Page 14

twa Śląskiego. Co ciekawe są to jedyne trzy małe kina w mieście. Poza nimi Silesia Film prowadzi jeszcze dwa tradycyjne kina w regionie. W Krakowie kina - Kijów.Centrum i Mikro&Mikroffala są związane z Grupą Apollo Film, której początki można wiązać z przedsiębiorstwem państwowym Film Polski. Swojego czasu Apollo Film został przekazany Województwu Małopolskiemu i działał jako samorządowa instytucja. Od 2004 r. w wyniku komercjalizacji Instytucji Filmowej powstała Apollo Film z o.o. - jednoosobowa spółka Województwa Małopolskiego. Mikro&Mikroffalą de facto kieruje jedna z trzech organizacji grupy - Fundacja Rozwoju Kina. W Warszawie w podobnym obszarze i na podobnej zasadzie działa Max-Film S.A. Spółka, której właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi sześć kin, w tym dwa w stolicy – Wisłę oraz Lunę. To ostatnie w tym roku zostało sprzedane do Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, instytucji kultury województwa. W Poznaniu natomiast działa Instytucja Filmowa Film-Art, podlegająca samorządowi Województwa Wielkopolskiego. To właściciel dwóch obiektów kinowych - Rialto i Bułgarskiej 19, które objęliśmy badaniem. Oba dzierżawi. We Wrocławiu zaś, jako Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego działa Odra Film (kina nie objęte badaniem). Skomercjalizowane zostało Neptun-Film z Gdańska (kina objęte badaniem: Kameralne/Helikon/Neptun) oraz Helios (badana: Femina, Warszawa).

Prywatne Wśród kin prywatnych przeważającym typem własności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Zdarza się, że kinem zarządza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (np. Atlantic, Praha), ale też i duże koncerny (np. Femina przez firmę Helios, a pośrednio Agorę; Neptun/Kameralne/ Helikon przez Capital Park). W dużych aglomeracjach ważnym graczem kinowym są także organizacje pozarządowe. Ciekawym przykładem jest Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison, która zarządza dwoma kinami w Krakowie (Agrafka, Kika), ale także realizuje wiele projektów animacyjnych i edukacyjnych, wykraczających poza wąsko rozumianą edukację filmową. Trójmiejski Klub Filmowy prowadzi Fundacja UCHO, Kulturę Stowarzysze14

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...