Page 111

Zaczynając od gigantycznego Neptuna, przez sale dużo mniejsze, docieramy do najmniejszego i najmłodszego z trójmiejskich kin. Kino Port to przedsięwzięcie prowadzone w ramach działań Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia -2 i mieszczące się w dzielnicy Nowy Port. Wyremontowany budynek, entuzjastyczna załoga kina i misja, by budować nowoczesne centrum kultury w portowej dzielnicy, położonej z dala od głównych szlaków komunikacyjnych miasta. Jednym z działań wprowadzanych by ten cel realizować, jest organizacja kina letniego na terenie należącym do CSW. Miejsca te łączy kilka cech. Przede wszystkim, żadne z działających do dziś gdańskich kin nie funkcjonuje (lub nie funkcjonowało - jak w przypadku trzech sal z ul. Długiej) wyłącznie jako kino. Inicjatywa albo wychodziła od środowiska prowadzącego klub, albo stanowi integralną część dobrze funkcjonujących centrów kultury. Widoczna jest też determinacja i konsekwencja osób zarządzających wszystkimi czterema placówkami. Trójmiasto, pomimo że stanowi ludną aglomerację, jest wewnętrznie mało zintegrowane, i jak przyznawali informatorzy, rzadko zdarza się by widownia z Gdyni pojechała do gdańskiego kina. Działa to w obie, a może trafniej powiedzieć, we wszystkie trzy strony. Na tym większą aprobatę zasługują więc imprezy podobne do przeglądów VHS Hell, czy DKF Żyrafa, który doczekał się swojego dziecięcego wydania - „Małej Żyrafy”. Patrząc na Trójmiasto przez pryzmat kin, można odnieść wrażenie, że aktualnie sytuacja tutejszej kultury jest trudna. Porównując z innymi miastami działa stosunkowo niewiele placówek z ambitnym repertuarem, a oferta programowa towarzysząca pokazywaniu filmów nie wykracza poza niezbędne minimum. Byłby to jednak obraz jednostronny. Najważniejszą cechą gdańskiego i gdyńskiego światka kiniarzy jest zdecydowanie, wola i przede wszystkim wizja tego, co ma dziać się w podlegających im placówkach.

5. WIELKA MAŁA TRÓJKA ZE ŚLĄSKA Anna Brzezińska-Czerska – Proszę cię sprzedaj mi chociaż jeden bilet na dwugodzinny rejs, abym nie powrócił – zwrócił się niegdyś Lech Majewski do bileterki Rialto. To najstarsze dziś kino Katowic. I jedno z zaledwie trzech tradycyjnych kin, które się tu ostały.

111

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement