Page 1

Jouw NVM makelaar uit Midden-Delfland

13e jaargang 31 oktober 2019

015 - 761 81 28

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Gemeentenieuws

2,3

STIJF, MOE OF PIJN? CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Kom jij ook naar de sinterklaasshow in Den Hoorn? Het duurt niet zo lang meer, dan komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar Midden-Delfland. Uiteraard brengt hij een bezoek aan de drie dorpen van onze gemeente. En voor de kinderen is er weer een leuke sinterklaasshow. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

Elektrische plantbestrijding In Maasland is afgelopen week een proef gehouden om de ridderzuringplant te bestrijden met elektriciteit. Eerder dit jaar bleek het bestrijden van de woekerende Japanse Duizendknoop, familie van de Ridderzuring, door middel van elektriciteit succesvol. De Ridderzuring is vooral in weilanden te vinden en is vanwege zijn dikke wortel alleen door uitgraven te verwijderen. De gehouden proef moet uitwijzen of dit ook middels stroomstoten met een stok kan. Het Agrarisch Collectief Midden-Delfland verwacht in het voorjaar duidelijkheid te hebben.

Sinterklaas heeft het al heel erg druk. In zijn kasteel in Spanje draaien de Zwarte Pieten op volle toeren. Alles moet in gereedheid gebracht worden om de tocht naar Nederland probleemloos te laten verlopen. Op zaterdag 23 november zal Sint onze omgeving met een bezoek vereren. Zoals gebruikelijk begint hij in Den Hoorn. Om 10.30 uur meert de Pakjesboot aan ten hoogte van De Bolle Kickert waar burgemeester Arnoud Rodenburg en Elena Meloni de Sint zullen verwelkomen. Er worden heel veel liedjes gezongen en daarna volgt er een rondtocht door het dorp. Sinterklaasshow Gelukkig neemt Sint alle tijd om iedereen onderweg een handje te geven. Ook de ondernemers kunnen op zijn belangstelling rekenen. Voor alle lieve kinderen zijn er, zoals ieder jaar, weer twee

Sinterklaas komt natuurlijk ook weer naar Den Hoorn.

sinterklaasshows in de Hoornbloem. Dit keer met Anders met Sander. Deze shows beginnen om 11.00 uur en om 13.00 uur en du-

Nieuwe Kerk is niet meer De Nieuwe Kerk in Maasland die sinds 10 juli 1958 onderdak verleende aan de Gereformeerde Kerk van Maasland, is niet meer. Op 2 september jl. werd de laatste dienst gehouden. Nu heeft de slopershamer korte metten met

het gebouw gemaakt om zo ruimte voor woningbouw te creëren. Lang niet iedereen is blij met sloop van het gebouw van pas ruim 60 jaar oud. Wilt u meer weten? Er is een boekje uitgegeven “Herinneringen aan de Nieuwe Kerk en de

Oude Kerk te Maasland” waarin u de geschiedenis en allerlei interessante wetenswaardigheden kunt lezen. Het boekje is uitgegeven door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Maasland.

ren 60 minuten. Kaarten à € 2,50 zijn verkrijgbaar bij Wessels Kaas en Noten en bij Oog voor Ogen in Den Hoorn, tegen contante beta-

Foto: GvW-T

ling. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Wees er snel bij, want op = op!

Horrorconcert Caecilia Op zaterdagavond 2 november om 20.15 geeft de gehele muziekvereniging Caecilia Schipluiden een gruwelijk spannend horrorconcert: Caecilia’s Fright Night. De avond staat in het teken van een spannend halloweenverhaal, waarbij vele bloedstollende muziekstukken worden gespeeld. De

avond is overigens voor alle leeftijden! Kaarten zijn €8,50, en voor kinderen onder de 12 zelfs gratis! Locatie is De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10, in Schipluiden! Bent u erbij, bij bij hét spannendste concert van Nederland?

Krant zoekt herinneringen aan bevrijding Komend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Deze belangrijke en historische gebeurtenis laat Uitgeverij West Media niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom geven wij op donderdag 30 april 2020 een speciale editie van deze krant uit die helemaal in het teken van ‘75 jaar bevrijding’ staat. Uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. Kent u bijzondere verhalen uit die periode of heeft u de beDe sloop van de Nieuwe Kerk vorige week in volle gang

Foto: Koos van der Lee

vrijding bewust meegemaakt? Misschien bestaat uw bedrijf of vereniging 75 jaar of is uw huis in 1945 gebouwd? Kent u iemand die op 5 mei 1945 geboren is? Stuur al uw tips, verhalen, herinneringen en foto’s van 75 jaar geleden op naar 75jaarbevrijd @uitgeverijwestmedia.nl. Wij maken uit alle inzendingen een selectie en misschien komt úw bijdrage wel in onze speciale bevrijdingseditie.


2

|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

Gemeenteberichten Donderdag 31 oktober 2019

week 44

Gratis met De Mus op pad, ook in Maasland

Snel uw melding doorgeven over de buitenruimte?

U kunt gratis gebruik maken van De Mus. De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners eenvoudig erop uit kunnen in de buurt.

Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, losgeraakte putdeksels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, grafiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen.

Bestemmingen Er rijden twee Mussen in Schipluiden en Den Hoorn. Zo kunt u bijvoorbeeld met De Mus naar activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, op bezoek in het Reinier de Graafziekenhuis of boodschappen doen bij de supermarkt. In Maasland rijdt één Mus. Hier kunt u met De Mus bijvoorbeeld naar activiteiten in de Singelhof, langsgaan bij familie en vrienden in het dorp of boodschappen doen in Koningshoek. Ook kunt u vanuit Maasland met De Mus naar het gemeentehuis. Wilt u reserveren? De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt De Mus reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70. Medewerkers van De Mus zijn maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. Of u stuurt een e-mail naar demus@ggz-delland.nl. U moet uiterlijk twee uur van tevoren reserveren. Kijk voor alle informatie ook op de website www.middendelland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoersproject De Mus. Op de website vindt u ook een ilmpje waarin we u uitleggen hoe De Mus werkt.

Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelland.nl/melding

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op 13 november Op woensdag 13 november hebben alle medewerkers van de gemeente een gezamenlijke bijeenkomst. Het gemeentehuis is daarom tot 10.30 uur telefonisch niet bereikbaar en gesloten voor bezoek.

RAADSINFORMATIE Commissievergadering Op dinsdag 5 november 2019 is er een Commissievergadering in het gemeentehuis van Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar met mogelijkheid tot inspreken. U kunt de commissievergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken en u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelland.nl/webcast. Agenda • Voorstel inzake voorgenomen besluit Gemeenschappelijke Regelingen Avalex en Omgevingsdienst Haaglanden tot inschrijving lidmaatschap VNG werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen • Voorstel aankoop perceel grond en uitgifte in erfpacht op bedrijfsterrein Harnaschpolder • Voorstel inzake motie 6 Bedrijfsverplaatsing voor woningbouw • Voorstel tot het benoemen van een lid van de Rekenkamer De vergaderstukken zijn in te zien • Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden

Aanvragen en Besluiten

• Via www.middendelland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken • Tablets / app IBabs Pro Inloggegevens: site: Middendelland / Email: burger / Wachtwoord: burger • www.ibabs.eu Inloggegevens: site: Middendelland / Email: burger / Wachtwoord: burger Inspreekmogelijkheden Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De spreektijd is maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan zes aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort. Voor aanmelding en nadere informatie kunt u contact opnemen met de grifier, Arjan de Vos, via het telefoonnummer (015) 380 41 08 of het e-mailadres grifie@middendelland.nl. Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelland.nl/mailservice.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

Maasland

AANVRAGEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen - Aangevraagde vergunning voor het vellen van bomen voor het bouwrijp maken van een perceel aan de Lookwatering nabij huisnummer 54 (sectie H 3655) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0511).

Omgevingsvergunningen - Aangevraagde vergunning voor het aanpassen van een voorgevelkozijn aan de Westgaag 4, 3155 DE Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0508).

- Besluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen als parkeerplaatsen bedoeld voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen of pluginhybride voortuigen nabij Plantage 13, 3155 AW Maasland (19Z.004912).

BESLUITEN BESLUITEN Verkeersbesluit - Besluit tot het aanwijzen van een parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Prins Hendriklaan 15, 2635 JG Den Hoorn.

www.middendelfland.nl

Verkeersbesluit - Besluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen als parkeerplaatsen bedoeld voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen of pluginhybride voortuigen nabij Herenwei 7, 3155 TT Maasland (19Z.005194).

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden


31 oktober 2019 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 31 oktober 2019

Vervolg Aanvragen en Besluiten

week 44

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Geheel Midden-Delfland aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

VOORNEMEN TOT BESLUITEN Uitschrijving BRP - Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland heeft het voornemen de adresgegevens van de volgende persoon ambtshalve uit te schrijven uit de BRP: A.M. Milczak geboren 14-07-1971. Betrokken personen kunnen tot twee weken na bekendmaking aangifte doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland bij de gemeente Midden-Delfland. Na deze datum wordt het voornemen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat zij dan administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen

OVERIGE Regelgeving - Op 16 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de Subsidieregeling ouderenbonden 2019-2022 vastgesteld. - Op 20 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen en heffingen Midden-Delfland 2020 (Incassoreglement Midden-Delfland 2020) vastgesteld.

www.middendelfland.nl

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Goudkoorts kortingen bij Bakkerij vd Berg KENNISGEVING AANVRAAG

OMGEVINGSVERGUNNING LOCATIE WESTGAAG 104 B De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend: WEEK

44

Op 16 augustus 2019 heet GeoPower Vastgoed B.V., te Maasland, een aanvraag ingediend om een vergunning voor de activiteit ‘Milieuneutraal veranderen’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie, aan de Westgaag 104 b, te Maasland, gelegen in de gemeente Midden Delland.

31 OKT 2 NOV

T/M

JUMBO T/M 3 NOV

PROEF SNEL ONZE PRIJSWINNAARS:

SPECULAASTAARTJE EN 250 GRAM PEPERNOTEN WEEK

WEEK

45

45

7 NOV T/M 9 NOV

T/M

van 9,15

€7,50

JUMBO

JUMBO T/M 10 NOV

Tot en met 20 september 2019 kunnen belanghebbenden zienswijzen met betrekking tot deze omgevingsvergunningaanvraag schritelijk of mondeling kenbaar maken.

4 voor

8 voor

€4,-

€2,-

SPECULAAS GEVULDE KOEKEN

Gevuld met 100% amandelspijs

Deze veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan (milieuneutraal veranderen). Voor het behandelen van de aanvraag geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken (artikel 3.7, Wabo), waarbinnen een besluit wordt genomen. Vervolgens wordt een kennisgeving van het besluit gepubliceerd en kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen het besluit.

7 NOV 9 NOV

T/M 10 NOV

De vergunningaanvraag betret het milieuneutraal plaatsen van warmtepompen in een bestaand bouwwerk.

8 WITTE PUNTJES Heerlijke boterzachte witte punt broodjes

Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u terecht bij: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Directie Warmte en Ondergrond Postbus 20401 2500 EK Den Haag 06 15 11 86 25 omgevingsvergunning@minezk.nl

|

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

familieberichten Geboren in de oorlog op het hoofd. In het zeemansleven niet geloofd. Tussen de koeien was je leven. Daar heb je alles voor gegeven. Bij de Boonervliet lag je huis. Boerderij de Karperhoeve was je thuis. Rust zacht !!

Voor de vele kaarten met woorden van waardering voor wie hij was, telefoontjes, appjes, handdrukken en knuffels naar aanleiding van het overlijden van mijn lieve man, onze lieve Pa en Opa

Dick van Roest

Dankbaar voor alle liefde en humor die hij ons tot het eind heeft gegeven hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze lieve, zorgzame vader en opa

Johan Jakob Hollaar

willen wij u hartelijk danken. Het was en is hartverwarmend en troostend.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1: 1

~Jan~ in de leeftijd van 78 jaar. Co Hollaar-Hoogendam Gert-Jan en Ariënne Robin Lotte Ineke en Pieter Inez en Davey Els en Dennis

Martha van Roest - de Vos, kinderen en kleinkinderen Maasland, oktober 2019

Àdieu

23 oktober 2019 Zuidbuurt 5 3141 EN Maassluis

Matha de Jongh van den Berg

Al

27 augustus 1945 27 oktober 2019

jaar!

30

Gedurende 51 jaar echtgenote van Aart de Jongh

De begrafenis heeft dinsdag 29 oktober, na een afscheidsdienst in de Oude Kerk, plaatsgehad op de Gemeentelijke Begraafplaats in Maasland.

Moeder van Maja, Iris en Koerd Schoonmoeder van Mairo, Alexander en Anna

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Grootmoeder van Rein, Jonas, Vera, Abel en Luna Onze eigen, strijdbare, creatieve en stijlvolle vrouw, mama en oma is er niet meer.

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Wij gaan jou en je warmte ontzettend missen. Matha is thuis waar wij graag deze dagen met haar samen zijn. Correspondentieadres: Senz Uitvaartbegeleiding Dhr. A. de Jongh Kerkplein 6 3155 AM Maasland

Live a life Stella de Regt | 06 - 26 30 25 01 info@stellalarauitvaartzorg.nl

www.stellalarauitvaartzorg.nl

Met Lelie heeft u een persoonlijk afscheid in kleine kring. € 2.498,Wilt u meer weten over De Laatste Eer pakketten, bel 015 251 11 88 of mail ons info@de-laatste-eer.nl

Wij willen u graag op donderdag 31 oktober van 19.30 tot 20.30 uur ontmoeten in het Trefpunt, Kerkplein 11 in Maasland. Vrijdag 1 november nemen wij in besloten kring afscheid van Matha, waarna de crematie zal plaatsvinden. Car, vois-tu, chaque jour je t’aime davantage, Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain.

Spiritueel ontwaken via

SPIRITUALITEIT IN JE DAGELIJKS LEVEN

Aanvaarding en overgave? www.spiritualiteitinjedagelijksleven.nl

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

DE UITVAARTVERENIGING DIE U KENT

Samen voor een waardevolle herinnering. Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendel and.nl www.uitvaartmiddendelfland.nlMarjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | www.senz.nu

Met Aster heeft u een respectvolle crematie tegen lage kosten. € 1.699,Vanuit het hart met oog voor detail John en Margret van Kleef

Wilt u meer weten over De Laatste Eer pakketten, bel 015 251 11 88 of mail ons info@de-laatste-eer.nl

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

DE UITVAARTVERENIGING DIE U KENT


31 oktober 2019 De Schakel MiddenDelfland

Maaslander overlijdt na ongeval Een 23-jarige man uit Maasland is in de nacht van zaterdag op zondag op de Broekpolderweg in Vlaardingen met zijn scooter ten val gekomen. De man overleed aan zijn verwondingen. De Maaslander werd die nacht rond 02.30 uur naast zijn scooter gevonden. Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer, waarna ook agenten en ambulancepersoneel eerste hulp verleenden. Dat kon echter niet meer baten, omdat hij aan zijn verwondingen was overleden. De man is naar alle waarschijnlijk door een gat tussen rijplaten op de weg ten val gekomen. Later bleek ook al een fietser op de zelfde plek eerder ten val te zijn gekomen en daar een aantal gebroken ribben aan over hield.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Maassluise Courant denkt aan het milieu en wordt daarom vervaardigd met een waterloos drukproces. Tevens drukken wij de krant op volledig gerecycled papier.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

5

Jan heeft het eindbedrag à € 766.300,- nooit geweten Regelmatig zijn er activiteiten om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Team Westland ging voor de vierde keer de Col du Tourmalet op. Schipluidenaar Jan Alsemgeest zou meelopen. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Team Westland bestaat uit allemaal mannen en vrouwen die ieder hun eigen reden hebben om de sportieve uitdaging aan te gaan. Doel is om geld op te halen voor met name lokale projecten tegen kanker. Fer Alsemgeest uit De Lier liep ook mee. Zijn familie had al vijf leden verloren aan deze ziekte maar Fer mocht genezen van slokdarmkanker. Daarom wilde hij iets terugdoen. Zijn broer Jan uit Schipluiden zou met hem meegaan onder het motto: “You’ll never walk alone. En dat is gewoon zo.” Gemotiveerd Jan was een goede loper. Hij had al heel veel afstanden op zijn naam staan. De Tourmalet zag hij als een mooie uitdaging. Hij organiseerde zelfs al eerdere activiteiten om vooral flink geld op te halen. Nu zou hij samen met Helma, met wie hij aan het begin van de zomer trouwde, en zijn broer naar Frankrijk gaan om de tocht te lopen. Het lot besliste echter anders. Tijdens de keuring bleek ook

Jan Alsemgeest liep voor Team Westland.

Jan slokdarmkanker te hebben. Toch was hij vol goede moed. Hij regelde dat zijn behandeling om de beklimming van de Tourmalet heen zou worden afgesproken. Maar daags voordat hij in het vliegtuig zou stappen, moest hij van het hele plan afzien; hij was veel te ziek. Emotioneel Fer ging wel. Broer Willem en schoonzus Jet waren naar Frankrijk afgereisd om de twee man-

Foto: GvW-T

nen te verzorgen maar nu Jan op het laatste moment moest afhaken, besloten Willem en Jet in zijn plaats te gaan lopen. Het werd een emotionele tocht. Met hun actie haalde de familie Alsemgeest een kleine € 14.000 op. De totale opbrengst van € 766.300,- werd in Naaldwijk bekend gemaakt. Jan Alsemgeest heeft zelfs dat niet meer mee mogen maken. Op 2 oktober heeft Schipluiden afscheid genomen van een fervente loper.

Kinderkringloop Zoekt u goedkope en zo goed als nieuwe kinderspullen? Of wilt u ze juist inleveren voor een goed doel? De Kinderkringloop is open op zaterdag 2 november van 10 tot 13 uur in gebouw de Rijstuin Woudseweg 26 in Den Hoorn. Er zijn: alle maten winterkleding tot 10 jaar, schoenen, laarzen,

speelgoed, boekjes, puzzels, spellen, sportartikelen, fietsjes, kinder-wandelwagens, autostoeltjes, bedjes, box, commode, boekenkast/bureautje, en nog veel meer. Inleveren van spullen voor de leeftijd tot 10 jaar is daar ook welkom, wel graag schoon en goed bruikbaar. En er is een koffietafel voor

een gezellig contact. De opbrengst gaat weer voor 50% naar de Stichting Droom je Thuis in het Westland, de Stichting Kinderen van de voedselbank, en 50% is bestemd voor de kerk, ook vaak voor kinderen bestemd. Voor meer informatie zie www.woudtsekerk.nl of voor vragen info@woudtsekerk.nl

Pompoenfietsen op herhaling Afgelopen zaterdag 26 oktober vond een nieuwe soepfietstocht plaats: Pompoensoepfietsen. Het werd een smaakvolle tocht door Westland, Midden-Delfland, Delfgauw en Delft. Door de stevige wind en de peperproeverij ook een pittige tocht, die op vrijdag 15 november op herhaling gaat. In navolging van het Courgettesoepfietsen, Snertfietsen en Tomatensoepfietsen willen organisatoren Fietsen voor m’n eten, Bezoek Westland, Slow Food Rotterdam en PUUUR Midden-Delfland met deze fietsroute laten zien dat onze regio niet alleen aantrekkelijk en gevarieerd is om te fietsen, maar dat er ook veel te proeven is als het gaat om gezond eten en streekproducten. Voorfietser Marja liet het groepje meefietsers via een leuke route zien bij welke stalletjes langs de weg je terecht kunt voor het bij elkaar fietsen van ingrediënten voor pompoensoep. Onderweg kregen de fietsers uitleg over de teelt van pepers, voor de pit in de soep, bij Westland Peppers in De Lier en konden ze verschillende soorten proeven. Bij Kaas- en Zuivelboerderij Van Winden in Schipluiden werd roomboter voor de kruidenboter gehaald en een rondleiding door de zuivelmakerij gegeven. Bij Hoeve Biesland in Delfgauw bezochten ze Poeldijker ‘Bakker

Jan’ (Bronswijk) voor speciaal emmerbrood. De soep werd klaargemaakt bij Stadstuinderij BuitenLeeft in Delft op de houtkachel in de bijzondere kas, nadat eerst de winterwortel zelf geoogst werd en alle ingrediënten gezamenlijk gesneden werden. Voor het Pompoensoepfietsen op vrijdag 15 november is op dit moment nog voldoende plaats. Deelnemers kunnen zich via www.fietsenvoormijneten.nl aanmelden. De route begint om 10:00 met een bakkie koffie bij NON Pop-Up in De Lier en onderweg wordt een lunchstop bij Piece of Cake in Den Hoorn gemaakt. Deelname aan het Pompoensoep-

fietsen kost 17,50 euro per persoon (dit is inclusief de kosten voor de ingrediënten voor de soep, exclusief consumpties bij de start en onderweg en fietshuur). Het initiatief Fietsen voor m’n eten bestaat inmiddels ruim twee jaar en zo lang is Marja ook niet meer in de supermarkt geweest om haar eten te kopen. Zij fietst sinds augustus 2017 al haar eten langs de weg en bij kleine winkeliers bij elkaar. Haar Facebookgroep ‘Fietsen voor m’n eten – Westland’ heeft inmiddels al meer dan 5000 leden en de regio’s Salland en Krimpenerwaard hebben zich bij het Fietsen voor m’n eten initiatief aangesloten.

Het pompoenfietsen voerde ook langs kaasmakerij Van Winden

Foto: PR

Kerken Midden Delfland Zondag 3 november

Protestantse gemeente Maasland 10.00 uur: ds. R. Oldenboom, Delft, missionaire dienst, kinder- en jeugdkerk. 10.00 uur Singelhof: ds. B. W. J. de Ruyter, dienst voor ouderen. Woensdag 6 november 19.30 uur: ds. S. TJ. van der Hauw, dankstond voor gewas en arbeid. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zaterdag 2 november 19.00 uur: Viering van Allerzielen m.m.v. St. Caecilia Voorgangers: Parochianen Zondag 3 november 9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorganger: pastor D. Verbakel Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst in de aula van Scholengemeenschap Lentiz in Maasland 10.00 uur: Tienerdienst, m.m.v. Ton Molenaar, de jeugdband en de jongeren. Protestantse gemeente Schipluiden 10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest, H.A. 19.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest, H.A. en dankzegging. Woensdag 6 november 19.30 uur: ds. E. Dibbets van der Roest, dankstond. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 2 november 19.00 uur: Viering van Allerzielen m.m.v. het Dameskoor Voorganger: pastor H. Berbée Zondag 3 november 09.30 uur: Woord- en Communieviering met samenzang Voorganger: parochianen Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn 10.00 uur Woudtse kerk: ds. E. Agterhuis, Heinenoord. 19.00 uur De Rijstuin: ds. A. Christ, Katwijk. Woensdag 6 november 19.30 uur: ds. B. Lamain m.m.v. het Woudtse kerkkoor, dankdag. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 2 november 19:00 uur: eucharistieviering allerzielen m.m.v. dameskoor Con Amore. Voorgangers: pastor E. Stok en pastor M. Kerklaan. Zondag 3 november 11:00 uur: eucharistieviering met zang van de mannencantorij. Voorganger: pastor E. Stok.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

“Herinneringsavond was erg waardevol” Maasland- De lichtjes wijzen de weg naar ‘t Trefpunt. Daar heeft vorige week de derde Herinneringsavond van Senz Uitvaartbegeleiding plaatsgevonden. Een mooie avond van verbinding, die erg gewaardeerd werd. Door Gemma van Winden-Tetteroo Als je iemand verliest die je dierbaar was, voel je je vaak heel alleen. Kan een ander jouw gemis begrijpen? De gasten die vorige week donderdag bij de Herinneringsavond van Senz waren, voelden begrip en verbondenheid; samen in warmte en licht herdenken. Samen het verdriet van het loslaten mogen voelen. Aan het begin van de bijeenkomst werd er voor iedereen die zo node gemist wordt, een kaarsje aangestoken, dat een plekje kreeg in een groot hart. Even samen stil staan.

Gemis De dames van Senz, Marjolein, Marian, Annemieke, Joke en Esther, verzorgden mooie teksten, gedichtjes en herinneringen. Marcel Luntugan gaf met zijn warme stem en zijn gitaar de gasten de gelegenheid om de gesproken en gezongen woorden op zich in te laten werken. Muziek vertolkt vaak gevoelens die eigenlijk niet onder woorden gebracht kúnnen worden. “Mooi waren de dagen waarop we dachten dat het voor altijd was. Maar alles veranderde voorgoed van een onbezorgd leven in een intens gemis. Omdat dat wat mij zo dierbaar was, er nu niet meer is.” Sterretjes voor mama Saskia Heel indrukwekkend was het moment waarop Quincy (9) en Naomi (4) naar voren mochten komen om voor hun lieve mama Saskia, die tijdens de vakantie in augustus plotseling was overleden, sterretjes hartjes aan te steken. Hartjes van liefde. Zo jong, zo gemist. Verder “Hoe doe je dat, verder leven? Vergeef me als ik volschiet, ook na al die jaren nog. Jaren van heftig gemis. Luister naar mijn verhaal. Sla een arm om me heen en ontwijk me niet.” Marjolein: “Wat is rouwverwerking? Hoe doe je dat? Er is geen protocol, geen goed of fout. Gedenkdagen zijn dagen om ons de gebeurtenissen in ons leven die belangrijk zijn, in herinnering te blijven brengen. Er past een verhaal bij. We schudden die herinneringen niet van ons af, die horen bij ons. De geboortedag van een dierbare zal nooit meer als verjaardag gevierd worden, maar wel als de dag waarop hij of zij geboren is.”

Alle kaarsjes als herinnering aan de overleden dierbaren, zijn verbonden in liefde.

Foto’s: GvW-T

Verdriet delen Eén van de dames van Senz vertelt uit eigen ervaring. “Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verdriet om een dierbare. Het leven met elkaar, dat zo gewoon en vanzelfsprekend was, is ineens voorbij. Toen mijn man op 48-jarige leeftijd overleed, stond voor mij en de kinderen de tijd stil. Maar je moet verder. Verdriet is ingewikkeld, Iedereen gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om. Wij konden ons verdriet gelukkig wel delen. Met elkaar huilen, lachen en van elkaar leren.” Lotusbloem Aan het eind van de bijeenkomst bedankt Marjolein Haalmeijer haar gasten. “Ons werk is intensief, maar zo ontzettend mooi. Dank

Quincy en Naomi mogen hartjes sterretjes aansteken voor hun lieve mama Saskia

dat wij op die hele emotionele momenten naast u mochten staan,” zo zegt zij namens het team van Senz. “Dank voor al die mooie en bijzondere momenten waarop wij een stukje met u mee mochten lopen. Wij hopen dat u hier vanavond verbondenheid, wat houvast en troost heeft kunnen vinden.” Niet voor niets staat de lotusbloem in het logo van Senz. “Die bloem groeit onder water en vindt altijd een weg naar het licht, hoe diep het water ook is.” Waardevol Na afloop praten de gasten nog wat na. “Het is wel duidelijk dat hier heel veel behoefte aan is,” zo zegt één van de aanwezigen. “Wij hebben de begeleiding van Senz als ontzettend waardevol ervaren. De dames werken vanuit hun passie. Hun zorg voor ons was ècht gemeend, dat voel je. In die intens verdrietige dagen rondom een afscheid, heb je iemand nodig die jou aanvoelt, iemand waar je op terug kunt vallen. Iemand die ervoor zorgt dat jij jouw dierbare het afscheid kunt geven waar jij zelf ook weer mee verder kunt.” Verwerking Twee andere dames zeggen: ‘Rouwverwerking is een proces waar je doorheen moet. Om weer ruimte om je heen te krijgen. Vaak doe je twee stappen vooruit en dan weer drie achteruit. Soms kun je zomaar een ontzettende rotdag hebben, door een paar woorden, een muziekje of ook zonder aanleiding. Daarom ben ik echt blij dat ik gekomen ben. Ik voel het als samen delen, als een stukje verwerking.”

Marjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | Kerkplein 6 | 3155 AM Maasland | www.senz.nu

Presentatie over “Keuzes in de laatste levensfase’’ Er is geen ontkomen aan, het levenseinde. Ieder van ons krijgt er vroeg of laat mee te maken. Kun je ook dan nog zelf de regie houden? Op maandagmiddag 25 november zal er in de zaal van Kickerthoek Den Hoorn een presentatie van de Levenseinde Academie plaats vinden. De Levenseinde Academie is een kenniscentrum dat informatie en ervaringen deelt over keuzevrijheid aan het einde van het leven. De presentatie “Keuzes in de laatste levensfase” is voor iedereen die meer wil weten over wat wel en niet

kan op het gebied van een zelfgekozen levenseinde. Onder andere de keuze voor niet (meer) behandelen en voor euthanasie – ook bij dementie – komen ter sprake. De middag wordt georganiseerd door SWMD en Careyn en is gratis toegankelijk voor inwoners uit Midden-Delfland. Inloop vanaf 14.30 uur, start van de presentatie om 15.00 uur. U bent welkom in de Kickerthoek, Prins Willem Alexanderhof 2, 2635 JM Den Hoorn. Bij vragen kunt u contact opnemen met SWMD, Eva Greveling via 015-2625864.

Adviesraad Sociaal Domein overlegt met wethouders In de gemeente Midden-Delfland is een Adviesraad Sociaal Domein actief. Deze raad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Meestal wordt advies gegeven op verzoek van het college. Soms wordt ook ongevraagd advies gegeven, als de adviesraad dat nodig acht. Op 16 oktober jl. heeft de adviesraad een periodiek overleg gehad met wethouders Horlings en Renzen, die verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein. Ook een beleidsambtenaar was hierbij aanwezig. Er werden positieve ontwikkelingen gemeld betreffende de werkvoorziening, vooral ook vanwege de lokale vraag naar arbeidskrachten. We spraken over de concept begroting voor 2020 en de

consequenties voor het sociaal domein. Ook kwamen ter sprake de tekorten in de jeugdzorg, het huisvestingsbeleid en de gevolgen van de invoering van het zogeheten abonnementstarief en het resultaatgericht werken. Het preventienetwerk, met daarin onder andere aandacht voor eenzaamheid, was ook onderwerp van gesprek. De Adviesraad heeft dit ervaren als een zinvol gesprek, waardoor toekomstige adviesaanvragen beter kunnen worden beoordeeld. Per 1 januari 2020 zullen er twee vacatures ontstaan in de adviesraad, als gevolg van het periodiek aftreden van twee leden. Mocht je interesse hebben en denken een bijdrage te kunnen leveren, let dan op de advertentie in deze Schakel.

Leren programmeren met MakeyMakey en Scratch In de Maakplaats zijn de aankomende periode weer volop gratis activiteiten voor de jeugd. Woensdag 6 november is in Maassluis de workshop MakeyMakey. Makey Makey is een printplaatje waarmee eenvoudig alles in een toetsenbord wordt veranderd. Je koppelt het apparaatje via een usb-kabel aan je computer en daar-

na verbind je het met dingen die je als toetsen wilt gebruiken. Donderdag 7 en 14 november is de workshop ‘Leuk een spreekbeurt!’ waarbij je in twee keer een PowerPoint presentatie leert maken. Meedoen? Meld je snel aan want voor beide workshops zijn er nog maar een paar plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via de website www.de-

bibliotheekdeplataan.nl in de Agenda (Maakplaats). Op zaterdag 9 november kan je in Den Hoorn leren programmeren met Scratch. Scratch is een goede manier om kennis te maken met programmeren. In Maassluis werken we met dit programma bij CoderDojo, iedere laatste zaterdag van de maand.

Wonen Midden-Delfland viert 100-jarig bestaan Op 5 november 1919 wordt in Den Hoorn Woningbouwvereniging Sint Willibrordus opgericht. Nu, 100 jaar later, vieren we op 5 november 2019 ons jubileum. Dit jaar bestaat Wonen Midden-Delfland 100 jaar! Een prachtige mijlpaal die we mede dankzij onze relaties en huurders hebben behaald. Wonen Midden-Delfland is een sterk lokaal verankerde woningcorporatie en zet zich al 100 jaar in voor huurders in Schipluiden, Den Hoorn en Maasland. Met een hechte club gedreven collega’s werken we enthousiast en energiek aan woonplezier voor jong en oud. Stukje geschiedenis voor de liefhebber Op 5 november 1919 vindt in Den Hoorn, destijds de gemeente Hof van Delft, de oprichting plaats van Woningbouwvereniging Sint Willibrordus. Onze oudste voorganger. Op 8 december 1924 wordt er een stuk grond aan de Dijkshoornseweg gekocht voor vier gulden per m2. Op die grond gaat de woningbouwvereniging 16 arbeiderswoningen

bouwen, in wat later de G.J.A. van Marrewijkstraat wordt. In dezelfde periode worden nog 18 woningen gebouwd. Dit wordt de Sint Willibrordusstraat. Beide projecten zijn in 1927 klaar voor de nieuwe bewoners. De woningen zijn nog steeds in ons bezit. In 1919 wordt ook in Schipluiden een woningbouwvereniging opgericht: woningbouwvereniging Schipluiden, Sintmaartensregt, Hodenpijl en Keenenburg. In 1969 fuseren Woningbouwvereniging Sint Willibrordus en woningbouwvereniging Schipluiden. Samen gaan zij verder onder de naam Sint Willibrordus. En op 3 september 1969 vindt de oprichting plaats van de Algemene Woningstichting Maasland die het gemeentelijk woningbezit in Maasland overneemt. Op 1 januari 2010 fuseren de Algemene Woningstichting Maasland en Woningstichting Sint Willibrordus, na een periode van informeel samenwerken. Al in 2004 zijn de gemeenten Maasland en Schipluiden samengegaan in de nieuwe gemeente Midden-Delfland. De nieuwe naam van de woningcorporatie

is dan ook Wonen Midden-Delfland. Inmiddels heeft Wonen Midden-Delfland circa 1.700 woningen in de gemeente Midden-Delfland. Dat is bijna 22% van de complete woningvoorraad. Hiermee vervullen we een belangrijke volkshuisvestelijk functie binnen de gemeente. Er is veel bereikt en daar zijn we trots op. De woningen staan er goed bij en daar hebben de afgelopen 100 jaar veel mensen een belangrijke bijdrage aan geleverd. 100 jaar volkshuisvesting Op 5 november vieren we samen met onze relaties en huurders ons 100-jarig bestaan. We kijken die dag met elkaar terug naar het verleden, staan stil bij het nu en blikken vooruit in de toekomst.


31 oktober 2019 De Schakel MiddenDelfland

Douwe Bob te gast Op Hodenpijl Douwe Bob brengt op vrijdagavond 8 november op nieuw een akoestisch soloconcert Op Hodenpijl. De singer-songwriter past als geen ander onder het hemeltje van Op Hodenpijl; met zijn engelachtige uitstraling weet deze lefgozer je te verrassen met een prachtige persoonlijke show. Rusten is niks voor deze wandelende collectie tegenstellingen. Daarvoor is Douwe Bob teveel badguy, romanticus, melancholicus, rock’n-roller, charmeur, nachtbraker en natuurmens‌ en dat allemaal verenigd in een persoon. Op zijn vijfentwintigste is hij al een household name in de Nederlandse popcultuur. Songfestival, Beste Singer-songwriter, tweemaal Pinkpop, need we say more? De opbrengst van dit optreden gaat naar stichting Kuychi. Een project dat kansarme kinderen in Peru

gezondheidszorg, educatie en een warme maaltijd biedt (www.kuychi.nl). Op Hodenpijl organiseert in samenwerking met Post-Kogeko voor de 12e keer een benefietconcert ten behoeve van deze stichting. Vrijdag 8 november. Aanvang: 20.30 uur. Entree: â‚Ź 40,- inclusief donatie en drankje. Aanmelden kan via www.ophodenpijl.nl

Diner en concert: â‚Ź 175,- inclusief donatie, diner en drankje. Meet & Greet met Douwe Bob: â‚Ź 250 p.p. De meet & greet is excl. ticket en diner. Aanmelden voor het diner kan via merel@ ophodenpijl.nl Cultuurkerk en biologisch restaurant Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden Er is een ruime, gratis parkeerplaats.

roept Nederlanders op om samen in actie te komen. Met de Dorcas Voedselactie 2019 zamelt Dorcas voedsel en geld in. Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, leeftijd, ziekte of beperking. Het geld besteedt Dorcas voor een deel aan de transportkosten van de voedselpakketten. Verder wordt het geld besteed aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien door een opleiding te volgen, een microkrediet aan te vragen of begeleiding te ontvangen op de arbeidsmarkt.

In Schipluiden bij de Albert Heyn staan vrijwilligers om u te vragen een pakket te doneren. Pakketten oplopend van â‚Ź 5,- , â‚Ź10,- , â‚Ź15,-, â‚Ź 20,kunt u als voorbeeld zien bij de ingang in het schap. U hoeft dus zelf niets te kopen in de winkel. De producten worden later ingekocht. Ook is de mogelijkheid om voor het transport uw bijdrage te doneren. Direct na de voedselactie verwerken vrijwilligers in De Lier de goederen tot voedselpakketten. Deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk getransporteerd en uitgedeeld aan de allerarmsten. Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl

Curiosamarkt Oude Kerk Maasland Vrijdagavond 8 november van 19.00-21.00 uur en zaterdagmorgen 9 november van 10.00-12.30 uur, wordt de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt gehouden in de Oude Kerk aan het Kerkplein in Maasland. Ook dit jaar is er een gevarieerd aanbod van glaswerk,

vintage, curiosa, speelgoed, electra, huishoudelijke artikelen en schilderijen. Op de boekenmarkt zijn diverse categorieĂŤn boeken te koop. In de koffiehoek kunt u gezellig bijpraten met medebezoekers onder het genot van een kopje koffie en een verse oliebol. Of u zoekt

een mooi boeket uit in de bloemenhoek. De opbrengst van beide markten is bestemd voor het onderhoud van de historische en monumentale Oude Kerk. De activiteitencommissie hoopt u te mogen begroeten op 8 of 9 november.

Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap. Ze gaan naar aparte scholen of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet of slecht toe-

Het Westland

gankelijk zijn voor gehandicapte kinderen. En veel kinderen met een handicap zitten thuis terwijl ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten. Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien. Met de opbrengst van de collecte steunt het Gehandicapte Kind projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wilt u weten wat het Gehandicapte Kind in uw

Let op! Tot en met zondag 3 november extra spaarplaatjes bij producten van het hele assortiment van Maaslander kaas en bij Looye Honingtomaten! Spaar ze allemaal, helemaal goud!

Gratis verzamelalbum "Het Westland, helemaal goud!"bij 400 gram Cranberrymix van Looye Maasland of een pak Westlandse Boterbiesjes van Gulden Krakeling.

U kunt plaatjes bij onderstaande Albert Heijn winkels: U kuntWestlandse de plaatjes voor sparen het album van het Westland en Midden-Delfland sparen in onze eigen vertrouwde Albert Heijn winkels:

AH Schipluiden, Keenenburgweg 15 AH Maasland, Huis te Veldelaan 2

rijdagmiddag 8 november 2019

Westland

Rozenburg / Maassluis

Waterstof

Duurzaamheid

vervoer

Robotica

Kansen discussie

InnoVat V IE Vat

Collecte voor kinderen met een handicap Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, van 11 tot en met 16 november.

7

Hlemal goud!

Dorcas Voedselpakkettenactie Ook in Schipluiden wordt op 8 en 9 november 2019 voor de 24e keer de Dorcas Voedselactie gehouden. In ruim zeshonderd supermarkten en in kerken, scholen en bedrijven in Nederland zamelen duizenden vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Het is onbegrijpelijk dat in een wereld waar zo veel welvaart is nog steeds miljoenen mensen honger lijden. Mensen, onder wie ook veel kinderen, worden ziek, hebben weinig energie om te werken en komen soms zelfs te overlijden. Daar legt Dorcas zich niet bij neer. De internationale hulporganisatie uit Andijk

|

regio doet? Op de website www.nsgk.nl ziet u op een landkaart welke projecten daar mede mogelijk worden gemaakt. Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch een bijdrage overmaken? Dat kan door de letters VRIENDJES te sms-en naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3 euro) of met een online donatie via www. nsgk.nl. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met ontvangen giften.

13.00 uur: Excursie ’Waterstof’ in Rozenburg 15.00 uur: Discussieprogramma in Maassluis

Sprekers: • Minister Eric Wiebes, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat • Arne Weverling, lid Tweede K • Andre van Troost, Lely • Albert van der Molen, Stedin • Floor Vermeulen, Gedeputeerde Provincie Z

    

Meer informatie: vvdmaassluis.nl

PRAAT MEE!

ooraf aanmelden is nodig via aanmelden@vvdmaassluis.nl


8

|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

Algemene beschouwingen 2020 Donderdag 31 oktober 2019

week 44

Samenvatting Algemene Beschouwingen De fracties in de gemeenteraad van Midden-Delfland hebben gereageerd op de ontwerpbegroting 2020-2023, die is opgesteld door het college. Hieronder vindt u per fractie een samenvatting van de reacties, de Algemene Beschouwingen. De uitgebreide reacties kunt u lezen op de gemeentelijke website www.midden-delfland.nl > Over bestuur > Begroting > Begroting 2020. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 november over de begroting 2020-2023. De vergadering begint om 16.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis in Schipluiden. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen of via internet mee te kijken: www.middendelfland.nl > Actueel > Vergaderkalender en -stukken.

MIDDEN-DELFLAND

Algemene beschouwingen CDA Midden-Delfland 2020 In de voorliggende begroting moeten veel pijnlijke keuzes gemaakt worden, anders zouden we op een tekort van ruim 2 miljoen afstevenen. Enerzijds worden wij geconfronteerd met aanzienlijke overschrijdingen in het sociaal domein waarin hoge kosten voor de jeugdzorg opvallen, anderzijds door verhogingen van cao-lonen voor personeelskosten. Deze bezuinigingen betekenen dat we de zaken die we wel op de oude voet doorzetten ook goed moeten kunnen verantwoorden. Voor het CDA betekent dit bijvoorbeeld dat, zoals in het coalitieakkoord is opgenomen, de toegevoegde waarde van Cittaslow voor onze inwoners beter duidelijk moet worden. Vanzelfsprekend binnen de bestaande financiële kaders. Ondanks de bezuinigingen blijven de gestelde doelen in ons verkiezingsprogramma, het coalitieakkoord en het collegeprogramma realistisch en haalbaar. De meerjarenbegroting laat ook zien dat we financieel nu een pas op de plaats moeten maken om vervolgens weer stappen vooruit te kunnen zetten. Bij de afwegingen of we de begroting met de voorgestelde bezuinigingen kunnen steunen blijft voor het CDA de inwoner van Midden-Delfland centraal staan. Iedereen doet mee, niemand valt tussen wal en schip.

baggerwerkzaamheden. Wij willen van het college weten wat deze stikstofen PFAS-problemen betekenen voor projecten in onze gemeente; kan dit tot vertraging leiden? 2. Veiligheid door zichtbaarheid Ons veilig voelen is een groot goed en niet altijd een vanzelfsprekendheid. Zichtbaarheid op straat van politie en buurtpreventen draagt hieraan bij. Het CDA is dan ook blij met het initiatief van de buurtveiligbus en de buurtpreventieteams. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat de € 10.000 taakstelling die in de begroting ingeboekt staat niet ten koste gaat van buurtpreventieteams en bureau HALT. Dit conform het collegewerkprogramma waarin staat dat er doorgegaan wordt met structurele ondersteuning van buurtpreventen. 3. Een aantrekkelijke leefomgeving, stappen op weg naar een duurzaam Midden-Delfland Het CDA wil de komende jaren aandacht vragen om de kwaliteit van de wegen op een verantwoord peil te houden. Verbeteren van de voorzieningen voor fietsers en wandelaars is belangrijk om onze positie tussen de steden gestalte te blijven geven. Daarnaast is het CDA voorstander van het ontmoedigen van doorgaand verkeer op onze wegen en het aanpakken van verkeersoverlast in de dorpen.

De speerpunten voor het CDA in 2020 zijn:

Het CDA staat voor nuchtere kijk op een duurzame leefomgeving. Het terugdringen van CO2 en andere doelen zoals energiegebruik moet in een haalbaar tempo plaatsvinden. Naast een haalbaar tempo is ook het tijdig en zorgvuldig betrekken van onze inwoners van belang.

1. Goed wonen in Midden-Delfland Het bouwen van 700 nieuwe woningen, zoals voorgenomen in ons coalitieprogramma, is noodzakelijk. We willen dat het college hier komende periode voortvarend mee aan de slag gaat. In heel Nederland wordt gesproken over de stikstofproblematiek. Ook wordt steeds meer duidelijk dat het aanscherpen van de PFAS-normen kan zorgen voor vertraging van bouw- en

4. Adequate zorg op het juiste moment voor iedereen die dat nodig heeft Ook in Midden-Delfland hebben we te maken met grote financiële tekorten in de jeugdhulp. In het afgelopen jaar is er een plan opgesteld om die tekorten op te lossen. Het CDA heeft haar vertrouwen hierover uitgesproken en aangegeven dat de toegang tot de zorg zo georganiseerd moet worden dat de

www.middendelfland.nl

jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden geleid. Het moet voor iedereen helder worden welke zorg we belangrijk vinden om te vergoeden en welke zorg niet. De vraag naar jeugdzorg lijkt namelijk oneindig maar de beschikbare middelen zullen dat nooit zijn. Het CDA ziet dat er een tendens is om vormen van zorg te verlenen die voor de decentralisatie niet vergoed werden en wil graag weten of dit in Midden-Delfland ook aan de orde is. De school is vaak een van de eerste plekken waar jongeren aankloppen voor hulp. Door de aanwezigheid van schoolmaatschappelijk werk op de scholen kan zwaardere hulp voorkomen worden. De CDA-fractie wil graag weten hoe de bezuiniging van € 11.000 op het schoolmaatschappelijk werk op het Lentiz college eruit komt te zien. Het CDA wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ook kinderen die opgroeien in armoede. Alle kinderen moeten kunnen sporten, muzieklessen volgen en/of andere culturele activiteiten kunnen volgen. Het CDA neemt dan ook het standpunt in dat de financiële middelen hiervoor beschikbaar moeten blijven. De CDA-fractie wil graag weten hoe de bezuiniging van € 20.000 op de voorzieningen voor de minima eruit komt te zien of dit zou kunnen leiden tot meer doorverwijzingen naar het Maatschappelijk Team. Stichting Welzijn Midden Delfland is een laagdrempelige organisatie en voor iedereen toegankelijk. Ze biedt informatie en advies, activiteiten en informatieve bijeenkomsten en heeft hierdoor een preventieve werking waardoor inzet van zwaardere en dure hulp veelal worden volkomen. De bezuiniging van € 80.000 bij SWMD is volgens het CDA wel een hele forse bezuiniging. Wij willen van het college weten waar deze bezuinigingen uit bestaan en wat de risico’s voor onze inwoners zijn. Bibliotheken zijn belangrijk, met name voor onze jeugd maar ook om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het CDA betreurt het dat we wederom genoodzaakt zijn om op onze bibliotheken te

bezuinigen en wij willen graag dat het college werk gaat maken om aanspraak te maken op de OCW subsidie voor behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. 5. Economisch aantrekkelijk blijven en een duurzaam toekomstperspectief voor onze agrariërs Economisch gaat het goed in Midden-Delfland, dit resulteert in een zeer lage werkloosheid in onze gemeente. Door de ruime arbeidsmarkt lukt het niet altijd om bestaande vacatures op te vullen, dit geldt ook voor onze gemeente. Speciale aandacht vragen wij voor de situatie van onze boeren. Zonder de hoeders van ons veenweidelandschap zou Midden-Delfland geen bestaansrecht hebben. Kringlooplandbouw is in Midden-Delfland inmiddels realiteit en niet alleen maar toekomstmuziek. Het CDA staat pal achter onze boeren en wil dat boeren de ruimte behouden om hier duurzaam hun bedrijf voort te zetten. Ook duurzame glastuinbouw zal daarnaast voldoende ruimte moeten krijgen.

Naastenliefde en goed rentmeesterschap Dit is alweer de tweede programmabegroting van dit college. De programmabegroting geeft inzicht in de financiën van onze gemeente in 2020 en volgende jaren. Maar in essentie gaat de programmabegroting natuurlijk vooral over waar wij staan en waar wij, graag met elkaar, naar toe willen. Dat is veel meer dan het beschikbaar stellen van financiën in de vorm van een begroting. Geld is een middel en geen doel! Deze programmabegroting heeft als titel “Werken aan de kern”. Een titel die, vermoeden wij, vooral is ingegeven door de noodzaak om keuzes te maken. Door de financiële situatie worden we gedwongen om keuzes te maken in wat we wel en wat we niet kunnen doen. Bij het maken van keuzes moeten we


31 oktober 2019 De Schakel MiddenDelfland

Donderdag 31 oktober 2019

Algemene beschouwingen 2020

ons allereerst de vraag stellen: wat voor gemeente, wat voor samenleving willen we zijn? Het antwoord op deze vraag moet het uitgangspunt zijn bij het bepalen wat de kern is waar wij aan willen werken. Het zal u niet verbazen dat wij als Christelijke partij kiezen voor een samenleving waarin eenieder ertoe doet en meedoet. Een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. Daarnaast willen wij een gemeente zijn waar zorgvuldige omgang met de schepping belangrijk is. Naastenliefde en zorgvuldig omgaan met de schepping zijn de opdrachten die wij als mensen van onze Schepper hebben meegekregen en daarmee voor ons het uitgangspunt bij te maken keuzes.

jaren dat het een dergelijke stijging van de kosten van jeugdzorg legitimeert? Gaat dit echt over jongeren die absoluut zorg nodig hebben, of is hier ook sprake van uitdagingen waar ouders primair voor aan de lat staan en waar nu de maatschappij voor wordt aangeslagen? Indringende, moeilijke vragen. Echter ook vragen die we niet kunnen laten liggen. Wat betreft de ChristenUnie moeten we opnieuw vaststellen of alle zorg daadwerkelijk verleend wordt aan mensen die het ook nodig hebben. Dit zal geen makkelijk traject worden, maar gezien de rekening die we moeten betalen is het wel onvermijdelijk. Graag gaan we hierover het gesprek aan in de raad en met het college.

Inwoners In Midden-Delfland is het goed vertoeven. Dat komt omdat er zoveel mensen zijn die bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Vrijwilligers die zich op scholen, binnen de kerken en/of verenigingen inzetten voor een ander. Mensen van Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD), die zich inzetten voor het welzijn van een ander, door bijvoorbeeld statushouders te begeleiden, zich actief in te zetten tegen eenzaamheid of door mantelzorgers te ondersteunen. Vrijwilligers van de buurtpreventie die overdag en in de avond door de kernen lopen om te voorkomen dat ongewenste gasten ons huis binnenkomen.

De jeugdzorg is sinds de vorige begrotingsbehandeling een favoriet onderwerp in onze raad. Dat is in andere gemeenten in Nederland niet anders. Naar onze mening gaat het helaas vaak over de kosten en zelden over de jeugdhulp zelf. Tijdens de raadsvergadering van 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een door het college voorgestelde plan van aanpak. In het plan van aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor het Maatschappelijk Team van de gemeente. Onderdeel van het plan van aanpak is een inventarisatie van de cijfers en feiten. Op basis van deze cijfers en feiten kan een analyse worden gemaakt. De resultaten van de analyse zouden leiden tot voorstellen voor een optimale zorgverlening en betere beheersing van de kosten.

Al deze mensen moeten we koesteren en ondersteunen. De ChristenUnie vraagt het college terughoudend te zijn met bezuinigingen die het werk van deze vrijwilligers bemoeilijken of hun zouden kunnen demotiveren. De ChristenUnie is daarom tegen de voorgestelde bezuiniging bij de buurtpreventie en het welzijnswerk. Wij vragen het college de SWMD, de buurtpreventie en de overige vrijwilligers juist actief te ondersteunen. Naast de vrijwilligers zouden ook de kwetsbare inwoners niet de dupe mogen worden van de bezuinigingsoperatie. Als ChristenUnie vinden wij dat het minimabeleid moet worden ontzien. Mensen die van een minimum moeten leven mogen niet verder geraakt worden in hun levensbehoefte. De ChristenUnie kan daarom niet op voorhand instemmen met de voorgestelde bezuiniging van € 20.000 in 2021 door het verder versoberen op de voorzieningen voor minima. We willen eerst de consequenties hiervan in beeld hebben. (Jeugd)zorg De kosten in de zorg zijn nog lang niet beheersbaar. De efficiëntie die het brengen van zorg dichter bij mensen moest opleveren, blijkt verder weg dan het wensdenken had ingeschat. Met name jeugdzorg levert ons gaten in de begroting. Voor de ChristenUnie staat als een paal boven water dat er zorg moet zijn voor mensen die dat nodig hebben. De cijfers over gebruik van jeugdzorg (en WMO) stemmen wel tot nadenken. Is de maatschappij daadwerkelijk zoveel complexer geworden in de afgelopen

In de programmabegroting stelt het college vanaf 2021 een bezuiniging van € 100.000 voor. De ChristenUnie kan hier uiteraard niet mee instemmen. Naar onze mening kunnen we pas praten over een mogelijke bezuiniging nadat de cijfers en feiten bekend zijn en de analyse is gemaakt. Om verantwoorde keuzes te kunnen maken moet eerst het plaatje compleet zijn. Duurzaamheid Goed rentmeesterschap of duurzaamheid is een belangrijke waarde voor de ChristenUnie. Wat betreft de energietransitie ondersteunt de ChristenUnie de gekozen lijn waarin met name wordt ingezet op hergebruik van restwarmte, aardwarmte en zonne-energie. Wij ondersteunen het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval. Op steeds meer plekken binnen onze gemeente staan containers waarin het vooraf gescheiden afval kan worden aangeboden. Een stap voor het gescheiden inzamelen van afval is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval. Eén van de mogelijkheden om de afvalstroom papier te beperken is het tegengaan van de verspreiding van ongevraagd drukwerk. De ChristenUnie wil er daarom voor pleiten dat de ja/neesituatie de standaardsituatie wordt voor de bezorging van advertentiefolders. Dat betekent dat huis-aan-huisbladen en niet-commercieel drukwerk nog wel worden bezorgd, maar reclamefolders alleen bij wie het echt wil. Voor inwoners die nog wel graag de reclamefolders in hun brievenbus willen ontvangen, stellen we voor om een

ja/ja-sticker beschikbaar te stellen. Duurzame economische activiteiten zijn een belangrijke randvoorwaarde voor het behoud van de vitaliteit van Midden-Delfland. De ChristenUnie juicht de lijn van het college toe om duurzame initiatieven van ondernemers te ondersteunen. Landschap Het college is voornemens een verzoek in te dienen bij de provincie ZuidHolland voor het aanpassen van de grenzen van het kroonjuweel aan de zuidrand van Schipluiden. Na goedkeuring door de provincie kunnen op deze locatie vrije kavels voor woningbouw worden uitgegeven. Als ChristenUnie zien wij uiteraard het belang in van woningbouw. Wel willen wij er bij het college op aandringen in te zetten op een goed participatietraject met de bewoners in de directe omgeving. We vragen het college zo veel als mogelijk rekening te houden met de zorgen en eventuele wensen van deze inwoners. Tot slot Het is ons aller opdracht te werken aan een sociaal, duurzaam en vitaal Midden-Delfland. Het uitvoeren van deze opdracht kunnen we niet alleen. We zullen het samen moeten doen. We zijn daarom verheugd en dankbaar dat wij, als lokale politici, op 15 oktober te gast mochten zijn bij de SWMD. Die avond mochten we in gesprek gaan met medewerkers en vrijwilligers die bereid waren hun ervaringen met ons te delen. Dit lovenswaardige initiatief verdient navolging, waarbij wat de ChristenUnie betreft nu de politiek aan zet is. Dit is een goede manier om de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen. Wij gaan ervan uit dat de gehele gemeenteraad deze opdracht samen met het college oppakt. Wij wensen het college, de raad en alle inwoners veel wijsheid toe, en bovenal de zegen van God.

Begroting 2020 vraagt om duidelijke keuzes Gemeente Midden-Delfland heeft nu, meer dan ooit, de taak om kritisch naar alle uitgaven te kijken om een sluitende begroting te krijgen. Wat zijn de wettelijke verplichtingen? Wat vinden we in Midden-Delfland echt belangrijk? En hoe kunnen we kennis en kunde die we in deze gemeente hebben het beste inzetten? Voor ons ligt een begroting waarin meerdere bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen. Als het aan D66 Midden-Delfland ligt mogen we niet tornen aan sociale zekerheid, veiligheid en educatie. De buurtpreventen dragen met de extra ogen een belangrijk bijdrage op het gebied van veiligheid. Stichting Welzijn Midden-Delfland werft onmisbare vrijwilligers en ondersteunt mantelzorgers. In deze tijd waarin ouderen langer zelfstandig thuis wonen, is de ondersteuning van vrijwilligers en SWMD noodzakelijk.

|

week 44

Efficiënt gebruik onderkomens, maatschappelijke organisaties en sport Kunnen we niet besparen zonder de dienstverlening te versoberen? Daarover zal de gemeente het gesprek moeten aangaan met de diverse partijen. D66 Midden-Delfland ziet mogelijkheden in multifunctionele verenigingsgebouwen. Wij vragen het college om deze mogelijkheden te onderzoeken en maatwerk te leveren. Dit geldt wat D66 MiddenDelfland betreft ook voor sportcomplexen. Dat sport voor saamhorigheid en betere gezondheid zorgt staat buiten kijf. De verantwoordelijkheid van de gemeente ligt wat betreft sport op het gebied van voorlichting, vergunningverlening en het samenbrengen van partijen. Contributiekosten horen thuis bij de leden. De gemeente steunt alleen in maatschappelijk belang een vereniging financieel. D66 is blij dat de gemeente inzet op een sportcultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn. Woningen Voldoende, gepaste en betaalbare woningen realiseren staat al jaren op de lokale agenda. De uitdaging wordt steeds groter. De vraag en betaalbaarheid staan onder flinke druk. Milieuregels, personeelstekort in de bouw vragen veel van gemeente Midden-Delfland. We moeten ook weer in 2020 vaststellen of de gemeente het maximale voor onze inwoners doet. Starters en mensen met een lager inkomen zijn hierbij belangrijk. Het college heeft de ambitie uitgesproken om 700 woningen te bouwen tussen 2018-2022. Vragen van D66 aan het college: Waar staan we nu? Hoe maken we uit de begroting op waar we eind 2020 en uiteindelijk in 2022 willen staan? Passen we voldoende groen toe en blijven natuurgebieden overeind? Onderwijs Vrijheid in de keuze van onderwijs is een groot goed in Midden-Delfland. Voor iedereen moet de bibliotheek binnen bereik blijven; dit kan niet wanneer er straks niet in iedere dorpskern een bibliotheek aanwezig is. Lezen is belangrijk voor jong en oud. Hiermee vragen wij niet om het gebouw, maar wel om de functie. Een bibliotheek kan ook huizen binnen een school, met ook de voordelen voor de school. Hoe gaat onze gemeente waarborgen dat iedereen toegang houdt tot een bibliotheek? Kan het college aangeven hoe ze de keuzevrijheid van onderwijs blijven faciliteren? Schone energie De coalitie heeft een duidelijke doelstelling: “Duurzaamheid is één van de basisprincipes van Cittaslow. We werken mee aan het opwekken van nieuwe duurzame energie. We stoten in 2020 30% minder CO2 uit dan in 2010 en in 2040 is Midden-Delfland CO2 neutraal.” D66 is blij met de stappen die gemaakt worden met Geothermie, verduurzamen van buitenverlichting en de sanering van verouderde kassen. D66 ziet graag dat het college aan de lokale belastingbetaler laat zien waar we nu precies staan en wat de plannen zijn om van het Groningse gas af te komen. Inwoners moeten voldoende mee-

www.middendelfland.nl

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

Algemene beschouwingen 2020

Donderdag 31 oktober 2019

week 44

waarvan 22 sociaal. Onduidelijk is of deze uitgiften aan de woonagenda voldoen. Als het aan MijnPartij! ligt hoeft de geldende woonagenda niet aangepast te worden, deze is immers nog niet zo lang geleden vastgesteld en er zijn amper woningen gebouwd. Tevens zal de conclusie Bouwen voor starters en senioren niet veranderen. Het laten vervallen van een onderzoek bespaart tevens geld. Wat opvalt is dat het college zich niet houdt aan het in het verleden door de gemeenteraad afgesproken percentage sociale woningbouw. Wij gaan graag met onze collega-raadsleden in overleg om te kijken of de afspraak van 30% sociaal nog wel van deze tijd is en of het niet beter is om een lager percentage af te spreken sociaal en een aanvullende afspraak te maken over betaalbare bouw. Welke ons inziens meer past in de woonagenda. De door ons voorgestelde woningbouw op het vrachtwagenparkeerterrein in Schipluiden wordt door het huidige college als geen goede oplossing bestempeld, doordat er o.a. een drukke provinciale weg tussen het terrein en het centrum Schipluiden ligt. Het college geeft aan dat na de toekomstige overname van de provinciale weg door de gemeente er verkeersmaatregelen genomen kunnen worden. Waardoor een van de grote bezwaren van het college hiermee vervalt. MijnPartij! vindt het vrachtwagenparkeerterrein nog steeds een geschikte plek waar op korte termijn gebouwd kan worden.

de komende jaren flink te investeren in het beeldmerk PUUUR zonder een duidelijke formulering en onzekerheid over de toekomst. Deze kosten worden betaald uit de IODS-gelden welke de gemeente gekregen heeft in verband met de ontwikkeling van de A4. Zorg van MijnPartij! is dat de bodem van deze pot in het zicht komt. MijnPartij! stelt voor om de kijken hoe om te gaan met het restant van het budget en eventueel kosten om te buigen. In de huidige begroting van de gemeente wordt uitgegaan dat bepaalde kosten uit de IODS-gelden betaald worden, maar als de pot leeg is zullen deze bij ongewijzigd beleid van de gemeentebegroting afgaan, waar in de begroting nu geen rekening mee gehouden wordt. Denk o.a. aan de aankoop van het bedrijf Verboon en weiland ter hoogte van Westgaag 1 in verband met recreatieve ontwikkeling.

Buitengebied Voorjaar 2018 is de inventarisatie bomenlijst Buitengebied afgerond. In 2018 gaf het college al aan te komen met de bomenlijst Buitengebied. Na een illegaal gekapte boom bij het gemaal in Maasland en een jaar verder ligt er nog steeds geen voorstel voor een bomenlijst. Terwijl in het voorjaar 2019 een tentoonstelling was over de inventarisatie van de bomen in het buitengebied. Wij snappen niet waarom er nog geen voorstel naar de raad is gekomen.

Onderhoud Na onze verbazing in 2018 inzake het ontbreken van onderhoudsrapportages van gemeentelijk vastgoed, geeft het college nu aan om in 2020 onderhoudsrapportages op te stellen. Dit had gezien de opmerking in 2018 al in 2019 kunnen gebeuren. Het college stelt voor om voor geheel 2020 een budget aan te houden van € 10.000,-. Dit lijkt ons gezien het aantal gebouwen een onrealistisch bedrag en geeft de onzekerheid van de voorgestelde bezuiniging voor 2020 aan. Duurzaamheid De gemeente heeft als ambitie om over twintig jaar energieneutraal te zijn. Dit betreft dus een stevig plan met vele acties om dit te realiseren. In de begroting van 2020 is hier echter niets voor opgenomen. Kan MijnPartij! concluderen dat de gemeente in dit dossier een passieve houding aanneemt?

Het maatschappelijk team moet de banden met de huisartsen en inwoners versterken.

Gebiedsvisie In juli 2016 is het Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Onderdeel van de vaststelling is een jaarlijkse stand van zaken. Hierover hebben wij vorig jaar ook vragen gesteld. Maar ook dit jaar is er geen stand van zaken.

Landbouw Gezien de huidige stiktofdiscussie is het goed om naar de melkveehouderij te kijken. Kringloopboeren hebben de toekomst. Dit bevestigt de weg die we jaren geleden zijn ingeslagen. Gezien de landelijke discussie verwacht MijnPartij ook een actievere rol van de landelijke overheid naar verdere omvorming van de landbouw. MijnPartij! vraagt zich af wat op dit moment de meerwaarde is van de Boerderij van de Toekomst. Er zijn inmiddels ook lokale particuliere initiatieven om te komen tot een biologisch (dynamische) boerderij. Daarnaast wordt op landelijke schaal (o.a. Wageningen) veel aan innovatie en ontwikkeling gedaan. En er zijn ondernemende boeren genoeg in het gebied om de zogenaamde ‘beleving’ te kunnen bieden. Laten we daar op inzetten.

Organisatiekosten Uiteraard heeft de gemeente de taak om kritisch te blijven kijken naar de

Woningbouw Volgens de begroting zullen volgend jaar 99 kavels worden uitgegeven,

IODS-gelden Kort geleden heeft de meerderheid van de Raad het voorstel gesteund om

genomen worden in de ontwikkelingen en mogelijkheden in het energievraagstuk. Wat doet de gemeente en waar ligt de verantwoordelijkheid van inwoners? Vervoer en veiligheid D66 Midden-Delfland is er trots op dat deze gemeente de mooiste fietspaden van de regio heeft. De drempel om veel vaker de (elektrische) fiets te nemen is daarmee klein en het levert ons allen voordeel op door de auto regelmatig te laten staan. Nu we financieel de broekriem flink moeten aanhalen, vraagt D66 Midden-Delfland zich wel af of de reconstructie van een reeds geasfalteerd polderfietspad aan de rand met Maassluis in deze tijd de investering van meer dan een half miljoen euro waard is. D66 ontvangt graag een grondige onderbouwing van het college. Uitgaven in de jeugdzorg Jeugdzorgtaken zijn enkele jaren geleden met een besparingsopdracht overgeheveld naar de gemeenten. We zien dat naast Midden-Delfland meer gemeenten door jeugdzorg uitgaven moeite hebben om de begroting rond te krijgen. Wat D66 betreft moeten we onze jeugd de adequate zorg blijven bieden die nodig is. Als onderdeel van een landelijke partij proberen wij dit ook via onze Tweede Kamer fractie onder de aandacht te brengen. Extra bijdragen van het Rijk zijn inmiddels toegezegd en voor de toekomst voorlopig onmisbaar. Daarnaast moet de gemeente zelf ook actie ondernemen om kosten te beheersen. De gemeente kan meer werken als de zorgprofessional en kennis uitwisselen met andere gemeenten. Door het uitvoeren van de juiste onderzoeken kan een goed zorgplan worden opgesteld. Hoe kunnen we dit met de voorgenomen besparingen in het zorgdomein vormgeven? Hoeveel gecontracteerde partijen zijn in Midden-Delfland nodig om passende zorg te bieden? Hoe bieden we zorgaanbieders voldoende financiële zekerheden? We moeten, met de kennis die nu al elders wordt opgedaan, afwegen of we de juiste instrumenten inzetten om verder te komen. Zorg aan andere kwetsbare groepen Naast de bezuinigingen in de jeugdzorg, zien we in de begroting dat ook een bezuiniging op het maatschappelijk team is voorzien. Dat terwijl het college aangeeft dat de kosten uit de pas lopen door ongecontroleerde doorverwijzingen en er weinig zicht is op de totale zorgvraag binnen onze gemeente. Kan het college toelichten hoe de vraag voor uitbreiding van het zorgteam eerder dit jaar aansluit bij de voorgenomen bezuiniging in de begroting? D66 pleit ervoor dat er meer preventie maatregelen ingezet worden als voortraject voor het hele zorgdomein.

eigen organisatiekosten. Worden gemeentelijke gebouwen optimaal benut en gefinancierd? Zijn taken goed belegd? Geef duidelijkheid aan inwoners over de afhandeltijden van vragen die ze bij de gemeente neerleggen. In de begroting ligt het voorstel om overhead kosten in twee jaar (2020 t.o.v. 2018) met 35% terug te dringen en externe inhuur zelfs met ruim 85% terug te brengen. Uiteraard is dit iets wat iedereen moet toejuichen. We willen van het college horen hoe dit wordt gerealiseerd. Wordt er meer vergunningsvrij? Wordt er rondom het moeilijk vinden en vasthouden van personeel samengewerkt met omliggende gemeenten waarbij er middels trajecten zoals traineeships alles aan gedaan wordt om vacante arbeidsplekken continu gevuld te hebben? D66 kijkt uit naar beantwoording door het college en wil graag meedenken en onderdeel zijn om onze mooie gemeente een fijne plek te laten zijn, waarbij iedereen zichzelf mag zijn.

Algemene Beschouwing begroting 2020-2023 Met gemengde gevoelens hebben wij het collegewerkprogramma en begroting 2019 gelezen. Er worden veel bezuinigingsmaatregelen genomen. Maar een exacte onderbouwing van de bezuiniging is nog onbekend. Er is dus zeer grote onzekerheid om de haalbaarheid van de voorgestelde bezuinigingen. Onduidelijk is dus ook als er ingestemd wordt met de begroting met welke bezuinigingen er exact ingestemd wordt. Wij kunnen in verband met deze onduidelijkheid niet goed ingaan op de afzonderlijke bezuinigingen, vanwege te weinig informatie. Aangezien er nog maar twee maanden in 2019 resteren, maken wij ons ook zorgen hoe haalbaar bezuinigingen voor geheel 2020 zijn. We hebben ons inziens te maken met een “kaasschaafmethode”. Zonder een duidelijke visie. Met de zeer recentelijk ontvangen septembercirculaire blijkt dat de totale bezuiniging iets minder noodzakelijk is. Het voordeel wordt gereserveerd voor voorzieningen sociaal domein en beheer openbare ruimte. Terwijl voor beide posten bezuinigingen zijn opgenomen. Verwacht het college de bezuinigingen op deze punten niet te halen? Voor de zuiverheid zou MijnPartij! voor willen stellen om de nu voorgestelde reserves te storten in de algemene reserve.

www.middendelfland.nl

Financieel Na jaren meer te hebben uitgegeven dan dat er binnenkwam is nu ook bij het college het kwartje gevallen, dit kan zo niet langer. We hebben het graag gedaan… Rond 2021 zal de Omgevingswet van toepassing zijn. Tijdens het technische vragenrondje werd duidelijk dat de kosten voor deze wet ongeveer € 1,4 miljoen bedragen. Toch is slechts een fractie van deze kosten in deze meerjarenbegroting opgenomen. Ons inziens dienen deze kosten in de begroting verwerkt te worden.

Vergunningen en regelgeving MijnPartij! mist in 2020 evenals in 2019 acties inzake deregulering. Wat ons ten zeerste verbaast, aangezien twee van de drie coalitiepartijen hierover vol lof in hun verkiezingsprogramma hebben geschreven. Mijn Partij! is zoals u weet voorstander van het vereenvoudigen van regelgeving en het opheffen van overbodige regels. Het is landelijk mogelijk om meer vergunningen om te zetten naar meldingen dan op dit moment gebeurt in Midden-Delfland. Wat de inwoner en de gemeente administratie (tijd en geld) bespaart en moet zorgen dat de gemeente zijn zaken goed op orde moet


31 oktober 2019 De Schakel MiddenDelfland

Algemene beschouwingen 2020

hebben. Wij blijven bij ons standpunt om o.a. de exploitatievergunning af te schaffen.

1e termijn Begroting 20202023 OGP Midden Delfland Midden Delfland is een gemeente waar het goed wonen en recreëren is voor zijn inwoners. Onze ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, mooie streekproducten en levendigheid in ons gebied. Bezoekers worden gastvrij ontvangen in ons Bijzonder Provinciaal Landschap met drie bruisende dorpskernen en kunnen meegenieten van alles wat onze streek te bieden heeft. Het bestuur werkt aan een gezonde toekomst voor onze gemeente. Betrokken vrijwilligers dragen bij aan de vele activiteiten en een bloeiend verenigingsleven in Midden Delfland. Een solide financiële basis, bestaande uit een sluitende meerjarenbegroting vindt OGP dé belangrijkste randvoorwaarde om dit alles ook de komende jaren te blijven doen. Maar onze financiële positie is echt anders dan in voorgaande jaren. Dat vraagt maatregelen om tot een sluitende begroting te komen. Het afgelopen jaar bleek de vraag om Jeugdhulp veel groter te zijn dan het beschikbare budget. Daarin staat Midden Delfland niet alleen: bijna zonder uitzondering hebben alle gemeenten in Nederland hetzelfde probleem. Een oplossing hiervoor is nog niet in zicht. De Rijksoverheid stelt geen extra geld beschikbaar terwijl de vraag om jeugdzorg ook de volgende jaren blijft drukken op onze financiën. Wij gaan ervan uit dat het college hierin met vele andere gemeentes optrekt om op termijn wel extra budget voor de zorg te krijgen. De gemeente heeft een taak in de adequate zorg voor haar inwoners; dat vindt OGP belangrijk. Maar om dat ook voor de toekomst werkbaar te houden, vinden wij het noodzakelijk om beter zicht krijgen op wat de zorgbehoefte is en welke keuzes wij daarin kunnen of moeten maken. Al eerder dit jaar heeft OGP samen met de VVD het college gevraagd een plan van aanpak te maken om de stijgende kosten binnen de jeugdzorg onder controle te krijgen. Preventie zou daarbij centraal staan. Voor ons is het nog niet helder waardoor de problemen binnen de Jeugdzorg worden veroorzaakt. De uitgangspunten die dit college kiest bij het sluitend maken van de begroting worden door de OGP ondersteund. Dat houdt in: nu orde op zaken stellen door onze uitgaven in lijn te brengen met de inkomsten zonder alvast te rekenen op mogelijke meevallers in de toekomst. OGP is er, net als het college, geen voorstander van om meer belasting te heffen. In de komende jaren zullen dus duide-

Donderdag 31 oktober 2019

lijke keuzes gemaakt moeten worden: niet alles kan. Ondanks de financiële tegenwind wordt geïnvesteerd in de toekomst van onze gemeente. Vanuit OGP zijn we blij dat: - we blijven werken aan onze gemeente door de komende jaren onverminderd inspanning te leveren om 700 woningen, binnen de kernen, te realiseren. Zo zijn er kansen voor onze inwoners om in Midden-Delfland op een goede manier te blijven wonen. - de gemeente en de ondernemers het gastvrije karakter en de streekproducten via slimme gebiedsmarketing onder de aandacht brengen. Dit zien we als een noodzakelijke investering om ons gebied binnen de regio nog sterker naar voren te laten komen. - het college nog steeds aandacht heeft voor duurzaamheid. OGP heeft er wel begrip voor dat er niet meer geld aan duurzaamheid besteed wordt, juist omdat het college laat zien dat het met minder geld nog steeds de goede dingen doet: denk aan de voorbereiding op de regionale energiestrategie, het onderzoek naar een regionale energiestrategie en de inzet voor kringlooplandbouw. - we doorgaan met het investeren in ons cultuurhistorisch landschap met authentieke dorpen, niet voor niets een Bijzonder Provinciaal Landschap. We werken met andere gemeentes en organisaties aan klimaatadaptatie en aan maatregelen om bodemdaling te voorkomen. - het lokaal onderwijsbeleid blijft gehandhaafd waarmee scholen een extra steuntje krijgen om kwetsbare jongeren wat extra aandacht te geven. Dit helpt in preventieve zin bij de geschetste problematiek rondom Jeugdzorg. - de ondersteuning vanuit de gemeente voor onze (sport)verenigingen in stand blijft. Veel van onze inwoners zijn lid van een vereniging en ook zij zorgen ervoor dat onze gemeente levendig is en blijft. Verschillende bezuinigingen zijn nog niet concreet uitgewerkt en die zullen later ingevuld worden. Dat roept wel de vraag op of er nog inhoudelijke afstemming zal plaatsvinden tussen college en raad. OGP wil weten welke effecten de bezuinigingen hebben op de organisaties en de cliënten. De keuzes die in de begroting voorgesteld worden, maken verder dat we zorgen hebben over: - de groene invulling en daarmee de leefbaarheid van onze dorpskernen. “Groen moet je doen” is ons motto. In ons groene buitengebied gebeurt inmiddels van alles. De boeren zorgen samen met de gemeente voor de groene invulling, de koeien en de vogels in de wei. Juist in ons gebied zijn kringloopboeren bezig om klimaatneutraal te werken. De gemeente kan deze ontwikkeling nog meer stimuleren. Maar in de dorpskernen blijft het op een paar goede initiatieven na, grijs en

www.middendelfland.nl

-

-

-

-

-

kaal. Met de voorstellen uit deze begroting, vreest OGP stilstand en achteruitgang. het bestaansrecht van onze bibliotheek en de dienstverlening. De bibliotheek vervult een belangrijke ondersteunende rol bij het bevorderen van lezen en het bestrijden van analfabetisme door taalmaatjes. Een bezuiniging hierop moet wat OGP betreft zorgvuldig worden bekeken. het effect van de voorgestelde bezuiniging op welzijnswerk. Welzijnswerk betreft onze kwetsbare inwoners en bezuinigen vraagt dus om een zorgvuldige afweging. We vinden het een goede zaak dat hiervoor de tijd wordt genomen. het openbaar vervoer dat - naast dat het duurzaam is- ook een sociale functie heeft. In Den Hoorn worden momenteel met de “Delfthopper” de eerste ervaringen opgedaan met vraagafhankelijk vervoer. Dit biedt wellicht ook mogelijkheden voor onze inwoners van Schipluiden, Maasland en het buitengebied waarvoor de afstand tot de haltes nu te groot is. We lezen over samenwerking voor de ‘last mile’ die hierin een oplossing kan bieden. het verlagen van de subsidies op culturele instellingen en –activiteiten in onze gemeente. de inzet van bestemmingsreserves. In tijden van bezuiniging is het van belang, dat er kritisch naar de gehele financiële huishouding van de gemeente gekeken wordt. In de begroting is niet bij elke bestemmingsreserve even duidelijk aangegeven welke bestemming er is en op welke termijn inzet te voorzien is en of een alternatieve inzet mogelijk is.

OGP gaat en staat voor een zorgzame, groene, betrokken, enthousiaste samenleving. Dit doen we door lokaal het verschil te maken, door voortdurend te zoeken naar betrokkenheid, creativiteit, vitaliteit en duurzaamheid. De opgave waar we de komende jaren voor staan vraagt naast anders denken, vooral veel samen doen. Laten we ons daar hard voor maken!

Algemene beschouwingen Begroting 2020 PvdA MiddenDelfland Werken aan Midden-Delfland We staan aan het begin van een periode waar veel bezuinigd moet worden. Voor de PvdA Midden-Delfland is duidelijk dat hierbij verantwoorde keuzes gemaakt moeten worden, zodat de kerntaken van de gemeente niet aangetast worden. Oorspronkelijk zouden wij de algemene reserve gebruiken om de begroting sluitend te krijgen. Nu blijkt dat er een eenmalige (buig) uitkering vanuit het Rijk komt hoeven we de algemene reserve niet aan te spreken. Verder lijkt de gemeente komende jaren vanuit het Rijk meer geld te gaan krijgen waar-

week 44

door we op een tweetal gebieden een reserve kunnen vormen: het sociale domein en het beheer van de openbare ruimte. Deze zijn beide noodzakelijk voor eventuele tegenvallers. De PvdA zou wel graag van tevoren willen zien waar deze reserves aan uitgegeven gaan worden. Het college heeft daarnaast een voorstel gedaan waar op bezuinigd kan worden. Veel van de genoemde onderdelen in de voorstellen bieden geen zekerheid. Er moet nog een plan voor worden opgesteld of over onderhandeld worden met betrokken partijen, zoals de bibliotheek of Welzijn Midden Delfland. Voor de PvdA is dit een vreemde manier van handelen. Er is tenslotte al heel lang bekend dat er bezuinigd moet gaan worden. Met deze zaken in gedachte gaat de PvdA ervan uit dat er komend jaar geen onnodige uitgaven komen. Ook op bestaande overbodige zaken kan volgens de PvdA bezuinigd worden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan het bezorgen van reisdocumenten bij inwoners thuis. Dit klinkt sympathiek, u betaalt als inwoner € 5, maar de werkelijke kosten zijn € 25. Daarnaast maakt de gemeente veel gebruik van inhuur van extern personeel. Deels is inhuur noodzakelijk, omdat we zelf de expertise niet hebben als kleine gemeente of omdat we de expertise maar een korte periode nodig hebben. Bij langdurige inhuur, bijvoorbeeld bouwprojecten, is er al lang geen sprake meer van tijdelijke inhuur, waarbij dit duurder is dan vast personeel. Werken aan vitale dorpen Om een vitale gemeente te zijn, zijn de kernen van Midden-Delfland van het grootste belang. Willen we de dorpen van Midden-Delfland leefbaar houden zullen we, buiten het aanpassen van de bestaande woningvoorraad, meer moeten investeren in voorzieningen en initiatieven vanuit de inwoners. De PvdA denkt hierbij aan gebouwen of functies die bijdragen aan de vitaliteit van de dorpen. We denken bijvoorbeeld aan het aanpassen van het zalencentrum en sporthal de Hoornbloem in Den Hoorn. Ons doel is om deze locatie te ontwikkelen tot middelpunt voor vitaliteit. Voor de PvdA is hierbij van belang “hoe krijgen we deze locatie weer dynamisch en levend, met toegevoegde waarde voor alle inwoners en het dorp”. De aandacht van de PvdA is gericht op de sociale samenhang en betrokkenheid in onze kernen. De PvdA vindt het tijd om het groenbeleidsplan per kern opnieuw te evalueren, in samenwerking met de bewoners. Dit betreft niet alleen bomen, struiken en perken, maar ook trapvelden en andere speelplaatsen. Werken aan duurzaamheid Het op een goede duurzame manier met onze omgeving omgaan is iets wat in de Cittaslow gemeente

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

|

11


12

|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

Algemene beschouwingen 2020

Midden Delfland vanzelfsprekend is. We zien dit aan de kringloopboeren, de energiecoöperatie en de inwoners die zeer goed zijn in het scheiden van afval. Wat wel nog verbeterd kan worden is het nemen van maatregelen om hemelwater af te voeren, zoals het niet volledig betegelen van tuinen. De PvdA is van mening dat de gemeente zelf ook moet bijdragen. Dit kan volgens de PvdA door de omgeving te veraangenamen via bijvoorbeeld openbaar groen, groene parkeerplaatsen en bij herbestrating voorzieningen te treffen voor betere afvoer en waterberging. Werken aan Zorg Afgelopen jaar was een turbulent jaar voor de zorg. Er bleken grote tekorten in de jeugdzorg en ook het aantal zorgvragers liep snel op. Ook kreeg de zorg te maken met een overgang naar resultaatgericht werken. De vergrijzing neemt toe en daarmee ook de zorg voor onze ouderen. MiddenDelfland biedt zijn inwoners zorg op een hoog niveau. Door de toenemende zorgvraag en de intensiteit daarvan zijn er tekorten ontstaan. De tekorten in de zorg kunnen niet worden opgelost zonder in te boeten aan kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Omdat wij niet op een eventuele structurele bijdrage van het Rijk kunnen wachten heeft de PvdA gevraagd actie ver geïnformeerd te worden over de financiën met een periodiek overzicht van de uitgaven voor de jeugdzorg. De PvdA maakt zich zorgen over onwenselijke bijwerkingen door bezuinigingen. Niet iedereen is zelfredzaam en de grens voor mantelzorgers is bereikt. Soms is zorgen beter dan zelfredzaamheid. De PvdA vindt dat bij de (keukentafel)gesprekken waarin de zorg wordt vastgesteld hier rekening mee moet worden gehouden. Naast het daadwerkelijk verlenen van zorg is het voorkomen van eenzaamheid belangrijk. Ook de signalerende functie van de zorgverlener is onmisbaar. Werken aan veiligheid Van burgers wordt op steeds meer terreinen een actieve rol en het nemen van eigen verantwoordelijkheid verwacht, ook binnen het veiligheidsdomein. De buurtpreventie is een goed voorbeeld van een geslaagd initiatief waarbij burgers een actieve rol op zich nemen. De PvdA vindt dan ook dat hier niet op bezuinigd mag worden. Net als vorig jaar wil de PvdA aandacht vragen voor de veiligheid in het verkeer. Wij willen het college vragen om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de snelheid van het verkeer in en rondom te kernen te beperken en oog te hebben voor veilige wandel- en fietspaden. In de grote steden zien we dat er volop wordt geïnvesteerd om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Deze criminaliteit verplaatst zich daardoor naar kleinere gemeenten en we moeten onze ogen hier niet voor sluiten. Voorlichting is hierin een belangrijk hulpmiddel: herkenning van ongewenste activiteiten kan alleen als men weet waar op te letten. Veiligheid is niet alleen een gevoel.

Donderdag 31 oktober 2019

Op het Kloosterpad in Den Hoorn hebben we kunnen zien wat er gebeurt als een buurt uit balans is. Daar zijn maatregelen getroffen, maar pas na een aantal ernstige incidenten. Door overleg tussen de partners en met de burger kan voorkomen worden dat een buurt uit balans raakt. Weten mensen wat te doen als er een verward persoon in de wijk woont en er problemen ontstaan? Ook hier geldt het belang van voorlichting. Werken aan wonen In Midden-Delfland is een tekort aan betaalbare woonruimte. Dit is vooral een probleem voor jongeren, ouderen en starters. Voor de PvdA is de woonagenda, waarin aangegeven wordt voor welke groepen gebouwd moet worden, leidend bij bouwprojecten. Wij zijn van mening dat de raad voor het opstellen van de nieuwe woonagenda, duidelijke richtlijnen aan het college moet meegeven. Het vervangen van het schaarse openbaar groen in de dorpen door woningen is ongewenst. De huidige bebouwing kan echter wel aangepast worden aan de juiste doelgroepen, waarbij gestreefd wordt naar het maximaliseren van het aantal betaalbare woningen. Bestaande bebouwing in de kernen zou eenvoudiger van bestemming moeten kunnen wijzigen naar wonen. Het zoeken naar geschikte bouwlocaties voor nieuwe woningen is belangrijk. Werken aan effectiviteit en efficiëntie Bestuurders streven vaak naar een maximale efficiëntie: maatregelen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Vaak wordt hierbij de effectiviteit van de maatregelen, in hoeverre de doelen van de desbetreffende maatregel daadwerkelijk gehaald worden, uit het oog verloren. Gevolg is dat er vaak extra maatregelen en extra geld nodig is om die doelen alsnog te halen. Dit hebben we in het verleden in onze gemeente bijvoorbeeld gezien bij de klimaatinstallatie in Het Lint in Den Hoorn, de duurzaamheid van het gemeentehuis in Schipluiden en bij de bouw van de tribune van SV Den Hoorn, die niet geschikt was voor een kustgemeente. Effectiviteit zou daarom de leidraad voor besluiten moeten zijn. Echter: waar de hoeveelheid uitgegeven geld (meestal) goed te meten is, is de effectiviteit een stuk minder meetbaar. Een oorzaak hiervan is dat in veel gevallen de doelen van de maatregel niet, of niet eenduidig, vooraf gedefinieerd zijn. Er is een globaal gevoel wat er met een maatregel bereikt moet worden, maar meer ook niet. Het gevolg is dat niemand tevreden is over het resultaat. Als er wel duidelijke doelen zijn kan het zijn dat deze zo ambitieus en op lange termijn zijn dat elke maatregel maar een klein stapje in de goede richting is en deze geen eigen doelstelling heeft. De PvdA is van mening dat bij het opstellen van beleid meer gekeken moet worden naar de effectiviteit van de te nemen maatregelen.

www.middendelfland.nl

De VVD is van mening dat een gemeente al haar taken binnen budget moet kunnen uitvoeren. Het geld van het Rijk samen met de OZB zouden dan ook toereikend moeten zijn. Dat wij verstandig omspringen met gemeenschapsgeld is voor de VVD een vanzelfsprekendheid. Immers alle euro’s die wij uitgeven zijn opgebracht door onze hardwerkende inwoners. De afgelopen jaren is er meer uitgegeven dan er is binnengekomen. Daar bovenop kwam ook nog eens de financiële tegenvaller bij de jeugdhulp. Dit betekent dat de gemeente Midden-Delfland om financieel gezond te worden moet bezuinigen. Wat de VVD betreft is het niet logisch om meteen naar het Rijk te kijken voor meer geld, als het financieel even tegen zit. Natuurlijk heeft het Rijk een verantwoordelijkheid, maar wij hebben bovenal zelf een verantwoordelijkheid. Meer geld zal volgens de VVD enkel leiden tot gemakzucht. Wanneer het dan vervolgens echt een keer economisch tegenzit moeten we op dat moment daar alsnog de, dan extra hoge rekening, voor betalen. De begroting voor 2020 en de jaren daarna is er dan ook één waarin keuzes worden gemaakt. Keuzes die iedereen in onze gemeente gaat merken. Vitale Dorpen in Midden Delfland 2025 De kernen in onze gemeente verdienen het! 2025 is om de hoek. Voor de VVD houdt het bestaan van onze gemeente in 2025 niet op en daarom wordt het volgens ons tijd om te gaan spreken over de ontwikkeling van onze dorpen richting 2040. Onlangs zijn er bijvoorbeeld al ideeën aangedragen door een inwoner uit Den Hoorn. Dit is een treffend voorbeeld van de eigen kracht die er in onze dorpen aanwezig is. Het zou doodzonde zijn deze kracht niet te benutten. Bestuur en veiligheid Veiligheid is een belangrijk thema voor de VVD. Wij vinden dan ook dat in een sterke rechtsstaat zaken als veiligheid ten alle tijden op orde moeten zijn. Onze minister-president zei immers kortgeleden nog: “Wij (de overheid) zijn het gezag”. De VVD is dan ook niet blij dat het actieprogramma veiligheid zo lang op zich laat wachten. De veiligheidsprofessionals hebben nu simpelweg geen bestuurlijk rugdekking en dat moet zo snel mogelijk hersteld worden Beheer, Verkeer en Milieu Het college geeft aan op het gebied van wegenonderhoud te willen besparen door beheertaken uit te stellen of door verder te gaan met levensduurverlenging. Hier moeten we goed naar kijken. Voorkomen moet worden dat we hier in een later stadium niet alsnog de rekening voor betalen, maar dan een hogere. Penny wise, Pound foolish.

week 44

Afval inzamelen Afval is duurder geworden. Ook onze inwoners zullen hiervoor de rekening krijgen. Dit neemt niet weg dat de VVD ook hier kritisch naar zal blijven kijken. Met name de invulling van het dienstenpakket zal onder de loep genomen moeten worden. Zo worden de groene containers in de zomermaanden enkele malen gereinigd, hier hangt wel een prijskaartje aan. Ook wordt grofvuil “gratis” opgehaald. Hoe valt dit te rijmen met “de vervuiler betaald”? Dit zijn slechts twee voorbeelden van zaken die aangepast zouden kunnen worden. Sociaal domein en welzijn Goede en toegankelijke zorg voor iedereen die dit nodig heeft; dat is het uitgangspunt. Echter met de behoorlijk uit de hand lopende kosten in de zorg, moeten we ons toch af gaan vragen of echt alles nog kan en of de ingezette zorg effectief wordt aangewend. Meer geld is niet meteen de goede oplossing. Het is ook niet wat het Rijk voor ogen had toen zij de zorg bij de gemeenten onderbracht. De bedoeling was de zorg dichter bij de gebruiker te brengen, in de verwachting dat de gemeenten beter de vinger aan de financiële pols konden houden. Er is naar ons idee veel meer aan de hand. Een goede analyse ontbreekt echter nog steeds. Een goede afgewogen mening over de onderliggende oorzaken is dan ook (nog) niet goed mogelijk. Het wordt daarom tijd dat deze op tafel komt. Zodat de raad goede kaders kan stellen: Wat kan wel, maar ook wat kan niet. Er moet duidelijkheid komen. Duidelijkheid voor het Maatschappelijk Team, maar ook voor de cliënten. Stichting Welzijn Midden-Delfland verbindt veel mensen met elkaar. Organisaties als deze moeten wij koesteren in onze gemeente. De bezuiniging die voor 2021 al zondermeer is ingeboekt vindt de VVD een verkeerd signaal naar de vele vrijwilligers van de SWMD. Het college wil gelukkig met SWMD over de voorgenomen bezuiniging in gesprek, dat vinden wij een goed voornemen. Elkaar scherp houden op kerntaken en wederzijdse verwachtingen. Buurtcoach of Lokaal onderwijsbeleid? De VVD kiest voor lokaal onderwijs. Als gemeente kunnen we niet alles doen, er moeten keuzes gemaakt worden. Schooldirecteuren in Midden-Delfland kunnen het lokale onderwijsbeleid waarderen. Van de organisatie die de buurtcoaches levert kan in het jaarverslag daarentegen niet eens teruggevonden worden wat zij concreet in Midden-Delfland hebben gedaan. Economische en sociale zaken De OZB is gekoppeld aan de waarde van een huis, met als gevolg dat door de jaarlijks terugkerende waardestijging van een huis (gemiddeld 8%) ook elk jaar de OZB met een overeenkomstig percentage stijgt. Het is de huizenbezitter die daarmee iedere keer opdraait voor de financiële tegenvallers van de gemeente. Als we dit systeem niet veranderen blijft dit tot in den treure zo door gaan. We moeten ons afvragen of dit “eerlijk” is. De VVD gaat daarom graag de discussie aan of hier


31 oktober 2019 De Schakel MiddenDelfland

Algemene beschouwingen 2020

niet een evenwichtiger systeem voor te bedenken valt. Ruimtelijk ordening en volkshuisvesting Woningbouw is voor de VVD een belangrijk thema. In Midden-Delfland is met name de middengroep met startende jongeren en jonge gezinnen op zoek naar een woning. Wij vinden het belangrijk dat we zoeken naar wegen om juist deze groepen aan een huis te helpen binnen onze gemeente. Het steeds maar bijbouwen van sociale huurwoningen helpt volgens de VVD deze groepen niet. Goedkopere koop- en midden-huurwoningen bouwen wel. De VVD vindt dan ook dat wij als raad ons woningbouwbeleid eens

Donderdag 31 oktober 2019

goed tegen het licht moeten houden. Het is tijd voor een evaluatie waarbij gekeken moet worden of alle gemaakte afspraken nog wel bijdragen aan een voor onze gemeente passend woningbouwprogramma. De VVD wil deze discussie graag aangaan. Wat de VVD betreft is het vaststellen van een toekomstvisie Midden-Delfland 2040 relevanter dan het vernieuwen van de woonagenda in 2020.

transitie betaalbaar, betrouwbaar en voor iedereen realiseerbaar moet zijn. Daarnaast vinden wij dat iedereen, gemeente en inwoner, vrij moet blijven in de keuzes die hij hierin maakt. Het uiteindelijke doel moet zijn om te komen tot een duurzame samenleving. Een samenleving met een zo klein mogelijke “footprint”, waarin we prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Energietransitie Ook de VVD Midden-Delfland ziet het belang van duurzame energie voor onze samenleving. Wij vinden het belangrijk om daar ons steentje aan bij te dragen. Belangrijk uitgangspunt voor de VVD is dat deze zogenaamde energie-

Stikstofproblematiek Hoe moeilijk het is om natuur en economische activiteiten op een goede manier te combineren blijkt eens te meer uit de landelijke stikstof problematiek. Gelukkig is Midden-Delfland er al redelijk goed in geslaagd samen met de boeren te

week 44

verduurzamen (kringlooplandbouw). Grote problemen met betrekking tot de stikstof zijn er dan ook nog niet en daar is de VVD blij mee. Onze boeren zijn belangrijk voor het in stand houden van ons karakteristieke veenweidelandschap en mochten er in de toekomst toch problemen ontstaan, dan verwacht de VVD dat de gemeente een positieve houding aan zal nemen ten opzichte van de boeren. Wij vinden het belangrijk bij problemen te kijken of deze in overleg op een nette manier zijn op te lossen. Voor de complete algemene beschouwing kun u terecht op www.middendelfland.vvd.nl

De gemeenteraad is benieuwd naar uw mening Heeft u als inwoner vragen over de gemeentebegroting? Of over een gemeentelijke aangelegenheid? Misschien wilt u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Dat kan. U kunt de gemeenteraad op verschillende manieren benaderen: - Bezoek een vergadering van de raadsfracties. De eerstvolgende fractievergadering is op donderdag 7 november om 20.00 uur in het gemeentehuis in Schipluiden. - Bezoek de raadsvergadering op dinsdag 12 november, aanvang 16.00 uur en maak aan het begin van de vergadering gebruik van het spreekrecht. De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis in Schipluiden. - Benader een raadslid. De mailadressen staan op de gemeentelijke website: www.middendelfland.nl > Over bestuur > Samenstelling gemeenteraad. - U kunt ook een brief of een e-mail schrijven en deze sturen naar:

Gemeenteraad Midden-Delfland t.a.v. de raadsgriffier A. de Vos Postbus 1 2636 ZG SCHIPLUIDEN griffie@middendelfland.nl

www.middendelfland.nl

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

|

13


14

|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

Concert van ‘Hosanna’ in Maaslands Oude Kerk

Thuis in MiddenDelfland

Het zal u niet ontgaan zijn: de Nieuwe Kerk van Maasland is niet meer. Dat betekent voor ‘Hosanna’ een verhuizing naar de Oude Kerk, en op 22 november het eerste concert daar. Een spannend gebeuren, waarvoor een heel mooi programma is gekozen. Op het proramma staan: Requiem van Wolfgang Ama-

TV Gids 30 oktober t/m 6 november Elke dag vanaf 19.00 uur nieuwe televisie woensdag 30 oktober

donderdag 31 oktober

19.00 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws.

19.00 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws.

19.14 WOS Verkeer

19.14 WOS Verkeer

19.15 WOSTALGIE In deze uitzending gaat de WOS terug naar 2006. Toen reed er een hele stoet oranje Trabantjes richting Duitsland voor het WK.

19.15 WOS Sport In deze uitzending blikken we terug op de wedstrijd FC ‘s-Gravenzande Zwaluwen. En blikken we uit naar het aankomende sportweekend. Te gast zijn analist Johan Voskamp en hoofdtrainer van FC ‘s-Gravenzande Richard Elzinga.

19.27 In Jouw Buurt In deze aflevering van In Jouw Buurt een item over de musical van kinderopvang Okidoki.

Ieder half uur herhaling

Ieder half uur herhaling

vrijdag 1 november

zaterdag 2 november

19.00 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws.

19.00 WOS Nieuws weekoverzicht Een compleet overzicht van de afgelopen nieuwsweek.

19.14 WOS Verkeer 19.15 Gesprek met de burgemeester In het Gesprek met.. gaat Bas Booister in gesprek met de burgemeester van Westland Bouke Arends. 19.30 WOS Sport HH 19.44 MKB In deze aflevering van MKB gaat de jury op bezoek bij PB tec.

19.23 WOS Verkeer

Annemarie Verburg.

19.24 Bella House In Bella House gaat presentatrice Daphne naar Alicante. Zij gaat mee met Eric Jan Lancee die met zijn onderneming Bella House 150 huizen wilt bouwen.

Herhaling reanimatie

19.40 WOSTALGIE HH 19.44 In Jouw Buurt HH Ieder uur herhaling

Ieder uur herhaling

zondag 3 november

maandag 4 november

19.00 WOS Nieuws weekoverzicht Een compleet overzicht van de afgelopen nieuwsweek.

19.00 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws. Presentator: Dennis van Schie

19.23 WOS Verkeer 19.24 Jeroen in ‘t Buitenland HH 19.40 WOSTALGIE HH 19.48 In Jouw Buurt HH

19.14 WOS Verkeer 19.15 WOS Sport In WOS Sport de samenvatting van Honselersdijk - Die Haghe en Westlandia - DEM. Verder het sportnieuws van afgelopen weekend van buiten de regio. Ieder half uur herhaling

Ieder uur herhaling

dinsdag 4 november

woensdag 5 november

19.00 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws

19.00 WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws.

19.14 WOS Verkeer

19.14 WOS Verkeer

19.15 MKB De aflevering gaat de jury op bezoek bij NON in de Lier, Zij zijn samen met PB tev en Weverling Groenproviders genomineerd voor de MKB Ondernemersprijs.

19.15 Westland Report In Westland Report wordt er aandacht besteed aan de week van de Mantelzorg. Ook nemen we een kijke bij de expositie 15 jaar onderscheidingen in Westland.

19.27 In Jouw Buurt In deze aflevering van In Jouw Buurt een item over het MKB Westland Retail Event.

19.27 In Jouw Buurt Een nieuwe aflevering met onderwerpen In Jouw Buurt. Ieder half uur herhaling

Ieder half uur herhaling

In WOSTALGIE gaan we terug in het rijke WOS-archief. In de aflevering van deze week blikken we terug op nieuwsitems uit de maand oktober door de jaren heen. In 2006 werd de Westlandse Hattrick georganiseerd voor het goede doel. Met

deus Mozart (1756-1791). Mede door de film ‘Amadeus’ (1984) is de geschiedenis van het Requiem erg bekend geworden: terwijl hij al ernstig ziek was kreeg Mozart van een geheimzinnige onbekende opdracht om een Requiem te schrijven. Door zijn veel te jonge overlijden kon hij dat niet voltooien, waarna het werd afgemaakt door zijn leerling

Op maandagavond 11 november en 9 december 2019 organiseert EHBO vereniging Den Hoorn weer een herhalingsavond reanimatie en het bedienen van een AED. Elke dag sterven 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Thuis of op straat. Snelle hulp van buurtgenoten redt levens. De cursus wordt gegeven in “de Rijstuin”, Woudseweg

Foto: PR

Het koor is in oktober 1969 opgericht door mevrouw Sterk – Oudijk, de echtgenote van de toenmalige dominee ds. L.P. Sterk. De dirigent was in die tijd C. Edelenbos. In 1990 nam dirigent Gert Jan Hol uit Voorburg het stokje over en hij zwaait de baton nog steeds. Het koor repeteert iedere donderdagavond in De Rijstuin en verleent medewerking in kerkdiensten. Een paar maal per jaar wordt er een middag in een zorgcentrum gezongen, dat wordt bekostigd door Fonds 1818.

een elftal oranje Trabantjes, werd onder meer de WK-wedstrijd in Duitsland bezocht. Een een van die auto’tjes is nu nog steeds in onze regiote vinden. WOSTALGIE is vanaf woensdagavond 30 oktober vanaf 19.00 uur te zien op WOS TV.

Programma gemist? Kijk op WOS.NL/gemist

kanaal 12

kanaal 38/334

kanaal 1350

kanaal 1350

kanaal 1350

kanaal 709

Gouden koorleden gehuldigd.

Scouting boekt Sint

26 te Den Hoorn. De tijden zijn van 19:30 tot 22:00 uur. De cursus kost € 25,-. Diverse zorgverzekeraars vergoeden deze cursus. U kunt zich opgeven via de e-mail: info@ehbodenhoorn.nl of via de Hartstichting Na de cursus kunt u (niet verplicht) zich opgeven als burgerhulpverlener. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Edwin Rengelink op bovenstaand e-mail adres.

Gouden koorleden met gouden stemgeluid Het Woudtse Kerkkoor bestaat 50 jaar en dat werd onlangs gevierd. Het hele koor was verzameld in De Buytenplaats in Sion om de feestelijkheden te onderstrepen. Maar liefst vier leden zingen ook al een halve eeuw voor de eer van God. Dat moest gevierd worden! En dus reikte voorzitter Ini Dijkshoorn een sculptuur uit met certificaat en uiteraard een fraai boeket bloemen. Op de foto van links naar rechts: Ini Dijkshoorn, Wim Steenks, Hennie Kalkman-Dijkshoorn, Jeanne van den Berg – Moerman en Riet van der Windt – van Herk.

Franz Xaver Süssmayer. Dat deed deze zo goed dat het een waar meesterwerk is geworden, indrukwekkend en ontroerend, en waar nog altijd discussie over is welke delen nu echt van Mozart zijn. Gloria in D van AntonioVivaldi (1678-1741). Een bij alle koren geliefde compositie met fraaie koordelen, solo’s en duetten. Pastoralmesse in F-dur van Anton Diabelli (1781-1858). Een minder bekende mis, die door de eenvoudige, vrolijke herderswijsjes vaak rond Kerst wordt uitgevoerd. Er is een jong solistenkwartet, aangevuld met de Maassluise Annemarie Verburg. Voor de begeleiding zorgt het Dordrechts Kamerorkest met Margriet den Hartog aan het koororgel. Het geheel onder leiding van dirigent Hans Cok. Volgende week begint de voorverkoop, o.a. bij Mastersound op de Noordvliet. Let op de affiches. Meer informatie op www.covhosanna.nl.

Foto: Leny Roodenburg

De Sint zit nog in Spanje, toch heeft Scouting Schipluiden al het verzoek gekregen van Sinterklaas om zijn agenda te vullen met leuke huisbezoeken. Dit betekent dat u zich op www. scouthout.nl/sint kunt aanmelden voor een bezoek van de Sint en Zwarte Pieten. Ook een bezoek van alleen Pieten is mogelijk. Pakjesavond wordt nog leuker als Sinterklaas zelf bij u thuis ook even langs is geweest. Daarnaast kunnenzij ook uw bedrijfsfeest opluisteren. Er is van alles mogelijk. Met uw wensen wordt rekening gehouden. Al gedurende vele jaren worden bezoeken door Scouting Schipluiden verzorgd. De Sint weet daardoor dat alles tot in de puntjes wordt verzorgd, door professioneel werkende vrijwilligers. Vanaf woensdag 27 november heeft Sinterklaas tijd. Maar let op: Sint is alleen, dus wie het eerst afspreekt zal het eerst een bezoek kunnen verwachten. Op www.scouthout.nl/sint kunt u boeken en vindt u alle informatie over een bezoek van Sinterklaas en Piet. Ook kunt u een email sturen naar Sinterklaas@ scouthout.nl. Sinterklaas heeft besloten om de opbrengst van de bezoeken volledig te steken in de ondersteuning van activiteiten van Scouting Schipluiden.


31 oktober 2019 De Schakel MiddenDelfland

Zondag De Houtloop Atletiekvereniging AV’40 organiseert op zondag 3 november De Houtloop. Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er een loop van 1 km op de atletiekbaan. De start is om 10.30 uur en de deelname gratis. Om 10.55 uur start de loop van de 3,5 km en die van 7 of 14 km om 11.00 uur. De deelname hieraan kost € 2,00. Deze lopen worden

gehouden door de Hertenkamp en de Delftse Hout. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 10.00 uur. De accommodatie van AV’40 is gelegen aan de Sportring 12 achter de Sporthal Brasserskade. Douche-, kleed- en parkeergelegenheid voldoende aanwezig. Inlichtingen: Gerard Aarts 06-10459682 of www.av40.nl .

|

15

MVV’27 stelt na rust orde op zaken

Voorzitter ODO draagt stokje over

Jaap bedankt! Jaap van Vliet, de jonge en betrokken voorzitter van Korfbalvereniging ODO in Maasland, gaf afgelopen maandag op de algemene ledenvergadering na zeven jaar het stokje over aan ad interim voorzitter Marjan Vos. Met mooie woorden van oud voorzitter en huidig secretaris Erik Passchier en hoofdsponsor Mart van Buren nam Van Vliet tijdens de algemene ledenvergadering afscheid van zijn voorzitterschap. Een periode waarin hij er in goede én moeilijke tijden altijd voor of namens ODO stond en een grote verantwoordelijkheid nam voor zijn rol. Het bestuur onder het voorzitterschap van Jaap bouwde de afgelopen jaren stevig aan de basis. Zowel fysiek met nieuwe kunstgrasvelden en een vernieuwde accommodatie, als aan de jeugdopleiding.

‘Elke voorzitter legt zijn eigen accenten, en ik heb de afgelopen weken geconcludeerd dat mijn accent een beetje op is. Het fantastische bestuur wat ik nu voorzit marcheert prima, en heeft niet per se mijn leiding nodig om te kunnen floreren. Ik heb besloten na zeven jaar als supertrotse voorzitter van ODO af te treden.’, aldus Van Vliet Oorspronkelijk zou Jaap op de ALV van 2020 aftreden, en daarom is het nu niet de gebruikelijke tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur draagt Marjan Vos-Pols voor als ad-interim voorzitter voor de periode van één jaar, een jaar waarin de vereniging op zoek gaat naar een definitieve oplossing. Uiteraard staat het de leden vrij met suggesties te komen om de zo plots vrijgekomen vacature in te vullen.

Invaller Erik van Geest, goed voor de 3-0

De toeschouwers op Sportpark De Commandeur kregen in de thuiswedstrijd tegen SV Duindorp te maken met twee totaal verschillende helften. Het eerste bedrijf kon als volgt worden samen gevat: er lopen 22 spelers op het veld en daartussen rolt ‘n bal. Kortom, er gebeurde bitter weinig wat de toeschouwers zouden kunnen bijblijven. De tweede helft was er met name voor de Maaslandse aanhang veel meer te genieten, goed lopende aanvallen in een meer dan behoorlijk tempo en maar liefs vier treffers. Voordat de wedstrijd werd geopend was er eerst een indrukwekkende minuut stilte voor de afgelopen week op 86-jarige leeftijd overleden oud-bestuurslid Bob Eilers. Na het eerste fluitsignaal van de prima en strak leidende Joost

Foto: Ben van Mil

Hoogerbrugge creëerde MVV 27 een licht overwicht, maar kwam niet toe aan het uitdelen van speldenprikken. Het spel oogde uitermate voorzichtig, men leek te bang om fouten te maken en openingen werden er dan ook nauwelijks gevonden. Met een kopbal voorlangs van Rodney Remmerswaal moesten de toeschouwers het maar doen! Zittend aan de thee hadden de spelers van MVV 27 gelukkig voldoende zelfkritiek om dit niet nog eens 45 minuten voor te schotelen. Die tweede helft werd dan ook een stuk aangenamer om naar te kijken. Er bleek ineens genoeg lef te zijn om risico’s te nemen en de tegenstander meer op de proef te stellen. In de 52e minuut zette Harm Voogt zelf de aanval op, schoof de bal vervolgens naar de op rechts meelopende Lourens van Rooijen

en kreeg deze recht voor het doel weer op maat terug om hard binnen te koppen (1-0). Dertien minuten later bracht Man of the Match Lourens van Rooijen met een flipperkasttreffer de stand op 2-0. De beste volgende mogelijkheid was er een voor invaller Erik van Geest die de paal beroerde. De enigszins getergde Haysam Aradelaziz beleefde vervolgens de invalbeurt van zijn leven. Een vrije trap van Dennis Louter in de 78e minuut werd door hem bij de tweede paal breed gelegd, waarna Erik van Geest simpel binnen kon tikken (3-0). Zes minuten later haalde hij met links uit en zag zijn schot in de verre hoek tegen het net ploffen (4-0). Een happy end derhalve én zo zag je de stemming binnen ‘n uur behoorlijk veranderen.

Dorpsfilm Den Hoorn herhaald Marjan Vos-Pols wordt voorgedragen als ad-interim voorzitter voor de periode van één jaar Foto: PR

Succesvolle seizoensafsluiting voor jeugd ODO De Maaslandse korfbalvereniging ODO speelde zaterdag de laatste wedstrijden in de veldcompetitie van dit jaar. Een competitie die vooral bij de jeugd veel taart en medailles opleverde. Dat ODO bouwt aan de basis, is het afgelopen seizoen gebleken. De tweede helft van de veldcompetitie werd door vijf teams afgesloten met taart en medailles. De korfballers uit de F2, F1, E4, E1 en B1 werden gehuldigd omdat zij als beste van de poule de zes wedstrijden hebben gespeeld. Een speciale vermelding gaat naar het kampioenschap van ODO E1. Zij speelden dit seizoen in de

hoogste klasse (poule 1) van hun leeftijdscategorie. Het team, bestaande uit Frodo Passchier, Duncan Strootman, Minke van der Vaart en Romae Kammeron, onder de enthousiaste aanmoediging van trainer/coaches Rob van der Hak en Sam Zeebregts, eindigde na zes bloedstollende wedstrijden als ongeslagen winnaar. ‘Twaalf punten uit 6 wedstrijden is een mooie weerspiegeling van de prestaties van de E1. We moeten heel wat jaren teruggaan (als het überhaupt is voorgekomen) dat we met een E-team zo hoog spelen én presteren!’, aldus de trotse coach Van der Hak.

REGIONAAL PERSOONLIJK DESKUNDIG

Op woensdag 13 november van 10.30-11.45 uur vertoont Henk Groenendaal wederom de dorpsfilm van Den Hoorn uit 1959. De film werd gemaakt door het bedrijf van Johan Adolfs uit Enschede op 14 mei 1959. Met zoveel mogelijk close-ups van oude en jonge mensen (geen kinderwagen werd overgeslagen), veel schoolkinderen, verenigingen en bedrijven, is dit een prachtig en herkenbaar tijdsbeeld uit de zestigerjaren geworden.

ongeveer 48 minuten. Je bent van harte welkom in de Bibliotheek Den Hoorn, de koffie staat klaar en de toegang is gratis. Vanwege de

grote belangstelling is aanmelden noodzakelijk. Je kunt een gratis toegangsbewijs ophalen bij de Bibliotheek of bel T085-043 67 41.

De organiserende vereniging, de padvinderij Den Hoorn, had van tevoren een heel dagprogramma opgesteld, zodat het filmen goed zou verlopen. De Hoornseweg, de veiling, de Hoornsekade, de Dijkshoornseweg en de Woudseweg komen goed in beeld. Ook het kerkdorp ‘t Woudt werd gefilmd. Aan het slot van de filmdag is nog een grote optocht door het dorp te zien. De oude 8 mm film is gedigitaliseerd en opnieuw gemonteerd door Henk Groenendaal en duurt

MAKELAARDIJ 0152132799


16

|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

Stichting Welzijn Midden-Delfland Stichting Welzijn Midden-Delfland Locatie Maasland Singelhof Hofsingel 18 3155 AL Maasland 010-5918052 e.vanadrichem@swmd.nl

Locatie Den Hoorn Dienstencentrum Kickerthoek Prins Willem Alexanderhof 2 2635 JM Den Hoorn 015-2625864 r.duijndam@swmd.nl

Locatie Schipluiden Dienstencentrum Korpershoek Windrecht 10 2636 JA Schipluiden 015-2625864 r.duijndam@swmd.nl

November 2019 Dé wijnwinkel in het centrum van Maasland

Extra activiteiten in november: Dé wijnwinkel in het centrum Maasland Dé wijnwinkel in hetvan centrum van Maasland

Voor al uw relatie- en kerstgeschenken

Voor al uw relatie- en kerstgeschenken

Voor uw relatieenpuur kerstgeschenken Keuze uit meer dan 150alsoorten wijn en assortiment streekproducten

Keuze uit Keuze meer dan 150 soorten en puur uit meer dan 150wijn soorten wijn en puur Wij denkenassortiment graag metassortiment u mee en vertalen uw wens op maat streekproducten streekproducten

Op drie locaties in Midden-Delfland organiseren wij, samen met vele vrijwilligers, uiteenlopende activiteiten. U kunt bijvoorbeeld koersballen, handwerken, gymmen, bridgen, dansen of biljarten. Er zijn veel mogelijkheden. Als u hierover meer wilt weten kunt u ons bellen of gewoon even binnenlopen. Een overzicht is ook te vinden op de website: www.swmd.nl. Naast de vaste activiteiten zijn er elke maand nog extra activiteiten. Hieronder vindt u ze voor de maand november:

Locatie Schipluiden, Windrecht 10a (015-262 58 64) Woensdag 6 november, Bingo, 14.00 uur. Dé wijnwinkel in het centrum van Maasland Dé wijnwinkel in het centrum van Maasland Woensdag 6 november, Kaarten, 19.30 uur. Kom eens langs in onze winkel! Wij denken graag met u mee en vertalen uw wens op maat Wij denken graag met u mee en vertalen uw wens op maat Dinsdag 19 november, Verkoping Handwerken. 11.00 uur Woensdag 20 november, koffieochtend, 10.00 uur. Dé streekproducten en meel specialist in Maasland Vrijdag 29 november, Gezamenlijke maaltijd. 12.00 uur. Info: 015 3808821.

Voor al uw relatieKom eens langseninkerstgeschenken onze winkel!

Kom eens langs in onze winkel! oor al uwOpeningtijden: relatie- en kerstgeschenken donder-vrij- en zaterdag Keuze uitSusanne meer dan‘s150 soorten wijn Boerenbont & Wijn van Herenstraat 28 en puur

enen meel specialist in Maasland Déassortiment streekproducten en meel specialist in Maasland e uit meerDé danstreekproducten 150 soorten wijn puur streekproducten timent streekproducten

Openingtijden: donder-vrijen zaterdag Openingtijden: en zaterdag Wij denken graag metdonder-vriju mee en vertalen uw wens op maat Boerenbont & Wijn van Susanne ‘s Herenstraat 28 graag met u mee en vertalen uw wens maat Boerenbont & Wijnopvan Susanne ‘s Herenstraat 28 Kom eens langs in onze winkel!

m eens langs in onze winkel!

Dé streekproducten en meel specialist in Maasland

en meel specialist in Maasland Openingtijden: donder-vrij- en zaterdag

Boerenbont & Wijn van Susanne ‘s Herenstraat 28

er-vrij- en zaterdag van Susanne ‘s Herenstraat 28

Maasland, Singelhof (010 - 591 80 52) Dinsdag 5 november, Bingo, 19.30 uur. Woensdag 13 november, Thema-diner “Helemaal Hollands”. Met live muziek. Inloop 17.45 uur. Kosten € 15.Dinsdag 19 november, Spelletjesavond, 19.30 uur, kosten € 3.50. Woensdag 20 november, Filmavond, 19.30 uur, kosten € 3.50. Dinsdag 26 november, PCOB ontmoetingsmiddag, 14.30 uur. Donderdag 28 november, “Een praatje helpt” 9.30 uur tot 12.00 uur. Locatie Den Hoorn, Kickerthoek (015-262 58 64) Woensdag 6, 13 20, 27, november, Tabletcafé, 10.00 uur Woensdag 6 november, Taps Schoenen/pantoffel verkoop 14.00 uur. Donderdag 7 november, Kerkviering, voorganger dominee Lamain, 14.00 uur. Woensdag 13 november, Gezamenlijke maaltijd. 12.00 uur. Woensdag 20 november, KBO themamiddag, 14.30 uur. Maandag 25 november, Thema bijeenkomst Euthanasie. 15.00 uur. Woensdag 27 november, PCOB thema middag, 14.30 uur Nieuw in Den Hoorn!! Wij koken voor mensen die houden van gezelligheid en lekker eten, daarom is in Den Hoorn “De DorpsTafel” gestart. Elke maandag om 18.00 uur in De Kickerthoek, PWA Hof 1. In oktober zijn we gestart en het is een groot succes. Daarom zijn wij nog op zoek naar een paar vrijwilligers die willen helpen. Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met R. Duijndam, Tel: 015 2625864 of per mail; r.duijndam@swmd.nl.

LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

Chris van Waes is gediplomeerd juwelier en antiquair. Hij koopt uw goud en zilver, voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

Wilt u goud of zilver verkopen? Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl www.chrisvanwaes.nl

Help nierziekten genezen. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie. Kijk op kadoneren.nl

Informatie en advies bij het ouder worden Bij Eva Greveling kunt u terecht met alle vragen die horen bij het ouder worden. Bijvoorbeeld over vervoer, activiteiten, huishoudelijke hulp, het aanvragen van indicaties voor zorg, maaltijden aan huis, eenzaamheid, aanpassingen in de woning en financiën. Eva is een onafhankelijke vertrouwenspersoon, en werkt in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Eva is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag en u kunt haar bellen op 06 – 43835158. Zij kan bij u op huisbezoek komen, of u maakt een afspraak op één van onze locaties.

Mantelzorg Midden-Delfland Als u langdurig voor iemand anders zorgt, dan bent u mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid altijd klaar staat voor een ander. Soms komt er dan veel op u af. Susanne Janssen van Mantelzorg MiddenDelfland kan iets betekenen voor u als mantelzorger. U kunt bij haar terecht voor een persoonlijk gesprek, informatie en advies, cursussen, ontmoetingsbijeenkomsten en vervangende zorg. Susanne is bereikbaar op 06 – 10379080 en via s.janssen@swmd.nl U kunt ook kijken op de website: www.mantelzorgmiddendelfland.nl Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Als u in Den Hoorn, Maasland of Schipluiden woont zijn er verschillende mogelijkheden om dorpsgenoten te ontmoeten en iets gezelligs te ondernemen. In elk dorp zijn veel verenigingen en organisaties actief. Als u daarover meer wilt weten kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast organiseren vrijwilligers wekelijks activiteiten op de locaties van SWMD. Er zijn mogelijkheden om samen te bewegen, een hobby te beoefenen, een praatje te maken of een spelletje te doen. Een overzicht staat op onze website: www.swmd.nl U kunt natuurlijk ook langskomen of bellen om u te laten informeren Vrijwilligerswerk Midden-Delfland Ben je vrijwilliger in een van onze dorpen? Servicepunt Vrijwilligerswerk organiseert regelmatig een cursusavond of bijeenkomst voor je. Ook kun je terecht voor (organisatie-)advies. Als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk vind je vacatures op de vacaturebank. Soms is een oriënterend gesprek prettig, daarvoor ben je van harte welkom. Judith van Beek is onze adviseur vrijwilligerswerk & betrokken ondernemen, tel. 06 13559022, j.vanbeek@swmd.nl. Via de site vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl vind je nieuws en nuttige info.


|

31 oktober 2019 De Schakel MiddenDelfland

17

Minister Eric Wiebes bij regiobijeenkomst

loodgieters

Vehoec Loodgieters bv. is een belangrijk onderdeel van ons bouw- onderhoudsbedrijf. Binnen ons bedrijf gaat het om kwaliteit en perfectie, om niets meer en om niets minder. Wij vinden onze opdrachtgevers, woningcorporaties en bedrijven, in een straal van 50 kilometer rond Westland. Afspraak = afspraak is leidend binnen ons bedrijf en daar wijken wij nooit van af, dit tot grote tevredenheid van onze opdrachtgevers. Binnen ons bedrijf communiceren wij open en direct en altijd professioneel. De afgelopen jaren zijn wij gestaag gegroeid, mede door forse investeringen in de organisatie en een modern en actueel beleid naar onze markten. Het is en blijft druk en daarom willen wij onze organisatie verder verstevigen. Wij willen daarom graag in contact komen met de juiste kandidaat voor de functie van:

LOODGIETER - ervaren Wij zijn op zoek naar technisch talent uit een ander beroep, die een carrière switch wil maken en het loodgietersvak wil gaan leren. Of: een volslagen vakman die alle knepen van het vak beheerst. De meeste opdrachten ontvangen wij van woningcorporaties. Het is dan ook belangrijk dat je naast het afleveren van perfect werk, goed communiceert en de juiste houding naar de klanten hebt. Voor een ( aankomend ) vakman die allround en gevarieerd wil werken is dit een topjob binnen een gezond bedrijf met veel plannen voor de toekomst! Onze wensen: • Ervaring binnen een technisch beroep of binnen het loodgietersvak. • Je kunt goed zelfstandig werken en je bent in staat oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarvoor wij in het dagelijks onderhoud staan. • Je bent een net persoon, die altijd klantgericht denkt en handelt en die het bedrijfsbelang nooit uit het oog verliest. Reageren ? Reageren? Bel voor een afspraak Burt Alleblas 06-22236366 of mail: bu.alleblas@vehoecaannemers.nl Ons bedrijf is gevestigd aan de ’s-Gravenzandseweg 15 te Wateringen

Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland

ZET JOUW KENNIS EN ERVARING IN VOOR MIDDEN-DELFLAND! Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wetten schrijven voor dat ingezetenen van de gemeenten, waaronder in ieder geval cliënten en/of hun vertegenwoordigers, betrokken worden bij de uitvoering van deze wetten. In dit kader is in Midden-Delfland de Adviesraad Sociaal Domein actief. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over drie hoofddomeinen: • Maatschappelijke ondersteuning, waaronder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen; • Voorzieningen op het gebied van Werk en Inkomen, waaronder de Participatiewet, het minimabeleid en de schuldhulpverlening; • Jeugdhulp en jeugdzorg, waaronder ondersteuning van mensen die opvoedings- en opgroeiondersteuning nodig hebben en de zorg voor jeugdigen. De Adviesraad behartigt geen individuele belangen.

Vrijdagmiddag 8 november organiseren VVD Maassluis en VVD Midden-Delfland een regionale discussiebijeenkomst rond het thema Innovatie. Welke innovaties kunnen ons alvast helpen de komende 10 jaar? En wat verwachten we voor de 1020 jaar dáárna? Door te focussen op mogelijkheden willen men een opbouwende discussie voeren. Minister Eric Wiebes zal het programma om 15.00 uur openen, Arne Weverling, Tweede Kamer lid VVD, zal de middag presenteren. Daarna komen Andre van Troost (Lely), Albert van der Molen (Stedin) en Floor Vermeulen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) aan het woord. Het laatste deel van het programma is gereserveerd om

Help mee de wilgen te knotten of te wel het groene fitnessen. Natuurlijk Delfland zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Bij regen gaan de activiteiten niet door. Belangstellenden boven de 15 jaar zijn welkom die graag hun handen uit de mouwen steken. Informatie: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv. nl De knotplekken zijn: -2 november 9:30 – 12:30 uur, Poelkade 8, ‘s Gravenzande

Wat is het toch heerlijk als je de kans krijgt om een avondje gewoon lekker te lachen. Vat ‘75 speelde deze week drie avonden de Dolle Beestenboel. De toeschouwers kregen duidelijk waar voor hun geld. “Het leukste is dat je de mensen kent die in de huid van een ander kruipen,” zo zegt een enthousiaste bezoeker.

Daarom zijn we op zoek naar :

De Vereniging voor Amateur Toneel werd in 1975 opgericht. En nog steeds lukt het om vrijwel jaarlijks een leuk toneelstuk op de planken te zetten. Dit jaar was het Dolle Beestenboel. Het verhaal ging over een dierentuin waar de apen een nieuw onderkomen kregen. Koning ‘Alex’ zou persoonlijk het apenverblijf komen openen. Maar hij stuurde wel eerst een akelig precieze inspecteur van de veiligheidsdienst om te zien of alles wel volgens de regels van de sécurité gebeurt.

Wat bieden wij De mogelijkheid om in een betrokken raad het College te adviseren over het beleid in het sociale domein. Relevante cursussen worden vergoed. Daarnaast krijg je, als vrijwilliger, een jaarlijkse kleine vergoeding. Kennis en ervaring inzetten Wil je je kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van Midden-Delfland en ben je bereid je te verdiepen in de beleidsmatige aspecten van het sociale domein? Heb je ook nog affiniteit met sociale media, dan is dat zeer welkom. Stuur dan een brief (mail) met motivatie uiterlijk vóór 16 november 2019 naar: voorzitter@adviesraad-sdmd.nl Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met de voorzitter, Cees Harteveld, Tel 06-42225014

Fotografie / Opdrac

U zich nog wel aanmelden voor de reservelijst via aanmelden@vvdmaassluis.nl. Bij afzeggingen kunnen wij dan nog contact opnemen. Aan deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

- 2 november 10:00 – 12:30 uur, 10.00 uur op de kruising Abtswoude / Vietnampad, Delft. - 2 november 9:30 – 12:30 uur, de Blokhut, Pieter Postmapad, Rijswijk Wat is en doet de Natuurlijk Delfland Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur. Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties,

advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt. Elk jaar kent een groot thema. In 2019 is het thema Bescherm de natuur in je buurt. Iedere maand wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.

Vermakelijk dorpstoneel

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Wie zoeken wij Inwoners van Midden-Delfland die (ervarings-)deskundigheid hebben op het gebied van de genoemde wetten. De raad bestaat bij voorkeur uit leden die daadwerkelijke gebruikers van sociale voorzieningen zijn en/of hun vertegenwoordigers.

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat zal bij de VVD bijeenkomst aanwezig zijn Foto: Arenda Oomen

Natuurlijk Delfland gaat weer wilgen knotten

De Adviesraad bestaat uit tenminste zeven en maximaal negen leden en een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De raad komt minstens 6 maal per jaar bijeen. Per 1 januari 2020 zijn er twee vacatures binnen de Adviesraad.

NIEUWE LEDEN

in gesprek te gaan met een sprekerspanel. Voorafgaand aan het hoofdprogramma is er een excursie op Rozenburg. Stedin heeft hier een proefproject in het kader van ‘Power2Gas’ gerealiseerd dat huizenblokken met waterstof verwarmt in plaats van aardgas. Deze regiobijeenkomst is bedoeld voor leden en niet-leden uit Maassluis en Midden-Delfland, en tevens voor geïnteresseerden uit de omringende gemeentes als Vlaardingen, Schiedam, Westland en Delft. Meer informatie over de sprekers en het programma kunt u vinden op www.vvdmaassluis.nl Door grote belangstelling is het maximum aantal deelnemers inmiddels bereikt.

In the shit De secretaresse van de dierentuin is smoorverliefd op de Koning en zij ziet dat bezoek helemaal zitten. De kassière

houdt er andere denkbeelden op na en de directrice heeft het vooral druk met haar eigen promotie. Tel daarbij op de dierenarts die zelfs de cavia’s nog niet durft te benaderen zonder zijn verdovingsgeweer, de onderhoudsman die aan het lijntje gehouden wordt en de jongste bediende die letterlijk en figuurlijk de rotklussen op moet knappen en je hebt de ideale ingredienten voor een hoop chaos. Mimiek “Een heerlijke chaos,” zegt een bezoeker. “Ik kan hier toch zo intens van genieten!

Ik ben expres flink vooraan gaan zitten zodat ik de mimiek goed in de gaten kan houden.” In de pauze en na afloop komen er niets dan lovende woorden. Bij dit evenement waren ook twee nieuwe leden van de toneelvereniging die hun debuut hadden. Soms was het nog even wennen maar van de benjamin van het gezelschap was het meteen duidelijk dat hij zich helemaal en met verve in zijn rol wentelde. Heeft u deze uitvoeringen gemist? Met een beetje geluk brengen ze volgend jaar weer iets leuks voor het voetlicht.

De jongste bediende moet olifantenpoep scheppen

Foto: GvW-T


|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

Uw goud is geld waard!

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

GOUD INKOOP BUS EN, GOUDEN OUD GOUD EN OUD ZILVER, OUDE SIERAD BESTEK OF VER HORLOGES, PLATINA JUWELEN, ZILVER OOK TANDENZILVERDE ARTIKELEN TAFELZILVER EN N COLLECTIES! GOUD, MUNTEN ÉN COMPLETE MUNTE

g a d j i r V r e b m e 1 nov uur

0 3 . 6 1 10.00 gin Julianaplein n

ni o K t e h op

N R O O H DEN

LEGITIMATIE VERPLICHT

DE

18

L WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

Royal Health Foam matrasspecialist sinds 1998

www.voorechtlekkerslapen.nl

Showroom 7 dagen p.w. geopend · Soetensstraat 18, Scheveningen. Tel: 070-3387010

Matrassenfabriek Scheveningen · persoonlijk advies · medische kwaliteit schuim · leverancier ziekenhuizen · 45 nachten proefslapen


31 oktober 2019 De Schakel MiddenDelfland

|

Beddenspecialist Spijker Maassluis

WIJ STOPPEN ERMEE! Aanbiedingen die alles behalve slaapverwekkend zijn!

TOTALE LEEGVERKOOP / SUPERSALE ALLES TEGEN BODEMPRIJZEN!!!*

30% korting op de gehele SLP collectie bedtextiel, boxspring en matrassen. Voorbeeld: C o m p l e t e f a m i l y b ox s p r i n g inclusief hoofdboord (maat 160x200) van 2385,00   n u v o o r

1 6 7 0 ,0 0

Ezzential donzen dekbedden

Swissflex lattenbodem Zonder stroom snel en eenvoudig de zitstand en het voetgedeelte verhogen door het unieke pneumatische systeem. Vrijstaand te gebruiken of in te bouwen in een ledikant. Maat van deze lattenbodem: 90x200 cm. De prijs van deze geheel instelbare lattenbodem

Lichtgewicht 90 % zuiver eendendons gevuld dekbed met anti-allergische katoenen tijk. Leverbaar in enkel of 4-seizoenen uitvoering.

Van: € 2.275,00 v o o r :

Enkel

Swissflex SILHOUETTE

140x220 cm. 209,00 240x220 cm. 349,00

n u v o o r 1 2 5 ,0 0 n u v o o r 1 8 5 ,0 0

4-seizoenen 140x220 cm. 240x220 cm.

299,00 498,00

VA N A F

1 2 5 ,0 0

n u v o o r 2 1 5 ,0 0 n u v o o r 2 9 5 ,0 0

2 -WA S H d e k b e d Een zeer soepel en luchtig 4-seizoenen dekbed met ultradun 3-D Elastifiber anti-allergische vulling. Katoenen tijk, wasbaar op 60 graden en huisstofmijt werend. 140x200 cm. 174,00 n u v o o r 1 0 0 ,0 0 140x220 cm. 187,00 n u v o o r 1 1 0 ,0 0 200x200 cm. 254,00 n u v o o r 1 5 0 ,0 0 240x200 cm. 320,00 n u v o o r 1 6 0 ,0 0 240x220 cm. 347,00 n u v o o r 1 8 0 ,0 0

VA N A F 0

1 0 0 ,0

TEXELER 4-seizoenen wollen dekbed Eersteklas 100% Texelse lamswol gevuld dekbed. Tijk is gemaakt van soepel edelsatijn voor extra souplesse. ’s Zomers heerlijk koel en bij winterse temperaturen behaaglijk warm.

VA N A F 0

1 0 0 ,0

ZOMERDEKBEDDEN Prachtige zomerdekbedden gevuld met 100% katoen: sterk en hoge vochtabsorptie. Of het betaalbare 100% moerbeiboomzijde: een ongekende ervaring en ultiem slaapcomfort tijdens warme zomernachten. Zowel het katoen als het zijde dekbed hebben en soepele katoenen tijk, zijn koel en ademend.

VA N A F

4 4 ,0 0

DEKBED OV E R T R E K K E N Vandyck - Yellow Snurk - HNL Refined

EGA MET M G KO R T I N * vraag naar de voorwaarden

€ 1 .6 9 5 ,0 0

Perfecte balans tussen design en luxe met maximaal comfort. Bedomranding (180x200 cm.) en breed “XL” hoofdbord. Het keerbare rugkussen is tweekleurig uitgevoerd. De stijlvolle nachttafels, met soft-touch lades, als stijlvolle bergruimte. Inclusief de beroemde Swissflex lattenbodems en Geltex Versa matrassen. Geheel compleet en slaapklaar Van: € 8.155,00 v o o r :

€ 4 .9 9 5 ,0 0

OUTLINE Sportieve boxspring met een fraai strak uiterlijk in een lichtblauwe stof gestoffeerd. Maat 180x200 cm. Van: € 3.073,00 

vo o r :

€ 1 .5 8 0 ,0 0

(exclusief matrassen)

PIXELS Chique boxspring met een trendy gestoffeerd motief in het hoofdbord, met een zachtverende schuimvulling. Maat 180x200 cm. Van: € 3.949,00 

vo o r :

€ 1 .9 9 5 ,0 0

(exclusief matrassen)

HEEFT! EER KEUZE U NOG M E O H T, M KO U R HOE EERDE OP SUPER SALE! T O TA L E L E E G V E R KO

19


20

|

De Schakel MiddenDelfland 31 oktober 2019

Vloeren | Vloerkleden | Gordijnen | Wandbekleding | Binnen- & buitenzonwering | Horren | Verf

20% KORTING* OP ALLE

DECORETTE GORDIJNSTOFFEN EN BINNENZONWERING

20% korting* op Decorette gordijnstoffen

20%

20%

20%

KORTING*

KORTING*

KORTING*

20% korting* op Decorette gordijnstoffen

Bekijk ons gehele assortiment op Decorette.nl

Industrieweg 58-62, 3144 CH

20% korting* op Decorette plisségordijnen

*Vraag naar de actievoorwaarden. De actie is geldig t/m 17 november 2019

Maassluis • www.decorette.nl

Profile for WL Media

MD 2019-10-31.pdf  

MD 2019-10-31.pdf  

Profile for wlmedia