Page 1

Teamuitje organiseren?

Kom naar De Tuinderij! Hilarische Activiteiten - voor jong & oud Gemeentenieuws

13e jaargang 23 augustus 2018

2,3

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Delflandse Vleesmeesters, een prachtig lokaal initiatief Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

zonwering kom voor advies en een demonstratie naar onze

showroom!

grote woerdlaan 36c | naaldwijk

Zomertentoonstelling Museum De Schilpen

Normaal gesproken gaan koeien die geen melk meer geven naar de slacht. Zes jonge boeren uit Midden-Delfland hebben daar wat op gevonden. De dieren worden hier in het gebied afgemest en het vlees wordt in eigen omgeving verkocht. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Zo zorgt de coöperatie Delflandse Vleesmeesters voor een lokaal product met nauwelijks transportkilometers. Zeer duurzaam dus en heel belangrijk: je weet wat je eet! “In de supermarkten vind je vlees uit alle delen van de wereld terwijl we hier in Nederland de polders vol koeien hebben staan! Wij willen ervoor gaan zorgen dat er ook gewoon vlees uit onze eigen regio te koop is.” zegt Ronald Moerman (23) uit Schipluiden. Ronald hoopt volgend jaar zijn studie aan de Hogere Agrarische School af te ronden en dan thuis op de boerderij in de maatschap van zijn ouders en oudere broer te stappen. Omdat de meeste boerenbedrijven niet echt kunnen uitbreiden, wordt er verbreding gezocht van de bedrijfsactiviteiten. Samen met een aantal collega’s nam Ronald deel aan een jonge boeren traject dat opgezet was door de gemeente Midden-Delfland in samenwerking met LTO Delflands Groen. De studiegroep ging op zoek naar de meerwaarde van de melkkoeien uit ons gebied. “We kwamen tot de conclusie dat de meeste koeien die na de lactatieperiode niet opnieuw drachtig worden, prima hier afgemest kunnen worden voor de vleesproductie.”

Ronald Moerman bij zijn koeien.

Vlees uit Midden-Delfland En zo is er sinds vorig jaar niet alleen zuivel van eigen bodem maar ook vlees uit eigen wei. Koeien die daarvoor geschikt zijn worden zo’n 60 dagen geweid. “Zo wordt de koe op een natuurlijk wijze gevoed met vers gras. Uit Midden-Delfland! Als je soja uit Brazilië zou gaan bijvoeren, schiet je je doel voorbij. Bovendien zorgt gras voor een unieke verdeling tussen vet en spier in het vlees. Het resultaat is bijzonder smaakvol. De koe wordt in de buurt geslacht en het vlees wordt onmiddellijk verpakt en diepgevroren zonder geur- of kleurstoffen. Door deze

 De Schakel MiddenDelfland

methode zijn er heel weinig conserveringsmiddelen nodig. We werken alleen met kruiden.” Duurzaam Het vlees wordt in de regio vermarkt. Het is te koop bij Farm I See in Schipluiden. Ideaal dus voor de mensen uit Midden-Delfland zelf en de directe omgeving. Zo worden overbodige transportkilometers vermeden. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid en samenwerking tussen stad en land. “We zijn nog volop in ontwikkeling voor wat betreft verpakkingen en meer verkooppunten, supermarkten en restaurants. Logistiek komt er nog aardig wat bij

kijken. Maar we zien het als een uitdaging.” Trots De gemeente is trots op de Delflandse Vleesmeesters. Kennelijk viel dit traject ook elders op want de Delflandse Vleesmeesters werden in het voorjaar uitgenodigd in het Catshuis, samen met mensen van andere projecten, om hun werkwijze toe te lichten. Een mooie opsteker voor een diervriendelijk en lokaal initiatief dat perfect binnen de uitgangspunten van Cittaslow past. Kijk voor meer informatie op www.delflandsevleesmeesters.nl

Informatieavond Stichting Vamos Schipluiden In juli 2019 wil de Stichting Vamos weer een reis voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar organiseren naar het werkgebied van pater Gabriel Hofstede. Hij woont en werkt in de plaats Garanhuns in het droge Noordoosten van Brazilië. In 2019 wordt deze reis voor de 6e keer georganiseerd.

Tot en met 9 september loopt de tijdelijke tentoonstelling in gebouw Tavenu “Langs het Schilpenpad van mijn vader. De groeten uit Maasland...” Verhalen, foto’s en eigen collectiestukken van zo’n 80 jaar geleden. Op het binnenplein is materiaal aanwezig om zelf, met ouderwets teken-, knip- en plakwerk, een ansichtkaart te knutselen. De kaarten worden daar ook tentoongesteld. Openingstijden: Zaterdag 11.0017.00 uur, woensdag 14.00-17.00 uur en zondag 2 september 14.0017.00 uur. U vindt het museum aan de ‘s-Herenstraat 24 in Maasland.

Vind ons leuk!

Foto: GvW-T

Dit is de plaats waar het gemeenschapsgebouw gebouwd moet gaan worden. Foto: Stichting Vamos

Op zondagavond 26 augustus om 19.30 uur wordt er een informatieavond gehouden in De Schelp, Burgemeester Musquetiersingel, in Schipluiden. Dit is achter de R.K. Kerk. Het jaar voorafgaande aan de reis worden er door de jongeren en hun begeleiding allerlei activiteiten georganiseerd om geld te generen voor de projecten die ze op deze reis willen gaan ordernemen. Een van die projecten is het bouwen van een gemeenschapshuis in een arme wijk in Garanhuns. Pater Gabriel Hofstede ziet de jongeren heel graag weer komen en

wenst hen succes met het formeren van de nieuwe groep. Heb jij interesse of ken jij/u iemand die dat zou hebben geef het dan door en meldt je aan voor deze avond bij: jeanetzuydgeest@ gmail.com. Ben je deze avond verhinderd maar heb je wel interesse geef dat dan ook door.

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 23 augustus 2018

Gemeenteberichten Donderdag 23 augustus 2018

week 34

S nel uw melding do o rg ev en o ver de buitenruimte?

Eropuit in Midden-Delfland

Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, losgeraakte putdeksels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, graffiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelfland.nl/melding

Openingstijden Burgerzaken Bij burgerzaken kunt u terecht op: - maandag- en dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur - woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

www.cultuurinmiddendelfland.nl

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmak ing en in uw mailb o x Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Aanvragen en Besluiten

Bij burgerzaken kunt u terecht voor: - de aanvraag en het ophalen van een nieuw paspoort - de aanvraag en het ophalen van een nieuwe identiteitskaart - de aanvraag en het ophalen van een nieuw rijbewijs - een eigen verklaring - een uittreksel uit de basisregistratie personen - een Attestatie de Vita (internationaal bewijs van in leven zijn) - een bewijs van in leven zijn - een afschrift van de burgerlijke stand - een verklaring omtrent gedrag - een erkenning ongeboren vrucht - een geboorteaangifte Afspraak maken Als u uzelf wilt verzekeren van een minimale wachttijd kunt u een afspraak maken. U kunt uw afspraak online inplannen op de website van de gemeente: www.middendelfland.nl > Afspraak maken. Als u vragen heeft of de afspraak liever telefonisch inplant, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (015) 380 41 11. Het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar en geopend voor bezoekers van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het realiseren van een aanbouw tussen de woning en de berging aan de Kapellaan 43, 2635 DB Den Hoorn. - Vergunning is aangevraagd voor het vervangen van silo’s aan de Veenakkerweg 20, 2635 NC Den Hoorn. VOORNEMEN TOT BESLUITEN Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Het ontwerp uitwerkingsplan Hooipolderweg 1, Den Hoorn ligt met ingang van vrijdag 24 augustus ter inzage. Het ontwerp uitwerkingsplan gaat over een beperkt aantal veranderingen in de bebouwing en voorzieningen van het bedrijf Benfried in Den Hoorn. Het plangebied van dit ontwerp uitwerkingsplan bestaat uit het perceel Hooipolderweg 1 aan de zuidrand van Den Hoorn tussen de Woudseweg en de recent aangelegde Zuidhoornseweg. Er zijn meerdere mogelijkheden om het ontwerp uitwerkingsplan in te zien. Tijdens kantooruren is het in te zien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Ook kunt u het ontwerp uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken inzien op www.middendelfland.nl > Actueel > stukken ter inzage. Daarnaast staat het ontwerp uitwerkingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: “NL.IMRO.1842.up18DH01-on01”. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunnen

www.middendelfland.nl

belanghebbenden mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerp uitwerkingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kunt u terecht bij het team Ruimtelijke Ordening en Milieu via het telefoonnummer (015) 3804111. U kunt ook digitaal reageren. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Maakt u bij het digitaal indienen gebruik van het zienswijzenformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website www.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter inzage. Voor nadere informatie over het uitwerkingsplan kunt u via telefoonnummer (015) 380 42 20 contact opnemen met Bob Berkers van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het oprichten van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan de Prinses Irenelaan 9, 2635 HP Den Hoorn.

Maasland AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor werkzaamheden voor het realiseren van een weidevogelkerngebied in de Commandeurspolder (sectie I 650, 657, 660, 1367, 1368, 1390, 1817, 1819, 1821 en 1823) in Maasland.

BESLUITEN Vergunningen archeologisch monument - De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een vergunning archeologisch monument verleend voor archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven op de locatie Herenlaan te Maasland. Het besluit ligt, met de hierbij behorende stukken, met ingang van 24 augustus 2018 zes weken voor iedereen tijdens kantooruren ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Belanghebbenden, die een zienswijze tegen het ontwerp-besluit hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier geen mogelijkheid voor hadden, kunnen in beroep gaan tegen dit besluit. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken na de dag van de terinzagelegging. U kunt in beroep gaan bij de Rechtbank‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking aan de Diepenburchstraat 12a, 3155 TC Maasland.


23 augustus 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 23 augustus 2018

|

3

week 34

Met de De Mus gratis op pad De proef met De Mus loopt tot 1 oktober. U kunt gratis gebruik maken van De Mus, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat inwoners eenvoudig erop uit kunnen in de buurt. De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Denk hierbij aan activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, op bezoek in het Reinier de Graafziekenhuis, boodschappen doen bij de supermarkt of langsgaan bij familie en vrienden in Schipluiden en Den Hoorn. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Vervolg Aanvragen en Besluiten

Wilt u reserveren? U kunt De Mus reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70 of per e-mail DeMus@ggz-delfland.nl (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 2 uur van te voren). Kijk voor alle informatie ook op de website www.middendelfland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoersproject De Mus. Op de website vindt u ook een filmpje waarin we u uitleggen hoe De Mus werkt.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Schipluiden

OVERIGE

Geheel Midden-Delfland

AANVRAGEN

Meldingen - Melding is gedaan van het slopen van een woning en de bijbehorende opstallen aan de Gaagweg 46a, 2636 AK Schipluiden. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Rijksstraatweg 23, 2636 AX Schipluiden.

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het aanleggen van een toegangspad aan de Woudseweg nabij huisnummer 180a (2636 AW) in Schipluiden. - Vergunning is aangevraagd voor het wijzigen van het gebruik van de kantine naar een kinderdagverblijf aan de Woudseweg 178, 2636 AW Schipluiden.

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www. middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

www.middendelfland.nl

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

WOS Media zet in op Instagram Het OchtendMagazine Deze week begint je ochtend weer met vaste presentator Jim Gardien. Hi is terug van vakantie en vol energie om te knallen. Luister het OchtendMagazine iedere dag tussen 07.00 uur en 10.00 uur.

WOS Nieuws Benieuwd wat er vandaag in jouw regio gebeurd is. Kijk iedere avond naar een nieuw journaal op WOS TV. Elke dag vanaf 19.00 uur is er een nieuwe uitzending van WOS Nieuws. Volg al ons nieuws ook via social media. Vanaf nu niet meer via WOS Nieuws, maar op Facebook, Twitter en Instagram via WOS Media. WOS Sport Komend weekend spelen de dames van Quintus om de handbal Supercup tegen VOC op neutraal terrein in Houten. Bekijk de beelden a.s. maandag vanaf 19.00 uur in WOS Sport. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

(APV)vergunningen - Vergunning is verleend aan Centercom BV voor het plaatsen van driehoeksreclameborden voor de periode van 13 tot en met 26 augustus voor de reclameactie van Verkeerschool Allroad.

WOS Media is gestart met een dagelijks mini-nieuwsbulletin op Instagram. Elke dag zet de WOS de belangrijkste verhalen op een rij en laten we zien wat die dag het weer doet. Dat wordt gedaan met de ‘stories-functie’, die bovenin de tijdlijn verschijnt. Daarmee hoopt de streekomroep van Westland, Maassluis, MiddenDelfland en Hoek van Holland dat ze nog dichterbij de regiogenoot komt te staan. De WOS is er vaak snel bij als het gaat om nieuwe publicatiemogelijkheden. Zo was de WOS in 2009 een

van de eerste omroepen die gebruik maakte van Twitter. Ook was er in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een speciale podcast waar men zich op kon abonneren. WOS Media blijft ook de komende tijd volop experimenteren met nieuwe publicatie- en vertelvormen. Wie de WOS op Instagram wil volgen kan terecht op @WOSMedia ook op Twitter kun je ons via @WOSMedia vinden. Op Facebook volg je het laatste nieuws op @WOSNieuws en @WOSMedia.

Vacature WOS Media is op zoek naar een enthousiaste accountmanager die in ons jonge team past. Ken je de regio Westland, Maassluis, Midden-Delfland en Hoek van Holland goed? Heb je een passie voor commercie en wil je jezelf ontwikkelen? Dan is dit wat voor jou! Je wordt verantwoordelijk voor de verkoopafdeling, houdt nauw contact met onze klanten en helpt mee nieuwe programma’s te ontwikkelen voor WOS TV. Ben je of ken je iemand die dit op het lijf geschreven is, neem dan contact met ons op. Stuur een motivatie en C.V. naar vacature@wos.nl.

Zomaar Zomer Zomaar Zomer was vrijdagavond bij de feestweek in De Lier. Pim heeft de gondelvaart meegemaakt, moest uiteraard ook weer op zoek naar een plek om wat te eten en eindigde natuurlijk weer in de feesttenten tussen het feestende publiek. Wat Pim daar allemaal meegemaakt heeft, zie je natuurlijk op televisie, maar ook op de social media kanalen van Zomaar Zomer. Uiteraard kunnen alle bezoekers ook de groetjes doen in de bekende groene lijst. Zomaar Zomer vanuit De Lier is vanaf vrijdagavond 24 augustus te zien

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

op WOS TV. De komende weken is het programma nog te vinden in Naaldwijk en Poeldijk.


4

|

De Schakel MiddenDelfland 23 augustus 2018

familieberichten Tijdens een verblijf in zijn favoriete vakantieland Kroatië is onverwacht overleden, mijn altijd hardwerkende, zorgzame vriend, onze papa, lieve zoon, broer, zwager en oom

Draagt zorg voor begrafenis

Alfred Verburg

of crematie, dag en nacht.

Alfred Leonardus Abraham * 5 april 1970

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Al meer dan 25 jaar!

† 6 augustus 2018

Patricia van de Velde Roy Kelly Michelle

Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Familieberichten

Pa en Ma Verburg Esther en Martin van Walsum, Rick, Ilse en Lynn Mirjam en Dennis Rietdijk, Collin, Niels, Yoran en Elana Sloelaan 5 4535 ZP Terneuzen

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens.

Ruygeplaat 11 3181 ZP Rozenburg De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

“Samen voor een uniek afscheid.” Free Hanemaaijer en Marjo van der Schoor

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent.

24 uur per dag bereikbaar 06-12709031

Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

www.uithandenuitvaart.nl ‘Ik heb een beetje een gekke vraag over mijn uitvaart...’ ‘Geen probleem, daar is ons inloopspreekuur voor!’

Kom naar het gratis inloopspreekuur van De Laatste Eer. Voor al uw uitvaartvragen. Iedere donderdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

Zorgeloos genieten?

Neem een bijbaantje!

Ben je 13 jaar of ouder?

Van der Ende Valve Services is al meer dan 50 jaar een gespecialiseerd Maasdijks (familie)bedrijf dat zich bezighoudt met onderhoud, revisie en levering van regelkleppen, kogelkranen, veiligheden, afsluiters, druk/vacuüm kleppen. Onze klanten zijn actief in de petrochemische, energie sector, voedings- en offshore industrie.

Wil je graag een zakcentje bijverdienen? Ben je betrouwbaar en zet jij je voor 100% in? Meld je dan vandaag nog aan voor één van onze kranten- / folderwijken bij jou in de buurt!

De toenemende vraag naar onze diensten & producten zorgt voor groei en dus zijn wij op zoek naar:

Monteur Appendage & Veiligheden

Vul op onze website het inschrijfformulier in of mail je gegevens naar: info@broosverspreidingen.nl

Profiel Een leuke collega die enkele jaren werkervaring heeft in een soortgelijke functie of werkzaam is geweest in onze industrie. Functie-inhoud • het in de werkplaats en op locatie uitvoeren van inspecties, onderhoud en revisie van Appendages & Veiligheden • stemt af met de voorman over planning en eisen aan de werkopdrachten • registreert en rapporteert op de juiste wijze bevindingen, bewerkingstijden en gebruikte materialen • voert kwaliteitscontrole uit op uitgevoerd werk en maakt hier registraties van

BROOS VERSPREIDINGEN

Functie-eisen • MBO niveau 3, richting techniek/werktuigbouwkunde of aantoonbare ervaring op minimaal dit niveau • Ervaring met tekening lezen • In bezit van rijbewijs B • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en basis kennis van de Engelse taal

Vanuit het hart met oog voor detail

Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur.

Iets voor jou… of weet je iemand? John en Margret van Kleef

Van der Ende Valve Services bied je een leuke, professionele baan in een informele organisatie, een aantrekkelijk salaris, goede aanvullende arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden.

Wilt u goud of zilver verkopen?

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Indien je interesse hebt in deze functie nodigen wij je uit om een e-mail te sturen aan administratie@endevalves.nl t.a.v. afd. personeelszaken, met daarin je motivatie en CV. Bekijk ook onze website: www.endevalves.nl Van der Ende Valve Services, Honderdland 360, 2676 LV, Maasdijk.

Uw vertrouwen waard Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland


23 augustus 2018 De Schakel MiddenDelfland

Mantelzorg bijeenkomst: In balans De langdurige zorg voor uw naaste, andere familie, uw eigen gezin, werk, sport … Hoe blijft u in balans zodat u dit alles kunt blijven doen? En wat als het niet meer zo goed lukt, hoe kun je de balans opnieuw verbeteren? Naast de tips en adviezen van ons, horen ze graag wat voor u werkt – goede ervaringen zijn van harte welkom! De koffie staat klaar op maandag 27 augustus van 10.30 uur tot 11.30 uur in de Dorpskamer, Pr. W.A. Hof 2 in Den Hoorn. www.mantelzorgmiddendelfland.nl

Netwerkevent XL Jeanette Sjardijn en Op Hodenpijl organiseren op 12 september voor een tweede keer het Netwerkevent XL voor eigentijdse ondernemers. Het thema is ontmoeten en verbinden en Daisy Da Veiga spreekt over Speak your power. Het event vangt om 19.30 uur aan. Kaarten via www.ophodenpijl.nl

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

5

Zomerfeest Schipluiden in stijl afgesloten Het Zomerfeest in Schip­ luiden is weer voorbij. Na­ dat negen dagen lang heel Schipluiden in het teken van het jaarlijks terugke­ rend festijn heeft gestaan, tikte de klok zondag 19 augustus onverbiddelijk de laatste minuten weg. Zomerfeest 2018 was klok­ slag 18.00 uur voorbij! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Maar daar gingen weer grandioze dagen aan vooraf. Wat begon met stoere motoren, een spetterende opening, de openluchtviering en het sprookjesbos, ging verder in de strijd tussen de piraten, het jeu de boules, de peuterochtend en de speurtocht. The Army had Schipluiden veroverd en alle actualiteiten en vooral leuke dingen werden besproken bij het ultimate dinner. Vervolgens waren er Buurman en Buurman en was er dolle pret èn veel badschuim tijdens de Water Battle. Dat was maar goed ook want de Big Blubber Bagger Battle van enkele dagen later werd wegens blauwalg en kans op botulisme afgeblazen. In je pyjama Voor iedereen was wel wat te doen. De kleintjes op de boerderij, de ouderen aan de bingo, de kroegtijgers aan de bar. De jongere ouderen konden met de boot naar de druivenserres en de wijnproeverij. Piraten en zeegraven waren

Het Zomerfeest werd in stijl afgesloten.

aan de orde van de dag, zelfs haaien werden er gespot. En toen was het alweer tijd voor de handelsgeest van de kinderen tijdens de rommelmarkt. ‘s Avonds kon iedereen uit zijn dak bij Miami Beach en via The USA, de viswedstrijd en het kindercarnaval was het tijd om te gaan slapen (of niet!) tijdens de Sleepover op zaterdagavond.

Foto: GvW-T

Afsluiting En dan is het toch echt weer voorbij. Voor de meesten is dat toch wel goed want het put de feestgangers aardig uit en van lieverlee moet iedereen weer overgaan tot de orde van de dag. De eerste vrouwelijk voorzitter van het Zomerfeest Schipluiden bedankte alle vrijwilligers èn alle gasten tijdens een spetterende afsluiting waarbij alle laatste drankbonnen nog snel even

Informatiebijeenkomst vervoer op maat voor senioren in Den Hoorn Woensdagochtend 29 augustus om 10.00 uur is er in de Kickerthoek in Den Hoorn een bijeenkomst over allerlei vormen van vervoer en ondersteuning vanuit de WMO. Mobiliteit geeft eenieder de mogelijkheid om aan te sluiten bij activiteiten waar behoefte aan is. De gemeente biedt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning de mogelijkheid gebruik te maken van vervoer op maat, pas-

send bij de individuele situatie. Denk aan een scootmobiel of rolstoel, maar ook Regiotaxi en Valys. Maakt u ook gebruik van het openbaar vervoer? De Mus komt deze middag voorrijden om de mogelijkheden tot het maken van gratis uitstapjes met deze elektrische brommobiel onder de aandacht te brengen. U kunt ook naar deze bijeenkomst komen met de Mus. Reserveren via 06 – 20778370. Voor

iedereen die het belangrijk vindt om mobiel te blijven is deze gratis middag interessant en leerzaam, dus kom langs! De bijeenkomst zal plaats vinden in Kickerthoek, Prins Willem Alexanderhof 2, 2635JM Den Hoorn. De organisatie is in handen van de ouderenbonden PCOB en KBO en Stichting Welzijn Midden-Delfland.

ingeleverd en torentjes bierbakjes opgestapeld werden en de sterren van de hemel werden gezongen. Voorbij. Niet getreurd: Zomerfeest 2019 lonkt alweer!

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 26 augustus

10.00 uur Nieuwe kerk: ds. Rianne Noordzij, Maassluis. 10.00 uur Singelhof: ds. B. W. J. de Ruyter. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 26 augustus

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia Voorganger Pastor D. Verbakel Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 26 augustus

Schrijvende lezers Tramkade afgesloten

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

|

De Tramkade wordt in de toekomst afgesloten, een heel duur hek met deur is al geplaatst. Zodra de Delftse Reinier de Graafweg klaar is en de aansluiting met de Zuidhoornseweg een feit is, gaat die deur in het hek op slot. Want, zo beweert men achter het bureau van het gemeentehuis, dan wordt het daar te druk en gevaarlijk. Schijnbaar heeft men nooit de situatie goed bekeken. Het kan daar waarschijnlijk wel druk worden, maar door de afstelling van de stoplichten staat het verkeer daar voor 60% stil en kan men voor 40% doorrijden. Voetgangers of fietsers kunnen rustig oversteken via de twee trapjes bij die brug. Volgens de gemeenteambtenaar zijn die trapjes alleen bedoeld voor monteurs en als er ijs ligt kunnen de schaatsers daar klunen. Maar, dan moeten de schaatsers wel aan de overkant van het ijs stappen en de Overgaagbrug oversteken, omdat het hek dicht is. Zelf loop ik als 81-jarige meerdere keren per week een rondje Kerkpolderpark, een wandeling van ruim een uur. Straks kan ik het einde van die route niet meer via de

rest van de Tramkade lopen. Dan wordt het omlopen via de Zuidhoornseweg, on. Julianaplein, Kon. Emmalaan naar de Kickerthoek. Tenminste als ik niet even een boodschap in een van de winkels van de Dijkshoornseweg wil doen. Nog meer omlopen. Ook alle fietsers en voetgangers die in de toekomst van en naar Schipluiden moeten en gewoonlijk via de Hoornsebrug de Tramkade willen nemen, komen voor een grote verrassing. Want halverwege Tramkade staat verscholen achter een boom een bordje: Tramkade voor voetgangers afgesloten. De fietsers zijn vergeten. Zij moeten terug via de Hoornsewal en Hoornsekade richting Kapellaan en Zuidhoornseweg. Iedereen zal de veel kortere route via de gevaarlijke Rijksstraatweg nemen en toch schuin over de Overgaagbrug zal gaan naar de Tramkade. De eventuele ongelukken zijn voor rekening van het gemeentehuis, omdat men niet meer de veilige Tramkade kan gebruiken. Herman van der Kraan

Careyn schrijft niet in op aanbesteding Careyn DWO heeft besloten niet in te schrijven op de Europese aanbesteding ‘WMO thuisbegeleiding’ in de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk. Dit zijn de zogenaamde H4-gemeenten. Careyn zegt als zorgorganisatie niet te kunnen voldoen aan de voorwaarden in de nieuwe aanbesteding. Door het besluit van Careyn komt er op 1 januari 2019 een einde aan de WMO-thuisbegeleiding die Careyn nu nog verzorgt in deze gemeenten. Samen met de gemeenten zorgt Careyn voor een zorgvuldige overdracht van de uitvoering van de WMO. Ook heeft Careyn haar cliënten in deze regio geïnformeerd en begeleidt zij haar medewerkers in het proces van de overdracht. De mogelijkheden tot herplaatsing van medewerkers worden onderzocht, zowel binnen als buiten Careyn.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelland

10.00 uur spreker: Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 26 augustus

10.00 uur: spreker mevr. ds. M. C. A. Korpel, Leusden. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 25 augustus

19.00 uur: Eucharistieviering met dameskoor. Voorganger: Pastoor D. Verbakel Zondag 26 augustus

Geen viering Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 26 augustus

10.00 uur Woudtse kerk: ds. J. W. Leurgans, Moordrecht. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zondag 26 augustus

11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 23 augustus 2018

Genieten van Zuidbuurtse oogst

Rondje Maasland werd verrassingstocht

Op vrijdag 24 augustus en zaterdag 25 augustus kunt u alles voor een lekker ontbijt, lunch, high-tea of BBQ vinden bij Hoeve Avondrust. Hoeve Avondrust, ‘t Vlaerdings Poldervarken, Boerderijtuin de Vlaardbei, Honingerij van M, Boerderij Nooitgedacht, Voedselbos Vlaardingen en de Wijnboerderij presenteren daar hun regionale lekkernijen. Deze dagen worden gehouden bij Hoeve Avondrust, Zuidbuurt 46, Vlaardingen van 10 tot 17 uur. Kom proeven en genieten van de Zuidbuurtse Oogst!

Birgit Slee las vorige week het artikel in de Schakel over Rondje Maasland en had wel zin in een boottochtje. Daarom meldde zij zich op tijd bij de brug bij de Singelhof. Birgit vertelt over de verrassingstocht die zij meemaakte. “De boot kwam wat later want had wat motorproblemen. Bij de brug bij de Singelhof stapten we aan boord met behulp van diverse hel-

Uniek concert in ‘t Woudt Op zaterdag 1 september a.s. aanvang 20.00 uur vindt het laatste ‘Zomeravondconcert’ van dit seizoen plaats in de kerk van ‘t Woudt. Uitvoerenden zijn sopraan Orlanda Velez Isidro, celliste Lucia Swarts, klavecinist Siebe Henstra en verteller Huib Ramaer. Zij nemen de toehoorders deze avond bij de hand en geven hen een inkijkje in de muziek die zoal in huize BACH klonk. Op het programma staat de integrale uitvoering van het beroemde ‘Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach’. Deze verzamelband is samengesteld voor Anna Magdalena Bach, de tweede echtgenote van Johann Sebastian Bach. Het vermeldt vocale en in-

strumentale werken van verschillende componisten. Het bevat o.a. de schitterende aria’s Schlummert ein, Bist du bei mir en Willst du dein Herz mir schenken. Zie voor meer informatie over dit concert en het volledige programma: www.concertentwoudt. nl of via info@concertentwoudt. nl Gereserveerde kaarten kunnen vanaf 19.00 uur, op de avond van het concert, betaald en opgehaald worden in de hal van de kerk. Pinnen is helaas niet mogelijk. De toegangsprijs is € 18,50,- inclusief een drankje voor of na het concert in het nabijgelegen koffiehuis ‘De Hooiberg’.

Hoornse Schaakvereniging Ongetwijfeld heeft u wel eens van de Hoornse Schaakvereniging gehoord. Zij hebben onlangs ons 80-jarig bestaan gevierd. De leeftijd van de leden is zeer divers: vanaf 30 tot bijna 90 jaar. Zij vormen een hechte groep die elke clubavond bijna compleet is. Een groot deel van de leden speelt hoofdzakelijk voor de gezelligheid, hoewel het spel zeer serieus genomen wordt. De meesten spelen met de schaakklok. Dat wordt wel aanbevolen, maar is geen verplichting. De Hoornse Schaakvereniging is niet meer aangesloten bij de landelijke schaakbond en ze

spelen dus niet meer extern. Wel spelen zij op vriendschappelijke basis eens per jaar tegen drie andere schaakverenigingen, thuis of uit. Op 10 september speelt de clubkampioen simultaan tegen de andere leden. Hiervoor worden ook thuisschakers uitgenodigd. U kunt dan kennis maken met de clubsfeer. Misschien is het ook wat voor u! Locatie: Zaal 6 van De Hoornbloem. Aanvang 20.00 uur. Voor verdere informatie: tel. 0152615383, www.svdenhoorn.esy.es

Kringloopmarkt Op zaterdag 25 augustus is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken, elektrische apparaten, fotolijsten, lampen, tassen, mandjes, kleine meubeltjes enz. Voor elk wat wils. Ook zijn er CD’s, DVD’s, grammofoonplaten, puzzels of een

leuk gezelschapsspel. De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden van 10.00 - 14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk! Voor meer informatie: toneijk@ live.nl, tel. 015-3809482.

Jubileumconcert Kleinkoor ‘Lindenhof’ Kleinkoor “Lindenhof ” bestaat 45 jaar en ook Sonja Nowee is 45 jaar als organiste actief in Delft en omstreken. Dit wordt met een feestelijk tintje gevierd op zondag 2 september om 14.00 uur in de HH Antonius en Corneliuskerk te Den Hoorn. Een gevarieerd programma, van klassiek tot modern. Geistlicheslied van Mendelssohn, Halleluja van Händel, maar ook een bewerking van The Rose en The Last farewell van Roger Whittaker. Kleinkoor Lindenhof bestaat uit 16 mensen die ook zingen in andere

koren. Zij zingen afscheids- gedachtenisdiensten, op begraafplaatsen en crematoria. Momenten waar klassiek en modern heel dicht bij elkaar horen. Deze middag wordt er een heel ander repertoire gezongen dan u van het koor gewend bent. Nieuwsgierig? Kom dan luisteren op zondag 2 september om 14.00 uur in Den Hoorn. Toegang is een vrijwillige bijdrage, voor koffie en een drankje wordt gezorgd. Het orgel wordt bespeeld door Hans de Rie en de piano door Marianna Marras. Ook vioolensemble Skaug doet mee.

Het Rondje Maasland werd een gezellige verrassingstocht.

pende handen. Tot mijn verbazing kwam de burgemeester met zijn sloep voor onze boot varen en met behulp van touwen sleepte hij ons voort door het water van het dorp Maasland tot we bij Nieuw Huis ter Lucht op de Trek- cq. Noordvliet kwamen waar een andere boot van de firma Wim Warbout langszij kwam die aangekoppeld werd zodat we als een tweelingboot onze reis vervolgden. Nog geen zonnetje, maar wel met een zeebriesje was het toch aangenaam. Uitzicht op alleen de linker oever met veel riet, lisdodden vol zaaddozen, waterlelies en gele plompen, waterhoentjes, meerkoeten en een

nijlgans vlak langszij in vol ornaat. Voordat we links af het water van de Kwakelweg invoeren, stapten we over op een boot waarmee we beter onder de lage vaste bruggen konden en zodoende regelmatig allemaal moesten bukken: een maximale kruiphoogte van 1.04 meter. De scouting zorgde voor goed werk door alle ophaalbruggen onderweg in een veilige doorvaarstand te zetten. Achter ons werden de bruggen weer neergelaten. Intussen deed de zon steeds meer haar best om door de wolken heen te breken en gaf een prachtige glinstering op het water. Het werd heerlijk weer. Weer terugko-

Foto: Birgit Slee

mend in het dorp was het bijzonder om de oude historische gevels van de huizen vanaf het water te bekijken. Voldaan kwamen we na bijna twee uur varen weer terug bij onze startplek na een enthousiast applaus voor onze schipper en zijn hulp, die ons zo vakkundig door de route hebben geloosd. Het was een vaartocht met verrassingen en overstapjes geworden, waarbij de problemen vakkundig werden opgelost door twee rondvaartbedrijven van Wim Warbout en Daan de Bruyn die elkaar hielpen, een mooi gebaar!”

Maaslands spandoek begeleidde Maarten van der Weijden

Olympisch en wereldkampioen Maarten van der Weijden deed afgelopen weekend als eerste een poging om de Elfstedentocht zwemmend te volbrengen. Helaas moest hij op dringend doktersadvies na 163 kilometer opgeven. Die laatste 37 kilometers had hij zo graag zelf ook nog overbrugd. Een spandoek uit Maasland voer met de sporter mee! Door Gemma van Winden-Tetteroo

U las er al eerder over in De Schakel MiddenDelfland; Willem Nell uit Maasland volbracht 3,5 Elfstedentocht op de schaats. Bij zijn laatste tocht in 1997 had hij een spandoek in zijn handen waarop stond te lezen: ‘Bedankt Friesland!’ Foto’s van dit bijzondere gebaar gingen de hele wereld over. Via via hoorde Maarten van der Weijden hiervan en hij vroeg Willem Nell of hij tijdens zijn zwempoging het spandoek mocht gebruiken. Zo kwam het Maaslandse laken opnieuw in Friesland terecht.

Het spandoek van de Maaslandse Willem Nell begeleidde Maarten van der Weijden. Foto: PR

Steun Maarten van der Weijden kreeg in 2001 de diagnose acute lymfatische leukemie. Hij had het geluk te mogen genezen. In 2008 lukte het hem zelfs om Olympisch kampioen openwaterzwemmen te worden en sindsdien laat hij geen gelegenheid onbenut om zijn zwemtalent in te zetten voor kankeronderzoek. Nu wilde hij de 200 kilometer lange Elfstedentocht ín het water afleggen. Willem Nell en twee van zijn vijf dochters zouden, net als duizenden anderen, een stukje met Maarten van der

Weijden meezwemmen maar de organisatie raadde dat op het laatste moment af wegens de E-colibacterie in het water. Gelukkig bleef iedereen de fantastische uitdaging van de sportman steunen. Respect! Ondanks het feit dat Maarten zijn poging moest staken, werd het een tocht die ongelooflijk veel indruk maakte op mensen. Iedereen heeft in zijn directe omgeving helaas wel te maken met kanker. Juist daarom werd dit initiatief zo

gewaardeerd. Overal langs het traject stonden mensen om te klappen en de zwemmer aan te moedigen. Boeren reden ‘s nachts met hun tractoren langs het water om de sportman bij te schijnen. Menigeen stond met dik kippenvel en tranen in de ogen langs het parcours. Wat een prachtige man, wat een bijzondere uitdaging! Maarten van der Weijden haalde met zijn initiatief ruim drieënhalf miljoen euro op voor de strijd tegen kanker. Met in zijn kielzog het spandoek uit Maasland!


23 augustus 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Verjaardagsfeest met het grootste springkussen van Europa Op zaterdag 1 september viert Stichting Trekkertrek Schipluiden haar verjaardag. In het weiland van familie van der Berg aan de Dorppolderweg, wordt voor de 10e keer het Trekkertrek gehouden. Vanaf 12 uur wordt er door tractoren en auto’s gestreden om de meeste meters op de wedstrijdbaan van 100 meter lang. In verschillende klasses van elk circa 12 deelnemers wordt na twee trekpogingen de winnaar bepaald. Zoals alle jaren wordt het publiek getrakteerd op spannende wedstrijden, ronkende motoren, demonstratievoertuigen, diverse foodtrucks en heel veel gratis kinderentertainment. De entreeprijs bedraagt € 10,- per persoon, het veld is geopend van 12.00 uur t/m 19.00 uur. Kinderen tot en met 12 jaar

hebben gratis entree, mits onder begeleiding van een volwassene. Het klapstuk van de dag voor alle kinderen wordt het grootste springkussen van Europa. Op een oppervlakte van ca. 1000m2 kunnen kinderen zich helemaal uitleven. Natuurlijk zijn er ook een zandbak, kleinere springkussens, clowns, schminkers etc. Zoals alle jaren is er ook de Traptrekkerrace. Kinderen mogen op hun eigen traptrekker om het snelst over de baan rijden. De Traptrekkerrace zal rond 15.30u plaatsvinden en de kinderen worden ingedeeld naar leeftijd. Omdat de wedstrijdbaan voor de Traptrekkerrace wordt stilgelegd, is het exacte tijdstip niet precies te bepalen. Er wordt tijdig omgeroepen dat de kinderen zich met hun traptrekker mogen verzamelen. Voor

alle deelnemende kinderen is er na afloop een medaille. Na 10 jaren heeft de organisatie besloten om te stoppen met Trekkertrek Schipluiden. Dit jaar duurt Trekkertrek Schipluiden slechts 1 dag, in plaats van het hele weekend. Om de 10e en laatste editie te vieren is er eenmalig een Foute Party in de grote tent op het terrein. De dj’s van de foute party van Q music zullen zich van hun beste kant laten horen. Entreebewijzen voor de feestavond zijn te koop bij Total Langstraat Schipluiden, Boer Salades in Maasdijk, shoarma Shalom in De Lier en Primera in Den Hoorn. Ook kun je je kaartjes bestellen via foutfeestschipluiden@gmail.com. Kijk voor meer informatie op www.stichting-trekkertrek-schipluiden.nl

LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

Tai Chi Michel

FINAL SALE Donderdag 23 en vrijdag 24 augustus

€30,00 Extra korting Laatste dag opruiming Zaterdag 25 augustus

€40,00 Extra korting Deze dag zijn wij open van 9 tot 18.00 uur. Extra veel tijd om te proiteren van heel veel mooie schoenen voor hele lage prijzen.

Voorberg Uw schoenenzaak

Tai Chi / Qigong Lessen Tai Chi is een eeuwenoude Chinese bewegingsleer die bestaat uit vloeiende in elkaar overgaande bewegingen, het beoefenen hiervan leidt tot ontspanning van lichaam en geest. Deze bewegingsleer is niet aan leeftijd gebonden. Qigong oefeningen zijn meestal op zichzelf staande oefeningen waarbij men de lichaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon beweegt..

Vanaf 4 september 2018 Elke dinsdagavond van 20.30 tot 21.30 uur In de zaal van de Dorpshoeve Keenenburgweg 10 te Schipluiden.

Dr. Kuyperkade 13 – Maassluis – 010-5912427

Op 1 september wordt de 10e en laatste Trekkertrek Schipluiden gehouden.

Foto: PR

Informatie / Aanmelden: 06-24655595 of in de Dorpshoeve.

Deze aanbieding geldt tot een minimum bedrag van €30,00

Baggergarantie bij Westlandse Drekrees “De Westlandse Drekrees is dé Mother of all Mudruns”, zegt Wiebe Hillebrand. “Nadat wij de organisatie hadden overgenomen vorig jaar was het voor ons als organisatie wel duidelijk: ook in 2018 is de Drekrees terug op Vockestaert!” Die wordt nu komende zondag gehouden. Er is een Kidzrun van 1 km en de echte Drekrees. Voor beide races zijn nog kaarten beschikbaar. Het belooft een waar spektakel te worden. “De sloten liggen weer goed gevuld en de veengronden voelen

lekker zwaar! De parcoursbouwers hebben weer een nieuw zwaar en uitdagend parcours uitgezet over het terrein van Vockestaert voor aanstaande zondag”, aldus Stefan Stolk. Ook aan de toeschouwers is dit jaar weer goed gedacht, er is een baggerbar, verschillende catering en als extra een echte wijnbar. De Kidzrun is een nieuwe toevoeging sinds vorig jaar, de kinderen vinden het echt fantastisch en als ouders is het leuk om naar

te kijken. De Drekrees zelf is zoals alle jaren, gezellig ‘Westlands feestje’ als echte afsluiter van de zomervakantie. “Voor beide races geldt uiteraard de baggergarantie!”, belooft Stolk. De Kidzrun begint om 13:00 uur en de echte Drekrees begint om 14:00 uur. Kijk voor kaarten op www.drekrees.ntk.nl. De opbrengst komt ten gunste van Kids for Kids. De organisatie is in handen van Lexthoen Events, Landgoed Vockestaert en RT149.

Vervolg bridgecursus Singelhof U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een bridgecursus in de zaal van de Singelhof in Maasland. De cursus start op woensdag 12 september om 9.30 uur en is opgezet voor mensen vanaf 50 jaar met enige bridge ervaring. De cursus wordt gegeven in 11 lessen en zal eindigen op woensdag 12 december. Deze cursus sluit aan op de eerder gegeven cursussen in de

Singelhof en wordt gegeven door Aad van Velzen en Gijs de Jong, aan de hand van het boek “Vijfkaart hoog voor thuis”, waarin 96 spellen zijn uitgewerkt. In elke les zullen minimaal 2 spellen worden behandeld en daarna wordt geoefend met het thema van deze spellen. Kom gerust langs als u deel wilt nemen aan deze cursus om u verder te verdiepen in het bridgespel, waarbij diverse onderwerpen als

afspelen, biedmethoden en afspraken onderling aan de orde komen. Voor deelname aan de cursus is het cursusboek nodig dat, indien gewenst, kan worden aangeschaft (kosten € 13,-). Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus U kunt zich opgeven of nadere informatie aanvragen op: info@swmd.nl. Uw aanmelding vóór 5 september zien wij gaarne tegemoet.

CRV ZOEKT IN DE OMGEVING RIJSWIJK-MAASLAND-BERKEL EN RODENRIJS EEN

MONSTERNEMER (M/V) FUNCTIE-INHOUD – Nemen van melkmonsters van koeien tijdens de avond- en ochtend- melking om de kwaliteit en de productie bij melkveehouderijen te bewaken – Noteren van de hoeveelheid gegeven melk op een IPad en het zenden van de gegevens naar de centrale database – Zorgen voor een goede samenwerking met de veehouder tijdens de uitvoering van de monsternames PROFIEL – Ainiteit met de rundveehouderij – Agrarische achtergrond is een pre – In het bezit van een rijbewijs en een eigen auto – Competenties: klantgerichtheid, samenwerken, accuratesse

AANVULLENDE INFORMATIE – Circa 2 tot 4 monsternames per week – De werkzaamheden vinden plaats: ’s morgens tussen 6.00 en 9.00 uur, ’s avonds tussen 17.00 en 21.00 uur – De duur van de werkzaamheden is gemiddeld 1,5 tot 2 uur per melking HEB JE BELANGSTELLING? Stuur dan uiterlijk 31-08-2018 o.v.v. vacaturenummer 2018-15 je sollicitatiebrief en curriculum vitae naar: jobs@crv4all.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Koos de Bruijn, Teamleider MPR & Logistiek, telefoonnummer 06 51 58 33 32

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

BETTER COWS | BETTER LIFE

CRV4ALL.COM

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 23 augustus 2018

n a a t Bes

het Joost en Sonja in

35 jaar Klein Westland: Dit willen wij vieren!

Westland verbouwde Klein

Hollandse Reine Victoria pruimen 1 kilo

35 DUBBELTJES

Westlandse Frankenthaler druiven 500 gram

35 DUBBELTJES Andijviestamppot uit eigen keuken 500 gram

35 DUBBELTJES

Zelf salades samenstellen in verbouwde en jubilerend ‘Klein Westland’ Dat ‘Klein Westland’, de groente speciaalzaak in Den Hoorn van Koos en Joost Schenkeveld dagelijks heerlijk verse groente en fruit verkoopt, is uiteraard al tientallen jaren bekend. Maar dat er inmiddels een saladebar gekomen is waar de klanten zelf hun maaltijdsalade samen kunnen stellen, dat is nieuw! En als je daar de verbouwing en het 35-jarig bestaan bij optelt, dan zijn dat genoeg redenen om er een feestelijke week van te maken. Met aanbiedingen natuurlijk! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Gezond snackpakket: 4 mini komkommers, 2 puntpaprika’s, 2 trossen tomaatjes

35 DUBBELTJES 250 gram Joost huzaar + 100 gram rauwkost

35 DUBBELTJES

Koos & Joost Schenkeveld openden ruim 35 jaar geleden hun groente- en fruitzaak in Den Hoorn. Aanvankelijk bestond het assortiment uit gewone oerdegelijke groente. Mooie kroppen sla en flinke bloemkolen zeg maar. Daarna deden de rauwkost en de maaltijden hun intrede. Dat werd gewaardeerd door de klanten. Juist mensen die niet zoveel tijd of gelegenheid hebben om in de keuken te staan, maken dankbaar gebruik van de maaltijdsalades of de overheerlijke stampotten. Saladebar De zaak zelf was inmiddels toe aan een verbouwing. Daarom gingen afgelopen zaterdagmiddag de deuren dicht en werd er het hele weekend flink doorgewerkt. Er kwamen nieuwe koelingen, een nieuwe schuifpui en een nieuwe wand. En dus ook de saladebar. Tot dusver waren er al-

lerlei variaties op maaltijdsalades verkrijgbaar, maar die verzon Joost. Nu kunnen de klanten hun salade zelf samenstellen. Op een bedje van sla kunnen zes (van de vijfentwintig!) verschillende ingrediënten gekozen worden. Dressing erbij en smullen maar! Gemakkelijker kunnen ze het niet maken terwijl je toch vers en heel verantwoord eet. Aanbiedingen Dinsdag jl. ging de verbouwde zaak alweer open. Bij een verbouwing en een jubileum horen uiteraard aanbiedingen. Alle aanbiedingen die u hier op deze feestelijke pagina aantreft, gelden iedere dag tijdens de feestweek van 27 augustus tot en met 1 september. Maaltijdservice Wist u dat er al jaren een maaltijdservice voor Delft, Den Hoorn en Schipluiden is? Voor een klein bedrag wordt de bij Klein Westland bestelde maaltijd bij u thuis bezorgd; ook kleine hoeveelheden zijn mogelijk. Ideaal voor mensen die zelf niet naar de winkel kunnen komen! Kijk met name voor deze service even op www. kleinwestland.nl en doe uw bestelling gemakkelijk via info@kleinwestland.nl of bel 015-261 72 97. Bent u op zoek naar een fruitmand? Die wordt door Klein Westland netjes verzorgd, door het hele land! Zie: www.fruitschaal.nu Kom gerust een kijkje nemen in de verbouwde winkel aan de Dijkshoornseweg 33. Tot ziens!

Dijkshoornseweg 33 • Den Hoorn • Tel.: 015 - 261 72 97 www.kleinwestland.nl • www.fruitschaal.nu

Nieuwe oogst Hollandse Delbarestivale appels 2 kilo

35 DUBBELTJES

2 bakjes meloen gesneden

35 DUBBELTJES Stel je eigen maaltijdsalade samen uit onze nieuwe saladebar; keuze uit 25 ingrediënten van € 5,- voor

35 DUBBELTJES

Profile for WL Media

Md 2018 08 23  

Md 2018 08 23  

Profile for wlmedia