Page 1

Waterwingebied Noordbargeres

5

n Wa lp de e

8

ad en rom

6

7

Waterfabriek

Themapark

Dobbe

1

enade Wandelprom

Ingezaaide rogge

Ora g we

en nve

ape

aal

Sch

kan

nje Biologische landbouw

g

rwe

e Erm

Pompput Hiermee wordt het grondwater opgepompt Drinkwaterproductiestation Hier wordt het opgepompte grondwater gezuiverd en bewerkt tot drinkwater Spoelvijvers Met behulp van beluchting en zandfilters wordt het ijzer uit het drinkwater gehaald. In de zandfilters blijven ijzerdeeltjes achter. De filters moeten regelmatig worden gespoeld. Het spoelwater komt met het ijzer terecht in de spoelvijver. Vandaar de roestbruine kleur. Droogbed Als de spoelvijver vol is, wordt de vijver droog gezet. Het ijzerslib wordt gedroogd op een droogbed. Als het voldoende is gedroogd, wordt het afgevoerd en als reststof gebruikt in de baksteenindustrie of voor een geluidswal.

Bos

Houtwal

Natuurlijk hooi met bloemen

Vochtig grasland

Wilde flora

Pompput

Wandelroute

Fietspad

Informatiepunt

Parkeerplaats

Reinwaterkelder Het gezuiverde water komt in een reinwaterkelder. Deze kelder dient als voorraadbuffer om de pieken in de watervraag op te vangen. Ze zijn in de waterwingebieden meestal (half) onder de grond gebouwd. Je ziet slechts een kleine heuvel.

Wandelroute Noordbargeres  

Wandelroute in waterwingebied Noordbargeres

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you