Page 1

Jouw NVM makelaar uit Midden-Delfland

13e jaargang 10 januari 2019

015 - 761 81 28

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Gemeentenieuws

2

Kerstbomen verzamelen voor het goede doel Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

BLACK ANGUS VLEES UIT EIGEN STREEK! Bestel gemakkelijk online op www.angusmiddendelfland.nl Bouwlust & Farm i See

STIJF, MOE OF PIJN? CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Dorcas inzameling Zaterdag 12 januari tussen 10.00 en 12.00 uur staat de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere tweede zaterdag van de maand staat Dorcas daar om alle textiel, schoenen, brillen, en afgedankte mobieltjes in ontvangst te nemen. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Voor meer informatie: tel.nr. 010-5919492.

Als de kinderen uit de grote container klimmen waar al hun kerstbomen in liggen en ze thuis hun schoenen uittrekken, vallen de dennennaalden van hun sokken af. “Haha, ja die vinden we zelfs tot in de bedden,” zegt moeder Caroline. Van mopperen is geen sprake. Ze is heel blij dat haar kinderen overal kerstbomen ophalen. Voor het goede doel! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Heidi, Bram, Stijn en Nina speuren al sinds 27 december naar kerstbomen die hun diensten hebben bewezen en op straat gezet zijn. Woensdag 9 januari kunnen de bomen bij de gemeente ingeleverd worden en krijgen ze € 0,50 per boom. “Vorig jaar kochten we bordspelletjes van de opbrengst,” zo vertellen ze. Dit jaar wilden ze hun actie voor een goed doel doen. Iets met kinderen. “Samen vonden we ‘Make A Wish’ mooi. Wij hebben plezier met het verzamelen van bomen en zijn heel de dag op jacht en lekker buiten. Kinderen die erg ziek zijn of misschien wel stervende, kunnen via ‘Make A Wish’ dan ook een leuke dag hebben als wij al het opgebrachte geld aan die instantie geven.” Prachtig! Zo vinden heel veel mensen. Caroline plaatste een oproepje op Facebook en binnen een mum van tijd werd daar massaal op

Inbraakgolf Den Hoorn Er lijkt nog geen einde te komen aan de vele woninginbraken in Den Hoorn. Zo werd er onlangs een poging tot inbraak gedaan op aan de Prins Claussingel en later ook aan de Willem de Zwijgerlaan. Hier ging het alarm af en de politie werd gebeld. De bewoners konden het vanaf hun vakantieadres volgen, maar helaas was de politie te laat aanwezig.

Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Westland, Delft en omstreken. Een gevestigde naam sinds 1998. 015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn

DIRECT EERLIJK VAKKUNDIG PERSOONLIJK

40 %

Heidi (12), Bram (10), Stijn (9) en Nina (6) Dijkshoorn hebben hun kerstvakantie nuttig doorgebracht.

gereageerd. Hier en daar kregen de kinderen ook nog fooi. Er was een mevrouw die schreef: “Ik heb geen kerstboom om in te leveren maar ik vind het zo mooi dat jullie dit doen, kom maar € 15,- halen.” Een andere dame kwam langs het huis van de kinderen waar de bomen toen nog huizenhoog in de voortuin lagen opgestapeld. Ze zag een mooi boompje met kluit en wilde dat graag meenemen. Dat leverde ook € 5,- op voor het goede doel. Iedereen helpt Op het voorraam prijkt een zelf-

gemaakte poster: ‘Kerstbomen voor Make A Wish’ staat er op. De stapel kerstbomen werd hoger en hoger. De familie kon niet meer door het raam kijken. Vader Sander regelde een container via zijn werk, dat was veel veiliger. Met een kraantje werden alle bomen in de container gemikt. Af en toe rijdt Sander naar een verzamelpunt in het buitengebied om de door zijn kinderen bijeengebrachte kerstbomen op te halen. Alles voor het goede doel. Toen ze bij de kinderboerderij met twee grote bomen liepen te slepen, kwam er juist een wagentje van de ge-

Foto: GvW-T

meente langs. De chauffeur bood aan de bomen even thuis af te geven. Zo leuk! Doneren? Inmiddels zijn er wel ongeveer 300 bomen in de container terecht gekomen. Van enthousiasme zijn de kinderen de tel kwijtgeraakt. En ze hebben al ruim € 85,- aan fooitjes gekregen. Wilt u ook nog iets doneren voor dit goede doel? U kunt altijd nog iets overmaken op het banknummer van Heidi: NL 34 RABO 03 31 1894 53. Alles komt bij ‘Make A Wish’ terecht.

Loos alarm rookontwikkeling Oude Kerk Maasland In de nacht op 4 januari zag een voorbijganger rook boven het dak van de Oude Kerk te Maasland en waarschuwde voor de zekerheid de brandweer en politie. Nadere inspectie leerde dat er gelukkig niks aan de hand was. Afgelopen jaar is de Oude Kerk gerenoveerd en is het verwarmingssysteem vernieuwd. In de toren zijn drie hoog rendement ketels geplaatst die zorgen voor verwarming in de kerk. Net zoals de nieuwste ketels thuis voeren deze via een afvoerpijp waterdamp af. Deze afvoerpijpen bevinden zich aan de achterkant van de toren tussen de twee daken van de Oude Kerk. Bij koudere en vochtige weersomstandigheden uit deze waterdamp zich als witte rook. Goed dat er alert op is gereageerd, maar gelukkig was het loos alarm. De kerk wordt tegenwoordig niet alleen verwarmd

voor de kerkdiensten op zondagochtend, maar ook op zaterdags.

Dan is de kerk open tussen 11.00 en 16.00 uur.

Geen brand, maar een nieuw verwarmingssysteem zorgde voor de witte rook. Foto: 112Maassluis

M A K E L A A R D I J 0 1 5 2 1 3 2 7 9 9


2

|

De Schakel MiddenDelfland 10 januari 2019

Gemeenteberichten Donderdag 10 januari 2019

Snel uw melding doorgeven over de buitenruimte? Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, losgeraakte putdeksels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, graffiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelfland.nl/melding

Aanvragen en Besluiten

week 2

Veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) per 1 januari 2019 Vanaf 1 januari 2019 is de werkwijze waarop de gemeente de ondersteuning regelt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) veranderd. Het gaat om hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Alle inwoners die gebruik maken van de Wmo krijgen in de loop van 2019 persoonlijk uitleg over de veranderingen. Krijgt u al ondersteuning vanuit de Wmo? De klantmanager van de gemeente neemt vóór 1 oktober 2019 zelf contact met u op. Samen met de klantmanager en de zorgaanbieder maakt u dan nieuwe afspraken. Tot die tijd blijven de huidige afspraken gelden. Heeft u voor die tijd toch al vragen? Op de website van de gemeente staat algemene informatie over de veranderingen: www.middendelfland.nl/wmo. Wilt u een klantmanager spreken over de veranderingen? Dan kunt u bellen naar (015) 380 41 11 of een email sturen naar wmo@middendelfland.nl.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

BESLUITEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen - Het nemen van maatregelen voor instandhouding van het bosperceel van 3000 m2 op het vlietland, Huis ter Lucht (sectie I 1182) in Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0650).

OVERIGE

Omgevingsvergunningen - Het realiseren van een bedrijfsgebouw aan de Vrij Harnasch nabij huisnummer 118 in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0655).

Maasland AANVRAGEN Exploitatievergunningen - De burgemeester van Midden-Delfland heeft een aanvraag exploitatievergunning ontvangen in verband met de overname van eetcafé Het Jachthuis, Foppenpolder 5, 3155 EA Maasland. De aanvraag en de ontwerp exploitatievergunning liggen met ingang van 11 januari 2019 zes weken voor iedereen ter inzage. U kunt de aanvraag en de ontwerp exploitatievergunning inzien tijdens de openingstijden in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden. Informatie over het indienen van zienswijze kunt u vinden op de gemeentelijke website: www.middendelfland.nl/zienswijze.

OVERIGE Meldingen - Het slopen van een woning aan ’s-Herenstraat 1a, 3155 SH Maasland (Z-HZ_SLM-2018-0115).

Schipluiden AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Het plaatsen van twee dakkapellen op het voor- en achtergeveldakvlak van de woning aan de Rozemond 6, 2636 JK Schipluiden (Z-HZ_WABO-2018-0654). - Het realiseren van een receptie in een bestaand tuinhuisje ten behoeve van de camping aan de Gaagweg 24, 2636 AJ Schipluiden (Z-HZ_WABO-2018-0656).

Meldingen - Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning aan het H.K. Pootplein 8, 2636 GJ Schipluiden (Z-HZ_SLM-2018-0120). - Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten aan de Oostveenseweg 1, 2636 EC Schipluiden (Z-HZ_SLM-2018-0118). - Het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van een schuur gelegen Oostveenseweg tussen huisnummers 7 en 10, 2636 EC Schipluiden (Z-HZ_SLM-2018-0116). - Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van drie gebouwen aan de Zouteveenseweg 32, 2636 EH Schipluiden (Z-HZ_SLM-2018-0119).

Geheel Midden-Delfland BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Het kappen van 47 bomen en het snoeien van twee bomen op diverse locaties in het openbaar groen (Z-HZ_WABO-2018-0611).

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

www.middendelfland.nl

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

beukenrode

Wilt u goud of zilver verkopen?

palliatieve thuiszorg & hospice

Publicatie aanvraag Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat op 17 december 2018 een aanvraag tot het stellen van maatwerk is ontvangen inzake het lozen van brijn in de bodem. De locatie betreft Molenlaan 8, 2636 AR te Schipluiden (zaaknummer 00540930). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Hulp in de laatste levensfase

Chris van Waes is gediplomeerd juwelier en antiquair. Hij koopt uw goud en zilver, voor een goede prijs.

Beukenrode is hét loket voor palliatieve zorg in de laatste levensfase. Onze vrijwilligers ondersteunen onze gasten in ons hospice of ondersteunen mantelzorgers bij u thuis. Heeft u vragen hoe wij u kunnen helpen in de laatste levensfase, bel (0174-621357) of mail (info@beukenrode.org) dan met een van onze coördinatoren. Spreekt ons werk u aan? Wordt dan een van onze vrijwilligers!

Uw vertrouwen waard Open wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur, za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl, www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland


10 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

Filmavond in Singelhof Woensdag 16 januari is er een filmavond voor senioren in Singelhof. ‘Et si on vivait tous ensemble’ is een hartverwarmende Franse komedie van regisseur Stéphane Robelin met o.a. Jane Fonda en Geraldine Chaplin. De bevriende echtparen Jeanne en Albert, Annie en Jean en de weduwnaar Claude wonen in Parijs, waren jong in de roerige jaren ‘60, maar de ouderdom komt met gebreken. Als Claude een kleine hartaanval heeft gehad, moet hij van zijn zoon naar een verzorgingshuis. Hij voelt zich bepaald niet op zijn gemak tussen de ‘fossielen’ daar. “Konden we maar bij elkaar wonen! Dan kunnen we een beetje op elkaar passen”, roept Jean. En waarom eigenlijk ook niet? Ze besluiten het bejaardentehuis voor te zijn en samen in één huis te gaan wonen. De film start om 19.30 uur en de bijdrage voor koffie en een drankje bedraagt € 3,50. Aanmelden is niet nodig.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654

• Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

3

Een diamanten bruidspaar met geschiedenis Zestig jaar geleden was het enorm mistig, zo vertellen Piet (87) en Jopie (85) van der Helm-van der Goes. Gelukkig heeft dat hun huwelijksweg niet beïnvloed. Het diamanten bruidspaar mocht kortgeleden de burgemeester ontvangen die de feestelingen en een groot deel van hun nageslacht kwam feliciteren. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Het is meteen bij binnenkomst al duidelijk: hier heerst de zoete inval. Het bruidspaar heeft drie dochters met bijbehorende schoonzonen, zes kleinkinderen en maar liefst vijf achterkleinkinderen. Het is heel gezellig in hun gastvrije huis aan de Noordhoornseweg in Den Hoorn. Ze zijn drukte gewend. Jopie kwam uit een groot tuindersgezin in Wateringen. Vijftien kinderen telde de familie. “Ik was spuit elf,” zegt ze stralend. Ze leerde aanpakken. “Meteen na de lagere school ging je aan de slag. Alles moest meewerken, je schoof vanzelf op.” Piet werd in datzelfde Westlandse dorp geboren in een gezin van tien kinderen. Familiehistorie Ze vertellen de burgemeester dat het wékenlang mistig was rondom hun trouwdag. Ze hadden elkaar ontmoet via een broer van Jopie. Die was een kameraad van Piet. “Na de oorlog had je niks. Je ging op stap met wederzijdse vrienden. We hebben wel zes jaar verkering gehad want er was nergens woonruimte.” Als ze over hun voorgeschiedenis praten luisteren met name de kleinkinderen geïnteresseerd toe. Het was vroeger heel anders dan nu, dat is duidelijk! Toen de vader van Piet ooit om de

Het bruidspaar omringd door hun dierbaren en de burgemeester.

hand van zijn moeder kwam, werd ie onverrichterzake terug naar huis gestuurd; hij had maar een paar hectare land. Dat was niet genoeg. Gelukkig was de tante bij wie vader als vierjarig weesje in huis gekomen was, bereid om financieel bij te springen. Zo overbrugden ze kennelijk het standsverschil en werd hij alsnog geaccepteerd. De overgrootvader van Piet had een stuk grond dat in de volksmond de ‘achtertuin van het klooster’ genoemd werd. Het lag tegen Sion aan. Op datzelfde plekje bouwde Piet’s vader in 1947 een huis waar eerst een andere zoon in trok. Toen Jopie en Piet trouwden, kregen zij het huis toegewezen en ze wonen er nog steeds naar genoegen. Ze hebben een prachtige tuin rondom waar het bruidspaar nog volop actief voor zorgt.

Foto: GvW-T

Generatie na generatie Piet werkte aanvankelijk bij zijn vader in de tuin aan de Heulweg. Later werd hij zelfstandig. De jaren verstreken. De drie dochters werden geboren en zij gingen op de step naar de Mariaschool in Den Hoorn. De tijd was anders. Ook zij vlogen uit en Piet en Jopie kregen tijd voor reizen en mooie fietstochten. “We hebben veel van de wereld gezien.” Ze pasten op de kleinkinderen en zijn nu weer dol op de kleintjes die inmiddels hun familiestamboom hebben uitgebreid. Piet is niet zo mobiel meer maar zijn vrouw rijdt nog zelf dus ze komen overal en zijn daar heel blij mee. Het kerkelijk diamanten huwelijk wordt binnenkort gevierd. Dat zal ongetwijfeld een onvergetelijke dag worden. Van harte gefeliciteerd!

• Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988

|

Uniek kijkje in gemaal De Zaayer Altijd al eens binnen willen kijken in het gemaal De Zaayer aan de Nieuwe Waterweg? Zaterdagmiddag 19 januari kan dat. Ing. Dick van den Tempel van het Hoogheemraadschap van Delfland verzorgt een unieke rondleiding, op initiatief van de Midden-Delfland Vereniging.

is heropend. De excursie start om 13.45 uur met koffie bij gemaal De Zaayer (Vlaardingsedijk 6, Maassluis), en eindigt bij de Monstersche Sluis rond 16.15 uur. Voor wie dat wil sluit de

middag af in Café de Waker. Voor meer info en aanmelden: www. middendelflandvereniging.nl, 06 – 22 94 85 82. Voor MDV-leden zijn er geen kosten, bijdrage niet-leden € 5,- (lid worden kan al vanaf € 5,-).

Protestantse gemeente Maasland Zondag 13 januari 10.00 uur Oude Kerk: ds. S. Tj. van der Hauw, doopdienst. 10.00 uur Singelhof: ds. B. W. J. de Ruyter, dienst voor ouderen. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 13 januari 9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor D. Verbakel Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst deze zondag in de recreatiezaal van de ‘Singelhof ’ in Maasland. Zondag 13 januari 10.00 uur: spreker: ds. E. van Rooijen, Noordeloos. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 13 januari 10.00 uur: ds. M. P. Vis, Werkendam. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 12 januari 19.00 uur: Eucharistieviering met mannencantorij Voorganger: pastoor D. Verbakel Zondag 13 januari 10.30 uur: Kindervertelviering Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 13 januari 10.00 uur Woudtse kerk: ds. B. Schoone, Poeldijk. 19.00 uur De Rijstuin: dr. A. C. Verweij, ‘s-Gravenzande.

Met een capaciteit van 2,2 miljoen liter water per minuut is De Zaayer het grootste boezemgemaal van Delfland, mede bedoeld om wateroverlast bij veel regen te voorkomen. Het boezemwater wordt vanuit de Boonervliet aangevoerd en geloosd op Het Scheur. Daarnaast is het gemaal een imposant rijksmonument, gebouwd tussen 1926 en 1928 en genoemd naar de toenmalige dijkgraaf Cornelis Pieter Zaaijer. Zaayer of Zaaijer? Je komt dus beide schrijfwijzen tegen. Monstersche Sluis Arie Blanker, stadsgids/sluiswachter van de Historische Vereniging Maassluis, vertelt daarna alles wat u wilt weten over de Monstersche Sluis die 1 september jl. feestelijk

Kerken Midden Delfland

Dick van den Tempel verzorgt de rondleiding in het gemaal De Zaayer. Foto: Henk Groenendaal

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 12 januari 19.00 uur: Eucharistieviering met zang van het koor ‘AnCor’. Voorganger: Pastor E. Stok. Zondag 13 januari 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel. Na afloop koffiedrinken in De EénHoorn.


4

|

De Schakel MiddenDelfland 10 januari 2019

familieberichten

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

“Liefde is niet elke dag de gouden middagzon Maar wel steeds warmte van dezelfde bron” Riet

Al

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

30

In liefde

jaar!

Riet Brandsen Nieuweboer

Samen voor een waardevolle herinnering.

19 februari 1938 - 2 januari 2019 Jaap Brandsen Caroline en Ernst Malou Gijs en Mandy Floor

Marjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | www.senz.nu

Marcel en Els Falko en Rosa Inge en Sofiane

Vanuit het hart met oog voor detail

Angela en Rob Jan Kobus IJsbrand

John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Hofsingel 128 3155 AL Maasland

Familieberichten

Het afscheid van Riet met aansluitend de crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

‘Ik heb een beetje een gekke vraag over mijn uitvaart...’ ‘Geen probleem, daar is ons inloopspreekuur voor!’

Kom naar het gratis inloopspreekuur van De Laatste Eer. Voor al uw uitvaartvragen. Iedere donderdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten. WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Westlandse Sportprijzen De Danceclub Zo Weekend Je sluit de werkweek feestelijk af met ‘Zo Weekend’ op WOS Radio. DJ Daan Prins verzorgt jouw vrijdagmiddagborrel tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Het laatste nieuws, vooruitblik op het sportweekend en natuurlijk knallers van hits.

Sport, sport en nog eens sport! Vanaf vrijdag is de eerste aflevering van het programma over de Westlandse Sportprijzen te zien op WOS TV, gepresenteerd door Rob Veenman en Jeroen Toet. De Westlandse sportprijzen is dit jaar in een iets ander jasje gestoken. Zo is er een driedelige talkshow

waarin de sporters geïnterviewd en verrast worden met hun nominatie, en we hebben ook een aantal sporters opgezocht bij hun sportclub om ze daar te verrassen! In de eerste aflevering zien we de nominatie van een jonge sportploeg, twee sportmannen en een sporttalent.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

Gardien tot Tien Van maandag tot vrijdag verzorgt Jim Gardien jouw ochtendritueel. Hij presenteert tussen 07.00 uur en 10.00 uur Gardien tot tien. De ochtendshow die je moet luisteren. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, TMobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Is het al zaterdag? Dan is het namelijk tijd voor De Danceclub! Jouw zaterdagavond wordt tussen 18.00 en 20.00 uur officieel ingeluid door de mannen van De Danceclub. Presentatoren Freek en Robert verzorgen een muzikale trip van maar liefst twee uur, waarin zowel bekende als

minder bekende disco en dance classics aanbod komen. Wekelijks heeft co-host Freek weer een discomix voor je klaar staan. Alles wordt letterlijk onder de naald genomen, want speciaal voor dit programma zijn er nog steeds platenspelers in gebruik!

WOS op Zondag Iedere zondagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur zit presentator Melvin Vermeer voor je klaar om

RABO Sportvrijwilliger van het jaar Wat zijn sporters zonder de vrijwilligers op hun sportclub? De mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun club verdienen natuurlijk ook hun grootse waardering en daar hebben we de prijs ‘RABO Sportvrijwilliger van het jaar’ voor. De eerste genomineerde vrijwilliger is Ronald Bekenkamp, een 23-jarige speler uit het eerste team van Westland

Stars. Ronald is al 5 jaar jeugdtrainer en organiseert ieder jaar het Stars Camp en het Stars eindfeest. Een vrijwilliger die zich voor jong en oud inzet en voor zijn vereniging een belangrijke aanwinst is. Benieuwd hoe sportverslaggever Stefan van Eijk hem heeft verrast met zijn nominatie? Kijk dan vanaf woensdagavond naar WOS TV.

samen met jou terug te blikken op de hoogtepunten van afgelopen week. Verder vertelt hij je wat er allemaal te doen is in de regio en vraagt hij om jouw mening door middel van een Twitterpoll. Met de relaxte muziek tussendoor waan je jezelf nog eens extra in dat zondag gevoel, vooral nu met de koude winterdagen. Luister dus elke zondag naar WOS op Zondag

Sociale media De WOS is natuurlijk ook te vinden op sociale media! Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter! @WOSMedia

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL


10 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

|

5

Nieuwe trainer SV Den Hoorn Rustige jaarwisseling Voor het seizoen 2019-2020 heeft SV Den Hoorn Thomas Duivenvoorden aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, zo is te lezen op de website van de voetbalvereniging. De 32-jarige Duivenvoorden was de afgelopen drie seizoenen hoofdtrainer van tweedeklasser DOSR en daarvoor jeugdtrainer bij ADO Den Haag, VVSB, Wilhelmus en Alphense Boys. Diit seizoen volgt hij zijn

opleiding Trainer-Coach 1. Hij loopt hiervoor stage en is daarnaast assistent van hoofdtrainer Jan Zoutman bij 2e divisionist VV Katwijk. Dispensatie De huidige hoofdtrainer Frank Kuijl heeft eerder deze maand te kennen gegeven geen kandidaat te zijn voor een vervolgperiode. Trainer Ronald Hes heeft van de KNVB bericht

ontvangen, dat hij voor de eerstkomende cursus UEFA A is toegelaten, maar kreeg naast deze positieve mededeling ook vervelend nieuws: hij krijgt geen dispensatie om als zelfstandig hoofdtrainer volgend seizoen SV Den Hoorn te leiden. Ronald Hes promoveerde eerder met SV Den Hoorn in drie jaar tijd naar de eerste klasse.

in Midden-Delfland

Het geheim van genialiteit met Tijn Touber Woensdag 23 januari geeft meditatieleraar en inspirator Tijn Touber de geheimen van genialiteit prijs. Wat maakt een genie? En hoe krijg jij toegang tot geniale invallen en inspiratie? Tijn gaat deze avond ook in op zijn nieuwste boek Time Bender.

In deze masterclass leer je hoe je werkelijk creatief, geïnspireerd en productief kunt leven. In een tijd waarin oude structuren en paradigma’s omvallen, is het van belang om te leren leven en werken vanuit deze hernieuwde authenticiteit en oorspronkelijkheid, zodat we werkelijk nieuwe stappen kunnen zetten in onze individuele en collectieve ontwikkeling. Het tweede deel van de

avond staat in het teken van de nieuwste boek van Touber, Time Bender. Een spannend intergalactisch avontuur waarin het redden van de aarde voorop staat. Datum: woensdag 23 januari. Tijd: 20.00 uur. Prijs: € 16,50. Inclusief maaltijd: € 37,-. Kaarten: www.ophodenpijl.nl.

Op veel plekken in de gemeente kon men genieten van mooi vuurwerk.

De jaarwisseling in de gemeente Midden-Delfland is rustig verlopen, zo blijkt uit een evaluatie van burgemeester Arnoud Rodenburg. door Koos Hofland

Ter voorbereiding op oudejaarsavond werden - zoals gebruikelijk - verschillende vandalismegevoelige objecten met hekken ‘omsingeld’ en zo beveiligd. Verder werden prullenbakken verwijderd en brandbaar materiaal en/of wrakken, aanhangers en meer voor brandstichting in aanmerking komende voorwerpen verwijderd. Rond kinderspeeltuinen, dierenweides, zorgcentra en andere plaatsen golden vuurwerkvrije zones. De gemeente gaf via sociale media tips over hoe op een veilige manier vuurwerk af te steken en de bevolking werd opgeroepen via 112 melding te maken van eventuele vernielingen. Voorafgaand aan de jaarwisseling kregen de buurtpreventieteams een speciale briefing op het politiebureau. Een masterclass van Tijn Touber

Foto: Op Hodenpijl

Maaslandse verdachte voorlopig vrij De rechtbank heeft opdracht gegeven voor een aanvullend onderzoek naar een reeks branden in Maasland en Maasluis afgelopen zomer. Een 23-jarige man uit

Maasland, die wordt verdacht van de brandstichting, mag dat onderzoek in vrijheid afwachten. De verdachte mag met een elektronische enkelbank de gevangenis verlaten, maar

moet wel bij zijn broer in Hoogvliet gaan wonen. Hij mag, zolang hij geen dagbesteding heeft, deze woning maar twee uur per dag verlaten. Ook krijgt hij een verbod om in Maasland te komen.

Elk seizoen wandelen voor Villa Joep Voetbalvereniging Vitesse Delft, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en stichting Villa Joep organiseren zondag 13 januari de wintereditie van de 4 seizoenenwandeling. Er zijn routes van 5, 10, 20 of 25 kilometer door het veenweidegebied van Midden-Delfland. In oktober vond de eerste editie van deze wandeling plaats. Het komende jaar zullen ook nog de lente- en zo-

mereditievolgen, zodat de deelnemers de route in elk seizoen kunnen ervaren. De routes worden uitgezet door Natuurvereniging Vockestaert en voeren onder andere langs de eigen schaapskudde. Starten kan vanaf 09.00 uur vanuit het clubhuis van Vitesse Delft, Henk van Riessenlaan 2 in Delft. Elke deelnemer betaalt € 8,- per wandeling. Kin-

deren onder de tien jaar kunnen, onder begeleiding, gratis deelnemen. Het inschrijfgeld gaat volledig naar Villa Joep voor onderzoek naar Neuroblastoom, een van de meest agressieve vormen van kinderkanker. Inschrijven kan online via de site van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert: www.vockestaert.nl.

Schade Voor zover bekend raakte niemand gewond en werden geen aanhoudingen verricht. In Maasland kwamen enkele meldingen

binnen over lawaaioverlast, veroorzaakt door een jaarwisselingsfeest, dat overigens in een gemoedelijke sfeer verliep. Wel werd er schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. Volgens een inventarisatie bedraagt die tot dusver ongeveer 5.000 euro. Vakantie Uit de evaluatie bleek ook dat de burgemeester tijdens de jaarwisseling voor een korte vakantie in het buitenland vertoefde. Dat laatste zorgde in de commissievergadering van dinsdag 8 januari voor een venijnige opmerking van Ed Roeling, fractievoorzitter van Mijn Partij. “Zeer te betreuren”, zo veroordeelde hij de afwezigheid van de burgemeester, als eerst verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid. “Een voor mij unieke gelegenheid, die vakantie”, zo meldde de aangesprokene. Hij benadrukte vervolgens, dat zijn functie voor de gelegenheid was overgedragen aan eerste locoburgemeester Hans Horlings. “Dat is niets bijzonders en daar bestaan wettelijke regels voor”, stelde hij. Van tevoren was er goed overleg over geweest en bovendien was de loco-burgemeester nauw bij de voorbereidingen betrokken geweest. “Ik ben hem daar zeer dank-

Foto: Erik van der Zalm

baar voor en overigens is er niets ernstigs gebeurd”. Straatje vegen In de evaluatie wordt aangekondigd dat er de komende eindejaarsfeesten wordt getracht het straatmeubilair (nog) beter te beschermen en worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Een woord van waardering is er voor de mensen die na het afsteken van vuurwerk niet vergaten om hun straatje weer schoon te vegen.

Koorleden gezocht De Christelijke Zangvereniging Te Deum Laudamus is op maandag 7 januari 2019 weer begonnen met de wekelijkse repetities o.l.v. dirigent Toon van den Ende. Heeft u er weleens over gedacht om mee te zingen in een koor? Dan is het nu een goede gelegenheid om één of meerdere repetitieavonden geheel vrijblijvend bij te wonen. De wekelijkse repetitieavond wordt gehouden op maandagavond van 20.00- 22.00 uur in de Oude Pastorie, Kerkplein 12 , te Maasland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet de Jong, Ingeland 14, Maasland. Telefoonnummer: 0105918629 of 06-57584379 of per e-mail; pdejong14@ hetnet.nl.

Drie koningen kindervertelviering Op 13 januari om 10.30 uur is er in de H. Jacobuskerk te Schipluiden een kindervertel-viering. Een kindervertelviering is een laagdrempelige viering van een half uur, waarin de kinderen op een speelse, actieve manier kennis kunnen maken met een Bijbelverhaal. Tijdens de viering gaat het over het verhaal van de drie koningen. Net als de drie koningen toen, zien de kinderen een ster. Die gaan ze volgen. Om uiteindelijk bij het kindje Jezus in de stal uit te komen. En natuurlijk hebben ze voor dit pas geboren, bijzondere kindje cadeautjes mee gebracht (daar wordt voor gezorgd). Die bieden ze

Foto: PR

aan Jezus aan. Deze vieringen zijn oecumenisch van opzet en gericht op kinderen uit de groepen

1 t/m 4. Ook andere kinderen b.v. van buren, vrienden of kennissen) zijn van harte welkom.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 10 januari 2019

Gratis geld Een nieuw jaar begint met nieuwe energie om eens lekker iets aan te pakken op je club. Als je daarvoor kosten moet maken dan worden die vergoed. Klinkt dat niet aantrekkelijk? NLdoet maakt het mogelijk! In januari is het mogelijk een activiteit of klus op de site zetten en een financiële bij-

drage aan te vragen. Wacht niet te lang, want op=op. Heb je nog niet meteen inspiratie? Kijk dan eens op nldoet.nl naar de 4.000 klussen die al aangemeld zijn. Meedoen is eenvoudig en bovendien ontvang je een kortingsbon van 25% van Gamma en een promotiepakket. Wie weet helpt

er een nieuwe vrijwilliger mee om jullie klus te klaren. NLdoet is op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Dan staat vrijwilligerswerk landelijk in de spotlights en daarvan kan jouw organisatie meeprofiteren. Meer informatie via nldoet.nl of St. Welzijn Midden-Delfland tel. 0105918052.

BBL, KBL, GL en TL (mavo)

Nieuwsgierig en meer weten over onze school?

Even uitpuffen… voor iets lekkers bij de koffie of een lunch zorgt het Oranjefonds.

VOORLICHTINGSAVOND (voor ouders)

Zin in zondag over ‘aandacht’

woensdag 16 januari 2019, 19.30 uur

OPEN DAG vrijdag 25 januari 2019 van 18.00 - 21.00 uur www.lentiz.nl/vmbo-maasland

I! GROE

OPEN DAGEN vrijdag 18 januari 2019 zaterdag 19 januari 2019

19.00 - 21.00 uur 10.00 - 12.00 uur

M BO M aaslan

d

• • • •

Dierverzorging Dierenartsassistent-Paraveterinair Paardensport Paardenhouderij

• • • •

Hovenier Groen, Grond & Infra (Loonwerk) Outdoor Activities Entreeopleiding

Commandeurskade 22, Maasland

KIJK VOOR ALLE OPEN DAGEN OP MBOLENTIZ.NL

Foto: SWMD

De Maand van de Spiritualiteit (11 januari tot 11 februari) staat dit jaar in het teken van ‘aandacht’. Een goede reden om ook Zin in zondag komende zondag 13 januari te koppelen aan dit interessante onderwerp. ‘Met aandacht leven’, wat hebben we daar een moeite mee in deze hectische tijd waarin continu een appèl

Bijeenkomst voor mantelzorgers Zorgt u voor uw naaste? Als het meer dan gebruikelijke zorg is, langdurig en intensief, noemt met dit ook wel ‘mantelzorg’. Mantelzorg Midden-Delfland houdt een bijeenkomst op dinsdag 15 januari voor mantelzorgers uit Midden-Delfland. U bent van harte welkom bij Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 20-22 in Schipluiden, van 10.30 tot 11.30 uur. U kunt elkaar en adviseur Susanne Janssen in informele sfeer ontmoeten. Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgmiddendelfland.nl.

wordt gedaan op onze aandacht. In onze aandachtseconomie is aandacht voor jezelf, aandacht voor de ander, voor je werk of gewoonweg aandacht voor de dingen om je heen een schaars goed geworden. Dat geeft te denken, want vrijwel iedere religieuze en spirituele traditie kent aandacht een belangrijke rol toe om te komen tot inzicht, betekenis, liefde, bevrijding, rust of geluk. En niet voor niets hebben veel spirituele boeken aandacht als thema of het nu onder de noemer mind-

Geniet mee aan de Langste tafel Een paar enthousiastelingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en nu komt hij er: De Langste tafel van Maasland. Op vrijdag 1 februari vanaf 17.30 uur is iedereen van harte welkom aan om mee te eten van gerechten die dorpsgenoten met liefde gemaakt hebben. Hollandse pot, maar ook Syrische en Eritrese maaltijden en gerechten van Midden-inn en van Puur en heerlijk. ‘Samen eten verbindt’ en omdat de organisatie dat

Lezersfoto De 15-jarige Tjerk Dijkshoorn vangt sinds deze zomer mollen in de Duifpolder in Maasland. Vorige week had hij een wel heel bijzondere vangst, namelijk een zeldzame witte mol. “Ik heb sinds deze zomer al wel 100 mollen gevallen”, vertelt Tjerk. “Eerst deed mijn opa dit altijd, maar in het voorjaar ben ik met hem meegegaan en nu kan ik het zelf. Mijn opa is nu 88 jaar en zei ‘Ik heb er in al mijn jaren dat ik mollen heb gevangen nog nooit een witte mol gevangen.”

fulness, meditatie of simpelweg focus gepresenteerd wordt. Kortom, aandacht verdient onze aandacht. Zin in zondag gaat dieper in op de complexiteit van ‘aandacht’. De bijeenkomst, geleid door Fred Louter van Spiritualiteit in je dagelijks leven, begint zondag om 10.15 uur en eindigt rond 11.30 uur. Locatie: Het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1 in Maassluis. Entree 5 euro, inclusief consumpties.

zo graag veel mensen willen laten ervaren, hoef je niet bij te dragen in de kosten. Aanmelden kan via email info@ swmd.nl of telefonisch 0105918052. Dit kan nog t/m 16 januari. De langste tafel wordt gedekt in de Oude kerk van Maasland, aansluitend is de Gedachtenloop. Initiatiefnemers zijn de PKN, St. Welzijn en Promaa. Ook de Lions, jonge vrijwilligers van Sport en spel, de Magneetgemeente, AH en Lentiz Maasland haken aan.


10 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

De huidige heerlijkheden Onlangs is het nieuwe boek van Schipluidenaar Peter de Jong uitgekomen. Het heet “Van macht naar folklore. Heerlijkheden in Zuid-Holland na de Franse Tijd”. Toen de Fransen het hier kort voor 1800 voor het zeggen kregen, is de maatschappij behoorlijk op de schop gegaan. Vóór de Franse Tijd bestonden er nog geen gemeenten; steden werden bestuurd door een stadsbestuur en dorpen door of namens een heer, of vrouwe, en werden daarom heerlijkheden genoemd. Heerlijkheden hadden dus een particulier bestuur en dat paste niet in het gedachtegoed van de Franse Revolutie. In 1798 werden heerlijkheden dan ook met één pennenstreek afgeschaft. Toch gaat dit boek over heerlijkheden ná de Franse Tijd. Zoals na

elke revolutie volgde ook na de Franse Revolutie, zeker in Nederland, een periode van restauratie, waarbij verschillende vervallen rechten weer geheel of gedeeltelijk werden hersteld. Het gevolg hiervan is dat het begrip heerlijkheid nog steeds niet helemaal is uitgestorven. Wel is de betekenis ervan in de loop van de tijd steeds verder afgenomen en is van de oorspronkelijke macht niets meer over. In sommige plaatsen is nog wel sprake van enige folklore en heeft de heer soms nog wat bezittingen. Het boek behandelt alle heren en vrouwen vanaf ongeveer 1800 tot de huidige tijd, althans voor zover er al niet eerder is afgezien van het voeren van de heerlijke titel. Op een enkele uitzondering na is het gelukt om voor alle dorpen en buurtschappen, die een heerlijkheid waren, de opeenvolgende eigenaren van de titel op te sporen.

Zangeres DO te gast Op Hodenpijl Op zaterdag 26 januari brengt zangeres DO haar ‘Mijn kleine huis’ theatertour in akoestische setting Op Hodenpijl. Al eerder zong DO repertoire in het Nederlands, maar nooit stond haar theatertour volledig in het teken daarvan. In dit ruim 70 minuten durende akoestische optreden speelt DO samen met haar muzikanten materiaal van haar meest recente Nederlandstalige album ‘Momentum’. Het is mogelijk de avond te starten met een diner. Het diner is inclusief alle drankjes en start om 19.00 uur. Het optreden begint om 20.00 uur. Prijs bedraagt 24 euro. Inclusief diner wordt dat 61 euro. Kaarten via www.ophodenpijl.nl. Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden.

Kringloopmarkt Schipluiden Op zaterdag 12 januari is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken, elektrische apparaten, fotolijsten, lampen, tassen, mandjes, kleine meubeltjes, speelgoed enzovoort. Ook zijn er CD’s, DVD’s, grammofoonplaten, puzzels of een leuk gezelschaps-

spel. De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden van 10.00 tot 14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk. Voor meer informatie: toneijk@ live.nl, tel. 015 3809482.

Vind ons leuk op facebook!  De SchakelMD Van der Zwan nieuwe hoofdtrainer V.V Schipluiden De in Schipluiden woonachtige Benjamin van der Zwan (33) is voor het seizoen 2019-2020 aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van de selectie van V.V. Schipluiden, zo is te lezen op de website van de voetbalvereniging. Voor de functie van hoofdtrainer was veel belangstelling. V.V. Schipluiden koos uiteindelijk voor de bij Vitesse Delft vertrekkende assistent-trainer. Eerder was van der Zwan hoofdtrainer bij HSV Duno. Zelf voetbalde hij in zijn jeugd bij Sparta Rotterdam. Het eerste team van V.V. Schipluiden komt uit in de derde klasse van het zaterdagvoetbal.

Corrie Vijverberg geeft haar bezoekers uitleg over haar bijzondere creaties.

Kerstmis is voorbij. De kerstbomen zijn opgeruimd, de huiskamer lijkt eventjes weer leeg zonder al die versieringen en het gewone leven neemt zijn plekje in.

Die kerstlichtjes twinkelen trouwens in de aanloop naar Kerst toch heel anders dan daarna. Het verwachtingsvolle maakt dan plaats voor de herinneringen. Toch is het ontzettend leuk om in de dagen vlak na Kerst op bezoek te gaan bij dorpsgenoten om hier en daar kerststallen te bekijken. In Schipluiden waren diverse dorpelingen die op 30 december hun huis open stelden zodat anderen een blik konden werpen op hun bijzondere kerstgroepen. Ruim

200 stalletjes waren uitgestald! Twee mensen hadden een echte verzameling. Bij Tabgha aan de Vlaardingsekade was een collectie te zien die wereldwijd vandaan kwam. Buiten stond een echte ezel te kijken bij een grote kerstgroep op de kade. De talloze kaarsjes in glazen potten wezen de weg naar de verzameling. Menigeen nam een kijkje in het vroegere huisje van Johanna van der Stap. In dat pandje heeft Jan Jansen het jaar rond een enorme verzameling devotionalia en daar horen uiteraard ook kerststallen bij. Trouwens langs de Vlaardingsekade waren ook tal van kerststallen en beelden te bewonderen in de verlichte vensters van de bewoners. Heel mooie, tere of grappige taferelen. Indrukwekkend Andere dorpelingen hadden buiten een expositie gemaakt. Bij de

Foto: GvW-T

familie Hofstede was het helemaal gezellig met koffie, thee, wat lekkers en tientallen vooral minikerststallen die van over de hele wereld gekomen waren en een plekje in de verzameling gekregen hadden. Heel verfijnd en prachtig om te zien. Bij Corrie Vijverberg aan de Otto van Zevenderstraat keken we ook onze ogen uit. Zij had van hard wordende klei zelf een enorm uitgebreide kerstgroep geboetseerd. Een lust om te zien met details die bewondering afdwongen. De groep vond een plekje aan de voet van een fantastisch ook al zelfontworpen en zelfgemaakt wandkleed waar de levensadem op uitgebeeld was. Heel indrukwekkend. Iedereen keek met ontzag naar de creaties waar de maakster zelf heel bescheiden onder bleef. Wat is er toch veel creativiteit onder de mensen van Midden-Delfland.

Thof Running kijkt uit naar dynamisch 2019 Donderdag 3 januari vond in Sporthal De Hofstede in Maasland weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van Thof Running plaats. Die werd zoals gebruikelijk weer druk bezocht. Natuurlijk was er een nieuwjaarstoespraak van de vorig jaar aangetreden voorzitter Philip van Dongen. Hij refereerde daarin onder meer aan de maatschappelijke onrust in onze samenleving, die bij Thof Running niet de kans krijgt om daarin ook door te dringen. De club en de leden blijven immers gewoon zich-

‘Creatief Midden-Delfland’ in TAVENU Maasland Jaarlijks is er in de maanden van september tot en met maart een wisselende expositie van kunstwerken in Tavenu in Maasland. In de komende maand maart is er een bijzondere tentoonstelling, namelijk een expositie van werken gemaakt door hobbyisten uit Midden-Delfland. Iedereen die een eigen kunstwerk graag eens wil tentoonstellen kan zich hiervoor opgeven. Dit is een vooraankondiging, zodat als u nog met iets bezig bent, dit nog voor die tijd kunt afmaken. De expositie wordt ge-

7

Kerststallen kijken bij dorpsgenoten

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Foto: PR

|

houden van vrijdag 8 maart tot en met zondag 24 maart 2019. De te exposeren kunstwerken kunnen op dinsdag 5 maart van 19.00 tot 20.00 uur worden ingeleverd in Tavenu, Pynasplein 5 te Maasland. De expositie in TAVENU wordt geopend op vrijdag 8 maart om 20.00 uur. Inschrijfformulieren vindt u in de Singelhof te Maasland en in de Dorpshoeve te Schipluiden. Inschrijven kan nog tot 8 februari. Mail voor meer informatie naar Nel van Leeuwen, bestuurslid van Tavenu: nleeuwen@kabelfoon.nl.

zelf en blijven – naast de tweewekelijks trainingen – ook andere leuke dingen doen en organiseren, zeker ook in 2019. Zo staan er diverse activiteiten op het programma voor de leden. Naast de gebruikelijke uitjes en wedstrijden zoals de dropping, de vrijwilligersborrel, de triatlon, de Halve Marathon van Midden-Delfland (23 februari) en de Groene Oaseloop (Koningsdag), gaat de club in samenwerking met AV Waterweg begin september zelfs naar Zwitserland, om daar massaal deel te nemen aan

de Jungfrau; een voor de meeste deelnemers recreatieve maar tevens zeer zware marathon, die onder meer door het hooggebergte van Zwitserland voert. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd tevens bekendgemaakt dat Ronald van der Hoeven de beoogde nieuwe secretaris is. Hij kan bij goedkeuring van de leden tijdens de komende ALV (19 februari) de opvolger worden van Nancy de Kok, die haar bestuursfunctie dan zes jaar heeft uitgeoefend.

DIOS wint mooi duel Afgelopen zaterdagavond stond er weer een mooi duel voor de handballers van DIOS op het programma. Zij speelden een uitwedstrijd tegen Arbo Rotterdam. Dit team wordt geleid Arjan Koster, de trainer die afgelopen jaar na vier seizoenen bij DIOS vertrok. Aan de kant van DIOS stond deze wedstrijd een andere oud-trainer aan de zijlijn. De Hoornse club heeft Joris Witjens bereid gevonden om af en toe in te vallen, na het voortijdig vertrek van

Jules van der Donk. De wedstijd ging een lange tijd gelijk op en in de rust keek de ploeg uit Midden-Delfland tegen een 14-12 achterstand aan. In de tweede helft wist DIOS de verdediging beter dicht te houden en bleven zij ook goed scoren. De wedstrijd eindigde in 25-27 in het voordeel van DIOS. Aankomende week speelt DIOS om 14.00 uur in de Ballonhal thuis tegen E&O2.


8

|

De Schakel MiddenDelfland 10 januari 2019

Ben jij een KAM-coördinator met een hands-on mentaliteit, doorzettingsvermogen, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor het structureel verbeteren van bedrijfsprocessen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken jou!

KAM-COÖRDINATOR MET AFFINITEIT VOOR HR 32-40 UUR

Recreatieboerderij Hoeve Bouwlust

M _ V

WERKZAAMHEDEN De functie als KAM-coördinator bij MTS Euro Products B.V. is veelzijdig. • Je draagt zorg voor het opzetten, implementeren, uitvoeren, beheersen en verbeteren van het totale kwaliteit-, arbo- en milieubeleid. • Je zorgt dat de organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. • Je hebt afiniteit met personeelszaken en werkt doelgericht aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de processen. • Je werkt samen met verschillende afdelingen en informeert de leidinggevenden ten behoeve van het nakomen van de eisen uit de arbowet- en regelgeving, kwaliteits- en milieunormen. WIE JJ BENT • Je hebt HBO werk- en denkniveau; • Je hebt een relevante opleiding afgerond en ervaring met ISO 9001 en ISO 14001; • Ervaring met MVO en Circulaire Economie is een pré; • Je bent praktish ingesteld, taak- en resultaatgericht; • Je bent zelfstandig, maar je kan ook goed samenwerken; • Je hebt ervaring met het begeleiden en uitvoeren met interne- en externe audits; • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. WIE WJ ZJN Het leveren van hygiëneproducten, zoals onder andere hygiënepapier, non-wovens, absorptiematerialen en poetslappen met de bijhorende service en lexibiliteit behoort sinds 1991 tot onze corebusiness. Vanuit Maassluis werken wij samen met onze medewerkers en internationale partners tot een gezamenlijk succes. MTS Euro Products B.V. is een compacte, zeer gedreven organisatie met 60 medewerkers. Er heerst een informele sfeer waarin open gecommuniceerd wordt. Onze klanten, het milieu en service staan bij ons centraal. Dit komt tevens tot uiting in ons managementsysteem, wat middels ISO 9001, ISO 14001 en De MVO-Wijzer gecertiiceerd is. WJ BIEDEN Wij bieden je een veelzijdige, uitdagende baan, waarbij je als KAM-coördinator veel verantwoordelijk krijgt bij een snel groeiende organisatie. MTS Euro Products B.V. geeft een salaris op basis van de kennis, vaardigheden en ervaring die je bezit. SOLLICITEREN Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Stuur je Curriculum Vitae met motivatiebrief naar personeel@mts.nl Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Wij zijn een boerderij met camping, horeca en diverse recreatieve activiteiten. Wil jij samen met ons kleine, flexibele team er mede voor zorgen dat onze gasten van alle leeftijden een onvergetelijke dag/verblijf hebben? Dan maken wij graag kennis met je.

Schoonmaak medewerker (m/v)

Horeca/recreatief medewerker (m/v)

Ben jij vanaf maart minimaal 10 uur per week inzetbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben jij vanaf maart minimaal 20 uur per week flexibel inzetbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij vragen

Wij vragen

Aanpakker vanaf 20 jaar met de volgende eigenschappen: - Zelfstandig en schoon werken - Minimaal 3 ochtenden per week (maandag, woensdag, vrijdag) - Je bent georganiseerd en kan goed overzicht houden - Oog voor detail en netheid - Je weet van aanpakken!

Aanpakker vanaf 20 jaar met de volgende eigenschappen: - Flexibel inzetbaar, min. 2 weekenden per maand - Geen 9 tot 5 mentaliteit - Je bent georganiseerd en kan goed overzicht houden - Pro-actief in het benaderen en bedienen van gasten van alle leeftijden - Je hebt affiniteit met de horeca

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

- Sanitair van de camping schoonhouden - Vakantie accommodaties schoonhouden - Bedden opmaken - Bijhouden van diverse ruimtes (stoffen e.d.) - Horecakeuken schoonhouden

- Serveren - Bereiden van producten kleine kaart - Begeleiden van (kinder)feesten en partijen - Begeleiden en uitleggen van diverse activiteiten - Gastvrouw/heer zijn voor het bedrijf

Wij bieden

Wij bieden

- Een leuke, afwisselende (bij)baan in een jong en enthousiast team - Arbeidsvoorwaarden volgens CAO - erken in een groene omgeving met respect voor milieu en natuur, in hecht teamverband

- Een leuke, afwisselende (bij)baan in een jong en enthousiast team - Arbeidsvoorwaarden volgens CAO - erken in een groene omgeving met respect voor milieu en natuur, in hecht teamverband

Zoeken wij jou? Stuur dan een mail met je CV en motivatie naar info@hoevebouwlust.nl

www.europroducts.nl

MTS Euro Products B.V. zoekt commercieel talent! Ben jij stressbestendig, communicatief, klantgericht en op zoek naar een functie als medewerker verkoop binnendienst? Wil je werken in een enthousiast en informeel team waar hard gewerkt wordt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST 40 UUR

M _ V

HET TAKENPAKKET Als medewerker verkoop binnendienst ben jij het visitekaartje van MTS Euro Products B.V. Je bent verantwoordelijk voor de verkoop en verkoopondersteuning aan diverse klanten in de Benelux. Je ondersteunt de accountmanagers bij het uitvoeren van operationele taken die behoren bij het optimaal beheren van de accounts. Het invoeren van orders, beantwoorden van vragen en factureren zijn je belangrijkste taken. WIE JJ BENT • Je beschikt over MBO werk- en denkniveau; • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; • Je hebt een lexibele werkinstelling, geen 9 tot 5 mentaliteit; • Je bent communicatief vaardig en commercieel gedreven; • Je bent stressbestendig, werkt nauwkeurig en weet prioriteiten te stellen; • Woonachtig in de omgeving van Maassluis is een pré. WIE WJ ZJN Het leveren van hygiëneproducten, zoals onder andere hygiënepapier, non-wovens, absorptiematerialen en poetslappen met de bijhorende service en lexibiliteit behoort sinds 1991 tot onze corebusiness. Vanuit Maassluis werken wij samen met onze medewerkers en internationale partners tot een gezamenlijk succes. MTS Euro Products B.V. is een compacte, zeer gedreven organisatie met 60 medewerkers. Er heerst een informele sfeer waarin open gecommuniceerd wordt. Onze klanten, het milieu en service staan bij ons centraal. Dit komt tevens tot uiting in ons managementsysteem, wat middels ISO 9001, ISO 14001 en De MVO-Wijzer gecertiiceerd is. WJ BIEDEN Wij bieden je een uitdagende baan waarbij je als medewerker verkoop binnendienst veel verantwoordelijkheid krijgt binnen een snel groeiende organisatie. MTS Euro Products B.V. geeft een salaris op basis van de kennis, vaardigheden en ervaring die je bezit. SOLLICITEREN Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Stuur je Curriculum Vitae met motivatiebrief naar personeel@mts.nl Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

www.europroducts.nl

UITGEVER VAN HET HELE WESTLAND | MAASSLUISE COURANT | DE LIERENAAR | DE SCHAKEL MIDDENDELFLAND | DE HOEKSE KRANT | MONSTERSE COURANT | ROZENBURGSE COURANT WATERINGSE KRANT Stokdijkkade 10 2671 GW Naaldwijk (0174) 62 42 12 | uitgeverijwestmedia.nl


ADVERTEREN? Doeltreffend Omzetverhogend - Naamsbekendheid

Meer informatie:

0174-624212 advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl

13e jaargang 10 januari 2019

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

NDIeEn HUooWrn!! in

MELD JE NU AAN! Irenelaan 43,  Prinses 2635 HP Den Hoorn

 Telefoon: 015 - 455 05 42

info@kiesmetverstand.nl www.kiesmetverstand.nl


Kies Tandartspraktijk Lorsheijd voor: • Kwalitatieve hoogwaardige tandartsbehandelingen; • Een tandartspraktijk met affiniteit voor het behandelen van angstige patiënten; • Een tandartspraktijk met ervaring op het gebied van kindertandheelkunde;

Het team van Tandartsprakti jk Lorsheijd

• Een tandartspraktijk gespecialiseerd in cosmetische tandheelkunde; • Een gastvrij en energiek team; • Een tandartspraktijk met huiskamergevoel waar u zich snel op uw gemak voelt; • Goede bereikbaarheid vanuit Midden-Delfland, Delft en Rijswijk (Buiten).

Natascha Bieshaar tandartsassistente

Elly Baptiste Lisanne Goossens praktijkmanager

ter baliemedewerks


De hippe leren bank en de sfeervolle accessoires in de wachtkamer geven niet het gevoel dat je bij de tandarts naar binnen stapt. En dat is precies wat Jorn Lorsheijd met zijn nieuwe praktijk wil bereiken. Op 2 januari opende hij aan de Prinses Irenelaan 43 in Den Hoorn Tandartspraktijk Lorsheijd. De 30-jarige Jorn is al ruim vijf jaar werkzaam als tandarts en heeft in meerdere praktijken werkervaring opgedaan. Na zijn afstuderen in 2014 is hij begonnen in een specialistische kliniek in De Bilt voor kinderen tot 18 jaar, waar hij leerde omgaan met het behandelen van jonge, angstige patiënten. Eveneens werkte hij met deze doelgroep in hèt kindertandheelkundig verwijscentrum van Den Haag. In Zoetermeer was hij tandarts voor jong en oud en deed vervolgens ervaring op in het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen en op het gebied van esthetische- en cosmetische tandheelkunde; denk aan het vervaardigen

van facings, kroon- en brugwerk. “Nu is het tijd om deze waardevolle werkervaring toe te gaan passen in mijn eigen praktijk waar ik met mijn visie het verschil wil gaan maken. Als tandarts wil ik ervoor zorgen dat patiënten altijd op een professionele, persoonlijke en comfortabele manier behandeld worden. Wij zijn een tandartspraktijk waar het tandartsbezoek, door iedereen, als stressvrij ervaren wordt.” Na ruim een half jaar verbouwen is het pand op de hoek van de Irenelaan veranderd in een mooie en moderne tandartspraktijk. “Ik ben nu nog de enige behandelaar. Maar we hebben drie behandelkamers en er is zeker ambitie om te groeien.” In de toekomst wilt Jorn graag het team uitbreiden door onder andere een mondhygiëniste in dienst te nemen. Op dit moment is de praktijk drie dagen in de week - maandag, woensdag en vrijdag - geopend maar naarmate het patiëntenbestand groeit zullen ze vijf dagen per week geopend zijn. 

Jorn Lorsheijd, tandarts


Bereikbaarheid Tandartspraktijk Lorsheijd is gevestigd in het centrum van Den Hoorn en is zeer goed bereikbaar vanuit Midden-Delfland, Delft en Rijswijk (Buiten).

Parkeergelegenheid

Openbaar Vervoer

Mocht u met de auto komen dan kunt u direct parkeren voor de praktijk. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de straat.

Tandartspraktijk Lorsheijd is ook makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Bushaltes Hof van Delftstraat en Houtzagerij liggen op slechts 8 minuten loopafstand (600 meter) van de praktijk (buslijnen 32, 33 en 37).

jd Tandartspraktijk Lorshei 43 Prinses Irenelaan rn 2635 HP Den Hoo

ď Bibliotheek Den Hoorn

Wij verwelkomen u in onze praktijk! graag

KIES MET VERSTAND voor kwaliteit, professionaliteit en maximaal comfort

Profile for WL Media

Md 2019 01 10  

Md 2019 01 10  

Profile for wlmedia