Page 1

Jouw NVM makelaar uit Midden-Delfland

13e jaargang 17 januari 2019

015 - 761 81 28

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

2

Gemeentenieuws

Veel geld voor KanjerKetting Nora, Nina, Iris, Isabel, Lise, Sterre en Faye hebben er samen met de rest van groep 8 van de Aloysiusschool in Maasland voor gezorgd dat heel veel kinderen met kanker hun KanjerKetting kunnen uitbreiden. Heel belangrijk als je allerlei pijnlijke ingrepen en onderzoeken moet ondergaan.

BLACK ANGUS VLEES UIT EIGEN STREEK! Bestel gemakkelijk online op www.angusmiddendelfland.nl Bouwlust & Farm i See

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Deze week bij de krant: IN DEZE BIJLAGE

O.A.

DA OPEN DAGEN AGEN VAN DE REGIO OL NAA VAN BASISSCHO OL SCHO MIDDELBARE VOORBEREIDING BIJ BEROEPSKEUZE STAG WESTLAND ON

Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Westland, Delft en omstreken. Een gevestigde naam sinds 1998. 015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn

Lise is een van de leerlingen van groep 8. Zij heeft een achterneefje met leukemie. Zij hoorde hoe de baby in het ziekenhuis voor alle onderzoeken die hij moest ondergaan, een kraal kreeg. Zo wordt de KankerKetting gevormd. KanjerKetting is een initiatief van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. Zij hebben kralen laten ontwikkelen die symbool staan voor spoedopnames, operatie, chemo, prikken, haarverlies, radioactieve behandeling maar gelukkig ook voor verjaardag of een supergoede dag. Iedere keer als een kind met kanker iets moet ondergaan, krijgt het na afloop een kraal. Een kraal met een verhaal. Het maakt zichtbaar voor anderen maar ook voor het kind zelf en de ouders, wat er allemaal gebeurt in een ingrijpende periode in het ziekenhuis. Alles voor het goede doel Die 43 verschillende kralen zijn heel bijzonder maar kosten uiteraard wel geld. Lise hield er een presentatie over en vroeg haar vriendinnen en haar klas om mee te helpen aan een actie voor dit goede doel. Juf Ingrid en de di-

V.l.n.r.: Nora, Nina, Iris, Isabel, Lise, Sterre en Faye voor de rest van groep 8, de juf en vader Rik van KanjerKetting.

rectie van de school stonden meteen achter dit mooie initiatief. Er werden de meest wilde ideeën gesmeed. Tijdens de kerstmarkt van de school haalde groep 8 ontzettend veel geld op. De kinderen hebben veel geknutseld, koekjes gebakken, mystery boxen gevuld, kortom: de fantasie vierde hoogtij. Ook bij het Lichtjesfeest waren de meiden present om bloembollen te verkopen die door het bedrijf van de vader van een van de kinderen gesponsord waren. Ingrijpend Toen ze na afloop het geld telden, werden de kinderen steeds blijer. Wat een mooie score! Vorige week kwam Rik, vader van een

Extra ogen gezocht Om de lokale heterdaadkracht te vergroten maakt de politie gebruik van de kracht van burgers via actieve BuurtsWhatsAppgroepen. De politie startte dit initiatief in samenwerking met de gemeente Midden-Delfland, de gemeente Westland en de buurtpreventieteams. Zowel voor Midden-Delfland als Westland wordt nog gezocht naar meer actieve beheerders. Bestaande BuurtWhatsAppgroepen kunnen zich aanmelden via de website www.alerteburen.nl/ westland.

Buurten waar nog geen BuurtWhatsAppgroep actief is kunnen een nieuwe groep starten en deze op de website aanmelden. Op vrijdag 4 januari deed politie basisteam Westland de eerste oproep op facebook. Naar aanleiding hiervan hebben al ruim 70 groep-beheerders zich aangemeld op de website. De aangemelde groepen zijn zichtbaar in de kaart op www.alerteburen.nl/westland. Om te zien welke groep bij u in de buurt actief is hoeft u alleen uw adres in te vullen. U leest dan op de website hoe u toegang kunt krijgen tot deze buurtWhatsAppgroep. Doordat de politie de beheerders van de BuurtWhatsAppgroepen in kaart heeft kan er makkelijk contact worden gelegd. Het Operationeel Centrum stuurt een bericht naar de beheerder van de BuurtWhatsApp. De beheerder deelt dit vervolgens in zijn of haar groep. Hoe eerder deelnemers op de hoogte zijn van een misdrijf in hun buurt, des te groter is de kans dat er een verdachte wordt aangehouden.

kindje dat kanker overleefd heeft, als bestuurslid van VOKK naar Maasland om een prachtig versierde pot met geld in ontvangst te nemen. € 1128,60 was er ingezameld. Geweldig! Rik vertelde dat zijn dochter wel 1800 prikken had gekregen, hij was ruim 400 keer naar het ziekenhuis gereden om hun kind bij te staan. Een kind met kanker heeft invloed op je hele leven. “Er is veel rauwheid maar ook veel rijkdom,” zegt Rik na afloop. “Soms krijg je als ouders uit een volkomen onverwachte hoek hulp en begrip. Alles draait om je kind, het is heel ingrijpend.” Zijn dochter mocht genezen en daar is hij heel erg dankbaar voor. “Ook dit soort ini-

Foto: GvW-T

tiatieven zoals hier van groep 8 is ongelooflijk mooi. Dat is de andere kant. Geweldig waardevol dat kinderen alles uit de kast halen om iets voor een ander te betekenen.” Lise bedankt! Het heeft ook indruk gemaakt op groep 8 zelf. De kinderen werden er zo enthousiast en gedreven van en werkten heel goed samen. Het lukte Lise zelfs om een middagje schaatsen gesponsord te krijgen voor de hele klas. Die verrassing wordt tijdens de uitreiking van het geld voor KanjerKetting ook bekend gemaakt. Spontaan beginnen de kinderen te zingen: “Lise bedankt!” En terecht!

Huisarts Verhoeks neemt afscheid van Schipluiden Tijdens een zeer druk bezochte receptie nam huisarts Ton Verhoeks afscheid van zijn patiënten en Schipluiden. Bijna twintig jaar konden de inwoners van het dorp bij Ton Verhoeks en zijn collega Bohnen terecht. Nu gaat hij van zijn welverdiende rust genieten.

Om afscheid te kunnen nemen werd er een bijeenkomst georganiseerd. Er werd afgelopen zaterdagmiddag een lange rij gevormd in De Dorpshoeve om de arts de hand te schudden en meteen kennis te maken met zijn opvolger, mevrouw Femke Spruijt.

V.l.n.r.: De artsen Spruijt, Verhoeks en Bohnen.

Foto: GvW-T


2

|

De Schakel MiddenDelfland 17 januari 2019

Gemeenteberichten Donderdag 17 januari 2019

Ruiming graven op de Algemene begraafplaats Maasland In het voorjaar van 2019 ruimen wij op de algemene begraafplaats in Maasland familiegraven in vak O. Het gaat daarbij om de graven die verlopen zijn en waarvan de eigenaren afstand hebben gedaan. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Openbare Werken via het telefoonnummer (015) 380 42 00.

Voorwerp gevonden of juist verloren? Gevonden voorwerp Heeft u een bril, portemonnee, sleutelbos of ander voorwerp gevonden? U kunt dit eenvoudig melden op www.verlorenofgevonden.nl. Meer dan 250 gemeenten gebruiken deze website, waaronder de gemeente Midden-Delfland. Het voorwerp bewaart u thuis en na het verstrijken van de bewaartermijn van één jaar wordt u eigenaar. Hieraan zitten wel een paar voorwaarden. Check deze op onze website. Wilt u geen eigenaar worden? Dan kunt u het voorwerp ook bij de gemeente inleveren. Verloren voorwerp Wilt u weten of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden? Kijk ook dan op www.verlorenofgevonden.nl. Dit is een landelijke website, u zoekt over de gemeentegrenzen heen. Staat uw voorwerp er niet tussen? Dan kunt u hier ook meteen aangeven wat u verloren bent. De bevestiging die u hiervan krijgt, kunt u eventueel voor de verzekering gebruiken. Voor officiële documenten (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), fietsen en huisdieren gelden aparte regels. Lees hier meer over op www.middendelfland.nl.

week 3

RAADSINFORMATIE Raadsvergadering Op dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. U kunt de raadsvergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelfland.nl/webcast. Agenda - Benoeming en beëdiging burgercommissielid - Voorstel Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) perceel Gaagweg 2a te Schipluiden - Voorstel aanpassing Verordening op de Rekenkamer - Voorstel tot vaststelling Archiefverordening gemeente Midden-Delfland 2019 - Voorstel Verordening bezwaarschriftencommissie - Voorstel Communicatiebeleid 2018-2022 - Voorstel Herstel exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn 2016 naar aanleiding van de tussenuitspraak Raad van State - Voorstel vervolgstappen project Boerderij van de Toekomst De vergaderstukken zijn in te zien - Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden - Via www.middendelfland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken Spreekrecht Aan het begin van de vergadering wordt de mogelijkheid tot inspreken geboden. Hiervoor gelden wel enige spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de griffier, maximaal 5 minuten spreektijd, alleen inspreken over agendapunten. Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de griffier, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: griffie@middendelfland.nl. Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/mailservice.

Aanvragen en Besluiten

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

OVERIGE

Schipluiden

AANVRAGEN

Rectificatie - Op 3 januari 2019 is ons Besluit m.e.r.-beoordeling – Microbrouwerij tHuis, Harnaschdreef 7 te Den Hoorn in de Schakel Midden-Delfland gepubliceerd. Per abuis is onduidelijkheid ontstaan over de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. U kunt binnen zes weken na 10 januari 2019 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland.

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen - Het oprichten van een opbouw en het plaatsen van een dakkapel aan de Goudappel 93, 2635 MN Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0008). - Het aanleggen van een weg en het realiseren van parkeerplaatsen aan de Lookwatering 62b, 2635 EA Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0015). - Het plaatsen van een groengasinstallatie voor het opwaarderen van biogas voor levering aan het aardgasnet aan de Peuldreef 4, 2635 BX Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0018). VOORNEMEN TOT BESLUITEN Concept exploitatievergunning - De burgemeester van Midden-Delfland heeft een aanvraag voor een exploitatievergunning ontvangen voor een op te richten proeflokaal bij bierbrouwerij ’tHuis, Harnaschdreef 7, 2635 BT Den Hoorn. De aanvraag en de ontwerp exploitatievergunning liggen met ingang van 18 januari 2019 gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage. U kunt de stukken inzien in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden. Informatie over het indienen van een zienswijze kunt u vinden op www.middendelfland.nl/zienswijze.

Maasland AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Het plaatsen van een schutting aan de Haardstede 7, 3155 BV Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0011).

Omgevingsvergunningen - Het intern verbouwen van de 1e etage en het deels wijzigen van het gebruik aan de Veldvreugd 15, 2636 JJ Schipluiden (Z-HZ_WABO-2019-0017). BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Het aanleggen van een dam en een verharde toegangsweg aan de Rijksstraatweg nabij huisnummer 16 (sectie Q 355, langs de Klaas Engelbrechtsweg) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2018-0623).

Geheel Midden-Delfland OVERIGE

BESLUITEN Regelingen - Het college heeft op 8 januari 2019 de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Midden-Delfland 2019 vastgesteld. De regels treden per 1 januari 2019 in werking en vervangen de Beleidsregels van 2018. OVERIGE De wijzigingen ten opzichte van 2018 zijn een gevolg van het ingaan van de nieuwe Verordening Meldingen maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2019 - Het slopen van de botenloods van Scouting Maasland per 1 januari 2019. De wijzingen hebben betrekking aan het Breeveldpad 1, 3155 NK Maasland op het resultaatgericht werken binnen de Wet (Z-HZ_SLM-2019-0001). maatschappelijke ondersteuning. Omgevingsvergunningen - Het kappen van bomen aan het Breeveldpad 1, 3155 NK Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0635).

BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Kleijweg 44, 2635 BR Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0503).

www.middendelfland.nl

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.


17 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

Winterfestival Hutspot Zaterdag 19 januari organiseert Cult Royale het winterfestival Hutspot in Schipluiden. Op drie verschillende locaties in het dorp zijn drie verschillende acts te bekijken. Zo is er een optreden van het internationale straattheater gezelschap Jones en Barnard, treedt Jennefer Zichem op met haar gospelband en speelt singer-songwriter Stephanie Struijk liedjes van het nieuwe EP. Kaartjes voor Hutspot zijn verkrijgbaar voor € 20,-. Kijk voor het volledige programma en meer informatie op www.cultroyale.nl.

PCOB - Den Hoorn Op 23 januari a.s. vindt de eerste Ontmoetingsmiddag van PCOB Den Hoorn in 2019 plaats. Er wordt gestart met een interessant en belangrijk onderwerp: Het Reddingswezen - de KNRM. De aanvang is 14.30 uur in de grote zaal van de Kickerthoek. Om 14.00 uur staat de deur voor u open. Het zou extra gezellig zijn als u iemand mee neemt die nog niet eerder op onze middagen is geweest.

Belangrijke nummers

Aan de Zwethkade Zuid in Den Hoorn is vrijdag een drugslaboratorium opgerold. Om welke drugs het precies gaat, is nog niet bekend gemaakt. De vrijstaande villa werd verhuurd. Door Gemma van Winden-Tetteroo

In de serre achter de villa ligt achteloos in een hoek een nog opgetuigde kerstboom. Ongetwijfeld is die rondom de feestdagen gebruikt om een ‘gewone’ indruk achter te laten. De ramen van het huis zijn niet langer geblindeerd en de binnenkant laat een grote puinhoop zien. In de aanpandige garage liggen grote buizen. Op de grond een grote zwarte vlek die veroorzaakt wordt door zo te zien een kleverig goedje. De penetrante lucht maakt duidelijk dat het hier om drugs gaat. “De villa werd verhuurd. Wij dachten dat het aan de Shell was, daar worden

dit soort huizen vaker ondergebracht als de eigenaar er zelf niet in woont. Maar hoe het precies zit, weten we niet,” zo zeggen buurtbewoners. BuurtVeiligBus Er wordt beweerd dat het om een amfetaminelaboratorium gaat maar details worden nog niet verstrekt. Wel is het duidelijk dat de politie het lab heeft ontmanteld. Alle enorme ketels en de blauwe vaten zijn in beslag genomen. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. In het weekend is zowel de brandweer als de politie druk bezig geweest met de vondst. De BuurtVeiligBus van de gemeente stond zaterdag ook bij de villa. “Er hebben zo’n twintig mensen gebruik gemaakt van de bus. Iedereen, vooral de buurtbewoners, konden terecht voor informatie. Dat werd duidelijk op prijs gesteld,” weet men te melden vanuit het gemeentehuis. Explosiegevaar Alle vertrekken van het huis zijn

• Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040

• Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

In de verlaten garage liggen de restanten van het drugslaboratorium.

De villa waar het laboratorium ontdekt werd.

doorzocht en de inhoud is veilig gesteld voor onderzoek. Dat is gedaan door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen, LFO. “Het hoeft niet altijd om pillen te gaan,” zo zegt de woordvoerder. “Halffabricaten moeten ook ergens gemaakt worden. Tegenwoordig gaat het vaak om stoffen die in drankjes gegooid worden.” Bij een dergelijke vondst wordt ook de brandweer ingeschakeld omdat er mogelijk explosiegevaar is. Nadat ketels, vaten en installaties waren verwijderd, werd het pand niet langer afgezet of bewaakt. Maak melding van je onderbuikgevoelens “Buurtbewoners waren ontsteld dat dit zo dicht bij huis kon gebeuren. Sommigen hadden wel het een en ander gezien wat ze eigenlijk niet normaal vonden. Jammer genoeg heeft niemand aan de bel getrokken. We kunnen niet genoeg benadrukken dat je altijd bijvoorbeeld de wijkagent moet informeren in zo’n geval. Die kan beoordelen of je onderbuikgevoel

Nieuwjaarsreceptie OFMD In de eerste weken van 2019 worden overal nieuwjaarsbijeenkomsten georganiseerd. Ook door de Ondernemers Federatie Midden-Delfland. De leden kwamen bijeen in de kantine van de voetbal in Schipluiden aan de Tiendweg.

derzoeken, om nieuwe ontwikkelingen te volgen en gebruik te maken van elkaars expertise. Informeel Van tijd tot tijd krijgen de leden extra gelegenheid om informa-

tie en kennis uit te wisselen. De nieuwjaarsbijeenkomst bleek vorige week ook een uitstekende gelegenheid om elkaar weer eens op informele wijze te spreken. Daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

De Ondernemers Federatie Midden-Delfland, kortweg OFMD genoemd, bestaat uit leden van de drie ondernemersverenigingen van Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Het is een federatie die de grenzen van de drie dorpen overstijgt. Zij behartigt de belangen van alle ondernemers uit Midden-Delfland en is aangesloten bij de VNO-NCW Westland-Delfland. Over en weer is het nuttig om informatie uit te wisselen en het netwerk te benutten. Er wordt met name samengewerkt om alle mogelijkheden voor bedrijfsvestiging in en rond het buitengebied te on-

juist is. Dat is geen klikken, dat is zorgvuldig optreden! Als je twijfelt, bel in een noodgeval altijd 112 en anders 0900 8844 of, zoals gezegd, licht de wijkagent in. Het is van groot belang!”

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 20 januari 10.00 uur Oude Kerk: ds. S. Tj. van der Hauw, dienst met de bewoners van het Westerhonk. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 20 januari 9.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. Let’s sing Together. Voorganger: parochianen. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst deze zondag in de recreatiezaal van de ‘Singelhof ’ in Maasland. Zondag 20 januari 10.00 uur: spreker: ds. G. J. Loor, Noordwijkerhout (viering H.A.) Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 20 januari 10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest, oecumenische viering Jacobuskerk.

Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 20 januari 10.00 uur RK kerk Den Hoorn: oecumenische dienst. Voorgangers: pastor Lamberts en mevr. ds. B. E. Lamein. 19.00 uur De Rijstuin: ds. J. Maasland, Scheveningen. Het was zichtbaar gezellig tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Foto: GvW-T

The Lincan Brothers bij Op Hodenpijl Op zondag 20 januari staat het klassieke nieuwjaarsconcert Op Hodenpijl in het teken van Roemeense zigeunermuziek. The Lincan Brothers brengen bekende vrolijke klassieke muziekstukken, jazz en swing. The Lincan Brothers brengen een feestelijk nieuwjaarsprogramma

Foto’s: GvW-T

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 19 januari 19.00 uur: geen viering. Zondag 20 januari 09.30 uur: oecumenische viering in de Jacbouskerk met samenzang. Voorganger: ds. E. Dibbets-v.d. Roest.

Door Gemma van Winden-Tetteroo Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

3

Drugslaboratorium aan Zwethkade Zuid

• Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844.

• Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654

|

met originele Roemeense zigeunermuziek. Met op cymbalom Giani Lincan, viool Paul-Cristi Turcitu en op cello Jani Metso. Dirigent Marco Bons vertelt tussen de muziekstukken door meer over de uitvoerenden, de instrumenten en componist. Elke derde zondag van de maand brengt dirigent Bons

musici samen op het podium van Op Hodenpijl voor een klassiek concert. Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis entree. Het nieuwjaarsconcert begint om 12.00 uur. Kaartjes kosten € 16,50, inclusief lunch is het € 32,-. www.ophodenpijl.nl.

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 19 januari 19:00 uur: Eucharistieviering met zang van het ‘Kleinkoor Lindenhof ’. Voorganger: pastor D. Verbakel. Zondag 20 januari 10:00 uur: Oecumenische Viering met Kinderwoorddienst en zang van het dameskoor ‘Con Amore’. Voorgangers: pastor J. Lamberts en ds. B. Lamain.


4

|

De Schakel MiddenDelfland 17 januari 2019

familieberichten Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering. Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, oma en ‘ouwe oma’

Nel van der Drift-Thoen

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Samen voor een waardevolle herinnering.

~ Petronella Johanna Maria ~ sinds 24 juli 2015 weduwe van Piet van der Drift * 27 augustus 1929

† 15 januari 2019

Marjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | www.senz.nu

Cocky en Jos Lenneke en Gerard Mascha en Rob, Melle, Sil Steven Margret, in liefdevolle herinnering Pieter en Anne, Eveline, Hanna Marianne en Jeroen Casper en Suzanne

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

Jos en Kim, in liefdevolle herinnering Correspondentieadres: Silene Uitvaart T.a.v. familie Van der Drift Postbus 53, 2290 AB Wateringen

‘Is er eigenlijk geld voor papa’s uitvaart?’

Mama is overgebracht naar familiekamer Silene, Rijsenburgerplaats 27 in Poeldijk. Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 18 januari van 19.00 tot 19.45 uur in parochiezaal ‘de Link’, Hammerdreef 5 in Maasland. We komen samen voor de uitvaartviering op zaterdag 19 januari om 11.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk, Hammerdreef 5 in Maasland. Aansluitend zullen we mama begeleiden naar haar laatste rustplaats op de parochiële begraafplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in parochiezaal ‘de Link’.

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Bedankt!

‘Ja, wij hebben gespaard bij De Laatste Eer’

Open nu een deposito bij De Laatste Eer. Geruststellend voor u en uw nabestaanden. Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Kranten Magazines Specials Boeken Flyers en meer!

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties per post, telefoon of mondeling, ter gelegenheid van ons 65 jarig huwelijk op 23 december jl. Maarten en Teunie van der Eijk-Solleveld

begrafenisverzorging

Den Hollander • Alleen begrafenissen • Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling • Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

MEER DAN ALLEEN KRANT Wist u dat Uitgeverij West Media niet alleen kranten maakt? Met flyers, magazines, visitekaartjes, posters, brochures en boeken biedt Uitgeverij West Media meer dan alleen krant. Indien gewenst verzorgen wij de volledige productie, ontwerp, opmaak, druk en verspreiding. Daarmee wordt het wel heel gemakkelijk om uw doelgroep te bereiken.

Binnenkort een jubileum?

Check onze website!

Al

30

jaar!

Vanuit het hart met oog voor detail John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

UITGEVER VAN HET HELE WESTLAND | MAASSLUISE COURANT DE LIERENAAR | DE SCHAKEL MIDDENDELFLAND DE HOEKSE KRANT MONSTERSE COURANT ROZENBURGSE COURANT |WATERINGSE KRANT Stokdijkkade 10 2671 GW Naaldwijk (0174) 62 42 12 uitgeverijwestmedia.nl


17 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

|

Groot succes, dus de Mus gaat door! Ongetwijfeld heeft u het grappige voertuig afgelopen jaar zien rijden: de Mus. In Schipluiden en Den Hoorn reed het elektrisch vervoermiddel als pilotproject in 2018. De Mus is bedoeld voor inwoners van Midden-Delfland die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Het bleek zo’n groot succes, dat De Mus blijft! Sterker nog: er komt een Mus bij en in Maasland start binnenkort ook een dergelijk pilotproject. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Wethouder Hans Horlings is er erg tevreden over. “We hebben dit project opgezet vanuit de gedachte dat ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn, noodgedwongen thuis dreigen te blijven en daardoor in een isolement terecht kunnen komen. Dat willen we natuurlijk niet. Het openbaar vervoer is in onze gemeente niet ideaal, dus moet je deze mensen wat anders aanbieden. De Mus bleek een prachtige oplossing. Onze doelgroep wordt zo naar de dokter gebracht, naar een afspraak in het ziekenhuis, naar een verjaardag, naar een evenement of ze maken gewoon een mooi ritje om er even uit te zijn.”

Succes De positieve ervaringen worden van harte gedeeld door chauffeur Aad van Meurs. Hij is een van de zeven vrijwilligers die de mensen vervoeren. “Het is een mooie taak, want onze passagiers zijn erg dankbaar.” De Mus, de ‘MiddenDelflandse Uitgaans Shuttle’ is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen gemeente, DOEL, Pieter van Foreest en Stichting Welzijn Midden-Delfland. En het werkt perfect! “Ik ben er reuze trots op dat we zo ook deze mensen actief kunnen laten deelnemen aan onze mooie samenleving,” zo zegt wethouder Horlings. “Tot nu toe reed de Mus alleen in Schipluiden en Den Hoorn. De afstand tot Maasland is toch iets te groot. De Mus is dan te lang onderweg en de accu raakt snel uitgeput. Maar omdat het zo’n succes is geworden, hebben we goed nieuws voor de Maaslanders: ook daar start een pilot. Maasland krijgt, als we voldoende vrijwilligers hebben, een eigen Mus.” Luisterend oor Om de gratis service nog beter te laten verlopen komt er voor Den Hoorn en Schipluiden een tweede Mus. En krijgen de Mussen ook zwaardere accu’s. Zo hopen de chauffeurs aan ieder verzoek te kunnen voldoen. “We hebben zo’n tien ritten per dag, maar de vraag is groter. Al 100 verschillende mensen hebben gebruik gemaakt van de Mus. Trouwens, er komt een bakje achterop, zodat we gemakkelijker rolstoelen en rollators kunnen vervoeren.

Wethouder Horlings is trots op De Mus én de vrijwilligers.

En we krijgen ook verwarming, in de winter geen overbodige luxe!” Aad maakt heel wat mee onderweg. Het zijn niet altijd plezierritjes. Als iemand naar de dokter moet, krijgt de chauffeur vaak op de terugweg de bevindingen te horen. “Dat kan soms best heftig zijn. Ik ben wel eens even met een passagier mee naar huis gegaan zodat ze haar verhaal verder kwijt kon. Het is mooi dat je dan een luisterend oor kunt bieden als er even geen familie in de buurt is.” Laagdrempelig Juist omdat de Mus gratis vervoer biedt, schiet er wel eens een fooitje over. “Ik ben al een paar keer, buiten mijn diensttijd om, met een inwoner koffie met gebak gaan nuttigen in ’t Woudt van het geld uit de fooienpot. Zo besteden we dat weer op een mooie manier. We zoeken daar mensen voor uit die weinig aanspraak hebben en laten ons dan door de Mus wegbrengen en ophalen. Ook zijn er mensen die eigenlijk geen echt doel hebben, maar gewoon nog eens iets van de omgeving of hun eigen dorp willen zien. Juist omdat de Mus laagdrempelig is en niets kost, is dat voor veel mensen een uitkomst.

Ik word ook wel eens gevraagd om op mijn route door het dorp een kilo appels te gaan kopen bij het marktvrouwtje voor het oude gemeentehuis.” Daar is Aad nooit te beroerd voor, hij heeft er zelfs wel plezier in. Soms krijgt hij een pepermuntje onderweg, soms een tros druiven. In totaal kunnen er drie mensen tegelijk vervoerd worden. “Ik had een tijdje geleden drie dames die ergens koffie gingen drinken. Ze waren heel vrolijk en zongen onderweg: ‘Je hebt je wagen volgeladen vol met ouwe wijven!’ We hebben erg gelachen.” Dienst DOEL (een onderdeel van GGZ Delfland dat mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen weer actief betrekt bij de maatschappij) coördineert het vervoer. Voor Schipluiden en Den Hoorn wordt iedere donderdag een rooster gemaakt. De chauffeurs hebben normaalgesproken één dag in de week dienst. De Mus rijdt ook de komende drie jaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Reserveren kunt u via 06 20 77 83 70 of via het mailadres DeMus@ggz-delfland.nl .

Foto’s: GvW-T

Oproep vrijwilligers en sponsors Wethouder Hans Horlings wil heel graag dat de pilot ook in Maasland kan starten. “Daarom roepen we vrijwilligers op die de Mus in Maasland (en ook naar Koningshoek in Maassluis) willen gaan besturen. Zodra we genoeg chauffeurs hebben, kunnen we beginnen. We zijn benieuwd of de mensen uit Maasland ook zo enthousiast gebruik gaan maken van hun eigen Mus. Ook als toekomstig vrijwilliger kunt u zich melden bij DeMus@ggz-delfland.nl. Daarnaast gaan we onderzoeken of we sponsors kunnen vinden voor de toekomst. Zij kunnen contact opnemen met de gemeente via communicatie@middendelfland.nl. Het zou fantastisch zijn als straks iedereen in onze gemeente van de gratis service van de Mus kan genieten. Het is een uitkomst voor heel veel mensen!”

Vrijwilliger/chauffeur Aad van Meurs geniet er zelf ook van

MUZIEK KUNST THEATER FOOD

2 februari 2019, 16.00 - 21.00 uur Dijkshoornseweg, Den Hoorn en Delt

Organisaie: CultuurStek en bewoners van de Dijkshoornseweg Entreebandjes voor € 5,- verkrijgbaar bij Primera, Wessels Kaas en Noten en Oog voor Ogen. Kinderen tot 5 jaar hebben geen bandje nodig. De voorverkoop stopt vrijdag 1 februari om 18.00 uur. Tijdens het fesival worden de laatste entreebandjes aan de bar verkocht voor € 7,50. Op het programma o.a.: • Opening door de burgemeesters van Midden Delfland en Delt • Verhalenvertellers over heden en verleden van de dijk • Zo maar gasten: Interviews met interessante bewoners van de dijk • Muziek, diverse sijlen dus voor ieder wat wils • Theater, cabaret, dichters • Streetart, schilderijen en beelden • Aciviteiten voor kinderen • Foodtrucks Kijk voor meer info en het programma op www.cultuurstek.nl of neem contact op via overdedijk@cultuurstek.nl

5


6

|

De Schakel MiddenDelfland 17 januari 2019

De Hooipolder

Expositie Tavenu Maasland

Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Ook unieke eigentijdse Vergelijkt u onze prijzen gerust eens met die sieraden van nieuwe sieraden.

Loop eens binnen!

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, T 0174 44 46 35

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Woonvreugd zoekt:

De expositie ‘Buiten’ wordt druk bezocht.

gezelligheidsmens in avonduren Zie www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl Stichting Welzijn Midden-Delfland

Tot en met zondag 27 janua­ ri is de tentoonstelling “BUI­ TEN” van teken­ en schil­ dergroep “De Vrijbuiters” te bezichtigen. In deze expo­ sitie is het werk te zien van 10 van de 12 leden van de groep. De exposanten zijn afkomstig uit het Westland en Den Haag. De schilde­ rijen van de Vrijbuiters zijn hoofdzakelijk en­plein­air

geschilderd, met landschap als thema. Eénmaal per week, gedurende het hele jaar, trekt de groep er op uit om op een geschikte locatie in en om het Westland bui­ ten te gaan schilderen. De groep laat zich inspireren door de steeds weer veran­ derende landschappen en luchten in alle jaargetijden. De werken die worden ge­

Foto: Tavenu

exposeerd bestaan uit olie­ verfschilderijen en enkele pasteltekeningen. U kunt de expositie bezich­ tigen van t/m 27 januari in Museum Tavenu, Pynas­ plein 5, Maasland. Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 14:00­17:00 uur.

‘Boer van de toekomst’ gezocht Publicatie ontwerpbeschikking Wet milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen voor een verzoek voor ontheffing artikel 10.63 van de Wet milieubeheer (Wm). Het verzoek betreft een ontheffing van het in artikel 10.2, eerste lid, van de Wm genoemde verbod op het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, in dit geval bermmaaisel, buiten een inrichting. De locatie betreft Broekpolderweg 3, 3155 EP te Maasland. Zienswijze en inzage De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 17 januari 2019 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00531096, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl. Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Midden-Delfland. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De gemeente Midden-Delfland is op zoek naar een agrarische ondernemer om in de Zuidbuurt een ‘boerderij van de toekomst’ te exploiteren. Met dat project, (getrokken door Midden-Delfland, maar uit te voeren samen met Vlaardingen en Maassluis) wordt beoogd het agrarische karakter van het gebied een nieuwe impuls te geven. Door Koos Hofland

Ooit waren er vijftien melk­ veehouders gevestigd, maar vandaag de dag wordt het gebied vooral gebruikt voor ruwvoerwinning, bestemd voor melkveebedrijven el­ ders. Vorige week dinsdag stond het onderwerp op de agenda van de raadscom­ missie. Verbinding met de stad Eind 2017 wees de provin­ cie Zuid­Holland het Mid­ den­Delflandse gebied aan te aan als (eerste) ‘Bijzon­ der Provinciaal Landschap’. De provincie gaf daarbij wel

meteen de opdracht mee om ‘meer over de grenzen van het gebied heen te kij­ ken om wat Midden­Delf­ land aan groene kwaliteiten te bieden heeft beter aan te laten sluiten bij het stede­ lijke groen en de stedelijke behoeften aan groen’. Of­ tewel: zoek de verbinding met de stad en laat bewo­ ners van omliggende steden ook kennis maken met en genieten van de landschap­ pelijke kwaliteiten van Mid­ den­Delfland. Versterking Eén van de manieren om dat te doen wordt dus de boerderij van de toekomst in de Zuidbuurt, ten zuiden van Maasland. Vanouds een gebied met veel melk­ veehouders, maar die zijn van lieverlee vertrokken, waardoor versnippering en verrommeling optreedt. Bo­ vendien wordt gevreesd dat de Blankenburgtunnel even­ eens de landschappelijke kwaliteit zal aantasten. Vol­ gens het gemeentebestuur gaat een nieuw, modern melkveebedrijf, gewoon met koeien in de wei, weer een versterking betekenen voor het agrarische land­ schap en voor de lokale economische en ruimtelijke kwaliteit van de Zuidbuurt.

Beleving Voorzien wordt dat een nevenactiviteit nodig zal zijn om de boerderij ren­ dabel te laten zijn. Gedacht wordt aan een camping of een B&B of een winkel met boerderijproducten of nog iets heel anders ­ als het maar een vorm van ‘be­ leving’ oplevert, waarmee boeren en burgers en ste­ delingen meer wederzijds begrip voor elkaar zullen kunnen opbrengen. De nu volgende tweede fase van het project wordt benut voor marktverkenning; onder an­ dere wordt een geschikte ondernemer gezocht. Raadscommissie De meeste leden van de raadscommissie konden wel instemmen met de plannen, zij het dat André Gebben (VVD) vond dat het de gemeente geen geld mocht kosten, dat Pieter Scholtes (D66) zich afvroeg wat het nut voor de lokale economie zou zijn (aan­ gezien de boerderij op het grondgebied van Vlaardin­ gen komt) en dat Ed Roeling (Mijn Partij) er helemaal niets in zag. In de raads­ vergadering van 22 januari zal de boerderij van de toe­ komst opnieuw onderwerp van gesprek zijn.

Week van Gebed voor de Eenheid 2019 Doe méér voor

MOLENS molenfonds.nl

Dit jaar wordt in een Oecu­ menische kerkdienst aan­ dacht geschonken aan het thema: Oprecht zijn. De dienst zal zijn op zondag 20 januari om 10.00 uur in de R.K.kerk in Den Hoorn. Voorgangers zullen zijn: pastor J.Lamberts en do­ minee B.Lamain. Organist: dhr. A. Moerman. Muzikale

medewerking: De Cantorij. Het thema “Oprecht zijn” is gehaald uit het boekje dat dit jaar is samenge­ steld door de Indone­ sische kerken. Een thema waar veel aan vast zit; bedrog en oneerlijkheid richten zoveel schade aan. Samen met de beide voor­ gangers heeft de oecume­

nische stuurgroep deze dienst voorbereid. Er is kinderwoord/ne­ ven­dienst, en voor de allerkleinsten is er oppas geregeld. Na afloop kunnen we el­ kaar nog ontmoeten bij koffie/thee of limonade.


17 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

Gemeente verdubbelt voor het goede doel De gemeente Midden-Delfland heeft de vergoeding verdubbeld, die de kinderen Dijkshoorn kregen voor hun verzamelde kerstbomen. De opbrengst gaat naar ‘Make A Wish’. De kinderen uit Schipluiden haalden 351 bomen op. Samen met de gekregen fooien, kon er een bedrag van € 489,- over gemaakt worden naar de organisatie die wensen van ernstig zieke kinderen vervult.

Ad van Nieuwpoort in Maasland Ds. Ad van Nieuwpoort is vaste gast bij het Radio1-programma Nieuws&Co en heeft onder andere het boekje Uit de tijd geschreven. Op donderdagavond 24 januari komt hij naar de Oude Kerk van Maasland. Hij zal aan de hand van dit boekje vertellen hoe bijbelverhalen, als ze gelezen worden als literatuur, ook in onze tijd mensen kunnen inspireren en helpen goed te leven, of zij zichzelf gelovig noemen of niet. Hij is verhalenverteller die oude woorden en nieuwe tijden met elkaar verbindt. Iedereen is welkom! De avond in de Oude Kerk begint om 20:00. De toegang is gratis.

Vogelmarkt in Maasland Op zaterdag 19 januari zullen tijdens de maandelijkse vogelmarkt van de Maaslandse Vogelvereniging weer meerdere vogelliefhebbers hun vogels, voeders en toebehoren aanbieden. Nu het showseizoen ten einde is, begint voor veel kwekers de kweekperiode. Deze markt biedt dan ook een uitgelezen mogelijkheid nog wat vogels aan te schaffen of de ontbrekende kweekbenodigdheden in te slaan. Ook de beginnende liefhebber en de buitenvogels zullen niet worden vergeten. De markt wordt gehouden aan het Doelpad 5 in Maasland en is geopend van 13.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

Rotaryclub Maassluis-Maasland organiseert op woensdag 17 april in het Trefpunt in Maasland de Rotary Bedrijvenquiz. Met deze 4e Bedrijvenquiz ondersteunt Rotary Maassluis-Maasland ieder jaar een goed doel in de regio. Dit jaar is er gekozen voor ‘Kinderen in de Knel in Maassluis en Maasland’. Onder deze titel ondersteunt Rotary diverse initiatieven voor kinderen in Maassluis en Maasland. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het geven van cadeautjes die zij normaal nooit krijgen of leuke activiteiten tijdens de vakantieperiode. Na het succes van voorgaande jaren heeft Rotaryclub Maassluis-Maasland ook dit jaar besloten de Bedrijvenquiz doorgang te laten vinden. ‘Je merkt dat bedrijven al voor de 4e keer deelnemen

Eén van de werken van Hanneke Wessels. Foto: PR

om een titel te veroveren of om hem te verdedigen.’ aldus quizmaster Koos Karssen. Voor teams, bestaande uit 5 deelnemers, is dit terugkerend evenement een gezellige avond waarin zij voorafgaand kunnen genieten van een hapje en een drankje met vrienden of collega’s. Middels een competitie voor slechts € 475,- per team, waarvan (na aftrek van de maaltijdkosten) de opbrengst naar het goede doel gaat, kunnen de deelnemers strijden voor de felbegeerde bokaal en op deze wijze kinderen in de regio een steuntje in de rug geven. Wilt u deze prachtige avond niet missen, neem dan contact op met Rotaryclub Maassluis! info@rotarymaassluis.nl .

De Bedrijvenquiz van 2017 was een groot succes.

Foto: Rotary

Oranjevereniging presenteert plannen 2019 Zondag 20 januari presenteert de Oranjevereniging Schipluiden de plannen voor Koningsdag 2019. Vanaf 14.00 uur wordt iedereen in de Dorpshoeve welkom geheten met koffie/thee en wat lekkers. Oranjevereniging Juliana viert dit

jaar haar 110-jarig bestaan met een oude traditie. De traditionele optocht wordt weer nieuw leven ingeblazen: Een optocht door Schipluiden met versierde fietsen, skelters en steppen achter de boerenkapel aan.

Wilt u weten hoe dit vroeger was? Kom kijken naar de historische filmcompilatie. Ook staan er diverse tweewielers klaar om versierd te worden, zodat u met uw kind inspiratie op kunt doen. En als extraatje is er om 14:40 een poppen-

kastvoorstelling voor kinderen tot 9 jaar. Voor het volledige programma en meer informatie, kijk op www. oranjeverenigingschipluiden.nl.

Nieuw winterfestival op de Dijkshoornseweg Op 2 februari barst de eerste editie van het winterfestival Over De Dijk los en wordt de hele Dijkshoornseweg omgetoverd tot festivalterrein. De Dijkshoornseweg is een eeuwenoude dijk, rijk aan prachtige verhalen. Van oude verhalen over het ontstaan van het dorp tot aan recente verhalen over een ont-

veel mensen willen laten ervaren, hoef je niet bij te dragen in de kosten. Aanmelden kan via email info@swmd.nl of telefonisch 010 5918052. Dit kan nog t/m 25 januari. De langste tafel wordt gedekt in de Oude kerk van Maasland, aansluitend is de Gedachtenloop. Initiatiefnemers zijn de PKN, St. Welzijn en Promaa. Ook de Lions, jonge vrijwilligers van Sport en spel, de Magneetgemeente, AH en Lentiz Maasland haken aan.

Hanneke Wessels exposeert in Tavenu Hanneke Wessels woont in Hoek van Holland en heeft haar atelier in Maassluis. Naast haar werk heeft zij altijd al getekend en geschilderd. Sinds 2005 heeft zij zich

7

Vierde Rotary Bedrijvenquiz

Geniet mee aan de Langste tafel Een paar enthousiastelingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en nu komt hij er: De Langste tafel van Maasland. Op vrijdag 1 februari vanaf 17.30 uur is iedereen van harte welkom aan om mee te eten van gerechten die dorpsgenoten met liefde gemaakt hebben. Hollandse pot, maar ook Syrische en Eritrese maaltijden en gerechten van Midden-inn en van Puur en heerlijk. ‘Samen eten verbindt’ en omdat de organisatie dat zo graag

|

volledig op de beeldende kunst gericht. Zij maakt deel uit van de Stichting Maassluise kunstenaars. In haar atelier geeft zij geregeld diverse workshops. Voor haar is tekenen de basis; van tekendagboeken tot modeltekenen. Zij werkt graag figuratief met de vrouw als haar muze. Een andere belangrijke inspiratiebron is Malta. Zij heeft haar grafiek al eens geëxposeerd in het National Museum of Fine Arts in Valletta/Malta. Een aantal boekjes met pentekeningen getuigen van haar liefde voor dit eiland. De expositie ‘Het zelf en de ander’, is te zien van 1 t/m 24 februari in Tavenu, Pynasplein 5 in Maasland. Openingstijden: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

moeting met de stad. De geschiedenis van deze weg is te beleven tijdens dit nieuwe culturele festival. In huiskamers, schuren, tuinen en op straat zijn diverse acts te bezoeken. Na een feestelijke opening om 16.00 uur, waarbij zowel de burgemeesters van Midden-Delfland als Delft aanwezig zijn, barst het

Dijkfeest los. Ga luisteren naar de gedichten van o.a. Arjen Duinker, laat je verwonderen door Tim Horsting, een echte illusionist, luister naar Het DOK, De Dijk coverband en laat de Magie van Chemie je verbazen en schater het uit bij Jasper Smit, een cabaretier. Voor voorstellingen is een toegangsarmbandje nodig. Deze zijn

te koop bij Primera, Oog voor Ogen en Wessels Kaas en Noten in Den Hoorn. In de voorverkoop zijn de bandjes € 5,-. Tijdens het festival worden de laatste entreebandjes aan de bar verkocht voor € 7,50. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.cultuurstek.nl.

NTO Maasland debuteert bij Keistad Turntoernooi han Lagerwerf een nette 9,65 op sprong en een 10,90 op balk. Ook Hanna van der Marel had een nette balk (10,95) en vloer (9,9). Jamie Heinsbroek turnde op alle onderdelen netjes, zij eindigde op de 20e plaats. Hanna werd 22e en Meghan 24e. Bij de Senioren niveau D kwamen Jessie Heinsbroek en Marloes Hoonhoud in actie. Beide meiden hadden niet hun wedstrijd dag bij brug en balk maar herpakte zich bij vloer met een 10,5 voor Jessie en een 11,45 voor Marloes. Jessie eindigde als 10e en Marloes als 9e.

Afgelopen zaterdag deden de selectie turnsters van N.T.O. Maasland mee aan het Keistad Turntoernooi in Amersfoort. Het was een grote wedstrijd met verenigingen vanuit het hele land. Bij de Pre-instap D3 turnde Jet Verzijden, de jongste deelnemer van de Maaslandse vereniging, op alle onderdelen heel goed en pakte zelfs een gouden medaille.

Jeugd 2 G turnsters Sterre Dekker en Liza van der Marel turnde stabiele wedstrijden, waarbij Liza zich erg heeft verbeterd ten opzichte van vorige wedstrijd. Ze eindigde respectievelijk als 9e en 10e. Jeugd F turnster Leonoor de Wit eindigde als 5e in de meerkamp. Bij de junioren E was het de beurt aan Sophie ten Hoorn en Danique Slager, zij turnde een wisselvallige wedstrijd. Danique blonk uit op vloer (11,00) en Sophie op brug (10,95). Danique werd 7e en Sophie 5e. Bij de Senioren niveau E lieten alle drie de dames grote verbeteringen zien. Zo had Meg-

De instappers D1 lieten goede verbetering zien op balk. Myrthe van der Ploeg scoorde op dit onderdeel zelfs het 3e cijfer (12,65). Op vloer werd Jolien van Buuren (13,00) 2e en Feline Soekarman 4e. Op sprong blonk Tahnee Rodenrijs uit met een derde plaats (13,75). In de meerkamp eindigde Myrthe op de 5e plek (50,65). Jolien werd 10e, Tahnee 11e en Feline 12e. Bij Pupil 2 D1 lieten zowel Kirsten Zeeuw als Julia van Son goede verbetering zien bij hun vloeroefeningen. Net als vorige wedstrijd blonk Kirsten uit op sprong en Julia op brug. Bij niveau D2 had Esmee Ham pech op balk, ze eindigde als 11e. Megan van der Ven greep net naast de medailles met een 5e plaats. Bij de jeugd 1 turnde Yara Poot een hele nette wedstrijd bij de D1. Pippa Bijl had last van de zenuwen en kreeg een black-out op balk, ook zij eindigde hierdoor net op de 5e plek.

De meiden van NTO Maasland deden afgelopen weekend mee aan het Keistad Turntoernooi in Amersfoort. Foto: NTO Maasland


8

|

De Schakel MiddenDelfland 17 januari 2019

Succesvol WK voor Maaslandse Vogelvereniging De wereldkam­ pioenschappen voor volièrevogels in Zwol­ le zijn voor Maaslan­ der Ronald Mooy (26) op een groot succes uitgedraaid. Met twee van zijn ingezonden lachduiven behaalde hij immers de wereld­ titel en bovendien een zilveren medaille. Deze lachduiven, in de zogeheten kleurslag grijsnek, kregen van de internationale jury de fraaie waarderingen van 93 en 92 punten.

Hoewel de WK (officieel C.O.M. Mondial genaamd) jaarlijks worden georganiseerd, deed Mooy dit jaar pas voor de eerste keer mee. Nu deze kampioenschappen relatief dicht bij huis waren en de vogels geen dagen op transport hoefden, durfde hij de stap te wagen om zijn duiven de strijd aan te laten gaan tegen andere kwekers, voornamelijk uit andere Europese landen. Een leuk detail aan deze wereldtitel is dat de oorsprong van deze winnende vogels ligt in de gemeentevolière in Maasland. Door hun vertrouwelijke karakter en

aantrekkelijke aanschafprijs lenen deze duiven zich er uitstekend voor om in deze volière gehouden en gekweekt te worden. Sinds Ronald zes jaar geleden in aanraking is gekomen met de vogelhobby heeft hij zich direct gevoegd bij de beheerders van deze volière. Bovendien is Ronald een actieve vrijwilliger van de Maaslandse Vogelvereniging. Algemeen bestuurslid van deze vereniging, Idalgo Plak uit Rotterdam, wist zelfs twee maal goud en twee maal zilver te veroveren op het WK.

Bedrijfsfilm Welvreugd bekroond

Lezersfoto Welvreugd nam de prijs tijdens het Bedrijfsfilmfestival in ontvangst.

Welvreugd uit Maasland is de win­ naar van het eerste bedrijfsfilmfestival georganiseerd door CUMELA Nederland, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra.

Marc Schreuder schoot dit mooie plaatje afgelopen

week op de weg tussen Schipluiden en Delft. “Een

mooi begin van de dag”, zo schrijft hij.

De vakjury was onder de indruk van de winnende bedrijfsfilm van Welvreugd. Ze omschrijft de film als een soort videoclip met hierin bijzonder shots zoals het moment waarop de camera

Westland Report Zo Weekend Je sluit de werkweek feestelijk af met ‘Zo Weekend’ op WOS Radio. DJ Daan Prins verzorgt jouw vrijdagmiddagborrel tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Het laatste nieuws, vooruitblik op het sportweekend en natuurlijk knallers van hits.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

Gardien tot Tien Van maandag tot vrijdag verzorgt Jim Gardien jouw ochtendritueel. Hij presenteert tussen 07.00 uur en 10.00 uur de Gardien tot tien. De ochtendshow die je moet luisteren. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, TMobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Toekomstige bruidsparen opgelet! De trouwzaal in het Heilige Geest Hofje in Naaldwijk is opgeknapt. De voormalige kapel stamt uit 1600 en werd voor het laatste grondig aangepakt in de jaren negentig. Daarom heeft de gemeente de zaal eind 2018 laten opknappen. Hoe de vernieuwde kapel eruit ziet, kun je zien in de nieuwe aflevering van Westland Report. Ook de uitreiking van het SCHOOL op SAFE label aan de Mariaschool in Wateringen komt

met de buis mee vanuit de grond komt. Lof is er verder voor de passie en trots van de medewerkers die centraal staan in de film, ze praten met trots over hun vakmanschap. Welvreugd Cumelabedrijf Welvreugd is specialist in de aanleg van kabels en leidingen en alles wat daarmee te maken heeft. De film gaat over het boren van leidingen, maar het bedrijf heeft een groot aantal diensten op het gebied van leidingwerk zoals kunststof-

Foto: CUMELA Nederland

lassen, leidingen traceren, leidingbeheer, zuigtechniek, het ontwerp & engineering van leidingtrajecten en gewoon grondwerk. Inspiratiedagen Het bedrijfsfilmfestival was afgelopen donderdag de afsluiting van de jaarlijkse Inspiratiedagen die CUMELA Nederland organiseert. Met het festival wil de organisatie laten zien dat ondernemers in groen, grond en infra professionele en veelzijdige bedrijven zijn.

Westlandse sportprijzen

aan bod. SCHOOL op SEEF is het programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. In dit programma worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers. Westland Report wordt gemaakt in samenwerking met de Gemeente Westland en is vanaf woensdagavond te zien op WOS TV.

In de tweede aflevering van de Westlandse Sportprijzen wordt weer een aantal sporters verrast met hun nominatie. Zo is Jeroen Toet langs gegaan bij genomineerd sporttalent Ruben Rolvink op Olympus ‘70 voor een lesje kogelstoten. Vanuit de studio op het sportcomplex van Quintus zijn de volgende genomineerden verrast: in de categorie beste Sportploeg de Quintus handbalda-

mes, in de categorie Sporttalent Menno Huising en in de categorie beste G-team de Quintus rolstoelhandballers. Ook zien we de tennishoogtepunten van Kiki Bertens die opnieuw genomineerd is als Sportvrouw van het jaar. Kijk vanaf vrijdagavond naar een nieuwe aflevering van de Westlandse Sportprijzen met presentatoren Jeroen Toet en Rob Veenman op WOS TV.

De JukeBax Iedere woensdagavond neemt Willem Bax plaats achter de schuifknoppen om je van goede muziek te verzorgen. Tussen 19.00 en 21.00 uur word je op de hoogte gehouden van alles wat er te doen is in de regio, kun je onder andere mashups verwachten en mag de knallende kneiter niet ontbreken. In de ‘MediaBax’ wordt er een actuele nieuwsgebeurtenis behandeld waarbij de BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

mensen een plaat kunnen uitkiezen via een poll op Twitter. Verder doet Willem elke week een vergelijkend warenonderzoek, waarin hij nagaat waar een plaat vandaan komt, en ontvangt hij regelmatig gasten. Zo nu en dan wordt er een bekende gast uitgenodigd die de twee uur aan muziek zelf mag invullen en vertelt waarom hij voor een bepaalde plaat heeft gekozen.


17 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

|

Geslaagde regiowedstrijd GVS turnsters in Amsterdam Zaterdag 12 januari stond de regio-/districtswedstrijd van Zuid Holland in turnhal “SportXperience” te Amsterdam Zuidoost op de agenda, waaraan 4 turnsters van GV Schipluiden meededen. Bij de meisjes pupil 2, niveau D1 kwam Maartje Peters in actie. Maartje turnde voor het eerst een regiowedstrijd, dus dat was best even spannend. Zij heeft een goede wedstrijd gedraaid. Vooral op brug ongelijk liet zij een zeer nette en beheerste oefening zien (12.100). Helaas was de balk vandaag niet “haar” toestel, maar op vloer (8.100) en sprong (12.275) werden weer keurige oefening neergezet door haar. Totaal behaalde Maartje een keurig puntentotaal van 39.675 punten en met een tevreden gevoel kan zij terugkijken op deze geweldi-

ge regio-ervaring. Namens GVS drie dames in de wedstrijd senior, niveau D: Angelique Herbert, Elise de Schipper en Lissa Hoek. Angelique had op haar eerste regiowedstrijd eind november een voetblessure opgelopen en pas sinds ca. 1,5 week kan zij weer redelijk voluit trainen. Helaas dus voor haar vandaag een beperkte deelname: alleen brug en sprong. De dames turnden een sterke beurt op de brug ongelijk met keurig nette en vooral knap doorgeturnde oefeningen. Lissa werd zelfs netjes 9e met 9.850 punten. Op vloer zetten Elise en Lissa prima oefeningen neer, resp. 9.433 en 9.533. De mindere balkbeurt in november in Voorburg werd vandaag redelijk rechtgezet door een beter optreden op dit toestel. Elise viel geen enkele

keer van de balk en zat qua uitvoeringsscore absoluut in de subtop. Lissa turnde de volle bak en werd knap 8e op balk met 9.750 punten. Op sprong kwamen alle drie de dames in actie. Elise sprong een krachtige overslag (10.800). Lissa liet vooral een prima overslag met halve draai zien (11.000). Angelique had met haar half-in-half-uit (11.600) zelfs heel knap de 5e score van de dag op sprong, daar waar zij deze sprong dus bijna twee maanden niet meer had gesprongen. Elise verbeterde zich totaal knap ten opzichte van Voorburg en behaalde 37.533 punten. Lissa wist zich via een zeer constante wedstrijd keurig in de top-10 te nestelen met een prachtig puntentotaal van 39.633 punten.

Molenhuispad

Hof van Delft

havo/vwo

mavo/havo

OPEN DAG 26 januari 2019

OPEN DAG 26 januari 2019

10.00 - 13.00 uur

10.00 - 13.00 uur

VOORLICHTINGSAVOND (alleen voor ouders) 24 januari 2019 aanvang 19.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND (alleen voor ouders) 22 januari 2019 aanvang 19.30 uur

sc Delfland

Inloopmiddagen

vmbo-kbl/bbl

mavo/havo/vwo

OPEN DAG 30 januari 2019

Hof van Delft en Molenhuispad

17.00 - 20.00 uur

VOORLICHTINGSAVOND (alleen voor ouders) 21 januari 2019 aanvang 19.30 uur

16 en 30 januari 2019 6 februari 2019

Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

13.00 - 15.30 uur 13.00 - 15.30 uur

www.chrlyceumdelft.nl

Foto: GV Schipluiden

Beweegt u mee? pen zijn de mogelijkheden divers. Wist u dat er plek is voor nieuwe deelnemers bij Bewegen op Muziek en de ZitFit op de vrijdagochtend in de Singelhof in Maasland? Er zijn meer groepen waar u werkt aan een goede positieve gezondheid waar u een kijkje kunt nemen.

Neem voor meer informatie contact op met Stichting Welzijn Midden-Delfland. Ellen van Adrichem weet meer over de groepen in Maasland (010-5918052) en Riet Duijndam weet meer over Den Hoorn en Schipluiden (015-2625864) of kijk op www.swmd.nl

OP ONZE

OPEN DAGEN LIFE COLLEGE donderdag 24 januari zaterdag 26 januari

VMBO, MAVO+ 16.00 - 20.oo uur 09.00 - 13.oo uur

FLORACOLLEGE donderdag 24 januari zaterdag 26 januari

De Houtloop Atletiekvereniging AV’40 organiseert zondag 20 januari De Houtloop. Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er een loop van 1,5 km op gedeeltelijk door het park. De start is om 10.30 uur en de deelname gratis. Om 11.00 uur starten de lopen van de 5, de 10 of de 15 km. De deelname hieraan kost € 2,-. Deze lopen worden gehouden door de Hertenkamp en de Delftse Hout. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 10.00 uur. AV’40 is gelegen aan de Sportring 12 achter de Sporthal Brasserskade. Douche-, kleed- en parkeergelegenheid voldoende aanwezig. Inlichtingen: Gerard Aarts 06-10459682 of www.av40.nl

WELKOM

Foto: SWMD

vrijdag 25 januari zaterdag 16 februari

BL, KL, GL ÉN MAVO NAALDWIJK

18.00 - 21.oo uur 10.00 - 13.oo uur

MAASLAND

VMBO

GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM

Kom wilgen knotten bij Arie De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) organiseert op 26 januari en 9 februari een knotdag op het land van Arie van den Berg langs de Ackerdijkseweg. Belangstellenden worden uitgenodigd om 10:00 uur te verzamelen op de hoek Ackerdijkseweg / Rijksstraatweg in Delft. De bomen staan daar circa 100 meter vandaan.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen onder begeleiding van een ouder meedoen. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door Gereedschap, koffie, thee en koeken zijn aanwezig. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Een locatiebeschrijving op op te vragen bij Geert van Poelgeest, 06-33001742, afdeling Delfland@knnv.nl

woensdag 30 januari

MAVO, HAVO, VWO, GYM, TTO

18.00 - 21.oo uur

VLAARDINGEN

15.00 - 17.oo uur 19.00 - 20.3o uur

VLAARDINGEN

GEUZENCOLLEGE woensdag 6 februari

VMBO

REVIUS MAVO maandag 11 februari

MAVO 19.00 - 21.oo uur

REVIUSLYCEUM donderdag 14 februari

SCHIEDAM

17.30 - 20.30 uur 09.30 - 12.30 uur

VMBO MAASLAND Door te bewegen werkt u aan een goede gezondheid.

2019

Stukje lopen, draaien met de armen, hoofd naar links en naar rechts en schuin of misschien zittend op de stoel meedoen. In de dorpen kunnen senioren en ouderen meedoen aan verschillende Beweeggroepen. Komt u ook een keer meedoen? Ervaar de gezelligheid met elkaar. En de gezelligheid van muziek die bij sommige groepen gebruikt wordt. Merk dat u fit en vitaal blijft. Kent u Zit-Fit? Dat is voor senioren en ouderen die slecht ter been zijn. Een aantal groepen hebben een professionele docent. Doordat er veel vrijwilligers hel-

MAASSLUIS

HAVO, VWO/ATHENEUM 19.00 - 21.oo uur

MAASSLUIS

LENTIZ.NL

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 17 januari 2019

IN DEN HOORN

Feestdagen of niet, de producten van Keurslagerij Van Geest zijn altijd om te smullen! Foto: GvW-T

Oog voor Ogen reikt koffiemachine uit! Aan het eind van ieder jaar zorgen Diana Doorduin en Erik Duijnisveld van Oog voor Ogen in Den Hoorn altijd voor een aantal verrassingen voor hun klanten. Gewoon om te laten zien dat zij hun vertrouwen waarderen. In december 2018 pakten ze extra uit! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Extraatje “Waarom wij voor een koffiemachine gekozen hebben? Wij bieden onze klanten ook altijd koffie en thee aan en we weten daardoor dat de mensen uit Den Hoorn van lekkere koffie houden. En omdat we inderdaad ieder jaar tijdens de feestmaand iets extra’s doen voor onze klanten, was de keus dit keer niet zo moeilijk. Bovendien is het gewoon heel leuk om iemand zo blij te maken!” zo zeggen Erik en Diana.

Er lagen niet alleen pakjes onder de kerstboom, er stond ook een prachtige Jura koffiemachine te pronken in de etalage. Iedere klant kreeg een presentje maar kon ook extra meedingen naar het mooie apparaat. Kortgeleden is het winnende lot getrokken. Dominique van Lee (27) is de gelukkige. Zij kwam afgelopen week de prijs ophalen. Verse koffie “Ik ben nu een jaar klant bij Oog voor Ogen en het bevalt uitstekend. Ik begon hier met lenzen. Een bril had ik al maar ik heb bij Oog voor Ogen nu ook een nieuw model gekocht. En toen viel ik dus met mijn neus in de boter,” vertelt Dominique. Zij is duidelijk heel blij met de machine die voor écht verse koffie zorgt. Boontjes erin, malen maar, even wachten en vervolgens genieten van een smakelijke kop koffie. “If you love coffee” staat er op de doos. Nou, dat klopt wel. Ongetwijfeld zullen de vrienden en familieleden van Dominque ook graag op de koffie komen! Dominique groeide in Den Hoorn op en woont nu in Delft. Ze werkt op de afdeling kindergeneeskunde in het ziekenhuis.

Ze zijn er weer:

super CRETA STAR NAVEL sinaasappels!

Dijkshoornseweg 33 • Den Hoorn • Tel.: 015 - 261 72 97 www.kleinwestland.nl • www.fruitschaal.nu

Plaza De Pitstop in Den Hoorn zoekt: Dominique ontvangt uit handen van Diana en Erik de fraaie koffiemachine.

Foto: GvW-T

Geldig van zondag 20 januari t/m zaterdag 26 januari

Wessels Kaas & Noten

enthousiaste medewerkers! Voor meer informatie: info@plazadepitstop.nl Ook kunnen wij nog bezorgers gebruiken!

Voor de lekkerste kaas en vers gebrande noten Dijkshoornseweg 17 Den Hoorn Tel.: 015-2577379

Het lekkerste vlees natuurlijk bij Van Geest

Uw eigen Keurslager! Van Geest, keurslager Dijkshoornseweg 21, Den Hoorn Tel. 015-2614771 www.vangeest.keurslager.nl

KASTEELTJES Marespein cakejes per stuk

2.09

1.79

magazine Proef. Boordevol lekkere Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zoProef. 12.00 - 17.00lekkere magazine Boordevol

Van Leeuwen / Leeuwenberg 1 // Den Hoorn

Hoornsewal 5, 2635 CL Den Hoorn, T: 015-261 07 94

www.plazadepitstop.nl • info@plazadepitstop.nl

(Z-H)

Special: Special: Immufast Immune booster is een 5 dagen kuur die de immuniteit ondersteunt bijvoorbeeld als je je niet zo lekker voelt!

De nieuwe brillen voor 2019 zijn binnen!

Lekker frisfris BBQ spiesje vanvan kip kip Lekker BBQ spiesje

met daarin bijvoorbeeld kruiden, met daarin bijvoorbeeld kruiden,

• 4• stokjes saté 4 stokjes saté • 4• hamburgers 4 hamburgers • 4• BBQ-worstjes 4 BBQ-worstjes DROGISTERIJ | PARFUMERIE

Ze zijn te bereiden, Zeeenvoudig zijn eenvoudig te bereiden,

Dijkshoornseweg 6 Openingstijden: 2635 EP Den Hoorn ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur 015 - 257 35 47

Dijkhoornseweg 35, 2635 EJ Den Hoorn tel. 015 - 711 26 46, info@oogvoorogen.nl


17 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

|

11

FILIAAL MANAGER

CV Groothandel WESTLAND Heb jij leidinggevende capaciteiten? Houd jij van aanpakken? En heb jij ervaring in de installatie-branche? Dan is deze baan bij

Deel jij de motivatie van Pim om alles soepel te laten draaien?

Zantingh B.V. zeker wat voor jou.

Wat doet Zantingh? Zantingh B.V. is een veelzijdig fabrikant en importeur van gasbranders, rookgaskoelers en CO2 doseringsapparatuur. Daarnaast zijn wij leverancier van alle benodigde componenten voor verwarmingsinstallaties in de glastuinbouw, de industrie en de utiliteitsbouw over de hele wereld. In Nederland doen wij dat vanuit ons hoofdkantoor in Rijsenhout en ons iliaal Westland in Maasland, onze CV en installatietechnische groothandelsonderneming. Heb jij interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV! Je kunt reageren via ons Online Sollicitatieformulier.

www.vacaturesbijzantingh.nl Voor vragen en meer informatie over de functie van Filiaal Manager - CV Groothandel WESTLAND neem je contact op met René Vellekoop op nummer 0297 - 219168.

Je belangrijkste taken zijn: • Verantwoordelijk voor alle operationele werkzaamheden van ons iliaal • Klanten informeren en adviseren over ons CV-assortiment • Afsluiten en administratief verwerken van verkooporders • Coördineren van documentatie en prijzen van (nieuwe) producten • Productinformatie, prijzen en voorwaarden up-to-date houden • Oplossen en vastleggen van interne / externe klachten • Je signaleert kansen en commerciele mogelijkheden in de markt • Je draagt het kwaliteitsbeleid uit Wat verwachten wij? • MBO / HBO werk- en denkniveau • Kennis van technische installaties en ainiteit met de tuinbouw sector • Ervaring als iliaal manager in soortgelijke functie is een pré • Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten en bent representatief • Je spreekt goed Nederlands en Engels • Rijbewijs B • Geen 9 tot 5 mentaliteit Wat bieden wij? • Een marktconform salaris + 8% vakantietoeslag • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar (met uitzicht op een vast dienstverband) • Mobiele telefoon en noodzakelijke technische apparatuur • Ruimte om je te ontwikkelen

Gezocht: VMBO-ers Pim werkt bij Rijk Zwaan in De Lier, waar hij aan de slag gaat met partijen groentezaden. Hij weet van aanpakken en krijgt daar veel voor terug; waardering, goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden. Pim houdt van zijn zelfstandigheid, geniet van de afwisselende werkzaamheden en het werken in een team. Bovendien ziet hij het als voorrecht om elke dag met een natuurproduct te werken. Deel jij de motivatie van Pim? Kijk vandaag nog naar onze vacature voor Medewerker Schoning Vruchtgewassen op werkenbijrijkzwaan.nl.

• Direct vast contract voor 38 uur per week • Vmbo-niveau • Technisch inzicht • Werken betekent bij ons samenwerken; je hebt een grote zelfstandigheid binnen het team • Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je bellen met Kees Mulder tel. 06-53 66 22 06

Burgemeester Crezéelaan 40 | 2678 KX De Lier | Nederland | www.rijkzwaan.nl

Samen gaan wij uw sportieve uitdaging aan! 7 dagen per week geopend! Breed assortiment fitnessapparatuur! Mogelijkheid tot 1 op 1 advies en passende offertes buiten openingstijden! Alles op voorraad en goede deals!

Hovenierstraat 122 | 2671 DB Naaldwijk | Woonboulevard info@fitwinkel-naaldwijk.nl | +31 (0)174 - 25 70 06 Ma t/m vr

09:00 - 18:00

Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

12:00 - 17:00

Bezorging en montage op iedere gewenste etage door onze eigen bezorgers! Elders een goedkopere prijs? Dan komen we samen tot een goede oplossing! Alle apparaten te testen in onze showroom!

KOM ZIEN, VOELEN EN TESTEN IN ONZE RUIM 600 M2 GROTE SHOWROOM!!

Fitnessapparatuur • Fitnessaccessoires • Vechtsportartikelen • Sportvoeding


12

|

% G N 5 I T 2KOR

De Schakel MiddenDelfland 17 januari 2019

alle op

% G N 0 I T 3KOR

1 es n i ach m r o )bo u c (ac

%

5 1

r- n e m ka ubele d ba me e l l in a e t op fon en

g zen n u i e tnaar k r o krtikel

1 op

a

o v s p ok o h s et o e k r Wo kan hslag ond Jij a aan de G

Voordeliger kan het enkel bij

HORNBACH. Altijd. Gegarandeerd. En mocht een artikel elders toch goedkoper zijn, dan krijg je het artikel bij ons voor dezelfde prijs én ook nog eens 10% extra korting. Ook als een artikel elders met korting wordt aangeboden. Den Haag Singel 115 Wateringen ‘s-Gravenzandseweg 71

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op

Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur, zo. 12.00 - 17.00 uur.

hornbach.nl

Elke zondag open!

Profile for WL Media

Md 2019 01 17  

Md 2019 01 17  

Profile for wlmedia