Page 28

się z dwóch kin – głównego o tej nazwie oraz przylegającego, ulokowanego w podwórzu, kameralnego Rejsu. Powstała w latach 60. ubiegłego stulecia. Nieprzypadkowo w kamienicy w reprezentacyjnej części miasta, bo to właśnie tam mieściły się władze kinematografii (i wciąż mieszczą, bo nad kinem ma siedzibę Polski Instytut Sztuki Filmowej). Początkowo Kultura działała jako kino „związkowe” dedykowane pracownikom sektora kultury, a w Rejsie obywały się przede wszystkim kolaudacje. W latach 2006-2009 kino przeszło gruntowny remont, który wiązał się m.in. z poszerzeniem jego funkcji o usługi gastronomiczne. Również w dolnej kondygnacji kamienicy działa poznańskie kino Muza. Zostało otwarte już w 1908 r., ale obecną nazwę nosi od lat 50. XX w.. Dojście do niego, podobnie jak w wypadku Rialto i katowickiego Światowida jest dość nietypowe – przez bramę i wewnętrzne podwórko. Przez bramę dochodzi się też do krakowskiego kina Mikro&Mikroffala, które mieści się w kamienicy mieszkalnej. Zarówno wystrój jak i sam repertuar sprawia, że kino ma klimat oddający atmosferę miasta. Jednak pomimo bliskości centrum, pełni raczej rolę kina osiedlowego. Co ciekawe – jego historia jest nie do końca zbadana. Podobno niegdyś działało tu kino milicyjne, a w podziemiach były wiezienia. W każdym razie od tamtego czasu kino nie tyle zmieniło swoją bryłę, co wnętrza. Wydzielono w nim m.in. małą salę. Nie w kamienicy, a pałacu mieści się inne, najlepiej rozpoznawalne krakowskie - Kino pod Baranami. Jego nazwa podkreśla lokalizację, bo koresponduje z nazwą samego pałacu, jednego z najstarszych w mieście. Wejście prowadzi od frontu, a samo kino ma trzy sale i jest piętrowe. Tradycje miejsca nie sięgają jednak głęboko jak na Kraków – kino powstało w 1969 r., łączy repertuar studyjny z komercyjnym i jest uważane za prestiżowe. Prestiżowy charakter w Warszawie ma Muranów, które nazwę wzięło od powstałego w latach 50. XX w. osiedla, na którym się znajduje. Kino składa się z dwóch sal. Działa w nim kawiarnia oraz sklep filmowy, ale nie wiele się zmieniło od czasu powstania. Choć budynek przynależy do kamienicy, to ciężko jednoznacznie określić czy kino jest wpisane w nią czy raczej w obszar urbanistyczny. Osiedle Muranów wzniesiono na pryzmach gruzów getta – na poziomie kina są lokale użytkowe, a powyżej i nieco w głąb mieszkania. Ciekawą sytuację możemy obserwować w Gdańsku. Tu w jednej kamienicy działają aż trzy kina: gigantyczny Neptun, Helikon i Kameralne. To pozostałość po funkcjonującym tu niegdyś Gdańskim Centrum Kultury Filmowej. Wszystkie należą do tego samego właściciela, a ich los jest niepewny. 28

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement