Page 106

Najstarsza jest Muza, która w 2008 r. świętowała stulecie działalności. Przez lata przybierała rozmaite nazwy: ochrzczono ją jako Theater Apollo, w 1910 r. przemianowano na Colosseum, w 1934 r. na Kino Europa, już rok później zmieniono jego nazwę na Kino Świt, w 1940 na niemiecki Zentral Lichtspiele, tuż po wojnie nazywało się Kino Wolność, aż wreszcie od lat 50-tych aż po dziś dzień rozpoznawane jest jako Kino Muza. Niewiele młodsze jest Kino Apollo, choć trudno wyznaczyć datę jego powstania. Był rok 1927, kiedy Stefan Kałamajski, z zawodu kupiec galanteryjny, po wielomiesięcznym doglądaniu prac budowlanych między Placem Wolności, ulicą Ratajczaka i Świętym Marcinem (tam gdzie przed wojną stało Kino Palast) otworzył kino swoich marzeń na wzór amerykańskich kolosów. Kino Słońce liczyło 1791 miejsc. Wyposażone było w niemieckie projektory, posiadało własną elektrownię, ogrzewało bądź chłodziło widzów w zależności od pory roku, a co więcej – mieściło w sobie olbrzymie organy oraz miejsce dla orkiestry zapewniając widowni muzykę na żywo. „Dzisiaj po południu krótko po godzinie 14 odbyło się inauguracyjne przedstawienie w nowym teatrze świetlnym Słońce” – czytamy w Kurierze Poznańskim – „Sala wypełniona po brzegi elitą towarzyską Poznania. W lożach przedstawiciele władz państwowych, komunalnych i duchowieństwo i wojskowych. Licznie przybyli przedstawiciele prasy. Ze sceny zastawionej koszami kwiatów witany oklaskami przemówił p. Kałamajski, witając zebranych, dziękując za współpracę twórcom gmachu, poczem zobrazował historię budowy nowego teatru świetlnego”. Jeszcze w tym samym roku Teatr Świetlny zyskał godnego sobie współtowarzysza. Jan Łuczak, właściciel Kina Apollo, które działa do dziś, z zawodu kupiec, a prywatnie szwagier Stefana Kałamajskiego, postanowił dorównać swemu odwiecznemu konkurentowi, budując równie potężne Kino Metropolis. Zazdrość szwagra wzbudził z pewnością także tym, że to właśnie w jego kinie – choć nie w monumentalnym Metropolis, a nieco skromniejszym Apollo – odbył się pierwszy pokaz filmu dźwiękowego, premiera Upadłego anioła Richarda Wallace w 1930 r. Niestety, kres obu kinowych kolosów przyszedł niebawem, gdy wojska niemieckie wycofywały się z okupowanego miasta paląc doszczętnie opuszczone budynki. Z Kina Słońce ocalały jedynie projektory, w Kinie Apollo uchowała się sala kinowa, choć całkowicie spłonęła kabina operatorów. Nie mając wyjścia, zwaśnieni szwagrowie połączyli ocalałe szczątki swoich budynków i latem 1945 r. wznowili filmową działalność. Stąd tak trudno wyznać Apollu datę powstania – czy wiek liczyć od 1930 czy dodać mu trzy lata więcej licząc wiek kinowych projektorów, serca każdego kina? 106

W małym kinie. Raport z dużych miast  
W małym kinie. Raport z dużych miast  

Warszawski Muranów, poznańskie Rialto, krakowski Kijów – w Polsce wciąż działa ponad 400 tradycyjnych kin. Jaki mają repertuar, jak budują s...

Advertisement