__MAIN_TEXT__

Page 1

Jouw NVM makelaar uit Midden-Delfland

13e jaargang 19 september 2019

015 - 761 81 28

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Gemeentenieuws

2,3

Na 308 jaar weer rederijkers bij Kasteel Keenenburg De Rederijkers van ‘t Rosmareyn kwamen in 1711 voor het laatst bijeen in Kasteel Keenenburg in Schipluiden. Daarna waren de culturele avondjes met (amateur)dichters en muziek er verboden. Door José van Winden

Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

Taalhelden Midden-Delfland In de Week van de Alfabetisering is er veel aandacht voor laaggeletterdheid en voor het stimuleren van het leren van de Nederlandse taal. Op donderdagavond 12 september werden de Taalhelden van Midden-Delfland 2019 bekend gemaakt. Wethouder Wendy Renzen en mevrouw Nel van der Hoeven (Stichting Welzijn Midden-Delfland) vormden de jury. Henny Oord werd Taalheld in de categorie Bruggenbouwer en Marlinde Schipper werd verkozen in de categorie Taalmaatje. Beide dames zijn voor velen een inspiratiebron. Ze stimuleren anderen om taalcursisten te helpen en begeleiden diverse taalcursisten met het leren van de Nederlandse taal. Wil je ook andere mensen helpen met de Nederlandse taal? Meld je aan als Taalmaatje bij het Taalhuis Midden-Delfland. De balie is open elke maandag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Vervanging kademuur De kades in het centrum van Schipluiden, aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade, voldoen niet aan de veiligheidsnormen voor stabiliteit en daarom zal er 600 meter kademuur worden vervangen. Tijdens een informatieavond in het gemeentehuis in Schipluiden op 24 september wordt de kadeverbetering toegelicht. De informatieavond begint voor de bewoners van de Vlaardingsekade om 17.15 uur. Voor de bewoners van de Dorpsstraat is de aanvang 19.30 uur.

Tot afgelopen zondag toen oude tijden herleefden tijdens de Open Monumentendagen. Op een zonovergoten kasteelterrein luisterden zo’n honderd mensen naar oude en nieuwe gedichten afgewisseld door sfeervolle muziek van Ko Arkesteijn en ‘de Flierefluiters’. Te wereldlijk Voorzitter van Historische Vereniging Oud-Schipluiden, Jacques Moerman, opende de middag met een schets van de rederijkerstraditie in Schipluiden. Zo leerden de aanwezigen dat de lokale rederijkerskamer in eerste instantie wedstrijden organiseerde in de Dorpskerk. Na de reformatie werden de dichters echter te wereldlijk gevonden. Uiteindelijk kwamen de rederijkers onder de hoede van kasteelvrouwe Anne Ermgart van Raesfelt, die daarmee smeekbeden van de kerkenraad trotseerde. Melancholisch Op een erebank voor het podium wachtten de dichters

V.l.n.r.: Rina Visser, Dirk den Hoed, Corine van Zanten, Jorrit Kok, Ans van Leeuwen-Overgaag, de vader van Jelmer van Lenteren, José van Winden.

die hadden meegedaan met de Schrijfwedstrijd Monumentaal Midden-Delfland hierna nerveus op de bekendmaking van de prijswinnaar. Juryvoorzitter en streekdichter van het Westland, Dirk den Hoed voerde de spanning op. Uiteindelijk kwam tegen vijven het verlossende woord. Dick van Welzen, fervent amateurdichter en succesvol deelnemer aan schrijfwedstrijden, bleek de winnaar met een origineel gedicht over de gepimpte pomp aan de Dorpsstraat. Hij kon helaas niet aanwezig zijn om de prijs, een boekenbon, zelf in ontvangst te ne-

men. Zijn gedicht werd voorgedragen door José van Winden, die de schrijfwedstrijd organiseerde. Boerenhoeve De tweede prijs was voor Jelmer van Lenteren met het gedicht Tekening, over ‘t Woudt, het dorpje waar hij als puber dagelijks langsfietste als hij van huis in De Lier, naar school in Delft ging. Ans van Leeuwen-Overgaag was de derde genomineerde met haar gedicht over Hoeve Abbestee. De jury zei hierover: “Bij het gedicht Abbestee zijn we getroffen door de rijke geschiedenis van de boerenhoeve

en zijn bewoners. De verteller geeft ons een inkijkje in het verleden van de plek en van de families die er hebben gewoond. Het gedicht roept een tikkeltje nostalgie op en tegelijk een bemoedigend perspectief. Zo was het en zo zal het nog jaren gaan.” Wellicht is met deze middag, een lang gekoesterde wens van organisator Rina Visser, een nieuwe rederijkerstraditie geboren, passend bij de plannen om het kasteelterrein tot een unieke beleving te maken.

Zeilwedstrijd met historische boten Elke twee jaar wordt de Midden-Delfland Race gehouden met historische, zeilende westlanders. Afgelopen weekend kon Saluutbatterij Atkins de boten weer wegschieten. Het was een mooi spektakel.

vroeger ingezet als vrachtschip om groente, turf, kolen en mest te vervoeren. Gelukkig is er een mooi aantal van dergelijke zeilende boten behouden gebleven en gerestaureerd. Iedere twee jaar kunnen we in Schipluiden en Maasland genieten van die prachtige boten die passen in het historische centrum van deze twee dorpen van Midden-Delfland.

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Een wedstrijd met westlanders. En dan hebben we het niet (alleen) over de bemanning maar over de platbodemschuiten die voorzien zijn van originele indrukwekkende zeilen. De boten werden

Jagen Zaterdag werd er voorafgaand

aan de wedstrijd door de schippers tekst en uitleg gegeven over hun boten. Het palaver, de voorbespreking van de wedstrijd, was om 13.00 uur bij de Paardenbrug. Daarna werden ze weggeschoten met enorme kanon klappen door Saluutbatterij Atkins. Vervolgens moest de spierkracht er aan te pas komen want de schepen werden via een jaaglijn door stoere mannen en vrouwen voortgetrokken naar open water. Zodra het mogelijk was werden de zeilen ge-

hesen, mits er wind te bespeuren viel, en vervolgden de wedstrijdboten hun route over de Vlaardingsevaart, langs de Vlietlanden, over de Foppenplas en weer terug. Wind Op zaterdag moest er veel gejaagd en veel geboomd worden, de wind liet het behoorlijk afweten. Maar zondag ging dat beter. Toen brandde de strijd tussen de ondernemers los die bemanning geleverd had voor de boten. Het geheel was wederom een genot om te zien en te beleven.

STIJF, MOE OF PIJN?

Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Westland, Delft en omstreken. Een gevestigde naam sinds 1998. 015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn

Foto: GvW-T

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

Burgemeester Rodenburg schiet met hulp van Saluutbatterij Atkins de boten weg. Foto: GvW-T

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L


2

|

De Schakel MiddenDelfland 19 september 2019

Gemeenteberichten Donderdag 19 september 2019

Aangepaste openingstijden gemeentehuis. Op donderdag 19 september is het gemeentehuis gesloten tussen 12.45 en 14.15 uur. Er is dan een bijeenkomst voor alle medewerkers van de gemeente.

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

week 38

Snel uw melding doorgeven over de buitenruimte? Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, losgeraakte putdeksels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, grafiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelland.nl/melding

RAADSINFORMATIE Raadsvergadering Op dinsdag 24 september 2019 om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. U kunt de raadsvergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelland.nl/webcast. Agenda • Voorstel aankoop en sanering kas Kwakelweg 12 in Maasland • Voorstel om WOS Media aan te wijzen als DAEB • Voorstel bekrachtiging van door het college opgelegde geheimhouding op brief 2019-23125 • Voorstel vaststelling wijziging BP Harnaschpolder-zuid waterberging • Voorstel toekomst voormalig gemeentehuis Maasland • Voorstel inzake privaatrechterlijke rechtshandeling perceel in ’t Kraaienest • Voorstel mogelijkheid tot reactie inzake oprichting en deelname in stichting PUUUR Midden-Delland

Aanvragen en Besluiten

De vergaderstukken zijn in te zien • Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden • Via www.middendelland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken Spreekrecht Aan het begin van de vergadering wordt de mogelijkheid tot inspreken geboden. Hiervoor gelden wel enige spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de grifier, maximaal 5 minuten spreektijd, alleen inspreken over agendapunten. Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de grifier, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: grifie@middendelland.nl. Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelland.nl/mailservice.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn BESLUITEN

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen - Vergunning voor het wijzigen van omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2018-0342 voor het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoor voor de op- en overslag van goederen (DC2- wijziging kantoor) aan Westernesse 12 en 14, 2635 BG Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0284).

Omgevingsvergunningen - Vergunning voor het verbouwen en vergroten van een woning aan de Kluiskade 26, 3155 BH Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0309).

Verlenging beslistermijn - Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag voor het realiseren van 24 appartementen (de Kreek, fase 3) aan de Molensloot 2 tot en met 48 (oneven huisnummers) (sectie H 2938) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0328)

Maasland AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunningsaanvraag voor het vervangen van enkelglas door HR+ glas in bestaande kozijnen aan de Commandeurshof 4, 3155 TA Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0436). - Vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een SRV-wagen, het verplaatsen van het hekwerk en het aanleggen van een inrit aan de Oude Veiling nabij huisnummer 4, 3155 EN Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0442).

www.middendelfland.nl

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekend­ makingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Verlenging beslistermijn - Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag voor het oprichten van een B&B met drie logiesverblijven en een horecavoorziening aan de Kwakelweg OVERIGE 7a, 3155 CB Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0317). Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbestExploitatie vergunningen houdende platen aan de Burgerweg 16, 3155 DB - De burgemeester van Midden-Delland maakt bekend Maasland (Z-HZ_SLM-2019-0060). dat hij op 19 september 2019 een vergunning op - Melding is gedaan van het slopen van een kerkgrond van artikel 2:28 Algemene plaatselijke verorgebouw met zalencentrum en het verwijderen van dening Midden-Delland 2010 heeft verleend. Deze asbesthoudende materialen aan de Huis te Veldelaan vergunning is voor openbare inrichting met terras in 16, 3155 SE Maasland en de Slot de Houvelaan 28, en om de gebouwen van de RK Maria Magdalena 3155 VS Maasland (Z-HZ_SLM 2019-0058). parochiekern op het adres Meester Postlaan 6, 3155 EM Maasland.

Schipluiden

(APV)vergunningen - Vergunning voor het houden van een karpermarathon (viswedstrijd SVBD Carp Cup) vanaf 12.00 uur op vrijdag 27 september tot zondag 29 september om 19.00 uur. Het evenement vindt plaats aan de Foppenplas in Maasland. De organisatie heeft ook onthefing voor het berijden van het ietspad naar de Foppenplas voor het halen en brengen van de deelnemers en de materialen (19z.003888).

BESLUITEN Verlenging beslistermijn - Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag voor het legaliseren van het oprichten van een schuur aan de Woudseweg 168, 2636 AW Schipluiden (Z-HZ_WABO-2019-0359).

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden


19 september 2019 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 19 september 2019

Vervolg Aanvragen en Besluiten

|

3

week 38

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Geheel Midden-Delfland

BESLUITEN

OVERIGE

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Uitschrijving BRP - Uit onderzoek van de gemeente Midden-Delfland is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar de persoon volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland besluit de adresgegevens in de BRP van A. Gayadin, geboren 24-01-1965 ambtshalve te wijzigen naar adres onbekend.

Meldingen - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland hebben op 2 juli 2019 besloten om: I. De heer M.A. van Veen, geboren op 26 november 1958 te Den Haag, voor de duur van zijn werkzaamheden bij deze gemeente aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Delfland 2010 (APV), de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Erfgoedwet en de Huisvestingswet. II. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot 12 juni 2019.

Uitschrijving BRP - Uit onderzoek van de gemeente Midden-Delfland is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. De gemeente heeft geen bericht van verhuizing binnengekregen. Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven uit de BRP: - R.Z. Kartoredjo geboren 10-11-1986 - M.J.J. Platell geboren 31-07-1957

www.middendelfland.nl

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Maarten ’t Hart ‘de Nachtstemmer’ Nieuw! Het FreshWater™ zoutsysteem Het water in de spa een jaar goed houden. Het kan!

Introduc�e week van 23 t/m 28 September 2019

Op zaterdag 28 september zal Maarten ’t Hart van 11.00 tot 12.30 uur zijn nieuwe roman ‘de Nachtstemmer’ komen signeren. Wie zich van zijn handtekening wil verzekeren kome bijtijds; belangstelling is nu al groot! Foto:Gerard Wessel

Meer informatie: Noordvliet 27 Maassluis 010-5923298 info@hetkeizerrijk.nl www.hetkeizerrijk.nl

Home & Garden Resort Dirk vd Burgweg 54 HvH 0174-310527 www.homegardenresort.nl

Geen potloden, geen tijdschriften maar... Wat een boeken!

            


4

|

De Schakel MiddenDelfland 19 september 2019

familieberichten

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Diep getroffen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de voorzitter van onze bewonerscommissie Al

Dick van Roest

30

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

jaar!

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Martha, kinderen en kleinkinderen.

Met Lelie heeft u een persoonlijk afscheid in kleine kring. € 2.498,-

Namens de bewoners van Singelhof, Pluspunt en Dijkhuis

Wilt u meer weten over De Laatste Eer pakketten, bel 015 251 11 88 of mail ons info@de-laatste-eer.nl

Bewonerscommissie SPD

Voor al uw blijken van medeleven en belangstelling, op welke wijze dan ook, na het overlijden van

DE UITVAARTVERENIGING DIE U KENT

Vanuit het hart met oog voor detail

Jacob Moerman ~ Sjaak ~

John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Samen voor een waardevolle herinnering.

zeggen wij u hartelijk dank. Ook uw medeleven met, en uw zorg om onze moeder en oma Janny Moerman-van Ewijck, doet ons goed en waarderen wij zeer. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Maasland, september 2019

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

Met Aster heeft u een respectvolle crematie tegen lage kosten. € 1.699,-

Marjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | www.senz.nu

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

Wilt u meer weten over De Laatste Eer pakketten, bel 015 251 11 88 of mail ons info@de-laatste-eer.nl

DE UITVAARTVERENIGING DIE U KENT

‘Om mijn vrouw te eren koos ik een fonds op naam.’ Kijk op toegit.nl en ontdek hoe uw idealen kunnen voortleven door na te laten aan een goed doel. UITGEVER VAN HET HELE WESTLAND | MAASSLUISE COURANT | DE LIERENAAR | DE SCHAKEL MIDDENDELFLAND | DE HOEKSE KRANT | MONSTERSE COURANT | ROZENBURGSE COURANT WATERINGSE KRANT | DE POSTHOORN LOOSDUINEN | DE POSTHOORN ESCAMP WEST DE POSTHOORN ESCAMP OOST Stokdijkkade 10 2671 GW Naaldwijk (0174) 62 42 12 | uitgeverijwestmedia.nl


19 september 2019 De Schakel MiddenDelfland

Opbrengst collecteweek De collectanten van het Prinses Beatrix Spierfonds zijn weer langs de deuren geweest en zij hadden prachtig weer. In Schipluiden is er 1738,11 euro opgehaald en in Maasland was dat 3108,81 euro. Het Spierfonds gebruikt dit geld voor onderzoek zodat er steeds weer ontdekkingen worden gedaan die helpen om spierziekten te overwinnen.

Opbrengst KWF-collecte Maasland De opbrengst van de in Maasland gehouden collecte voor KWF Kankerbestrijding is € 5004.24. Met dit mooie resultaat kan KWF Kankerbestrijding weer zoveel mooie dingen doen, op weg naar minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Wie de collectant heeft gemist, kan altijd alsnog een gift overmaken op NL23RABO0333777999 t.n.v. KWF Kankerbestrijding te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op de website; www.kwfkankerbestrijding.nl.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

5

‘Erfgoed geeft de toekomst een verleden’ Het thema van Open Monumentendag 2019 is ‘Plekken van plezier’. Daar werd in Midden-Delfland aan alle kanten invulling aan gegeven. Wat was er veel te doen afgelopen weekend en de mensen hebben daar ook volop van genoten. De Open Monumentendag werd gelanceerd bij het torentje van Kasteel Keenenburg. Door Gemma van Winden-Tetteroo

“Elk jaar staan we in september stil bij de beleving van ons erfgoed, een belangrijke traditie. Zo houden we oog voor de betekenis ervan,” zo begon wethouder Wendy Renzen haar toespraak. Zij gaf aan trots te zijn op de prachtige gebouwen, de watergangen en de kreekruggen van het gebied. “Vroeger hadden rijke stedelingen een buiten in Midden-Delfland. Zij kwamen hier om de stad te ontvluchten.” Daarmee werd direct de link gelegd naar het heden. Want ook nu zorgt de groene oase van Midden-Delfland voor recreatie en een mogelijkheid om de hectiek van de stad achter je te laten. Toekomst “Maar cultureel erfgoed vertegenwoordigt ook economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Daardoor zijn mensen verbonden met het verleden en met elkaar. Dankzij het erfgoed kunnen we begrijpen hoe het heden tot stand is gekomen. En het nodigt ons uit om over de toekomst na te denken. Het behoud van erfgoed geeft de toekomst een verleden.” Maar

Voorzitter en wethouder nemen de bijzondere glasplaat in gebruik.

monumenten moeten onderhouden worden en beschermd. Dat de opening van het monumentenweekend juist op die plek in Schipluiden gebeurde, is niet toevallig. Een aantal mensen heeft de Stichting Beleving Kasteel Keenenburg nieuw leven ingeblazen. Halverwege de jaren ‘70 zijn de restanten van het kasteel blootgelegd. Later is het torentje teruggebouwd op de plek waar het ooit stond. Door nu een glazen plaquette tegenover het torentje in gebruik te nemen, kan men zich, van achter het tableau, een voorstelling maken over de grootte van het kasteel. Indrukwekkend. Kasteel Keenenburg moet weer gaan leven op de weg van het Tramstation naar de

Dorpskerk. Hoe kan het ‘Hof van Keenenburg’ gestalte krijgen? Iedereen wordt uitgenodigd daarover mee te denken. Elders Ter gelegenheid van Open Monumentendag heeft men, binnen de contouren van het kasteel, een klein stukje van de fundering van de traptoren tijdelijk blootgelegd. Belangstellenden konden letterlijk en figuurlijk een kijkje nemen in de basis van het kasteel. Uiteraard waren elders in Midden-Delfland ook allerlei monumenten te bezoeken. In ‘t Woudt was het kerkje te bewonderen, in Den Hoorn waren diverse monumenten geopend en in Maasland kon men genieten van

Spaaractie historisch boek AH van start Nog een paar dagen, dan kunnen de klanten van Albert Heijn Maasland en Schipluiden aan de slag. Zaterdag jl. kregen burgemeester Rodenburg en de voorzitters van de historische verenigingen al een voorproefje: zij hoeven geen plaatjes te sparen maar ontvingen meteen een compleet boek.

Feestje Met een fraaie oude bus toerden de locatiemanagers/eigenaren van de zeven winkels door het Westland. Zij deden daarbij ook Schipluiden en Maasland aan. Burgemeester Arnoud Rodenburg, Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en Hans van Buuren, tweede voorzitter van de Historische Vereniging Maasland,

ontvingen het boek uit handen van René Buckers en Peter van Eijgen. Er werd een klein feestje omheen gebouwd waarbij drie leveranciers van de supermarkt gratis producten uitdeelden. Op 23 september kunnen de klanten bij hun boodschappen voor het album en de plaatjes sparen. In De Schakel zult u van tijd tot tijd op de hoogte gehouden worden.

Heden en verleden komen op prachtige wijze bij elkaar in het spaaralbum. Zeven AH winkels uit het Westland en Midden-Delfland hebben de handen in elkaar geslagen en een uitnodigende spaaractie gelanceerd. Daarvoor werden eerst foto’s van markante mensen en markante gebouwen uit de twee gemeenten gevraagd. Daar werd zo enthousiast gehoor aan gegeven dat lang niet alle foto’s konden worden geplaatst. Maar er valt genoeg te zien in het boek dat de titel: ‘Het Westland, helemaal goud’ meekreeg. En Midden-Delfland hoort daar uiteraard bij.

orgelconcerten, een wandeling door de oude kerk en van Museum De Schilpen waar de tentoonstelling over snoepgoed en de zoete verleiding nog te bekijken was.

Kerken Midden Delfland Zondag 22 september

Protestantse gemeente Maasland 10.00 uur Oude kerk: oecumenische vredesviering. Voorgangers: ds. S. Tj. van der Hauw, pastor J. Lamberts. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena 10.00 uur: Oecumenische Viering in de Oude Kerk. Voorgangers Dominee S. v.d. Hauw en Kandidaat Diaken M. Kerklaan Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst in de aula van Scholengemeenschap Lentiz in Maasland 10.00 uur: Paulien Vervoorn Protestantse gemeente Schipluiden 10.00 uur: ds. J. v.d. Berg-Meelis.

Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn 10.00 uur Woudtse kerk: mevr. ds. B. E. Lamain. 19.00 uur De Rijstuin: A. L. de Kwaadsteniet, ‘s-Gravenzande.

Peter van Eijgen van AH Maasland overhandigt het eerste exemplaar aan burgemeester Rodenburg en Hans van Buuren. Foto: GvW-T

Yoga voor jong en oud in Singelhof Yoga is geschikt voor jong en oud. Elke les worden een aantal eenvoudige en veilige yogaoefeningen en yogahoudingen gedaan. Daarnaast is er aandacht voor ademhaling, ontspanning en stilte-oefeningen. Nog nooit ervaring gehad met yoga? Kom gerust voor een ge-

Foto: GvW-T

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zondag 09.30 uur: Start vredesweek. Eucharistieviering met Mannencantorij. Voorganger: pastoor D. Verbakel

Door Gemma van Winden-Tetteroo Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

|

heel vrijblijvende proefles bij de Yogagroep in Singelhof. Er is nog plaats op maandagavond (aanvang 20.30 uur). Je bent niet verplicht meteen met de oefeningen mee te doen; je kunt ook komen om eens de sfeer te ervaren. Wie al eerder yoga heeft beoefend, is natuurlijk ook van harte welkom.

De lessen worden gegeven door gediplomeerd en ervaren yogadocent Heleen Barendregt. Locatie: Recreatieruimte Singelhof, Hofsingel 18, 3155 AL Maasland. Meer informatie bij Stichting Welzijn Midden-Delfland, Ellen van Adrichem, tel. 010 5918052 of per mail: e.vanadrichem@swmd.nl.

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Vrijdag 19.30 uur: Avondgebed in de kapel Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel. Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 19 september 2019

Wilt u goud of zilver verkopen?

C’était très bien, à Montmartre

Chris van Waes is gediplomeerd juwelier en antiquair. Hij koopt uw goud en zilver, voor een goede prijs.

Kinderen konden heerlijk knutselen tijdens Montmartre.

Zondag 22 september van 11.00 tot 17.00 uur

Koningshof Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis

De zon zorgde voor een mooi mediterraan sfeertje, de jeu-de-boulers speelden hun spel, de artiesten lieten hun kunsten zien, er waren wijn, kaas en andere lekkernijen en de kinderen konden naar hartenlust schilderen en knutselen. Tel daarbij op de vrolijke klanken van de Maxima’s en het plaatje is compleet: Montmartre in Den Hoorn was weer een groot succes afgelopen zaterdag.

Onze winkel is gevestigd aan de Jan Barendselaan 66 te Poeldijk. Meer info en openingstijden:

www.chrisvanwaes.nl

De 6 heilzame effecten van voetmassage 1. Ontspant en ontstrest. Tijd voor herstel. 2. Door specifieke druk uit te oefenen op een reflexgebied of drukpunt op je voet vermindert de pijn, de energie gaat weer stromen. 3. Boost voor je afweer, de werking van je immuunsysteem verbetert. 4. De doorbloeding verbetert, waardoor afvalstoffen worden verwijderd. 5. Bevordert de nachtrust. Voetmassage ontspant lichaam en geest, corisol neemt af. 6. Oppepper voor je humeur. Voetreflexologie simuleert de hoeveelheid serotonine en dopamine, onze geluksstojes! Prakijk in Maasland en Op Hodenpijl in Schipluiden. www.prakijklichtvoeig.nl • telefoon: 06-57354980 • info@prakijklichtvoeig.nl

·

· ·

Vakbekwaam Hovenier

Wij bieden o.a. een gezellig team en heel veel diverse werkzaamheden.

(in de aanleg, geen onderhoud)

Chauffeur (C)/ Hovenier Spa (jacuzzi) onderhoudsmonteur/ Hovenier

Voor meer informa�e kijk op onze site.

Green Care Tuinaanleg,

Geïnteresseerd?

Dirk vd Burgweg 54

Stuur dan je cv naar:

H. v. Holland 0174-310527 www.green-care.nl

tom@green-care.nl

Eigenlijk behoeft dit evenement geen nadere toelichting; zodra je het Koningin Julianaplein nadert, komt de sfeer je al tegemoet. Even een kijkje nemen bij de Deux Chevaux. De oud-Hollandse spelletjes mochten dan niet Frans zijn, gezellig waren ze wel! De kinderen konden zelfs een schilderstuk maken met een soort dragline waar verf mee op een doek gebracht kon worden. Zolang de apparatuur het toeliet, kon je je eigen smoothie in de vorm van Jus de France bij elkaar fietsen. De kunstenaars toonden waar ze goed in zijn en vragen stond vrij. Liefhebbers kochten kunst: schilderijen,

pentekeningen of mooie ansichtkaarten die met de hand geschilderd waren. Uniek dus. Er stonden tafels en banken waar je heerlijk aan kon aanschuiven om met dorpsgenoten het laatste nieuws door te nemen. Wijntje van de plaatselijke slijterij, kaasje van de kaasboer en taart van de Hoornse patisserie erbij en genieten maar! Ouders lieten hun kinderen met een gerust hart achter bij de knutselafdeling want jong geleerd is tenslotte ook oud gedaan. De Buurtpreventie hield alles in de gaten en gaf informatie aan belangstellenden. Kortom: Montmartre 2019 mag weer als een groot succes in de annalen van Den Hoorn worden bijgeschreven.

(advertorial)

Heerlijk ontspannen door voetreflexologie De wereld om ons heen is vaak zo jachtig dat we amper tot rust komen. Zelfs als we willen slapen denken we verder aan alle klussen die nog gedaan moeten worden, op het werk of thuis. Om echt helemaal te kunnen ontspannen verzorgt Anja van der Meijs-van Dijk (52) uit Maasland voetreflexologie of voetmassage. Door Gemma van WindenTetteroo

Personeel Gezocht:

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Foto: GvW-T

Maasland en Op Hodenpijl Anja combineert de Chinese natuurgeneeskunde met de westerse. “Via de meridianen worden hart, longen, bloedvaten, eigenlijk alles in je lijf gestimuleerd.

Ik ben me gaan specialiseren in vrouwenklachten (van menstruatiecyclus tot overgangsklachten), werken met kinderen (oa. slaapproblemen) en rouwverwerking in de ruimste zin van het woord.” In dit vak moet je ook goed kunnen luisteren. Een ontspanningsmassage aan voeten, onderbenen en knieën kan een eerste kennismaking zijn met voetreflextherapie. Bovendien is ontspanning een eerste stap naar herstel van allerlei klachten. Wil je meer weten? Kijk op www.praktijklichtvoetig.nl. Anja heeft haar praktijk in Maasland maar werkt ook vanuit Op Hodenpijl in Schipluiden.

Anja van der Meijs aan het werk.

Foto: GvW-T

voetreflexologie heilzaam is voor je hele lijf, werd ik nieuwsgierig. Ik begon aan de opleiding en merkte dat dat ook echt zo werkt. Dat komt omdat je hele lichaam weerspiegeld wordt in de voeten. Door bepaalde drukpunten te masseren maak je verbinding met alle organen en systemen van het lichaam, je kunt blokkades opheffen en je stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam.”

Even helemaal niks. Even gewoon luisteren naar de zachte muziek op de achtergrond en verder geef je je helemaal over aan de vaardige handen van Anja die een weldadige voetbehandeling geeft. Behalve dat het heerlijk ontspant zijn er ook andere effecten. “Dat is eigenlijk heel bijzonder. Het vermindert inderdaad je stress maar het zorgt ook voor herstel door een betere doorbloeding waardoor je energie beter gaat stromen. Dat geeft je afweer een boost. Je stofwisseling verbetert en je slaapt daardoor ook lekker.” Anja is in het verleden in meerdere disciplines werkzaam geweest. “Toen ik hoorde dat


19 september 2019 De Schakel MiddenDelfland

Thof Running en AVW leiden samen beginnende hardlopers op De samenwerking tussen Thof Running en AV Waterweg neemt steeds serieuzere vormen aan. Brachten tientallen leden zeer recent al gezamenlijk een bezoek aan de Jungfrau Marathon, nu hebben beide clubs ook besloten om startende lopers uit Maasland op unie-

ke wijze de kans te geven om op zeer laagdrempelige wijze kennis te maken met de hardloopsport. Het is de bedoeling dat beginnende lopers tot 16 januari eerst een start-to-run-traject volgen bij AVW in Maassluis, om vervolgens op 21 januari (eventueel) lid te worden

van Thof Running. De starterscursus bij AV Waterweg is dinsdag 17 september al begonnen, maar er kan natuurlijk nog altijd door nieuwe sportievelingen worden aangesloten. Meer informatie op avwaterweg.nl of stuur een e-mail naar trainers@thofrunning.nl.

Herinrichting terrein Nieuwe Kerk en De Magneet Vanwege de fusie van lokale kerkgemeenschappen, functioneert de Nieuwe Kerk al sinds enige tijd niet meer als kerkgebouw en ook zalencentrum De Magneet is sinds deze zomer niet meer in gebruik. De Protestantste Gemeente Maasland heeft de locatie verkocht aan ABB Bouwgroep voor de ontwikkeling van een nieuwbouwwoningplan op deze locatie. De gemeente Midden-Delfland toetst momenteel de plannen. In 2015 zijn de Hervormde en Gereformeerde kerk in Maasland samengegaan in de Protestantse Gemeente Maasland. Hierbij is ervoor gekozen om de Oude Kerk met bijgebouwen aan het Kerkplein te gebruiken als

kerkgebouw en zalencentrum. In 2018 is de Oude Kerk heringericht en in 2019 zijn de Oude Pastorie en ‘t Trefpunt geschikt gemaakt voor huisvesting van diverse verenigingen. De Nieuwe Kerk en het bijhorende zalencentrum De Magneet worden niet meer gebruikt. Gezien de ligging in het hart van Maasland, is met de gemeente Midden-Delfland nagedacht over een nieuwe invulling van de locatie. Gezien de gunstige ligging en de grote woningvraag in de regio is er gekozen voor een woningbouwplan. Met deze intentie heeft ontwikkelende bouwer ABB Bouwgroep uit Sliedrecht het terrein van de Nieuwe Kerk en De Magneet aangekocht. En worden diverse ontwerpvari-

anten uitgewerkt, die bij de gemeente Midden-Delfland worden getoetst. Het plan bestaat uit woningen met een diversiteit aan woningentypen. De Nieuwe Kerk en De Magneet worden binnenkort afgebroken. Volgens de huidige planning zou de verkoop van de nieuwbouwwoningen rond eind 2020 kunnen starten, waarna in 2021 de bouw van de nieuwe woningen kan beginnen. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden de website www. abbbouwgroep.nl in de gaten houden. Te zijner tijd wordt er een projectwebsite en een projectnieuwsbrief opgesteld om geïnteresseerden op de hoogte te houden

Thuis in Midden Delfland TV Gids 18 t/m 25 september 2019 Elke dag vanaf 19.00 uur nieuwe televisie woensdag 18 september

donderdag 19 september

19.00 - WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws

19.00 - WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws

19.14 - Verkeersjournaal

19.14 - Verkeersjournaal

19.15 - Westland Report Aandacht voor de Westlandse Sportprijzen en een vooruitblik op de Historische informatiemarkt

19.15 - WOS Sport Te gast zijn analist Johan Voskamp en reserve-aanvoerder van Excelsior Maassluis, Vincent van den Berg te gast. Zij gaan in gesprek met presentator Jeroen Toet.

19.23 - In Jouw Buurt Onderwerp uit jouw buurt Ieder half uur herhaling

Ieder half uur herhaling

vrijdag 20 september

zaterdag 21 september

19.00 - WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws

19.00 - WOS Nieuws weekoverzicht Een compleet overzicht van de afgelopen nieuwsweek.

19.14 - Verkeersjournaal 19.14 - Gesprek met de burgemeester In het derde gesprek gaat Bas naar burgemeester Rodenburg 19.30 - WOS Sport HH 19.44 - Buitenshuis Kirsten bezoekt samen met Siem de mooiste tuinen in onze regio. Ook deze week wordt er weer een vraag van een kijker beantwoord.

19.23 - Verkeersjournaal 19.24 - Fleur voor je deur Presentatrice Fleur trekt weer de hele regio door opzoek naar bijzondere gasten. In de eerste aflevering is zij bij stemacteur Jan Nonhof. 19.40 - Westland Report HH 19.48 - In Jouw Buurt HH

Ieder uur herhaling

Goud- en zilverinkoop in Koningshof Maassluis Chris van Waes, Juwelier, Antiquair uit Poeldijk is gespecialiseerd in oude sieraden. Logischerwijs koopt hij graag oude sieraden van particulieren. Zondag 22 september komt hij hiervoor naar de Koninghof in Maassluis. Als gediplomeerd juwelier onderwerpt hij de aangeboden sieraden en gebruiksvoorwerpen van edelmetaal aan een professionele beoordeling. Hij kijkt niet alleen naar het gewicht, maar stelt de waarde ook vast op basis van de schoonheid van het ontwerp. Zo betaalt hij een reële prijs. Van Waes ontvangt iedere bezoeker individueel met inachtneming van de privacy. Wie zijn oude sieraden of ander goud en zilver wil verkopen kan terecht bij Chris van Waes op zondag 22 sep-

tember, van 11.00 tot 17.00 uur in de Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis.

Voor inlichtingen: 0174 – 44 46 35 of info@chrisvanwaes.nl

|

Ieder uur herhaling

zondag 22 september

maandag 23 september

19.00 - WOS Nieuws weekoverzicht Een compleet overzicht van de afgelopen nieuwsweek.

19.00 - WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws Presentator: Dennis van Schie 19.14 - Verkeersjournaal

19.23 - Verkeersjournaal 19.24 - Fleur voor je deur HH In deze aflevering kijken we terug naar de leukste fragmenten van Zomaar Zomer

19.15 - WOS Sport Nieuwe samenvattingen van HVC’10 - Valken ‘68 en Westlandia tegen FC Lienden.

19.40 - Westland Report HH 19.44 - In Jouw Buurt HH Ieder half uur herhaling

Ieder uur herhaling

Chris van Waes.

dinsdag 24 september

woensdag 25 september

19.00 - WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws

19.00 - WOS Nieuws Dagelijks het laatste nieuws

19.14 - Verkeersjournaal

19.14 - Verkeersjournaal

19.15 - Buitenshuis In deze laatste aflevering wordt er nog een erg handige tuin-tip gegeven.

19.15 - WOSTALGIE Deze maand kijk je onder andere terug naar een ruige editie van de Gondelvaart.

19.27 In jouw buurt Een nieuwe aflevering met onderwerpen in jouw buurt

19.23 - In Jouw Buurt Een nieuwe aflevering met onderwerpen uit jouw buurt.

Ieder half uur herhaling

Foto: Rolf van Koppen

Ieder half uur herhaling

Nieuw: Leesclub voor senioren in Singelhof Stichting Welzijn Midden Delfland organiseert verschillende activiteiten voor senioren. Veel van die activiteiten vinden plaats in de grote zaal bij Singelhof. Eén van de bewoners heeft het initiatief genomen voor het starten van een leesclub. Houdt u ook van lezen en lijkt het u leuk om met anderen daarover te praten onder het genot van een gezellig kopje koffie?

Met een groepje van 6 tot 8 personen wordt gestart, in Singelhof, of wisselend bij iemand thuis. In overleg wordt een dagdeel afgesproken. Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve dan de koffie/thee in Singelhof. Iedereen kan deelnemen (niet alleen bewoners Singelhof). Voorstel voor het eerste boek is “Wat het hart verwoest” van John Boyne. In principe

gaat de voorkeur uit naar het lezen van moderne literatuur. Lijkt dat u wat? Geef uw naam, telefoonnummer en mailadres dan even door op het kantoor van SWMD in Singelhof (of via info@swmd.nl) of bij marthahoek@hotmail. nl . Telefoonnummer 06 37377038. Zij nemen daarna snel contact met u op.

Een bijzondere gast in Fleur voor je Deur deze week. Jan Nonhof deed onder meer de stem van de Pokémon Meowth en de stem van Octo in de serie SpongeBob. Fleur gaat een dagje met hem op stap en leert de stem achter de personages

beter kennen. Samen gaan zij naar de studio’s van Wim Pel Productions waar Jan altijd inspreekt. En natuurlijk wil Fleur ook even zelf proberen om een van de filmfiguren van haar stem te voorzien.

Programma gemist? Kijk op WOS.NL/gemist

kanaal 12

kanaal 38/334

kanaal 1350

kanaal 1350

kanaal 1350

kanaal 709

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 19 september 2019

Chris van Waes is gediplomeerd

Camping zoekt tourcaravans te koop!

Dementie, een verborgen strak verdriet

juwelier en antiquair. Hij koopt uw goud en zilver,

Bel: 06-21819821

voor een goede prijs.

Zaterdag 12 okt 12:00 tot 16:30 uur Uw vertrouwen waard

Wilt u goud of zilver verkopen? Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl www.chrisvanwaes.nl

Spiritueel ontwaken via

SPIRITUALITEIT IN JE DAGELIJKS LEVEN

Aanvaarding en overgave?

MIDDEN-DELFLAND INSPIREERT TOT LEKKER ETEN Adrianushoeve Woudweg 26, Schiedam • Demonstraties schapendrijven • Streekproductenmarkt • Muziek van Brother Flower • Djembé workshop door Bambata • Kabouterpad • Terras Toegang is gratis

Voor meer informatie www.vockestaert.nl en www.middendellandvereniging.nl

www.spiritualiteitinjedagelijksleven.nl

Heerlijk ontspannend!

Marga Taal Polariteitsmasseur 06 40961676 Anna van Raefeltstraat 6 2636 HX Schipluiden massagepraktijkmargataal@gmail.nl www.massagepraktijk-margataal.nl

Goed voor stress gerelateerde klachten als schouder-, nek- en hoofdpijn. Of gewoon even tijd voor jezelf! Maak NU een afspraak en krijg 20% korting op de 1e polariteitsmassage in de maanden september, oktober en november!

Pythia Winia verplaatst zich in de rol van oma, dochter en kleindochter.

In het kader van Wereld Alzheimer Dag hebben Careyn, Pieter van Foreest en de Stichting Welzijn Midden-Delfland drie bijeenkomsten georganiseerd over dementie. Tijdens een voorstelling gunt Pythia Winia op bijzonder knappe wijze ons een kijkje in de verwarrende wereld van mevrouw Alzheimer. Door Gemma van Winden-Tetteroo

LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

Publicatie meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen op: I 4 september 2019 voor het oprichten van een groothandel in tuinbouwproducten. De locatie betreft Vrij-Harnasch naast nr. 122, 2635 BZ te Den Hoorn (zaaknummer 00559728). II op 9 augustus 2019 voor het oprichten van een mestkelder ten behoeve van huidige vrijloopstal. De locatie betreft Oostgaag 25A, 3155 CE te Maasland (zaaknummer 00558191). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De meldingen liggen niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

“Heeft iemand mijn tanden gezien? Weet u waar mijn tanden zijn? Wie brengt mij naar huis?” Als de dementie je in zijn macht krijgt en je binnengeleid wordt in een dikke mist om je heen, dan zijn dat logische vragen. Maar wie kun je nog vertrouwen en wie neemt jou nog serieus? Pythia Winia kruipt in de huid van een oma met dementie. Ook speelt zij tegelijkertijd de rol van de dochter en de kleindochter.

Want dementeren doe je niet alleen. Het is een aangrijpende voorstelling, gebaseerd op en geïnspireerd door ware gebeurtenissen en veel autobiografische elementen. Pythia doet dit om meer begrip te kweken voor mensen met dementie. Stil Ademloos luistert het publiek hoe de kleindochter het toch steeds opneemt voor haar oma. Want oma is een toppertje, oma is tof. Zelfs nu ze regelmatig de plank helemaal mis slaat. Als je samen lacht is het toch ook goed? De dochter kan heel lang meegaan in de mystieke wereld van haar moeder. Maar als ze iedere nacht meerdere keren gebeld wordt, dan trekt ze het op het eind niet meer. Een verborgen, strak verdriet. Voor de dochter, maar ook voor oma zelf. “Tot je langzaam echt verloren bent. En stil.” Hulp Na afloop van de voorstelling was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Dan komen ook de verhalen

Foto: GvW-T

los. Schrijnend en indrukwekkend. Benauwend ook want dementie kan ons allemaal treffen. “Je moet wel heel veel van iemand houden om voor hem of haar te blijven zorgen, ook al doet ze heel lelijk tegen je.” Maar wie trekt er aan de bel als de mantelzorger er zelf aan onderdoor dreigt te gaan? We mogen ons gelukkig prijzen dat we in een dorp wonen met allerlei hulp in de buurt. In Midden-Delfland laten ze je niet in de kou staan. Via Careyn, Pieter van Foreest en de SWMD wordt er altijd naar een oplossing gezocht. Welkom Heeft u de voorstelling in Maasland of Den Hoorn gemist of is er behoefte om alsnog te gaan kijken, dan bent u welkom in Schipluiden waar op donderdagavond 26 september de derde voorstelling verzorgd wordt in de raadszaal van het gemeentehuis. Inloop vanaf 19.00 uur en start van het programma om 19.30 uur. De toegang is gratis, dankzij sponsoring van de gemeente en de Lions Club uit Maasland.

Midden-Delfland Vereniging trekt naar Vlaardingen Maandag 23 september vindt de vierde stadsbijeenkomst van de Midden-Delfland Vereniging plaats in Museum Vlaardingen (Westhavenkade 54). Leden en niet-leden zijn welkom op deze gratis toegankelijke avond vanaf 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Het Midden-Delflandgebied met daarin de Broekpolder en de Zuidbuurt is ook voor Vlaardingen de groene achtertuin die wonen, werken en recreëren mogelijk maakt. Voorzitter Koos Karssen trapt de avond af en vertelt iets over het gebied. Aansluitend presenteert hij het nieuwe themanummer

van de Midden-Delfkrant, getiteld Natuur & Beleving van Midden-Delfland. Wethouder Bart de Leede van Vlaardingen neemt het exemplaar in ontvangst. Themanummer Aan dit dubbeldikke, fullcolor themanummer werkten diverse gastauteurs mee, o.a. Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en journaliste en Delftenaar Sheila Sitalsing. Verder delen (stads)ecologen van Delft, de provincie, het hoogheemraadschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hun kennis en liefde voor natuur en landschap. Dat geldt evenzeer Vlaardinger Jan-Hendrik Bakker, Schiedams bomenexpert Huib Sneep, en lest best weidevogelboer Nico van Paassen en kanoman Kees van Paassen, beiden uit Midden-Delfland.

Gastspreker Vervolgens gaat gastspreker Jeroen ter Brugge, oud-directeur van het Visserijmuseum en huidig conservator van het Rijksmuseum, in op het belang van de relatie tussen stad en platteland. Na de pauze is er gelegenheid de tentoonstelling ‘Jongkind onderweg’ te bezoeken. Jongkind maakte veel schetsen en schilderijen van het Midden-Delfland in de 19e eeuw. Praktische informatie Belangstellenden wordt gevraagd hun komst (met evt. introducés) door te geven aan Lisa van Uffelen via lisa@middendelflandvereniging.nl, 06–42105407 (ma en woe overdag). Kijk ook op www.middendelflandvereniging.nl of op Facebook.


19 september 2019 De Schakel MiddenDelfland

Ook na zomerstop podiumplaats voor Tijmen van der Helm Een tweede plek in Jerez betekende voor autocoureur Tijmen van der Helm uit Den Hoorn zondag zijn tiende podiumplaats in drieentwintig races in een Formule 4-auto. De vijftienjarige TeamNL-rijder uit Den Hoorn kende zodoende een klinkende hervatting van het Spaanse F4-kampioenschap na een zomerstop van dik twee maanden. “Het gaat goed, maar het kan nog beter”, zei Tijmen, die in het karten vele prijzen

Foto: PR

Afgelopen weekend waren, evenals voorgaande jaren, de hippische opleidingen van Lentiz | MBO Maasland (MBO Paardensport en Paardenhouderij), vertegenwoordigd op het landelijke paardenevenement Horse Event in EXPO Haarlemmermeer. Naast een stand op het onderwijsplein, hebben enkele studenten van de opleidingen samen met longeer- en ruiterfitheidsspecialist Lammert Haanstra op zondag een interessante clinic gegeven. Horse Event is een educatief paardenevenement dat jaarlijks wordt gehouden voor paardensportliefhebbers, recreatieruiters, instructeurs en ondernemers uit de hippische sector. Het evenement vond dit jaar voor de tweede keer plaats in EXPO Haarlemmermeer. Belangstellenden konden terecht in de stand van MBO Maasland, waar medewerkers en studenten van de school meer informatie gaven over de opleidingen. Bovendien hebben studenten van het tweede leerjaar van de opleiding MBO Paardensport zich van hun beste kant laten zien in de clinic “Leuke lestips van Lammert en Lentiz”. De clinic vond plaats op zondag in de ondernemerspiste van Horse Event. Studenten lieten onder leiding van longeer- en ruiterfitheidsspecialist Lammert Haanstra, rij-instructrice Leone

MVV’27 verrast vriend en vijand en schakelt Excelsior M 2 uit De aftrap van de bekerwedstrijd tussen MVV’27 en Excelsior M 2 aan de Lavendelstraat was al om 11.30 uur. Na wat over en weer aftasten, nam MVV het initiatief door snel te storen waarbij het opviel dat het gehele elftal wilde werken voor elkaar. Het speelveld werd klein gehouden, maar zeker over de vleugels was er dreiging via Dennis Louter en Rick Zwaard. In de 11e minuut werd dit beloond door Dennis Louter; na een mooie solo scoorde hij het eerste doelpunt van de wedstrijd. Excelsior wilde wel, maar Fred van Maaswaal zette zijn verdediging goed neer en Excelsior kon nauwelijks tot uitgespeelde kansen

9

Studenten Lentiz geven clinic op Horse Event

won, waaronder de Rotax Max Grand Finals en het Nederlands kampioenschap Rotax Max. “Ik wil gewoon flinke stappen maken.” Tijmen wacht nu de zesde ronde van het kampioenschap die eind oktober op het circuit van Portimão wordt gehouden. “Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb er nog niet gereden, maar ik heb al wel rondjes op de simulator gedaan. Ik vind het een leuke baan. Het ziet er veelbelovend uit.”

Tijmen van der Helm op de tweede plaats, links op het podium.

|

komen. Via een uitstekende vrije trap van Harm Voogt , kwam Dennis Louter binnen de 16 aan de bal en schoot beheerst de 2-0 binnen. Om tactische redenen wisselde Excelsior de 1e helft al twee spelers en dit leverde direct een doelpunt op in de 32e minuut. MVV moest even terug, maar herstelde snel het verschil. Via een prima lopende aanval over veel schijven, kwam de bal bij Sem Van Maaswinkel. Die haalde prachtig van afstand uit, zodat MVV met een 1-3 ruststand de kleedkamer op kon zoeken. Na de rust ging MVV direct weer door met aanvallen. Door slecht uitverdedigen van Excelsior kwam

de bal voor de voeten van Thijs de Vast ,die zijn goede wedstrijd bekroonde met een mooi doelpunt: 1-4. Vervolgens een snelle omschakeling waarbij Dennis Louter op tijd weggestuurd werd en hij wist de 1-5 te scoren. In de 70e minuut kreeg Excelsior een strafschop mee na een overtreding van Mike van Uffelen. Jari Boon was echter de hele wedstrijd al goed op dreef en stopte deze penalty. Door deze zeer knappe prestatie tegen de hoofdklasser gaat MVV verder ‘bekeren’, aangezien VDL slechts met 3-1 won van WFB. Zaterdag begint de competitie tegen Loosduinen.

van de Wijgaart en mbo-docent Margo Haans zien op welke manier zij tijdens de opleiding aan de slag gaan met ruiterfitheid.

Ook toonden zij hoe zij dit gebruiken om hun houding en zit op het paard en zodoende hun rijvaardigheid te verbeteren.

De clinic vond plaats op zondag in de ondernemerspiste van Horse Event. Foto: Lentiz

BC Maasland stelt zich voor Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Dan is badminton wellicht jouw sport. Een sport met reactievermogen, die je conditie op pijl houdt, intensief en erg leuk. Badminton Club Maasland (BC Maasland) is net zijn 30e seizoen in gegaan. Met een vijftal bestuursleden en diverse commissies belooft het een leuk jubileumjaar te worden. BC Maasland is een recreatieve vereniging met zo’n 45 leden. Elke woensdagavond wordt er leuk en fanatiek tegen elkaar gespeeld. Naast de woensdag is er ook de gelegenheid mee te doen in competitieverband. Zo zullen er twee teams meedoen in de najaarscompetitie. Ook neemt BC

Maasland deel aan diverse toernooien en organiseren zij ook zelf toernooien. Tevens organiseren zij elk jaar een feestavond met dit seizoen een extraatje vanwege het jubileum. Op woensdag 25 september om 20.00 uur is er het jaarlijks ‘Ik neem iemand mee toernooi’. Dit stelt geinteresseerden in de gelegenheid om te komen kijken en kosteloos te komen spelen. Kom gerust langs en informeer bij een van de bestuursleden. Kijk voor informatie op de facebookpagina (BC Maasland) of op www.bcmaasland.nl. Vaste speeldag is woensdag van 20.00 tot 22.30 uur in sporthal De Hofstede in Maasland.

Midden-Delflandse verenigingen doen mee met Grote Clubactie Zes verenigingen uit Midden-Delfland gaan vanaf 14 september loten verkopen via de landelijke Grote Clubactie 2019. Van elk verkocht lot van 3 euro gaat liefst 2,40 euro direct naar de clubkas. Dit geld wordt besteed aan uiteenlopende clubdoelen, zoals de aanschaf van nieuwe tenues of voor het opknappen van het clubhuis. Lotenverkoop gaat veelal via verkoopboekjes met eenmalige machtigingen. Voor alle verenigingen breidt de

Grote Clubactie dit jaar uit met nieuwe verkoop- en communicatiemiddelen zoals het niet-thuiskaartje. Hierop staat een QR-code waarmee online loten gekocht kunnen worden. Online wordt steeds gebruiksvriendelijker, makkelijker en sneller. Hiermee spelen zij in op de huidige tijd: meer online, minder inzet van vrijwilligers en ontzorgen van het verenigingsleven. Directeur van de Grote Clubactie

REGIONAAL PERSOONLIJK DESKUNDIG

Frank Molkenboer: “We helpen de verenigingen bij hun actie om zoveel mogelijk loten te verkopen en zo het verenigingsleven in Nederland vitaal en financieel gezond te houden.” Vrienden, familie en betrokkenen uit Midden-Delfland ondersteunen direct met deze actie een club én zij maken kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote Clubactie loterij, waaronder de hoofdprijs van 100.000,- euro.

Het bestuur v.l.n.r.: Niels Poot (lid), Ronald van den Berg (lid), Edwin Allewijn (voorzitter), Marco de Wilt (secretaris) en Patrick Willemse (penningmeester). Foto: BC Maasland

MAKELAARDIJ 0152132799


10

|

De Schakel MiddenDelfland 19 september 2019

IN

SCHIPLUIDEN

Nog 5 dagen en dan gaat de actie van start! Ook in Schipluiden wordt het boek ‘Het Westland, helemaal goud’ uitgereikt.

Vanaf 23 september kunnen alle klanten van Albert Heijn Maasland en Albert Heijn Buckers Schipluiden een gratis spaaralbum krijgen bij aankoop van bepaalde producten. Daarnaast worden er plaatjes verstrekt bij iedere € 10,aan boodschappen. Of dat nog niet genoeg is, krijgen de klanten ook extra plaatjes bij sommige artikelen. Dat wisselt per week dus hebben de liefhebbers alle kans om hun prachtige spaaralbum helemaal vol te maken in de weken dat de spaaractie loopt. Let op de aanbiedingen in de winkel en in deze krant!

Historicus Jacques Moerm an is zichtbaar verrast en toont de pagina’s van Schipluiden in het AH bo ek. Foto’s GvW-T

De Boerderijdag bij Hoeve Bouwlust is zonnig verlopen. Liefhebbers konden een kijkje komen nemen bij de bereiding van de lokale zuivel van Delflandshof. En proeven natuurlijk! Delflandshof zorgt voor zuivel zoals zuivel bedoeld is: puur, lekker en van dichtbij! De yoghurt, melk en karnemelk is onder andere te koop bij Hoeve Bouwlust, AH Maasland, AH Buckers Schipluiden, Farm-I-See, Grofashop Maasland, Van Geest keurslager Den Hoorn, Plus van Leeuwen en tal van andere zaken. Kijk op de website voor meer informatie: www.delflandshof.nl ducten van Enthousiasme voor de pro

Gaagweg 36 - Schipluiden Tel. 015 - 380 91 34 info@zuivelvanwinden.nl www.zuivelvanwinden.nl

RUIMERE OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Dinsdagmiddag van 12.30 - 17.30 uur Vrijdagmiddag van 12.30 - 17.30 uur Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

Bent u opzoek naar een leuk, betaalbaar en in het bijzonder origineel cadeau…? Ambachtelijk Zuivelboerderij Van Winden heeft voor u het zogenoemde ‘Midden Delfland pakket’ verkrijgbaar in elke prijsklasse.

erderijdag. Delflandshof tijdens de Bo

“Voor al het onderhoud van uw auto, advies in- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s Autoservice Schenkeveld”

evoel! Een veilig g

Onze lekkere eierenkoeken

5 halen, 4 betalen!

We bakken ze weer:

Speculaasrokken € 3,75 per stuk Bakkerij - Theeschenkerij

THEO HOEK Voor informatie, bezoek onze winkel of bel ons telefoon: 015 - 3809134

Dorpsstraat 55, Schipluiden, 015-3808240 www.autoserviceschenkeveld.nl

Dorpsstraat 29, 2636 CE SCHIPLUIDEN Tel.: 015 - 380 81 19 e-mail: t.hoek4@kpnplanet.nl • www.bakkerijtheohoek.nl


19 september 2019 De Schakel MiddenDelfland

Keltisch concert met Windbroke

YOU DON’T BUILD A BUSINESS, YOU BUILD PEOPLE AND THEN PEOPLE BUILD THE BUSINESS.

Administraief Medewerker Salarisadministraie Vind jij het belangrijk dat medewerkers op ijd hun salaris uitbetaald krijgen? Verdiep jij je in de details om ervoor te zorgen dat alles klopt op een salarisstrook? Heet een loonstrook voor jou geen geheimen, of zou je dit graag willen leren? Dan zijn wij op zoek naar jou! De Zeeuwse folkband Windbroke.

tjes. In 2018 doet de band weer een toer langs kerken, dit keer ter gelegenheid van de release van de tweede cd. De kenmerkende luister-folk die windbroke speelt is afkomstig uit streken die ooit zijn beïnvloed door Keltische culturen zoals dat niet alleen in Ierland en Schotland, maar ook in Frankrijk, Spanje en zelfs Portugal het geval is. Dit levert een sterk afwisselend programma op van verhalende liederen en instrumentale nummers die tranen trekkend melancholiek

Foto: Op Hodenpijl

zijn, tot vrolijk, ritmisch of opzwepend. Hierin bewandelt de band niet de gebaande paden maar kiest voor minder bekende muziek uit de rijke Keltische traditie. Vooraf is het mogelijk om een lunch bij te boeken. De lunch bestaat uit de Zondagsproeverij, een selectie hoogtepunten uit de keuken van Op Hodenpijl. Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten kosten 16,50 euro, inclusief lunch is dat 32 euro. Kijk voor meer informatie of het kopen van kaartjes op www.ophodenpijl.nl.

4-seizoenenwandelingen 2019 - 2020 (vernieuwde) clubgebouw van Vitesse, Henk van Riessenlaan 2 te Delft. Kinderen onder de 10 jaar lopen gratis mee, maar wel onder begeleiding van een volwassene. Aanmelden kan door het inschrijfformulier op de site van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert in te vullen. Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op de bankrekening van de 4-seizoenenwandeling: NL08ABNA0825639875 ten name van A.L.Vos-Delft. Na aanmelding en betaling krijgt u per mail een bevestiging van inschrijving en eventuele extra berichten in de loop van het seizoen. Voor meer informatie en aanmelden zie vockestaert.nl.

Met stichting Villa Joep (www.villajoep.nl) en voetbalvereniging c.s.Vitesse Delft (www.vitessedelft.nl) heeft Agrarische Natuurvereniging Vockestaert een mooi bedrag voor de strijd tegen kinderkanker bij elkaar gebracht! In het seizoen 2018-2019 is een 4-seizoenenwandeling opgezet, waaraan in totaal 150 personen hebben deelgenomen. Het deelnamegeld van € 1.716 is volledig naar Villa Joep gegaan. Een mooi resultaat! Reden voor de drie samenwerkende organisaties om ook in 2019-2020 een 4-seizoenenwandeling te organiseren. Elk seizoen wordt een vaste route gelopen, zodat u kunt ervaren hoe de polder door het jaar heen verandert.

Een wandelvierdaagse, maar dan net even anders. Dit keer is het mogelijk om drie afstanden te lopen (10, 20 en 25 kilometer). De wandeling van 25 kilometer is nieuw en dat biedt de mogelijkheid om de prachtige Tanthofkade ook in een wandeling op te nemen! De wandelaars komen wederom langs de boerderij van Schaapskudde Vockestaert M-D om zowel te genieten van een drankje als om de kudde te bezoeken. De wandelingen zijn dit jaar gepland op 13 oktober 2019, 19 januari 2019, 19 april 2020 en 12 juli 2020. U kunt een keuze maken, maar natuurlijk ook alle seizoenen deelnemen. Starten kan van 8.00 tot 12.00 uur vanuit het

PCOB ontmoetingsmiddag in Den Hoorn

Poëziefestival ‘Dichter bij de boerderij’

Op woensdag 25 september vindt er weer een Ontmoetingsmiddag van PCOB in Den Hoorn plaats. Het thema van deze middag is: Zeven oude en nieuwe wereldwonderen. Rob van Eck laat de bezoekers voor de pauze de klassieke zeven wereldwonderen zien en na de pauze komen de zeven nieuwe wereldwonderen aan bod. De presentatie bestaat uit professioneel gemaakte foto’s en video’s. De middag vindt plaats in de Kickerthoek; aanvang 14.30 en om 14.00 uur gaan de deuren open. Ook geïnteresseerden die nog niet eerder bij een PCOB middag zijn geweest, zijn van harte welkom.

Het was een prachtige dag met mooi weer op 31 augustus, de dag van poëziefestival ‘Dichter bij de boerderij’. Het festival is een project van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft (SCO) in samenwerking met Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. Ook dit jaar traden er vier dichters op en fietsten vier groepen van zo’n 15 deelnemers langs boerderijen in Midden-Delfland om twintig minuten naar poëzie te luisteren. Dit jaar konden ze luisteren naar heel verschillende

dichters: Radna Fabias, met haar breed uitwaaierende associatieve gedichten. Erik Jan Harmens en Vicky Franken, die beiden een scherp oog hebben voor het bijzondere van dagelijkse ervaringen. En Jaap Robben, die humor en ernst met elkaar afwisselt. In het kerkje van ‘t Woudt lazen de dichters elk nog een gedicht voor en konden de bezoekers ook luisteren naar gedichten van leerlingen van het CLD, die na een dag les van Tjitske Jansen hun poëzie lieten horen.

bouw aan het Doelpad 5 in Maasland zullen op zaterdag 20 september enkele liefhebbers daar hun overtollige vogels, maar ook vogelvoeders en nestkasten

Wat ga je doen? Jij zorgt ervoor dat onze medewerkers op ijd uitbetaald worden én dat deze uitbetaling klopt. Wat je hier precies voor nodig hebt? Ten eerste alle gegevens van de medewerker, waarbij jij verantwoordelijk bent voor een controle en een correcte invoer van de gewerkte uren en de details rondom de funcie, het salaris en overwerk percentages. Deze gegevens krijg je van de klant. Mocht je deze gegevens niet ijdig ontvangen, vraag jij deze na bij de klant. Zie je iets wat verbeterd kan worden in dit proces? Fijn, we leren graag samen met het team! Je krijgt steeds meer ervaring rondom de personeels- en de salarisadministraie, daarom kun je ook de vragen die klanten, medewerkers en collega`s hierover stellen beantwoorden. Kortom, een funcie waarin je steeds verder groeit! Wat neem je mee? • Een mbo-diploma, een diploma in de riching van HR of Loonadministraie is een pré. • Je werkt secuur en resultaatgericht, bent stressbesteding en toont iniiaief. • Je bent bereid je te blijven ontwikkelen. Bij aanvang van je dienstverband kun jij je op kosten van Business People aanmelden voor een cursus t.b.v. het behalen van een SEUcerificaat als bewijs van jouw kennis over de flexbranche.

Juridisch Medewerker/ Cao-Specialist Houd jij van regels, procedures en het ontcijferen van juridische vaktermen? Verdiep jij je graag in de details en weet je vaktermen vervolgens te vertalen naar je collega`s en nieuwe procedures? Vragen jouw vrienden je alijd om hulp wanneer er iets uitgezocht moet worden? Wil jij je kennis gebruiken en verder leren rondom wetgeving en verschillende cao’s? Dan komen wij graag met je in contact! Wat ga je doen? Je kent het wel, veranderende wetgeving en cao’s. Dit zorgt iedere keer voor mooie nieuwe uitdagingen. Jij gaat je bezighouden met wat de wetgeving nu precies inhoudt en bespreekt welke impact deze heet op onze organisaie. Concreet: moet er iets veranderd worden in de arbeidscontracten? Hebben de medewerkers nog steeds recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden? Wij werken met verschillende cao`s, wat betekent dat voor elke medewerker andere arbeidsvoorwaarden kunnen gelden. Aanpassingen voer je door in processen, zo weet iedereen binnen de organisaie wat de werkwijze is. Omdat jij de specialist bent rondom de wetelijke regels, doe je de voorbereiding en begeleidt je de controles en inspecies. Wat neem je mee? • Een hbo-diploma. • Je bent communicaief sterk, zowel mondeling als schritelijk. • Je werkt secuur, bent leergierig en toont iniiaief. • Je bent bereid je te blijven ontwikkelen. Bij aanvang van je dienstverband kun jij je op kosten van Business People aanmelden voor een cursus t.b.v. het behalen van een SEUcerificaat als bewijs van jouw kennis over de flexbranche.

Wie zijn wij? ‘Teamwork makes the dream work!’ Binnen Business People is samenwerken van groot belang. Wij zijn gevesigd in Poeldijk en ons doel is om ondernemers te ontzorgen op het gebied van personeel. Zo kunnen ondernemers bij ons terecht voor werving en selecie, uitzenden, payrolling en verzuimbegeleiding. Doordat wij onze krachten bundelen en gebruikmaken van elkaars kennis, kunnen wij perfect op iedere vraag inspelen. Ons moto: “Delen is vermenigvuldigen en samen staan wij sterker!”

Wat bieden wij? We werken met een hecht en gezellig team, dat veel energie steekt in een gezonde en effecieve samenwerking. Zo hebben wij maandelijks een bedrijfsborrel, staat vitaliteit centraal en beleven we veel plezier aan onze personeelsuitjes. Je krijgt bij ons volop de ruimte om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt bij ons al aan de slag op basis van 24 uur per week, natuurlijk is 32 of 40 uur ook mogelijk. We starten met een contract voor bepaalde ijd, met zicht op een vast dienstverband.

Solliciteren? Ben je enthousiast geworden, maar heb je nog vragen? Voor meer informaie kun je contact opnemen met Céline Gunneweg-van der Voort via 088-3744501. Wil je direct solliciteren? Dat kan natuurlijk ook! Je kunt je cv en moivaie sturen naar sollicitaie@businesspeople.nu. Niet de juiste vacature gezien, maar wel op zoek naar een nieuwe job? Schroom niet om een open sollicitaie te sturen! Wie weet hebben we binnen Business People binnenkort de uitdagende funcie waar jij naar op zoek bent!

Vogelmarkt in Maasland Terwijl in Zwolle de grootste vogelmarkt van Europa wordt gehouden, houdt de Maaslandse Vogelvereniging het een stuk kleiner. In haar verenigingsge-

11

Kunnen we jou binnenkort toevoegen aan ons smoelenboek? Vind jij een hecht team, samen beslissingen maken en ruimte krijgen voor je eigen ideeën belangrijk? Wil jij je blijven ontwikkelen door samen te leren en externe trainingen en cursussen te volgen? Heb jij interesse in een vakgebied waar je te maken hebt met alles rondom personeel? Lees dan snel verder.

Neem vier muzikale mannen-van-een-zekere-leeftijd, een grote dosis liefde voor authentieke Keltische muziek, een flinke bak humor en je krijgt de Zeeuwse folkband Windbroke. Op zondag 22 september geven de heren een concert bij Op Hodenpijl in Schipluiden. Hoe verschillend het pluimage van de heren ook mag zijn, de afzonderlijke ontdekking van het Keltische genre in de folkmuziek bracht hen jaren geleden samen. Inmiddels is een hechte vriendschap ontstaan en dat hoor en zie je terug in de performance die het gezelschap neerzet. Windbroke en zijn voorlopers hebben een geschiedenis die teruggaat tot 1999. De huidige bezetting ontstond in 2013. Sindsdien timmeren de mannen uit Vlissingen en omstreken behoorlijk aan de weg en is hun agenda gevuld met optredens, projecten en toer-

|

aanbieden. De entree van deze markt is gratis. De deuren zijn geopend van 13.00 tot 15.00 uur.


12

|

De Schakel MiddenDelfland 19 september 2019

Informatieavond kadeverbetering Schipluiden De kades aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade in de dorpskern van Schipluiden zijn aan vervanging en verbetering toe. Dat is een hele uitdaging. Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de waterkeringen. Samen met de gemeente, die eigenaar van de grond en de constructies is, wil men de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk beperken en de bewoners betrekken in de plannen. Daarom zijn er twee informatiebijeenkomsten op 24 september a.s. U bent van harte welkom. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Op het oog zien de kades er nog prima uit maar als je onder water kijkt, zie je dat onderhoud en vervanging hard nodig zijn. Saskia van Broekhoven van het Hoogheemraadschap van Delfland (afgekort: Delfland) legt uit: “In 2014 en 2015 hebben we de kades getoetst en daarbij werd de huidige constructie afgekeurd. De damwand aan de Dorpsstraat is aan vervanging toe en ook een deel van de Vlaardingsekade bij Korpershoek is verouderd. Bovendien zijn deze kades niet stabiel genoeg meer. Net als de rest van de Vlaardingsekade, die verder nog in goede staat is. Er is geen acuut gevaar maar in extreme situaties zouden de kades kunnen bezwijken. Daarom pakken we nu aan twee kanten van de Gaag de kades aan. De Vlaardingsekade van Korpershoek tot aan de ophaalbrug en de Dorpsstraat van de Paardenbrug tot aan de Dorpskerk. Het gaat om ongeveer 600 meter dus dat is een groot gedeelte van de bebouwde kom van Schipluiden (zie situatieschets hieronder). Omdat we steeds meer te maken hebben met extreme buien heeft Delfland in de afgelopen jaren de capaciteit van de gemalen vergroot. Als de gemalen op volle capaciteit draaien, stroomt het water hard door de Gaag. Hierdoor schuurt de bodem uit, vooral vlak voor de kademuren. Water zoekt immers evenwicht. Die situatie levert nu nog geen acute problemen op maar we moeten rekening houden met de toekomst.” Klankbordgroep “We zijn ons er goed van bewust dat dit project overlast veroorzaakt voor aanwonenden, verkeer en eigenlijk voor iedereen die door het dorp komt. Daarom willen gemeente en Delfland de mensen zo goed mogelijk informeren. Om uiteraard de mooie historische kern van Schipluiden te behouden, kiezen we de constructie die we gaan aanbrengen met veel zorg.

De Vlaardingsekade in Schipluiden.

De gemeente geeft hiervoor ook kaders mee. Tijdens de informatiebijeenkomsten leggen we de belangstellenden het ontwerp voor en geven we graag antwoord op vragen. Wij begrijpen dat er zorgen zijn van mensen die in een historisch pand wonen langs het water. Wij nodigen de bewoners graag uit om mee te praten in de klankbordgroep van dit project, zodat hun belangen goed worden meegenomen. Daarin zijn ook de Watersportvereniging Schipluiden, het Burgerplatform, de Ondernemersvereniging, de Vereniging Oud-Schipluiden en de Midden-Delfland Vereniging vertegenwoordigd.” Kunststof en stalen damwanden “Het karakter van de dorpskern moet behouden blijven. Daarom kiezen we voor verschillende afwerkingen. Het gedeelte van Korpershoek tot aan de Paardenbrug krijgt een kunststof damwand met houten balken ervoor. Langs de Vlaardingsekade en de Dorpsstraat wordt een stalen damwand aangebracht die wordt afgewerkt met beton of met hout. Een damwand kun je heien, trillen of drukken. Onze voorkeur gaat uit naar die laatste optie, dat is een stille methode, het meest veilig voor de huizen en dat bezorgt de bewoners de minste overlast.” Bomen Wat gebeurt er met de bomen en de andere inrichting? “Natuurlijk respecteren we het dorpsbeeld. De gemeente geeft ons het kader mee dat de huidige kwaliteit behouden moet blijven. De historische lantaarnpalen, de Shell gasoliepomp, de bus-

Foto: GvW-T

halte, de bankjes en de parkeerplaatsen moeten tijdelijk weg maar komen allemaal weer terug. De bomen vormen een apart hoofdstuk. Bomen op kades zijn een risico voor de veiligheid. Ze nemen veel water op en drogen daardoor de kade uit. Regen sijpelt langs de wortels de kade in en kan de grond verweken. En bij harde wind kunnen bomen omvallen en grote kuilen maken waardoor de kade kan doorbreken. Daarom is het niet toegestaan om zomaar bomen op een kade te planten. Dat kan alleen als er een stevige constructie is zoals een kademuur die mogelijke problemen voorkomt. Het gemaakte schetsontwerp voorziet in zo'n constructie en daarom kunnen we weer bomen zetten op de plekken waar ze nu staan. Voor de uitvoering zullen ze waarschijnlijk allemaal wel weg moeten. De kade wordt ook iets opgehoogd en dat overleven ze niet. In overleg met ecologen wordt gekeken welke soort bomen we terug gaan planten. Niet iedere boom is geschikt voor een plek waar weinig ruimte is voor de wortels. We kijken hier nog zorgvuldig naar. Als het niet nodig is, kappen we natuurlijk niet, maar helaas is de verwachting nu dat de bomen er weg moeten." Vanaf het water “De grond in Schipluiden zal blijven zakken maar de damwand die we gaan aanbrengen blijft op hoogte. Wel 100 jaar. Hij wordt aan twee kanten afgewerkt waardoor het staal en het kunststof grotendeels uit het zicht verdwijnen. We zullen zoveel mogelijk vanaf het water onze

Saskia van Broekhoven beantwoordt graag alle vragen. Foto: GvW-T

werkzaamheden uitvoeren waardoor de overlast beperkt blijft. De veiligheid is ook hierin het belangrijkst. Iedereen moet kunnen passeren en bij zijn huis kunnen komen. We verwachten in september 2020 met de uitvoering te starten. Het vaarseizoen is dan grotendeels voorbij, dus de overlast voor boten zal minimaal zijn.” Traject Op 24 september wordt het schetsontwerp gepresenteerd. Men kan daarop reageren en die reacties worden door het projectteam verwerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp wordt dan afgestemd met de klankbordgroep. Dan volgt de aanbesteding en zal een definitief ontwerp gemaakt worden door de aannemer. Ook dat zal worden gecommuniceerd met de omwonenden. Na het traject van vergunningen zal een nieuwe informatieavond volgen. Uiteindelijk hoopt Delfland rond september 2020 met de werkelijke uitvoering te starten. “De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit en ze nemen waarschijnlijk een half jaar in beslag.” Informatie Op 24 september vinden twee informatiebijeenkomsten plaats; van 17.15 tot 18.45 uur en van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Schipluiden. Bewoners en andere belanghebbenden zijn persoonlijk uitgenodigd maar ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom. Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep, dan kunt u contact opnemen met Saskia van Broekhoven via 015 260 81 08 of per e-mail: svanbroekhoven@hhdelfland.nl

De rode lijn geeft aan waar de kade verbeterd moet worden.

Illustratie: HHDelfland

Profile for WL Media

MD 2019-09-19.pdf  

MD 2019-09-19.pdf  

Profile for wlmedia