Page 13

Publiczne Większość kin zaliczonych do sektora publicznego stanowi część większych instytucji kultury. Wyjątkiem jest tu gdańskie kino Żak, mające status samodzielnej instytucji kultury. Odwiedziliśmy zatem podmioty, które były częścią domów i centrów kultury (Nowe Kino Pałacowe w Centrum Kultury ZAMEK, kino w Łódzkim Domu Kultury, Małopolskim Ogrodzie Sztuk, Sfinks w Domu Kultury im. Cypriana Norwida, Wrzos w Domu Kultury Podgórze, Świt w Domu Kultury Świt), lub muzeów (Kinematograf w Muzeum Kinematografii, Lotnik w Muzeum Lotnictwa3). Ewenementem na skalę Polski jest krakowskie kino Paradoks, które działa w strukturach Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana, a więc w jednostce oświatowej, a nie kulturalnej. Zbadaliśmy też kilka przypadków kin będących osobnymi podmiotami, podległymi (lub stanowiącymi filie) innych instytucji, to: Iluzjon (Filmoteka Narodowa), Luna (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki), Muza (Poznańska Estrada), KinoPort (Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia). Do tej listy należy jeszcze kino działające w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi. Warto dodać, że gro z nich to instytucje miejskie lub marszałkowskie. Tylko warszawski Iluzjon podlega pod narodową instytucję kultury.

Publiczne, niepubliczne Na styku sektora publicznego i prywatnego mamy kina stanowiące własność spółek powiązanych z samorządami wojewódzki. Wywodzą się one z siedmiu Państwowych Instytucji Filmowych o powojennych tradycjach, powołanych z misją krzewienia kultury filmowej. Pod koniec lat 90., w ramach reformy województw wszystkie polskie kina zostały przekazane samorządom. Niektóre pozostały przy urzędach, niektóre nie, ale sieć zależności jest wciąż widoczna. I niełatwa do zrozumienia. W Katowicach objęte przez nas badaniem kina – Kosmos, Światowid i Rialto – należą do Silesia Film, instytucji kultury Samorządu Wojewódz-

3 Listę tę należy uzupełnić o warszawskie kino.LAB w Centrum Sztuki Współczesnej i Antropos w Państwowym Muzeum Etnograficznym, w których nie przeprowadzono wywiadów.

13

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement