Page 92

celu zostały przeprowadzone badania fokusowe wśród studentów Filmoznawstwa UJ oraz Instytutu Kultury Polskiej UW. Wybrano osoby, które są (przynajmniej w założeniu) znacznie bardziej aktywnymi niż przeciętny mieszkaniec odbiorcami oferty kinowej i bywają w różnorodnych kinach. Na przykładzie dwóch miast, w których znajduje się najwięcej kin – a więc Warszawy i Krakowa – stworzono dwa krajobrazy ukazujące miejsce poszczególnych podmiotów kinowych.

KRAKÓW Zdaniem uczestników fokusa kina alternatywne, to takie, które działają poza głównym nurtem i zarazem nie są nastawione na zysk. Do takich zaliczono Kino Lotnik oraz kino działające przy Małopolskim Ogrodzie Sztuk. Uczestnicy uznali, że ich repertuar zdecydowanie odbiega od kinowego mainstreamu. Ich przeciwieństwem są kina komercyjne, a więc przede wszystkim Kijów.Centrum i Ars. Równocześnie jednak Ars został uznany za kino edukujące, a więc realizujące również cele prospołeczne. Równie niespójny wizerunek ma kino Pod Baranami, które zostało uznane równocześnie za edukujące i rozrywkowe. Analizując role, jakie w mieście pełnią poszczególne kina, wyróżniono szereg kategorii, do których uczestnicy musieli przypisać poszczególne kina (por. Tabela nr 6). TABELA NR 8. ROLA KIN KRAKOWSKICH JAKĄ ROLĘ PEŁNI KINO

92

NAZWA KINA

Pełni rolę kulturotwórczą

Pod Baranami, Agrafka, Mikro

Zapewnia rozrywkę

„Każde które pozwala się rozerwać”

Włącza się w działania społeczne/polityczne

Pod Baranami, Agrafka, Sfinks, MOS

Stanowi punkt odniesienia w przestrzeni publicznej miasta

Kijów, Pod Baranami, Ars

Buduje wizerunek miasta

Pod Baranami, (kiedyś – Kino pod Wawelem)

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement