Page 1

2011. DECEMBER 19., HÉTFŐ

6 Szólástér / Hirdetés NEKROLÓG

KÍVÁNSÁGOK

Kálmán László (1931-2011) „…A derekak nyomait Idő nem törli el, a halálban is él Tündöklő erényük.” (Euripidész)

Kedves Jézuska!

tóságának utolsó éveiben a hat évfolyamos képzés kidolgozásában és elindításában is oroszlánrészt vállalt. Ápolta az iskola és jogelődei hagyományait, nemzetközi kapcsolatokat épített ki. Az iskola küldetésévé emelte a tehetséggondozást, a tehetségek felkarolását, a teljesítményközpontúságot. Megkövetelte a minőségi munkát, következetesen és keményen irányította az iskolát, de eközben megmaradt embernek, tanárnak a szó teljes és valódi értelmében. Tanártársaiban és tanítványaiban is tisztelni tudta az egyéniséget, a tehetséget, a lehetőséget. Mértékadó, nagy tekintélyű vezető volt, de ugyanakkor szerette és tisztelte az iskola közössége. Igazgatói kvalitásai mellett széles szakmai tudással rendelkezett, így válhatott hitelessé. Pályáját szinte szimbolikusan foglalta keretbe, hogy utolsó tanítványi az Arany János Tehetséggondozó Programban olyan helyzetből érkező diákok voltak, mint amilyen ő volt középiskolásként.

Elment AZ IGAZGATÓ, a csupa nagybetűs, aki országos, sőt nemzetközi hírű iskolát teremtett, aki évtizedeken át volt az egyik legjelentősebb meghatározója Miskolc oktatásának.

Kálmán László

Kálmán László 1931. március 19-én született Tiszaszalkán, szegény családban, ahol azonban a tudásnak nagy tisztelete volt. Középiskoláit a Tehetség-alap ösztöndíjasaként végezte Beregszászon, Debrecenben és Kisvárdán. A kitűnő érettségit követően a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanult tovább, ahol 1954-ben matematika – fizika szakos tanári diplomát szerzett. Pályáját Tokajban kezdte, tanárként, majd igazgatóhelyettesként dolgozott. 1957-ben került a Földes Ferenc Gimnáziumba, ahol 2009-ig, tehát 52 évig tevékenykedett.

Várjuk a karácsonyi leveleket! Sok gyerek fogalmazza meg karácsonyi kívánságát a Jézuskához címzett levélben. Kérjük a gyerekeket, küldjék el saját írásaikat, melyeket közzéteszünk az ünnep előtti számainkban. (Postacím: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3., e-mail: gyula.pap@inform. hu) A borítékon vagy az elektronikus levélben tüntessék fel: Kedves Jézuska!

Keleti végeken Vidéki praxisomban itt a keleti végeken a gazdasági és szociális gondok fokozódásával, nap mint nap tapasztalom, a valláshoz való közeledést, a hithez való ragaszkodást. Ez nem mindig függ a neveltetéstől, az életmódtól, a politika és a média hatásaitól. Betegeim elmondása szerint, tudatosan törekszenek a vallási hit által előírt elvárt emberséges viselkedésre, az önzetlenségre. Most az Adventi időszakban a korábban ateisták, illetve a közömbösök is hitelesebbé kezdenek válni, környezetükkel szolidárissá. Valamennyien szükségét érzik a a test, a szellem, a hit egyensúlyának a megteremtésére. Sajnos egyes politikusaink fele-

lőtlenségei vészhelyzetbe sodorták országunkat, ami a gazdasági nehézségeink mellett, számos honfitársam reménytelenségét és sorstalanságát eredményezte, A felelősök még a mai napig is sokszor mellébeszélnek, sokakat manipulálni igyekeznek. Betegeim nagy része mindennapi megélhetési gondokkal küszködik, segélyekből tengődnek, a gyerekek és az idősek fagyoskodnak és éheznek, az önkormányzatok csődközeli helyzetbe vergődnek. Vagyunk még néhányan a vidéki értelmiség utolsó mohikánjai, akik emberséges viselkedésünkkel, szakmai következetességünkkel, szociális- medicinális és erkölcsi biztonságot tudunk és akarunk nyújtani hiteles kommunikációval és cselek-

vő aktivitással. A mindennapi hivatás tudatunkkal velejárónak gondoljuk, segíteni a közösségek megmaradását, önzetlenül és humanista optimizmussal. Most az Adventi időszakban azt kívánom valamennyiünknek, készülődve a Karácsonyra, hogy szálljunk magunkba és felejtsük el lelketlen világunk gonoszkodásait. Önzetlenül segítsünk az elesetteken nem csak az ünnepi időszakokban, hanem a szürke hétköznapok során is. Ne szégyelljük saját gyengeségeink beismerését, legyünk sokkal alázatosabbak, önzetlenebbek embertársaink hibás viselkedéseivel szemben is megértőbbek. DR. SALAMON SÁNDOR BODROGKÖZ, HÁZIORVOS

2011. december 19. hétfô – december 24. szombat Rama margarin 500 g 666 Ft/kg

Számos társadalmi tisztséget töltött be, többek között a Bolyai János Matematikai Társulat egyik megyei vezetője, a TIT megyei alelnöke, Matematika Szakosztályának vezetője volt. Munkáját több alkalommal ismerték el kitűntetésekkel, de legbüszkébb a szakmai díjaira, a Beke Manó Díjra, és a 2008-ban megkapott Ericsson Díjra volt. Halhatatlannak hittük, mert annyira egyet jelentett az iskola örök, időtlen, soha meg nem kopó értékeivel, az egymást követő generációk oktatásával, nevelésével, így halála ezért is felfoghatatlan. Nem jön szembe a főutcán, nem állhatunk meg beszélgetni Vele, nem kereshetjük meg tanácsait kérve. Az osztálytalálkozókon nem szólítja név szerint tanítványait, nem hallgatja jellegzetes mosolyával beszámolóikat. De tudjuk, elfoglalta helyét az égi tanári szobában, mert az nem lehet, hogy ne egy iskolában legyen. Sajnos az elmúlt egy évben Ő az ötödik azok közül, akik hajdan a Földes Ferenc Gimnáziumban egy tanárgenerációhoz tartoztak, és most már ismét együtt van az égi gimnáziumban. Nekünk kötelességünk, hogy emlékét megőrizzük, tanítását megtartsuk és továbbadjuk, mert a következő generációk, már nem részesülhetnek abban a szerencsében, hogy ismerhessék Őt és tanuljanak Tőle. Szelleme így élhet tovább, így kell, hogy tovább éljen. 2012. december 19-én, hétfőn 13 órakor kísérjük utolsó útjára a Szent Anna temető ravatalozójából.

Annak, az akkor fiatal generációnak volt tagja, amelynek tagjai az ötvenes évek végétől cselekvő kialakítói és meghatározói voltak az iskola arculatának. Bölcs, megfontolt egyénisége szigorral párosult, ám ez a szigor nem vált öncélúvá, hanem a nevelés, az oktatás hatékony eszköze volt. Következetes keménysége ellenére szerették tanítványai, mert minden helyzetben emberséges volt, megértő, a saját tévedéseit is elismerő. Megyei, majd városi szakfelügyelő volt 1962 és 1967 között. 1966-ban megbízott, majd 1967-ben kinevezett igazgatója lett a gimnáziumnak, 25 éven keresztül irányította az intézményt. Emberi és szakmai kvalitásait legjobban talán az mutatja, hogy 25 évnyi igazgatóság után a legtermészetesebb módon tért vissza a katedrára, lett óraadóként továbbra is aktív tagja a tantestületnek. Élete, munkássága egyet jelent a Földes Ferenc Gimnáziummal. Minden cselekedetének, döntésének célja az iskola színvonalának emelése, az oktató és nevelő munka tökéletesítése volt. Elindította a szakosított osztályokat, amelyek a tagozatok elődei voltak, és 1966-ban a speciális matematika tagozatot. 1971-ben, az országban elsőként a Földesben kezdődött el a számítástechnika oktatása. Az iskolában jelenleg is működő tagozatos rendszert ő alakította ki. Igazga-

MAGYARORSZÁG

Friss. Olcsó. Jó. Narancs

I. osztály hálós 2 kg 188 Ft/kg

2 kg

-24% OLCSÓBB!

-37% OLCSÓBB!

375 ‘

598 Ft

Ft

/cs.

Burgonya

I. osztály zsákos 5 kg 50 Ft/kg

333

5 kg

‘

-27% OLCSÓBB!

249 ‘

345 Ft

Ft

439 Ft

Ft

/cs.

Karát szeletelt baconszalonna füstölt, füstölt-fôtt 200 g 1495 Ft/kg

-25% OLCSÓBB!

299

Rizs

db 

„A” minôségû 1 kg

-24% OLCSÓBB!

49

Ft

/db

399 Ft

Sajtos kifli

65 Ft

Gran Mare pangasius filé gyorsfagyasztott 1 kg

-30% OLCSÓBB!

229

Ft

/db

‘

329 Ft

Elite habtejszín

Ft

/db

Szentkirályi ásványvíz

UHT 200 g 695 Ft/kg

szénsavmentes, enyhe, szénsavas 1,5 liter 59 Ft/liter

A Földes Ferenc Gimnázium tantestülete, dolgozói és diáksága nevében. VERES PÁL

-16% OLCSÓBB!

igazgató

999

KVÍZ VÁLASZ

‘

-22% OLCSÓBB!

139

Ft

1199 Ft

Cserépvár romjai, barlanglakások, kaptárkövek. Hol járunk?

179

-25% OLCSÓBB!

89

Ft

‘

119

Ft

‘

Ft

Ft

/db

A helyes megfejtés: c) Cserépváralja

www.penny.hu

Beküldte: Majoros István

Friss. Olcsó. Jó. HIRDETÉS

C

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

ÉSZAK

6

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

413668

Érvényes: 2011. december 19. hétfô és december 24. szombat között minden Penny Market üzletben, az ország 189 pontján. ‘Az árak a 2011. december 15-ét megelôzô Penny Market fogyasztói árak. *A csillaggal jelölt árucikkek nem állandó termékei kínálatunknak, ezért elôfordulhat, hogy az akció kezdete után rövid idôn belül elfogynak. Amennyiben gondos tervezésünk ellenére a termék az akció vége elôtt elfogyna, felvilágosításért kérjük, forduljon az üzletvezetôhöz. A legközelebbi áruházaink listáját megtalálja a www.penny.hu weboldalunkon, a boltkeresô menüpont alatt. A nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. Az árak forintban, áfával együtt értendôk. Kiszolgálás csak a háztartásokban szokásos mennyiségben. Szíves megértésüket köszönjük!

Kálmán László nekrológja  

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium most (2011.12.) elhunyt korábbi igazgatójára emlékezik a jelegnlegi intézményvezető az Észak-Magyarország...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you