Page 11

13 april 2017 Monsterse Courant

Paasfeest in Monster & Ter Heijde 2017

Pasen, het feest van de kerk Binnenkort is het weer Pasen! Heerlijk een lang weekend vrij, gezellig iets doen met gezin, familie of vrienden. Maar behalve dat is het ook nog iets anders. Het feest van de kerk staat hierboven. Wat bedoelen we hiermee? Het volgende: Met Pasen herdenken we de opstanding uit de dood en de verrijzenis uit het graf van de Koning van de kerk: Onze Here Jezus Christus! Na de Stille Week, die aan het Paasfeest vooraf gaat, waarin we Zijn lijden herdenken, stilstaan bij de straf die Hij voor onze zonden en gebrokenheid gedragen heeft, mogen we juichend zingen: De Heer is opgestaan! Wij doen dat dit weekend in verschillende kerken in Monster en op diverse momenten. U en jij bent daarbij van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren.

Hervormde gemeente Monster, Kerkplein • Goede Vrijdag 14 april: 19.30 uur: ds. P. Nobel • Eerst Paasdag Zondag: 16 april om 09.30 uur: ds. P. Nobel. We beginnen de dienst met het zingen van een aantal Paasliederen en om 16.30 uur: ds. M.B. van den Akker • Tweede Paasdag maandag 17 april om 09.30 uur: kand. Joh. van Eijsden Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Monster, Molenstraat 71a: • Goede Vrijdag 14 april om 19.30 uur: ds. W.B. van der Wal • 1e Paasdag 16 april om 9.30 uur: ds. W.B. van der Wal en om 16.30 uur ds. F. Rinkema. Hervormde gemeente van Ter Heijde, Willem III plein: • Witte Donderdag 13 april om 19.30 uur: Viering Heilig Avondmaal. thema: “Sterk in Liefde!”; voorganger: ds. H. Mast • Goede Vrijdag 14 april om 19.30 uur avonddienst rond het kruis met thema: “Sterk in zwakheid!”, voorganger ds. H. Mast • Stille Zaterdag 15 april om 20.30 uur: “ Door het duister naar het Licht van Pasen!” Thema: “Sterk in onmacht!”; voorganger: ds. H. Mast • Paasmorgen 16 april om 10.00 uur: paasmorgenviering met als thema: “Sterk in Gods kracht!”; voorganger: ds. H. Mast. Protestantse gemeente van Monster, Burg. Kampschöerstraat 25: • Donderdag 13 april om 19.30 uur: ds. D. van Duijvenbode, thema: “ Waarom van Jezus”, avondmaalsviering. Na afloop kunnen we met elkaar in de Hoeksteen naar “de Passion” kijken. • Vrijdag 14 april om 19.30 uur: ds. D. van Duijvenbode, thema: “Ik ga slapen, Ik ben moe”, m.m.v. Vocaal Ensemble Kleinoot2 o.l.v. Matthijs van der Kruk, dat bekende liederen zal laten horen. • Zaterdag 15 april om 19.30 uur: ds. D. van Duijvenbode, paaswake en doopvernieuwing, thema: “ De dood duurt maar drie dagen ” • Zondag 16 april: om 10.00 uur: ds. D. van Duijvenbode, thema: “ Het Leven gaat verder”. Organist: Martin Mans. Rooms-katholieke Kerk van Monster, Choorstraat 105: • Witte Donderdag 13 april om 19.00 uur: Regioviering in de parochiekerk van Poeldijk. Er wordt medewerking verleend door het parochiekoor. Voorgangers zijn pastor M. Kwee en pw. E. Geelen. • Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur: Kruisweg: voorganger is pastor M. Kwee m.m.v. koor Vivace. Om 19.00 uur is er een speciale regio Woord- en Gebedsviering in de parochiekerk van Monster. Voorganger is pater B. ten Berge en het koor Medea verzorgt de muzikale begeleiding. Het thema luidt: “In het lijden durven staan“. • Paaszaterdag 15 april 19.00 uur: Een Gezins-, woord- en gebedsviering m.m.v. kinderkoor Mojeko. Voorganger is pastoraal werker E. Geelen. Om 21.30 uur Paaswakeviering m.m.v. koor Medea; voorganger is pater B. Lansbergen Thema: „Nieuw leven vinden“. • Hoogfeest van Pasen 16 april om 9.30 uur is er een plechtige Eucharistieviering. Pastor M. Kwee zal voorgaan m.m.v. parochiekoor Laus Deo. Thema: „Zie en geloof“. Alle inwoners van Ter Heijde & Monster wensen wij een goede voorbereiding op Pasen en een gezegend paasfeest toe!

Heijde aan Zee. De Kerken van Monster & Ter

|

11

Feestelijke Paashoogmis in Bartholomeuskerk

Het groot gemengd koor van de zangkoren Deo Sacrum zal de Paashoogmis begeleiden.

Traditiegetrouw staat tijdens de plechtige feestelijke Hoogmis op Paasmorgen – zondag 16 april - de complete vertolking van de vaste misgezangen uit de prachtige ‘Krönungsmesse” van Wolfgang Amadeus Mozart centraal. Het herenkoor en de Vrouwenschola zingen de wisselende Gregoriaans gezangen en verder zullen

enkele motetten worden uitgevoerd. Uitvoerenden zijn: het groot gemengd koor van de zangkoren Deo Sacrum (Bartholomeuskoor aangevuld met Projectdeelnemers) en de orkestbegeleiding is in de vertrouwde handen van het professionele Delphi Consort. Organist is Wim van Herk en het geheel staat onder leiding van dirigent

Steven van Wieren. Na afloop houdt het koor een deurcollecte ter bestrijding van de kosten. De dienst vangt aan om 10.30 uur. Voorafgaand aan de viering, vanaf ongeveer 10.10 uur, wordt er gemusiceerd. De Bartholomeuskerk is te vinden aan de Voorstraat 109 te Poeldijk.

Paasdiensten Poeldijk Goede Vrijdag 14 april dienst rond het Kruis Wordt in de Hervormde kerk te Poeldijk een dienst rondom het kruis gehouden waarin ds. A.J. Molenaar voorgaat. Sopraan Marja v.d. Linden-Vrijenhoek verleent medewerking aan deze dienst die om 19.30 uur begint. Stille Zaterdag 15 april Meditatieve dienst Zaterdagavond april wordt in de Hervormde Kerk te Poeldijk een dienst gehouden ter voorbereiding op het naderende Paasfeest. In deze ingetogen dienst

lezen we met elkaar het Evangelie van de graflegging van de Here Jezus. Muzikale medewerking verlenen: Matthilde van der Hout, dwarsfluit en David Jan Vedder, orgel. De Dienst begint om 19.30 uur Paasmorgen zondag 16 april In de morgen van eerste Paasdag wordt een feestelijke dienst gehouden in de Hervormde kerk in Poeldijk. De dienst die om 10.00 uur begint wordt geleid door ds. A.J. Molenaar. Medewerking verleent Chr. gemengd koor “Immanuel”

Kerkdiensten R.K. Kerk H. Machutus, Monster Vrijdag 14 april 15.00 uur: woord en gebedsviering met koor Vivace Voorganger: pastor Kwee. 19.00 uur regio met Poeldijk: woord- en gebedsviering m.m.v. koor Medea. Voorganger: pater ten Berge. Zaterdag 15 april, gezinsviering 19.00 uur: woord en gebedsviering m.m.v. koor Mojeko. Voorganger: past.werk. E. Geelen. 21.30 uur: eucharistieveiring m.m.v. koor Medea. Voorganger: pastor Lansbergen. Zondag 16 april 09.30 uur: eucharistieviering m.m.v. koor Laus Deo. Voorganger: pastor Kwee. St. Bartholomeuskerk, Poeldijk Donderdag 13 april 19.00 uur: eucharistieviering. Voorganger: pastor I. M. Kwee. Vrijdag 14 april 15.00 uur: woord- en gebedsviering. Voorganger: VOLP-groep. Zaterdag 15 april 19.30 uur: eucharistieviering. Voorganger: pastor I. M. Kwee. Zondag 16 april 11.00 uur: eucharistieviering.

Voorganger: pastor A. Vijftigschild. Hervormde gemeente Monster Vrijdag 14 april, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. P. Nobel Zondag 16 april 09:30 uur: ds. P. Nobel. 16.30 uur: M. B. van den Akker. Maandag 17 april 09.30 uur: prop. Joh. van Eijsden. Herv. gemeente Ter Heijde Donderdag 13 april, witte donderdag 19.30 uur: ds. H. Mast, viering H.A. Vrijdag 14 april, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. H. Mast. Zaterdag 15 april 20.30 uur: ds. H. Mast. Zondag 16 april, Pasen 10.00 uur: ds. H. Mast. Protestantse Gemeente, Monster Donderdag 13 april, witte donderdag, vrijdag 14 april, Goede vrijdag en Zaterdag 15 april 19.30 uur: ds. D. van Duijvenbode. Zondag 16 april, Pasen 10.00 uur: ds. D. van Duijvenbode, palmpasen.

Paaszangdienst Als afsluiting van de jaarlijkse paaskring wordt ook dit jaar weer een paaszangdienst gehouden in de Hervormde kerk van Poeldijk. De dienst wordt gehouden op Eerste Paasdag (zondag 16 april) en begint om 19.00 uur. De voorganger in deze dienst is Ds. A.J. Molenaar Het orgel wordt bespeeld door Adriaan de Jong Verder verleent medewerking Sophieke v.d. Beukel, dwarsfluit en Jenny Storm, hobo De Hervormde kerk vindt u aan de Fonteinstraat 6 te Poeldijk

Hersteld Hervormde Gemeente Monster Zuiderkerk Vrijdag 14 april, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. G. J. van Asperen. Zondag 16 april, Pasen 10.00 uur: ds. G. J. van Asperen. 18.30 uur: ds. J. P. Stoel Maandag 17 april 10.00 uur: ds. G. J. van Asperen. Hervormde gemeente Poeldijk Donderdag 13 april, witte donderdag 19.30 uur: ds. A. J. Molenaar. Vrijdag 14 april, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. A. J. Molenaar. Zaterdag 15 april 19.30 uur: ds. A. J. Molenaar. Zondag 16 april, Pasen 10.00 uur: ds. A. J. Molenaar. 19.00 uur: ds. A. J. Molenaar. Gereformeerde Kerk, (Vrijgem.) Monster Vrijdag 14 april 19.30 uur: ds. W. B. van der Wal. Zondag 16 april, pasen 09.30 uur: ds. W. B. van der Wal. 16.30 uur: ds. F. Rinkema Oud Geref. Gemeente, Monster Zondag 16 april 09.45 en 15.45 uur: Leesdienst.

Profile for WL Media

Moc 2017 04 13  

Moc 2017 04 13  

Profile for wlmedia