Page 1

Jouw NVM makelaar uit Midden-Delfland

13e jaargang 3 januari 2019

015 - 761 81 28

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

2,3

Gemeentenieuws

Akkerleven heeft vier bruggen BLACK ANGUS VLEES UIT EIGEN STREEK! Bestel gemakkelijk online op www.angusmiddendelfland.nl Bouwlust & Farm i See

Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN?

De fotowedstrijd voor Akkerleven heeft zijn hoogtepunt bereikt. Vlak voor Kerst werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Het wachten is nu op de vergrotingen die de afdelingen gaan sieren. Door Gemma van Winden-Tetteroo

In Woonzorgcentrum Akkerleven hebben de diverse afdelingen vorig jaar de naam van een Schipluidense brug gekregen. Nu hebben de bewoners dus hun onderkomen aan de Tramburg, de Paardenbrug, de Hodenpijlsebrug of de Valbrug. Om de herkenbaarheid voor bewoners en gasten te vergroten was het idee geboren om tegenover de lift foto’s op de muren aan te brengen van de desbetreffende bruggen. Wegwijzer Daar zijn wel foto’s van heel hoge resolutie voor nodig. En dus werd de hulp ingeroepen van Ronald Bakker die samen met sportfotograaf Frank van Leeuwen meerdere fotocursussen geeft in Schipluiden. Er werd een speciale workshop én een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen die Midden-Delfland een warm hart

De winnaars van de fotowedstrijd met Ronald Bakker en de burgemeester.

toedraagt, mocht foto’s van hoge kwaliteit insturen. Dat heeft de jury geweten! Maar liefst 134 foto’s moesten beoordeeld worden voordat de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt konden worden. De vier winnende foto’s werden

alvast op canvas als schilderij afgedrukt. Tijdens de bekendmaking door de burgemeester werden ook eervolle vermeldingen getoond. Wat zaten er fraaie foto’s bij. Connie van Vuuren, Lidy Berbée, Niko van Gent en

Foto: GvW-T

Sylvia Zimmerman gingen met de eer strijken. De bewoners van Akkerleven hadden het laatste woord en zij wezen Niko van Gent als de hoofdwinnaar aan. Van harte gefeliciteerd!

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland

Brand in afvalcontainer Op Oudejaarsavond moest een ondergrondse afvalcontainer in Maasland, op de hoek van de ‘s Prinsensingel en de Huis te Veldelaan, er aan geloven.

Rond 20.45 uur vond iemand het nodig er vuurwerk in te deponeren. Het gevolg was een ondergrondse brand, die gepaard ging met

een flinke rookontwikkeling. De brandweer was er ruim een half uur druk mee, maar slaagde erin verder onheil te voorkomen.

Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Westland, Delft en omstreken. Een gevestigde naam sinds 1998. 015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn

2019 Bent u klaar voor de zomer? Foto: Koos Hofland

Wij wensen u veel zonwerende dagen toe! Grote brand huis Harnaskade Aan de Harnaskade in Den Hoorn stond vrijdagavond een huis in brand. Het vuur was uitslaand en woedde aanvankelijk aan de achterzijde van een sloopwoning. Kort daarop had het vuur de complete woning in zijn greep. Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom adviseerde de brandweer omwonenden in de buurt

ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Niemand raakte gewond. Mogelijk is de brand aangestoken. Voorbijgangers die de brand ontdekten, zagen in de buurt kinderen met vuurwerk spelen. Een woordvoerder van de brandweer houdt er rekening mee, dat een verdwaalde vuurpijl of rotje de

woning in brand heeft gezet. Tijdens het blussen van de brand is een deel van het dak ingestort. Omdat het huis niet meer te redden was, heeft de brandweer zich geconcentreerd op behoud van een naastgelegen schuur. Dat is gelukt. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen.


2

|

De Schakel MiddenDelfland 3 januari 2019

Gemeenteberichten Donderdag 3 januari 2019

Verkeerssituatie Zuidhoornseweg – brug Overgaag De verkeerssituatie bij de brug Overgaag riep vragen op. Daarom passen we de situatie binnenkort aan. Wat verandert er? Vanaf 7 januari 2019 is de westelijke rijrichting van de Zuidhoornseweg open voor het verkeer. Dit is het gedeelte vanaf de Rijksstraatweg richting de rotonde. De verkeerslichten op het kruispunt knipperen. Hiervoor passen wij de verkeersregelinstallatie aan. Wij verwachten dit in de periode februari - maart 2019 (of indien mogelijk eerder) uit te voeren. De voorrangsregels worden met verkeersborden aangegeven.

Openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen Op maandag 7 januari is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur geopend in verband met een personeelsactiviteit.

Snel uw melding doorgeven over de buitenruimte? Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, losgeraakte putdeksels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, graffiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelfland.nl/melding

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox

week 1

RAADSINFORMATIE Commissievergadering Op dinsdag 8 januari is er een Commissievergadering in het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar met mogelijkheid tot inspreken. U kunt de commissievergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelfland.nl/webcast. Agenda - Voorstel Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) perceel Gaagweg 2a te Schipluiden - Voorstel Herstel exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn 2016 naar aanleiding van de tussenuitspraak Raad van State - Voorstel vervolgstappen project Boerderij van de Toekomst - Voorstel Communicatiebeleid 2018-2022 - Voorstel aanpassing Verordening op de Rekenkamer - Voorstel tot vaststelling Archiefverordening gemeente Midden-Delfland 2019 - Voorstel Verordening bezwaarschriftencommissie De vergaderstukken zijn in te zien - Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden - Via www.middendelfland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken - Tablets / app IBabs Pro Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger - www.ibabs.eu Inloggegevens: site: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger Inspreekmogelijkheden Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor onderwerpen die niet op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort. Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de griffier, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: griffie@middendelfland.nl. Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/mailservice.

Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Aanvragen en Besluiten

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Het bouwen van 4 bruggen nabij Achterdijkshoorn 57, 2635 MK Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0638); - Het intern verbouwen van een woning aan het Prinsessepad 8, 2635 HT Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0642); - Het oprichten van 43 woningen (nieuwbouwproject De Kreek, sectie H 2914) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0643); - Het oprichten van 4 woningen (nieuwbouwproject De Kreek, sectie H 2914) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0644); - Het oprichten van een nieuw scoutinggebouw aan de Zuidhoornseweg nabij nr. 2 (sectie Q 1545) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0652). BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Het oprichten van een tijdelijke loods ten behoeve van een bierbrouwerij en schenklokaal aan de Harnaschdreef 7 in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0508);

www.middendelfland.nl

- Het realiseren van een groenstrook aan de Harnaskade (sectie Q 1823) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0610).

Besluiten m.e.r. beoordeling - Besloten is dat voor het oprichten van microbrouwerij tHuis aan de Harnaschdreef 7, 2635 CA Den Hoorn geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Verlenging beslistermijn De stukken kunnen worden ingezien van maan- Beslistermijn is verlengd voor het legaliseren van het dag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden in verbouwen van een schuur in een bedrijfsruimte aan het gemeentehuis (Anna van Raesfeltstraat 37 in de Lotsweg 10 a, 2635 NB Den Hoorn Schipluiden). (Z-HZ_WABO-2018-0501); Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten - Beslistermijn is verlengd voor het realiseren van een binnen zes weken na de dag van bekendmaking aan bedrijfsgebouw met kantoor, voor de op- en overslag de aanvrager (datum genoemd na het besluit) een van goederen (DHG Smartlog DC2) aan Westernesse bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou(sectie Q 1781) in Den Hoorn ders van de gemeente Midden-Delfland. Meer infor(Z-HZ_WABO-2018-0342); matie over het indienen van een bezwaarschrift vindt - Beslistermijn is verlengd voor het realiseren van een beu op www.middendelfland.nl/bezwaar. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling drijfsgebouw met kantoor, voor de op- en overslag van Bouwen, Milieu en Handhaving, tel. (015) 380 41 11. goederen (DHG Smartlog DC3) aan Westernesse (sectie Q 1773) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0343). Benoemingen openbare ruimte - Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland hebben besloten tot het benoemen van de openbare ruimte met de volgende benaming: - Theo van der Stapbrug in Den Hoorn.


3 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 3 januari 2019

Vervolg Aanvragen en Besluiten Maasland

|

week 1

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad - Het oprichten van een loods aan de Westgaag 42c in Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0582).

AANVRAGEN

Geheel Midden-Delfland OVERIGE

Omgevingsvergunningen - Het oprichten van een woning aan de Maaslandse Dam (kavel 20, 3155 CH) in Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0640); - Het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Ingeland 71, 3155 GC Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0651); - Het oprichten van een aanbouw aan de achtergevel aan de Kerkstraat 2, 3155 AN Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0653). BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Het oprichten van een carport aan de Prinses Irenelaan 1, 3155 TK Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0568);

(APV)vergunningen - Evenementenvergunning voor het organiseren en houden van de hardloopwedstrijd Ruiterberg Halve op 20 januari 2019 vanaf de Rozenlaan in Maassluis, via de Maassluisseweg, Parellelweg en de Westgaag in Maasland tussen 13.30 en 14.30 uur (18Z.006052).

Schipluiden BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Het vervangen van de bovenbouw van een ligboxenstal aan de Zijdekade 7, 2636 AT Schipluiden (Z-HZ_WABO-2018-0556); - Het bouwen van twee steigers aan de Dorpsstraat tussen huisnummer 39 en 52, 2636 CJ Schipluiden (Z-HZ_WABO-2018-0595).

www.middendelfland.nl

Meldingen - Op 18 december 2018 heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland besloten tot 2e wijziging van de Verordening op de Vertrouwenscommissie.

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekend­ makingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Team Fitwinkel Naaldwijk wenst u een sportief 2019! 7 dagen per week geopend! Breed assortiment fitnessapparatuur! Mogelijkheid tot 1 op 1 advies en passende offertes buiten openingstijden! Alles op voorraad en goede deals!

Hovenierstraat 122 | 2671 DB Naaldwijk | Woonboulevard info@fitwinkel-naaldwijk.nl | +31 (0)174 - 25 70 06 Ma t/m Vrij

09:00 - 18:00

Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

12:00 - 17:00

Bezorging en montage op iedere gewenste etage door onze eigen bezorgers! Elders een goedkopere prijs? Dan komen we samen tot een goede oplossing! Alle apparaten te testen in onze showroom!

KOM ZIEN, VOELEN EN TESTEN IN ONZE RUIM 600 M2 GROTE SHOWROOM!!

Fitnessapparatuur • Fitnessaccessoires • Vechtsportartikelen • Sportvoeding

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 3 januari 2019

familieberichten Mijn genade is u genoeg. 2 Korinthiërs 12: 9

Verdrietig, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat in vertrouwen op de Heere is overleden onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Jannetje van den Berg-Boer ~ Janny ~ De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig. ’t Is op. Zo is het goed.

sinds 22 april 1978 weduwe van Maarten Marinus van den Berg * 11 maart 1927

Marja Weltevrede-van den Berg Ben Weltevrede, in liefdevolle herinnering Lianne en Wouter, Bente, Emma, Jeannette Saskia Ruben en Debbie, Lev

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, laten wij jullie weten dat rustig is ingeslapen onze lieve broer en oom

Laura van Hoorn-van den Berg Fred van Hoorn Marten en Sylvana Steven en Rebecca Roel

Leonardus Marinus Maria Arkesteijn † 22 december 2018

Neven en Nichten Correspondentieadres: Hoornsekade 43 2635 HB Den Hoorn De uitvaartdienst en de crematie hebben op donderdag 27 december in besloten kring plaatsgevonden.

Met een goed gevoel kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk en de begrafenis. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Joop in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. Familie Keijzer Den Hoorn, 31-12-2018

Den Hollander • Alleen begrafenissen • Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

Correspondentieadres: Familie F. van Hoorn, Huis te Veldelaan 83, 3155 SC Maasland

• Dag en nacht bereikbaar

De begrafenis heeft maandag 31 december, na een dienst van Woord en gebed in de Bethelkerk, plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats in Maassluis.

Lies Aad Lenie Joop en Conny Ge † en Conny Ko Han en Trees

JJoop Keijzer

begrafenisverzorging

Maassluis, 25 december 2018

Leo * 4 mei 1945

† 25 december 2018

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze vader, opa en opa Dolly

Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Vanuit het hart met oog voor detail

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t .n l Brandweer Haaglanden zoekt:

Samen voor een waardevolle herinnering.

HONDERD JAAR HONDERD HONDERD JAAR JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

vrijwilliger Zie www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl

Stichting Welzijn Midden-Delfland

Marjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | www.senz.nu

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl I.v.m. kerstvakanie zijn wij gesloten van maandag 24-12-2018 t/m zondag 6-1-2019

De Hooipolder Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer. Al Leg nu uw wensen vast bij De Laatste Eer.

30

jaar!

Loop eens binnen!

Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur.

Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens.

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl


3 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

Voorouderspreekuur In samenwerking met het Stadsarchief Delft houdt de NGV afdeling Delfland ook dit seizoen weer een maandelijks genealogisch spreekuur deze keer op woensdag 9 januari van 14.00 tot 16.00 uur in het nieuwe onderkomen van het Stadsarchief, Gantel 21 te Den Hoorn. Vrijwilligers van de afdeling Delfland van de NGV helpen u verder op weg met het onderzoek, geven voorlichting over de aanpak van stamboomonderzoek en demonstreren enkele programma’s om de gegevens in op te slaan.

Maxima’s op nummer 3 De WOS kwam dit jaar voor het eerst met de WOS 50; een lijst van WOS Radio die uitsluitend nummers bevat van streekartiesten. De top drie van deze lijst had ook een Midden-Delflands tintje; het nummer ‘Den Hoorn’ van De Maxima’s stond op nummer 3. Op nummer 1 stond ‘Oeauw Kassenbouw’ en ‘Praat Westlands Met Me’ van het duo Rob & Carlo completeerde de top drie. De complete lijst is te zien op: www.wos.nl/50.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur.

5

Een diamanten bruidspaar dat van aanpakken weet 60 jaar getrouwd! Een enorme mijlpaal om heel dankbaar voor te zijn. Joop (88) en Nel (88) van der Meijs-van Winden mochten onlangs hun diamanten bruiloft vieren. Natuurlijk ging de burgemeester hen daarmee feliciteren. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Het is een gezellige drukte met al die kinderen en schoonkinderen die voor deze gelegenheid naar de Singelhof komen waar het bruidspaar woont. Maar als bruid en bruidegom over vroeger gaan vertellen, is het muisstil. Wie weet welke ontboezemingen er nog gedaan worden! Nel werd geboren in Oude Leede en was de tweede in een gezin van tien kinderen. Haar moeder stierf bij de geboorte van haar jongste broertje. Dus Nel werd van school gehaald en zij zou voortaan het huishouden doen. Zo ging dat in die tijd. Bekrabbeld De wieg van Joop stond aan de Westgaag. Zijn vader kwam weliswaar uit een bakkersfamilie maar hij werd de eerste tuinder. Joop had drie broers en vijf zussen. “Laten we het er maar op houden dat ik ‘verwend’ ben door al die zussen,” zegt de bruidegom met gevoel voor humor. De ontmoeting tussen Joop en Nel had een religieuze oorsprong. “Ik had een zus in het klooster en Joop ook. In Keldonk. Af en toe gingen we met de hele familie daar naar toe. Met de bus. De familie Van der Meijs ook. ‘s Avonds bleek dat ik mijn vest in de bus had laten liggen.” Zag Joop toen zijn kans schoon om het kledingstuk bij dat leuke meisje thuis te gaan brengen? “Dat valt onder de categorie vragen die we niet stellen,” zegt een van de kinderen. Afijn, het resultaat was een verkering. “We mochten wel naar dansles. Ja, we waren niet zo bekrabbeld. We zijn in Pijnacker getrouwd.” Gezellig De vader van Nel teelde ook onder platglas dus beiden hadden het tuindersvak thuis met de paplepel ingegoten gekregen. Samen begonnen ze hun eigen bedrijf in Maasland. Nel hielp net zo goed mee. “Dag en uur was ik in de tuin. Leren druiven krenten vond ik vreselijk.” Maar toch groeiden dat heerlijke fruit tot rond 1963. Toen gingen de druivenkassen weg en kwam er een zogenoemde warenhuis voor in de plaats. Ze kregen

Gezellig met de bijna voltallige familie (zoon Rob ontbreekt op de foto) en de burgemeester rond het bruidspaar.

een dochter en zeven zoons! Iedereen had een taak, dat hoorde zo. “Ja, op zaterdag een hele emmer aardappelen schillen,” roept een van de jongens. Met Kerst was het extra gezellig met kaarsjes knoeien. Om 23.00 uur naar de nachtmis en daarna kerstontbijt met beschuit met muisjes. Nel had nog steeds profijt van haar naaitalent. Ze maakte zelf heel veel kleding voor de kinderen. Op zondagmiddag ging het gezin uit rijden. Dat was feest! “Als we voor geen enkel stoplicht moesten stoppen, kregen we allemaal een ijsje bij Scheppie,” herinnert een van de kinderen zich. Daarna

heerlijk stoeien in het gras. De kinderen hebben duidelijk een mooie jeugd gehad. Feest Het bruidspaar mag dan inmiddels op leeftijd zijn, ze vermaken zich nog uitstekend. Ze zingen al jaren in hetzelfde koor. Joop al zes decennia lang. Ze zijn rijk met vijftien kleinkinderen en ze doen alles nog zelf in hun knusse huis. Nel schenkt koffie in de grote zaal van Singelhof en ze genieten van alle dingen om hen heen. Na een mooie bruiloft in de Lickebaert gaan Joop en Nel met goede moed op naar de 70 jaar!

Zoekt u goedkope kinderspullen of wilt u ze juist inleveren? Zoekt u goedkope kinderspullen (tot de leeftijd van 10 jaar), of wilt u ze juist inleveren voor een goed doel? Elke éérste zaterdag van de maand, dus nu weer op 5 januari is er verkoop van speelgoed, boekjes, spellen, puzzels, sportartikelen, fietsjes, kinderwagens, bedjes, box, commode, en nog veel meer, in gebouw de Rijstuin Woudtseweg 26 Den Hoorn. Inleveren van spullen

voor de leeftijd tot 10 jaar is daar ook welkom, wel graag schoon en nog goed bruikbaar. De opbrengst gaat dit jaar voor 50% naar de Stichting Kinderen van de Voedselbank, Stichting Droom je Thuis, en overige doelen, en 50% is bestemd voor de kerk, ook vaak voor kinderen. Voor meer informatie: www.woudtsekerk.nl of voor vragen info@woudtsekerk.nl

Nieuwjaarsconcert Martin Mans

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

Foto: Johan Blokker

Bij gelegenheid van nieuwjaar komt organist Martin Mans op vrijdag 4 januari 2019 naar Maasland voor een concert op het mooie orgel in de Oude Kerk. Martin Mans geeft jaarlijks overal in het land zo’n tweehonderd druk bezochte orgelconcerten. Hij treedt ook op voor radio en tv (o.a. in ‘Nederland zingt’) en dirigeert o.a. de Urker Mans Formatie, The Martin Mans Formation en het Mannenkoor De Gouwestem. Het concert begint om 20.00 uur. Uiteraard zijn er ook dvd’s en cd’s verkrijgbaar. Voor slechts € 10,- kinderen t/m 11 jr. € 5,- kan dit concert worden bijgewoond. Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.zingenenzo.com en voorafgaande aan het concert in de kerk.

Foto: GvW-T

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 6 januari 10.00 uur Oude Kerk: ds. B.W.J. de Ruyter. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 6 januari 09.30 uur: Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia. Voorganger: pastor J. Lamberts. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst deze zondag in de recreatiezaal van de ‘Singelhof ’ in Maasland. Zondag 6 januari 10.00 uur: spreker Ariane Kuijvenhoven uit ‘s-Gravenzande Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 6 januari 10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 5 januari Geen viering. Zondag 6 januari 09.30 uur: eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor E. Stok. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 6 januari 10.00 uur De Rijstuin: ds. B. Lamein. 19.00 uur De Rijstuin: dr. A. Gooijer, Berkel en Rodenrijs. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 5 januari 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de Mannencantorij. Voorganger: Pastor D. Verbakel. Zondag 6 december 11.00 uur: woord- en communieviering met samenzang. Voorganger: pastor J. Lamberts.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 3 januari 2019

Wonderschoon Nieuwjaarsconcert Harmonie Caecilia Schipluiden Het beloofd een feestje te worden!! Denk daarom nog niet aan de lijn en eet hier uw laatste oliebolletje om het af te leren. Droom weg bij de prachtige klanken van een heus nieuwjaarsconcert in stijl. Net als op de televisie maar nu gewoon lekker in het Notenschip

Voet- of voetgerelateerde klachten? Dan is Podotherapie Westland wat voor u!

meezwieren met een prachtige Kaiser-wals en meedeinen bij een Wiener-Fest. En ook Abba mag op dit feestje natuurlijk niet ontbreken!! De deuren gaan open om 19:45 uur voor een kopje koffie en dat beloofde laatste oliebolletje. Om 20:15 uur start het spektakel. Na

afloop wordt met elkaar geproost op een vrolijk en muzikaal jaar. Toegang: Vrije gift. Harmonie Caecilia heet iedereen van harte welkom op zaterdagavond 12 januari in het Notenschip bij een wonderschoon nieuwjaarsconcert.

Cheque van 2375 euro voor Inloophuis Debora Tijdens het kerst golftoernooi op Golfbaan Delfland in Schipluiden is half december maar liefst € 2.375,opgehaald voor Inloophuis Debora. Inloophuis Debora is hét ontmoetingscentrum van Delft en omstreken voor mensen met kanker en hun naasten. Golfbaan Delfland draagt dit goede doel al jarenlang een warm hart toe. Vrijdag 21 december was de overhandiging van de cheque door Peter Bakker van Golfbaan Delfland (r) aan Paul Friskes (l) van Inloophuis Debora die deze dankbaar in ontvangst nam.

Foto: Golfbaan Delfland

Vraag het de wijkverpleegkundigen

Naast ‘s-Gravenzande is Podotherapie Westland u per 1 januari ook van dienst in Maasland. U vindt ons in het Centrum voor Paramedische Hulp aan de Langetaam.

De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te controleren hoe gezond het lichaam is. Wilt u weten hoe hoog uw bloeddruk is of hoe het gesteld is met uw cholesterol of bloedsuiker? Wijkverpleegkundigen Vonneke van Dun en Claire van den Tempel van Team Mid-

den-Delfland Thuis staan voor u klaar met tips en adviezen. Zij staan u graag te woord met een luisterend oor over de zorgverlening, uw gezondheid en de wet en regelgeving op het gebied van zorg. Een afspraak is niet nodig. U kunt langs komen op: ma 7 januari

SEH blij met kerstboeket

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten, zoals knie-, heup- of rugklachten. Gezien onze achtergrond als fysiotherapeut, kijken wij net even iets anders naar uw klachten. Het kan dan ook zijn dat de behandeling bestaat uit het geven van advies of een directe behandeling in plaats van alleen het aanmeten van zolen. Marktplein 5 2691 BV ‘s-Gravenzande

Dr vd Brinkstraat 11 2681 AZ Monster

de Cordesstraat 111 3151 BK Hoek van Holland

Glenn Millerhof 5 2551 JP Den Haag

Veilingweg 16a 2678 LN De Lier

Waldeck Pyrmontstraat 1a 2676 AP Maasdijk

Je kunt bijna van een traditie spreken! De familiekamer van de Spoedeisende Hulp van het Reinier de Graaf-

Leeuwerik 1c 2295 PE Kwintsheul

Wittebrug 1 2685 ES Poeldijk

Langetaam 17 3155 TE Maasland

Circus Hutspot

www.podotherapiewestland.nl T 0174 820234 E info@podotherapiewestland.nl * Bent u in het verleden eerder bij ons geweest in ’s-Gravenzande en komt u voor een controleafspraak, dan is het helaas niet mogelijk een afspraak in Maasdijk te maken (mits u voor een diabetes screening komt). Er is in Maasdijk geen mogelijkheid gebruik te maken van schuur- en lijmapparatuur om uw podotherapeutische zolen aan te passen.

9.00-13.00 uur, Albert Heijn Maasland; wo 9 januari 13.00-17.00 uur, Albert Heijn Maasland; vrij 11 januari 8.00-13.00 uur, Albert Heijn Maasland; wo 16 januari 13.00-16.00 uur, Akkerleven; do 17 januari 09.00-12.00 uur, Akkerleven.

Kom op zaterdag 19 januari van 15.00-17.00 uur naar de Dorpshoeve in Schipluiden. De circusdirecteur heet je van harte welkom. Je kunt circusacts oefenen onder begeleiding van circuswerkplaats Circaso uit Den Haag. Er zijn demonstraties van leerlingen van Circaso. Mannetjes met Plannetjes geeft voorleesvoorstellingen. Je kunt knutselen en er is limo met wat lekkers. Leeftijd van 2-8 jaar onder begeleiding en toegang is helemaal gratis. Voor meer info en voorstellingstijden: www.cultroyale.nl

gasthuis heeft weer een prachtig kerstboeket gekregen van Bloei uit Maasland. Toen het nieuwe ziekenhuis

in gebruik genomen werd, is er een jaar lang een actie geweest waarbij de familiekamer wekelijks verse bloemen kreeg van diverse bloemisten en kwekers. Bij bepaalde gelegenheden verrast Bloei nog steeds de verpleging van de Spoedeisende Hulp. Vooral in heel ernstige gevallen, als de familie moet wachten op nieuws over hun dierbare die is binnengebracht, wordt er gebruik gemaakt van de familiekamer. “Mooie verse bloemen vormen dan toch een beetje troost,” zo zegt de verpleging.

Foto: Cult Royale


3 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

|

Kersttoernooi en loterij BC Schipluiden

Gewijzigde inzameling van afval tijdens feestdagen

Een aantal teams verdienden een compliment voor hun leuke kerstoutfits. Foto: BC Schipluiden

Reanimatiecursus in Den Hoorn Op maandagavond 14 januari en 18 maart 2019 organiseert EHBO vereniging Den Hoorn weer een herhalingsavond reanimatie en het bedienen van een AED. Elke dag sterven 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Houtloop Atletiekvereniging AV’40 organiseert op zondag 6 januari De Houtloop. Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er een loop van 1 km op de atletiekbaan. De start is om 10.30 uur en de deelname gratis. Om 10.55 uur start de loop van de 3,5 km en die van 7 of 14 km om 11.00 uur. De deelname hieraan kost € 2,00. Deze lopen worden gehouden door de Hertenkamp en de Delftse Hout. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 10.00 uur. AV’40 is gelegen aan de Sportring 12 achter de Sporthal Brasserskade. Douche-, kleeden parkeergelegenheid voldoende aanwezig. Inlichtingen: Gerard Aarts 06-10459682 of www.av40.nl .

Zilver voor Bram Chardon Menner Bram Chardon heeft afgelopen weekend het zilver behaald bij de wereldbekerwedstrijd mennen in Mechelen. De Midden-Delflander reed in de Belgische start zowel in de eerste als de tweede ronde een snelle tijd (136,13 en 132,46 seconden), maar moest zijn meerdere erkennen in de Australiër Boyd Exell. Chardon, die eerder dit seizoen de wereldbekerwedstrijd in Boedapest won en in Lyon en Geneve eindigde als respectievelijk derde en tweede, staat na zeven van de acht wedstrijden op plek twee in het wereldbekerklassement. Vader IJsbrand Chardon, die in Mechelen niet in actie kwam, is de nummer vijf. De beste zes menners na de wedstrijd in Leipzig (17-20 januari) gaan naar de wereldbekerfinale in Bordeaux (7-10 februari).

Thuis of op straat. Snelle hulp van buurtgenoten redt levens. De cursus wordt gegeven in “de Rijstuin”, Woudseweg 26 te Den Hoorn van 19:30 tot 22:00 uur. De cursus kost € 25,-. Diverse zorgverzekeraars vergoeden deze cursus.

U kunt zich opgeven via de e-mail: info@ehbodenhoorn.nl of via de Hartstichting. Na de cursus kunt u (niet verplicht) zich opgeven als burgerhulpverlener. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Edwin Rengelink op bovenstaand e-mail adres.

Nieuwjaarsdag (Schipluiden) Valt de ophaaldag van uw PMD op dinsdag? De inzameling van dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) verschuift naar zaterdag 5 januari.

Kerstbomen Op woensdag 9 januari 2019 zal de gemeente Midden-Delland op de volgende locaties kerstbomen en vuurwerkresten inzamelen:

Milieustraten Op dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) zijn onze milieustraten gesloten.

• Maasland Parkeerterrein MVV 27, Doelstraat/ Doelpad

Afvalkalender 2019 Het ophaalschema van uw huisvuil kunt u via www.avalex.nl/kalender bekijken en printen. Voer uw postcode en huisnummer in en de afvalkalender verschijnt.

• Schipluiden Burg. Musquetiersingel • Den Hoorn Parkeerterrein Dijkhoornseweg 39-45 Tussen 13:30 en 15:30 ontvangt u voor elke ingeleverde kerstboom €0,50.

www.avalex.nl/kalender

avalex

Start financieel café in Midden-Delfland Misschien heeft u de vrijwilligers al gesproken van het Financieel Café tijdens het Lichtjesfeest in Maasland en de Kerstmarkt in Den Hoorn. Het Financieel café start in Midden-Delfland in 2019! voor o.a. Grip op financiën, Uitleg brieven en invullen van formulieren Maandelijks in een dorpskern van Midden-Delfland staan vanaf januari 2019 deskundige vrijwilligers van het Financieel Café klaar om je te helpen met verschillende financiële en administratieve vragen. De vrijwilligers van het Financieel Café ondersteunen je bij: Het begrijpen van lastige brieven van instanties; het invullen van formulieren; het samen opzetten van administratie; kwijtscheldingen, telefoongesprekken en het opstellen van eenvoudige brieven en bezwaarschriften; eenvoudige

wijzigingen in toeslagen: huurverhoging, wijziging rekening, etc. Daarnaast kunnen zij je doorverwijzen naar de juiste instantie als de vrijwilligers je niet verder kunnen helpen. Heb je een vraag? Loop gerust eens binnen! Het Financieel Café is gratis en je hoeft geen afspraak te maken. Het Financieel Café is een samenwerking met Schuldhulpmaatje. Het Financieel Café is op de eerste woensdag of donderdag van de maand van 19.00-21.00 uur. Op woensdag 6 februari in De Hoornbloem in Den Hoorn; donderdag 7 februari in De Dorpshoeve in Schipluiden. Een drankje staat voor je klaar. Heb je een vraag over het Financieel Café? Stuur een mail naar fcafemd@gmail.com

SV Den Hoorn heeft nieuwe hoofdtrainer gevonden De 32-jarige Thomas Duivenvoorden wordt in het voetbalseizoen 2019/20 de nieuwe hoofdtrainer van SV Den Hoorn. Hij volgt daarmee huidig trainer Frank Kuijl op, die eerder aangaf de volgende periode niet meer te willen aantreden. Duivenvoorden volgt op dit moment de UEFA A trainer-coach cursus en loopt daarvoor stage bij tweededivisionist VV Katwijk, waar hij ook assistent van de hoofdtrainer is. Daarvoor was hij trainer bij DOSR uit

Roelofarendsveen en jeugdtrainer bij ADO Den Haag. Huidig assistent-trainer Ronald Hes kon niet terugkeren als hoofdtrainer. Hoewel hij wel is toegelaten tot de UEFA A trainer-coach cursus van de KNVB, krijgt hij geen dispensatie om het zelfstandig hoofdtrainerschap bij de club op zich te nemen. Een UEFA A-diploma is nodig om in de eerste klasse te werken, daarom moest hij het afgelopen seizoen al een stapje terug doen.

WELKOM OP ONZE

VOORLICHTING REVIUSLYCEUM

HAVO, VWO/ATHENEUM

REVIUS MAVO

MAVO

donderdag 10 januari* 19.00 uur

GEUZENCOLLEGE donderdag 10 januari maandag 14 januari donderdag 17 januari

VMBO 19.30 uur HOLY, VLAARDINGEN 19.30 uur - lwoo 19.30 uur - vmbo regulier HOLY, VLAARDINGEN

VMBO

woensdag 16 januari* 19.30 uur

LIFE COLLEGE

* alleen voor ouders

MAVO, HAVO, VWO, GYM, TTO

VLAARDINGEN 19.30 uur - mavo 19.30 uur - havo, havo-tto 19.30 uur - vwo, vwo-tto, gym, gym-tto

VMBO MAASLAND

donderdag 31 januari

LOCATIE: REVIUSPLEIN, MAASSLUIS

WESTWIJK, VLAARDINGEN

GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM woensdag 16 januari donderdag 17 januari maandag 21 januari

2019

Vrijdag 14 december vond het kersttoernooi van BC Schipluiden plaats met aansluitend de loterij. De inschrijving voor het toernooi was vol, er deden weer een hoop enthousiaste spelers mee. Leuke en spannende partijen werden afgewisseld met een lekker drankje in de pauzes en een spelletje waar mensen soms erg fanatiek werden. Want de deelnemers wilden maar wat graag winnen! Een aantal teams verdienden een compliment voor hun leuke kerstoutfits. Na de prijsuitreiking van het toernooi was het tijd voor de loterij. De lotnummers waar prijzen op gevallen zijn staan op onze site www.bcschipluiden.nl Alle prijzen zijn inmiddels bij de winnaars thuisgebracht.

MAASLAND

VMBO, MAVO+ 19.30 uur

SCHIEDAM

LENTIZ.NL

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 3 januari 2019

REVIUS MAVO

REVIUSLYCEUM

MAVO - MAASSLUIS

HAVO, VWO/ATHENEUM - MAASSLUIS

VOORLICHTINGSAVOND VOOR OUDERS VAN GROEP 8 LEERLINGEN donderdag 10 januari 19.00 - 21.00 uur (locatie: Reviusplein 8, Maassluis)

OPEN AVOND MAVO maandag 11 februari 19.00 - 21.00 uur

OPEN AVOND LYCEUM donderdag 14 februari 19.00 - 21.00 uur

locatie: Kastanjedal 2, Maassluis

locatie: Reviusplein 8, Maassluis

LENTIZ.NL

Profile for WL Media

Md 2019 01 03  

Md 2019 01 03  

Profile for wlmedia