Page 1

Uitje in de buurt?

Kom naar De Tuinderij! Ruime keuze activiteiten, buffetten & busvervoer (!) Gemeentenieuws

13e jaargang 19 juli 2018

2,3

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Nieuwe boot voor politie Westland en Midden-Delfland

Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE, PIJN?

NIEUW Myovision scan! Loop zaterdag 14 juli tussen 11.00 en 14.00 uur binnen voor een gratis rug/nek scan.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Vakantiesluiting Wereldwinkel Schipluiden In verband met de zomervakantie is Wereldwinkel Schipluiden gesloten van 27 juli t/m 17 augustus. Op vrijdagmiddag 24 augustus kunt u weer komen Wereldwinkelen, in de Dorpshoeve van 15.00 uur tot 17.00 uur, Keenenburgweg 10, Schipluiden. Voor informatie: 015-3808850.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland

De politie van Westland en Midden-Delfland heeft afgelopen week een eigen boot in gebruik genomen. Nu kunnen de agenten nog beter surveilleren op het water. De twee burgemeesters doopten de boot met een fles champagne. Door Gemma van Winden-Tetteroo

De politie van onze regio leende tot voor kort boten van andere politieteams als zij het water opgingen om de mensen te controleren. Handig was dat niet want juist als het mooi weer is, worden de boten steeds ingezet om de opvarenden te controleren op te hard varen, drank- en geluidsoverlast en visvergunningen en dergelijke. Nu de teams van Midden-Delfland en Westland over een eigen boot beschikken, is controle beter te realiseren. Champagne In de Zweth, het water wat Westland en Midden-Delfland verbindt, werd het politievaartuig officieel gedoopt. De burgemeesters Arnoud Rodenburg en Agnes van Ardenne sprenkelden de champagne rijkelijk over de nieuwe aanwinst en wensten de boot een behouden vaart, zoals dat hoort. Een en ander gebeurde in aanwezigheid van de teamchefs van bureau Westland, Wendy van de Spijker en Ronald de Haas.

De burgemeesters van Midden-Delfland en Westland dopen samen de nieuwe politieboot. Op de achtergrond ligt ’t Woudt. Foto: GvW-T

RHIB De Rigid Hulled Inflatabel Boat (RHIB) werd ter hoogte van Paviljoen de Zweth aan een allerlaatste controle en proefvaart onderworpen. “Met deze nieuwe flexibele en gemakkelijk wendbare boot wordt het toezicht op het water aanzienlijk vergemakkelijkt,” zo zeggen de agenten. Behalve

alcohol- en snelheidscontrole letten de agenten ook op of alles aan boord in orde is, of er een brandblusser is als dat vereist is, of de bestuurders over de juiste papieren beschikken en of er geen mensen van bruggen afspringen, wat verboden is. Ook wordt de boot benut om milieuovertredingen op te sporen: achtergelaten afval, ille-

gale lozingen in het water en het overtreden van de Visserijwet. Tijdens het Varend Corso wordt de boot eveneens ingezet. De politie heeft al sinds 2016 nieuwe boten varen in Katwijk en Alphen aan den Rijn. De komende jaren worden er nog meer vaartuigen vervangen door het nieuwe exemplaar.

Klassieke lantaarnpalen Blije gezichten bij prijsuitreiking gemoderniseerd Westlandse Molendag De bestaande klassieke lantaarnpalen in de dorpskernen Maasland, Schipluiden en in ‘t Woudt worden gemoderniseerd. Het glas van de behuizing van de ruim 25 jaar oude koperen klassieke lantaarnpalen is vervangen

en ze zijn van binnen omgebouwd naar zuinige, dimbare led-verlichting. Hierdoor kunnen zij een energiebesparing van 60% behalen. De lantaarnpalen worden zo duurzaam en passen fantastisch bij de uitstraling van het dorp.

Ronald de Bruin van tweewielerzaak De Bruin Fiets en Fitness mocht de hoofdprijs uitreiken: een stoere fiets. Die was gewonnen door Rens van Kester. De overige prijswinnaars waren Floor van der Kley, Sarah Dikken, Fay Lenting, Joe Derwort, Wesley, Fiene Nicolai, Lucas de Lange en Jenthe Verhoeff. Na de uitreiking gingen zij met elkaar op de foto. Daarnaast zijn er nog eens dertien kinderen verrast met een prijs. Zij krijgen hun prijsje thuisgestuurd. Alle winnaars hebben daarover al bericht gehad.

Stephanie Dekker en de prijswinnaars van de kleurwedstrijd poseren bij de Groeneveldse molen. Foto: Rob Voogd

Wethouders Horlings en Smit hielpen bij het terugplaatsen van het gemoderniseerde armatuur. Foto: pr/gemeente Midden-Delfland

Er zijn tijdens de 25ste Westlandse Molendag op 30 juni een hele berg kleurplaten ingeleverd door de jonge bezoekers. Afgelopen donderdag werden de prijzen uitgereikt. Bij de Groeneveldse molen in Schipluiden was een gezellige middag georganiseerd. De winnaars waren door de organisatie uitgenodigd om daar hun prijs in

ontvangst te nemen. Zij kregen koffie, thee of limonade en wat lekkers erbij. Daarna vertelden Stephanie Dekker, Rob van Zijll, George Middendorp, Maarike van Zijll en Dick Schalke namens de Westlandse Molenaars hoe zij het jubileum van de Westlandse Molendag hebben ervaren. Vervolgens werden de prijzen uitgereikt.

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 19 juli 2018

Gemeenteberichten Donderdag 19 juli 2018

Eropuit in Midden-Delfland

week 29

Subsidie voor verenigingen die investeren in duurzaamheid Inwoners van Midden-Delland hebben oog voor elkaar en voor hun omgeving. Het resultaat is een rijk verenigingsleven. De gemeente draagt verenigingen een warm hart toe en ondersteunt ze graag. Daarom is er vanaf 1 januari 2018 een subsidie beschikbaar voor verenigingen die investeren in duurzame maatregelen. Subsidie Verenigingen die zelf duurzame energie willen opwekken of willen investeren in energiebesparing worden beloond met een subsidie van 25% op het investeringsbedrag. Dat betekent een aanzienlijke verlaging van de terugverdientijd. Subsidie aanvragen? Meer informatie vindt u op www.middendelland.nl. Hier vindt u ook het aanvraagformulier. Kiest u op de homepage voor Milieu en Duurzaamheid > Subsidies > Subsidie voor verenigingen op duurzaamheidsmaatregelen. Of neemt u contact op met ons Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Varend Corso bekijken vanaf een plekje op de eerste rang? www.cultuurinmiddendelfland.nl

Aanvragen en Besluiten

Op 3, 4 en 5 augustus trekt publiekstrekker Varend Corso weer voorbij. Op zondag 5 augustus is Midden-Delland aan de beurt. U bent van harte welkom om vanaf 12.30 uur de stoet te bekijken vanaf de tribune voor het gemeentehuis van Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37. De burgemeester is uw gastheer en vertelt u graag meer over de versierde boten. Kijkt u op www.varendcorso.nl voor de precieze route door Maasland, Den Hoorn en Schipluiden.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN

- Vergunningsaanvraag is gedaan voor het onderhoud aan het dak aan de Burg van der Lelijkade 17, 3155 AB Maasland.

Omgevingsvergunningen - Vergunningsaanvraag is gedaan voor het wijzigen van VOORNEMEN TOT BESLUITEN een omgevingsvergunning van een distributiecomplex in de Harnaschpolder, Meerkamp 5, 2635 CX Concept exploitatievergunningen Den Hoorn. - Concept exploitatievergunningen zijn verleend voor: - Vergunningsaanvraag is gedaan voor het realiseren • een terras bij Bakkerij van den Berg, Veldesteijn van een aanbouw tussen de woning en de berging 27, 3155 SR Maasland. aan de Kapellaan 26, 2635 DC Den Hoorn. • een terras bij City Doner Maasland, Kerkweg 1, 3155 EC Maasland BESLUITEN • Restaurant MiddenIn Maasland inclusief terras, Kerkweg 2, 3155 EC Maasland (APV)vergunningen De aanvragen en de ontwerp-exploitatievergunnin- Onthefing is verleend voor het schenken van alcohol gen liggen met ingang van 20 juli 2018 gedurende tijdens een incidentele festiviteit Flowerbeats op een periode van zes weken tijdens de openingstijzondag 5 augustus 2018 van 13.00 tot 20.00 uur op den voor een ieder ter inzage in het Klant Contact de parkeerplaats van Café Delland, Hoornseweg 4, Centrum, in het gemeentehuis, 2635 CM Den Hoorn. Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Informatie over het indienen van zienswijze kunt u lezen op Milieuontheffingen www.middendelland.nl/zienswijze. - Burgemeester en wethouders van Midden-Delland besloten op grond van artikel 3.148 lid 2b van het BESLUITEN Activiteitenbesluit Milieubeheer om voor maximaal voor 12 dagen per jaar onthefing verlenen voor het Omgevingsvergunningen gebruik van de lichtinstallatie langs de speelvelden na 23:00 uur. In dat kader is aan tennisvereniging TC - Vergunning is verleend voor het medegebruik van het gebouw en het terrein van Maaslands IJsvermaak Hodenpijl, Zuidhoornseweg 6, 3635 DJ Den Hoorn aan de Koningin Julianaweg 1c, 3155 XB Maasland. een onthefing verleend voor de periode 6 tot en met 11 augustus 2018. Op deze dagen kan de baan- - Vergunning is verleend voor het realiseren van terrassen bij commerciële ruimten met een horecafunctie verlichting ingeschakeld blijven tot uiterlijk 01:00 uur. aan de Kerkweg 1 en 2 (3155 EC) en Veldesteijn 27 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen (3155 SR) in Maasland. met de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel. - Vergunning is verleend voor het gedeeltelijk her(015) 380 41 11. bouwen en verbouwen van een bungalow aan de Oostgaag 10a, 3155 CG Maasland. Maasland Het besluit kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl AANVRAGEN onder imro-code NL.IMRO.1842.bp17BG02-va01. Op deze website kiest u voor bestemmingsplannen onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de Omgevingsvergunningen mogelijkheid heeft het besluit op te roepen op het - Vergunningsaanvraag is gedaan voor het oprichscherm. ten van een aanbouw aan de achtergevel aan de Koningin Julianaweg 62, 3155 XE Maasland.

www.middendelfland.nl

Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het besluit in te typen of in te zoomen op de kaart. Belanghebbenden, die een zienswijze tegen het ontwerp-besluit hebben ingediend dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen in beroep gaan tegen dit besluit. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken na de dag van de terinzagelegging. U kunt in beroep gaan bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Bij het beroepschrift overlegt u zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit en in het beroep moet ten minste de volgende staan: naam en adres van de belanghebbenden; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht; de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift betaalt u grifierechten. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Het formulier vindt u op de gemeentelijke website: www.middendelland.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan worden gewacht op de beslissing op bezwaar of beroep, kan aansluitend een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Voor dit verzoek betaalt u grifierecht. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel. (015) 380 41 11.


19 juli 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 19 juli 2018

week 29

Snel uw melding doorgeven over de buitenruimte? Losliggende stoeptegels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, graffiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelfland.nl/melding

Vervolg Aanvragen en Besluiten

Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Schipluiden AANVRAGEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het eerstejaarsweekend van studievereniging Angstrom en Impuls van 16 tot 19 augustus 2018 op de locatie Rotterdamseweg 223b, 2636 KC Schipluiden. - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het organiseren van een relatieavond op 7 september 2018 van 18.00 tot 23.00 uur op de parkeerplaats van Golfclub Delfland, Abtsrechtseweg 1, 2636 HZ Schipluiden. BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het tijdelijk verruimen van het gebruik van een voormalige boerderij met dagopvang aan de Oostveenseweg 7, 2636 EC Schipluiden. - Vergunning is verleend voor het aanleggen van een natuurlijk speelterrein aan het Sint Maartenspad (sectie Q 1612) in Schipluiden. - Vergunning is verleend voor het oprichten van een woning aan de Veldvreugd 19, 2636 JJ Schipluiden. Het besluit kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen. nl onder imro-code NL.IMRO.1842.ovVeldvreugdnb18sl-va01. Op deze website kiest u voor bestemmingsplannen onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het besluit op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het besluit

www.middendelfland.nl

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox

in te typen of in te zoomen op de kaart. Belanghebbenden, die een zienswijze tegen het ontwerp-besluit hebben ingediend dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen in beroep gaan tegen dit besluit. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken na de dag van de terinzagelegging. U kunt in beroep gaan bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Bij het beroepschrift overlegt u zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit en in het beroep moet ten minste de volgende staan: naam en adres van de belanghebbenden; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht; de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift betaalt u griffierechten. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Het formulier vindt u op de gemeentelijke website: www.middendelfland.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan worden gewacht op de beslissing op bezwaar of beroep, kan aansluitend een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Voor dit verzoek betaalt u griffierecht. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel. (015) 380 41 11. (APV)vergunningen - Vergunning en ontheffing is verleend aan Oranje Comité De Lier voor het organiseren van het evenement ‘picknick fietstocht’ op zondag 12 augustus 2018 van 11.30 tot 15.30 uur op het grasveld aan het Abtsrechtsepad in Schipluiden. OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een stal aan de Zijdekade 7, 2636 AT Schipluiden.

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Doe méér voor

MOLENS molenfonds.nl

|

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 19 juli 2018

familieberichten

Familieberichten

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens.

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Volg on Social M s op edia!

cdf

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent.

DEZE MAAND TE ZIEN EN TE DOEN

Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

JUL

Sandra de Neef Douanehuisje

21

Historische polderwandeling langs de Zuidbuurt Karperhoeve

JUL

21 JUL

21

I.v.m. de zomervakanie zijn wij gesloten van 30 juli t/m 19 augustus 2018.

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

JUL

25 JUL

28

begrafenisverzorging Leg nu uw wensen vast bij De Laatste Eer. Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

JUL

Den Hollander

28

• Alleen begrafenissen

JUL

• Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

30

• Dag en nacht bereikbaar

JUL

Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

01 AUG

03

Orgelconcert door Kees van Eersel Groote Kerk Klaphuysverhalen Kunst en Cultuuracademie Opening tentoonstelling KCA Museum Maassluis Torenbeklimming Groote Kerk Schrijfcafé Monsieur Paul Klaphuysverhalen Kunst en Cultuuracademie

AUG

MeezingSpektakel Achter de Nieuwstraat

03 AUG 05

Varend Corso ‘Helemaal Hollands!’

Vanuit het hart met oog voor detail

04

Torenbeklimming Groote Kerk

06-128 222 22

04

T/M

John en Margret van Kleef

Torenbeklimming Groote Kerk

AUG

(dag & nacht)

AUG

w w w.regenboog u it va a r t.n l

08 AUG

11

Cor Ardesch: Bach Herdenking Groote Kerk Klaphuysverhalen Kunst en Cultuuracademie

AUG

De Maakplaats: Coderdojo Bibliotheek Maassluis

14 AUG 16

Bouwdorp Wilgenrijk Wilgenrijk

15

Klaphuysverhalen Kunst en Cultuuracademie

Draagt zorg voor begrafenis of crematie, dag en nacht. Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

T/M

AUG

15 AUG

Historische polderwandeling langs de Weverskade Andreasplein 1

Hou jij van fietsen en reizen? Fiets mee met Cycle for Plan! www.plannederland.nl/ikfietsmee

ERVAARMAASSLUIS.NL Jouw evenement ook op deze kalender? Stuur dan een bericht naar evenementen@ervaarmaassluis.nl


19 juli 2018 De Schakel MiddenDelfland

Senioren activiteiten In de zomer is het soms net even anders op de activiteitenlocaties van Stichting Welzijn Midden-Delfland. Zo is er even pauze in Schipluiden voor Gymnastiek, Handwerken, Kaarten, Bridge, de Soos en het Ouderenkoor. Wel is er rolstoelwandelen met de Zonnebloem, de koffieochtend, avondwandelen en de gezamenlijke maaltijd in Schipluiden. In Den Hoorn is de Dorpskamer in de Kickerthoek wél geopend op maandagmiddag en donderdagochtend. Bridge op maandagavond en vrijdagochtend gaat ook door, net als de Soos, Koersbal en Open Maaltijd op de woensdag. In Maasland staat er op donderdagochtend wekelijks wandelen op het programma. Ook wordt er in de grote zaal van de Singelhof Zomer Fit georganiseerd voor 55-plussers. In de maanden juli en augustus is dit elke vrijdagochtend. Ook staan er fietstochten op de planning en is er weer een smaakvol Themadiner. Meer informatie? Neem contact op met Stichting Welzijn Midden-Delfland 010-5918052 info@swmd.nl

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654

Afgelopen donderdag was het weer genieten op het TVM tenniscomplex aan de Molenweide, waar al voor de 11e keer het SeniorenPlus Eéndagstoernooi werd georganiseerd. Al tijdens de koffie met de bekende vlaai werd gestart en waren er over de hele dag veel leuke spannende partijen te zien. In de Heren Dubbel (sterkte 7-8) waren Aad van der Drift en Jos van der Meijs te sterk voor Louw Robbemond en Jury Rombout. Zij wonnen op overtuigende wijze de finale HD. Bij de Mix waren het toch weer TVM iconen Koos en Ronnie van Woerden die de 1e prijs pakten. Ook bij de Dames Dubbel was het een TVM aangelegenheid en was de 1e prijs voor het onverslaanbare dubbel Marcia Krempel en Paula van der Vaart. Dit toernooi kent ook altijd een “aanmoedigingsprijs” in de vorm van een aantal extra tennislessen van tennisschool David van Aalst. Dit keer waren het de heren Wim en Gerard Rolvers, die op deze manier hun tennisvaardigheden op een hoger pijl moeten zien te krijgen. Het toernooi staat inmiddels bekend om de goede organisatie van Harry Kapteijn en de altijd meer dan gezellige sfeer op en rond de baan, zodat dit jaarlijkse evenement zelfs door deelnemers uit de regio druk wordt bezocht. Ook de culinaire vijfsterren brigade van TVM bestaande uit Alice en Frank

Het was tijdens de wedstrijden goed toeven op het terras.

Otte, Jan Janssen en Wim Rolvers zette weer haar beste beentje voor. De heerlijke lunch en diverse hapjes van o.a. sponsor Grillroom Piramide werden dan ook zeer gewaardeerd. Mede door het prachtige weer bleef het nog lang heel gezellig op het zonovergoten

zuidterras van TVM en kan in alle opzichten worden teruggezien op een fantastisch verlopen dag. De eerstvolgende tennisactiviteit is het jaarlijks treffen tussen de veteranen van tennisvereniging De Commandeur en TVM, dat plaatsvindt op het park aan de Molen-

Sporten met kinderen in de vakantie

• Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Cees en Henny Oord zijn er klaar voor.

• Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 22 juli

10.00 uur Nieuwe kerk: ds. A. van Nierop, Beverwijk, kinderkerk. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 22 juli

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 22 juli

10.00 uur spreker: ds. H. Zeeman, ‘s-Gravenzande. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 22 juli

Op stap in de zomervakantie Op initiatief van een enthousiaste groep Sociale Maatjes en vrijwilligers van het Taalcafé Maasland worden er een aantal uitstapjes georganiseerd om statushouders een leuke vakantie te bezorgen. Ingeschreven kan worden voor het strand, naar de dierentuin, naar de boerderij en Madurodam. Erg leuk dat dit alles doorgang kan vinden. Bijdragen om dit mogelijk te maken komen uit diverse hoeken: vrijwilligers bieden aan om te rijden, inwoners doneren een dagje uit bon, Protestante Gemeente Maasland en ook de Balije van Utrecht schenken een bedrag. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Taalcafé (elke dinsdagavond om 19.30 uur in de Singelhof, ook in de vakantie!) of bij Sandra van der Meer van Stichting Welzijn Midden-Delfland s.vandermeer@swmd.nl

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN

Deelnemers van het Taalcafé Maasland.

weide in Maasland op vrijdag 17 augustus en het 50 Plus Toernooi van Bequick Maassluis op donderdag 26 juli.

Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur.

info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

Foto: TVM

9.30 uur eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia. Voorganger: pater Hofstede.

Foto: SWMD

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

5

TVM SeniorenPlus Eéndagstoernooi weer geslaagd evenement

Elke dinsdagavond in de zomervakantie kunnen kinderen in de basisschool leeftijd vanaf 19.00 uur sporten met Cees Oord en een aantal vrijwilligers bij NTO aan de Doelstraat in Maasland. Zowel kinderen van statushouders die mee willen doen als kinderen die in Maasland wonen zijn welkom. Het is leuk om samen te sporten en nieuwe vrienden of vriendinnen te maken. Vergeet niet de sportschoenen mee te nemen! Meer weten? Kom langs in Maasland en informeer bij Cees.

• Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000

|

Foto: SWMD

10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 21 juli

19.00 uur: eucharistieviering met het Dameskoor. Voorganger: pater N. Hofstede. Zondag 22 juli

09.30 uur: geen viering. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 22 juli

10.00 uur Woudtse kerk: Prop. mw. H. J. van Dam, Utrecht R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 21 juli

19:00 uur: geen viering. Zondag 22 juli

11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pater N. Hofstede.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 19 juli 2018

De spookmolen aan de Ommedijk Trostomatenkwekerij T. Varekamp BV is een, bij telersvereniging Prominent aangesloten, onderneming die al vele jaren bekend staat als een daadkrachig en innovaief bedrijf waarin de mensen én het product centraal staan. Neem gerust een kijkje op www.kwekerij-varekamp.nl voor een indruk van ons bedrijf. Voor onze vesiging aan de Groeneweg in ’s Gravenzande hebben wij een:

HOOFDVERANTWOORDELIJKE ARBEID Wat zijn jouw werkzaamheden? • Je verzorgt de dagelijkse aansturing van al het personeel op de locaie • Je bent verantwoordelijk voor de planning van het personeel • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte en kwalitaief goede uitvoering van de gegeven werkopdrachten • Je signaleert persoonlijke problemen en zorgt voor een goede verstandhouding van het personeel onderling Wat verwachten wij van jou? • Ervaring met een vergelijkbare funcie binnen de teelt van tomaten • Je kunt goed werken in teamverband • Je kunt omgaan met verschillende naionaliteiten • Je beschikt over voldoende communicaieve vaardigheden • Je beschikt over een posiieve werkhouding Wat bieden wij? • Wij bieden jou een afwisselende funcie vol uitdagingen in een enthousiast team met een mix van ervaren- en jong talent. • Wij bieden een salaris conform deze funcie Heb je belangstelling? Is deze funcie wat voor jou? Mail dan jouw sollicitaiebrief inclusief van CV dan binnen 14 dagen naar Teun@kwekerij-varekamp.nl. Uiteraard nemen wij dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Met vriendelijke groet, Trostomatenkwekerij T. Varekamp BV

Woonbegeleider (M/V) Woondroom Schipluiden

WDZ/SWS/18-37

Wij zoeken een collega woonbegeleider! Ben jij een betrouwbare en lexibel inzetbare MBO-er met een achtergrond in de zorg? Kun je goed omgaan met mensen en heb je kennis van autisme? We verwelkomen je graag in het team van Woondroom Schipluiden! Woondroom Schipluiden is een kleinschalig wooninitiatief in Schipluiden waar 6 volwassen bewoners met autisme (ASS) en een normale intelligentie zelfstandig wonen. Iedere bewoner heeft zijn eigen appartement, daarnaast is er een gemeenschappelijk appartement waar groepsbegeleiding en gezamenlijke activiteiten worden geboden. Met een team van 6 bevlogen professionals zorgen we voor de dagelijkse begeleiding op maat. Overleg met ouders is hierin essentieel. Woondroom Schipluiden is een ouderinitiatief; ouders voeren de regie en zijn blijvend betrokken bij de zorg van hun zoon of dochter. Voor Woondroom Schipluiden zoeken we een enthousiaste woonbegeleider die ons team op de piekmomenten en in vakanties wil komen versterken voor gemiddeld 8-12 uur per week.

Nu de Ommedijk aan de rand van Den Hoorn en Schipluiden weer in ere hersteld is, nodigt dat uit om dit kleine landelijke weggetje en het verdwenen gemaal eens wat nader onder de loep te nemen. Want gemaal en dijk spraken vroeger tot de verbeelding! Door Gemma van WindenTetteroo

Op de plek waar nu de auto’s over de A4 razen en onder het Gaag aquaduct verdwijnen, stond vroeger een gemaal. Het gemaal van de Klaas Engelbrechtspolder. In het boek de ‘Twee gezichten van Midden-Delfland’ dat uitgegeven is door samenwerking tussen de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en de Historische Vereniging Maasland, vinden we interessante informatie. Spookmelen Op diezelfde plek, aan het begin van de Ommedijk, stond in 1514 de Hodenpijlse molen die de bijbehorende polder droog moest houden. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd de polder bij de Klaas Engelbrechtspolder getrokken. De molen stond bekend als een spookmolen. “Het spookte zowel in de molen als in de aangrenzende bosjes langs de Ommedijk,” zo vertelt het boek. “Deze spookgeschiedenis stamt uit het eind van de zeventiende eeuw. Toen hebben een molenaar en zijn vrouw zich op deze plaats verdronken. Vanaf dat moment was het hier volgens de volksmond onveilig voor eenzame passanten.” Bosjes De Ommedijk zelf was eigenlijk lange tijd niets meer dan een stoffig karreweggetje. De melk bij de aanwonende boeren werd

Het gemaal aan de Ommedijk rond 1940.

met paard en wagen opgehaald. In de oorlog liepen gevangen inwoners over de kade van de Woudseweg naar de Rijksstraatweg. Onderweg wisten er nog een paar te ontsnappen bij de bosjes. In 1879 werd de watermolen aan het eind van de dijk vervangen door een stoomgemaal dat op zijn beurt rond 1946 plaats moest maken voor een dieselgemaal. De laatste machinist was Koos Wubben. Toen het gebouwtje leeg kwam te staan, bleef het nog wel een spannend object voor kinderen uit de buurt. Ook de bosjes langs de Om-

Foto’s: C. Tetteroo

medijk bleven in trek maar dat was meer voor verliefde stelletjes die zich daar redelijk onbespied wisten. Fietsroute Toen de A4 werd aangelegd delfde het gemaal het onderspit en werd het gesloopt. Door de aanleg van wegen in de omgeving bleef de Ommedijk bijna twintig jaar afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook voor fietsers. Dankzij een mooie tunnel kunnen liefhebbers sinds vorige week weer gebruik maken van de Ommedijk. Er zijn zelfs nog bosjes te vinden.

De Ommedijk was vroeger een landelijk weggetje

Wat ga je doen? Als woonbegeleider ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding/ zorg van de bewoners. Je vindt het een uitdaging om iedere bewoner op zijn/haar eigen unieke wijze te stimuleren en motiveren en mee te ondersteunen bij activiteiten met de bewoners. Van jou als collega vragen we een linke dosis enthousiasme, lexibiliteit en relativeringsvermogen om de uitdagingen van die dag het hoofd te bieden. Daar staat tegenover dat er ruimte is om zelf invulling te geven aan de functie. Eigen regie wordt door ons gestimuleerd en er zijn diverse mogelijkheden voor overleg en samenwerking.

Wat vragen wij van jou?

• MBO-niveau en relevante opleiding in de zorg en/of studerend aan een HBO opleiding in zorg en welzijn. • Kennis van autisme, ervaring in het werken met volwassenen met autisme en een normale intelligentie. • Flexibiliteit qua inzetbaarheid. We zoeken een collega die variabel ingezet kan worden tijdens piekmomenten met name in het weekend en tijdens vakanties.

Gesprekscafé in Den Hoorn De middenstand in Den Hoorn 1960-1970. De slogan uit de jaren ‘60 – ‘70. Zo wandelde Aad van Meurs in zijn hoofd door het dorp Den Hoorn, maar dan in de 60er jaren. Onderweg kwam hij detaillisten tegen, mensen met een winkel of

bedrijf. Hij schreef er een verhaal over en ging op zoek naar plaatjes uit die tijd. De herinnering aan zijn wandeling hij graag met delen. Kom ook naar het Gesprekscafé vol met herinneringen, misschien heeft u ook nog een mooie toevoeging aan

Aad’s verhaal. Aad zorgt voor het mooie verhaal, de bibiotheek voor de koffie en u bent van harte welkom! Woensdag 1 augustus in de Bibliotheek van Den Hoorn van 10.30 tot ca. 11.45 uur en de toegang is natuurlijk gratis.

Wat bieden wij jou? • Werken in een klein, goed draaiend team van gemotiveerde en bevlogen collega’s. • Een jaarcontract bij WoondroomZorg B.V. Uren in overleg, variërend tussen 8-12 uur. • Salariëring volgens de CAO VVT (Thuiszorg), voor deze functie geldt FWG 30. Bij een fulltime dienstverband ligt je salaris tussen € 1.680 - € 2.374 bruto per maand. Inschaling is afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring. • Een mooi pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT (o.a. eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering). • Ruimte en vrijheid voor je eigen ontwikkeling.

Wil je solliciteren als woonbegeleider bij Woondroom Schipluiden? Ben je door het bovenstaande enthousiast geworden om als woonbegeleider bij Woondroom Schipluiden aan de slag te gaan? Stuur een korte motivatie en cv naar: sollicitatie@woondroomzorg.nl. Als we enthousiast zijn over je brief, nodigen we je graag op korte termijn uit voor een kennismaking. Heb je vragen over deze vacature, neem contact op met Gonda Verboon, coördinator van Woondroom Schipluiden, telefoonnummer 06-413 317 65.

www.woondroomzorg.nl

Zomerrooster Bibliotheek Van 23 juli t/m 18 augustus 2018 heeft de Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland aangepaste openingstijden. Voor Maassluis wordt het maandag 14.00-17.00, woensdag 11.00-17.00 en vrijdag 11.00-20.00 uur. De Bibliotheek in Den Hoorn is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 14.0017.00 uur. En Maasland en

Schipluiden op woensdag van 14.00-17.00 uur. De Taalhuizen zijn in deze periode gesloten. Werk je nog niet met de Bibliotheek Wise app en je wil je boeken langer dan 3 weken lenen? Voor € 0,25 mag je je boek voor de dubbele leentermijn lenen. Je regelt het bij de Servicebalie in de Biblio-

theek. Voor meer info zie www.debibliotheekmm.nl of bel 010-5925211. Leden en niet-leden kunnen tot en met 31 augustus gratis gebruik maken van een collectie e-books. De boeken zijn te lezen via een app op je smartphone of tablet. Info en downloaden zie www.vakantiebieb.nl. Meer info op de website.


19 juli 2018 De Schakel MiddenDelfland

Ommedijk en Ommedoorgang in gebruik genomen

Wethouder Hans Horlings opent de hekken en nodigt fietsers uit van de Ommedijk gebruik te maken. Foto: GvW-T

De Ommedijk en de daarbij behorende fietstunnel de Ommedoorgang zijn afgelopen week door wethouder Hans Horlings officieel geopend. Eindelijk kunnen de fietsers weer gemakkelijk van de Rijksstraatweg via de Ommedijk naar de Woudseweg of zelfs richting het Westland. Door Gemma van WindenTetteroo

Vroeger was de Ommedijk het ‘tussendoortje’ tussen de Woudseweg en de Rijksstraatweg. Er lagen een paar boerderijen en een schapenstalletje aan de dijk. Zie het artikel elders in deze krant. De Ommedijk werd in 1998 afgesloten voor doorgaand verkeer toen de

A4 tussen Rijswijk en Delft verlengd werd. Zelfs fietsers konden sindsdien niet meer over het ooit zo landelijke pad.

dat onder de Zuidhoornseweg en over de Ommedijk loopt. Ook zijn mooi gevonden suggestie werd gehonoreerd.

Namen In oktober 2017 werd de eerste paal geslagen voor het viaduct en de fietstunnel die de nieuwe verbinding vormen tussen de Reinier de Graafweg in Delft en de A4 en de Harnaschdreef in Midden-Delfland. Er werd zelfs een prijsvraag uitgeschreven voor een naam van de brug en de fietstunnel. 48 suggesties werden bij de gemeente aangedragen. De brug kreeg de zeer voor de hand liggende naam ‘Zuidhoornsebrug’, ingestuurd door Karin Lassche uit den Hoorn die daarmee een mooie fiets won. Oud-hovenier Piet van der Eijk die vlakbij de Ommedijk woont, stelde ‘Ommedoorgang’ voor als benaming voor het tunneltje

Lekker fietsen En nu is dus ook de fietsverbinding weer mogelijk. Op 11 april 2018 werd de Zuidhoornseweg officieel in gebruik genomen en opengesteld voor verkeer. De tijdelijke verbinding tussen de Woudseweg en de Woudseknoop verviel daarmee weer. Dankzij de Ommedoorgang kon de recreatieve fietsroute tussen Rijksstraatweg en Woudseweg in ere hersteld worden. Wethouder Horlings opende de hekken en fietste meteen de nieuwe route af waarbij hij zich zeer verheugd toonde over de aanleg van het fietspad en de rust die voor de aanwonenden is weergekeerd.

Vluchtelingenbegeleiding voortaan in De Dorpshoeve Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland – een dienst van Participe – opereert voortaan vanuit De Dorpshoeve in Schipluiden. Sinds juli kunnen statushouders uit Midden-Delfland hier terecht voor ondersteuning en informatie op maatschappelijk en juridisch gebied. Wie nieuw komt wonen in Nederland kent de regels en gewoonten niet. Hoe moet je bijvoorbeeld gas, water en licht en een zorgverzekering organiseren? Hoe open je een bankrekening? Waar kan je terecht als je een formulier niet snapt? Om de

overgang naar de nieuwe woonplaats zo soepel mogelijk te laten verlopen bieden vrijwilligers van Participe statushouders een jaar lang maatschappelijke begeleiding. Ook bij de procedure voor gezinshereniging of bij vragen en problemen over hun identiteitskaarten kunnen zij bij Participe terecht. Daarnaast verzorgt Participe het voor iedere statushouder verplichte Participatieverklaringstraject. Tot eind juni werden deze werkzaamheden vanuit Delft verricht. Sinds juli kunnen statushouders in De Dorpshoeve Schipluiden te-

recht. Wat kunnen statushouders verwachten? Iedere statushouder krijgt een vrijwilliger toegewezen die voor alle praktische regelzaken het eerste aanspreekpunt is. Tijdens de begeleiding van een jaar wordt geprobeerd het sociale netwerk en de zelfredzaamheid te vergroten. Zie voor meer informatie www.participdelft.nu Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland werkt op afspraak. Openingstijden zijn maandag, donderdag en vrijdagmiddag, Keenenburgweg 10, 2636 GM Schipluiden.

Aannemingsbedrijf Van Ooijen Gouda B.V. feliciteert Midden-Delfland met het nieuwe fietspad en de Ommedoorgang!

Nieuw in Rijswijk Opvang voor alle kleine huisdieren, zoals vogels, knaagdieren, vissen enz. Wij kunnen ook uw huisdieren aan huis verzorgen. Ook zijn wij een gediplomeerde uitlaatservice, wij denken dat veel honden gebaat zijn bij een persoonlijke aanpak, daarom lopen wij met elke hond individueel. Interesse? Neem contact met ons op: forpetsonly@outlook.com • www.4petsonly.net tel. 06 - 164 075 43

Ik zoek een eerlijke, betrouwbare

TOURCARAVAN te koop bel: 06-52278529 berberaapje Musa is gered uit een illegale fokkerij

De Hooipolder Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Loop eens binnen!

Boekpresentatie ‘De Rattenbende’ Op vrijdag 20 juli a.s. om 14.00 uur vindt in koffiehuis ‘De Hooiberg’ in ‘t Woudt de presentatie plaats van ‘De Rattenbende’, het nieuwste kinderboek van de Westlandse schrijver Frans van der Meer en het

aanstormend tekentalent Björk Vijgen. Dit spannende verhaal speelt zich af in een klein dorp. We maken kennis met ‘Spekmans Vleeswarenfabriek’ en het ‘Proefdierenlaboratorium’. Dan

hebben we ook nog het ‘Etterbakkiestehuis’, waar 40 superondeugende kinderen wonen. Dit is een prima mix voor een hoop narigheid. Dankzij de Rattenbende komt alles op zijn pootjes terecht.

|

Red dieren als Musa Word donateur

WWW.AAP.NL

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 19 juli 2018

Open dag volkstuinvereniging Maasland Zaterdag 21 juli a.s. houdt volkstuinvereniging Maasland weer haar jaarlijkse Open Dag. Het complex van de vereniging in de Commandeurspolder is de gehele dag open voor belangstellenden. Gedurende deze dag presenteren Maaslandse hobbytuinders vol trots hun tuin aan belangstellenden. Velen zijn dagelijks op hun tuin om met veel toewijding en zorg hun tuin te onderhouden. Onder het genot van een hapje en een drankje kan er met de tuin-

ders een praatje gemaakt worden. Ander vermaak Vanaf 9.30 uur staan er diverse kraampjes waaronder een kraam van Boerengoed met aardbeien en kersen, een kraam van het Blauwe Hek met vers gebakken brood, een kraam met kunst en kitsch, een kraam met bloemen en de gelegenheid zelf een boeketje te maken, zelfgemaakte wenskaarten en een kraam van de imker met allerlei producten van bijen. Ook is er zang en muziek. Vanaf ongeveer 15.30 uur verzorgt het bekende shantykoor

“Die Maeze Sanghers” uit Maassluis een aantal optredens op het volkstuincomplex. U bent van harte welkom Wie na deze Open Dag enthousiast is geworden en zelf wil gaan “tuinen” moet geduld hebben: er komen niet zo vaak tuinen vrij, waardoor er een wachtlijst is. De open dag is zaterdag 21 juli van 9.30 tot 16.00 uur op het Volkstuincomplex in de Commandeurspolder. De ingang is bereikbaar via het Breeveldpad naast het clubgebouw van scouting Maasland. U bent van harte uitgenodigd. Zie ook www.volkstuinvereniging Maasland

Zomaar Zomer

BBQ Programma Het OchtendMagazine Begin je dag goed en luister elke ochtend tussen 07.00 uur en 10.00 uur naar Het OchtendMagazine met Jim Gardien.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

WOS Sport Maandagavond op WOS Sport de wielerronde van Kwintsheul met analyses en verschillende interviews met renners. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

In ‘BBQ Meats Friends’ worden vrienden, familie of kennissen in het zonnetje gezet en verrast met een exclusieve BBQ bij de Westlandse Druif in Monster. Deze week worden alweer de laatste mensen verrast. Ploni zet een groepje vrijwilligers van animatie team het Bomendal in het zonnetje. Dit team verzorgt voor kinderen die niet of nooit op vakantie gaan leuke dagen

met activiteiten schoolvakantie.

tijdens

de

Samen met Keurslager Warmenhoven bereidt Ploni buikspek van het Livar kloostervarken. Ook voor een lekker drankje is natuurlijk weer gezorgd. Benieuwd naar de reactie van het animatieteam. Je ziet het vanaf woensdagavond 19.00 uur op WOS TV.

De hele zomer zijn we terug met het leukste zomerprogramma van TV ‘’Zomaar Zomer’’. Tijdens de zomermaanden gaan presentatoren Kevin Kouwenhoven en Pim Markering op pad langs de verschillende feesten in de regio. Ze gaan langs bij de wielerrondes, feesten mee bij de verschillende uitgaanstenten, gaan in gesprek met de verschillende dj’s en

natuurlijk is de groene lijst er weer voor ‘’de groetjes’’. Vanaf vrijdagavond 19.00 uur een nieuwe aflevering van ‘’Zomaar Zomer’’. We verlaten de regio voor een aantal dagen en gaan mee naar de Nijmeegse Vierdaagse. Tijdens deze dagen volgt Kevin Kouwenhoven de regiogenoten die meelopen met de Vierdaagse op de voet.

Horti Heroes Op donderdag 5 juli vond het HeroFestival van HortiHeroes plaats. Hét moment waar de koplopers, innovators, overheid, kennisinstellingen, startups, werknemers en investeerders uit de Food & Flower Industry het lef hebben getoond om samen met andere sectoren versneld impact te maken. Op HeroStage stonden topsprekers van binnen en buiten

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

de sector die hun visie op een duurzame toekomst deelden, waaronder de Vegetarische slager. Daarnaast hebben jonge helden uit de HortiHeroes Academy hun innovatieve onderneming gepitcht. WOS TV was bij deze dag aanwezig. Een samenvatting van de dag is vanaf vrijdagavond 19.00 uur te zien in WOS Extra.

Profile for WL Media

Md 2018 07 19  

Md 2018 07 19  

Profile for wlmedia