Issuu on Google+

Van vuil naar schoon water in een gesloten vijvers & bassins kringloop horeca drinkwater

toiletten

Waterschap Velt en Vecht Waterschap Velt en Vecht

WC

De uitbreiding van het dierenpark komt tot stand in een grondwaterbeschermingsgebied. Alle activiteiten moeten aan zeer strenge voorwaarden voldoen. Waterschap Velt en Vecht en waterleidingmaatschappij Drenthe bundelen hun krachten. Kennis van afvalwaterzuivering gaat samen met expertise op het gebied van drinkwaterzuivering.

WWW.WMD.NL WWW.VELTENVECHT.NL

Waterleiding maatschappij Drenthe

Vuil water


De toepassing van de de nieuwste nieuwste Application of van the latest purifizuiveringstechnieken in de de Wacation technology in the Water zuiveringstechnieken in Waterfabriek leidt totan een vrijwel Factory hasleidt led tot to almost terfabriek een vrijwel gesloten, duurzamewater waterhuisclosed sustainable managesloten, duurzame waterhuishouding van het hetin Noorder Dierengement system the "Noorder houding van Noorder Dierenpark in Emmen. Emmen. Dierenpark" Zoo in Emmen, the park in EĂŠn systeem voor voor zoete, zoute, Netherlands. A single system for EĂŠn systeem zoete, zoute, warme en fresh, koude salt, waterstromen. all water; warm and warme en koude waterstromen. Geen verspilling, cold. No wastage minimale and the detriGeen verspilling, minimale belasting van het milieu. mental effect on the environbeasting van het milieu. ment is kept to a minimum.

Water is de bron van alle leven op aarde.

vijvers & ba

ho

drin

De uitbreiding park komt tot grondwaterbes Alle activiteite zeer strenge v doen. Watersch en waterleiding Drenthe bunde Kennis van afv gaat samen me het gebied van zuivering.


vijvers & bassins horeca

Waterschap Velt en Vecht

drinkwater

toiletten

Waterleiding maatschappij Drenthe

WC

De uitbreiding van het dierenpark komt tot stand in een grondwaterbeschermingsgebied. Alle activiteiten moeten aan zeer strenge voorwaarden voldoen. Waterschap Velt en Vecht en waterleidingmaatschappij Drenthe bundelen hun krachten. Kennis van afvalwaterzuivering gaat samen met expertise op het gebied van drinkwaterzuivering.

Vuil water


Het Noorder Dierenpark ontvangt jaarlijks zo'n 1.500.000 bezoekers. Het park verbruikt heel wat water. Drinkwater, maar voor het overgrote deel bedrijfswater om toiletten te spoelen, gebouwen en dierenverblijven schoon te maken. Ook de meer dan 40 separate dierenbassins van flamingo's, krokodillen, olifanten en andere dieren zijn gevuld met bedrijfswater. Waterzuivering in gesloten kringloop Het afvalwater van het dierenpark wordt biologisch gezuiverd in een geheel gesloten kringloop in de Waterfabriek. Zo wordt het geschikt gemaakt als bedrijfswater. Alleen het drinkwater komt uit het waterleidingnet van de waterleidingmaatschappij Drenthe.

De riolering is volledig aangesloten op de Waterfabriek. Vuillast op het riool: ca. 1500 Inwoner Equivalenten (IE).

Goed en verstandig waterbeheer is van levensbelang.


1 vuil water

2

reservoir

Stap 1

Stap 2

Het vieze water verzamelt zich in een waterbuffer van 500 m3

De zeefbocht verwijdert de grove delen. Maximale capaciteit 60 m3/h, spleetwijdte 0,75 mm De nieuwste technieken De waterzuivering maakt gebruik van de nieuwste zuiveringstechnieken. De Living Machine is een unieke combinatie van de kracht van de natuur en de inventiviteit van de mens.

de Living Machine

Spleetwijdte: 0,75 mm

grofvuilrooster

Denitrificatie nitraat+koolstof > stikstof

Anoxischetank

Aerobetank

luchtblower Grofvuilcontainer

Living Machine 1e

luchtblower 100-200 m3/h

In de Living Machine gaat het water eerst door een anoxische reactor van 140 m3.

De tweede stap is een aĂŤrobe reactor van 140 m3.


3 Living Machine slibafvoer

Stap 3

De Living Machine is het hart van de biologische waterzuivering. In een versneld proces bootsen de systemen van de Living Machine de natuurlijke zuiveringskracht van vijvers, veen en rivieren na. In de reservoirs en biofilters werken verschillende populaties bacteriĂŤn en algen, in combinatie met een verscheidenheid aan plantensoorten, bomen, slakken en vissen, als compleet ecologische systemen. Door een geregelde omgeving gedijen deze organismen uitstekend op afvalwater.

Zij verteren en breken het organisch materiaal af in een aaneenschakeling van kunstmatige, ecologische systemen. Net als andere biologische waterzuiveringssystemen produceert een Living Machine, bioslib. Dit bioslib bestaat uit anorganische vaste stoffen uit het afvalwater en uit dode bacteriĂŤn. De Living Machine produceert minder bioslib dan een conventionele zuivering. De Living Machine is ondergebracht in een kas om de planten en de heersende ecologische systemen te beschermen. Ontwerpcapaciteit: 60 m3/h Gemiddelde capaciteit: 35 m3/h

Verblijftijd afvalwater: ca 1 - 3 dagen Nitrificatie ammonium + zuurstof > nitraat

ring

slibbezinktank

Living Machine 2e ring

vissen

luchtblower

vissen

surplusslib waterrecyclepomp

Slibrecyclepomp

20-40 m3/h

Vervolgens wordt het water door twee beplante aĂŤrobe reactoren van respectievelijk 370 m3 en 235 m3 geleid. Het nitraatrijke water wordt teruggevoerd naar de anoxische reactor.

slibindikker

De laatste stap is de nabezinking (0,7 m3/m2.h) in een nabezinktank. Het bezonken bioslib wordt teruggevoerd naar de anoxische reactor.


De Living Machine is een unieke combinatie van de kracht van de natuur en de inventiviteit van de mens.

4

reservoir

Stap 4 Het water verzamelt zich in een effluentreservoir (500 m3); daarna vermengt het zich met hemelwater. Verwachte hoeveelheid hemelwater op jaarbasis: 30.000 m3 Het hemelwater komt bij de membraanfiltratie in de kringloop terecht. Op die manier wordt het bedrijfswater steeds ververst.

zeefbocht

vuil

schoon

Gescheiden kringlopen In de Waterfabriek worden in drie van elkaar gescheiden, gesloten kringlopen het water van de pingu誰ns, nijlpaarden en soepschildpadden gezuiverd. Alleen het spoelwater van de membraanfiltratie (waarvoor ook bedrijfswater wordt gebruikt) komt terecht in de Living Machine.

trommel zeef

membraanfiltratie

Nijlpaarden

1

Ook nijlpaardenpoep zorgt voor stikstof in het water, alleen niet in opgeloste, maar in gebonden Bassin-inhoud: 600 m3 vorm. Nitrificatie is hier daarom aantal nijlpaarden: 13 niet nodig, membraanfiltratie is Zeefbocht doorlaat: 0,75 mm afdoende. (verwijdert grove delen, met name hooi) Membraanfiltratie nijlpaarden Trommelzeef: maaswijdte ontwerpcapaciteit: 140 m3/h 75 liter /m2.h 100 micrometer ontwerpflux: membraanoppervlak: 2000 m2 (zoet water)


Membran Membranen

5 6 Stap 5

Stap 6

Het water gaat door een trommelzeef met een maaswijdte van 100 micrometer

Membraanfiltratie verwijdert de laatste bacteriën In de Waterfabriek worden membranen met een poriegrootte van maximaal 0,05 micrometer gebruikt. Zo vormen ze een barrière voor zwevende stoffen en bacteriën.

zeefbocht

vuil

trommel zeef

schoon nitrificatie membraanfiltratie

1 Pinguïnbassin (zoet water)

Bassin-inhoud: 850 m3 Aantal pinguïns: 165 Grove zeef: 3 mm doorlaat Trommelzeef: maaswijdte 100 micro meter Membraanfiltratie is een goede combinatietechniek om de

zwevende deeltjes uit het water te verwijderen. Dit is van groot belang voor de helderheid van het water. Gestreefd wordt naar een doorzicht van zo'n tien meter. Membraanfiltratie Pinguïnbassin ontwerpcapaciteit: 170 m3/h ontwerp flux: 85 liter/m2.h membraanoppervlak: 2000 m2

Nitrificatie in deelstroom (30%) omzetting van ammonium in nitraat. Dit is nodig omdat pinguïns ammonium uitscheiden in een opgeloste vorm, die niet wordt verwijderd met membraanfiltratie. Om het nitraatgehalte binnen aanvaardbare grenzen te houden, wordt voortdurend vers (bedrijfs)water bijgemengd.


7

Stap 7 Membraanfiltratie bedrijfswaterproductie Ontwerpcapaciteit: 60 m 3/h Ontwerpflux: 55 liter/m2.h Membraanoppervlakte: 1100 m2

Desinfectie met ultra-violet licht voor alle zekerheid. Minimale dosering 25 mJ/cm2, golflengte 254 nanometer

zeefbocht trommel zeef

vuil

schoon nitrificatie eiwitafscheider

1 Soepschildpadden

(zout water van 25oC)

Bassin-inhoud: 450 m3 aantal soepschildpadden: 4 (ieder ca. 250 Ă  300 kg) aantal vissen: ca 100 stuks zuiveringscapaciteit: 120 m3/h trommelzeef: maaswijdte 30 micrometer eiwitafschuimers: 4 stuks Ă  30 m3/h

nitrificatie in deelstroom snufje ozondosering UV dosering in deel-stroom Eiwitafschuimers zijn ingezet als scheidingstechniek. Deze techniek is hier heel effectief, omdat in zout water de vorming van zeer kleine

luchtbellen mogelijk is. Lucht wordt in de circulatiestroom geblazen. (An)organische stoffen, vetten en algen hechten aan de luchtbellen en worden als geconcentreerd schuim afgevoerd naar de Living Machine. De combinatie met ozon verbetert de fysische werking.


Klaar voor gebruik

8

als bedrijfswater!

Door de zuivering in gesloten kringloop daalt het drinkwaterverbruik van het Noorder Dierenpark van 180.000 m3 naar 30.000 m3 per jaar. Bovendien is het water in de bassins en vijvers van een veel betere kwaliteit. Bezoekers kunnen nu met eigen ogen zien hoe de anders zo onhandige pinguïns zich sierlijk en snel onder water voortbewegen.

Drinkwaterverbruik nú 30.000 m3 Details The Water Factory Design, engineering, construction: WMD (Water supply company Drenthe) Operation: WMD and Velt and Vecht water board Address WMD P.O. Box 18, NL-9400 AA Assen telephone +31 (0)592 854500 fax +31 (0)592 854500 www.wmd.nl Address Velt and Vecht water board P.O.Box 330, NL-7740 AH Coevorden telephone +31 (0)524 592162 fax +31 (0)524 592200 www.veltenvecht.nl Water Factory Noorder Dierenpark Es P.O.Box 1010, 7803 BA Emmen telephone +31 (0)591) 850850 fax +31 (0)850851 www.noorderdierenpark.nl

Ontwerp Koos Staal & Geja Duiker bno, Haren Tekst Buro Binnenwerk, Emmen Foto’s I-company, Rob Doolaard e.a. Druk Van Liere Emmen

Drinkwaterverbruik voordien 180.000 m3

In de Waterfabriek bevindt zich ook de centrale besturing van de watervoorziening voor Zuidoost Drenthe.


De Waterfabriek