Page 93

Jak widać powyżej kinem najbardziej rozpoznawalnym i pełniącym jednocześnie wiele funkcji jest Kino pod Baranami. To miejsce zaangażowane w działania społeczne i edukacyjne. Niewątpliwie ma duży wpływ na życie kulturalne w Krakowie. Jednocześnie jest postrzegane jako miejsce lekko snobistyczne, w którym trzeba się od czasu do czasu pokazać i... „odchamić”. Ciekawie rysuje się kwestia kina, jako punktu odniesienia w przestrzeni miejskiej. Jak podkreślali uczestnicy fokusa, nawet osoby z poza Krakowa, znają te kina. Nawet przystanek znajdujący się bezpośrednim sąsiedztwie kina Kijów.Centrum, jest kojarzony tą instytucją: Przystanek przy Kijowie. Do niedawna ważną rolę pełniło też kino Ars. Jednak jego pozycja i wizerunek ostatnio podupada: Ars się zbiesił – odkąd zlikwidowali jedną salę58, jest tam smutno i biednie. W badaniu fokusów zastosowano także techniki projekcyjne – zaczerpnięte nota bene z badań marketingowych. Miało to na celu ukazanie zróżnicowania form postrzegania poszczególnych kin przez odbiorców. Analiza materiału badawczego skłaniała ku bardzo jednoznacznym wnioskom. Wyobrażenia poszczególnych kin (instytucji) jako ludzi szły tropem stereotypowego postrzegania widzów tych punktów. Na przykładzie sześciu wybranych kin powstały zatem antropomorficzne wizerunki ukazujące pewne typowe i stereotypowe cechy miejsc, ale też widza. I tak Ars to mężczyzna w średnim wieku, z wąsami, w płaszczu i meloniku. Pod Baranami to z kolei postpłciowy (bezpłciowy?) osobnik w średnim wieku, ubrany modnie i przesadnie pachnący (prawdopodobnie perfumami). Kijów.Centrum to mężczyzna wieku 30-40 lat, dbający o swój wizerunek, od lat na topie. Agrafka jest postrzegana jako młoda, uśmiechnięta kobieta, ubrana w kolorowe ciuchy. Mikro to również kobieta, nieco starsza od Agrafki, mająca własny, niepowtarzalny styl. I wreszcie Sfinks, który ponoć istnieje, ale nikt go nie widział, więc nie wiadomo jak wygląda.

WARSZAWA Wśród kin warszawskich niepodważalną pozycję mają Muranów i Kinoteka. Oba są najbardziej rozpoznawalne, jeśli chodzi o punkt odniesienia w przestrzeni publicznej. W tej grupie nie znalazła się natomiast Femina, kino z dłuższymi tradycjami, od którego nawet nazwano przystanek.

58 O sytuacji kina Ars zob.

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35817,11425324,Legendarne_sale_ARS_u_ zamykaja_dzialalnosc.html. 93

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement