Page 41

Kino społecznościowe Nową inicjatywą, najlepiej obrazującą trendy wychodzenia poza samo oglądanie filmu, jest „Kino za rogiem”. Jego założeniem jest stworzenie sieci mini kin na obszarze całej Polski. Miejsca te miałby powstawać (a właściwie już powoli powstają) przy już istniejących obiektach - kawiarniach, domach kultury, ośrodkach sportowych, remizach strażackich, sanatoriach. Kina te mają być dopełnieniem dostępnej już oferty, opartym o ideę spędzania czasu ze znajomymi, sąsiadami itp. Choć inicjatywa ta wychodzi naprzeciw potrzebie wspólnego spędzania czasu, to – w przeciwieństwie do wyżej wymienionych przykładów poszerzania oferty kina – opiera się na odwrotnym założeniu.

Ważne, żeby taka kawiarnia, biblioteka czy klub miały wydzieloną salę dającą możliwość stworzenia prawdziwie kinowych warunków dla niedużej grupy: do 20, 40, 60 osób – mówi Grzegorz Molewski, pomysłodawca „Kina za rogiem” w wywiadzie dla portalu „W małym kinie”21. Potrzeba jest m.in. oddzielna, wyciszona i zaciemniona sala, wentylacja oraz odpowiednie wyposażenie (w tym oczywiście w projektor cyfrowy, nie analogowy). – Takie małe kino społecznościowe będzie pełnić trzy funkcje. To nie tylko miejsce projekcji filmowych i transmisji na żywo wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, lecz także sala multimedialna służąca ludziom, którzy np. po wspólnej wycieczce chcą zorganizować pokaz swoich zdjęć czy nagrań – podkreśla nasz rozmówca. Czy takie działania mogą być zagrożeniem dla małych kin? – Kina tradycyjne powinny polubić projekt „Kino za Rogiem”, a nawet mu sekundować – mówi Molewski i dodaje, że w Polsce ok. 60 procent ludzi w ogóle zapomniało, że istnieje coś takiego jak estetyka kinowa. – Nie chodzi do kin, bo albo ma za daleko, albo za drogo, albo po prostu tak ograniczyło swoje potrzeby kulturalne. „Kina za Rogiem”, jeśli powstaną masowo – a planujemy, że będzie ich co najmniej tysiąc – wielu osobom powinny przywrócić potrzebę kontaktu z filmem na ekranie większym niż telewizor lub komputer22. Inicjatywa „Kino za rogiem” zrodziła się ponad rok temu. Dotychczas rozwijała się dość mozolnie, ale wkrótce ma nabrać tempa – szczególnie na Mazowszu. 21 Zob. A.Brzezińska-Czerska, Sens po sąsiedzku, wmalymkinie.pl. 22 Ibidem.

41

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement