Page 1

Uitje in de buurt?

Kom naar De Tuinderij! Ruime keuze activiteiten, buffetten & busvervoer (!) Gemeentenieuws

13e jaargang 27 september 2018

2,3

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Fotowedstrijd: Bruggen in Schipluiden Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Internationale dag van de ouderen In Midden-Delfland wordt rond de internationale dag van de ouderen, op 1 oktober, al jaren een verwendag georganiseerd voor senioren. De ouderenbonden PCOB en KBO en Stichting Welzijn Midden-Delfland hebben dit jaar weer een programma opgesteld in de drie dorpskernen. Vrijdag 28 september zullen er vanaf 10.00 uur verschillende sprekers komen in de kantine van SV Den Hoorn. In Maasland begint het programma op maandag 1 oktober om 10.00 uur in recreatieruimte Singelhof. In Schipluiden is het eveneens op 1 oktober. Hier wordt om 10.00 uur gestart in de recreatieruimte aan Windrecht 10A. Alleen in Maasland wordt gevraagd vooraf aan te melden. Dit kan bij SWMD via 010-5918052 of bij Heleen den Hond via 010-5919515.

Schipluiden ligt aan de Gaag. Van oudsher was dat water van groot belang voor het dorp, immers het water vormde de verbindingsweg met andere dorpen en producten moesten veelal over het water vervoerd worden naar de veiling of de boerderijen. Waar water is, moet je bruggen hebben waarover je van de ene naar de andere oever kunt. Die bruggen vormen het onderwerp voor een leuke najaar fotowedstrijd. Pak je toestel en ga de uitdaging aan! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Ondanks het feit dat tegenwoordig iedereen met zijn of haar mobiele telefoon kiekjes maakt, blijft er nog steeds behoefte aan echte foto’s. In Akkerleven zijn plaatjes van het mooie Midden-Delfland zelfs essentieel. Jaren geleden, toen het verzorgingscentrum geopend werd, hebben we ook een oproep in De Schakel geplaatst. Om een lang verhaal kort te maken: het lukte toen om in korte tijd ruim 120 prachtige canvasfoto’s te realiseren met hulp van sponsoring. Die schilderijen vormen voor de bewoners hun herkenningspunt, hun houvast. Mocht het geheugen de mensen enigszins in de steek laten, dan weten zij toch altijd hun kamer terug te vinden ‘omdat ze tegenover ‘t Woudt of naast de kerk van Den Hoorn’ wonen. Het is ook in de lange gangen vaak een feest van herkenning, al die mooie plaatjes. Het voelt vertrouwd aan en tegelijkertijd wijst het de bewoners en de bezoekers er nogmaals op in welke mooie omgeving wij wonen.

Nog net even een zomers plaatje van een van de bruggen.

Bruggen In Akkerleven is de tijd rijp om nog een stapje verder te gaan. De afdelingen hebben inmiddels de namen van de belangrijkste bruggen hier in Schipluiden gekregen: De Hodenpijlsebrug, de Paardenbrug, de Valbrug en de Trambrug. Zodra je de lift uitstapt moet het duidelijk worden op welke afdeling je je bevindt. En daar heeft men onze hulp bij ingeroepen. Akkerleven wil foto’s van bruggen! Natuurlijk kunnen we dan in onze fotoarchieven duiken, maar leuker is dit onder de aandacht te brengen en er gezamenlijk iets moois van te maken. Goede uitdaging toch? Fotocursus Dit voornemen kwam ook Ronald Bakker ter ore. De fotograaf geeft sinds enige tijd cursussen in Schipluiden en hij raakt zelf ook

Film over totstandkoming van kunstwerk Henk Groenendaal heeft op verzoek van de Historische Vereniging oud-Schipluiden in de afgelopen maanden een film gemaakt van de totstandkoming van het monument voor dominee Hambrouck, een predikant uit de Dorpskerk die zendeling werd in Formosa

(Taiwan). Door crowdfunding is er geld bijeen gebracht om kunstenaar en oud-Schipluidenaar Marcel Koeleman de opdracht te kunnen geven een fraai kunstwerk te maken dat refereert aan het werk van Hambrouck. De kunstenaar heeft een prachtig geheel ge-

maakt dat hij na voltooiing in drie delen uiteen ‘zaagde’. De bronzen sculpturen hebben een prominente plek in de Dorpskerk gekregen. Hoe het kunstwerk tot stand is gekomen is door Henk Groenendaal op duidelijke wijze in beeld gebracht. Daarmee krijg je vanzelf ontzag voor de filmmaker, de kunstenaar èn Antonius Hambrouck zelf. De film is te vinden via de website historischeverenigingoud-schipluiden.nl.

steeds meer onder de bekoring van het dorp. Samen met hem, medefotograaf Frank van Leeuwen en Akkerleven zijn we om de tafel gaan zitten. Ronald maakt de bruggenwedstrijd nu zelfs onderdeel van zijn cursussen! Zie www. fotografieronaldbakker.nl/fotowedstrijd. Dus vind je deze opdracht leuk maar heb je geen idee hoe je dat aan moet pakken? Ga dan gerust een basiscursus op de dinsdagavond of de vrijdagochtend (handig voor ouder van schoolgaande kinderen of voor senioren) volgen en doe er je voordeel mee. Voorwaarden Ook andere amateurfotografen uit Midden-Delfland mogen meedoen.

Foto: GvW-T

Hoe meer foto’s de organisatie ontvangt, hoe leuker het is. Kijk voor de voorwaarden ook even op de site van Ronald Bakker, dan zie je meteen waar je foto aan moet voldoen. Het zou toch tof zijn als jouw foto binnenkort flink uitvergroot tegenover de lift in het verzorgingshuis prijkt en de senioren de weg wijst naar hun kamer! Er zijn daarnaast ook heel leuke prijzen te verdienen die met Midden-Delfland te maken hebben. Binnenkort wordt ook de jury bekend gemaakt, dus houd De Schakel MiddenDelfland in de gaten! Deelnemen aan deze wedstrijd kan tot en met 30 oktober. Stuur je inzending via WeTransfer aan: info@fotografieronaldbakker.nl

Automobilist richt ravage aan in Den Hoorn In de omgeving van de Woudseweg in Den Hoorn heeft de bestuurder van een bestelbusje dinsdagavond een ravage aangericht. Er waren zeker twee aanrijdingen en er werd een lantaarnpaal omver gereden waarbij vervolgens forse schade ontstond aan een geparkeerde auto. De man is uiteindelijk rennend gevlucht, zo meldt fotopersbureau District 8. De bestelbus kwam in eerste instantie in aanrijding met een witte personenauto. De bestuurder van de bestelbus ging er vervolgens direct vandoor. Bij een zijstraat van de Woudseweg, de Victoria, reed hij een lantaarnpaal omver, die bovenop een geparkeerde auto viel en

daarbij de achterruit verbrijzelde. De automobilist van de witte auto waarmee het bestelbusje eerder een aanrijding had gehad, probeerde het busje klem te rijden op de Victoria. De bestuurder van het busje reed achteruit, raakte de witte auto opnieuw en ging er opnieuw in zijn voertuig vandoor. Wel bleef daar een stuk van de voorbumper en de kentekenplaat achter. Een getuige in een lesauto die alles zag gebeuren en de automobilist van de eerdere aanrijdingen bleven achter het busje aanrijden. Toen de bestuurder van het busje de doodlopende Dirkjespeer was ingereden en geen kant meer op kon, ging hij er rennend vandoor. Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Delft, Westland en omstreken.

Dominee Dibbets – van der Roest onthult een deel van het monument.

015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn Foto: GvW-T

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 27 september 2018

Gemeenteberichten Donderdag 27 september 2018

week 39

Groen & Gezond Midden-Delfland op 29 september Kom zaterdag tussen 10.30 en 16.00 uur naar De Levende Buitenplaats in Schipluiden. Met een programma voor jong en oud leggen De Midden-Delfland Vereniging, het Erasmus MC en de gemeente Midden-Delfland uit hoe belangrijk een groene omgeving is voor je gezondheid. Het programma bestaat uit sportieve en gezonde, educatieve activiteiten. Het programma: 10.30u

Officiële opening

10.30u - 16.00u

Streekmarkt Bezoek diverse kraampjes met streekproducten en informatie over een gezond leven.

10.30u - 16.00u

Mogelijkheid voor deelname aan gezondheidstestjes Korte testjes geven u een beeld van uw gezondheid.

11.00u - 12.00u

Clinic Mindful Running Een combinatie van Mindfulness, Ademhalingstechnieken en Hardlopen / Wandelen met als resultaatminder stress en meer energie.

11.00u - 12.15u

11.00u - 12.00u

13.00u - 14.30u

Bootcamp Een workout waarbij je jouw hele lichaam op een leuke en veelzijdige manier traint. Het is een combinatie van kracht en conditie training. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau trainen. De workout start met een korte introductie. Workshop Kinderyoga Bewegen, zingen, yogahoudingen, ademspel en fantasie zijn de ingrediënten om de kinderen uit te dagen en om zich, vanuit hun prille bewustzijn, vrij te kunnen voelen. Rondleiding De Levende Buitenplaats (voor kinderen) Uitleg over de dieren en de kringloop, over alle mooie groentes die er groeien en waar deze goed voor zijn èn zelfs over de geneeskracht van alle (on)kruiden om ons heen.

Aanvragen en Besluiten

13.30u - 14.30u

Clinic Mindful Running Mindful Run gebruikt in al haar activiteiten de combinatie van Mindfulness, Ademhalingstechnieken en Hardlopen / Wandelen met als resultaatminder stress en meer energie.

13.30u - 14.30u

Wandeling met Midden-Delfland Vereniging Ervaar hoe mooi Midden-Delfland is.

15.00u - 16.00u

Workshop Kinderdans ( 2x 25 min) Hou je van springen en dansen...... Kun je niet stil zitten als je muziek hoort....

15.00u - 16.00u

Lezing door Ellen Rouwet (vaatchirug in Erasmus MC) Over haar onderzoek of Mindfulness hart- en vaatziekten kan voorkomen

16.00u

Afsluiting

Meer informatie over de activiteiten vindt u op www.middendelfland.nl bij de actuele nieuwsberichten. Vervoer: Komt u vooral lopend of op de fiets. Komt u met de auto, dan kunt u parkeren op de parkeerplaats van VV Schipluiden aan de Tiendweg. Vanaf daar loopt u in ongeveer 10 minuten naar de locatie. De Mus rijdt heen en weer tussen de Levende Buitenplaats en het parkeerterrein voor mensen die slecht ter been zijn. Er is voor iedereen iets te doen en te leren. Kom op 29 september tussen 10.30 uur en 16.00 uur naar de Levende Buitenplaats.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Aanvraag is gedaan voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Voordijkshoorn 4, 2635 KL Den Hoorn. OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het slopen van een woning met bijgebouw en het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Harnaskade 13, 2635 CA Den Hoorn.

Maasland

ter inzage gelegd, van 14 september tot 26 oktober 2018. Tijdens deze termijn kunnen door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van MiddenDelfland, Postbus 1, 2636 ZG, Schipluiden of u maakt gebruik van het online formulier ‘zienswijze indienen’. Dit formulier is te raadplegen via 01.00 uur in het clubgebouw van LTC Keenenburg, www.middendelfland.nl/zienswijze. U heeft hiervoor Tiendweg 2, 2636 HH Schipluiden. DigiD of eHerkenning nodig. - Melding is gedaan van het verwijderen van Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? asbesthoudende golfplaten van een schuur aan de Neemt u dan contact op met Cok van Bergen Dorpsstraat 2, 2636 EA Schipluiden. Henegouw van de afdeling Openbare Werken. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbestHij is bereikbaar via telefoon-nummer (015) 380 41 houdende materialen aan de Tramkade 28a, 2636 CT 11 of via het e mailadres Schipluiden. CvanBergenHenegouw@middendelfland.nl. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende golfplaten aan Scholeksterhof 8, 2636 EZ Schipluiden. Schipluiden

AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Aanvraag is gedaan voor het splitsen van een woning en het plaatsen van dakkapellen op de Koningin Julianaweg 1a, 3155 XB Maasland. - Aanvraag is gedaan voor het vergroten van een bedrijfshal aan Het Ambacht 15, 3155 AK Maasland. - Aanvraag is gedaan voor het intern verbouwen van de pannenkoekboerderij aan de Kortebuurt 15, 3155 EG Maasland. VOORNEMEN TOT BESLUITEN

AANVRAGEN

Geheel Midden-Delfland

(APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het organiseren van een muziekevenement op 18 of 25 mei 2019 op locatie nabij Woudtzicht 1, 2636 HC Schipluiden.

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

BESLUITEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend aan de gemeente Midden-Delfland voor het evenement Groen en Gezond op 29 september 2018 van 10.00 tot 16.00 uur op het terrein van de Levende Buitenplaats, Tramkade 24b, 2636 CT Schipluiden.

Aanwijzingsbesluit - Op 18 september 2018 is besloten om de volgende nieuwe inzamellocatie in Maasland definitief aan te wijzen: AP-1, nabij Klein Huis te Velde 1 in Maasland. Voordat wij een definitief aanwijzingsbesluit nemen, OVERIGE wordt toepassing gegeven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals bepaald in artikel 3.4 Meldingen van de Algemene wet bestuursrecht. - Melding is gedaan van een open tennistoernooi en Het besluit wordt voor een periode van zes weken twee feestavonden op 25 en 26 oktober 2018 tot

www.middendelfland.nl

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Ontwerpbestemmingsplan - Het ontwerpbestemmingsplan “1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Gras” ligt met ingang van 28 september 2018 gedurende zes weken, tijdens kantooruren ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Tijdens deze termijn kan iedereen zienswijzen op het ontwerp indienen bij de gemeenteraad van Midden-Delfland. De documenten zijn ook te raadplegen op www.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerpbestemmingsplan op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart.


27 september 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 27 september 2018

Openingstijden gemeentehuis op Cittaslow belevingsdag voor medewerkers op 1 oktober

Webinar Hoe beperk je schade bij scheiden voor kinderen? In één uur praat Marsha Pinedo, oprichter van Villa Pinedo én kindertherapeut, de deelnemers bij. Samen met het Kenniscentrum Kind en Scheiding en een ervaringsdeskundige geeft zij antwoord op de vraag hoe je schade door scheiding zoveel mogelijk voorkomt. Daarnaast krijg je tips en handvatten om je kind (en jezelf) zo goed mogelijk te begeleiden in het scheidingsproces.

Op vrijdag 28 september kunnen de inwoners van Schipluiden en Den Hoorn hun oud papier aan de weg zetten. In Schipluiden zamelt deze keer V.V. Schipluiden uw papier in. In Den Hoorn zijn dat C.J.V. ’t Zoldertje en S.V. Den Hoorn.

Villa Pinedo Villa Pinedo is een plek waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en tips kunnen vragen. Villa Pinedo maakt gescheiden ouders bewust van wat er in het hoofd en hart van hun kind omgaat. Zo leren zij handelen in het belang van hun kind. Door met elkaar in gesprek te blijven, maak je al in een vroeg stadium goede afspraken. Aanmelden Datum en tijd: dinsdag 9 oktober 2018 van 20.30 tot 21.30 uur. U kunt zich aanmelden via www.middendelfland.nl/scheiding. Mocht de tijd van het webinar niet goed uitkomen, meld je dan toch aan. Na afloop ontvang je namelijk een link om het webinar terug te kijken. Deze link blijft één maand actief.

www.middendelfland.nl

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Week van het Werk Gardien tot Tien Een nieuwe naam voor Het Ochtendmagazine. Jim Gardien presenteert Gardien tot Tien. Luister Gardien tot Tien iedere dag tussen 07.00 uur en 10.00 uur. WOS Nieuws Benieuwd wat er vandaag in jouw regio gebeurd is. Kijk iedere avond naar een nieuw journaal op WOS TV. Elke dag vanaf 19.00 uur is er een nieuwe uitzending van WOS Nieuws. Volg al ons nieuws ook via social media. Vanaf nu niet meer via WOS Nieuws, maar op Facebook, Twitter en Instagram via WOS Media. WOS Sport Honselersdijk en Westlandia (zat) nemen het tegen elkaar op in de 1e klasse. FC ’s-Gravenzande speelt thuis tegen Nootdorp. Bekijk de beelden a.s. maandag vanaf 19.00 uur in WOS Sport. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

week 39

Wat is een webinar? Een webinar is een interactieve online lezing. Deelnemers kunnen eenvoudig vragen stellen via een chatvenster. Het webinar volg je vanaf elke gewenste locatie met internet, via een pc, laptop of tablet.

Papierinzameling in Schipluiden en Den Hoorn

Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

3

Webinar voor gescheiden ouders

Op maandag 1 oktober is er een personeelsactiviteit voor alle medewerkers. Daarom is het gemeentehuis op die dag vanaf 14:00 uur geopend.

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox

|

Afgelopen maandag is op WOS Radio het startschot gegeven van de Week van het Werk. Van 24 tot en met 30 september staat WOS Radio in het teken van werk, werk en nog eens werk. Elke ochtend krijgen werkzoekenden in het programma ‘Gardien Tot Tien’ de kans zich te presenteren aan potentiële nieuwe werkgevers. Daarnaast schuiven dagelijks co-hosts aan, afkomstig van de partners GJ Personeelsdiensten, Nature’s Pride, Opti-flor, DON Opleidingen en Patijnenburg. Ook doen mensen met een bijzonder beroep hun verhaal over de weg naar die ene droombaan. Ben jij nog op zoek naar die droombaan? Je bent tussen 7.00 en 10.00 uur

‘s ochtends van harte welkom om je pitch te doen en wie weet vinden wij de ideale match voor je! Presentatrice Jantien ’t Hart trekt voor WOS TV de hele week de regio door. Zij test onder andere hoe het is om buschauffeur te zijn, maakt kennis met de functie Operator en volgt de Workshop: ‘Waar vind je werk in het Westland?’. Iedere werkdag is vanaf 19.15 uur een dag-verslag te zien met de verschillende reportages. Nog tot en met zondag zijn er activiteiten en open dagen in onze regio. Kijk voor een overzicht van alles wat er wordt georganiseerd op wos.nl/ weekvanhetwerk.

Buitenshuis:

De hele maand september is Buitenshuis, het tuinenprogramma van de WOS, te zien. Siem Kruithof van Aspar Tuinaanleg neemt presentatrice Kirsten iedere week mee om tuin-inspiratie op te doen. Dat kan een achtertuin zijn, maar ook bedrijfstuinen en een balkon worden van groen voorzien. Verder heeft Mark van Aspar een

handige tip voor de kijker om goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan in de eigen tuin. En ook Siem rijdt zelf de regio door en schiet de kijkers te hulp bij problemen in en om de tuin waar ze zelf niet uitkomen. Vanaf vrijdagavond 19.30 uur is Buitenshuis te zien op WOS TV.

Vacature WOS Media is op zoek naar een enthousiaste accountmanager die in ons jonge team past. Ken je de regio Westland, Maassluis, Midden-Delfland en Hoek van Holland goed? Heb je een passie voor commercie en wil je jezelf ontwikkelen? Dan is dit wat voor jou! Je wordt verantwoordelijk voor de verkoopafdeling, houdt nauw contact met onze klanten en helpt mee nieuwe programma’s te ontwikkelen voor WOS TV. Ben je of ken je iemand die dit op het lijf

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

geschreven is, neem dan contact met ons op. Stuur een motivatie en C.V. naar vacature@wos.nl.


4

|

De Schakel MiddenDelfland 27 september 2018

familieberichten

begrafenisverzorging

Den Hollander De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van onze zoon, broer, zwager en oom

• Alleen begrafenissen ‘Is er eigenlijk geld voor papa’s uitvaart?’

Alfred Verburg Voor het medeleven en steun in deze moeilijke ijd door middel van kaarten, telefoontjes, bloemen en een luisterend oor willen wij iedereen graag bedanken.

‘Ja, wij hebben gespaard bij De Laatste Eer’

Open nu een deposito bij De Laatste Eer. Geruststellend voor u en uw nabestaanden. Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

• Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling • Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Fam. Verburg-de Visser Fam. Van Walsum-Verburg Fam. Rietdijk-Verburg

Draagt zorg voor begrafenis

Rozenburg, september 2018

of crematie, dag en nacht.

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

Al meer dan 25 jaar!

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team

Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Familieberichten Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte, verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties.

I.v.m. de Marmomacc Natuursteenbeurs in Italië is ons bedrijf gesloten van woensdag 26 sept t/m zondag 30 sept.

Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Vanuit het hart met oog voor detail John en Margret van Kleef

06-128 222 22

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naamen adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent.

(dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Doe méér voor

MOLENS molenfonds.nl

MEGA OVERDEKTE OPENLUCHT VLOOIENMARKT zaterdag 27 + zondag 28 oktober

FEIJENOORDSTADION 250 kramen per dag Open van 10-16 u, gratis parkeren.

INFO 06-53.777.967

WINTER KINDERKLEDING & SPEELGOEDBEURS Op deze beurs vindt u: • Winterkleding tot maat 176 • Speelgoed, puzzels, spelletjes • Kinderwagens, buggy’s • Kleine meubeltjes en andere accessoires

• Sportkleding en sportschoenen • Fietsjes, skeelers, schaatsen • Auto- en fietsstoeltjes • Babyspullen • Kinderboeken

www.kinderkledingbeursdelier.nl ZATERDAG 13 OKTOBER 13.00 - 15.30 uur Sportcentrum Vreeloo - Veilingweg 16 De Lier


27 september 2018 De Schakel MiddenDelfland

Klaverjasvereniging On.Me.Ka. Op vrijdag 21 september werd er aan 7 tafels geklaverjast, het doel: zo hoog mogelijk eindresultaat te behalen. Op plaats 1 eindigde Theo de Kok met 6453 pt, 2de Arjen van Noordt 6184 pt, 3de Leen van Berkel 5786 pt, 4de Gerard v.d. Does 5329 pt. en 5de Kees v.d. Eyk 5258pt. De poedelprijs was deze week voor Siem Rensen met 3106 pt. De volgende kaartavond is op vrijdag 5 oktober in het gebouw van de Maaslandse Vogelvereniging aan het Doelpad 5 te Maasland. U bent van harte welkom, aanvang is om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelland

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988

Boerenoogstfeest De zomer is van lieverlee wel voorbij en het najaar staat voor de deur. Een prima gelegenheid om gezellig met elkaar een leuke middag te beleven in de natuur. En waar vind je nu op dit moment leukere natuur dan bij de schaapskudde? Reden voor de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert om er wat uitdagends van te maken. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Maak zaterdag 13 oktober vrij in je agenda en ga gezellig, al of niet met de kinderen, naar het Boerenoogstfeest. Je bent dan te gast op de Adrianushoeve, de thuisbasis van de schaapskudde. Dat belooft een leuke middag te worden! De Stichting Schaapskudde Vockestaert organiseert deze middag samen met de Midden-Delfland Vereniging. Het wordt een boerenoogstfeest met een Iers-Keltisch thema. Iedereen is welkom tussen 12.00 en 16.30 uur aan de Woudweg 26 op de rand van Schiedam en Midden-Delfland. Aan de slag Wat mogen we zoal verwachten? Natuurlijk worden er demonstraties gegeven door de herders met hun honden. Samen leiden ze de schapen naar de gewenste locatie. Verder is er een streekmarkt waar van alles te koop en te keur is. Let op kinderen: er is een kabouterpad! Onder begeleiding mogen jullie dit spannende traject lopen. Of wil je liever geschminkt worden?

De schaapskudde heeft zijn thuisfront bij de Adrianushoeve.

Je kunt natuurlijk ook heerlijke marshmallows roosteren boven een vuurtje. En tja, bij het najaar horen ook gezellige bezigheden met wol van de schapen. Je kunt zelf aan de slag of kijk de kunst af van het spinnen, breien of vilten. Wat valt er veel te doen met wol! Muziek! Bij een feestje hoort muziek. Daar zorgt Kachel Folk uit Den Hoorn

Tijdens de sponsoravond van 12 september is de eerste sprong gemaakt om geld bij elkaar te krijgen om het DNA van Den Hoorn vast te leggen. Met Petto Koop als enthousiaste avondvoorzitter werd het met veel-

al ondernemers een avond waarin verhalen van vroeger verteld werden. Jacques Moerman vertelde over de geschiedenis van het mooie dorp en alle veranderingen die er door de eeuwen heen zijn geweest. Ed Zuiderwijk van de Maxima’s zorgde voor muzikale klanken over het dorp. Verder kon er inge-

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

Foto: GvW-T

voor. Lekker binnen het thema. Er zijn optredens van dansgroep Rose Irish Dance School. Deze groep verzorgt ook twee workshops, waarbij bezoekers worden uitgenodigd mee te dansen. Verder is er nog de opening van museum De Adrianushoeve. Dat lijkt me ook wel interessant. De toegang is gratis en kom zoveel mogelijk op de fiets. Tot ziens bij de Adrianushoeve en de schaapskudde!

Succesvolle sponsoravond DNA Den Hoorn

• Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur.

|

Petto Koop was de avondvoorzitter tijdens de sponsoravond.

Foto: DNA Den Hoorn

schreven worden op een replica op schaal van het kunstwerk ‘De Polsstokspringer’, een foto van het kunstwerk in lijst of sponsoring van gelden. ‘De Polsstokspringer’ is een beeld waarmee Hoornse kunstenaar Willem Doomernik bewondering heeft geoogst tijdens verschillende exposities. Het kunstwerk verbeeldt de verandering van Den Hoorn van bloeiend land- en tuinbouwdorp naar de grootste woonkern van Midden-Delfland. Als er voldoende middelen bijeen zijn gebracht zal Willem Doomernik het beeld levensgroot gaan maken. Het beeld komt dan op een markante plek in Den Hoorn te staan. De Stichting DNA Den Hoorn is in februari jl. opgericht met als missie de prachtige verhalen over Den Hoorn en haar inwoners middels beeldende kunst en een verhalenlijn door te geven. Hiermee wil de stichting bijdragen aan het behoud en de versterking van de identiteit van het dorp Den Hoorn, het DNA van Den Hoorn. Kijk voor meer informatie op www.dnadenhoorn.nl

Nieuw collegewerkprogramma gepresenteerd Het nieuwe college van Midden-Delfland heeft het collegewerkprogramma gepresenteerd met de titel ‘Duurzaam vooruit!’. In het werkprogramma zijn concrete acties opgenomen binnen de thema’s wonen, werken en beleven. Zo wil het college op het gebied van duurzaamheid de dorpscentra vergroenen en investeren in bomen, struiken, gras en halfver-

harding. Verder wordt er gezorgd voor wateropvang onder bestrating en via wadi’s. Op het gebied van ontwikkeling is er te lezen dat er geïnvesteerd wordt in woningen en ondersteuning komt voor duurzame innovatie van ondernemingen. Zo worden er 700 woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen, waaronder starters. Ook zullen het innovatieprogramma ‘MiddeninDelfland’ en het project ‘Duurzaam Boer Blijven’ door blijven gaan. Hierin is er aandacht

voor jonge boeren, waterkwaliteit, weidevogelbeheer en bodemdaling. Het volledige collegewerkprogramma is te vinden op www.middendelfland.nl. Begroting Ook heeft het college haar eerste begroting rond. In 2019 blijven de meeste tarieven gelijk. De lokale belastingen stijgen alleen met de inflatie of met de waardestijging van het onroerend goed (OZB).

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 30 september

10.00 uur Oude kerk: ds. S. Tj. van der Hauw, kinderkerk. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 30 september

10.00 uur: woord- en communieviering, Feest van Maria Magdalena m.m.v. koor Let’s Singh Together. Voorgangers: pastor J. Lamberts en zuster Dehlia Brugts. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 30 september

10.00 uur: ds. E. van Rooijen, Bleiswijk, avondmaal. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 30 september

10.00 uur Dorpskerk: ds. J. Noordam, Nieuwendijk. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 29 september

19.00 uur: geen viering. Zondag 30 september

09.30 uur: eucharistieviering m.m.v. Mannencantorij. Voorganger: pastor D. Verbakel. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 30 september

10.00 uur Woudtse kerk: ds. B. Lamain m.m.v. Woudtse kerkkoor. 19.00 uur De Rijstuin: spreker Ewout van Oosten m.m.v. de band Crospoint, jeugddienst. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 29 september

19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor D. Verbakel. Zondag 30 september

11.00 uur: eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor E. Stok.

5


6

|

De Schakel MiddenDelfland 27 september 2018

8 TOT EN MET 14 OKTOBER A.S.

Nuttige avond over Cameratoezicht en Brandveilig Ondernemen Een brand kan desastreuze gevolgen hebben, zowel voor particulieren als voor ondernemers. Daarom wordt er op 10 oktober a.s. tijdens de Week van de Veiligheid een speciale avond georganiseerd over ‘Veilig Ondernemen’. Hoewel iederéén daar welkom is, is deze interactieve voorlichtingsbijeenkomst met name bedoeld voor ondernemers en hun medewerkers. Cameratoezicht en Brandveilig Ondernemen staan centraal. “Ontzettend belangrijk,” zo zeggen Caroline van Velden en Arnold van Straaten van Veiligheidsregio Haaglanden. Door Gemma van Winden-Tetteroo Misschien heb je het als ondernemer zo druk dat je er niet aan toekomt om je bedrijf eens duidelijk onder een vergrootglas te leggen met betrekking tot risico’s. Maar juist omdat een inbraak of een brand altijd onverwacht gebeurt, zou het verstandig zijn, dat nu juist wèl te doen. Neem de tijd! Om met name de ondernemers en hun medewerkers daar meer bewust van te maken, wordt de bijeenkomst ‘Veilig Ondernemen’ gehouden. Het is geheel kosteloos en de avond wordt aangeboden door de gemeente Midden-Delfland, de brandweer (Veiligheidsregio Haaglanden) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Aanmelden kan tot 6 oktober a.s. via veiligheidsweek@middendelfland.nl onder vermelding van Veiliger Ondernemen. Waarom is deze bijeenkomst zo belangrijk? ‘Bewustwording, daar begint het mee,’

zo zeggen Caroline van Velden die belast is met de Beleidsuitvoering in de wijk en Arnold van Straaten, medewerker Basiseenheid Risico & Crisisbeheersing, beiden van de Veiligheidsrisico Haaglanden. “Hoe is jouw bedrijf beveiligd, zijn er voldoende brandwerende maatregelen en wat is de belangrijkste voorwaarde voor het voortbestaan van jouw bedrijf? Heel essentiële vragen. Als je op papier alles voor 100% in orde hebt, is dat beslist niet voldoende. Het gaat ook om de praktijk. Het is belangrijk om daar goed over na te denken en je medewerkers te instrueren. We zien vaak na een brand dat mensen denken: “Had ik dat maar beter geregeld of had ik daar maar meer tijd aan besteed.” Als je bedrijf in brand staat, is alles anders dan je denkt. Dat is heel logisch. Vaak kán je niet eens meer gewoon denken. Zorg dus dat je daar van tevoren bij stilstaat. Het kan zijn dat de dienstdoende Officier van Dienst in geval van brand aan de eigenaar vraagt: “Wat is belangrijk voor jou? Welk deel van je bedrijf wil je behouden?” Wanneer dat technisch haalbaar is, zullen wij als brandweer altijd proberen dat hart van het bedrijf te sparen zodat je kunt blijven bestaan en zo snel mogelijk weer kunt draaien. Risicobestrijding èn brandveilige maatregelen zijn maatwerk.” Voorbeelden “Natuurlijk is de veiligheid van je medewerkers en je klanten het allerbelangrijkste. Daarna zal voor sommige ondernemers wellicht de computerafdeling cruciaal zijn maar voor een ander bedrijf is misschien een verpakkingsmachine van groot belang.

Caroline van Velden en Arnold van Straaten bij de kazerne in Schipluiden. Foto: GvW-T Als die door brand verwoest wordt en het twee jaar duurt voordat je een nieuwe hebt, dan kan jouw bedrijf inmiddels failliet zijn! Een zzp’er heeft waarschijnlijk zijn gereedschap en werkmaterialen ergens opgeslagen. Staat dat pand in brand, heb je dan de financiële middelen om alles weer op te pakken? Hoe ben je verzekerd? Wat is de verhouding met je buren? Zijn collega’s bereid je te helpen?” Essentieel Met de avond over Camerabewaking (waarover later meer) en Brandveilig Onderne-

men hopen de gemeente en de brandweer niet alleen een interessante avond aan te bieden maar meteen de belangstellenden ook te laten nadenken over deze essentiële dingen. Laat je deskundig informeren, zodat jij zelf weet welke keuzes er zijn en welke maatregelen je kunt overwegen. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. Wellicht is het verstandig een brandveiligheidsadviseur te raadplegen. Voorkomen is zoveel beter dan blussen! Meld u snel aan want vol is echt vol!

UITNODIGING! Geachte ondernemer en andere geïnteresseerde, In de Week van de Veiligheid vindt op woensdag 10 oktober 2018 de bijeenkomst “Veiliger Ondernemen” plaats. Het gaat om een interactieve voorlichtingsbijeenkomst waarbij u deelneemt aan twee workshops van ongeveer een uur over ‘Cameratoezicht’ en ‘Brandveilig Ondernemen’. De bijeenkomst is geheel kosteloos en wordt u aangeboden door de gemeente MiddenDelfland, de brandweer (Veiligheidsregio Haaglanden) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Locatie en programma De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden Vanaf 18.00 uur ontvangen wij u met koffie/thee en een broodje.

18.50 uur 19.00 uur 20.00 uur 20.15 uur 21.15 uur 22.00 uur

Opening Start workshop 1: Cameratoezicht Korte pauze Start workshop 2: Brandveilig Ondernemen Napraten en een drankje Einde

Aanmelden U kunt zich tot uiterlijk 6 oktober 2018 aanmelden via het e-mailadres: veiligheidsweek@middendelfland.nl o.v.v. Veiliger Ondernemen. Meldt u zich snel aan want VOL=VOL! Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid: 015-3804227.

UITNODIGING: Huiskamerbijeenkomst

‘Veilig omgaan met (social) media’ samen met een expert in gesprek te gaan over wat werkt in de mediaopvoeding. In de Veiligheidsweek doen we dat in de vorm van een huiskamerbijeenkomst. Er zijn geen kosten aan verbonden. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Alle tieners zijn vele uren per dag online. Hoe ga je daar als ouders mee om? Hoe voorkom je cyberpesten en wat doe je aan die WhatsApp-groepsdruk? Wat doe je als je te maken hebt met online fraude? Moet je praten over webcamseks? #hoedan? Allemaal vragen waar je zomaar geen antwoord op hebt of krijgt. De gemeente Midden-Delfland wil u als ouders graag de gelegenheid bieden om

Veiligheid kent veel aspecten. Veiligheid betekent ook oog hebben voor het juiste gebruik van social media. Daarom zijn ouders van harte welkom op 9 oktober a.s. van 19.30 tot 21.30 uur bij de Basisschool De Schutse, Meester Postlaan 1 in Maasland. Doel is om samen te praten over dit onderwerp. Tieners maken namelijk liefst de hele dag door gebruik van social media in de vorm van games, Instagram of YouTube. De online mogelijkheden zijn eindeloos! Fantastisch als je een puber bent. Maar tieners hebben nog wel begeleiding nodig om te voorkomen dat hun experimenten over een grens heen gaan.

Hoe kun je dat het beste doen, als je niet meer over hun schouder kunt meekijken? Natuurlijk krijgen wij van de tieners te horen dat wij er geen verstand van hebben. Wij hebben dit immers zelf als kind niet meegemaakt? Hoe moet je dit als ouders dan aanpakken? Waar moet je over praten? Welke regels werken en welke niet? Specialist Op deze avond spreekt Kristian Harmelink van Bureau Jeugd & Media. Als specialist digitale jeugdcultuur en veiligheid en dankzij zijn werk bij de Haagse politie weet hij als geen ander waar pubers de fout in kunnen gaan. Hij heeft ook jarenlang gewerkt als schoolagent. En hij weet zelf ook hoe leuk al die online media zijn! Hij is dol op alles wat met nieuwe-media-techniek te maken heeft en op gadgets. Daarom denken wij dat hij een goede gesprekspartner is. Kristian neemt ons mee in de online wereld van tieners en helpt

ons nadenken over de gesprekken die we thuis met onze kinderen kunnen voeren. Nuttig! Zin in een leerzame, maar toch ontspannen avond? U bent van harte welkom en u gaat ongetwijfeld met allerlei nieuwe tips, denk- en gespreksstof weer naar huis. Deze huiskamerbijeenkomst op 9 oktober loopt vooruit op de landelijke campagne van de Week van de Mediawijsheid die gehouden wordt van 16 t/m 23 november. De Huiskamerbijeenkomst is geheel kosteloos. Aanmelden voor deze ouderavond kan tot uiterlijk 1 oktober via veiligheidsweek@middendelfland.nl o.v.v. ‘Huiskamerbijeenkomst’. De doelgroep: ouders en verzorgers van kinderen vanaf 10 jaar. Bent u geïnteresseerd, wilt u dan bij uw aanmelding aangeven met hoeveel personen u de Huiskamerbijeenkomst bijwoont? Wees er snel bij want VOL=VOL!


27 september 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Peeters & Vermeulen makelaars | taxateurs

Historisch pand in Maasland wordt modern makelaarskantoor Makelaars en taxateurs Edward Peeters en Marco Vermeulen zetten hun samenwerking voort in een historisch pand in Maasland. Het pand is getransformeerd tot een modern makelaarskantoor. Peeters en Vermeulen hebben sinds begin van dit jaar al de krachten gebundeld en een veelzijdig makelaarskantoor op de markt gezet. Het kantoor verzorgt aan- en verkopen en taxaties van woningen en bedrijfsruimten in de hele regio. Met hun jarenlange ervaring in het makelaarsvak hebben zij veel kennis van de regionale vastgoedmarkt. Zo is Edward Peeters Makelaar-

dij sinds 1974 een bekende naam in Maassluis en omstreken. De afgelopen maanden hebben de heren hun gezamenlijke naamsbekendheid uitgebouwd. “We werken echt met passie, plezier, energie en liefde voor het vak.” Verhuizing Het nieuwe kantoor aan de ‘s-Herenstraat 54 in Maasland is veel toegankelijker dan de oude locatie. “Ons kantoor in Maassluis aan het Kerkplein bleek te klein om onze diverse diensten aan te blijven bieden”, geeft Edward aan. “Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe locatie met een etalage om ons aanbod te presenteren, meer werkplekken en een ruimte om een klantgesprek te kunnen houden.” Marco: “Dit pand is lekker licht en heeft alles

wat we wensen. Hier kan iedereen binnenlopen voor een vraag. Daarbij helpen we mensen graag in iedere fase van een aankoop, verkoop of taxatie. Ons nieuwe kantoor is begin september geopend, vanaf nu heten wij iedereen meer dan van harte welkom!” Transparant en open Beide makelaars zijn gecertificeerd makelaar en taxateur voor het taxeren, verkopen en aankopen van woningen en bedrijfsruimten. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening: van full-service met een persoonlijke aanpak tot maatwerk. De basis blijft helder, transparant en open. De taxatierapporten en bedrijfsmatige taxaties voldoen aan de eisen van de valide instituten en brancheorganisaties.

OPEN DAG Zaterdag 6 oktober 2018 10.00 - 15.00 uur Locatie: Burgerweg 2a Maasland Gezellige koffiebarista’s, diverse eetkraampjes, een DJ bus & kindertheater. Kijk voor meer informatie op welvreugd.nl/opendag

Het historische pand biedt nu onderdak aan Peeters en Vermeulen makelaars en taxateurs. Foto: Peeters en Vermeulen

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een

Maasland zingt Op zaterdagmiddag 29 september zal wederom de eerste uitvoering van dit seizoen plaatsvinden van Maasland Zingt. Een programma waarin koren geestelijke muziek en liederen ten gehore zullen brengen, waarbij de aanwezigen ook zelf mogen meezingen. Aan het 70 jarig bestaan van Israél zal ook muzikale aandacht besteed worden.

Deze uitvoering vindt plaats in Maasland in de Oude Kerk, Kerkplein 10 vanaf 15.30 tot 17.00 uur . Medewerkende koren zijn: The Advent Singers uit Schiedam; 3 Sisters Singers uit Rotterdam en The Caribean kwartet uit Schiedam. LeoHans Koornneef zal als organist ook zijn muzikale steentje bijdrage in de vorm van een orgelstuk en improvisatie als ook de begelei-

vakkundige taxatie een goede prijs.

ding van de samenzang. De entree is gratis. De opzet is om voor de regio Westland aan vocale en of instrumentale groepen of solo’s een platform te bieden om hun muzikale kunnen ten gehore te brengen. Plan voorziet in een tweemaandelijkse uitvoering (24 november), waarvoor mensen zich kunnen aanmelden om deel te nemen bij J. van Rijn, tel. 010-5917171.

Raad stemt in met verkoop gemeentehuis Maasland De gemeente Midden-Delfland gaat het voormalige gemeentehuis in Maasland en het aangrenzende pand ‘Huize Barendrecht’ definitief verkopen. Met dat voorstel van het college van B en W stemde dinsdagavond een meerderheid van de gemeenteraad in.

De fracties van PvdA, D66 en Mijn Partij stemden tegen. De gemeenteraad stemde in januari nog in met een plan om van het oude raadhuis een dorpshuis te maken. Na een gesprek met meerdere initiatiefnemers en het bestuderen van de ideeën kwam het nieuwe college van B en W echter tot de conclusie dat het plan niet levensvatbaar is. Daarnaast is het volgens enkele fracties ‘te duur’ om de panden in eigendom van de

gemeente te houden. Op verzoek van OGP-fractievoorzitter Jakob Jongsma worden de in slechte bouwkundige staat verkerende kantoorvleugel, de bodewoningen en de voormalige politiepost dit jaar nog niet gesloopt, iets wat wel het oorspronkelijke plan was. Jongsma wil dat eerst wordt bekeken of een eventuele koper deze delen van de panden wil opnemen in zijn of haar plannen.

Familie zoekt gebruikte nette tourcaravan te koop tel: 06-31664693 De Hooipolder

Uw vertrouwen waard

Diervoeders

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Loop eens binnen!

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 27 september 2018

Boerenoogstfeest

Zaterdag 13 okt 12:00 tot 16:30 uur

Schaapskudde Vockestaert Woudweg 26 Schiedam

BoerenN tzaak • Opening Museum De Adrianushoeve • Optredens van Rose Irish Dance School & Kachel Folk • Demonstraties van de herders met de schaapskudde • Marshmallows roosteren, Spinners, Breiers, Vilters Toegang is gratis • Streekmarkt

Voor het allerlaatste nieuws: www.Facebook.com/Vockestaert i.s.m. de Midden Delland Vereniging

Echtpaar van der Sloot 60 jaar getrouwd en nog zeer actief Teun (82) en Anneke (83) van der Sloot-Blijleven waren 10 september 60 jaar getrouwd. Ze zijn nog zo actief dat er nauwelijks een datum te prikken viel om de burgemeester te ontvangen. “Hij is tien jaar geleden ook geweest en dat was erg leuk!” En dus ga ik tussen de bedrijven door in mijn eentje naar de Goudenregenstraat om het een en ander op te schrijven. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Teun en Anneke van der Sloot en op de achtergrond hun hele gezin. Foto: GvW-T

Teun en Anneke werden beiden geboren in de Wippolder in Delft. Ze ontmoetten elkaar op de gym. Een vriend van Teun zag twee leuke meisjes en stelde voor om op jacht te gaan. En zo gingen ze gevieren op stap. Anneke liep toevallig (of misschien wel minder toevallig) tussen de twee jongens in. En opeens voelde ze van beide kanten toenadering. Uiteindelijk is het tussen de tweede jongeman en de vriendin niks geworden maar Teun en Anneke zijn inmiddels dus al zestig jaar getrouwd! Juf Blijleven Anneke werd kleuterleidster en heeft op heel veel scholen, ook in Schipluiden, voor de klas gestaan. Teun werd elektromonteur en dat heeft van hem een handige man gemaakt. Tijdens de verkering mochten ze mondjesmaat uit. “Naast elkaar op de bank zitten

thuis was er ook niet bij. En als we afscheid namen in de keuken, kwamen mijn ouders honderd keer kijken of er niks gebeurde wat niet door de beugel kon.” Ze wilden trouwen en gelukkig was er een tante die iemand kende met een dubbel bovenhuis. Zo konden Teun en Anneke een klein kamertje huren. Teun maakte in de kledingkast een piepklein keukentje en ze woonden er uiteindelijk nog drie jaar. Drie zonen Toen Teun bij de gemeente ging werken, kwam er een woning beschikbaar in Schipluiden. Alles om hun huis heen was nog zand. Ze kregen drie zonen waar later schoondochters en vier kleinkinderen bij kwamen en het eerste achterkleinkind is op komst. Ondanks het feit dat de ouderdom wel met hier en daar wat medische gebreken kwam,

kunnen Teun en Anneke zich prima vermaken. “We gaan graag naar een hotelletje om dan ergens molens te bekijken,” vertellen ze wijzend naar de enorme verzameling molenkaarten die Teun heeft. Trouwens, de bruid houdt ook van collecties: vingerhoedjes, eieren, klederdrachtpoppen, zwanen, mineralen, je kunt het zo gek niet bedenken of je ziet het in hun huiskamer. “Dat herinnert ons aan onze vakanties en de dingen die we meegemaakt hebben,” zeggen ze. Om geestelijk lekker bij de tijd te blijven maken ze iedere dag de sudoku uit de krant, ze fietsen veel (nee, nog niet elektrisch) en maken samen grote legpuzzels. Zo komen zij hun dagen wel door! De Schakel MiddenDelfland feliciteert het paar nogmaals van harte. Ook namens de burgemeester.

Opbrengst Prinses Beatrix Spierfonds Publicatie meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen op: I 11 juni 2018 voor het realiseren van een kinderdagverblijf. De locatie betreft Woudseweg 178, 2636 AW te Schipluiden (zaaknummer 00521375). II 7 september 2018 voor de overname van een bestaand glastuinbouwbedrijf en het inrichten van een kas voor de teelt van perkplanten. De locatie betreft Veenakkerweg 20, 2635 NC te Den Hoorn (zaaknummer 00529907). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De meldingen liggen niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie. Kijk op kadoneren.nl

Het was afgelopen week een prachtige nazomerweek om te collecteren. In Schipluiden was de opbrengst voor het Prinses

Beatrix Spierfonds 150 euro méér dan vorig jaar, namelijk 1767,66 euro. In Maasland was het 80 euro minder dan vorig jaar,

3102,43 euro. Al met al prachtige bedragen, waar het Spierfonds weer veel goeds mee kan doen.

Cheque van Sport en Spel voor Stichting Elim Vrijdag 21 september mochten Leonie Poot, Rianne Noordzij en Annelies van den Berg van Stichting Elim een fantastische cheque van € 7500,- in ontvangst nemen als deel van de opbrengst van Sport en Spel Maasland. Vele kinderen in West Kalimantan leven in de meest armoedige omstandigheden. Er zijn geen ziektekostenverzekeringen waardoor vele kinderen op jonge leeftijd geen ouders meer hebben. En als een kind geboren wordt en de ouders hebben geen geld om het kind officieel te registreren dan ‘bestaat’ dit kind officieel niet en kan niet naar school. Stichting Elim heeft aan vele kinderen liefdevolle zorg en onderwijs kunnen geven. Het is fijn als het kinderhuis en de MBO school voor voortgezet agrarisch onderwijs (ook voor kinderen uit de omgeving) dit belangrijke werk kan voortzetten.

Stichting Elim werk met vrijwilligers dus iedere euro komt daadwerkelijk bij het project kinderhuis en school terecht. In Maassluis/ Maasland zijn wij op zoek naar iemand die kan helpen met het ontwerp van een nieuwe web-

site: www.stichting-elim.nl. Extra handen zijn ook welkom. En als u nog lege pennen of viltstiften heeft kunt u deze inleveren want deze aktie loopt door! Voor meer informatie: Rianne Noordzij 06-41480250.

De dames van Elim met de cheque van Sport en Spel.

Foto: R. Noordzij


27 september 2018 De Schakel MiddenDelfland

Beninse kunst in het Tavenu Van 5 tot en met 28 oktober is de expositie ‘Dualiteit’ van de Beninse kunstenaar Makef te zien in het Tavenu te Maasland. De pentekeningen die in deze expositie centraal staan, zijn geïnspireerd door schoolschriftjes van zijn dochters. Makef (Enagnon Fulbert Makoutode) is een beeldend kunstenaar uit Benin, West-Afrika. Hij tekent en schildert sinds hij op de basisschool zat en besloot na de middelbare school door te gaan als self made kunstenaar. Zijn stijl laat zich omschrijven als neokubisme, met veel platte vlakken en verschillende perspectieven, waarmee hij de soms gefragmenteerde Beninse samenleving tot uitdrukking brengt. Waar Makef voorheen schilderijen van acrylverf op canvassen maakte, is hij sinds enkele jaren overgegaan op kleinere pentekeningen met als ondergrond de oude schoolschriftjes van zijn dochters. Hun tekeningen en teksten spelen nog steeds een rol in Makefs tekeningen, die hij meestal maakt tijdens slapeloze nachten. Zowel de pentekeningen als de canvassen zijn te zien tijdens deze expositie. “De tekeningen en schilderijen van Makef zijn als spiegels op ons innerlijke wezen, die ons eraan herinneren hoezeer de dualiteit waarop wij gebouwd zijn

Stichting Welzijn Midden-Delfland Stichting Welzijn Midden-Delfland Locatie Den Hoorn Dienstencentrum Kickerthoek Prins Willem Alexanderhof 2 2635 JM Den Hoorn 015-2625864 r.duijndam@swmd.nl

Locatie Schipluiden Dienstencentrum Korpershoek Windrecht 10 2636 JA Schipluiden 015-2625864 r.duijndam@swmd.nl

Extra activiteiten in oktober: Op drie locaties in Midden-Delfland organiseren wij, samen met vele vrijwilligers, uiteenlopende activiteiten. U kunt bijvoorbeeld koersballen, handwerken, gymmen, bridgen, dansen of biljarten. Er zijn veel mogelijkheden. Als u hierover meer wilt weten kunt u ons bellen of gewoon even binnenlopen. Een overzicht is ook te vinden op de website: www.swmd.nl Naast de vaste activiteiten zijn er elke maand nog extra activiteiten. In de maand oktober zijn dat onderstaande activiteiten: Maasland, Singelhof (010 - 591 80 52) Maandag 1 oktober, Dag van de Ouderen. 10.00 uur Dinsdag 2 oktober, Bingo. 19.30 uur Woensdag 10 oktober, Schoenenverkoop Tap en ondermode Van ter meij, 10.00 uur Woensdag 10 oktober, Themadiner ‘Vier Seizoenen’ met live muziek, 18.00 uur Woensdag 17 oktober, Themabijeenkomst Positieve Gezondheid, 10.00 uur Donderdag 18 oktober, Pannenkoekeneten, PCOB/KBO, 17.00 uur, aanmelden noodzakelijk Dinsdag 23 oktober, Spelletjesavond, 19.30 uur Locatie Schipluiden, Windrecht 10a (015-262 58 64) Maandag 1 oktober, Dag van de ouderen Woensdag 3 oktober, Bingo, 14.00 uur Woensdag 3 oktober, Kaarten, 19.30 uur Woensdag 17 oktober, Koffieochtend, 10.00 uur Donderdag 18 oktober, Avondwandeling, 19.00 uur start Akkerleven. Woensdag 24 oktober, TAPS, verkoop schoenen, pantoffels en tassen. 14.00 uur Vrijdag 26 oktober, Gezamenlijke maaltijd. 12.00 uur.

Een schilderij van Makef.

aanwezig kan zijn,” (Fragment uit de biografie van Makef door Didier Houénoudé, kunsthistoricus en professor-onderzoeker bij de afdeling Geschiedenis en Archeologie van de Univer-

vrije tijd te besteden in het museum. Dat kan op allerlei manieren. Vind je het leuk om verhalen te schrijven over Maasland? Is je hobby fotografie en wil je komen helpen met het uitgebreide fotoarchief? Zou je willen helpen met het schoonhouden van het mu-

Een opname van een gezellige schoonmaakochtend. Foto: Archief Schilpen

Foto: Tavenu

siteit van Abomey Calavi in Benin). De expositie is te bezoeken op zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

seum? Heb je twee rechter handen en ben je handig met zaag, hamer en boor? Vind je het leuk verhalen te vertellen en bezoekers rond te leiden? Of zou je plaats willen nemen in het bestuur - want er wordt nog gezocht naar een voorzitter. Kortom, ligt je hart bij Maasland en heb je een paar uurtjes over? Kom helpen! Het kan op allerlei manieren. Zonder vrijwilligers geen museum. Het museum biedt een leuke ploeg enthousiaste collega’s, flexibele werktijden en als beloning een kop koffie/ thee met een schilpenwafel. Spreekt je dit aan, laat het dan weten aan Claudia Evers. Stuur een mail of bel. Dan kan er een afspraak gemaakt worden. Claudia Evers is te bereiken via: claudiaevers@xs4all.nl of 0612895119.

Vriendschap is… Kinderboekenweek In de Bibliotheken Den Hoorn en Maassluis start de Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober. Het thema is dit jaar: Vriendschap: ‘Kom erbij!’ Dus doe gezellig mee. Er valt van alles te maken met en voor je vriend(in). In Den Hoorn is het feest in samenwerking met de Delftse Natuurwacht. Bovendien wordt er daar ook voorgelezen aan kleuters. In Schipluiden wordt de Kin-

Locatie Maasland Singelhof Hofsingel 18 3155 AL Maasland 010-5918052 e.vanadrichem@swmd.nl

Oktober 2018

Museum de Schilpen zoekt vrijwilligers Vorig jaar is er een wervingsmiddag georganiseerd in het museum met als doel nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Daar is veel respons op gekomen, maar helaas zijn nog niet alle open plekken opgevuld. Er wordt gezocht naar mensen die het leuk vinden om een deel van hun

|

derboekenweek gevierd in De Dorpshoeve op maandag 8 oktober. Je kunt ook hier lekker knutselen, luisteren naar een verhaal of een spel spelen. Woensdag 10 oktober kun je een lekker gekke foto of juist een supermooie van je beste vriend(in) maken. Eerst een fotoshoot en dan aan de slag met de foto’s tijdens de workshop foto’s bewerken. Wel aanmelden van tevoren in verband met

Locatie Den Hoorn, Kickerthoek (015-262 58 64) Woensdag 3 oktober, TAPS, verkoop schoenen, pantoffels en tassen. 14.00 uur Donderdag 4 oktober, Kerkviering, voorganger is Ds. Bolhuis. 14.00 uur Woensdag 10 oktober, Gezamenlijke maaltijd. 12.00 uur. Woensdag 10 oktober, Firma Doorduyn. Modeshow en verkoop. 14.15 uur Maandag 15 oktober, KBO middag, 14.30 uur Woensdag 17 oktober, Verkoop ondermode en huidverzorgingsproducten. 10.00 – 16.00 uur Woensdag 24 oktober, PCOB thema middag. 14.30 uur Woensdag 3- 10- 24- 31 oktober, Tabletcafé

Informatie en advies bij het ouder worden Bij Mariët Barendse en Eva Greveling kunt u terecht met alle vragen die horen bij het ouder worden. Bijvoorbeeld over vervoer, activiteiten, huishoudelijke hulp, het aanvragen van indicaties voor zorg, maaltijden aan huis, eenzaamheid, aanpassingen in de woning en financiën. Mariët en Eva zijn onafhankelijke vertrouwenspersonen, en werken in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Mariët is aanwezig op woensdag en donderdag en u kunt haar bellen op 06 – 13663017. Eva is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag, u kunt haar bellen op 06-43835158. Zij kunnen bij u op huisbezoek komen, of u maakt een afspraak op één van onze locaties.

Mantelzorg Midden-Delfland Als u langdurig voor iemand anders zorgt, dan bent u mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid altijd klaar staat voor een ander. Soms komt er dan veel op u af. Susanne Janssen van Mantelzorg Midden-Delfland kan iets betekenen voor u als mantelzorger. U kunt bij haar terecht voor een persoonlijk gesprek, informatie en advies, cursussen, ontmoetingsbijeenkomsten en vervangende zorg. Susanne is bereikbaar op 06 – 10379080 en via s.janssen@swmd.nl U kunt ook kijken op de website: www.mantelzorgmiddendelfland.nl

Vrijwilligerswerk Midden-Delfland het aantal computers. Voor de Maaslandse kinderen is er op woensdag 10 oktober theater bij de Bieb in Daltonschool De Schutse. Samen met: De Mobiele Clowniek Fabriek Meld je aan via de website: www.debibliotheekmm.nl. Er kunnen 20 kinderen meedoen. Dus wees er snel bij. Alle activiteiten zijn gratis. Voor meer informatie over de tijden en leeftijden: www.debibliotheekmm.nl

Ben je vrijwilliger in een van onze dorpen? Servicepunt Vrijwilligerswerk organiseert regelmatig een cursusavond of bijeenkomst voor je. Ook kun je terecht voor (organisatie-)advies. Als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk vind je vacatures op de vacaturebank. Soms is een oriënterend gesprek prettig, daarvoor ben je van harte welkom. Annette den Ouden is onze adviseur vrijwilligerswerk & betrokken ondernemen, tel. 06 13559022, a.denouden@swmd.nl. Via de site vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl vind je nieuws en nuttige info.

Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Als u in Den Hoorn, Maasland of Schipluiden woont zijn er verschillende mogelijkheden om dorpsgenoten te ontmoeten en iets gezelligs te ondernemen. In elk dorp zijn veel verenigingen en organisaties actief. Daarnaast organiseren vrijwilligers wekelijks activiteiten op de locaties van SWMD. Er zijn mogelijkheden om samen te bewegen, een hobby te beoefenen, een praatje te maken of een spelletje te doen. Een overzicht staat op onze website: www.swmd.nl U kunt natuurlijk ook langskomen of bellen, voor Den Hoorn/ Schipluiden met Riet Duijndam of met Ellen van Adrichem, voor Maasland.

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 27 september 2018

Workshop Tijdsurfen door Zenmonnik Paul Loomans Druk, druk, druk. Een gevoel waaraan iets te doen is. Echt waar! Paul Loomans laat je in de workshop Tijdsurfen zien hoe je meer rust en voldoening in je leven kunt krijgen. De workshop vindt plaats Op Hodenpijl op woensdag 3 oktober. Paul Loomans, auteur, zenmonnik en oprichter van de StressOntknoping laat je ervaren hoe je door tijdsurfen meer rust en voldoening in je leven kunt verkrijgen. Met zeven concrete aanwijzingen voert hij je terug tot de essentie van al het handelen: vertrouwen op je gevoel en aanwezig zijn in wat je doet. Op het programma staan o.a. de valkuilen van multitasken, emotionele stress tot rust brengen en intuïtie gebruiken. Paul behandelt herkenbare thema’s op een laagdrempelige manier en dit maakt deze workshop tot een prima gelegenheid om je drempelvrees voor meditatie, mindfulness en bewustwording te overwinnen! De avond kun je combineren met een bio-maaltijd in het restaurant. Datum: woensdag 3 oktober. Tijd: 20.00. Prijs: € 15,-. Inclusief maaltijd: € 35,-

Foto: Hodenpijl

Kaarten: www.ophodenpijl. nl. Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22

in Schipluiden (vlakbij Delft). We beschikken over een ruime, gratis parkeerplaats.

Voorouderspreekuur

Kinderen horen niet ziek te zijn

In samenwerking met het Stadsarchief Delft houdt de NGV afdeling Delfland ook dit seizoen weer een maandelijks genealogisch spreekuur op de 2e woensdag in de maand van 14 tot 16 uur in het nieuwe onderkomen van het Stadsarchief, Gantel 21 te Den Hoorn. Het eerstvolgende is op woensdag 10 oktober. Wilt u dat ook eens onderzoeken wie uw voorouders zijn en waar ze vandaan

komen maar weet u niet hoe en waar te beginnen. Of doet u al een onderzoek maar bent u vastgelopen, wilt u gewoon eens over uw onderzoek praten met een paar mede-onderzoekers of hebt u andere genealogische vragen. Kom dan naar het voorouderspreekuur. De toegang is gratis voor leden en niet-leden. De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland en het Archief Delft

helpen u graag met uw onderzoek. Vrijwilligers van de afdeling Delfland van de NGV helpen u verder op weg met het onderzoek, geven voorlichting over de aanpak van stamboomonderzoek en demonstreren enkele programma’s om de gegevens in op te slaan. Bovendien kunt u kennis maken met het opzoeken van de gegevens in de studiezaal.

Senioren fietsgroep Maasland heeft seizoen afgesloten Op dinsdag 18 september is de laatste tocht gereden met ruim 30 senioren. Deze enthousiaste fietsers hebben het afgelopen seizoen om de andere week een tocht gemaakt in de omgeving. Dat was met de morgentochten. De dagtochten gingen wel wat verder. Naar Kijkduin, Rockanje, Pijnacker, het Kralingse Bos, enz. Het was een buitengewoon goed fietsseizoen. Niet één

Maar de werkelijkheid is helaas anders In het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis komen onderzoekers elke dag dichterbij betere diagnoses en behandelmethoden van ziektes bij kinderen. De Stichting Vrienden van het Sophia steunt onderzoek samen met projecten die het verblijf van patiëntjes en ouders veraangenamen. Doneer of word Vriend van het Sophia via www.vriendensophia.nl en draag ook bij aan een betere toekomst voor zieke kinderen.

keer hoefde de tocht uitgesteld te worden vanwege de regen. Alle geplande tochten konden doorgaan. En wat is er weer een plezier aan beleefd. De afwisselende routes werden altijd onderbroken voor een koffiestop. Tijdens de dagtochten werd er onderweg altijd gepicknickt. De tocht van 18 september was de laatste van dit seizoen en werd afgeslo-

ten met een pannenkoekenlunch in ‘t Sonnetje in Maasland. Nu wordt het uitkijken naar het volgende seizoen, dat in april 2019 begint. O.l.v. de leidsters Eugenie Kester en Henriëtte Hazenoot zullen velen dan weer veel plezier beleven aan de tochten. Voor dit jaar gaat de dank weer uit naar de genoemde dames, die er veel energie in staken.

Zoekt u goedkope kinderspullen, of wilt u er juist van af? Nu extra verkoping van winterkleding op: vrijdagavond 5 oktober van 19-21 uur en zaterdagmorgen 6 oktober van 9-12 uur. Verder zijn er speelgoed, boekjes, spellen, puzzels, sportartikelen, fietsjes, kinderwagens, bedjes, box, commode en nog veel

meer te koop in gebouw de Rijstuin Woudseweg 26 in Den Hoorn. Ook afgifte van bovengenoemde gebruikte kinderspullen voor de leeftijd tot 10 jaar is dan mogelijk, wel graag schoon en nog goed bruikbaar. De opbrengst gaat dit jaar

voor 50% naar de stichting ‘Het vergeten kind’. De rest is voor andere activiteiten van de kerk, en ook voor kinderen bestemd. Voor meer informatie of vragen, zie www.woudtsekerk.nl of info@woudtsekerk.


27 september 2018 De Schakel MiddenDelfland

Ervaar de

3

t/m 7 OKTOBER 2018

BRADERIE | SCHEPEN BEZICHTIGEN | FOODCOURT | KERMIS LAMPIONNENOPTOCHT | HET ‘FOUTE’ FURIEADE FEEST | LAZY SUNDAY CLASSIC POP | FEELGOOD MARKT | MUZIEK VAN O.A. VINCHENZO FURIEADE.NL ! " $

|

11


12

|

De Schakel MiddenDelfland 27 september 2018

V.V. Schipluiden verliest eerste competitieduel Het eerste team van V.V. Schipluiden is de nieuwe competitie gestart met een neder­ laag: op eigen veld was VV Lyra met 1­0 te sterk. Waar trainer Marcel van Duijn in de voorbereiding weinig te klagen had over blessures, was dat in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd wel an­ ders. De trainer, die aan zijn tweede seizoen in Schip­ luiden is begonnen, kon tegen de Westlanders niet beschikken over drie ba­ sisspelers die allen gebles­ seerd moesten toekijken: Thom van Mil, Martijn van

Dorp en Chris van Beurden. En dus moest de basisop­ stelling aangepast worden. Dennis Rhijnsburger werd vanuit de defensie doorge­ schoven naar de spitsposi­ tie en Terence van Koppen speelde centraal in de ver­ dediging. In een matige wedstrijd waarbij het niveau mede daalde door de barre weers­ omstandigheden was het Schipluiden dat in de eerste helft aanvallend het meeste liet zien. De grootste kan­ sen waren voor Bart Boks, Sjoerd Boks en Marnix Reis­ senweber. Lyra­doelman Ritchie de Vreede moest alle zeilen bijzetten om zijn doel schoon te houden maar hier slaagde hij wel in. De bezoekers creeërden

niet veel kansen, maar de eerste de beste serieuze po­ ging was wel meteen raak. Na weifelend verdedigings­ werk was het Roy van der Sar (vorig jaar nog actief in de onder 19­ploeg van NEC/F.C. Oss) die vanuit een moeilijke hoek Schiplui­ den­goalie Perry van Oeve­ ren in de korte hoek snoei­ hard passeerde: 0­1. Na rust zakte het niveau nog verder en wisten bei­ de teams de dappere toe­ schouwers die de regenbui­ en trotseerden maar heel zelden te vermaken. Invaller Nathan Hoek was vlak voor tijd nog dicht bij de gelijk­ maker maar zijn schot ver­ dween naast het doel van De Vreede.

Tijmen van der Helm bevestigt status van toptalent op WK in Zweden Als één van de jongste deel­ nemers aan het WK voor ‘s werelds beste honderd rij­ ders in een automaatkart, slaagde Tijmen van der Helm er afgelopen weekein­ de in zich consequent in de top te melden. Het veertien­ jarige talent uit Den Hoorn reed in de finale in het Zweedse Kristianstad naar een keurige tiende plaats in de OK­klasse. Daarmee kreeg hij overigens minder dan hij op basis van zijn uit­ slagen in de heats had ver­ diend. Tijmen was met een goed gevoel naar de 1221 meter lange Asum Ring afgereisd. De test op de baan in de voorbereiding op het WK was goed gegaan en dat was uiteraard een opsteker. Vooral ook omdat hij met het TB Racing Team pas sinds enkele weken rijdt

in zijn nieuwe Kart Repu­ blic­kart. Makkelijk was het in Zwe­ den zeker niet. Niet alleen vanwege het enorm hoge niveau, maar ook vanwege de sterk wisselende weers­ omstandigheden. Dat Tij­ men tijdens de vijf heats desondanks consequent voorin te vinden was, zegt veel over zijn kwaliteiten. Op vrijdag stonden de kwa­ lificatie en de eerste heat op het programma. Op za­ terdag nog drie heats en op zondag in de ochtend de laatste heat en ‘s middags de finale. De eerste race van de dag werd verreden in droge omstandigheden. Tijmen werd net als een dag eerder tweede. Tijdens de tweede race van de dag werd hij op een natte baan vijfde. Ook de derde race werd in natte

omstandigheden verreden en daarin eindigde hij als derde. ‘s Zondags, tijdens de vijfde en laatste heat van het WK werd hij vierde en had zich zo geplaatst voor de fi­ nale. Tijdens die finale was Tij­ mens start niet goed, zijn motor viel bijna uit en hij werd geramd door Jorge Carlos Pescador en ging daarom in de rondte. Hij hervatte zijn race op de 21e positie. Even later kreeg hij in bocht drie opnieuw een dreun om een bocht later ook nog eens te worden ge­ sandwicht. Zodoende werd hij uiteindelijk tiende. s. Niettemin kon hij terugkij­ ken op een WK waarin hij bij de absolute top hoorde. Tijmen wordt in zijn raceac­ tiviteiten ondersteund door Trofipack uit De Lier en TB Racing.

Tijmen was één van de jongste deelnemers.

MELD JE AAN ALS COLLECTANT Door rond Dierendag te collecteren, help je dieren in nood. Ook bij jou in de regio. Geef je op via dierenbescherming.nl/collecte of bel 088 811 3000.

Foto: E. Blatter

Geen individueel succes op WK voor Bram en IJsbrand Chardon Menners IJsbrand en Bram Chardon uit Den Hoorn heb­ ben afgelopen weekend geen individuele medaille behaald bij de Wereldruiter­ spelen in Tryon in de Vere­ nigde Staten. Bram eindigde op de negende plaatst in het eindklassement en zijn va­ der IJsbrand werd tiende. In het landenklassement wer­ den de Nederlandse vier­

spanners tweede achter de Verenigde Staten. Bram Chardon won zon­ dag de afsluitende vaar­ digheidsproef en IJsbrand werd vrijdag nog wel derde bij de dressuur. Vooral op de marathon stelden de Midden­Delflanders teleur, Bram werd daar slechts vijf­ tiende, IJsbrand eindigde op plek 17.

De tegenvallende resultaten zijn opvallend, temeer daar Bram en IJsbrand Chardon samen met Koos de Ronde dit seizoen een succesvol team vormen. Tijdens de prestigieuze CHIO in Aken wonnen zij het teamgoud en pakte IJsbrand individu­ eel goud, waar Bram het brons veroverde.


27 september 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

MVV ‘27 doet zichzelf tekort tegen Wateringse Veld Kranenburg (1-3)

Foto: B. van Mil

Een van de meegekomen bestuursleden van Wateringse Veld Kranenburg vatte de wedstrijd na afloop op nuchtere wijze samen: “De eerste helft was aantrekkelijk en ging gelijk op én in de tweede helft maakte wij nog twee treffers”. Het was even afwachten hoe de verhoudingen zouden liggen in het veld. De bezoekers hadden het afgelopen seizoen alles gewonnen en ook de recente bekerserie met grote, indrukwekkende overwinningen afgerond. Binnen tien minuten bleek echter dat de gasten zeker geen onverslaanbaar team hadden. MVV ‘27 mocht al na elf minuten de voorsprong vieren. Een hoekschop van Dennis Louter werd verkeerd ingeschat door de Haagse defensie en recht voor het doel kon Erik van Geest hard en zuiver uithalen (1-0). Twee minuten later lag Aad Siranarasit de bal breed en vond Leon van Kersbergen de lat. In de overvloedig vallende regen pakten de Hagenaars

de draad moeiteloos op en zocht via de behendige middenvelder Phil Altimari het Maaslandse doel. Halverwege de eerste helft werd de stand gelijk getrokken. Een directe vrije trap van Yair Sidoel werd via de vingertoppen van Twan Lansbergen tegen de lat getikt, maar de rebound werd door Dennis Jos binnen gelopen (1-1). Zo bleef het kansen regenen. Dennis Louter schoot met een goed gevoel van ca dertig meter afstand, keeper Sander van der Toorn onderschatte die poging enigszins en de bal spatte op de lat. Na een schot van Jordi Lems op de lat dacht Haysam Aradelaziz zijn ploeg uit de rebound weer op voorsprong te schieten, maar zijn treffer werd wegens buitenspel geannuleerd. Aan de ander kant moest linksback Jaco Buynink op de doellijn redding brengen ten koste van een hoekschop waaruit Dennis Jos weer de lat beroerde. Kortom, die eerste helft was meer dan het kijken waard.

Na de onderbreking ging men er weer eens lekker voor zitten, maar voor de Maaslandse supporters zou het niet meevallen. Er werd te weinig geprofiteerd van de eigen kwaliteiten. Voorin zou je verwachten dat men op techniek en snelheid de tegenstander zou moeten kunnen uit- c.q. kapotspelen. Daar men ook vaak zinloos hoog door de lucht aangespeeld werd, zag het spelletje er hulpeloos uit. Dennis Louter mocht nog wel ‘n keer van afstand uithalen, nadat keeper Sander van der Toorn onvoldoende had ingegrepen, maar vervolgens redde de Haagse doelman fraai. Binnen tien minuten besliste spits Francesco Fens van Wateringse Veld Kranenburg het treffen. In de 64e minuut werd hij de zestien in gestuurd door Delano Venderbos en zijn punter was Twan Lansbergen te machtig (1-2). Negen minuten later werd hij weer succesvol gevonden en dat betekende de genadeslag voor de Maaslanders (1-3).

Uitnodiging speeddate zorg Hoek van Holland Vrijdag 5 oktober zit ons team voor je klaar van 13.30 tot 16.30 uur om jou te ontmoeten. Kom je tijdens de speeddate positief voor de dag en is er een wederzijdse klik, dan loop je de deur uit met een contract! We zijn in Hoek van Holland op zoek naar collega’s in de functies van

Gelijkspel in eigen huis voor DIOS Het was een boeiende en stevige pot afgelopen zondag in de Ballonhal in Den Hoorn. De handballers van DIOS speelde thuis tegen Arbo Rotterdam. Een wedstrijd waar wel wat extra rivaliteit werd verwacht, gezien het feit dat Arjan Koster na vier jaar bij DIOS trainer/ coach te zijn geweest, dit seizoen de oefenmeester van de Rotterdammers is. Dat beide ploegen er alles

aan wilden doen om de winst te pakken was de hele wedstrijd duidelijk te merken. Mooie aanvallen, harde duels, goed keeperswerk en het missen van open kansen, alles zat er in. Ook aan het scoreverloop was goed af te lezen dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn, het ging wat op en neer maar het lukte geen van de twee echt uit te lopen. Halverwege de wedstrijd ston-

den de heren uit Den Hoorn met 12-13 achter. In het begin van de tweede helft leek het er even op dat Arbo wat feller uit de kleedkamer was gekomen, maar DIOS wist zich toch weer terug in de wedstrijd te knokken. Vlak voor het eindsignaal schoot Ricardo Zeestraten via een snelle aanval de gelijkmaker binnen en zo eindigde de wedstrijd in 23-23.

helpenden, verzorgenden IG, (wijk)verpleegkundigen en welzijnsmedewerker/MMZ. In een ronde van drie gesprekken kan jij laten zien wie je bent en wat je zoekt en ontmoet je aanstaande collega’s. En je krijgt tevens een indruk van de sfeer. Spreekt jou dit aan? Geef je dan op voor deze middag en kom ‘daten’ met Humanitas in Hoek van Holland. Aanmelden graag bij sollicitanten@ stichtinghumanitas.nl Neem in ieder geval mee:

✓ Curriculum Vitae

✓ Paspoort of ID-kaart

✓ Goed humeur en glimlach ;) We kijken er naar uit om met je kennis te maken! Datum: 5 oktober Tijd: 13.30 –16.30 uur Adres: Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland

Klantenservice (010) 27 13 800 klantenservice@stichtinghumanitas.nl www.stichtinghumanitas.nl

Frank Koole (links) en Roy Stet in de Hoornse verdediging.

Foto: DIOS

13


|

De Schakel MiddenDelfland 27 september 2018

TWEE WEKEN LANG ELKE DAG KORTING OP ANDERE PRODUCTEN ALLÉÉN DAG WOENS

2SE6PT

10% KORTING

IN DE WINKEL EN OP EXPERT .NL

20% KORTING

BLETS, LAPTOPS, TA , ES N O H TP R A EN OP SM RNE HARDE SCHIJV DESKTOPS EN EXTE

ALLÉÉN

VRIJDAG

OP KOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERS

8 2 SEPT

Deelnemende merken:

ALLÉÉN DONDERDAG

7 2 SEPT

20% KORTING

OP KOFFIEZETTERS, VOLAUT OM BLENDERS, KEUKENMACHINE ATEN, WATERKOKERS, S EN STA AFMIXERS

Deelnemende merken:

Deelnemende merken:

ALLÉÉN DIT WEEKEND ZONDAG

ZATERDAG

9 2 E S PT

3SE0

20% KORTING

OP TV’S, AUDIO-APPARATUUR EN BEUGELS

PT

ALLE BEELDFORMATEN TUUR AUDIO-APPARA

Deelnemende merken televisies en beugels:

LED TV’S Q & D E L o.a. O

Deelnemende merken audio-apparatuur:

BEUGELS

VOOR TV’S EN AUDIO-APPARATUUR

Expert Koppenol

KOOPZONDAG 30 SEPTEMBER VAN 12.00 – 17.00 UUR

Willem de Sitterstraat 3, Naaldwijk, (0174) 631141 facebook.com/Expertnaaldwijk

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op expert.nl voor de voorwaarden.

14


% N 5 I 2KORT alle op

% G N 0 I T 3KOR

27 september 2018 De Schakel MiddenDelfland

1 es n i ch ma r o )bo u c (ac

5

ko el k i t r

r- n e m ka ubele d ba me e all ntein p o fo n e

nrgkeuzen a

1a

Ga

Altjd. Gegarandeerd. En mocht een artikel elders toch goedkoper zjn, dan krjg je het artikel bj ons voor dezelfde prjs ĂŠn ook nog eens 10% extra korting. Ook als een artikel elders met korting wordt aangeboden.

Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur, zo. 12.00 - 17.00 uur.

15

o v s p o o h rks het oond o W kan slag Jij aan de

Anderen geven korting, HORNBACH geeft je de laagste prjs.

Den Haag Singel 115 Wateringen ‘s-Gravenzandseweg 71

|

Elke zondag open!

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op

hornbach.nl


16

|

De Schakel MiddenDelfland 27 september 2018

Meest veelzijdige man van Midden-Delland!

Geschiedenis saai?

Met voorsprong is Peet Vermeulen uit Den Hoorn de meest veelzijdige man uit Midden-Delland te noemen. Zelf wuit hij dat bescheiden weg maar als je een blik werpt op zijn website www.verbaprodukie.nl dan zie je zoveel bekende en minder bekende mensen! En als je heel goed kijkt, dan blijkt dat diezelfde Peet Vermeulen daarachter schuilgaat. Je hoet je dus nooit te vervelen met die man! Door Gemma van Winden-Teteroo

Oude ambachten herleven! Johannes Vermeer en Willem van Oranje, indrukwekkende personages! Foto’s: Eline Vermeulen

“Niet als je de iguren die samen onze historie maakten, laat herleven. Bijkomend voordeel is, dat je die mensen dan meteen nooit meer vergeet.” En dus kruipt Peet Vermeulen regelmaig in de huid van

Willem van Oranje of Johannes Vermeer. Maar ook Napoleon is hem bekend, de Romein van vroeger en Scrooge of, uit de jongere geschiedenis: Dorus.

Afstandbediening

Verhalen

Peet de Klompenman! Foto’s: Eline Vermeulen Heet u Peet als eens in de zomerperiode (met handvatjes van hout uit Middennaast Hugo de Groot op de Markt in Delt Delland) of wol spinnen van de schapen zien staan? Met zijn klompenkar? “Al uit de buurt. Echte streekproducten. Daar vier jaar probeer ik de jeugd iets te laten kan ik trouwens zelf ook zo ontzetend beleven van oude ambachten. Trouwens, van genieten! Ja, ik ben een bevoorrecht volwassenen en toeristen vinden het mens. Ik mag de verhalen vertellen over ook prachig als ik laat zien hoe klompen dingen waar ik zelf lyrisch van ben. Mooi gemaakt worden, als we gaan touwslaan toch!”

Het begon allemaal thuis tussen de schuifdeuren. Als jongste van het gezin van negen kinderen uit Den Hoorn was er alijd wel wat te doen. De eerste goocheltruc kocht hij bij Brehm in Delt. Hij had nog geen ariestennaam dus bleef het een ijdje bij Puntje Puntje. Peet Vermeulen kwam pas echt los ijdens zijn puberteit bij de scouing. Daar had hij alijd een dankbaar gehoor. Op zekere dag kroop hij in de huid van Sinterklaas want niemand wilde die taak op zich nemen. Het was vast een leuke happening hoewel de Zwarte Pieten ouder waren dan de 15-jarige Peet.

Peet Vermeulen vindt het heerlijk om de senioren een nostalgisch moment te laten herbeleven. In zijn pluche tafelkledenkostuum met desgewenst een oude degelijke schemerlamp op zijn hoofd, vertelt hij over lang vervlogen ijden. Daar heet ie geen herrie of disco voor nodig; de ouderen kunnen zo ook wel uit hun dak gaan. “Maar het is niet zo: Peet gevraagd, feest geslaagd hoor,” zo haast hij zich te zeggen. “Je hebt er alijd een tweede parij voor nodig. Het is een wisselwerking. Ik ben een beetje de afstandsbediening die mensen probeert op dezelfde zender te krijgen.”

De lach aan zijn broek Afwisselend Vroeger had Peet veel kinderprogramma’s maar tegenwoordig richt hij zich meer op een ouder publiek. Hij vindt het prachig om de verhalende molenaar te spelen en de mensen te vertellen van de werking van een molen. Als boer op de Lammetjesdag of als burgemeester ijdens Monumentendag. Zonder twijfel heet hij in al die jaren al zo’n 3500 optredens verzorgd. Hij heet meer dan 110 kostuums, zijn bus is tevens zijn kleedkamer. “Ik ben geen mens voor vaste teksten, het moet lekker afwisselend zijn.” Peet treedt het liefst op binnen een straal van 30 kilometer maar verder weg is ook geen probleem. Met regelmaat is hij “Ceremoniemeester” zelfs in het AZ of Feyenoord stadion, naast Gerard Joling, Frans Duits of Maan. “Lachen hoor, ik heb dan zelf ook veel lol”.

De eerste keer is meestal het leukste. Hij doet alles uit zijn hoofd en improviseert er lusig op los. Zo is ieder optreden steeds weer anders. Maar je moet doen wat je leuk vindt. “En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik eigenlijk alijd gezellige mensen om me heen heb.” Peet heet door zijn optreden al gauw de lach aan zijn broek. “Maar ik ben geen clown. Wel vind ik het leuk om verhalen te verbeelden. Het moet herkenbaar zijn. Kinderen moeten er iets van op kunnen steken en de volwassenen zien wellicht een hoop herkenning. Daar kun je toch heel veel informaie in leggen. Neem de polder! Niemand weet meer hoe de polder ontstaan is. Je vaart hier in Midden-Delland boven het land, dat is op zijn minst merkwaardig. We weten daar met zijn allen veel te weinig van af. Ik vind het leuk om daar op in te haken. Soms zet ik de mensen gekscherend wel eens op het verkeerde been maar dan heb ik toch bereikt dat ze erover nadenken.”

Meer weten? Wilt u meer weten van wat Peet Vermeulen allemaal doet? Vindt u het leuk als hij met zijn oude ambachten of zijn typetjes op locaie komt? Bel hem gerust eens op want hij is overal voor te vinden. 015 256 01 81 of zoek contact via info@verbaprodukie.nl En via de site kunt u alvast een voorproeje zien. Geniet ervan!

Profile for WL Media

Md 2018 09 27  

Md 2018 09 27  

Profile for wlmedia