Page 37

Kino Bułgarska 19, fot. K. Kułakowska

III. PRZEMIANY PRZESTRZENI Anna Brzezińska-Czerska, Anna Koc-Wittels Zarówno architektura kin, jak i ich przestrzenie wciąż przechodzą metamorfozy. Kluczem rozwoju jest dopasowanie oferty miejsca do wymagań widza oraz zmian koniunktury. Nikogo już nie dziwi opisana powyżej19 tendencja m.in. do przebudowy funkcji obiektów kinowych czy zwiększania liczby sal. Ta druga utrzymuje się od kryzysu lat 90. ubiegłego wieku. I właściwie od tamtej pory kameralne – zwykle 30-, 40-osobowe – nowe pomieszczenia do wyświetlania filmów pojawiają się kosztem tych już istniejących albo dzięki adaptacji mniej używanych pomieszczeń (kuchni, szatni, korytarzy itp.). Budowane niegdyś z rozmachem sale premierowe, mogące pomieścić nawet 1000 widzów, też mają rację bytu – o ile ich funkcje są multiplikowane. Poza filmem, można w nich obejrzeć spektakl teatralny, koncert czy galę. Współcześnie popularnym sposobem na przetrwanie jest również dodawanie funkcji nie widowiskowych, a gastronomicznych. Przy kinach powstają kawiarnie, restauracje, puby. Bywa też odwrotnie – kino staje się atrakcją niejako dodaną do gastronomii. 19 Por. rozdział II. Architektura. 37

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement