Page 94

TABELA NR 9. ROLA KIN WARSZAWSKICH JAKĄ ROLĘ PEŁNI KINO

NAZWA KINA

Pełni rolę kulturotwórczą

Iluzjon, Kultura, Praha

Zapewnia rozrywkę

Atlantic, Kinoteka, Praha

Włącza się w działania społeczne/polityczne

Falenica, kino.LAB, Muranów

Stanowi punkt odniesienia w przestrzeni publicznej miasta

Kinoteka, Muranów

Buduje wizerunek miasta

Kinoteka, Muranów, Iluzjon

Podczas realizacji fokusa udało się znacznie rozszerzyć pojęcia charakteryzujące kina. Jednocześnie kina, które zostały wymienione przez uczestników tworzą na tyle dużą liczbę zmiennych, że zdecydowaliśmy się przedstawić wyniki za pomocą tabeli. Znajdujące się niej „krzyżyki” pokazują w sposób graficzny liczbę wskazań (osób uczestniczących w fokusie) danej zmiennej przypisanej do określonego miejsca. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na Kinotekę, która jest wymieniana przy prawie każdej zmiennej. Jednocześnie natężenie danej cechy, jest niemal zawsze słabe. A więc jest to po trosze kino rozrywkowe i alternatywne, niszowe i komercyjne, nowoczesne i odwołujące się do historii… jednym słowem „kino dla każdego. Jeśli Kinoteka sytuuje się w środku osi, to na jednym jej krańcach z jednej strony znalazły by się kino.LAB i Muranów, a z drugiej multipleksy sieci Cinema City i Multikino. I tak Muranów i – w nieco mniejszym stopniu – kino. LAB to przede wszystkim kina alternatywne i edukujące zarazem. Dodatkowo kino.LAB jest postrzegane, jako miejsce o najbardziej niszowym repertuarze. Z kolei obie sieci multipleksów są zarazem: rozrywkowe, komercyjne i nowoczesne. Przy okazji Cinema City zostało uznane za kino najbardziej „obciachowe”. Dodać jeszcze można, że typowymi – obok Kinoteki – kinami „dla każdego” zostały określone Praha i Wisła. Z kolei Luna najmocniej kreuje swój wizerunek kina w stylu retro.

94

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement