Page 1

Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Raport Termograficzny Ryszard Krupiński Certyfikat ITC nr 2012PL39N012

13.03.2013

Dnia 13.03.2013 wykonano przegląd kamerą termowizyjną elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Leszczyńskiej 14/16/18. Pomiary miały ocenić stan izolacji termicznej przegród zewnętrznych. Warunki atmosferyczne w czasie pomiarów : Temp. zewn. -8°C Wilgotność pow. 69% RH Zachmurzenie - umiarkowane Prędkość wiatru - 0 m/s Zamieszczone poniżej zdjęcia wskazują na niedostateczną izolację termiczną budynku. Występują wszelkie możliwe mostki termiczne. Wyraźnie widoczne są połączenia stropów ze ścianą zewnętrzną, belki nadokienne. Płyty balkonowe stanowią duże źródło strat ciepła. Punktowe mostki termiczne również powodują straty ciepła. Rozkład temperatur na elewacjach jest bardzo niejednorodny, co świadczy o małej izolacyjności przegrody. Budynek wymaga termomodernizacji. Pozwoli to w znaczącym stopniu zmniejszyć koszty ogrzewania i poprawi komfort cieplny mieszkańców.

1


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 22:48:41

Date Image Time

2013-03-16 23:01:13

3.0 °C

3.0 °C

Ar1

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

1.jpg -0.9 °C

-20.0

Filename

10.jpg

2


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:03:03

Date Image Time

3.0 °C

2013-03-16 23:03:59

3.0 °C

Ar1

0

0

-5

-5

-10

-10

Sp1

-15

-15

-20 -20.6

Filename Sp1 Temperature

11.jpg 1.9 °C

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

12.jpg 6.0 °C

3


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:04:47

Date Image Time

2013-03-16 23:05:38

3.0 °C

3.0 °C

Ar1 0

0

Sp1

-5

-5

Mk -10

-10

-15

-15

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

13.jpg 1.2 °C

-20.0

Filename Sp1 Temperature

14.jpg -1.1 °C

Mostek termiczny na płycie balkonowej.

4


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:06:16

Date Image Time

3.0 °C

3.0 °C

Ar1

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

15.jpg -1.5 °C

2013-03-16 23:06:56

-20.0

Filename

16.jpg

5


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:07:54

Date Image Time

2013-03-16 23:08:38

3.0 °C

3.0 °C

Ar1 0

0

-5

-5

-10

Sp1

-10

-15

-15

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

17.jpg -2.8 °C

-20.0

Filename Sp1 Temperature

18.jpg -3.1 °C

6


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:12:02

Date Image Time

2013-03-16 22:49:32

3.0 °C

3.0 °C

0

0

-5

-5

Ar1

-10

Mk

-15

-10

Sp1

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

19.jpg -2.6 °C

-15

-20.0

Filename Sp1 Temperature

2.jpg -2.4 °C

Wyraźnie widoczna płyta stropowa.

7


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:13:41

Date Image Time

2013-03-16 23:14:22

3.0 °C

3.0 °C

Ar1 0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20.0

Filename

20.jpg

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

21.jpg -0.1 °C

8


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:15:11

Date Image Time

2013-03-16 23:15:54

3.0 °C

3.0 °C

0

0

Ar1 -5

-5

-10

-10

-15

-15

-20.0

Filename

22.jpg

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

23.jpg -3.6 °C

9


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:16:40

Date Image Time

2013-03-16 23:17:27

3.0 °C

3.0 °C

0

Ar1

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20.0

Filename

24.jpg

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

25.jpg -3.0 °C

10


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:19:52

Date Image Time

2013-03-16 23:21:30

3.0 °C

3.0 °C

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20.0

Filename

26.jpg

-20.0

Filename

27.jpg

Niejednorodny rozkład temperatur. Punktowe mostki termiczne.

11


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:22:12

Date Image Time

2013-03-16 23:22:50

3.0 °C

3.0 °C

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20.0

Filename

28.jpg

-20.0

Filename

29.jpg

12


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 22:52:13

Date Image Time

2013-03-16 23:27:53

3.0 °C

3.0 °C

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

Ar1

-20.0

Filename Ar1 Max. Temperature

3.jpg 2.2 °C

-20.0

Filename

30.jpg

13


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:31:05

Date Image Time

2013-03-16 23:35:48

2.7 °C

3.0 °C

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20.0

Filename

31.jpg

-19.9

Filename

32.jpg

14


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:36:43

Date Image Time

2013-03-16 23:39:12

-3.4 °C

3.0 °C

-5

0

-5

-10

-10 -15

-15

-20

-20 -20.3

Filename

33.jpg

-20.9

Filename

34.jpg

15


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:42:54

Date Image Time

2013-03-16 23:44:55

3.1 °C

2.8 °C 0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-19.9

Filename

35.jpg

-19.8

Filename

36.jpg

16


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:46:13

Date Image Time

2013-03-16 23:49:49

2.5 °C

2.6 °C 0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20 -20.6

Filename

37.jpg

-19.4

Filename

38.jpg

17


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 23:52:20

Date Image Time

3.4 °C

3.2 °C

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20 -20.7

-20.1

Filename

39.jpg

2013-03-16 22:53:12

Filename

4.jpg

18


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 22:54:12

Date Image Time

3.2 °C

2.8 °C 0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-19.8

Filename

5.jpg

2013-03-16 22:55:00

-19.9

Filename

6.jpg

19


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 22:56:04

Date Image Time

3.0 °C

2.9 °C

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20 -20.3

-19.6

Filename

7.jpg

2013-03-16 22:57:16

Filename

8.jpg

20


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 22:58:23

Date Image Time

3.1 °C

2013-03-16 22:46:29

3.0 °C

Li1

0

0

-5

-5 -10

-10 -15

-15 -19.6

-20.0

Filename

9.jpg

Filename

IR_3768.jpg

21


Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16/18

Date Image Time

2013-03-16 22:46:49

Date Image Time

2013-03-16 23:09:38

2.7 °C

2.8 °C

Li1

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-19.4

-19.7

Filename

IR_3770.jpg

Filename

IR_3892.jpg

22

Leszczyńskiej 2