Page 1

20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

1

DECEMBER 2018

e t s e De bnsen we alle voornsen me

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2019


2

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

ALLES WAT JE NODIG HEBT, VERPAKT IN EEN HORNBACH SHIRT.

JOUW PROJECT. ONS ADVIES. Den Haag Singel 115 Wateringen ‘s-Gravenzandseweg 71

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op

Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur, zo. 12.00 - 17.00 uur.

hornbach.nl

Elke zondag open!


Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

13e jaargang 20 december 2018

015 - 761 81 28

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

4,5

Gemeentenieuws

Duurzaamheid is zuivel van eigen bodem BLACK ANGUS VLEES UIT EIGEN STREEK! Bestel gemakkelijk online op www.angusmiddendelfland.nl Bouwlust & Farm i See

Duurzaamheid is een magisch woord dat tegenwoordig vaak gebruikt wordt. De inwoners van Midden-Delfland en omstreken kunnen daar zeker een bijdrage aan leveren. Door bijvoorbeeld producten van eigen streek en eigen bodem te kopen. Veel mensen realiseren zich dat nog niet maar het scheelt heel veel overbodige transportkilometers. We gaan met de melkveehouders van Delflandshof in gesprek. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Zuivel van eigen bodem? Jazeker! “Ook wij streven naar duurzame circulaire economie. Door onze zuivel hier in de buurt te vermarkten, worden er heel veel transportkilometers vermeden. Onze footprint is superlaag,” zo zeggen de boeren. En zo is het ook. Op hun logo staat: puur, lekker en dichtbij. “Klopt, onze producten zijn puur, zonder enige toevoeging van conserveringsmiddelen. De melk is uitsluitend gepasteuriseerd. Verder niets erin en niets eruit.” Dat hun zuivel lekker is, mag de consument zelf beoordelen. En dichtbij? “Inderdaad sparen we het milieu met onze producten van dichtbij. Als de mensen Midden-Delfland en de boeren hier willen behouden, dan zullen ze toch meer producten van eigen streek moeten kopen.”

 u op Bestel n urwerk.nl arltonvu inkels w www.dec

Like us on facebook!

van onze Of in één

ERK 2IN0DE%VOGORRVEARKTOOISP (VT/UM U27RDEW CE M BE R) ga naar onze site voor de

voorwaarden

Naaldwijkseweg 257 | ‘s-Gravenzande A.S. ZONDAG GEOPEND FILIALEN ‘s-Gravenzande – De Lier – Wateringen

De melkveehouders van Delflandshof in de ruimte van zuivelbereiding.

80% uit de regio Het provinciaal beleid is erop gericht om voor 2030 te streven naar 80% de producten uit eigen regio te betrekken. “Als je daar invulling aan wilt geven, dan moet je dit samen doen, als coöperatie dus. Campina zal dit niet aanpakken, daarom hebben we het zelf gedaan. Dit is meteen een antwoord op de schaalvergroting. Willen we over tien jaar nog koeien in de wei en boer zijn, dan moeten we óf groter worden of deze initiatieven zoals een eigen zuivelcoöperatie ontwikkelen.” Fosfaatrechten Sinds 2 juli 2015 moet er voor elke melkkoe fosfaatrechten worden betaald. Dat heeft te maken met de hoeveelheid toegestane mest-

productie per koe en dus per bedrijf. Echter, in de steeds veranderende regels van de overheid zou 3 miljoen fosfaatrechten naar vleeskoeien gaan in plaats van naar melkkoeien. Een probleem dat veel melkveehouders tot wanhoop brengt. De boeren van Delflandshof exploiteren hun coöperatie nu nog naast hun gewone werk op de boerderij. “Het liefst zouden we een streekzuivelfabriekje op willen richten. Onze productie van CO2 ligt superlaag.” Waar de melk in de winkel normaal een week oud is, ligt de melk van deze boeren de volgende dag al in de winkel. “Onze melk gaat in onze eigen gekoelde bestelwagen van Bouwlust, waar de verwerking plaatsvindt, naar de winkels (zie elders in deze krant).”

Wethouder Sonja Smit reikte vorige week donderdag het supporterschap Cittaslow uit aan Elena Meloni van Kindercentrum De Zonneburcht in Den Hoorn, dat deel uitmaakt van Kinderopvang Zon. Het kindercentrum is aangesloten bij stichting ‘Groen Cement’. Deze stichting wil bijdragen aan het grootbrengen van een generatie kinderen die de kans krijgt liefde voor de natuur te ontwikkelen. Spelenderwijs leren kinderen hoe zij zelf goed voor de natuur kunnen zorgen. Zo houden de kinderen, onder begeleiding van de gemeente, de directe omgeving van

Wethouder Smit kwam bij het kindercentrum langs voor de uitreiking. Foto: Gemeente Midden-Delfland

speeltuinen schoon. Ook worden er excursies georganiseerd naar het bos, de schaapscheerder, boe-

Deadline krant donderdag 27 december

015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn

Plastic flessen Dan blijft nog wel het dilemma van de plastic flessen. “We zijn bezig flessen te ontwikkelen van reeds gerecycled plastic want glazen flessen zijn geen optie. Vergeet niet dat in de papieren pakken van de supermarkt ook plastic verwerkt is wat veel moeilijker te recyclen is. Als mensen onze producten kopen en de moeite nemen de fles in de plastic bak te gooien na afloop, is dat de meest duurzame oplossing. Het gaat ook om bewustwording!” De melkveehouders gaan nog een stapje verder in hun maatschappelijk verantwoord beleid. Delflandshof heeft 10 ha natuur gekocht naast de Eendenkooi in Schipluiden. “We gaan dat inrichten voor weidevogels.”

De Zonneburcht nieuwe supporter Cittaslow

In verband met de feestdagen zijn de deadlines gewijzigd:

Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Westland, Delft en omstreken. Een gevestigde naam sinds 1998.

Foto: GvW-T

Redactie vrijdag 21 december 17.00 uur Advertenties vrijdag 21 december 17.00 uur Familieberichten maandag 24 december 12.00 uur

Deadline krant woensdag 2 januari Redactie maandag 31 december 12.00 uur Advertenties maandag 31 december 12.00 uur Familieberichten woensdag 2 januari 08.00 uur

ren en tuinders. “Kinderen moeten van jongs af aan met natuur in aanraking komen”, aldus wethouder Sonja Smit. “Buiten spelen maakt ze weerbaar en daarnaast leren ze respect te hebben voor de natuur en de dieren die daarin leven. De aanpak van Zon past daarmee heel goed bij Cittaslow Midden-Delfland, waar jong en oud genieten van onze prachtige groene omgeving.” Het is niet voor niets dat kindercentrum De Zonneburcht het kwaliteitsmerk ‘Groene Kinderopvang’ heeft ontvangen. Juist door er veel op uit te trekken krijgen kinderen een goed beeld van de natuur en de waarde hiervan voor hun latere leven.


4

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

Gemeenteberichten Donderdag 20 december 2018

Rond de feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd: - Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december de hele dag gesloten - Maandag 31 december en dinsdag 1 januari de hele dag gesloten - Maandag 7 januari vanaf 10.00 uur geopend

Omgevingsfonds Midden-Delfland houdt na ruim 20 jaar op te bestaan Recreatieschap Midden-Delfland wordt coöperatie Het Omgevingsfonds Midden-Delfland, de algemene subsidieverordening van het Recreatieschap Midden-Delfland, stopt op 31 december 2018. Eerder toegekende subsidies blijven uiteraard gelden. Van recreatieschap naar Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG) De beëindiging van het Omgevingsfonds is het gevolg van de definitieve opheffing van het recreatieschap eind dit jaar. Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Delft, Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland, Maassluis en Westland verder binnen de rechtsopvolger, het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland. Voor de bezoeker van de natuur- en recreatiegebieden van Midden-Delfland verandert er niets. Het beheer en de exploitatie in de gebieden wordt in 2019 in opdracht van de CBG uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Verleende subsidies blijven gelden Voor de partijen aan wie eerder een subsidie uit het omgevingsfonds is toegezegd, verandert er niets. Deze subsidies worden de komende jaren gewoon afgewikkeld door de CBG, volgens de daaraan verbonden voorwaarden van de subsidieregeling. Aanvragen die voor 16 december zijn binnengekomen, worden nog behandeld. Uiterlijk 31 december 2018 volgt bericht of een ingediende aanvraag wordt gehonoreerd. Zie voor vragen over het Omgevingsfonds: www.heerlijkbuiten.nl/omgevingsfonds.

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Aanvragen en Besluiten

week 51

Aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen Heeft u een ziektekostenverzekering bij DSW Zorgverzekeraar, aangevuld met een aanvullende verzekering (AV-Standaard of AV-Top)? En heeft u een laag inkomen? Dan is de CAV Midden-Delfland interessant voor u! De gemeente Midden-Delfland heeft, in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar, een extra zorgverzekering samengesteld: de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV). Wat zijn de voordelen van de CAV Midden-Delfland? De CAV Midden-Delfland is gratis. Vanuit de CAV Midden-Delfland krijgt u kosten vergoed die u anders zelf moet betalen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een bril of extra tandartskosten. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de CAV voldoet u aan de volgende voorwaarden: - U woont in Midden-Delfland. - Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. - U heeft niet te veel vermogen, zoals spaargeld of een dure auto. - U heeft een ziektekostenverzekering bij DSW Zorgverzekeraar met een aanvullende verzekering Standaard of Top. Meer uitleg over de voorwaarden vindt u op onze website: www.middendelfland.nl > Voor inwoners > Werk en inkomen > CAV. De CAV Midden-Delfland is gratis U betaalt zelf de premie voor de basisverzekering en de premie voor de AV-Standaard of de AV-Top. De gemeente betaalt de kosten van de CAV Midden-Delfland. Ook nog korting op de premie Als u in aanmerking komt voor de CAV Midden-Delfland krijgt u in 2019 per maand €10,korting op uw premie. Zo bent u voor een lager bedrag beter verzekerd tegen ziektekosten. Veranderingen op 1 januari 2019 Vanaf 2019 geeft de gemeente geen bijzondere bijstand meer voor medische kosten. Verwacht u medische kosten te maken? Maak dan gebruik van de CAV Midden-Delfland. Of breidt uw eigen ziektekostenverzekering uit met een goede aanvullende verzekering. Meer weten? Wilt u meer weten? Of de CAV Midden-Delfland aanvragen? Neem dan contact op met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. U bereikt hen telefonisch via (015) 380 41 11 of via het e-mailadres werkeninkomen@middendelfland.nl. Meer uitleg over de CAV vindt u op onze website: www.middendelfland.nl > Voor inwoners > Werk en inkomen > CAV.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Het brandveilig gebruiken van de kinderopvang aan de Lookwatering 62b, 2635 EA Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0613). - Het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin Wilhelminalaan 40, 2635 HN Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2018-0618). (APV)vergunningen - Evenementenvergunning voor het cultureel Winterfestival Over de Dijk op 2 februari 2019 op de Dijkshoornseweg in Den Hoorn en Delft (18Z.006957). BESLUITEN Uitwerkingsplannen - Op 27 november 2018 is het uitwerkingsplan Hooipolderweg 1, Den Hoorn (gewijzigd) vastgesteld. Dit (gewijzigde) vastgestelde uitwerkingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1842.up18DH01-vg01 ligt met de daarbij behorende stukken vanaf vrijdag 21 december 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het plan is in te zien tijdens kantooruren bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF-document op de gemeentelijke website: www.middendelfland.nl > Actueel > stukken ter inzage. Daarnaast vindt u het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt

www.middendelfland.nl

oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.up18DH01-vg01. U kunt binnen de termijn van de ter inzage ligging tegen het betreffende besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van het college in werking treedt op de dag na het aflopen van de beroepstermijn. Als echter binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere informatie over het uitwerkingsplan kunt u via telefoonnummer (015) 380 42 20 contact opnemen met de heer R.F. Berkers van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving.

Maasland AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Het plaatsen van 336 zonnepanelen aan de Kortebuurt 15a, 3155 EG Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0617). - Het oprichten van vijf woningen op een perceel nabij Boumare huisnummer 19 (3155 PB) in Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0624).

BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Het wijzigen van het gebruik van agrarisch naar de bestemming wonen aan de Commandeurskade 16, 3155 AD Maasland (Z-HZ_WABO-2018-0458). VOORNEMEN TOT BESLUITEN Ontwerpwijzigingsplannen - Het ontwerpwijzigingsplan Herenwerf naast nr. 23 in Maasland ligt met bijbehorende stukken met ingang van 21 december 2018 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Tijdens deze termijn kan iedereen zienswijzen op het ontwerp indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland. De documenten zijn als PDF ook te raadplegen op www.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerpwijzigingsplan op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het wijzigingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart. OVERIGE Meldingen - Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten en beglazingskit van een schuur aan de Westgaag 8a, 3155 DE Maasland (Z-HZ_SLM-2018-0114).


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 20 december 2018

Vervolg Aanvragen en Besluiten

|

5

week 51

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Schipluiden

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

AANVRAGEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen - Het oprichten van een werktuigenberging met opslag aan de Gaagweg 24a, 2636 AJ Schipluiden (Z-HZ_WABO-2018-0620). - Het aanleggen van een dam en een verharde toegangsweg nabij Rijksstraatweg huisnummer 16 (Sectie Q 355, langs de Klaas Engelbrechtsweg) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2018-0623).

(APV)vergunningen - Evenementenvergunning voor de Midden-Delfland Halve Marathon op 23 februari 2019 tussen 13.30 en 16.00 uur met als start- en finishlocatie ’s-Herenstraat in Maasland (18Z.006822).

Regelingen en beleid - Op 7 december heeft het algemeen bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland besloten tot het intrekken van de Algemene Subsidieverordening Recreatieschap Midden-Delfland per 31 december 2018. In het witte deel van deze gemeentepagina vindt u hierover meer informatie.

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

www.middendelfland.nl

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

SWMD zoekt:

De Hooipolder

vrijwilliger vr vluchteling

Diervoeders

Zie www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl

Met spoed gezocht Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

overblijfkracht

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Voor de Mariaschool in Den Hoorn locatie Oranje Nassauplein. Voor 2 dagen in de week de donderdag en vrijdag vanaf 11.55 uur t/m 13.00 uur. U krijgt hiervoor een vergoeding.

Loop eens binnen!

Mocht u dit willen graag contact opnemen met: C. van Leeuwen 015-2614927 vanaf 18.30 uur bereikbaar.

Gezin vraagt eerlijke, nette

TOURCARAVAN Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

te koop voor vakantie

06-11424256

Koop uw

RODE RED NOAMI! bij KWEKERIJ AVANCE Herenlaan 34 - 3155 DC Maasland Voor speciale bestellingen 06-55808548. Iedere dag vers, 24 uur per dag, 7 dagen in de week verkrijgbaar.

Uit de carrousel alleen met pinbetaling.

Stichting Welzijn Midden-Delfland

Publicatie ontwerpbeschikking Wet geluidhinder Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat het voornemen bestaat om hogere waarde(n) geluid vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai. De locatie betreft Burgerweg (naast Herenwerf 23), 3155 DK te Maasland. Zienswijze en inzage De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 21 december 2018 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00535719, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl. Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Midden-Delfland. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

Samen voor een waardevolle herinnering.

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Marjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | www.senz.nu

‘Is er eigenlijk geld voor papa’s uitvaart?’

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

‘Ja, wij hebben gespaard bij De Laatste Eer’

Open nu een deposito bij De Laatste Eer. Geruststellend voor u en uw nabestaanden. Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

begrafenisverzorging

Den Hollander • Alleen begrafenissen • Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

HONDERD JAAR HONDERD HONDERD JAAR JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN Al

• Dag en nacht bereikbaar

30

Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

jaar!

I.v.m. kerstvakanie zijn wij gesloten van maandag 24-12-2018 t/m zondag 6-1-2019

Ook unieke eigentijdse Vergelijkt u onze prijzen gerust eens met die sieraden van nieuwe sieraden.

Vanuit het hart met oog voor detail John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, T 0174 44 46 35

w w w.regenboog u it va a r t.n l

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Cool Control in Maasdijk is een koelhuis met daaraan gekoppeld uitgebreide logisieke dienstverlening. Cool Control voert namens haar klanten product in, stelt haar koel- en rijpingscapaciteit ter beschikking, controleert de kwaliteit en verleent tal van andere diensten. Hierna verzorgt het bedrijf het vervoer naar de afnemers. Cool Control werkt volgens de strengste kwaliteits- en hygiënenormen. Dit concept wordt door de markt zeer gewaardeerd en daarom heet het bedrijf de afgelopen jaren een gezonde groei doorgemaakt. Met 100 vaste medewerkers, aangevuld met flexibele krachten wordt er hard gewerkt om haar posiie in de markt verder te verstevigen. Binnen Cool Control wordt op een zakelijke, flexibele en accurate wijze gewerkt en met elkaar om gegaan. Het is druk bij Cool Control en wij willen het team versterken. Daarom willen wij z.s.m. in contact komen met de juiste kandidaat voor de funcie van:

ACCOUNTMANAGER - exoten / MBO-HBO -

De funcie: Wij zoeken een commercieel/logisieke professional in de binnendienst, die zelfstandig een aantal klanten onder zijn hoede gaat nemen. De uitdaging van jouw klant, wordt jouw uitdaging! Binnen het concept van Cool Control regel jij logisiek alles voor de klant. Van voorraadadministraie, via communicaie tot de voorbereiding van de factuur. Je wordt gedegen opgeleid en je leert in de prakijk alle knepen van het vak.

De wensen: • Een commerciële of logisieke opleiding op MBO/HBO niveau, goed kunnen communiceren en organiseren, een gezond verstand met een goed denkniveau, een kriische blik en grote accuratesse zijn vereist binnen dit vak. • Wij zoeken een prakijkmens in de binnendienst met ervaring binnen vergelijkbaar werk (b.v. transportplanning of een logisieke funcie met veel regelwerk), die goed onder druk kan werken en nooit stopt zonder een oplossing gevonden te hebben. Je beheerst het Engels, dan wel een andere vreemde taal uitstekend. • Dat je naast dit alles een uitstekende collega bent, lijkt ons vanzelfsprekend. Cool Control is een bedrijf waar ambiie gewaardeerd wordt en waar perspecieven voor een loopbaan zijn. Kortom: een perfecte tweede of derde baan voor een jong persoon die verder wil in het werkleven! Solliciteren? Stuur een mail aan Grimbergen Personeelsadviezen: gpa@kabelfoon.nl of bel voor meer informaie: 0653929445 of 0174248441 De juiste kandidaat kan rekenen op een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsbemiddelingsvergunning: CBA/A 93.0720 Lid NVP

Kortom: een zeer interessante baan voor een ambiieus persoon die mee wil groeien in een gezond en vooruitstrevend bedrijf!


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

Overeenkomst getekend De Kreek Wethouder Wendy Renzen en directeur-bestuurder Daphne Pieters van woningcorporatie Wonen Midden-Delfland hebben maandag een overeenkomst getekend

Ongeluk tijdens eerste rijles

voor de bouw van 27 sociale huurwoningen in nieuwbouwwijk De Kreek in Den Hoorn. Het gaat om 24 huurwoningen en 3 huurappartementen. Renzen hoopt dat een deel daarvan voor Kerstmis 2019 al klaar is. De nieuwe woonwijk komt straks

te liggen in een waterrijke en groene omgeving. In totaal komen er 160 woningen, waarvan 64 huurwoningen. Ook zijn er zes goedkope koopwoningen. De woningen krijgen zonnepanelen op het dak, een aansluiting op het warmtenet, maar geen gasaansluiting.

Een ongeluk krijgen tijdens je eerste motorrijles. Dat overkwam maandagavond een leerling op de kruising van de Maassluiseweg met de Koningin Julianaweg in Maasland. Zijn instructeur had een dergelijke onfortuinlijke start in dertig jaar niet meegemaakt. Bij de kruising schrok de man op de lesmotor van een auto en had daardoor de koppeling niet meer onder controle. Hierdoor schoot hij vooruit boven op een paal met verkeersborden erop. De paal brak af. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht. Hij hoefde niet mee naar een ziekenhuis.

Belangrijke nummers

Wethouder Wendy Renzen – van Leeuwen en Daphne Pieters, directeur-bestuurder bij Wonen Midden-Delfland tekenden de overeenkomst. Foto: Hans de Lijser

• Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

Equestrum komt in Den Hoorn Door Koos Hofland

De plannen om in Maasland een internationaal hippisch centrum te realiseren, zijn gewijzigd. Dat wil zeggen: de locatie wordt anders; het centrum komt niet in Maasland, maar in Den Hoorn op een stuk land naast Manege Chardon Midden-Delfland als hoofdstad van de Nederlandse paardensport; het past bij de Cittaslow gedachte. Equestrum wordt volgens de initiatiefnemers een vooraanstaand, internationaal hippisch kennis- en innovatiecentrum. Ondernemers in de paardensportwereld, onderwijsinstellingen en hun studenten, onderzoekers en de overheid werken samen aan professionalisering en innovatie in de paardensport. Vanuit diezelfde gedachte is Lentiz Maasland dit jaar gestart met een

MBO-opleiding paardensport. In de Midden-Delflandse gemeenteraad werden de plannen afgelopen dinsdagavond met grote instemming ontvangen. Alle partijen toonden zich verheugd, zowel met de komst van een hippisch centrum met internationale allure, als met de heroverweging van de locatie. Wethouder Renzen had dan ook een makkelijke avond; zij wees er op dat Equestrum de gemeente veel goeds kan brengen. De bereikbaarheid is goed, er is een bushalte vlakbij, de bossen ter plekke zullen voor het grootste deel behouden kunnen blijven en kunnen zelfs vermoedelijk een rol spelen in onderzoeken van het centrum. Over hoe het betaald moet worden kon ze kort zijn: aangezien het een particulier initiatief betreft, heeft de gemeente geen rol in de financiering.

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 23 december 10.00 uur Oude Kerk: ds. A. van Nierop, Beverwijk. Maandag 24 december 22.30 uur Oude kerk: ds. B. W. J. de Ruyter. Dinsdag 25 december 10.00 uur Oude Kerk: ds. S. Tj. van der Hauw. Woensdag 26 december 10.00 uur RK kerk: ds. B. W. J. de Ruyter, oecumenische viering. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 23 december 9.30 uur: Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia Voorgangers Parochianen Maandag 24 december 16.00 uur: Kerstavond, feestelijke Gezinskerstviering met zang van het Wereldkinderkoor Voorganger Pastor J. Lamberts. 20.00 uur: Feestelijke Kerstnachtviering m.m.v. Let’s Sing Together Voorganger Pastor J. Lamberts Dinsdag 25 december 9.30 uur: Feestelijke Kerstviering m.m.v. St. Caecilia Voorganger Pastor D. Verbakel Woensdag 26 december 10.00 uur: Oecumenische Viering in de R.K. Kerk Voorganger ds. W. de Ruyter Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 23 december 10.00 uur: spreker: de heer Philip van den Berg uit Maasland (m.m.v. zanggroep) Dinsdag 25 december 10.00 uur: spreker: Ariane Kuijvenhoven uit ‘s-Gravenzande Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 23 december 10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest 16.00 uur: Kids Christmas Event met een groot kinderkoor. Kerstfeest voor de kinderen! Maandag 24 december 22.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest, Kerstnachtdienst m.m.v. The New Life Singers Dinsdag 25 december 10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest

|

7

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 22 december Geen viering Zondag 23 december 09.30 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorg. pastoor D. Verbakel. Maandag 24 december 18.00 uur: Gezinskerstviering, Eucharistieviering met kerstspel, m.m.v. de Notenkrakers Voorg. pastor E. Stok 22.00 uur: Kerstnachtviering, Woord- en Communieviering m.m.v. koor Horizon Voorg. pastor H. Berbée Dinsdag 25 december 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het St. Jacobus Dameskoor Voorg. pastoor D. Verbakel Woensdag 26 december 09.30 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorg. pastoor D. Verbakel 11.30 uur: Kindje wiegen Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 23 december 10.00 uur Woudtse kerk: ds. J. M. Aarnoudse, Dordrecht. 19.00 uur De Rijstijn: geen dienst. Maandag 24 december 20.00 uur Woudtse kerk: mevr. ds. B. E. Lamein, Den Hoorn. Dinsdag 25 december 10.00 uur Woudtse kerk: mevr. ds. B. E. Lamein, Den Hoorn. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 22 december 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel. Zondag 23 december 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel. Maandag 24 december 18.00 uur: Gezinskerstviering met zang van het gelegenheidskoor. Voorganger: Pastor J. Lamberts. 22.00 uur: Feestelijke Kerstviering met zang van het koor ‘AnCor’.’ Voorganger: Pastor J. Lamberts. Dinsdag 25 december 11.00 uur: Feestelijke Kerstviering met zang van van het dameskoor ‘Con Amore’. Voorganger: Pastor E. Stok. 14.00 uur: Kindje Wiegen

WhatsApp-groepen inventariseren en krachten bundelen Juist in een tijd waarin de capaciteit van de politie nijpend is, is samenwerking met vrijwilligers onontbeerlijk. Want Buurtpreventie en WhatsApp-groepen zijn uiterst belangrijk in de strijd tegen de criminaliteit. De politie is bezig met een inventarisatie binnen het werkgebied Westland/ Midden-Delfland. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Vanuit de politie wil men sneller kunnen reageren tijdens heterdaadsituaties. Daarom brengt men bestaande WhatsApp-groepen in kaart zodat relevante berichten snel kunnen worden verspreid. “Het gaat puur om éénrichtingsverkeer,” zo meldt de politie. “Wij versturen een bericht maar er kan niet actief een gesprek gevoerd worden. Wil men reageren op een bericht kan men dat doen door te

bellen bij spoed met 112 of geen spoed 0900-8844.” Het oprichten van een WhatsApp-groep is een burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Om sneller en zorgvuldiger te werk te kunnen gaan wil de politie werken met beheerders van WhatsApp-groepen. Mocht er een belangrijke situatie zijn die snel onder de aandacht moet worden gebracht, dan volgt automatisch het verzoek aan de beheerders om het bericht te verspreiden binnen de bestaande groepen in de wijk waar een incident speelt. Melden! De politie is nu op zoek naar beheerders van WhatsApp-groepen en vroeg daarbij ook de medewerking van de Buurtpreventie. Hier geldt duidelijk: samen sterk! Het onderzoek start in Schipluiden en bij gebleken haalbaarheid en efficiëntie willen ze het werkgebied in alle dorpskernen van

Midden-Delfland uitbreiden. Weet jij of er ergens in Schipluiden een buurtapp-groep actief is en kan je daarbij dan ook nog de naam en telefoonnummer van de beheerder doorgeven, dan hoort de

Buurtpreventie dat graag. Natuurlijk kun je zelf ook die contactpersoon zijn! Svp de gegevens mailen naar buurtpreventieschipluiden@ gmail.com Alvast bedankt!

Buurtpreventie en WhatsApp-groepen werken samen.

Foto: GvW-T


8

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

Jarikin bouwt aan de toekomst van Haïti! De Westlandse stichting Jarikin bouwt aan de toekomst van Haïti. We zien scholing als essentiele stap in het verbeteren van de welvaart in dit door natuurrampen geteisterde land. Daarom bouwen we scholen voor jonge mensen én volwassenen. Bouwt u met ons mee?

Helpt u ons helpen? NL68 ABNA 0259147931 tnv Stichting Jarikin te De Lier

Stichting Jarikin kent geen overheadkosten. Elke euro die Jarikin ontvangt, wordt voor de volle 100% in de onderwijsprojecten geïnvesteerd. Jarikin heeft de ANBI-status. Meer informatie: www.jarikin.nl.


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

Dijkshoornseweg 33 • Den Hoorn • Tel.: 015 - 261 72 97 www.kleinwestland.nl • www.fruitschaal.nu

Wilma van naaiatelier Bij de Pomp in Den Hoorn wenst alle inwoners van Midden-Delfland fijne feestdagen en een gezond 2019!

Schilder, behang- en glaswerken

Voor iedereen ijne kerstdagen en een gelukkig en gzond 2019! Lookwatering 52

Schilder, 2635 EA Den Hoorn ZHLookwatering 52 EA Den Hoorn ZH Tel. 015 - 2615013 2635 behang- en glaswerken Tel. 015 - 2615013

E: info@vanbeek-schilders.nl E: info@vanbeek-schilders.nl

Adres: Fluitekruid (naast Makelaardij Van Leerdam) Tel: 0629624731 Zo-ma: Gesloten Di t/m vrij: 10.00 tot 17.30 uur Za: 10.00 tot 14.00 uur

Het BTW tarief voor woningen ouder dan 2 jaar is verlaagd naar 6%. Lookwatering 52

c nh bi e le dk ers sc . h n i l l d we w w . vr a n bs e ae nk b- s. ecehkin -lsdcehrisll .dnelr s . n l

B & B De Droomhut wenst iedereen in Midden-Delfland en daarbuiten fijne feestdagen en een mooi, gezond en gezellig 2019!

Wij wensen u een voorspoedig nieuwjaar!

Slot de Houvelaan 28a, Postbus 24, 3155 ZG Maasland


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

11

Grote en kleurrijke kerstmarkt in Den Hoorn Nog groter en nog mooier dan vorig jaar, zo mag je de kerstmarkt van Den Hoorn wel typeren. Er was van alles uit de kast gehaald en het geheel was bijzonder succesvol. Kunst en Cultuur die de organisatie ter hand genomen had, mag meer dan tevreden zijn! Door Gemma van Winden-Tetteroo Al meteen vanaf het startsein was het lekker druk in Den Hoorn. De markt besloeg een kleurrijk lint vanaf de supermarkt, door de Dijkshoornseweg, over de Hoornsekade tot aan de Hoornbloem. Overal lachende gezichten. Voor de kinderen was er heel veel te doen. Om te beginnen natuurlijk het treintje dat urenlang onvermoeibaar door de straten reed. Een topper! Verder waren er knutselhoeken, vuurtjes van de scouting en de optiek, een draaimolen, voor de kinderen heel betoverend. Tussendoor stonden tal van kraampjes met allerhande kerstwaar, lekkers en leuke hebbedingetjes.

De huizen langs de Hoornsekade waren uitbundig versierd. De kinderen die bij Kunst en Cultuur Den Hoorn muziekles hebben, mochten hun prestaties laten horen. Alle ouders en grootouders stonden bewonderend toe te luisteren. Er stonden nog twee podia opgesteld maar die waren voorbestemd voor de grote musici. Er viel van alles te proeven en te smikkelen. Kortom: je verveelde je niet. Afijn, kijk maar naar de plaatjes, die zeggen genoeg! Foto’s: GvW-T

Adventsviering in Den Hoorn

Mooie prijzen in Den Hoorn

Dankzij besturen en een flink aantal vrijwilligers uit Den Hoorn konden leden van de Katholieke en Protestant Christelijke Ouderenbonden afgelopen maandag genieten van een mooie adventsviering waarin ‘Samen op weg naar Kerstmis’ centraal stond. Voorgangers

Een aantal prijswinnaars èn een aantal ondernemers rond de prijzen. Bij het startsein van de kerstmarkt in Den Hoorn kwamen er allerlei gelukkige prijswinnaars bijeen aan het begin van de Dijkshoornseweg. Zij mochten een krat vol prijzen en cadeaubonnen in ontvangst nemen. Om de prijzen te winnen moest er een puzzel opgelost

waren dominee Barbara Lamain en pastor Jan Lamberts. De samenzang werd begeleid door Hans Nooteboom op de piano. Het was een goed opmaat naar Kerst zo vertelden de ouderen na afloop in de Kickerthoek.

Foto: GvW-T

worden rond Sinterklaas. Dat lijkt alweer lang geleden, zeker met al die Kerstvreugde om ons heen. Coen Fonkert, familie Leemhuis, Jeanne van Paassen, Danny Hoogenboom en Bram van Haeften kunnen de feestdagen alvast goed beginnen!

Bestuur en vrijwilligers van de KBO – PCOB Den Hoorn.

Foto: GvW-T


12

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

“Het voelt echt als een avondje uit!” In het restaurant van Singelhof in Maasland is maandelijks een themadiner. Uiteraard verzorgt Puur en (H)eerlijk ook een heerlijk kerstdiner. De grote zaal zat tjokvol, iedereen wilde hier wel bij zijn. Geen wonder als je het menu bekijkt én ziet hoe de mensen het naar hun zin hebben.

Het team van

Puur & (H)eerlijk wenst u allen

fijne feesdagen en veel gezondheid in 2019

Door Gemma van Winden-Tetteroo Op deze woensdagavond is het extra druk. Op de achtergrond klinkt live kerstmuziek. Het is erg gezellig. Mevrouw Schuiling proost met haar drie vriendinnen. Ze hebben zojuist de verse mosterdsoep genuttigd. Het smaakte voortreffelijk. De dames hebben veel plezier. “Wij vragen altijd of we weer mee mogen,” zeggen de vriendinnen.

Jarig

jk Puur & (H)eerli or ouderen bereid dservice vo verzorgt maaltij producten. met verse streek menu’s Keuze uit twee ig eten gd of kom gezell Warm thuisbezor t van Singelhof. in het restauran smakelijk Maandelijks een levende muziek! themadiner met

Voor meer informatie: 06 272 197 97 info@puur-en-heerlijk.nl

Even verderop zit de familie Simons. Kleindochters Jip en Lotte zijn ook van de partij. De heer en mevrouw Van der Meer zijn er, traditiegetrouw, met hun zoons Robert en Eric. Het is een mooie gelegenheid om maandelijks uitgebreid bij te praten. Een tafeltje verder zitten mensen die elkaar

van het dorp kennen. Ze drinken regelmatig samen koffie. “Ik ben iedere maand jarig en dat vieren wij telkens weer hier met een lekkere maaltijd,” zegt een meneer aan het hoofd van een tafel.

Voorproefje Er is ook een tafel die vooral bezet wordt door mannen. Ze hebben de grootste schik. Bij de damestafel wordt ook heel hard gelachen. “Het samen eten is niet alleen heel erg lekker, we tutten ons lekker op en dit diner voelt dan ook echt als een avondje uit. Zo leuk! En zoals Peter kookt, kunnen wij het niet hoor. We hebben nog wel een plekje over, ga lekker zitten kind.” Haha, het klinkt verleidelijk maar ik ga toch maar door met mijn interview. Jo Valk: “We vinden het heerlijk. We hoeven zelf geen boodschappen te doen en schuiven zomaar aan. Het is altijd vers met veel streekproducten. Dat wordt gewaardeerd. We boeken een maand van tevoren want we willen het niet missen hier. Kunnen we mooi uitrusten na een middagje ingespannen bridgen.” Het is duidelijk; de maaltijdvoorziening voorziet in een behoefte. En de gasten hebben alvast letterlijk een voorproefje van Kerst te pakken.

De gasten genieten met volle teugen van het Kerstdiner.

Foto: GvW-T

CDA Midden-Delfland wenst u goede feestdagen en een geznd en gelukkig 2019!


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

rk basisschool

boerenZuivel

puur, lekker en dichtbij

De melkveehouders van Delflandshof wensen alle inwoners goede feestdagen en een gezond 2019!

IJSCLUB VLIETLAND SCHIPLUIDEN Het bestuur van IJsclub Vlietland wenst alle leden, de vele vrijwilligers en allen die de ijsclub een goed hart toedragen

Voor het behoud van Midden-Delfland bevelen wij onze zuivelproducten van harte aan.

Puur, lekker en dichtbij. Daarnaast zorgen we met onze toepassing van kringlooplandbouw voor een uiterst lage footprint van de zuivelproducten. Samen bewust zorgen voor de toekomst van Midden-Delfland! U vindt onze duurzame (karne)melk, yoghurt en boter bij de volgende ondernemers: In Den Hoorn bij Plus van Leeuwen, Keurslagerij Van Geest In Schipluiden bij Albert Heijn Buckers, Farm I See In Maasland bij Albert Heijn Maasland, John Thebes Grofa Shop, Hoeve Bouwlust

prettige feestdagen en een gezond en sportief 2019 We sluiten een bijzondere periode af! Na meerdere jaren van onderhandelen met de gemeente Midden-Delfland is een langdurende periode van zekerheid bereikt. De ijsclub met haar 5.600 leden kan op basis van een 50-jarig erfpachtcontract voortgaan op de huidige locatie. Wij danken allen die aan dit resultaat hebben bijgedragen. We hopen, ijs en weder dienende, het nieuwe jaar te beginnen met een mooie winterperiode, waarin ieder weer mag genieten van echte Hollandse winterse taferelen!

Vanille Yoghurt

Aardbeien Yoghurt

Nu o ok: karnemelk! 1783_VA_Flyer_Delflandshof_blanco.indd 1

Yoghurt

Volle melk

Duurzame zuivel

09-10-18 10:47

13


14

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

20% op Little Lo 20% op Little Hedonist 30% op Carlijn Q

OP ALLE KINDERKLEDING

k Het team van Primera Den Hoorn wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2019 toe.

Extra openingstijden 23 dec 10.30 - 17.00 24 dec 9.00 - 16.00

Op zondag 23 december en zondag 30 december zijn wij extra geopend van 10:00 - 17:00 uur voor uw kerstcadeaus en oudejaarsloten.

Lifesty le planten, cadeaus, , & kofiekids,

Dijkhoornseweg 31 • Tel. 015 - 261 47 60 • www.primera.nl

…even naar Primera

30% op Small Rags

OPeN: di t/m vrij vaN 09:00 tOt 18:00 & za vaN 09:00 tOt 17:00

DIJKSHOORNSEWEG 4, 2635 EP DEN HOORN

WWW.ZOESCONCEPTSTORE.NL

It is the season to sparkle Onze (aangepaste) openingstijden in december: OOG VOOR OGEN

estdagen wenst u heel fijne fe op 2019. en een heldere kijk het hele Uiteraard staan wij r met jaar weer voor u klaa e en onze advies, goede servic producten. Dijkshoornseweg 35, Den Hoorn T. 015 - 7112646 • www.oogvoorogen.nl

Vrijdag 21/21/2018 9.00-20.00 uur Zaterdag 22/12/2018 9.00-17.00 Zondag 23/12/2018 10.30-17.00 uur Maandag 24/12/2018 9.00-17.00 uur Maandag 31/12/2018 9.00-17.00 uur 1e Kerstdag: gesloten 2e Kerstdag: gesloten Nieuwjaarsdag: gesloten Op alle andere dagen zijn we doordeweeks open van 9.00-18.00 en op zaterdag van 9.00-17.00. Vier Kerst met aandacht voor elkaar én jezelf! Bij D.I.O. Vitaal vind je de mooiste geschenken in diverse prijscategorieën en voor jong en oud. We helpen je daar graag bij en pakken het natuurlijk feestelijk in!

Wij wensen iedereen hele gezellige feestdagen en een gelukkig, gezond en vitaal 2019!

DROGISTERIJ | PARFUMERIE

Dijkshoornseweg 6 Openingstijden: 2635 EP Den Hoorn ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur 015 - 257 35 47


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

15

Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar ‘Christmas, the most wonderful time of the year’ dat geldt gelukkig voor heel veel mensen. Maar niet voor iedereen. Juist tijdens de feestdagen kan het gemis van iemand die je lief was, heel hard binnenkomen. De dood houdt geen rekening met feestdagen. Hoe intens verdriet kan zijn

Door Gemma van Winden-Tetteroo “Om een bruiloft voor te bereiden, trek je minstens een jaar uit. Een hoogtepunt in het mensenleven. Maar als iemand overlijdt, zeker als het onverwacht is, dan heb je maar een beperkt aantal dagen. Een korte periode waarin je het beste van jouw dierbare naar voren wilt laten komen. Toch zijn er, naast verdrietige, ook bijzondere en mooie momenten in de dagen voor het afscheid.” Marjolein is uitvaartondernemer en zij doet haar werk met hart en ziel. Van haar wordt verwacht dat zij het bijna onmogelijke mogelijk maakt: een afscheid verzorgen waar de nabestaanden met een warm hart aan terug denken en verder mee kunnen. De dood is altijd in haar leven. Als uitvaartondernemer moet je je afstemmen op het gezin. “Nooit oordelen. Dat leer je. Achter elke voordeur schuilt een verhaal.” Marjolein is, samen met haar team Marian, Annemieke en Joke, altijd bereikbaar. Ook met Kerst.

ervaart Marjolein Haalmeier Mooi uit Maasland vrijwel dagelijks. “Maar vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar.”

Dat er soms weer iets moois kan groeien na een afscheid, bewijst het verhaal van Anneke van der End en Freek Goos. Beiden verloren hun partner in 2014 maar inmiddels hebben zij elkáár gevonden. Via de Herinneringsavond van Senz.”Het klinkt gek maar die laatste maanden samen waren de mooiste van ons 44-jarig huwelijk,” zegt Anneke (68). Zij verloor op 12 mei 2014 haar echtgenoot aan een hersentumor. Sjaak was een stoere man, wel heel gesloten. “Dat was moeilijk. Bij het slecht nieuwsgesprek op 25 november 2012 kreeg hij nog zes weken. Hij liet een euthanasieverklaring opstellen. Sjaak wilde alles regelen. Ook zijn uitvaart. “Oké,” zei ik, “het is jouw feestje.” Ja echt, je wordt cynisch! Daarna werd ik zo verdrietig. Sjaak zei: “Jank maar, dan hoef je als ik dood ben niet meer zoveel te huilen.” Klinkt bizar hè, maar we leefden er naar toe ondanks het feit dat je uiteindelijk toch nog 18 maanden op je tenen loopt. Sjaak wilde iedere dag visite en ging eigenlijk alleen nog de deur uit om naar ons kleinkind te kijken bij de korfbal. De tumor veranderde Sjaak enorm, hij werd boos om niks. Gelukkig kreeg hij medicatie die de druk op zijn hersenen verminderde. Binnen een aantal dagen had ik mijn eigen Sjakie weer terug.”

Anneke en Freek zijn dankbaar dat zij elkaar gevonden hebben. Zelf werkte ik bij TNO en ik zou eerder stoppen met werken. Jorien kreeg chemo en dat sloeg goed aan. In 2014 moest zij voor de laatste controle. Zij had last van maagpijn dus dat werd onderzocht. Haar darmen bleken genezen maar daags voor haar 66e verjaardag kreeg zij te horen dat ze slokdarmkanker had, vermoedelijk met uitzaaiingen. Toen we het ziekenhuis, háár ziekenhuis, uitliepen zei Jorien: ‘Ik wil daar nooit meer naar binnen.’ Ik kon haar dat niet beloven, wist niet wat de toekomst brengen zou. Op de parkeerplaats stond een uitgebloeide paardenbloem. Die hebben we samen uitgeblazen. Mijn bijnaam voor haar was Pluis.”

Praten Thuisgekomen vroegen Jorien en Freek zich af wat er nog mogelijk was. “We zijn op vakantie gegaan en hebben nog zoveel mogelijk van het leven gemaakt. Haar strijd duurde negen maanden. We hebben naar het afscheid toegeleefd en konden overal over praten. In onze verkeringstijd was ik veel op zee en schreven we elkaar lange brieven. Misschien ook daardoor hadden wij altijd een heel goed geestelijk contact. In die negen maanden hadden wij sámen al een stuk rouwverwerking. Alleen die aftakeling, die vond ik verschrikkelijk. Er was niets meer van haar over. Toch wilde ze bijvoorbeeld, hoe rottig ze zich ook voelde, haar wenkbrauwen nog bijtekenen; daar hebben we samen om gelachen.”

Afscheid

Rijst

Anneke moet even haar tranen bedwingen, kijkt naar de foto van haar overleden echtgenoot en zegt dan: “Het was zwaar. We hadden nachtverpleging want ik sliep niet meer. In april heb ik zelf vier dagen in het ziekenhuis gelegen vanwege hartproblemen. Ik had veel steun aan mijn buren. Sjaak wist toen niet meer waar ik geweest was. Ik zag er zo tegenop als hij thuis zou overlijden. En toch is dat gebeurd. ‘Ik hoef toch niet weg?’ vroeg hij. De gewaarschuwde ambulancebroeders hebben hem daarom alleen naar beneden gebracht waar wij een rustige plek voor Sjaak gecreëerd hadden. Daar is hij uiteindelijk overleden.”

Jorien is nooit meer terug geweest in het ziekenhuis. Freek kreeg hulp van goede vrienden maar kon heel veel zelf. Ook het huishouden. Dat gaf Jorien rust. “Ik wilde ook de uitvaart regelen maar dat vond Jorien nog een stap te ver. Later is Marjolein van Senz Uitvaartbegeleiding toch op bezoek geweest. Zij bleek mijn vrouw uit het medische veld te kennen. Uiteindelijk hebben we alles met elkaar geregeld en dat is rijkdom. Ik vond het mooi als Jorien haar trouwjurk in de kist zou dragen. Ze heeft de jurk zelf nog gewassen want ze wilde er wel netjes bijliggen. We hebben gelachen om de rijstkorrels die nog in de jurk verstopt zaten.” Ze hielden samen de regie. Jorien bleef thuis. Maar na 42 jaar huwelijk moest Freek op 30 december 2014 zijn grote liefde voor altijd loslaten.

Pluis Anneke vertelt haar verhaal aan dezelfde tafel als waar Freek Goos (71) zit. “Er is hier wat afgehuild. En gelachen!” zegt Freek. “Mijn vrouw Jorien werkte op de recovery van het Vlietlandziekenhuis. Zij was verpleegkundige. In 2009 was er darmkanker bij haar geconstateerd.

de dame die aan een tafeltje stond of zij het ook zo’n waardevolle avond gevonden had. Hij kreeg geen antwoord. Anneke: “Mijn zoon vond dat onbeleefd van mij. Maar ik wilde helemaal geen vreemde man in mijn buurt. Ook later niet toen we elkaar weer tegenkwamen tijdens vrijwilligerswerk voor de kerk. Ik was niet op zoek en ging hem ontlopen.” Totdat ze door het toeval naast elkaar kwamen zitten bij een maaltijd die door de kerk georganiseerd was. “Toen raakten we aan de praat en langzaam, heel langzaam, kwam daar een vlammetje en later een vlindertje.” Zij leerden elkaar steeds beter kennen en er ontstond iets moois. Ze kunnen samen huilen, herkennen het verdriet. Ze noemen zich gekscherend het Senz-setje. “Ook onze wederzijdse kinderen en kleinkinderen kunnen goed met elkaar opschieten. Toch is het een hele stap die je zet als je samen gaat wonen,” zegt Freek. “Tot de dood ons scheidt, durven we dat weer aan?” Elke avond branden zij kaarsjes bij de portretten van Sjaak en Jorien die naast elkaar staan op een kastje in hun huiskamer. “Wij zijn rijk in het geestelijke,” zegt Freek die inmiddels in de kerk voorganger is bij uitvaarten. Binnenkort mogen Anneke en Freek samen Kerst vieren. “Wij zijn ongelooflijk dankbaar dat wij, mét de herinnering aan Sjaak en Jorien, weer gelukkig mogen zijn.”

Kaarsen Anneke en Freek gingen allebei naar de eerste Herinneringsavond die Senz had georganiseerd in november 2015. Na afloop vroeg Freek aan

Foto: GvW-T

Marjolein Haalmeijer: ‘Vreugde en verdriet liggen vaak dicht bij elkaar’.


16

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

Gulle prijzen voor de winnaars Sinterklaaswedstrijd Ook de ondernemers van Schipluiden hebben weer flink in de buidel getast om een mooie verzameling prijzen beschikbaar te kunnen stellen voor de winnaars van de Sinterklaaswedstrijd. Tijdens de intieme kerstmarkt op zaterdag 15 december werden

Kinderkoortje zingt kerstliedjes in de Dorpskerk

winnaars in de spotlights gezet. De hoofdprijs, een mand met € 500,- aan cadeaubonnen van alle deelnemende winkeliers, werd namens de uiteindelijke winnaar opgehaald. Hopelijk een mooie opsteker in de donkere dagen voor Kerst!

Sfeervolle kerstliedjes in de Dorpskerk.

Cadeaubonnen en veel andere prijzen voor de winnaars!

In de prachtige Dorpskerk van Schipluiden zal op 23 december een concert verzorgd worden door het Kids Christmas Event, een kinderkoortje dat vol overgave aan het repeteren is om straks een mooi repertoire ten gehore te brengen.

Foto: GvW-T

De kinderen zingen op deze zondagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur allerlei leuke en ontroerende kerstliedjes. Ook komt ‘Oma Kniertje’ om een heel bijzonder verhaal te vertellen. Iedereen is van harte welkom aan de Dorpsstraat in de Dorpskerk.

Intieme Kerstmarkt in Schipluiden De Kerstmarkt van Schipluiden was dit jaar weer, net als vroeger, op en rond het pleintje bij de Dorpskerk. Intiem maar heel gezellig. Voorafgaand kon men aan de wandel langs figuranten uit het kerstverhaal.

men uiteindelijk in een stalletje terecht waar Jozef, Maria en het kindje Jezus waren. Daarna ging de tocht naar het gemeente waar de drie wijzen (!) te vinden waren. Uiteindelijk kwam men bij de herbergier uit, vlakbij de Kerstmarkt. Bij iedere locatie kreeg de groep, die vergezeld was van een gids met een ster, een stukje van de puzzel die uiteindelijk het hele kerstverhaal compleet maakte.

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Samen De wandeling begon bij het oude gemeentehuis waar een Romeinse heraut de mensen toesprak. Daarna ging de tocht via de Jozefschool, het tuinhuis van Jan Holtkamp en de Dorpshoeve. Onderweg de ontmoeting met tal van bekende figuren én echte schaapjes. Via Indigo kwam

“We zijn heel tevreden, zowel de wandeling als de Kerstmarkt trok lekker veel mensen, ondanks de snijdende kou,” zo vertelde de organisatie. In de Dorpskerk zong een kinderkoor en het was heerlijk warm in het monumentale gebouw. Bij de kerstmarkt zelf

Rijwielhandel Van den Bosch wenst iedereen fijne feestdagen, veel gezondheid en veel fietsplezier in 2019!

Dorpsstraat 11 • 2636 CC Schipluiden

zong Jack in the Box de kerststerren van de hemel. Op de Kerstmarkt waren o.a. diverse kraampjes met koopwaar waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Er werden kaartjes verkocht voor Hutspot, het culturele evenement in januari. Er zijn overigens nog kaarten verkrijgbaar! Kerststukjes verwisselden van eigenaar. “Dankzij de medewerking van velen,

de sponsoring van een aantal ondernemers en het enthousiasme van allerlei mensen is het een leuke, gezellige Kerstmarkt geworden. Dat komt onze saamhorigheid alleen maar ten goede. Een mooie aanloop naar Kerstmis.” Foto’s: GvW-T


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Wij wensen iedereen een gezond en succesvol 2019

Sfeervolle en lekkere stollen, kerstkransen, tulbanden en als klap op de vuurpijl: onze oliebollen en appelflappen! Ons streven is kwaliteit geven! Wij wensen u allen Prettige Kerstdagen en Gezond 2019. Bakkerij-Theeschenkerij THEO HOEK Dorpsstraat 29, 2636 CE Schpluiden Tel. 015-380 81 19 www.bakkerijtheohoek.nl

De fractie van de ChristenUnie wenst u Prettige kerstdagen en een gezegend 2019. Dat het licht van Christus in u zichtbaar mag worden.

Is jouw volgende halte ook bij MORRIS? Wijziging openingstijden Vanaf 1 december 2018 sluit ons kantoor op vrijdag om 12.00 uur. De overige werkdagen blijven we open tot 13.00 uur.

Wij helpen je graag!

Openingstijden tijdens de feestdagen Op maandag 24 en 31 december gaan wij om 13.00 uur dicht. Op 25, 26 december (kerstdagen) en 1 januari (nieuwjaarsdag) is het kantoor de hele dag gesloten. Vanaf woensdag 2 januari staan we u graag weer te woord. Voor spoedeisende zaken kunt u ons natuurlijk altijd bellen. U wordt dan doorgeschakeld naar Pricon die u verder helpt.

Wonen Midden-Deland wenst alle huurders en relaties gezellige feestdagen en een mooi 2019! www.wonenmd.nl • tel. 010-5925093

morrismakelaardij.nl | 015 - 76 18 128 | info@morrismakelaardij.nl aankoopbemiddeling | verkoopbemiddeling | taxaties | advies

17


18

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

OGP wenst iedereen een groene kerst en een duurzaam 2019

Het hele team van Keurslager Van Geest wenst u smakelijke feestdagen en veel gezondheid voor 2019 Onze aangepaste openingstijden rond de feestdagen zijn: zaterdag 22 december: 08.00 - 15.00 uur zondag 23 december: 12.00 - 17.00 uur maandag 24 december: 08.00 - 16.00 uur Eerste Kerstdag: 11.00 - 12.00 uur uitsluitend voor het ophalen van uw bestelling Tweede Kerstdag: gesloten

Uw eigen Keurslager!

Van Geest, keurslager Dijkshoornseweg 21, Den Hoorn Tel. 015-2614771 www.vangeest.keurslager.nl

Plus van Leeuwen wenst u fijne,

Het allerbeste voor

2019

sfeervolle en smakelijke feestdagen en een goed, gezond en gezellig 2019

Natuurlijk staan wij volgend jaar weer voor u klaar! In onze supermarkt of in onze eigen bakkerij. Let op de oliebollenaanbiedingen in de krant van volgende week! Mooie invulling voor een heerlijke jaarwisseling!

Kindercentrum ’’tt Kickertje wenst u fijne feestdagen!

Van Leeuwen / Leeuwenberg 1 // Den Hoorn

Lekker Lekker fri

• 4• stokje 4 sto • 4• hamb 4 ha • 4• BBQ4 BB


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gedicht

Moeders kerstbrief

|

19

De kerststal die twéé evacuaties overleefde

Lieve Jan, het is weer Kerstmis ‘k Zit met vader nu alleen. De krib staat op haar oude plaatsje, Zooals ieder jaar voorheen. Maar wij voelen ons zoo eenzaam, Wij ontvangen zelfs geen brief. Wat of dit voor ons wil zeggen, Begrijp jij zeker… jongen-lief Samen gaan wij naar de Nachtmis, Zooals alle jaren, Jan. Maar wanneer je samen thuis komt Is van vreugd geen spraken van. Telkens denk je aan je jongen De jongste knul van je gezin Dat voor jou veel wordt gebeden Och, dat denk jij je wel in. Wij hadden Kerstmis willen vieren Als jij in ons midden was Met konijnenbout op tafel Zoiets komt nu wel van pas Een bruine en ‘n wit gevlekte Ieder van een pond of tien… Maar dat zou te mooi geweest zijn Zooiets zal je altijd zien! Dag’lijks als de post voorbij gaat Denk ik telkens weer aan jou. Want als jij maar hier in huis was Voelde je geen zorg of kou. ‘k Heb menig traantje al gelaten Gedurende j’afwezigheid En voor je welzijn steeds gebeden.. Vier jaren zijn we je al kwijt. Als deze brief je mag bereiken De Kerstbrief van je moeder Jan Dank God dan op je bloote knieën Dat ik voor jou nog bidden kan. Blijf toch zoo je steeds geweest bent, Dan kan ik trotsch zijn op mijn zoon Meer wil ik niet van jou vragen Geef je moeder dit als loon!

Piet Langeslag bij de kerststal uit 1936.

De huizen en de straten

Door Gemma van Winden-Tetteroo

zijn vrolijk versierd. Overal zijn lichtjes te zien. Het is bijna Kerst. Een prachtig feest. Het is voor de meeste mensen een tijd van gezelligheid, familie en samenzijn. Met soms prachtige

Uit de krant van december 1944

Foto: GvW-T

verhalen. Zo hebben Piet en Babs Langeslag uit Schipluiden een vrijwel puntgave kerststal uit 1936. Toch heeft de kerststal veel meegemaakt.

In het knusse huis van Babs (77) en Piet (81) Langeslag komt in december een oude doos van zolder. ‘5 Dec. 1936’ staat erop. Er zit een prachtige kerststal in met alles er op en er aan. Maria in een blauw gewaad, Jozef draagt een lang leren timmermansschort en het kindje Jezus ligt er vredig bij. Er zijn schaapjes en herders, engeltjes en drie koningen die geschenken komen brengen. Er is zelfs een klein houtvuurtje waarboven een keteltje hangt. De kleuren van de beeldjes zijn ontroerend fragiel. De ouders van Piet trouwden in mei 1931. Een jaar voordat Piet geboren werd, kwam de kerststal in huis. “Hij is dus altijd onderdeel van mijn leven geweest.” De figuurtjes in de stal spreken tot de verbeelding. “Mijn schoolvriendjes vonden de stal prachtig, ze kropen er bijna in!”

Evacuatie Piet werd geboren in Hoek van Holland. In 1940 toen de oorlog uitgebroken was, moest het gezin met vier kinderen opeens evacueren. Via ‘s-Gravenzande en Delft kwamen ze uiteindelijk in Schipluiden terecht waar vader Jo directeur van het distributiekantoor was. Vader zat in het verzet. Hij bracht Joden onder bij boeren en via zijn werk zorgde hij voor etensbonnen voor de onderduikers. Op 24 januari 1944 ging het fout. Jo ging melk halen aan de Rijksstraatweg en zou bij pastoor Theissen op de pastorie van Hodenpijl wat bonnen afleveren. Op de heenweg zag Jo een auto staan. Hij besloot door te lopen. Toen hij terugkwam, stond de auto er nog. Toch belde Jo aan. Op datzelfde moment werd de pastoor naar buiten gevoerd. Hij was opgepakt wegens het verstoppen van mensen. Ook Jo werd gevangen genomen. Hij had nog net de gelegenheid zijn bonnen onder een kast te stoppen.

Op de vlucht Moeder Langeslag was intussen doodongerust omdat haar man zo lang wegbleef. Toen Jo onder bewaking van een Duitser thuiskwam om wat op te halen, wist moeder hoe laat het was. Helaas werd de Jodin die in huize Langeslag onderdak had, ook gevonden en meegenomen. Ze hebben nooit meer iets van het meisje gehoord. Moeder begon een novene (een gebed van negen dagen. red) voor een veilige terugkeer van haar man. Jo stond na een week thuis op de stoep. Hij was vrijgelaten op voorwaarde dat hij twintig Joden zou uitleveren. Zo niet, dan zou het gezin naar Polen gestuurd worden. Die nacht besloot de familie zelf onder te duiken. Ze lieten alles achter. Via via kwamen ze in Noord-Holland terecht op de pastorie bij heeroom Stefan Linthorst, broer van moeder Langeslag. Pas na de oorlog keerden ze terug naar Schipluiden. Hun huis was bezet geweest door Duitsers, Engelsen en een Schipluidense familie. Al hun spullen waren weg. Achteraf bleek dat leden van het verzet het grootste deel van de inventaris op de zolder van het gemeentehuis hadden ondergebracht. Ook de kerststal.

Traditie Vader overleed in 1949 aan de gevolgen van tbc die hij in de oorlog opgelopen had. Toen Piet in 1966 trouwde met Babs van der Arend gingen zij in het ouderlijk huis in Schipluiden wonen. Moeder was naar een verzorgingshuis gegaan. Ook Piet en Babs zetten de traditie voort en gaven jaarlijks de kerststal een ereplaats. Toen ze tweemaal verhuisden ging de doos uit 1936 mee. Hun vier kinderen mochten een eigen kerststal uitzoeken toen zij het huis uit gingen. Als straks met Kerst de hele familie weer bijeen is, zal de oude kerststal nog steeds centraal staan. “Ik hoop dat ie uiteindelijk bij de volgende generatie Langeslag terecht komt. Het blijft een dierbaar familiebezit!”


20

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

Een fijne kerst en een voorspoedig 2019! Ook in het nieuwe jaar werken we graag met u samen om het

Gemeente Midden-Delfland

oude te koesteren en het nieuwe te omhelzen. Zo blijft het open

Anna van Raesfeltstraat 37

en groene Midden-Delfland een fijne gemeente om in te leven.

2636 HX Schipluiden (015) 380 41 11

Fijne dagen!

gemeente@middendelfland.nl www.middendelfland.nl

Het college van burgemeester en wethouders en de medewerkers van gemeente Midden-Delfland Volg ons op: Meer weten over goed leven in Midden-Delfland? Kijkt u dan op www.middendelfland.nl en www.cittaslow-nederland.nl

VVD ’s-Prinsensingel 2a Maasland - www.vdkraan.nl

Midden-Delfland

Wij wensen u fijne dagen en een gezond en succesvol

2019

wenst u prettige feestdagen

Fijne feestdagen en een inspirerend 2019 B&B Rechthuis van Zouteveen

een gelukkig

2019 Vlaardingsekade 57, 2636 BD Schipluiden T 015 - 2611454 • M 06 - 25402201 Email: info@benbrechthuis.nl www.benbrechthuis.nl

1

Kaarten van het mooie Midden-Delfland overal verkrijgbaar! We zijn trots op ons prachtige gebied en daar willen we anderen ook graag in laten delen. Daarom zijn er in alle dorpen heel veel verschillende kaarten van Midden-Delfland te koop. Winterkaarten en zomerkaarten, kaarten met- en zonder teksten. Cadeaulabeltjes, panoramakaarten en zelfs een paar historische plaatjes. Kortom: hiermee kunt u voor de dag komen!

106

U vindt de kaarten in Schipluiden: bij Albert Heijn Buckers, Farm I See en Akkerleven In Maasland: bij Bloei, Bij de Buurvrouw en bij Hoeve Bouwlust In Den Hoorn bij Plus van Leeuwen en Dio Vitaal. De historische kaarten van Den Hoorn zijn ook te vinden bij Andrea’s tafel en Slijterij Berkhout

102

Geniet van het mois dat je zomaar aangereikt krijgt... 108

Winter

Aan het einde van het jaar laen de bomen hun ladeen valen en de zon gaat eerder onder. ’s Morgens vroeg zorgt de ochtendnevel vor een srookjesachtig schouwsel. Het kwik daalt en de loedruk van de schaatsliehebes stijgt. Wordt dit een stenge winter? Kennes ruiken de veranderingen in de lucht. Zij snuiven de koude droge bries op en zien de ganzen in V-vorm naar het weten uitwijken. Dan gaat het echt vriezen. Vorzichtig wordt het ijs getet. Als de vort dorzet komen daar de eete schaatses over de Vlaaringervaart. Met robuuste slagen gaan zij eendrachtig over de zetende jonge ijsvloer terwijl het unieke geluid van rotesteend natuurijs krakend vor hen uitrolt. Een land bevriet, een volk ontdoit...

‘t Woudt Miden-Delland © Gemma van Winden-Tetero

© Maassluise Courant - www.thuisbladen.nl

VlaadingervaartMiden-Delland: © Gemma van Winden-Tetero

106


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

21

Kerstbrunch AH

‘Dit is een verrijking voor ons oudere mensen!’

Zelfs de operationeel manager wilde dit niet missen.

Het hele gezin Buckers samen met opa en oma.

Voor een select gezelschap gingen de winkeldeuren afgelopen zondagmorgen even heel vroeg open. Bij Albert Heijn Buckers Schipluiden staat midden in de winkel een heel lange tafel feestelijk gedekt. Allerlei mensen schuiven aan voor deze special Ouderenbrunch! Door Gemma van Winden-Tetteroo Al vanaf het begin dat René Buckers de supermarkt van Schipluiden overnam, krijgen de ouderen van Schipluiden én Den Hoorn een bijzondere behandeling. Iedere dinsdagmorgen worden ze prinsheerlijk opgehaald met een busje. In de winkel staat de koffie bruin en er is altijd iets lekkers bij. Gewoon, voor de gezelligheid. Trudy en René genieten zelf ook van deze wekelijkse visite. De club ouderen wordt steeds groter. Geen wonder als je zo gezellig in de watten gelegd wordt. Na de koffie doen de senioren op gemakje boodschappen en dan sjouwen de werknemers van de winkel de inkopen in de bus en brengen zij hun gasten weer netjes thuis.

Vrolijk “Met het oog op Kerst wilden we iets extra’s doen. Er zijn zoveel mensen eenzaam rondom de feestdagen. Daarom besloten we niet alleen onze gasten van de dinsdagmorgen uit te nodigen maar ook hun familie of mantelzorger. Iedereen mocht een paar mensen meebrengen

Foto’s GvW-T

en kijk eens hoe gezellig het is!” Dat klopt. Het is een vrolijk gezelschap dat tussen de Bonusaanbiedingen, de shampoo en de pakken koffie een plaatsje heeft gevonden. Het is duidelijk dat iedereen het leuk vindt. “Mijn buurvrouw wilde eerst niet gaan, ze zag er zo tegenop. Toen heeft ze mij meegevraagd en kijk eens hoe ze het naar haar zin heeft!” zegt een vrij jonge vrouw. Een klein stukje verder zit een oma ongelooflijk te genieten samen met haar dochter en twee kleindochters.

Een gezellige lange tafel en gezellige bediening!

Verrijking De gasten werden eerst getrakteerd op soep, ragout en de meest lekkere broodjes met overheerlijk beleg. “Dit is nog lekkerder dan straks het kerstmaal zelf,” zegt een oudere weduwnaar die geanimeerd zit te praten met de mensen naast hem. Hij schenkt nog een glas streekzuivel in. “Van Delflandshof!” zegt René. Tja, van eigen bodem smaakt uiteraard nog lekkerder. Mevrouw Irene Quitz wordt wekelijks in Den Hoorn opgehaald voor de boodschappenservice. “Ha ha, ja sinds ik het in de Schakel las, ben ik steeds geweest. De allereerste keer zat ik bijna een uur te wachten na afloop hier voorin de winkel. De regiotaxi kwam niet opdagen. Toen meneer Buckers dat hoorde, heeft hij me hoogstpersoonlijk thuis gebracht. En sindsdien komt het busje ons ook in Den Hoorn ophalen. Ik vind het geweldig. En zet er ook maar bij dat we deze brunch ontzettend waarderen. Het is echt een verrijking voor ons oudere mensen, die warmte en die service.”

“Weet je hoe leuk dit is?”

Dit bedoelen we Zelfs de wijnleverancier loopt druk heen en weer met verse koffie. “Toen ik hoorde dat René en Trudy dit gingen organiseren heb ik meteen aangeboden om te komen helpen. Zij zijn hartstikke sociaal, dat mag je best eens opschrijven. Ze doen het ook zonder commerciële bijbedoelingen.” Tja, kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Opa en oma Buckers hebben ook een plek gekregen aan de lange tafel. Het is duidelijk dat ze het naar hun

zin hebben. En halverwege zit de operationeel manager met zijn vrouw. Als hij na afloop de winkel verlaat zegt hij: “Kijk, dit is wat wij bedoelen vanuit Albert Heijn. Dat lukt nog niet overal maar hier wel. We zijn ontzettend trots op Albert Heijn Schipluiden.” Wat verderop in de winkel doen de gasten meteen even hun boodschappen voordat de deuren voor alle klanten open gaan. Het was een geweldig feestje op deze mooie zondagmorgen, waar iedereen blij van werd!

Het hele personeel van Albert Heijn Buckers Schipluiden wenst u fijne en smakelijke feestdagen. Voor 2019 wensen wij u gezondheid en geluk. Uiteraard staan we graag weer allemaal voor u klaar!


22

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

Bloemsierkunst Bloei uit Maasland wenst iedereen mooie feestdagen en een heel gezond en fleurig 2019!

Bloemsierkunst bloei Huis te Veldelaan 2, 3155 SE Maasland tel. 010 - 5902824

Het team van E.J. van der Meer Elektrotechniek wenst u allen ijne en waardevolle feestdagen en een gezond en veilig 2019! E.J. van der Meer ‘s-Herenstraat 55 3155 SL Maasland Telefoon: 010 592 8105 info@ejvandermeer.nl

De Karperhoeve voor paardrijlessen, pensionstalling, kinderfeestjes, vergaderingen op de boerderij, huifkartochten, boerenlunches, handwerklessen en allerlei andere activiteiten. Wij wensen iedereen waardevolle Kerstdagen en veel gezondheid en geluk in 2019! Zuidbuurt 5 • www.karperhoeve.nl 010 - 591 14 54 • 06-24136316

& goed d wonen, goed recreëren oe "G a mm ra og pr t he t Me n de jaar voor het eerst mee aa onderwijs" deed D66 dit gen in Midden-Delfland. gemeenteraadsverkiezin igd in de lokale j nu ook vertegenwoord wi n zij un ste uw zij nu, nk Da twoord op de vragen van an we en ek zo u t Me . ad gemeentera st. en met oog op de toekom met de inzichten van nu n, ten wisselen? Meedenke ch da ge n va p er rw de on Wilt u over een bsite t ons in contact. Op de we me n da m Ko ? en rd wo lid s. dt u onze contactgegeven middendelfland.d66.nl vin

www.bohtlingk.nl

Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2019

Gevelrenovatie

HUISMAN B.V. Telefoon 0174-51 51 18 | info@huismangevelrenovatie.nl

Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar. ◆ Voegen uithakken | ◆ Gritstralen | ◆ Voegen | ◆ Impregneren

Vraag vrijblijvend een offerte aan Oud Camp 17, 3155 DL Maasland


20 december 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

23

Lichtjesfeest Maasland: sfeervol als altijd! Het Lichtjesfeest in Maasland heeft in de loop der jaren een reputatie opgebouwd die nog steeds in ere wordt gehouden: een heel bijzonder dorpsfeest dat zorgt voor verbinding. Feest voor groot en klein met een beetje magie en met vooral heel veel onvervalst genieten. Door Gemma van Winden-Tetteroo Zelfs De Mus reed versierd rond in Maasland toen de kinderen zich, gewapend met een mooie lichtgevende lampion, opstelden samen met

hun ouders en grootouders. De ogen groot van opwinding: dit was spannend, zo in het donker door het dorp lopen. De kerstman reed ook mee op zijn bakfiets. Op heel veel plaatsen waren de huizen al stemmig versierd. Dit jaar was er een speciale attractie in Maasland. Autoschade Wildeboer sponsorde, vanwege hun vijftig jarig jubileum, een heuse ijsbaan op het Pynasplein. Succes verzekerd want alle kinderen konden naar hartenlust hun rondjes draaien. Er waren schaatsen te leen voor iedereen. Dat gaf enorm veel plezier. Voor de kinderen maar zeker ook voor de ouders want alleen al van die blije koppies kreeg je een goed gevoel.

ProMaa verleende medewerking voor het toezicht en hier en daar een handje dat geholpen moest worden.

Sfeertje Toen de optocht terug was bij de Oude Kerk begon het aftellen. De duizenden lichtjes in de metershoge boom moesten immers ontstoken worden. Burgemeester Rodenburg kreeg daarbij hulp van de kinderen. En jawel, alle lampjes gingen aan en toen was het feest compleet. Er waren vrolijke klanken van Maaslandse muzikanten. De kerstmarkt werd opgeleukt met allerlei kraampjes vol

grappige dingen. Soms voor het goede doel, soms voor een vereniging. Er konden broodjes gebakken worden boven een vuurtje. En de sneeuw die dwarrelde leek bijna echt! Onder het motto: ‘samen zijn, samen doen, samen verder’ beleefde iedereen weer een mooie avond. Foto’s: GvW-T


24

|

De Schakel MiddenDelfland 20 december 2018

Brandweer Haaglanden bedankt de werkgevers van onze brandweervrijwilligers in Midden-Delfland voor hun maatschappelijke betrokkenheid!

Dankzij deze werkgevers, bedrijven ĂŠn vele ondernemers die zelf brandweervrijwilliger zijn, staan wij 24/7 klaar voor de veiligheid in onze regio. Wij zijn enorm dankbaar voor uw bijdrage aan deze veiligheid. Wij hopen ook in de toekomst op uw medewerking en betrokkenheid te kunnen rekenen. Zo werken we samen aan een (brand)veilige regio Haaglanden!

Esther Lieben, Commandant Brandweer Haaglanden

Holle Watering 5

@Brandweer_HGL @VRH_Haaglanden Facebook.nl/VeiligheidsRegioHaaglanden

www.brandweer.nl/haaglanden

Profile for WL Media

Md 2018 12 20  

Md 2018 12 20  

Profile for wlmedia