Page 51

Idea instytucji prowadzącej Wśród kin funkcjonujących przy większych instytucjach można wyróżnić takie, które działają repertuarowo i w pełni mogą konkurować z innymi podmiotami w mieście. Mają także dodatkowe możliwości kształtowania swego repertuaru, co wynika z ich zależności od idei placówki. Np. Kinematograf współtworzy program w zależności od tymczasowych wystaw Muzeum Kinematografii. Niektóre z kin publicznych mają możliwość korzystania z Filmotek. Iluzjon korzysta z Filmoteki Narodowej a Kosmos z Filmoteki Śląskiej, a Kinematograf z archiwum Muzeum Kinematografii. Wszystkie kina uważnie dobierają pozycje repertuarowe. Część z nich jak Kino.LAB podległe CSW czy kino w Ogrodzie Sztuk musi jednak pamiętać przy tym o założeniach programowych macierzystych instytucji. Zdarzają się także podmioty, które nie działają repertuarowo. Przykładem specyficznego trybu częstotliwości projekcji są kina funkcjonujące przy muzeach, jak krakowski Lotnik czy kino w Se-Ma-For. Film można obejrzeć tam „na żądanie”. Dodaje to wizycie w kinie indywidualnego rysu, a całej sytuacji – wyjątkowości. Ponadto, projekcja stanowi wtedy część ekspozycji, jest jej uzupełnieniem, przedłużeniem.

Warunki sieci Prawie wszystkie objęte badaniem kina przynależą do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (Filmoteki Narodowej). Działalność sieci ma na celu upowszechnianie kultury filmowej poprzez promowanie filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej młodego widza. Kina przynależne do sieci mogą liczyć na wsparcie finansowe swej działalności oraz łatwiejszy dostęp do kopii filmowych (dostępnych w ramach sieci)30. W zamian kina zobowiązują się one do spełniania wymagań, względem wyświetlanego repertuaru. Większość z odwiedzonych placówek to kina studyjne. Zobowiązane są. Muszą wyświetlać co najmniej 30% filmów europejskich, 20% tytułów rodzimej kinematografii oraz wyświetlanie „10 filmów ,studyjnych’ po tygodniu na 2 seansach oraz działalność upowszechniająca kulturę filmową”31.

30 Por. http://www.kinastudyjne.pl/osieci.php 31 Niezbyt precyzyjnym wydaje się sformułowanie „po tygodniu”. Por. Porównanie założeń programowych SKS i SKL – tabela z „Dokumenty dla kin przystępujących do sieci” http://www.kinastudyjne.pl/dopobrania.php

51

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement