Page 59

stych premier filmowych i spotkań z twórcami. Tutaj, co roku (w grudniu) odbywa się Festiwal Filmu Niemego”38. Innym przykładem jest łódzkie kino Charlie, które – jak podawał nam informator – w ostatnich latach zorganizowała ponad tysiąc eventów. Wyjątkowość danego kina podkreśla także możliwość spotkania widza z twórcami filmowymi. Kino staje się nie tylko miejscem odbioru, ale i tworzenia relacji.

Właśnie przez ten unikalny repertuar. Przez tę moc atrakcji. Nie jest to czyste, suche wyświetlenie filmu. Zwykle to jest obecność jakiegoś aktora, reżysera, scenarzysty. To wartość dodana. To tworzy unikalny repertuar. [A9]

Dodatkowo warto podkreslić, że kina tworzą specjalne cykle filmowe dla różnych grup, które wyodrębniają z pośród swojej widowni. Spotykamy zatem pokazy filmów skierowane wyłącznie do dzieci. Dziś poranki stały się tematycznymi imprezami, podczas których projekcjom towarzyszą zajęcia artystyczne powiązane z tematyką filmu. To oferta dla zapracowanych rodziców, którzy mają wreszcie okazję spędzić czas z dziećmi, albo wręcz odwrotnie - zostawić je pod okiem animatora i zająć się swoimi sprawami. Najważniejsi są jednak młodzi widzowie. W ramach poranku uwzględnia się np. konieczność odpowiedniej regulacji poziomu głośności. Są odpowiednie cykle dla seniorów. Najczęściej w określonym dniu tygodnia, związane z promocyjną ceną, ale także z dodatkowymi atrakcjami (prelekcje, poczęstunek i kawa po projekcji, gadżety promocyjne). Na uwagę, a także indywidualne podejście mogą liczyć matki z małymi dziećmi. Coraz częściej kina są dostosowane do ich potrzeb, jeśli chodzi o zaplecze infrastrukturalne39. Prowadzone są także wieczory filmowe dla singli czy tematyczne wieczory dla kobiet, których oferta daleko wykracza poza ofertę stricte kinową.

38 Ibidem. 39 Por. rozdział III. Przemiany przestrzeni.

59

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...