Page 11

Podstawowe wywiady prowadzone były w oparciu o trzy scenariusze, osobne dla pracowników kina, urzędników i pozostałych osób. Przeprowadzono zatem łącznie 58 wywiadów. Należy zaznaczyć, że w kilku przypadkach w odwiedzonym kinie nie udało się przeprowadzić wywiadu. Czasem informacje o kinie pochodziły z wywiadów z osobami nie będącymi pracownikami kina. Ponadto, przy dokumentacji fotograficznej i obserwacjach posługiwaliśmy się ogólnymi wytycznymi, wypracowanymi w toku przygotowań do terenowej fazy badania, w razie konieczności na bieżąco modyfikowanymi.

METODY ANALIZY DANYCH Uzyskany w trakcie wywiadów materiał jakościowy analizowaliśmy z wykorzystaniem specjalnych narzędzi analitycznych. Były to tabele obejmujące poza danymi metryczkowymi listę głównych zagadnień badawczych, które posłużyły do skonstruowania odpowiedzi na pytania badawcze. Każdemu z tematów odpowiadał wiersz tabeli, w którym umieszczano cytaty lub parafrazy wypowiedzi informatorów, odnoszące się do danego zagadnienia. Podkreślić należy, że dla innych informacji, które pojawiały się w materiale (a które badacz uznał za istotne dla całego badania ze względu na realizację celów) stworzono osobne, dodatkowe pole na końcu formularza. Dodatkowym wsparciem prac analitycznych były prowadzone przez badaczy dzienniczki relacjonujące przebieg pobytu. Ich formuła nie była wcześniej ustalona. Są to zapiski pierwszych etapów interpretowania wydarzeń i informacji z terenu, które nie pozostają bez wpływu na dalszy kształt analizy i ostatecznych wniosków. W przypadku fokusów przebieg wywiadów został nagrany. Dodatkowo jeden badacz sporządzał na bieżąco notatki. Oprócz zapisu wypowiedzi uczestników, do analizy wykorzystano materiały powstałe w ramach zastosowanych technik projekcyjnych.

11

W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement