Page 20

My się utrzymujemy z biletów i trzeba łączyć nasze aspiracje, ambicje programowe, nasze pomysły z jakimiś pomysłami, jakąś opcją ekonomiczną czy z naszymi możliwościami finansowania jakichś projektów. No, ale to jest naturalne dla każdego przedsiębiorcy, co nie jest naturalne dla każdego pracownika domu kultury, który tak naprawdę bez względu na to, jaki przyniesie efekt dane zadanie, swoją pensję zawsze dostanie. [F5]

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w stosunkowo komfortowej sytuacji są kina należące do spółek podległych urzędom marszałkowskim. Z jednej strony – jako podmioty nastawione na maksymalizację zysków – muszą zabiegać o wysoką frekwencję, w związku z tym często stosują intensywniejsze działania marketingowe, niż instytucje publiczne. Z drugiej zaś formalna zależność od samorządu wojewódzkiego daje im możliwość pozyskiwania środków regionalnych m.in. na cyfryzację, niezależnie od możliwości aplikowania do PISF-u. Kina prywatne, z definicji muszą być nastawione na zysk, zatem ich celem jest osiągnięcie frekwencji na poziomie zapewniającym chociaż utrzymanie budynku i wypłacenie pensji. To niewątpliwie rodzi pokusę ograniczania repertuaru ambitnego na rzecz filmów komercyjnych. Jednak większość spotkanych przez nas kiniarzy, to pasjonaci filmu i – nie zważając uwagi na prawa rynku – nastawieni są na granie filmów skierowanych do wymagającego widza. Fakt, że są podmiotami komercyjnymi zamyka takim kinom wiele ścieżek grantowych i dotacyjnych i często uniemożliwia im wynajmowanie lokali po preferencyjnych cenach. Niestety wciąż większość samorządów traktuje tego typu działalność jako stricte komercyjną, nie zważając uwagi na to, że ich kulturotwórcze (a często też edukacyjne) oddziaływanie na mieszkańców bywa znacznie bardziej skuteczne niż publicznych instytucji kultury. Przykład łódzkiego kina Charlie czy warszawskiego Muranowa pokazuje, że kino prywatne może nie tylko realizować misję społeczną, lecz także wyznaczać trendy w edukacji filmowej i upowszechnianiu kultury filmowej.

20

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement