Page 115

Indywidualny wizerunek To właśnie skojarzenia, jakie nasuwają się na myśl samym widzom najwięcej mówią o specyfice miasta. Co ciekawe – badania publiczność równie często odwoływała się do multipleksów, jak i małych kin. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że kina te – choć tak skrajnie różne odwiedzają te same osoby. Cel ich wizyt jest jednak odmienny. Multipleksy badana grupa kojarzyła przede wszystkim z rozrywką, komercyjną ofertą oraz nowoczesnym wyposażeniem. Tym drugim przypisywała m.in. rolę kulturotwórczą czy tę związaną z aktywizacją społeczną. O tym jak wyglądają goście tradycyjnych kin przeczytać można w rozdziale poświęconym marce. Znajdujące się tam oceny widzów mogą tak samo bawić, jak i oburzać. Nic jednak lepiej nie obrazuje zróżnicowania lokalnych kin i nie dowodzi, jak bardzo muszą one pracować na swój indywidualny wizerunek. W otoczeniu tak silnej konkurencji to właśnie profil przesądza o marce. Profil warszawskich kin znajduje swoje uzasadnienie zarówno w formie własności, jak i lokalizacji czy repertuarze. Jeśli chodzi o formę własności, to w Warszawie mamy do czynienia z jednostkami prywatnymi (Muranów, Praha, KC, Kinoteka, Atlantic, Femina), państwowymi i samorządowymi różnego szczebla (Luna, Wisła, Iluzjon, Ada, Ursus, Świt, Kino.LAB, Niebo Kopernika, Kino Kępa), jak tymi prowadzonym przez organizacje pozarządowe lub we współpracy z nimi (Kultura, Falenica, Elektor i efemeryczne: Filmowa Stolica Lata czy Za rogiem). Mnogość form, a co za tym idzie systemów finansowania w bardzo dużym stopniu wyróżnia kinematografię w Warszawie nie tylko na tle małych miastach, objętych przez nas badaniem w ubiegłym roku79, lecz także innych dużych miast. Położenie jest często zdeterminowane własnością. Kina przy instytucjach kultury z założenia są skupione w centrum lub jego najbliższych okolicach, podobnie zresztą jak te z długą tradycją np. kina przedwojenne w kamienicach lub powojenne na modelowych osiedlach PRL (Muranów, Luna, Kultura, KC, Elektor, kino.LAB, Niebo Kopernika, Kinoteka, Atlantic, Praha, Iluzjon, Femina). Co ciekawe, te trzy ostatnie, podobnie jak kina bardziej oddalone od centrum – Wisła, Falenica, Ada, Ursus czy Świt również odgrywają ważną rolę lokalną, dzielnicową. 79 W małym kinie, op. cit. 115

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement