Page 1

KIJK OP DE ACHTERPAGINA! Kerkplein 12 | 2681 BB MONSTER 0174 - 28 60 80 monster@borgdorf.nl

Monsterse Courant SINDS 1931 HUIS AAN HUIS

DONDERDAG 22 maart 2018

redactie.moc@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.moc@uitgeverijwestmedia.nl VERSPREIDINGSGEBIED • MONSTER • POELDIJK • TER HEIJDE AAN ZEE

WWW.WESTLANDTHEATER.NL THEATER & FILM 0174 636 900

Mogen wij een

Ogenblikje uw aandacht? Komend weekeinde gaat de zomertijd in. Dus zet de klok één uur vooruit.

Ogenblikje Optiek brillen, contactlenzen & zonnebrillen

Kerkplein 2 • 2681 BB Monster Tel. 0174 - 213138 www.ogenblikjeoptiek.nl

Drie Kerken Passion Monster heeft vanaf 2018 een eigen versie van The Passion. Geïnspireerd door de succesvolle jaarlijkse televisieversie van The Passion, hebben drie kerken in Monster de handen ineengeslagen, de mouwen opgestroopt en binnen een extreem korte tijd een eigen versie neergezet. Die vindt plaats op 28 maart. Een unieke samenwerking met als leidraad het lijdensverhaal van Christus. De Hervormde kerk uit Ter Heijde, de Protestantse Gemeente uit Monster en de Rooms Katholieke H. Machutus hebben samen de klus geklaard. Ze hebben een pr-campagne opgezet, muziek uitgezocht, sponsoren benaderd en de juiste tekst in de taal van vandaag gevonden. Het wordt geen kerkdienst maar een moderne manier om de kern van Christelijke geloof echt samen te beleven. Het lijdensverhaal van Christus wordt in drie delen verteld. Iedere kerk neemt een deel voor haar rekening. Er is geen sprake van een georganiseerde optocht tussen de kerken maar een verhaal in drie delen in estafettevorm. Het verhaal wordt afgewisseld met Nederlandstalige popmuziek gezongen door drie koren (Vivace, Flowersound en FOcalicious) en soliste Maghen Hilgersum. Om 19.00 uur start de Drie Kerken Passion in Ter Heijde. Na ongeveer 20 minuten wandelt/fietst iedereen - op eigen gelegenheid - naar de Burg. Kampschoerstraat voor het tweede deel dat om 19.40 uur start. 20 minuten later vertrekt iedereen naar de H. Machutuskerk in de Choorstraat waar de afsluiting plaatsvindt.

Werkzaamheden aan duurzame N211 van start Vorige week is gestart met de werkzaamheden aan de N211, de provinciale weg die Poeldijk verbindt met Den Haag Zuid. Na het groot onderhoud, dat duurt tot november, is de N211 de duurzaamste weg van Nederland. Leerlingen van de naast de N211 gelegen basisschool De Nieuwe Weg presenteerden vandaag aan vertegenwoordigers van Provincie Zuid-Holland en aannemer BAM Infra hoe zij denken dat wegen er verder in de toekomst uit zullen zien. In de aansluitende verkeersles was er aandacht voor veiligheid rond de bouwplaats die de komende maanden vlakbij de school ligt. Duurzaamste weg Provincie Zuid-Holland heeft het geplande groot onderhoud aan de N211 tussen Poeldijk en Den Haag Zuid aangegrepen om de weg in alle opzichten te verbeteren. Om te beginnen de doorstroming en veiligheid, maar bovenal wordt de N211 de eerste weg die CO2negatief aangelegd en beheerd wordt. Dat betekent dat bij het groot onderhoud meer CO2 wordt opgevangen dan dat er vrijkomt. Projectleider Kees Bergen tekent het uit: “In en rond de weg worden 21 verschillende innovaties toegepast die energie duurzaam opwekken en besparen. We werken daarin samen met lokale bedrijven. Het donkere wegoppervlak warmt in de zomer erg op. Die warmte slaan we op onder de weg en we leveren deze onder meer aan Holland Potgrond.” Op het dak van ABC Westland komt 6.000 vierkante meter zonnepa-

Kinderen van De Nieuwe Weg maakten een maquette van de N211.

nelen die zijn gekoppeld aan de weg. Daarnaast komt er onder meer een stuk zonnefietspad langs de weg. “In zo’n dichtbevolkte provincie is dubbel ruimtegebruik, fietspad én zonnepaneel in één, erg belangrijk,” vervolgt Bergen. Scholieren Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Nieuwe Weg vinden het bijzonder dat deze duurzame weg langs hun school komt te liggen. Niettemin denken ze dat wegen in de toekomst nog wel wat spannender en innovatiever kunnen. Mika en Joshua uit groep 8 mochten hun maquette pre-

Buurtrestaurant Bij Mekaar, Hospice Beukenrode, SeniorWeb Westland en VluchtelingenWerk Westland maken kans op de Loftrompet 2017. Dat heef de gemeente vorige week bekendgemaakt. De prijs wordt op dinsdag 27 maart uitgereikt. Die dag wordt ook de publieksprijs uitgereikt. Voor de publieksprijs kan men tot en met 26 maart stemmen via www.loftrompetwestland.nl.

Beperken hinder Bij dergelijk groot onderhoud is overlast niet geheel te voorkomen. Tussen de provincie en uitvoerder BAM Infra is contractueel vastgelegd dat bedrijven aan het traject bereikbaar blijven. De hinder voor de omgeving wordt zo veel mogelijk beperkt door de bouwwerkzaamheden in fasen uit te voeren. Voor hulpdiensten blijft de weg te allen tijde toegankelijk. Voor ander verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.

Ter Heijde dest(he)ijds

Uw huis verkopen? Vraag ons vrijblijvend advies!

Een van de stukken van de tentoonstelling Ter Heijde dest(he)ijds.

Genomineerden Loftrompet bekend

senteren aan Kees Bergen van de provincie en Henk van der Linden, hoofduitvoerder van BAM Infra. “Onder onze weg zit een magnetische plaat. Als er een auto overheen rijdt, gaat de plaat bewegen en wekt de dynamo stroom op.” De aanpak van groep 7 was juist gericht op de omgeving: “We hebben zoveel mogelijk bomen neergezet om slechte stoffen uit de lucht te halen,” aldus Janna en Kyan. Met oranje hesje aan een bouwhelm op begonnen alle scholieren aan de verkeersles waar ze leerden hoe ze zich de komende tijd veilig langs de bouwplaats en langs het bouwverkeer kunnen verplaatsen.

Foto: Jordy Kortekaas

De werkgroep Oud-Monster organiseert van zaterdag 17 maart tot eind april een fototentoonstelling over het oude Ter Heijde. De tentoonstelling staat opgesteld in de bibliotheek aan de Rubenslaan 1 in Monster. Met meer dan 75 unieke foto’s in groot formaat wordt onder meer ingegaan op de herbouw van Ter Heijde, het vroegere leven op straat, de reddingmaatschappij, de scheepsstrandingen, het strandleven en de verdwenen midden-

Foto: PR

stand. Het fotomateriaal is voor het merendeel afkomstig uit particulier bezit. Daarnaast zijn er unieke reproducties van oude kaarten, tekeningen en schilderijen van het voormalige vissersdorp uit de zeventiende tot de twintigste eeuw te zien. De openingstijden van de bibliotheek zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.0017.00 uur, vrijdagavond van 18.3020.30 uur en zaterdag van 10.3013.00 uur.

Monique van Eendenburg Uw persoonlijke makelaar

www.vanbaar.nl Telefoon (0174) 638750

Welke makelaar maakt méér van uw huis? Op zoek naar een makelaar die alles uit uw woning haalt wat erin zit? Kies voor Van Baar Makelaars. Kies voor een laagdrempelige en slagvaardige makelaar die ook de markt in Monster en Poeldijk goed kent. Met onze succesaanpak is uw woning sneller verkocht voor een hogere prijs. Informeer vrijblijvend!

Profile for WL Media

Moc 2018 03 22  

Moc 2018 03 22  

Profile for wlmedia