MD-2021-02-04

Page 10

10

|

De Schakel MiddenDelfland 4 februari 2021

Wordt het schaatsen? IJs en wederdienende? De ijsclubs uit Schipluiden en Maasland houden uiteraard rekening met een koud scenario en bereiden zich voor om alles zo te regelen dat we binnen alle beperkingen toch kunnen schaatsen tijdens coronatijd. De op elkaar afgestemde corona-draaiboeken liggen bij de gemeente en de toezichthouders.

Schaatsen tijdens corona in Maasland Zouden we het weer kunnen meemaken? Schaatsen op natuurijs? Als de weergoden ons goedgezind zijn, zou het mogelijk volgende week kunnen! Wij als bestuur van MIJV hebben niet stilgezeten en hopen de ijsbaan tijdens deze corona-periode open te kunnen doen. Maar uiteraard kan dat alleen als we ons allemaal aan de voorschriften van de overheid houden. Dus 1,5 meter afstand bij de toegang tot de ijsbaan, maar ook op het ijs. Het is het niet toegestaan om in treintjes te schaatsen. Maximaal 2 personen mogen op die 1,5 meter met elkaar schaatsen en tussen groepjes van 2 moet minimaal 5 meter afstand worden gehouden. Houd je mondkapje op totdat je het ijs op gaat. Het clubhuis is alleen toegankelijk voor toiletbezoek, uiteraard met mondkapje op. Catering zal er NIET zijn. Blijf thuis als je ziekteverschijnselen hebt. Toegang tot de baan is alleen voor leden van MIJV, er worden aan de baan geen nieuwe leden ingeschreven. Uiteraard kun je je wel aanmelden via de website. De lidmaatschapskaartjes voor inwoners van Maasland zullen thuis worden bezorgd, als blijkt dat de vorstverwachting doorzet. Leden van buiten Maasland kunnen hun lidmaatschapskaart afhalen bij de ijsbaan. De regels worden strikt gehandhaafd. Ze zullen ook op de website worden gezet. Volg altijd de aanwijzingen van het bestuur en de toezichthouders op. Dan kunnen we open blijven. Voor de laatste informatie en openingstijden is er de website: www.mijv.nl en onze Facebook pagina: www.facebook.com/MaaslandsIJsvermaak Bestuur Maasland's IJs Vermaak

De ijsbaan ligt er uitnodigend bij het dit keer niet! ... maar zo gezellig druk wordt

Winterperiode in aantocht met schaatsplezier… of…? Meteorologen en weeramateurs zijn momenteel (dinsdag) in opperste opwinding! Er ligt een kanjer van een hogedrukgebied vanaf de poolstreken tot ver naar het zuiden met daarlangs afzakkend steenkoude lucht die ons land kan bereiken mits alles goed valt. Maandagavond waren alle belangrijke weermodellen unaniem over een winterinval vanaf zondag as. De eerste dwarsligger diende zich dinsdagmorgen al aan; het Amerikaanse weermodel gooide een knuppel in het winterse hoenderhok en de verhitte discussies op het weerforum brandden los. Storing Ons winterklimaat is altijd onderhevig aan kleine lagedrukgebiedjes of grote depressieactiviteit! Deze winter is de oceaan meestal geblokkeerd voor de normale depressiestroom vanaf Canada, maar door de temperatuurverschillen tussen de warmere Noordelijke Atlantische Oceaan en de Noordzee ten opzichte van aangevoerde koude bovenlucht, ontstaan geregeld kleine storingen met daar omheen tegen de klok in draaiende wind. Depressie Zo’n storing, een klein lagedrukgebied liggend bij Groot Brittannië, is nu bepalend of we in een koude oostelijke stroming met flinke vorst terechtkomen of dat we met een zuidwestelijke zeewind met hogere temperaturen te maken krijgen. Als dit ‘laagje’ op drift gaat en zuidelijk van ons land passeert komt de kou binnen met zondag/maandag mogelijk een pak sneeuw, als het midden over ons land gaat is Noord Nederland koud en sneeuwrijk en het zuiden nat en ‘warm’. Als het noordelijk langs gaat belanden elke weerfreak en menig schaatsliefhebber in Nederland in een eigen ‘depressie’! Want de echte winter was immers zo dichtbij! Schaatsplezier? Wat wij wel weten is dat we in deze coronatijd heel goed een winterse oppepper voor de mensen kunnen gebruiken. De verdere ontwikkelingen, zowel vanuit de overheid als vanuit de weermodellen, worden nauwgezet gevolgd en alle mogelijkheden benut! Als het doorgaat zullen de voortdurende instructies aan schaatsend publiek door de bewoners rondom de ijsbanen enige overlast kunnen ervaren, waarvoor bij voorbaat excuus! Aad van Winden, secretaris IJsclub Vlietland

Werkwijze en veiligheidsregels op de ijsbaan van Schipluiden bij natuurijs Nederlandse winters zijn grillig, maar als de voorspelde kou doorzet gelden op de ijsbaan in deze CORONA tijd strikte regels, die zondermeer moeten worden nagekomen! Als er een openstelling van de ijsbaan komt zal het van de blijvende discipline van onze bezoekers afhangen hoe lang dat duurt! Alle regels gelden zoals door de overheid zijn vastgesteld: * Steeds 1,5 meter afstand, zowel in wachtrijen en ook op het ijs. * Corrigeer elkaar voortdurend waar dat nodig is, alleen dan houden we de baan open. * Wees sociaal en heb geduld, schaatsplezier is een sociale activiteit. * Neem uw mondkapje mee en houd deze op tot u gaat schaatsen. * Blijf bij ziekteverschijnselen thuis!

Jong geleerd is oud gedaan. Ook in Maasland! Foto's: Maasland's IJs Vermaak, Theo van Paassen en GvW-T

Regels voor schaatsen bij Maasland's IJsvermaak in coronatijd • Alleen leden van de ijsclub hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart toegang tot de ijsbaan (er worden geen nieuwe leden ingeschreven op de baan). Degenen die hun lidmaatschapskaart nog niet hebben ontvangen, kunnen deze bij toegang in de periodes dat de ijsbaan is geopend afhalen. • Volg de aangegeven routes voor parkeren en looproutes. • Hou op looproutes en ijsbaanterrein te allen tijde 1,5 meter afstand en draag een mondkapje. Dit geldt niet op het ijs. • Het aan- en uittrekken van kleding en schaatsen dient te gebeuren op de daarvoor aangegeven plaatsen. • Schaats zoveel mogelijk individueel. o Voor alle personen vanaf 18 jaar geldt: invullen van de aanwezigheidslijst. (Bij het maximum van 100 personen op het ijsbaanterrein is er pas weer toegang in het volgende tijdslot.) Schaatsen in groepen van maximaal 2 personen met afstand tussen de groepjes van minimaal 5 meter! Er is een tijdslot van max. 1,5 uur aanwezigheid; daarna wordt het ijs verzorgd en gewisseld voor het volgende tijdslot; • Bezoekers moeten zelf voor drinken, eten en versnaperingen zorgen. Verkoop van koek en zopie is voor de ijsclub verboden! • Er is alleen toegang tot het clubgebouw voor toiletbezoek waarbij mondkapje verplicht is. • Volg altijd instructies en aanwijzingen van de vrijwilligers op en spreek elkaar aan op deze regels!

Zo houden we het bezoek aan de ijsbaan veilig voor iedereen!!

Er is geen catering, er worden geen schaatsen geslepen en er is geen ruilbeurs. Alleen voor toiletgebruik is het clubhuis te betreden MET mondkapje op. Toegang uitsluitend voor bestaande leden. Er worden geen nieuwe leden ingeschreven. Ieder lid vanaf 13 jaar dient te reserveren d.m.v. een tijdsblok via de link op website, facebook of twitter. Elke dag kan vanaf 18.00 uur een blok voor de volgende dag worden gereserveerd. Kinderen t/m 12 jaar hebben vrij toegang, ouder/begeleider per kind dient ook een reserveringsblok in te vullen. Uw lidmaatschapskaartjes worden in de dorpskernen Schipluiden en Den Hoorn op zaterdag thuis bezorgd. (mits de verwachte koudegolf doorzet)! Leden, wonend buiten deze twee dorpen, kunnen de kaartjes ophalen bij de ijsbaan tijdens het door u gereserveerde tijdsblok. We zijn heel strikt met de regels, volg altijd de aanwijzingen op van het bestuur, vrijwilligers en van toezichthouders. Lees wel ook altijd eerst de laatste informatie op de site: ijsclubvlietland.nl Facebook: www.facebook.com/ijsclubvlietland Twitter: twitter.com/ijsvlietland Bestuur IJsclub Vlietland

"Vrolijk ijsplezier in Maasland in voorgaande jaren"