Page 61

Z kolei DKF jest raczej samowystarczalny, działa przy uczelni. Przez to wydarzenia, które są organizowane, są zogniskowane wokół campusu uniwersyteckiego. Chyba jeszcze z nimi jakoś bezpośrednio nie współpracowaliśmy. [C4]

Teraz sytuacja się zmieniła, także jak pod DKF podciągam wszystkiego rodzaju przeglądy, spotkania z twórcami autorskie. Festiwal (…) też jest podciągnięty pod DKF. [D8]

Działalność edukacyjna Każde kino przynależne do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma obowiązek prowadzić edukację filmową młodego widza. Dla wielu kin, które stawiają sobie za zadanie promocję ambitnego filmu, działalność edukacyjna jest jednym z istotniejszych punktów programu kin. Istotną pozycją programu, wskazywaną w trakcie badania jako najbardziej kompletna oferta edukacyjna, są: Nowe horyzonty edukacji filmowej. Wygoda współpracy w ramach tego przedsięwzięcia polega na konieczności skupienia się jedynie na wysiłkach organizacyjnych i odpowiednim dobrze grup uczestników. Kwestie merytoryczne, zdobycie kopii i ich obsługę bierze na siebie organizator - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty i po prostu realizujemy ich projekt: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Oni przygotowują program, a my docieramy do nauczycieli i kompletujemy grupę. Kiedy ta grupa już jest, są wybrane bloki filmowe, są ustalane godziny, wszystkie procedury są gotowe, to realizuje to pracownik, który jest na zleceniu. Wysyła do nauczycieli scenariusze lekcji, ustala i ustawia prelegentów i pilnuje, żeby te prelekcje przebiegały jak należy. [C3] 61

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement