Page 7

RegioBank blijt in Monster! Yogales

13 april 2017 Monsterse Courant

|

7

Krenttijd kondigt

Terwijl andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, zich aan blijt RegioBank juist acief in de regio. Ook in Monster! ende bewegingen, ademhalingsoefening, een aantal yogahoudingen en een ontspanning. Dru Yoga is zeer toegankelijk. Het helpt stress wegnemen en meer in balans te komen. Voor meer infor-

Op zaterdag van 10 tot 11.15 uur is er Dru Yogales in De Yogakamer. Locatie: Groeneveldstraat 43, Monster. De lessen bestaan uit een opwarming, een reeks vloei-

matie: mail: heleenbreedveld@ gmail.com, bel: 06-23275363 of kijk op http://druyoga.nl/drudocent/heleenbreedveld-roepan

De RegioBank is een nuchtere bank in de buurt waar u lijd even kunt binnen lopen. Gewoon een adviseur die u ent en die het voor u regelt. Betalen, sparen, alles. Met bovendien rentetarieven die beter zijn dan menig andere bank. Google maar eens op ‘RegioBank en rentevergelijker’, dan kunt u zo het verschil zien met uw huidige bank. Gun uzelf ook het voordeel en gemak van al uw geldzaken onder én dak.

5. Brengen we uw inanciële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen en goede producten. 6. Zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn. 7. Vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken. Wij zijn een nuchtere bank in de buurt. 8. Belt u niet naar een 0900-nummer, maar gewoon naar: 0174-244554. 9. Kunt u alijd even binnen lopen voor advies en een kop koie. 10.Vindt u vertrouwde gezichten op de bekende plekken. Wij blijven in de mooie grotere, zoetere en sappiTijdens de buurt. krentperiode wordt

VPTZ regio Westland wordt TerminuZ

bankad DeDe bankadvis De bankadviseur

Voordelen RegioBank Monster en klant van RegioBank Monster heet veel voordelen. gere ‘korrels’. de basis gelegd voor een prachtig druivenseizoen. Het krenten van Want bij RegioBank Monster Cursus Druiven krenten de druiven is bepalend voor de RegioBank blijt RegioBank blijt Velen willen meer leren over dein vormbanken en de groei van de druivenSteeds meer verdwijnen uit de dorpskern. HetM 1. Bent u geen nummer, maar wordt u geholpen door techniek van het krenten van de tros en daarmee ook voor de druiblauwe en witte trossen. Speciaal De naam TerminuZ is onthuld tijdens het afscheid van secretaris Louis Weltens. bezoek blijt aanvenoogst. zouhetafnemen, omdatDemensen iemand die u kent. RegioBank in Monster! hiervoor ontwikkelde WestDebankkantoren Westlandse Druif staat voor Terwijl andere banken hun kantoren sluiten TerminuZ is de nieuwe naam landse Druif een cursus die dit van de stichting: palliatieve tercultureel erfgoedbanken van de druivenen Hoek van Holland een beroep Terwijl andere hun kantoren sluiten in do meer telefoon en internet regelen. Maar 2. Krijgt u gewoon rente en terminale iemand die minale allesThuisZorg.steeds voor Stichting VPTZ een regio goede jaar plaatsvindt op zaterdag 22 en de TerminuZ blijft teeltvia in Westland en geeft graag de op de vrijwilligers thuisRegioBank juistzaterdag acief invande09.00regio. 29 april, uur tot inOok aangesloten bij de landelijke stich- blijt kennis over het krenten door. acief zorg. blijt RegioBank juist inuur.de regio. Ook Mo Westland, de vrijwilligersTerwijl andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, 12.00 Deelnemers leren dein fij- de ting VPTZ Nederland. Louis WelNaast het doorgeven van de kenTerminuZ is er voor mensen die in ervaring is dat behoete aan persoonlijk contact voor u regelt. organisatie voor palliatieve kneepjes het krenten in de u tens onthulde de nieuwe naam. De nis,RegioBank hoopt de druiventuin krent(st) hun laatste levensfase thuis willen terminale thuiszorg. 5. is een nuchtere bank in van dewaar buurt waar 5. Brengen De RegioBank isineen nuchtere bank inne de buurt udeelname blijt RegioBank juistWeltens acief injaardorpskern dede regio. Ook Monster! praktijk. De kosten voor is tien gedreven ers te enthousiasmeren die tijdens sterven. De opgeleide en gemotisterk aanwezig blijt. Het verdwijnen van banken 3. Kunt u terecht voor betalen, sparen, alles. 20een euro,adviseur inclusief en bevlogen secretaris van VPTZeven de kunt krentperiode de druiventuin veerde vrijwilligers van TerminuZ alijd even kuntin lopen. binnen lopen. bedragen Gewoon diebegrijpel u alijd binnen Gewoon een adviseur die u koffie of thee. Als u de Westlandse Druif regio Westland geweest. Na twee in Monster hun steentje willen bijgeven tijd, aandacht en ondersteuDeze stichting is opgericht in 1992 lijkt dan ook vooral een besluit dat moet bijdragen aan een 4. Kiest u zelf hoe u uw geldzaken gewoon onsinvandevijfbuurt 5.het uw inanciële vragen terug totalles. RegioBank is zieke een bank waar ukent enBrengen die voor regelt. Betalen, sparen, Met na de cursusalles. nog minimaal 46. keer termijnen jaar moest dragen aan hethet behoud vanude hisaan deregelt: ernstig ennuchtere zijn of bij en sinds die tijd uitgegroeid tot Dening Zorgen6.w kenthijen die voor u we regelt. Betalen, sparen, Met komt helpen in de krenttijd, dan is verplicht afscheid nemen. Samen torie. De zeer ervaren krent(st)ers haar even familie.kunt binnen lopen. Gewoon een professionele organisatie met alijd begrijpelijke oplossingen en goede producten. een adviseur die u vanrentetarieven beter zijn dan menig andere 7.kan Vindt u7.g bovendien die beterdiezijnDat dan menig andere bijrentetarieven de Druif, banken. lijkt ons geen goed oprond kantoor, thuis internet of TerminuZ met onze de cursus gratis. Aanmelden met app. voorzitter Ellykostenbesparing van der Wilk bovendien de Westlandse brengen De naam staat mobiele onder 25 vrijwilligers en via een protelefonisch naar de Westlandse onthulde hij de nieuwe naam aan de kennis van het krenten over. meer voor het Grieks-Romeinse fessionele coördinator. Jaarlijks kent 6. Google Zorgen weopereens samen voor uwen geldzaken op orde zijn.pak en die het voor u regelt. Betalen, sparen, alles. Met dure bank. Google maar eens ‘RegioBank endat rentevergelijker’, bank. maar opte ‘RegioBank rentevergelijker’, Druif viaijde 0174-248787 of per e-mail de circa 25 vrijwilligers en (ex-) beDe druiven krijgen door het krenwoord ‘eindstation’. De hoofdletdoen tientallen bewoners van de uitgangspunt; uw belang moet allen voorop staan! Vindt u het geen marmeren vloeren en mannen in8.Gun rentetarieven die beter zijn dan menig dan andere receptie@westlandsedruif.nl. stuursleden van TerminuZ. ten de ruimte uit teverschil groeien tot ter T en Z symboliseren de focus regio Westland, Midden-Delfland bovendien Belt u 8. nie kunt u 7.zo hetu verschil zien met uwnaar huidige Gun dan kunt zoom zien met uw bank. huidige bank. Daarom blijt RegioBank in de dorpskern van Monster dure Wij zijn een nuchtere bank in deonder buurt. bank. Google maar eens op ‘RegioBank en rentevergelijker’, 0174-244 uzelf ook hetook voordeel en gemak al uwvan geldzaken onder uzelf hetpakken. voordeel envan gemak al uw geldzaken 8. u nieteens naar een 0900-nummer, maar gewoon naar: bank. aanwezig. Kom gerust langs bij ons kantoor aan deu9.al 9. Kunt éénGun dak. één dak.Belt Ook als u kleiner dan kunt u zo het verschil zien met uw huidige 0174-244554. uzelf ook het voordeel en gemakdevan al uw geldzaken onder kop koie Tijdens hele Mesdag 2 te Monster. gaat wonen looptijd van uw Foto: Photographer: rolf@rolfvankoppen

Foto: PR

Voordelen RegioBank Monster 9. KuntRegioBank u alijd even binnen lopen voor advies en10.Vindt een u10v Voordelen Monster Wij blijve Een klant RegioBank MonsterMonster heet veel voordelen. kop koie. Eenvan klant van RegioBank heet veel voordelen. Want bijWant RegioBank Monster 10.Vindt u vertrouwde Voordelen RegioBank Monster bij RegioBank Monstergezichten op de bekende plekken. 1. Bent1.u geen nummer, maar geholpen door doorSteeds mee blijven in dewordt buurt. Een klant van RegioBank Monster heet veel voordelen. Ste BentWij u geen nummer, maaru wordt u geholpen bezoek aan iemandiemand die u kent. Want bij RegioBank Monster be die u kent. steeds mee 2. Krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles Steedsu gewoon meer banken verdwijnen de dorpskern. 1. Bent u geen nummer, maar wordt u geholpen door 2. Krijgt een goede rente en uit iemand die alles Hetste is voor u regelt. bezoek aan bankkantoren zou afnemen, omdatervaring mensenerv iemand die u kent. voor u regelt. dorpskern st 3. Kunt u terecht voor sparen, alles. steeds meerbetalen, via internet 2. Krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles 3. Kunt u terecht voortelefoon betalen,en sparen, alles.regelen. Maar dedo lijkt dan ook 4. Kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: bij ons contact ervaring dat aangewoon persoonlijk voor u regelt. 4. Kiest u zelfishoe u behoete uw geldzaken regelt: gewoon bij onsin delijk kostenbespa op kantoor, thuis via internet of metblijt. onzeHet mobiele app. van dorpskern bankenkos 3. Kunt u terecht voor betalen, sparen, alles. op kantoor,sterk thuisaanwezig via internet of metverdwijnen onze mobiele app. uitgangspun lijkt dan ook vooral een besluit dat moet bijdragen aan eenuit 4. Kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons Daarom blij op kantoor, thuis via internet of met onze mobiele app. kostenbesparing bij de banken. Dat lijkt ons geen goedDa aanwezig. K uitgangspunt; uw belang moet te allen ijde voorop staan!aa Mesdag 2 te Daarom blijt RegioBank in de dorpskern van MonsterMe U gaat samenwonen Persoonlijk contact. aanwezig. Kom gerust eens langs bij ons kantoor aan de Ook na het afsluiten Mesdag 2 te Monster.

één dak.

hypotheek ben ik er voor u

Wij zijn uw bank.

Samenwonen kan naast een nieuwe stap in uw relatie, ook iets betekenen voor uw hypotheek. Zo kan één van beide partners al een huurof koopwoning hebben. Uw Zelfstandig Adviseur helpt u graag om te kijken wat de nieuwe situatie betekent voor uw hypotheek.

van uw hypotheek.

Ve rk ocht

Mesdag 2 | 2681 MX Monster | T (0174)244 5 Wij zijn uw bank.

3000636

Mesdag 2 | 2681 MX Monster | T (0174)244 554 | www.devriesverzekeringen.nl

Profile for WL Media

Moc 2017 04 13  

Moc 2017 04 13  

Profile for wlmedia