Page 63

Coraz częściej kina współpracują z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenia czy fundacje organizują w kinie własne, tematyczne prelekcje oraz wzbogacają ofertę kina współorganizowanymi wydarzeniami (np. pokazy slajdów podróżniczych w kinie Wisła). Do kin zgłaszają się także inne podmioty kultury, które chcą wykorzystać przestrzeń kina do swoich działań, niezwiązanych bezpośrednio z projekcjami. Mogą być to teatry czy innego rodzaju grupy artystyczne. Dotyczy to przede wszystkim kin, które prowadzone są w ramach statutowej działalności domów kultury. Coraz częściej nawiązuje się współpraca pomiędzy kinami, a wydawnictwami.

[Prowadzimy] Komis, antykwariat. Czasami organizujemy jakiś koncert, współpracę z wieloma wydawnictwami książkowymi, tu się odbywają spotkania, multiplikowana ta oferta, ale zawsze związana wokół kultury. Nie ma takiego rytu czysto komercjalnego. [C3]

Jednak coraz częściej oferta kin wykracza poza świat filmowy. Już nie dziwią pokazy tańców w kinie czy warsztaty z lepienia gliny, najczęściej jednak w jakiś sposób powiązane z tematyczną projekcją filmową. Kina otwierają się na nieformalne grupy czy indywidualne jednostki. Otwierają się na organizowanie urodzin, projekcje amatorskich filmów. Chcą stać się miejscem, do którego można wpaść jak do starych znajomych. Kinom coraz częściej zależy na zainteresowaniu potencjalnego widza. Aby widz uznał kino za „swoje” miejsce. 40 Tu już wchodzimy w drugi nurt kina, który można ulokować po przeciwnej stronie elitarnej „arthousowości”. Kino przyjacielskie, kameralne, dla znajomych i ze znajomymi.

40 Patrz: rozdział III. Przemiany przestrzeni.

63

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement