Page 1

KSIĘGA ZNAKU


IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZNAK OPIS LOGO FORMY BARWNE POLE OCHRONNE

4 6 8


ZNAK OPIS LOGO Logo Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP składa się z elementu graficznego, znajdującego się po lewej stronie, który przedstawia fragment Pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego, natomiast po prawej stronie widnieje napis „Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP”. Fragment Pomnika Zwycięstwa Grunwaldu- jest to jedenaście trzydziestometrowych masztów polskich i litewsko-ruskich chorągwi znajdujących się na terenie bitwy pod Grunwaldem, jednej z największych bitew średniowiecznej Europy, która odbyła się na naszych ziemiach.

Przy tworzeniu materiałów sugeruje się, aby były utrzymane w estetyce przedstawionej w księdze znaku, rozumianej jako elementy uzbrojenia średniowiecznego.

4


KSIĘGA ZNAKU CHORĄGWI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ ZHP

5


ZNAK FORMY BARWNE Barwa podstawowa wykorzystana w logo to granat. Barwa znaku dostępna jest według wyznaczeń CMYK, RGB i HEX zamieszczonych w zestawieniu. Logo występuje także w wersjach achromatycznych. Wymienne stosowanie barw. Nie dopusza się stosowania przezroczystości i gradientów w znaku. Należy przestrzegać zasad wykorzystywania barw, aby zachować jednolity, spójny wizerunek jednostki.

BARWY PODSTAWOWE

6

GRANAT

CMYK 100, 81, 0, 0 RGB 8, 76, 161 HEX #084ca1

CZERŃ

CMYK 75, 68, 67, 9 RGB 0, 0, 0 HEX #000000

BIEL

CMYK 0, 0, 0, 0 RGB 255, 255, 255 HEX #FFFFFF


w e i g ą r o h C ok s ń i m r a W P H Z a k s r u -Maz

ChorągiewoWarmińska ZHP -Mazursk WERSJA ACHROMATYCZNA CZARNA

w e i g ą r o h C ok s ń i m r a W P H Z a k s r u z -Ma WERSJA ACHROMATYCZNA BIAŁA


ZNAK POLE OCHRONNE Nie wolno naruszać pola ochronnego znaku oraz umieszczać jakichkolwiek form w tym polu. Pole ochronne wyznacza także minimalny odstęp znaku od krawędzi nośnika, na którym umieszczony jest znak. Stosowanie się do pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku. Wykorzystanie znaku możliwe jest, gdy komenda chorągwi wyrazi jednorazową zgodę. Pole ochronne znaku zostało utworzone w wyniku opisania na znaku prostokąta o bokach w odległości wysokości litery „H”.

Minimalna wysokość w reprodukcji wynosi 10 mm. Minimalna wysokość w materiałach cyfrowych wynosi 60 px.

w e i g ą r o Ch o k s ń i Warm P H Z a k -Mazurs 8


w e i g ą r o h C o k s ń i Warm P H Z a k s r -Mazu POLE PODSTAWOWE

w e i g ą r o Ch o k s ń i Warm P H Z a k s -Mazur POLE OCHRONNE

KSIĘGA ZNAKU CHORĄGWI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ ZHP

9


wmzhp

wm_zhp

wm@zhp.pl

wm.zhp.pl

Profile for wm.zhp

Księga Znaku- Logo Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP  

Księga Znaku logo Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu w Olsztynie

Księga Znaku- Logo Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP  

Księga Znaku logo Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu w Olsztynie

Profile for wm.zhp
Advertisement