Page 12

KODOWANIE DANYCH W RAPORCIE W dalszej części raportu wykorzystujemy kody, odpowiadające poszczególnym jednostkom analizy, czyli miejscowościom, w których znajdują się badane przez nas kina. Każdy z kodów prezentowanych w raporcie składa się z 2 elementów. Pierwsza litera oznacza miasto, cyfra zaś to porządkowy numer przeprowadzonego wywiadu. Kody nie odpowiadają kolejności odwiedzin — zostały arbitralnie przypisane do miast.

I. FORMY PRAWNE Karol Wittels , współpraca Anna Brzezińska-Czerska Z przeprowadzonej w 2012 r. ankiety skierowanej do kin wynika, że większość z nich to osobne samorządowe instytucje kultury lub działające jako część samorządowych instytucji kultury (łącznie ponad 76%)2. Choć badanie było ogólnopolskie, taki obraz bardziej odpowiada sytuacji w małych i średnich miastach, niż w dużych aglomeracjach. Odwiedzone przez nas kina w sześciu dużych ośrodkach miejskich przedstawiają przekrój przez wszystkie sektory gospodarki: publiczny, prywatny, pozarządowy (non-profit). Warto zwrócić uwagę, na stosunkowo liczną grupę kin prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Dodatkowo część podlega pod spółki, których właścicielem są urzędy marszałkowskie. TABELA NR 2. TYPY WŁASNOŚCI TYP WŁASNOŚCI

LICZBA

Publiczne

18

Prywatne

16

Pozarządowe

6

Quasi publiczne

3

2 Por. W małym kinie..., op. cit.

12

W małym kinie. Raport z dużych miast  
W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement