd ein tîm o arbenigwyr yn eich tywys drwy

gyngerdd.

Sgwrs gyda David Pountney

Cefnogwyd gan Gylch Cerddorfa OCC


Y Tro Cyntaf ym Mhrydain Haf 2014 Cyfle eithriadol i ailgysylltu â chyfansoddiadau opera cyfoes, a thrawsnewid ein rhagdybiaethau am gerddoriaeth newydd

Yn ystod haf 2013, bydd Wagner Dream nifer o wahanol arddulliau, ac nid yw gan Jonathan Harvey yn lansio ein cyfres Y Tro Cyntaf ym Mhrydain, a atyniadol i gynulleidfaoedd erbyn hyn. wnaed yn bosibl drwy grant sylweddol

tro cyntaf ar lwyfan ym Mhrydain. Mae

thrawsnewid ein rhagdybiaethau am gerddoriaeth newydd. Rydym yn gobeithio chwalu dau gamsyniad cyffredin. Yn gyntaf, nad gwirionedd. Ni allai unrhyw beth fod ymhellach o’r gwir. Mae llawer iawn o egni creadigol yn y ffurf gelfyddydol hon, ac mae darnau newydd o waith yn cael eu creu yn gyson ym mhob

ei bod yn wir dweud fod moderniaeth lem y blynyddoedd ar ôl yr Ail Ryfel

nifer o bobl, nid yw hynny’n wir erbyn hyn. Mae’r gerddoriaeth sy’n cael

Wagner Dream i Alice in Wonderland, yn datgelu hoffter o ffantasi a straeon tylwyth teg, yn dangos i ni ein bod ni’n gallu mwynhau cerddoriaeth fodern diwylliannol arferol, yn union fel rydym yn mwynhau sinema fodern, teledu, drysau i dir newydd. Cefnogir Y Tro Cyntaf ym Mhrydain yn hael gan aelodau o Deulu Getty Mae cyfres Y Tro Cyntaf ym Mhrydain yn cynnwys: Wagner Dream Jonathan Harvey 2013 La Chute de la Maison Usher Debussy (Cwblhawyd gan Robert Orledge) 2014 Usher House Gordon Getty 2014 Peter Pan Richard Ayres 2015 Alice in Wonderland


38 Haf 2014

The Fall of the House of Usher Rhaglen ddwbl

Y Tro Cyntaf ym Mhrydain 39

DAVID ADAMS

Usher House Gordon Getty La Chute de la Maison Usher Debussy Cwblhad gan Robert Orledge Premiere Prydeinig o’r fersiwn newydd lle tywyll, dirgel, gyda’i feddwl ei hun yn ôl Debussy a Gordon Getty yn dwyn stori erchyll

Arweinydd Cyfarwyddwr David Pountney Cynllunydd Niki Turner David Haneke Mae cast Usher House yn cynnwys

o fygythiad ac anesmwythder drosoch. Pur

Anna Gorbachyova

genre arswyd ond mae’r rhaglen ddwbl hon yn

Gwasanaethwr Richard Angas

gorau drwy chwalu’ch nerfau.

Mae cast La Chute de la Maison Usher yn cynnwys Robert Hayward Anna Gorbachyova

i chi.

Nghaerdydd) uwchdeitlau Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd)


40 Awst 2013

41

Paul Bunyan Britten

“ PAuL BuNyAN

Cynhyrchiad newydd RHIAN HUTCHINGS

o’r freuddwyd Americanaidd yn dychwelyd i’r canmlwyddiant geni’r cyfansoddwr mawr hwn,

Arweinydd Cyfarwyddwr Martin Constantine Cynllunydd Cai Dyfan Cyfarwyddwr Symudiadau Jem Treays

Hyd – tua 2 awr 20 munud yn cynnwys un egwyl Cenir Paul Bunyan yn Saesneg

Cymru, mae Paul Bunyan bresenoldeb dramatig y corws, yn chwarae i gryfderau’r ensemble eithriadol hwn. wno.org.uk/paulbunyan


42 Hydref 2013

Music Theatre Wales 43

Greek Turnage

Cynhyrchiad Music Theatre Wales yn cael ei

ddisyfyd.’ The Observer ‘Ni fu erioed cystal â hyn’ Y cyfansoddwr am y cynhyrchiad hwn

GReek

DAVID POUNTNeY

Arweinydd Michael Rafferty Cyfarwyddwr Michael McCarthy Cynllunydd Cynllunydd Goleuo Ace McCarron Mae’r cast yn cynnwys

Greek. Am un cynhyrchiad Music Theatre Wales a sicrhaodd iddi Wobr Theatr 2011 TMA Theatre am Greek gan Music Theatre Wales ei hystyried yn eang

Sally Silver Louise Winter Gwion Thomas

Prydain yn y 30 mlynedd diwethaf. Mae Greek yn cael ei chanu yn Saesneg


44

45

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn Neuadd Dewi Sant

Dymuna’r Cyfarwyddwr Cerddoriaeth, Lothar Cymru rannu rhywfaint o gerddoriaeth gerddoriaeth hon yn llai cyfarwydd na’r ei hargyhoeddiad a’i brwdfrydedd, mae’r

Y TUDURIAID Nos Wener 1 Tachwedd 2013 7.30pm Arweinydd Lothar Koenigs Vaughan Williams Thomas Tallis Britten Sinfonia da Requiem Britten Dawnsiau’r Llys o Gloriana Shostakovich Symffoni Rhif 9

cyffrous na hyfryd. Mae Lothar a’r gerddorfa’n credu’n daer yn y gerddoriaeth hon. Drwy dreulio MeRCHeD PeCHADURUS oddeutu dwy awr yn eu cwmni yn Neuadd Dewi Nos Wener 17 Ionawr 2014 7.30pm Sant, rydym yn sicr y byddwch chithau hefyd. Arweinydd Lothar Koenigs Mezzo soprano Sarah Connolly Berg Lyric Suite Wagner / Henze Wesendonck Lieder Berlioz FFYDD Nos Wener 25 ebrill 2014 7.30pm Arweinydd Lothar Koenigs

Cenedlaethol Cymru

Messiaen L’Ascension Bruckner Symffoni Rhif 8 Ar werth Mai 2013


46 Cymryd Rhan

Cymryd Rhan 47

Trawsnewid Bywydau Rhagor o wybodaeth wno.org.uk/takepart 029 2063 5062

CYMUNeD Caneuon Stryd Wrecsam

POBL IFANC Streetwise Opera

Tuduriaid! Antur greadigol yw Tuduriaid! sy’n rhoi blas

ffordd wahanol. Gwnaethom hyn drwy fynd ag y tuduriaid ar antur drwy amser i un o’r cyfnodau mwyaf erchyll yn hanes Prydain. Cynhelir rhan olaf y y farchnad a’r ganolfan fowlio. Gallwch weld y canlyniadau os ewch i wno.org.uk/takepart

bod cerddoriaeth yn rhywbeth llesol. Gwelwyd tystiolaeth gynyddol i gefnogi ein cred bod

Nghaerdydd, rydym yn gobeithio rhoi iddynt ffynhonnell ddibynadwy o weithgareddau creadigol, sy’n ysbrydoli yng nghanol amgylchiadau anhrefnus.

Cymru

Dewch i Ganu Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein

Fern Hill Fern Hill

(Singing Doctors) wedi gweld cantorion yn codi

yn cynnal cyfres o weithdai corawl fydd yn wedi’u datblygu’n berfformwyr medrus. Mae Fern Hill yn leoliad i gerdd enwog Dylan Thomas rhyfeddodau eu tref.

wno.org.uk/takepart am ragor o fanylion.

genedigaeth un o lenorion gorau Cymru.

Prosiect Manon Mae Prosiect Manon yn defnyddio thema ein tymor Merched Pechadurus, sef ecsbloetio

sydd wedi dioddef cael eu ecsbloetio yn


48 WNO website

Archwilio opera ar-lein Gwefan newydd Opera Cenedlaethol Cymru

49

Fesul Theatr 2013/2014

yn lansio yng ngwanwyn 2013

wno.org.uk

50 54 56 60 62 64 66 68

Birmingham Hippodrome The Bristol Hippodrome Liverpool empire Theatre Milton Keynes Theatre New Theatre Oxford Theatre Royal Plymouth


50

51

Birmingham Hippodrome PeRFORMANCe DATeS AUTUMN 2013 Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux Tosca SPRING 2014 Manon Lescaut

eXPLORe WITH US AND SAVe and The Fall of the House of Usher Stalls £30 / £20 / £10 Circle £30 / £20 / £10 Boxes

Multi-Buy

Student and Passport to Leisure standby

to ensure visibility.

HOW TO BOOK Book online By phone 0844 338 5000* Group Sales

By post or in person Ticket Sales,

Subject to availability.

OTHeR DISCOUNTS Groups 10+

SUMMeR 2014 Moses und Aron Nabucco

BOOKING CHARGeS AND DeTAILS

The Fall of the House of Usher fewer than 10 tickets).

Groups 8+ Boulevard Solitude, Moses und Aron and the Fall of the House of usher one free for every 35 booked. Patrons with disabilities

TICKeT PRICeS

Passport to Leisure the right to remove or limit discounts at any time. Please ask Ticket Sales for full details.

of 10 or more £13 each, (£10 for Boulevard Solitude, Moses und Aron and the Fall of the House of usher) every 11th seat free for teachers (includes transaction

bands for Boulevard Solitude, Moses und Aron and the Fall of the House of usher.

ON SALe DATeS

Stalls £48 / £42 / £36 / £24 Circle £48 / £42 / £36 / £24 / £16 Boxes

Under 30s

Subject to availability.

Boulevard Solitude La traviata

Birmingham

Boulevard Solitude, Moses und Aron and the Fall of the House of usher.


52

53

Birmingham Hippodrome WNO eXTRA

FRee NeW TO OPeRA TALKS

FRee PRe-PeRFORMANCe TALKS

AUTUMN 2013 Tosca

AUTUMN 2013 Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux SPRING 2014 Manon Lescaut Boulevard Solitude

FACT AND FICTION

FRee POST-SHOW DISCUSSION Boulevard Solitude Thursday 6 March Moses und Aron Wednesday 18 June The Fall of the House of Usher

near Birmingham Thursday 14 November

SPRING 2014 La traviata

THe WHOLe STORY

Fact and Fiction

Fallen Women

AUDIO DeSCRIPTION Fact and Fiction

Faith

of a consecutive cycle. Tudor themed refreshments are available. BeL CANTO MASTeRS Donizetti

FRee POST-SHOW CAST TALKBACK La traviata Tuesday 4 March

The Tudors

SUMMeR 2014 Moses und Aron Nabucco

Birmingham

Maria Stuarda Manon Lescaut

A dedicated coach service will leave from the theatre at

The Fall of the House of Usher additional ÂŁ5 and must be booked in advance. Priority will be given to audience members booking for two Tudors 1 May 2013.

the National Trust

Nabucco

0844 338 5000 to book your tickets for


54

55

The Bristol Hippodrome

Bristol

PeRFORMANCe DATeS

HOW TO BOOK

Groups of 10+

AUTUMN 2013 Anna Bolena

Book online atgtickets.com/bristol*+ By phone Groups of 10+

Schools and colleges

Maria Stuarda

By post or in person

Roberto Devereux Tosca SPRING 2014 Manon Lescaut

*Subject to booking / transaction fee +Some concessions are not available online

Restricted mobility

FRee NeW TO OPeRA TALKS AUTUMN 2013 Tosca

THe WHOLe STORY

BOOKING CHARGeS AND DeTAILS by the theatre.

SPRING 2014 Manon Lescaut

The Tudors Young people

La traviata ticket. There is an additional one-off transaction fee of £4.

ON SALe DATeS

ATG Theatre Card Members

BeL CANTO MASTeRS Donizetti

time of booking.

Under 30s AUDIO DeSCRIPTION

TICKeT PRICeS Stalls £40 / £34 / £26 Grand Circle £40 / £34 / £26 Upper Circle Boxes Price includes a theatre restoration levy of £1 which is retained by the theatre. Surtitles may not be visible from

eXPLORe WITH US AND SAVe Subscription deals

Maria Stuarda may be limited. Manon Lescaut WNO eXTRA FRee PRe-PeRFORMANCe TALKS

advantage of our discounts. You can buy your

OTHeR DISCOUNTS

Senior Citizens and Claimants £5 off £40, £34, £26 and £16 seats.

AUTUMN 2013 Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux

Masters can be booked through WNO Marketing on 029 2063 5030.


56

57

Canolfan Mileniwm Cymru DYDDIADAU PeRFFORMIADAU

MUSIC THeATRe WALeS YN STIWDIO WeSTON

HYDReF 2013

Greek

Caerdydd COSTAU A MANYLION ARCHeBU

ARCHWILIWCH GYDA NI AC ARBeDWCH ARIAN

Anna Bolena DYDDIADAU GWeRTHU Maria Stuarda Dydd Gwener 13 Medi a dydd Sadwrn 5 Hydref

wyneb yn wyneb

ddydd Llun 18 Chwefror 2013

Roberto Devereux

destun y gyfradd ychwanegol arferol o £1.50 y tocyn

ddydd Llun 4 Mawrth 2013 Tosca

GWANWYN 2014 Manon Lescaut Dydd Sadwrn 8, dydd Sadwrn 15, dydd Sadwrn 22 a Boulevard Solitude

unigol (Cyfeillion yn unig)

PRISIAU TOCYNNAU

Nabucco

OPeRA CeNeDLAeTHOL IeUeNCTID CYMRU Paul Bunyan

yn gymwys i gyfanswm cost eich archeb. Mae

wyneb yn wyneb)

Seddau’r Bloc Blaen a’r Cylch £40 / £36 / £32 La traviata Cylch Uchaf £24* / £18 / £12 / £5 Dydd Mawrth 11, dydd Gwener 21 a dydd Mawrth 25 Boulevard Solitude a The Fall of the House of Usher Seddau’r Bloc Blaen a’r Cylch £25 HAF 2014 Cylch Uchaf £15* / £5 Moses und Aron Dydd Sadwrn 24 a dydd Gwener 30 Mai, dydd rwystro rhai o aelodau’r o’r gynulleidfa rhag gweld

The Fall of the House of Usher

siec, (yn daladwy i Ganolfan Mileniwm Cymru), Tystysgrifau Rhodd, Talebau Credyd, Tocynnau Theatr

gymwys os ydych yn archebu wyneb yn wyneb ac yn talu

ffoniwch 029 2063 5030, anfonwch e-bost at: marketing@wno. Dros y ffôn: Mae llinellau ffôn yn agored o ddydd Llun i

ddydd Sul, mae’r llinellau yn agored am bedair awr cyn

Ddesg Docynnau yn agored rhwng 10am a 30 munud ar

Nid yw’n cynnwys Paul Bunyan na Greek na seddau £5 ar gyfer unrhyw berfformiad. Os ydych angen cyngor neu gymorth, ffoniwch Linell

ddydd Gwener).

Paul Bunyan £15 (dan 30 oed £5)

GOSTYNGIADAU eRAILL

Greek £20

Cwsmeriaid ag anableddau

SUT I ARCHeBU

Mae modd i gwsmeriaid sydd angen cynorthwyydd

Archebu ar-lein wmc.org.uk 029 2063 6464 029 2063 6464 dewis 4 Drwy’r post neu wyneb yn wyneb

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Gellir talu am docynnau gyda siec, cerdyn credyd / debyd neu arian

(os ydynt ar gael). Codir tâl trosglwyddo o £1 fesul tocyn.

amodau llawn ar gael ar-lein.

Cynllun Mynediad. Lle bo hynny’n gymwys, mae’r Ganolfan yn cynnig naill ai sedd â gostyngiad neu sedd am ddim i ofalwyr, felly ewch i’n gwefan am org.uk/access. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau, a fydd yn barod iawn i egluro’r system yn fanylach i chi.


58

59

Canolfan Mileniwm Cymru Grwpiau

Roberto Devereux

Caerdydd Y STORI GYFAN

YSBRYDOLIAeTH LeNYDDOL

Y Tuduriaid 20, ac ati). Dim ond i docynnau £40, £36 a £32 mae’r cynnig hwn yn berthnasol (£25 yn achos Boulevard Solitude a the Fall of the House of usher Mawrth. Dan 30 oed

2013 ymlaen. Rhaid dangos dull adnabod, ac fe’i cynigir os oes modd gwneud hynny. BWYTA CYN Y SIOe ffresh yn y Ganolfan am gyn lleied â £19.95 am ddau gwrs a £23.95 am dri chwrs*. Mae bwydlenni ac amseroedd gweini wedi’u nodi

Greek

Merched Pechadurus TRAFODAeTH AM DDIM AR ÔL Y SIOe

GWANWYN 2014 Manon Lescaut Dydd Sadwrn 8, dydd Sadwrn 15, dydd Sadwrn Boulevard Solitude Dydd Mercher 26 a dydd Gwener 28 Chwefror HAF 2014 Moses und Aron Dydd Sadwrn 24 a dydd Gwener 30 Mai, dydd Nabucco

The Fall of the House of Usher

Ffydd

MeISTRI BeL CANTO

Boulevard Solitude Dydd Gwener 28 Chwefror Moses und Aron Dydd Gwener 30 Mai The Fall of the House of Usher

Donizetti SGWRS AM DDIM GYDA’R CAST AR ÔL Y SIOe

Y Tuduriaid

La traviata Dydd Mawrth 11 Chwefror a dydd Sadwrn 1 Mawrth

Merched Pechadurus

SAIN DDISGRIFIAD

SGWRS GYDA DAVID POUNTNeY

Ffydd Maria Stuarda

Docynnau. Os dymunir cael tri chwrs, gellir talu

HYDReF 2013 Tosca WNO eXTRA SGYRSIAU AM DDIM CYN Y PeRFFORMIAD HYDReF 2013 Anna Bolena

Manon Lescaut

SGYRSIAU AM DDIM ‘YN NeWYDD I OPeRA’

GWANWYN 2014 La traviata Dydd Mawrth 11 Chwefror a dydd Sadwrn 1

FFAITH A FFUGLeN

Yn ysblander un o eiddo mwyaf trawiadol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae Ffaith a Ffuglen mewn gwisgoedd mewn lleoliadau annisgwyl â safbwyntiau haneswyr a nofelwyr hanes. Os Ffaith a Ffuglen

Nabucco

2063 6464 i archebu eich tocynnau ar gyfer holl

Maria Stuarda Dydd Gwener 13 Medi a dydd Sadwrn 5 Hydref Ymddiriedolaeth Genedlaethol


60

61

Liverpool empire Theatre

Liverpool

PeRFORMANCe DATeS

BOOKING CHARGeS AND DeTAILS

WNO eXTRA

AUTUMN 2013 Anna Bolena

entirety by the theatre.

FRee PRe-PeRFORMANCe TALKS

Tosca

Speke Hall & Little Moreton Hall

AUTUMN 2013 Anna Bolena

Maria Stuarda Roberto Devereux

A TUDOR DAY OUT

There is a handling charge of £2.85 for all bookings.

eXPLORe WITH US AND SAVe Subscription deals

ON SALe DATeS advantage of our discounts. You can buy your

OTHeR DISCOUNTS TICKeT PRICeS

Maria Stuarda Roberto Devereux

talks, coach travel, entry to

FRee NeW TO OPeRA TALK

Tickets £25

AUTUMN 2013 Tosca

Thursday 24 October

Priority will be given to audience members booking for

THe WHOLe STORY The Tudors

1 May 2013.

Stalls £25 / £5 Circle £25 / £15 / £5 Price includes a theatre restoration levy of £1.

Under 30s

Donizetti

HOW TO BOOK Book online By phone Groups of 10+

the Whole Story, Bel Canto Masters and A tudor Day out can be booked through WNO Marketing on 029 2063 5030.

Subject to availability. AUDIO DeSCRIPTION

Access for All By post or in person

BeL CANTO MASTeRS

by a touch tour. may be limited.

Maria Stuarda Thursday 24 October

the National Trust


62

63

Venue Cymru

Llandudno

DYDDIADAU PeRFFORMIADAU

SUT I ARCHeBU

GOSTYNGIADAU eRAILL

SGYRSIAU AM DDIM ‘YN NeWYDD I OPeRA’

HYDReF 2013 Anna Bolena

Archebu ar-lein venuecymru.co.uk

Ysgolion a Cholegau

HYDReF 2013 Tosca

Grwpiau o 10 neu fwy

GWANWYN 2014 La traviata

Drwy’r post ac wyneb yn wyneb Maria Stuarda Roberto Devereux

wyneb. Mae’r Swyddfa Docynnau yn agored o ddydd Llun i

Tosca Dydd Mawrth 19 a dydd Sadwrn 23 Tachwedd

Mae’r Swyddfa Docynnau wedi cau ar ddydd Sul ac ar

GWANWYN 2014 Manon Lescaut Boulevard Solitude

unig).

COSTAU A MANYLION ARCHeBU

olwyn. Dan 30 oed

Dim ond un gostyngiad sy’n berthnasol i bob gael eich tocynnau

DYDDIADAU GWeRTHU

Archebion cyffredinol yn agor

Defnyddwyr cadair olwyn

Y STORI GYFAN Y Tuduriaid Merched Pechadurus

Codir tâl am archebu ac mae’r theatr yn cadw’r tâl yma’n llawn.

La traviata

Archebion y Cyfeillion yn agor ddydd Llun 25 Mawrth 2013

Wedi cofrestru’n anabl

ARCHWILIWCH GYDA NI AC ARBeDWCH ARIAN

bo hynny’n briodol. Gostyngiadau’n dibynnu ar argaeledd.

MeISTRI BeL CANTO Donizetti

WNO eXTRA SGYRSIAU AM DDIM CYN PeRFFORMIADAU

FFAITH A FFUGLeN

HYDReF 2013 Anna Bolena

Dydd Iau 21 Tachwedd

wyneb)

Maria Stuarda

Tocynnau £15

PRISIAU TOCYNNAU

Roberto Devereux

TRAFODAeTH AM DDIM AR ÔL Y SIOe

Seddau’r Bloc Blaen £40 / £35 / £23 Cylch £40 / £35 / £23 / £10 Boulevard Solitude Seddau’r Bloc Blaen £30 / £20 Cylch £30 / £20 / £10

Boulevard Solitude dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. GWYLIAU OPeRA i gael hyd yn oed mwy o fwynhad yn sgil

wrth archebu i sicrhau y gallwch eu gweld.

neu e-bostiwch barbara.sandbach@sky.com

GWANWYN 2014 Manon Lescaut Boulevard Solitude

SGWRS AM DDIM AR ÔL Y SIOe GYDA’R CAST La traviata Gellir archebu tocynnau ar gyfer holl


64

65

Milton Keynes Theatre PeRFORMANCe DATeS

HOW TO BOOK

SPRING 2014 Manon Lescaut

Book online atgtickets.com/miltonkeynes* By phone Group bookings Access bookings By post and in person Milton Keynes Theatre, Marlborough Gate, Central Milton Keynes MK9 3NZ

Boulevard Solitude La traviata

Milton Keynes OTHeR DISCOUNTS

La traviata and registered unemployed THe WHOLe STORY Fallen Women additional assistance to attend should make this known at the time of booking. Groups of 10 or more

ON SALe DATeS

FRee POST-SHOW DISCUSSION

BOOKING CHARGeS AND DeTAILS Groups of 20 or more levied and retained by the theatre in their entirety.

TICKeT PRICeS

School Groups £32 seats for £10 for mid-week evening

Counter Service: Monday to Saturday 10am until 15

Under 30s

Stalls & Circle £50 / £40 / £32 Upper Circle £40 / £32 / £26 / £18 Boulevard Solitude Stalls & Circle £30 / £20 / £10 Upper Circle £20 / £10

FRee NeW TO OPeRA TALK

Boulevard Solitude Thursday 13 March FRee POST-SHOW CAST TALKBACK La traviata Saturday 15 March AUDIO DeSCRIPTION

eXPLORe WITH US AND SAVe Package discounts

is retained by the theatre in its entirety. Surtitles are

Subject to availability.

Manon Lescaut

seats are allocated at the

booking to ensure visibility.

and may be limited. at the same time. Package discounts cannot be combined with any other discount.

WNO eXTRA FRee PRe-PeRFORMANCe TALKS SPRING 2014 Manon Lescaut Boulevard Solitude

the Whole Story can be booked through WNO Marketing on 029 2063 5030.


66

67

New Theatre Oxford

Oxford

PeRFORMANCe DATeS

FRee NeW TO OPeRA TALK off selected seats.

AUTUMN 2013 Anna Bolena Maria Stuarda

There is a transaction charge of £4 for all bookings.

Tosca

THe WHOLe STORY The Tudors

Roberto Devereux Under 30s

Tosca

BeL CANTO MASTeRS ON SALe DATeS

Donizetti availability. eXPLORe WITH US AND SAVe

when all seats are booked at the same time. Package discounts cannot be amalgamated with any other discounts. OTHeR DISCOUNTS

check when booking to ensure visibility.

early Booking Offer

Access bookings By post and in person New Theatre, George Street, Oxford, OX1 2AG BOOKING CHARGeS AND DeTAILS

WNO eXTRA

concessionary tickets only which includes Seniors Groups of 10+ Schools and colleges £38 and £26 seats for £9.50 and a free ticket for Standby

Maria Stuarda

FRee PRe-PeRFORMANCe TALKS AUTUMN 2013 Anna Bolena Maria Stuarda

HOW TO BOOK Book online atgtickets.com/oxford* By phone Group bookings

AUDIO DeSCRIPTION

may be limited.

TICKeT PRICeS Stalls £54 / £38 / £26 / £15 Circle £54 / £38 / £26 / £15 Balcony £26 / £15

Discounted seats are allocated at the

Roberto Devereux

for the Whole Story and Bel Canto Masters can be booked through WNO Marketing on 029 2063 5030.


68

69

Theatre Royal Plymouth

Plymouth

PeRFORMANCe DATeS

HOW TO BOOK

OTHeR DISCOUNTS

SPRING 2014 Manon Lescaut

Groups

Boulevard Solitude

Book online theatreroyal.com By phone In person Theatre Royal, Royal Parade, Plymouth PL1 2TR

La traviata

BOOKING DeTAILS

Members and TRAC booking

FRee PRe-PeRFORMANCe TALKS SPRING 2014 Manon Lescaut

School groups of 10 or more (limited availability)

ON SALe DATeS

WNO eXTRA

Boulevard Solitude

FRee NeW TO OPeRA TALK La traviata

You can buy your tickets by using any of the following

(limited availability)

THe WHOLe STORY Fallen Women

TICKeT PRICeS Stalls £49 / £42 / £10* Circle £49 / £31 / £10* Upper Circle £29 / £24 / £10* *restricted view

Boulevard Solitude Stalls £30 / £20 / £10* Circle £30 / £20 / £10 Upper Circle £20 / £10*

TRAC FRee POST-SHOW DISCUSSION

current charges.

eXPLORe WITH US AND SAVe Package discounts

People’s Company MAX Youth Groups £5 tickets (limited availability) Under 30s

booked at the same time and for the same Subject to availability.

and may be limited.

Boulevard Solitude

FRee POST-SHOW CAST TALKBACK La traviata Tuesday 25 March


70

71

Southampton PeRFORMANCe DATeS

HOW TO BOOK

AUTUMN 2013 Anna Bolena

Book online By phone Group bookings By post and in person

Maria Stuarda Roberto Devereux

Schools and colleges

Over 60s and concessions £6 off £35 seats in Stalls and Rear Circle. Children under 18

Tosca BOOKING CHARGeS AND DeTAILS

The Tudors Fallen Women

BeL CANTO MASTeRS Donizetti

by the theatre.

La traviata

WNO eXTRA FRee PRe-PeRFORMANCe TALKS

ON SALe DATeS eXPLORe WITH US AND SAVe

AUTUMN 2013 Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux

TICKeT PRICeS

FRee POST-SHOW DISCUSSION Boulevard Solitude Thursday 20 March FRee POST-SHOW CAST TALKBACK La traviata Tuesday 18 March AUDIO DeSCRIPTION

Stalls Circle Balcony Boxes

SPRING 2014 Manon Lescaut OTHeR DISCOUNTS Please note that the discounts detailed below do

Boulevard Solitude Stalls Circle Balcony Boxes

THe WHOLe STORY

Under 30s

SPRING 2014 Manon Lescaut Boulevard Solitude

SPRING 2014 La traviata

Discounts are available on £35 and £25 tickets only. Groups of 8 or more £3 off each ticket and one free ticket with every

Boulevard Solitude

Maria Stuarda Manon Lescaut

FRee NeW TO OPeRA TALKS AUTUMN 2013 Tosca


72

73

Abertawe DYDDIADAU PeRFFORMIADAU

SUT I ARCHeBU

HYDReF 2013 Anna Bolena

Archebu ar-lein www.swanseagrand.co.uk

Maria Stuarda Roberto Devereux Tosca

ARCHWILIWCH GYDA NI AC ARBeDWCH ARIAN Bargeinion

Drwy’r post ac wyneb yn wyne Theatre y Grand, Singleton Street, Abertawe SA1 3QJ MANYLION ARCHeBU Gofynnir am gyfraniad o 50c tuag at y gronfa adfer gyda

WNO eXTRA SGYRSIAU AM DDIM CYN Y PeRFFORMIAD HYDReF 2013 Anna Bolena

ar ein gostyngiadau. Gallwch brynu tocynnau dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Maria Stuarda Roberto Devereux

GOSTYNGIADAU eRAILL Grwpiau o 10 neu ragor

DYDDIADAU GWeRTHU Archebion y Cyfeillion yn agor Archebion cyffredinol yn agor

daladwy i Theatr y Grand, Abertawe. Croesewir taliadau â

Cylch Mawr.

Seddau’r Bloc Blaen £34.50 / £30.50 / £24.50 Cylch Mawr Cylch Uchaf Cyfyngiad ar yr olygfa* £16.50 / £5 Blychau £150 Mae natur Theatr y Grand Abertawe yn golygu na fydd y sgriniau uwchdeitlau i’w gweld bob amser ar adegau

Tosca

Ysgolion a Cholegau thocyn am ddim i athro.

PRISIAU TOCYNNAU

SGWRS AM DDIM ‘YN NeWYDD I OPeRA’

Cynnig munud olaf Os ydych dros 65 oed, yn fyfyriwr neu’n iau na 21 oed: archebwch seddau dethol 24 awr cyn y mai nifer cyfyngedig sydd ar gael. Cynnig Archebion Cynnar Os ydych dros 65 oed, yn fyfyriwr neu’n iau na 21 oed: archebwch docyn £36.50 neu £33.50 tocyn.

Y STORI GYFAN Y Tuduriaid

MeISTRI BeL CANTO Donizetti

GARTReF GYDA’R TUDURIAID

Dan 30 oed

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Neilltuir seddau ar ostyngiad yn unol â disgresiwn Rheolwr y Swyddfa Docynnau, ac efallai y bydd cyfyngiad ar eu niferoedd. Mynediad i gadeiriau olwyn

Tocynnau £10 Gellir archebu tocynnau ar gyfer holl Docynnau Theatr y Grand, Abertawe.


74

75

Cipolwg ar y tymor Hydref 2013 AWST Dydd Gwener 23 Dydd Sadwrn 24 Dydd Sadwrn 24

OPeRA Paul Bunyan Paul Bunyan Paul Bunyan

AMSeR

LLeOLIAD

MeDI

Dydd Sadwrn 28

Anna Bolena Maria Stuarda Anna Bolena Tosca Maria Stuarda Anna Bolena Tosca

HYDReF Dydd Mawrth 1

Greek

Dydd Gwener 13 Dydd Sadwrn 14 Dydd Sadwrn 21 Dydd Sul 22

Dydd Mawrth 5 Dydd Mercher 6 Dydd Gwener 8 Dydd Sadwrn 9 Dydd Mawrth 12 Dydd Mercher 13

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd Dydd Mercher 2 Dydd Gwener 4 Dydd Sadwrn 5 Dydd Sul 6 Dydd Mawrth 8 Dydd Mercher 9 Dydd Gwener 11 Dydd Sadwrn 12 Dydd Mawrth 15 Dydd Mercher 16 Dydd Gwener 18 Dydd Sadwrn 19 Dydd Mawrth 22 Dydd Mercher 23 Dydd Gwener 25 Dydd Sadwrn 26

TACHWeDD Dydd Gwener 1

Dydd Gwener 15 Dydd Sadwrn 16

Roberto Devereux Tosca Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux

Dydd Mawrth 19 Dydd Mercher 20

Tosca Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux Tosca

Dydd Mawrth 26

Tosca Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux Tosca Tosca Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux Tosca

Dydd Gwener 22 Dydd Sadwrn 23

Dydd Gwener 29 Dydd Sadwrn 30

Cyngerdd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

Tosca Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux Tosca Tosca Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux Tosca Tosca Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux Tosca Tosca Anna Bolena Maria Stuarda Roberto Devereux Tosca


76

77

Cipolwg ar y tymor Gwanwyn 2014 IONAWR

CHWeFROR Dydd Sadwrn 8 Dydd Mawrth 11 Dydd Sadwrn 15 Dydd Sul 16 Dydd Gwener 21 Dydd Sadwrn 22 Dydd Mawrth 25 Dydd Mercher 26 Dydd Gwener 28 MAWRTH Dydd Sadwrn 1 Dydd Mawrth 4 Dydd Mercher 5

Dydd Sadwrn 8 Dydd Mawrth 11 Dydd Mercher 12 Dydd Gwener 14 Dydd Sadwrn 15 Dydd Mawrth 18 Dydd Mercher 19 Dydd Gwener 21 Dydd Sadwrn 22 Dydd Mawrth 25 Dydd Mercher 26 Dydd Gwener 28 Dydd Sadwrn 29

OPeRA Cyngerdd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru Manon Lescaut La traviata Manon Lescaut La traviata La traviata Manon Lescaut La traviata Boulevard Solitude Manon Lescaut Boulevard Solitude

La traviata La traviata Manon Lescaut Boulevard Solitude Manon Lescaut La traviata La traviata Manon Lescaut Boulevard Solitude Manon Lescaut La traviata La traviata Manon Lescaut Boulevard Solitude Manon Lescaut La traviata La traviata Manon Lescaut Boulevard Solitude Manon Lescaut La traviata

AMSeR

Cipolwg ar y tymor Gwanwyn/Haf 2014 LLeOLIAD

eBRILL Dydd Mawrth 1 Dydd Mercher 2 Dydd Gwener 4 Dydd Sadwrn 5

La traviata Manon Lescaut Boulevard Solitude Manon Lescaut La traviata

Dydd Gwener 11 Dydd Sadwrn 12

Manon Lescaut La traviata

Dydd Gwener 25

Cyngerdd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

MAI Dydd Sadwrn 24 Dydd Gwener 30 Dydd Sadwrn 31

Moses und Aron Moses und Aron Nabucco

MeHeFIN Dydd Sul 8 Dydd Gwener 13 Dydd Sadwrn 14 Dydd Sul 15

Moses und Aron Nabucco Nabucco The Fall of the House of Usher Nabucco The Fall of the House of Usher

Dydd Gwener 20 Dydd Sadwrn 21

Moses und Aron Nabucco The Fall of the House of Usher Nabucco

GORFFeNNAF Dydd Gwener 25 Dydd Sadwrn 26

Moses und Aron Moses und Aron

Dydd Mercher 18

ar werth yn 2014, ewch i roh.org.uk am fanylion


78

Clodrestr TUDALeN 3 Portread o David Pountney gan Nick Treharne TUDALeN 9 TUDALeN 10

TUDALeN 13

TUDALeN 42 Llun Greek gan Marcus Ginns TUDALeN 47

Dyluniwyd gan hat-trick design Lluniau gan Rebecca Sutherland a Sarah Harrison

Nodiadau


80

Nodiadau

2013/2014 - Cenedlaethol Cymru  

Trawsnewid y ffordd yr ydych yn gweld y byd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you