Page 4

4

|

Monsterse Courant 25 april 2019

Mijn klanten kiezen voor persoonlijk contact welkom bij ons én online bankieren

U bent op kantoor

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 50,00 van Monster Winkelcentrum*

Wij zijn de bank bij u in de buurt waar u voor een vraag of advies kunt binnenlopen. De kans is ook groot dat u ons kent. Dat u weleens langs ons kantoor bent gelopen of dat u iemand kent die klant bij ons is. Dat is vertrouwd. En een fijne basis voor een gesprek over uw bankzaken. Persoonlijk contact en online bankieren Naast onze persoonlijke dienstverlening kunt u natuurlijk ook bij ons uw bankzaken online regelen. Via Internet Bankieren of onze Mobiel Bankieren app. En heeft u hierbij hulp nodig? Dan loopt u gewoon even binnen.

Wij zijn Sietske, Martin, Els, Zelfstandig Adviseurs van RegioBank MONSTER.

De bankadviseur De bankadviseur RegioBank blijt inblijt Monster! RegioBank in Monster! Voordelen RegioBank Monster

De bankadviseur Het voordeel & Terwijl andere banken kantoren sluiten insluiten dorpeninen kleineen steden, Terwijl anderehun banken hun kantoren dorpen kleine steden, blijt RegioBank juist acief in de regio. Ook in Monster! RegioBank blijt in Monster! blijt RegioBank juist acief in de regio. Ook in Monster! gemak van alles onder één dak

De Vries Een klant van Verzekeringen RegioBank Monster heeft veel Mesdag 2 voordelen. bij RegioBank Monster 2681Want MX MONSTER uw inanciële vragen terug tot De RegioBank is een nuchtere bank in de buurt waar u 5. Brengen we 5.T (0174) Brengen24 we45 uw54inanciële vragen terug tot De RegioBank is een nuchtere bank in de buurt waar u steden, Terwijl andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine begrijpelijke oplossingen en goede producten. alijd even kunt binnen lopen. Gewoon een adviseur die u geen nummer, maar geholpen door begrijpelijke oplossingen enwordt goede uproducten. alijdacief even kunt binnen lopen. Gewoon een adviseur ➊ die uBentE uinfo@devriesverzekeringen.nl blijt RegioBank juist in de regio. Ook in Monster! we Ier www.devriesverzekeringen.nl samen voor dat uw geldzaken op orde zijn. kent en die het voor u regelt. Betalen, sparen, alles. Met 6. Zorgeniemand die u we kent. er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn. kent en die het voor u regelt. Betalen, sparen, alles. Met 6. Zorgen

7. Vindt u geen marmeren vloeren en mannen bovendien rentetarieven diebuurt beterwaar zijn udan5.menig andere Brengen we uw inanciële tot u geen De RegioBank is een nuchtere bank in rentetarieven de ➋ vragen Krijgt uVindt gewoon een goede rente in en iemand indie alles 7.terug marmeren vloeren en mannen bovendien die beter zijn dan menig andere dureenpakken. Wij zijn een nuchtere bank in de buurt. bank. Google maar eens een op ‘RegioBank begrijpelijke oplossingen goede producten. alijd even kunt binnen lopen. Gewoon adviseur dieen u rentevergelijker’, dure pakken. Wij zijn een nuchtere bank in de buurt. bank. Google maar eens op ‘RegioBank en rentevergelijker’,voor u regelt. 6. Zorgen er samen uw geldzaken orde zijn. kent en die het sparen, alles.uw Methuidige 8. voor Beltdat u niet naar eenop 0900-nummer, maar gewoon naar: danvoor kuntu uregelt. zo hetBetalen, verschil zien met bank.we Gun 8. Belt u niet naarbetalen, een 0900-nummer, maar gewoon naar: dan kunt u zo het verschil zien met uw huidige bank. Gun ➌ Kunt u terecht voor sparen, hypotheken. 7. Vindt u geen marmeren vloeren en mannen in bovendien rentetarieven die beter zijn dan menig andere 0174-244554.0174-244554. uzelf ook het voordeel en gemak van al uw geldzaken onder uzelf ook het voordeel en gemak van uw geldzaken onder ➍ nuchtere Kiest ubank zelfin hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons durealpakken. Wij 9. zijn Kunt een de buurt. bank. Googleéén maardak. eens op ‘RegioBank en rentevergelijker’, u alijd even binnen lopen voor advies en eenadvies en een 9. maar Kuntgewoon uthuis alijdvia even binnen lopen éénmet dak.uw huidige bank. Gun 8. Belt u niet naar een 0900-nummer, op kantoor, internet of metvoor onze mobiele app. naar: dan kunt u zo het verschil zien kop koie. kop koie. 0174-244554. uzelf ook het voordeel en gemak van al uw geldzaken onder ➎ Brengen we uw inanciële vragen terug tot begrijpelijke u vertrouwde gezichten op gezichten de bekende Monster binnen lopen voor advies en een één dak. Voordelen RegioBank 10.Vindt uen vertrouwde opplekken. de bekende plekken. Voordelen RegioBank Monster9. Kunt u alijd even10.Vindt oplossingen goede producten. Wij blijven in de buurt. Een klant vanEen RegioBank Monster heet veel voordelen. kop koie. Wij in devoor buurt. klant van RegioBank Monster heet veel voordelen. ➏ Zorgen weblijven er samen dat uw geldzaken op orde zijn. Want bijMonster RegioBank Monster 10.Vindt u vertrouwde gezichten op de bekende plekken. Voordelen RegioBank Want bij RegioBank Monster ➐ Vindtbanken u geen marmeren vloeren en mannen in dure Wijdoor blijven in de buurt. Een klant van Monster veel wordt voordelen. verdwijnen uit de dorpskern. Het 1. RegioBank Bent u geen maar umaar geholpen Steeds meer banken verdwijnen uit de dorpskern. Het 1. nummer, Bentheet u geen nummer, wordt u geholpenSteeds door meer pakken. Wij zijn een bank in mensen de buurt. Want bij RegioBank Monster bezoek aan bankkantoren zou nuchtere afnemen,zou omdat iemand die u kent. bezoek aan bankkantoren afnemen, omdat mensen iemand die u kent. Steeds meer bankensteeds verdwijnen detelefoon dorpskern. 1. Bent u geen maar wordt geholpen dooren iemand ➑ meer Beltuit u niet naar een 0900-nummer, maar gewoon naar: via en Het internet en regelen. Maar de Maar 2. nummer, Krijgt u gewoon eenuugoede rente dieen alles steeds meer mensen via telefoon internet regelen. de 2. Krijgt gewoon een goede bezoek rente iemand die alleszou aan bankkantoren afnemen, omdat iemand die u kent. ervaring 0174-244554. is dat behoete aan persoonlijk contact in de voor u regelt. voor u regelt. ervaring is dat behoete aan persoonlijk contact in de steeds meer via telefoon➒en Kunt internet regelen. Maarbinnen de 2. Krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles uaanwezig altijd even lopen voor advies een kop dorpskern sterk blijt. Het verdwijnen bankenenvan 3. Kunt u terecht voor betalen, sparen, alles. dorpskern sterk aanwezig blijt. Hetvan verdwijnen banken 3. Kunt u terecht voor betalen, sparen, alles. ervaring is dat behoete aan persoonlijk contact in de voor u regelt. kofie. lijkt dan ook vooral een besluit dat moet bijdragen aan een 4. Kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons dorpskern sterk aanwezig blijt. Het lijkt verdwijnen vanvooral bankeneen besluit dat moet bijdragen aan een 3. Kunt u terecht voor betalen, sparen, dan ook 4. Kiest u alles. zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons ➓ Vindt u vertrouwde op Dat de bekende plekken. kostenbesparing bij de banken. Dat lijkt ons geen opukantoor, thuis via internet of met onze mobiele app. lijkt dan ook vooral een besluit dat moet bijdragen aan 4. Kiest u zelf hoe uw geldzaken regelt: gewoon bij ons bijgezichten de banken. lijktgoed ons geen goed op kantoor, thuis via internet of met onze mobiele app. kostenbesparing een Wij blijven in de buurt. uw belang moet te allen ijde voorop staan! de banken. Dat lijkt ons geen goed op kantoor, thuis via internet of met onze mobiele app. kostenbesparing bij uitgangspunt; uitgangspunt; uw belang moet te allen ijde voorop staan! uitgangspunt; uw belang moet blijt te allen ijde voorop staan! Daarom RegioBank de dorpskern Monstervan Monster Daarom blijt inRegioBank in devan dorpskern Daarom blijt RegioBank in de dorpskern van Monster aanwezig. Kom gerust eens onslangs kantoor aan kantoor de aanwezig. Kom langs gerustbijeens bij ons aan de aanwezig. Kom gerust eens langs bij ons kantoor aan de Mesdag 2 te Monster. Mesdag 2 te Monster. Mesdag 2 te Monster.

v o

Open ee v erstap

Wij zijn uw bank. Mesdag 2 | 2681 MX Monster | T (0174)244 554 | www.devriesverzekeringen.nl

Profile for WL Media

Moc 2019 04 25  

Moc 2019 04 25  

Profile for wlmedia