Page 1

Raport Termograficzny Klient: Wspólnota Mieszkaniowa Leszczyńskiej 14/16 i 18 Adres: Łódź, Leszczyńskiej 14/16/18

Wykonano dnia: Wykonał: Temperatura zewn.: Temperatura wewn.: Różnica temp. ∆t: Pogoda:

13-03-16 Ryszard Krupiński -7,6°C 23,1°C 30,7°C Pochmurno


Zdjęcie 1. Data & Czas: 2013-03-16 20:16:00 22.9 °C

Ar1:min 19.3 22

21

20

19 18.6

M.1 Miejscowe, niewielkie obniżenie temp. na łączeniu ściany zewn. ze stropem.

Zdjęcie 2. Data & Czas: 2013-03-16 20:19:37 21.5 °C

Ar1:min 17.1 21

20

19

18 17.4

J.w. „Szary” obszar to temp. między 18,5°C, a 17,5°C.


Zdjęcie 3. Data & Czas: 2013-03-16 20:20:59 25.6 °C

Ar1:min 14.4 24 22 20 18 16 15.1

Wyraźny mostek termiczny IW1, połączenie ściany zewnętrznej z wewnętrzną.

Zdjęcie 4. Data & Czas: 2013-03-16 20:22:03 24.1 °C 24

Ar1:min 14.1 22 20 18 16 14.6

Podobnie w drugim narożniku.


Zdjęcie 5. Data & Czas: 2013-03-16 20:25:31 20.7 °C 20

Ar1:min 4.1 15

10

7.4

Nieszczelne drzwi balkonowe.

Zdjęcie 6. Data & Czas: 2013-03-16 20:26:45 21.3 °C 20

Ar1:min 10.9 18

16

14 12.6

Znaczne obniżenie temperatury w narożniku . Temperatura przy, której już mogą rozwijać się pleśnie.


Zdjęcie 7. Data & Czas: 2013-03-16 20:34:46 21.8 °C

Ar1:min 10.8

20 18 16 14

12.0

Analogicznie w tym miejscu.

Zdjęcie 8. Data & Czas: 2013-03-16 20:36:37 Ar1:min 11.4

22.1 °C 22 20 18 16 14

11.9

Wyraźny mostek termiczny na łączeniu ściany wewnętrznej z zewnętrzną.


Zdjęcie 99. Data & Czas: 2013-03-16 20:38:16 Ar1:min 10.5

22.3 °C 22 20 18 16 14 12 11.8

To samo po drugiej stronie. Bardzo niska temperatura, widoczne ślady pleśni.

Zdjęcie 100. Data & Czas: 2013-03-16 20:40:29 22.3 °C

Ar1:min 15.8

22

20

18

16.1

Słaba izolacyjność przegrody.


Zdjęcie 111. Data & Czas: 2013-03-16 20:43:20 20.2 °C 20

15

10

5

Ar1:min 7.3 4.6

Złe osadzenie okna dachowego, braki izolacji. Konieczna naprawa.

Zdjęcie 12. Data & Czas: 2013-03-16 21:10:00 Ar1:min 9.5

15.2 °C

14

12

10 9.8

M. 2. Wyraźny mostek termiczny na łączeniu ściany zewnętrznej ze stropem. Niedostateczna izolacja.


1 Zdjęcie 123.

Data & Czas: 2013-03-16 21:15:49 21.6 °C

Ar1:min 17.0

20

18

17.1

M.3. W tym miejscu analogiczna sytuacja.

Zdjęcie 14. Data & Czas: 2013-03-16 21:17:18 21.9 °C

Ar1:min 17.2

20

18 17.4

Niedostateczna izolacja ściany zewnętrznej..


Zdjęcie 15. Data & Czas: 2013-03-16 21:36:53 20.6 °C 20

18

16 15.5

M.4. „Zielony” obszar - temp. poniżej 16,5°C. Mostek IW1.

Zdjęcie 136. 1 Data & Czas: 2013-03-16 21:54:20 Ar1:min 8.4

18.4 °C 18

16

14

12

10.0

Drastyczne obniżenie temp. w narożniku. Niedostateczna izolacja, nieszczelności.


7 Zdjęcie 14.

Data & Czas: 2013-03-16 21:57:48 Ar1:min 15.1

26.8 °C 25

20

15 14.3

M.5. Niedostateczna izolacja ściany.

Zdjęcie 18. Data & Czas: 2013-03-16 22:00:08 17.3 °C

16

14

12

10.7

„Zielony” obszar to temp. poniżej 14°C. Prawdopodobne nieszczelności w osłonie termicznej przegrody.


Zdjęcie 19. Data & Czas: 2013-03-16 22:00:41 18.8 °C

18

Ar1:min 15.7

17

16

15 14.8

Niejednorodna temp. ściany świadczy o niewystarczającej izolacji termicznej.

. Zdjęcie 2015.

Data & Czas: 2013-03-16 22:02:48 Ar1:min 13.3

18.9 °C

18

16

14 13.6

Mostki termiczne R9, połączenie ściany zewn. z dachem. Słaba izolacja ściany zewnętrznej.


21. Zdjęcie 161.

Data & Czas: 2013-03-16 22:03:40 Ar1:min 11.3

19.0 °C 18

16

14

12 11.7

Niedostateczna izolacja ściany.

Zdjęcie 22. Data & Czas: 2013-03-16 22:06:31 18.5 °C

Ar1:min 11.3

18

16

14

12 11.8

Braki izolacji ściany kolankowej.


Zdjęcie 23. Data & Czas: 2013-03-16 22:11:49 19.0 °C

15

10

5

0 -2.2

Nieszczelne okno.

Zdjęcie 24. Data & Czas: 2013-03-16 22:22:48 23.1 °C 22

Ar1:min 14.6 20

18

16 15.4

M.6. Widoczny wyraźny mostek termiczny.


Zdjęcie 25. Data & Czas: 2013-03-16 22:28:25 22.8 °C

Ar1:min 16.6 22

20

18 17.1

Mostek termiczny IW1, połączenie ściany wewnętrznej z zewn.

Zdjęcie 26. Data & Czas: 2013-03-16 20:55:41 7.8 °C

0

Li1 -10

-20 -21.4

Płaszczyzna dachu. Niewielkie różnice temperatur (-13,9°C do -11,0°C) wskazują na brak miejsc o pogorszonej izolacyjności.


Zdjęcie 27. Date 2013-03-16 Time 20:56:54 8.0 °C 5

0

-5

-10

-15

-20 -21.8

Również na tych zdjęciach nie widać oznak osłabienia izolacji połaci dachowej. Podwyższone temp. w okolicach kanałów wentylacyjnych co można uznać za dopuszczalne ( sprawdzić jakość obróbek blacharskich). Na zdjęciu poniżej wyraźnie widoczna ściana o bardzo niskiej izolacyjności.

Zdjęcie 28. Date 2013-03-16

Time 20:57:41 7.9 °C 5

0

Sp2:temp -11.7

-5

-10

-15

-20 -21.5

Leszczyńskiej 1  
Leszczyńskiej 1  
Advertisement