Page 15

nie Filmowców Polskich, zaś Rotundę Stowarzyszenie Rotunda. Na pozór zawiła jest sytuacja prawna kina Se-ma-for w Łodzi. Jest ono częścią Muzeum Animacji, które prowadzi Fundacja Filmowa Se-ma-for (posiada status organizacji pożytku publicznego), która z kolei jest niejako „przyklejona” do spółki Se-ma-for Produkcja Filmowa, produkującej filmy animowane.

TABELA NR 3. FORMY PRAWNE KIN

MIASTO / NAZWA KINA

FORMA PRAWNA PUBLICZNE

PRYWATNE

POZARZĄDOWE

QUASI PUBLICZNE

ŁÓDŹ Łódzki Dom Kultury

Instytucja samorządowa (podlega pod Urząd Marszałkowski)

Kinematograf

Jest częścią Muzeum Kinematografii (samorządowa instytucja kultury podległa Urzędowi Miasta)

Kino Łódzkiej Filmówki

Kino działach w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera

Tatry

Kino prywatne

Charlie

Kino prywatne

Semafor

Działa w ramach Muzeum Animacji, które jest częścią Fundacji Filmowej Se-ma-for

POZNAŃ Rialto Muza

Kino prywatne Kino samorządowe podległe pod Estradę Poznańską (samorządowa instytucja kultury podległa Urzędowi Miasta)

15

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement