Page 1

Teamuitje organiseren?

Kom naar De Tuinderij! Hilarische Activiteiten - voor jong & oud Gemeentenieuws

13e jaargang 12 juli 2018

2,3

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Buurtpreventie vindt drugsafval Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE, PIJN?

NIEUW Myovision scan! Loop zaterdag 14 juli tussen 11.00 en 14.00 uur binnen voor een gratis rug/nek scan.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L Renovatie Scouting Maasland van start Scouting Maasland is volop bezig met plannen om het bestaande gebouw te vernieuwen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Het gebouw is bijna 40 jaar oud en met name de buitenkant is in slechte staat. Met de binnenkant zijn de scouts nog wel tevreden en om het financieel haalbaar te maken en vast te kunnen houden aan de ruimte die zij nu hebben, is er dan ook voor gekozen het bestaande gebouw te renoveren. Dit houdt in dat het verzakte gebouw recht gezet zal worden en van een solide fundering zal worden voorzien. Daarna zal er een nieuwe, isolerende en onderhoudsarme schil rond het bestaande gebouw gerealiseerd worden. Hierbij worden de wanden en het dak meegenomen, maar ook de vloer wordt geïsoleerd en het glas vervangen door isolatieglas. Afgelopen vrijdag stond het clubgebouw een meter boven de grond op krikken, zodat de aannemer de nieuwe fundering kan gaan ingraven. Daarna wordt binnen een nieuwe betonnen vloer gestort en komen er zonnepanelen op het dak te liggen. De botenloods zal vervangen worden door een iets grotere loods die aansluit op het hoofdgebouw. Hiermee wordt extra ruimte gecreërd waardoor de containers die nu voor het gebouw staan weg kunnen. Ook ontstaat er plaats voor nieuwe, ruimere sanitaire voorzieningen inclusief douches waardoor het gebouw ook beter geschikt is voor (langere) verhuur. Tot slot zal de indeling wat aangepast worden, het Stamlokaal zal verplaatst worden naar de hoofdingang en een meer open karakter krijgen zodat het ook geschikt is om ouders te ontvangen. Een afdak in ‘Scouting stijl’ bij de hoofdingang zal het gebouw uitnodigender maken.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland

Twee leden van de Buurtpreventie Schipluiden hebben zondagavond 8 juli vijf jerrycans met drugsafval gevonden in de bosjes van het vrachtwagenparkeerterrein aan de Dorppolderweg. Het is de derde keer binnen een week dat er in Midden-Delfland dergelijk chemisch afval geloosd is. De burgemeester wil alles op alles zetten om herhaling te voorkomen en de veroorzakers aan te pakken. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Juist omdat bekend is dat er op het vrachtwagenparkeerterrein aan de rand van het dorp regelmatig vreemde dingen gebeuren, waren de twee ervaren buurtpreventen aan het begin van hun ronde over deze locatie gelopen. Op dat moment was er nog niets aan de hand. Drie kwartier later waren de mannen er weer. Zij roken een penetrante chemische zoete lucht. Een van de buurtpreventen is teamleider van de buitendienst van Openbare Werken. Hij herkende onmiddellijk de lucht die een aantal dagen eerder ook rondom de vaten hing die in Maasland gedumpt waren. “Zonder twijfel drugsafval,” was zijn conclusie. In de bosjes van het vrachtwagenparkeerterrein troffen de mannen vijf 20-liter jerrycans aan. Eentje lag op zijn kant en lekte vloeistof. Gevaarlijk De politie werd meteen ingescha-

Vijf grote 1000-litervaten werden eerder in Maasland gedumpt.

keld. Het advies wat bij de melding gegeven werd, was duidelijk: niet aankomen, gepaste afstand houden met de wind in de rug (vanwege de stank die soms onwel wording kan veroorzaken) en wacht op de politie. De agenten hebben de brandweer ingeseind. De brandweerbevelvoerder nam op zijn beurt contact op met de officier van dienst en de adviseur van gevaarlijke stoffen. Besloten werd dat de brandweerlieden beschermd met maskers, de vaten zouden stabiliseren. Ook EcoLoss verscheen. Deze firma is gespecialiseerd in het adviseren en afhandelen van gevaarlijke stoffen en chemicaliën bij bodem- en wegdekverontreinigingen. Zero tolerance Burgemeester Arnoud Rodenburg reageert geschokt op deze vondst.

Brandweerlieden met maskers onderzoeken de vondst.

“Vorige week zijn er in Maasland vijf grote 1000-litervaten en vier 200-litervaten met drugsafval gedumpt. Een paar dagen later werd daar in de buurt weer zo’n 1000-liter vat aangetroffen. Dit kunnen we niet tolereren! Kijk eens hoeveel diensten en mensen hieraan te pas moeten komen! Onze hulpverleners zijn hierdoor bepaalde tijd niet inzetbaar voor andere diensten. Nog afgezien van alle kosten. Mensen kunnen onwel raken door de indringende lucht. Wat drugs betreft zijn er drie groepen mee gemoeid: de producenten, de verkopers en de gebruikers. Die willen we geen van allen hier in onze gemeente. Iedereen die iets ziet of vermoedt, moet 112 bellen. Zero tolerance! We moeten echt alles op alles zetten om dit tegen te gaan. Overigens alle complimenten voor de Buurtpre-

Foto’s: GvW-T

ventie dat zij dit zo adequaat hebben aangepakt. Hopelijk laten de criminelen het nu uit hun hoofd om hun afval hier te dumpen. We moeten er bovenop zitten!” Afsluiten De Buurtpreventie Schipluiden dringt er al langere tijd op aan dat het vrachtwagenparkeerterrein wordt afgesloten en beveiligd, net zoals in Maasland. “Er gebeurt hier teveel wat het daglicht niet kan verdragen. We hebben al heel vaak melding gemaakt van vreemde en gevaarlijke situaties. Zo vraag je om nog meer problemen. Als het parkeerterrein alleen toegankelijk wordt voor vrachtwagens en mensen die er ook werkelijk wat te zoeken hebben, dan scheelt dat enorm in de overlast. Nu is het een afvalputje geworden; kennelijk ook voor mensen van buitenaf.”

Groeneveldsepad nieuwe aanwinst Door Gemma van Winden-Tetteroo

Wethouder Sonja Smit bevestigt het naambordje terwijl collega Hans Horlings, hoogheemraad Antoinette Jans en oud-wethouder Govert van Oord toekijken. Foto: GvW-T

Midden-Delfland heeft er een nieuw fietspad bij. Het Groeneveldsepad is door twee wethouders en onder het toeziend ook van hoogheemraad Jans

officieel geopend. Nu kunnen liefhebbers heerlijk fietsen, skaten of wandelen van de Groeneveldse molen richting de Zwethzone.

De nieuwe recreatieve fietsverbinding Zwethzone is een feit. Het heeft wel aardig wat voeten in de aarde gehad, er zijn heel wat jaren en meerdere colleges overheen gegaan, maar dan heb je ook wat. Door eerst op de fiets vanaf de Zweth door een paar bordjes heen te rijden en later een naambordje op een paal te schroeven, gaven de twee huidige wethouders Smit en Horlings het startsein voor een mooi pad, langs de maisvelden, met het zicht op de Groeneveldse molen en ‘t Woudt op de achtergrond. Er was veel belangstelling omdat er ook veel partijen bij betrokken werden. Blije gezichten dat het plan nu eindelijk voltooid is. Wat is de Zwethzone? “In de Groeneveldse en Woudse polder heeft de gemeente Midden-Delfland een recreatieve fietsverbinding aangelegd die de laatste schakel vormt in het fietsen wandelrouteproject Zwethzone, “ zo memoreert de gemeente. “Daarmee is de oplevering van

de gehele fiets- en wandeltraject Zwethzone voltooid. De route is nadrukkelijk bedoeld als recreatieve schakel in de verbinding van de kust via het Westland naar Midden-Delfland en verder naar stedelijk gebied; het is een goede en directe noord-zuidverbinding door het landelijk gebied. De verbinding maakt ook deel uit van de recreatieve en ecologische hoofdstructuur van de Westlandse Zoom en verbindt deze met de Zwethzone.”

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 12 juli 2018

Gemeenteberichten Donderdag 12 juli 2018

Papierinzameling in Schipluiden Op vrijdag 13 juli kunnen de inwoners van Schipluiden hun oud papier weer aan de weg zetten. ‘t Vooronder zamelt deze keer uw papier in.

Eropuit in Midden-Delfland

week 28

Met De Mus gratis op pad De proef met De Mus loopt tot 1 oktober. U kunt gratis gebruik maken van De Mus, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat inwoners eenvoudig erop uit kunnen in de buurt. De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Denk hierbij aan activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, op bezoek in het Reinier de Graafziekenhuis, boodschappen doen bij de supermarkt of langsgaan bij familie en vrienden in Schipluiden en Den Hoorn. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Wilt u reserveren? U kunt de Mus reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70 of per e-mail DeMus@ggz-delfland.nl (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 2 uur van te voren). Kijk voor alle informatie ook op de website www.middendelfland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoersproject De Mus. Op de website vindt u ook een filmpje waarin we u uitleggen hoe De Mus werkt.

Volkstuin te huur aangeboden Op het gemeentelijke volkstuinencomplex aan de Oude Woudseweg in Den Hoorn is per direct een volkstuin vrij met een oppervlak van ongeveer 245 m². Inwoners van MiddenDelfland krijgen voorrang bij de toewijzing. Toewijzing vindt plaats op basis van het uitgangspunt: “Wie het eerst komt, het eerst maalt”. Belangstellenden voor deze volkstuin kunnen reageren door een e-mail te sturen naar kblom@middendelfland.nl. Voor meer informatie belt u het telefoonnummer: 015-3804199.

www.cultuurinmiddendelfland.nl

Aanvragen en Besluiten

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmak ing en in uw mailbo x Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad - Vergunning is verleend voor het vellen van een eik aan de Koningin Julianaweg nabij huisnummer 70 (3155 XG) in Maasland.

Den Hoorn

VOORNEMEN TOT BESLUITEN

AANVRAGEN

Ontwerpbestemmingsplan - Het ontwerpbestemmingsplan “Commandeurspolder Aanwijzingsbesluiten - De locatie Doelstraat ter hoogte van huisnummer IV” in Maasland ligt met bijbehorende stukken met 54a, 3155 AJ Maasland, is definitief aangewezen ingang van 13 juli 2018 gedurende zes weken, voor een ondergrondse afval inzamelvoorziening. tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Tegen deze beslissing van het college van burgeKlant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang meester en wethouders kunnen belanghebbenden Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. bij de Raad van State in beroep gaan. U stelt beroep Tijdens deze termijn kan iedereen zienswijzen op het in door, binnen 6 weken na publicatiedatum, een ontwerp indienen bij de gemeenteraad van Middenbrief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak Delfland. van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den De documenten zijn ook te raadplegen op Haag. In die brief vermeldt u naam en adres, de dawww.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter tum, de omschrijving van het besluit waarmee u het inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze niet eens bent en waarom u het niet eens bent met website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit van de de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogegemeente met het beroepschrift mee. U ondertekent lijkheid heeft het ontwerpbestemmingsplan op te de brief en stuurt deze naar het postadres van de roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de Raad van State. U kunt uw beroepschrift eventueel naam van het bestemmingsplan in te typen of in te per fax indienen (070-3651380). Eventuele bijlagen zoomen op de kaart. kunt u per gewone post nazenden. Daarnaast kunnen rechtzoekende burgers digitaal beroep instellen BESLUITEN via het Digitale loket op de website van de Raad van State. (APV)vergunningen Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? - Vergunning is verleend aan Hoeve Bouwlust voor het Neemt u dan contact op met dhr. Cok van Bergen innemen van een standplaats op de zondagen Henegouw van de afdeling Openbare Werken. Hij is tussen 1 april en 31 oktober langs het fietspad nabij bereikbaar via telefoonnummer 015-3804111 of via de kruising Maasland, Schipluiden en De Lier. het e-mailadres cvanbergen@middendelfland.nl. Omgevingsvergunningen OVERIGE - Vergunning is verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Werve 2, Meldingen 3155 GM Maasland. - Vergunning is verleend voor het verwijderen van een - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Schepen 5, 3155 NE schoorsteen en het vervangen van de dakpannen Maasland. aan de Burg van der Lelijkade 12, 3155 AB Maasland.

(APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het organiseren van het evenement Flowerbeats op 5 augustus 2018 van 13.00 tot 20.00 uur aan de Hoornseweg 4, 2635 CM Den Hoorn. BESLUITEN Verkeersbesluiten - Besloten is tot het wijzigen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats naar gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Prins Willem Alexanderhof, 2635 JM in Den Hoorn. - Besloten is tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Hof van Delftstraat, 2635 EH in Den Hoorn. OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van een straat-barbecue op zaterdag 22 september 2018 van 16.00 tot 22.00 uur op de locatie Perzikkruid 2, 2635 KN Den Hoorn.

Maasland AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het vellen van een eik aan de Koningin Julianaweg nabij huisnummer 70 (3155 XG) in Maasland.

www.middendelfland.nl


12 juli 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 12 juli 2018

|

week 28

Paspoort of identiteitskaart aanvragen? Voorkom dat uw aanvraag niet gedaan kan worden! In dit jaargetijde kiezen veel mensen voor een vakantie of een paar dagen weg. Gaat u in het buitenland genieten van een welverdiende vakantie? Dan hebben u en uw reisgenoten een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig. Heeft u die niet? Regel dit dan op tijd en neem bij de aanvraag de juiste documenten mee. Het aangevraagde document ligt uiterlijk vijf werkdagen na de aanvraag weer voor u klaar. Heeft u niet de noodzakelijke documenten meegenomen voor de aanvraag? Dan kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Dit betekent dat u op een ander moment moet terugkomen voor de aanvraag. Belangrijk: Wat neemt u mee? Om er voor te zorgen dat wij een paspoort of identiteitskaart kunnen aanvragen, is het noodzakelijk dat u bij de aanvraag onderstaande zaken bij u heeft. - Uw oude identiteitskaart en/of paspoort. Heeft u beide, dan neemt u deze allebei mee. Ook als ze al verlopen zijn. Oude documenten waarin door de gemeente drie ponsgaten zijn aangebracht hoeft u niet mee te nemen. - Een recente kleurenfoto die voldoet aan de eisen: ogen open, mond gesloten en beide oren zichtbaar. Een bril mag, tenzij deze meekleurende glazen heeft. Het montuur mag niet voor uw ogen of wenkbrauwen zitten. - Uw pinpas of contant geld. U betaalt bij de aanvraag.

Vervolg Aanvragen en Besluiten

- Is het paspoort of de identiteitskaart voor uw kind? Dan geldt ook nog het volgende: - Uw kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. - Voor kinderen is toestemming van beide ouders die het gezag hebben verplicht. Voor de identiteitskaart is tot 12 jaar toestemming nodig, voor het paspoort is dit tot 18 jaar. Als een van deze ouders niet bij de aanvraag aanwezig is, dan is schriftelijke toestemming van de andere ouder mogelijk. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier van onze website downloaden. Neem deze ingevuld en ondertekend mee. Vergeet dan ook (een kopie van) het legitimatiebewijs van de andere ouder niet! Natuurlijk heeft u zelf ook een legitimatiebewijs bij u. Twijfelt u over de documenten die u moet meebrengen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via 015-380 41 11. Openingstijden Aanvragen: Op maandag- en dinsdagavond bent u tussen 17.30 en 20.00 uur welkom. Komt u liever overdag? Dit kan op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Afhalen: Voor het afhalen van uw aangevraagde document bent u elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur welkom. Daarnaast kunt u hiervoor ook op maandag- en dinsdagavond tussen 17.30 en 20.00 uur bij ons terecht.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Schipluiden

Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudend buismateriaal uit een woning aan de Goudenregenstraat 25, 2636 BH Schipluiden.

- Vergunning is verleend aan Antonio IJsverkoop voor het innemen van een standplaats op 3 en 5 augustus 2018 tijdens het Varend Corso. De locaties zijn: Windrecht in Schipluiden, Trekkade in Maasland en de hoek Hoornsekade/ Koningin Julianaplein in Den Hoorn.

Geheel Midden-Delfland

OVERIGE

BESLUITEN

Beleidsregels - Op 3 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouder de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Midden-Delfland 2018 vastgesteld.

OVERIGE

(APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend aan Stichting Varend Corso voor het houden van het evenement Varend Corso van 3 tot en met 5 augustus 2018 door de wateren van Midden-Delfland.

www.middendelfland.nl

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Doe méér voor

MOLENS molenfonds.nl

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 12 juli 2018

familieberichten Na een ruim 25-jarig samenzijn en gerust op het Paasverhaal is een einde gekomen aan het leven onder ons van

Greet van der Vlist Polsbroek, 8 oktober 1941

Delft, 9 juli 2018

Als eerstgeborene droeg zij de namen van haar moeder: Geertje Berdina Peter de Jong Pieter, Nico Nina Jeroen en Marco Meerkoetlaan 27 2636 ER Schipluiden

“Samen voor een uniek afscheid.” Free Hanemaaijer en Marjo van der Schoor

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

www.uithandenuitvaart.nl

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Er is gelegenheid voor afscheid en condoleances in Het Baken achter de Dorpskerk, Dorpsstraat 3 te Schipluiden op vrijdagavond 13 juli van 19:00 tot 19:45 uur. Wij herdenken haar in een dienst van Woord en Gebed op zaterdag 14 juli om 10:30 uur in de hiervoor genoemde Dorpskerk. Daarna vindt de begrafenis plaats op de Algemene begraafplaats van Schipluiden. Graag zien we u na afloop van de begrafenis terug in Het Baken.

24 uur per dag bereikbaar 06-12709031

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

‘Ik wil een tesla rouwauto bij mijn uitvaart!’ Draagt zorg voor begrafenis

‘Is dat wel te betalen?’

of crematie, dag en nacht.

Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Vanuit het hart met oog voor detail

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

Al meer dan 25 jaar!

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Persoonlijk en respectvol

Met de DLE-calculator weet u het direct. Kijk op www.de-laatste-eer.nl en vul de calculator in.

www.senz.nu

Camping zoekt TOURCARAVANS TE KOOP Bel: 06-21819821

LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

Leeuw Govani heeft uw hulp nodig

Word donateur

WWW.AAP.NL/GOVANI


12 juli 2018 De Schakel MiddenDelfland

Nieuw fietspad Den Hoorn Wethouder Horlings van Midden-Delfland heeft dinsdagmiddag het nieuwe fietspad Ommedijk in Den Hoorn geopend. Het pad ligt op de plek waar voorheen de verkeersverbinding tussen de Woudseweg en de Woudseknoop was. Die is dankzij de opening van de Zuidhoornseweg niet meer nodig. De Ommedijk ligt tussen de Woudseweg met de Rijksstraatweg. Ook is er een fietstunnel aangelegd onder de Woudseweg door. Deze verbindt straks de Ommedijk met de Woudseweg/Harnaskade. De komende dagen worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Fietsers kunnen dan ook vrijdag pas écht gebruik kunnen maken van het pad.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelland Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

5

Keeperstraining van Tom Boks Afgelopen week hebben alle jeugdkeepers van v.v. Schipluiden keeperstraining gekregen van Tom Boks. Deze keeper uit Schipuiden is de huidige keeper van de koninklijke HFC en speelde daarvoor ook voor Feijenoord, ADO Den Haag, Scheveningen en natuurlijk v.v. Schipluiden. Tijdens de trainingen aan de jeugdkeepers van de E- tot en met de A-jeugd kwam van alles aan bod zoals het reageren op diverse situaties, het één tegen één duel, spelhervattingen, het uittrappen en het doel verkleinen. Maar het blijft niet bij deze ene keer, Tom Boks zal namelijk komend seizoen ook de Technische Commissie gaan adviseren. Denk hierbij aan advies over de oefenstof en de keuze van keeperstrainer cursussen. Maar bijvoorbeeld ook de begeleiding van de keeperstrainers en het organiseren van clinics. Op deze manier hoopt Tom Boks een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de Schipluidense keepers.

Alle jeugdkeepers van v.v. Schipluiden afgelopen week training van Tom Boks.

Kanjers van Maasland De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Maasland € 814,21 opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. In Maasland liepen vroeger ongeveer 30 collectanten. Helaas is daar, zeker door de vergrijzing, maar iets meer dan de helft van overgebleven. Gelukkig zitten daar kanjers bij die al tientallen jaren weer de collectebus ter hand nemen en de straat opgaan. Op de foto staan behalve regio-coördinator Aad Gardien en Maasland collecte-leider Nanny Bijlemeer, de dames Stolk, Leone v.d. Berg, Ans van Arum en Tineke Noordam. Niet op de foto, maar ook gehuldigd zijn de dames Marjolijn Sonneveld, Ger Zegwaard en Joska v.d. Beukel. Coördinator Aad mocht deze kanjers onder het genot van een kopje koffie met gebak een oorkonde, een pen met inscriptie en een bos bloemen uitreiken. Van 6 tot en met 11 juni gingen in heel Nederland ruim 25.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor het Epilepsie-

Foto: v.v. Schipluiden

PCOB Den Hoorn Op 18 juli heeft het bestuur bij de Chinees in Den Hoorn een tafel gereserveerd. Ook niet-leden zijn hierbij welkom. De inloop is vanaf 17.30 uur. Opgeven graag z.s.m. bij Gert, 015-2615383 of bij Annie 015-2560756.

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 15 juli

10.00 uur Nieuwe kerk: ds. S. Tj. van der Hauw, kinderkerk.

De collectanten werden door Aad Gardien en Nanny Bijlemeer in de bloemetjes Foto: PR gezet

fonds. Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie en 30 procent van deze mensen blijft veel last houden van aanvallen. Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend. Er is dus geld nodig voor onderzoek. Heeft u de collectant gemist? Maak

dan een bijdrage over op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het Epilepsiefonds te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van € 2,–). Het Epilepsiefonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de collectant. De collectekanjers van Maasland dagen de jongere generatie uit om volgend jaar ook een steentje bij te dragen en de ploeg weer op volle sterkte te maken.

Verkoeling in de vaart

Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur.

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 15 juli

9.30 uur woord- en communieviering met samenzang. Voorganger: pastor J. Lamberts. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 15 juli

10.00 uur spreker: Ariane Kuijvenhoven, ‘s-Gravenzande. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 15 juli

10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 14 juli

Geen viering. Zondag 15 juli

09.30 uur: Woord- en Communieviering met Mannencantorij. Voorganger: pastor H. Berbée.

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23

Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 15 juli

10.00 uur Woudtse kerk: dhr. M. Padmos, Krimpen a.d. IJssel. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 14 juli

Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

19:00 uur: woord- en communieviering met samenzang. Voorganger: pastor J. Lamberts.

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

Zondag 15 juli

Ondanks het feit dat het verboden is, genieten deze kinderen met volle teugen van de verkoeling die zij zoeken door van de brug Foto: GvW-T te springen in de Schipluidense vaart. Er was wel een ouder in de buurt die toezicht hield.

11:00 uur: Woord- en Communieviering met samenzang. Voorganger: pastor J. Lamberts.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 12 juli 2018

Is het met D, T of D+T? Botulisme ligt op de loer ‘t Kofschipcafé is een gratis werkwoordencursus van zes lessen in de Bibliotheek van Maassluis. Per les ligt de focus op een ander onderwerp. Iedereen die (soms) moeite heeft of twijfelt over de goede spelling van werkwoorden is welkom (volwassenen). In principe is het een doorgaande cursus, maar alleen één of een paar lessen komen is ook mogelijk. In de eerste les wordt er

gefocust op het herkennen van werkwoorden in een zin. In de tweede les ligt de focus op de tegenwoordige tijd, bij de derde les op de verleden tijd en de vierde les op de voltooide tijd. In de vijfde les kijken we naar een paar werkwoorden waar regelmatig fouten in worden gemaakt. De laatste les is herhaling. De cursus wordt twee keer aangeboden. De eerste serie is eerste drie weken van de zomer-

vakantie op dinsdag- en donderdagochtend van 09.00-11.00 uur. De avondcursus start in de laatste week van de zomervakantie en is op maandag- en vrijdagavond van 19.0021.00 uur. Aanmelden Aanmelden of heeft u vragen? Stuur een mailtje naar: info@bibliotheekmaassluis.nl of bel 010-5925211.

Onderzoek fusie WSKO en Sint Jozefschool Het bestuur van de Westlandse Stichting Katholiek Basisonderwijs (WSKO) en de Sint Jozefschool in Schipluiden zijn met elkaar in gesprek over een bestuurlijke fusie. Concreet betekent dit dat er een onderzoek wordt gestart, dat duidelijk moet maken wat de gevolgen van de fusie zijn en onder welke voorwaarden en op welke manier de Sint Jozefschool bij WSKO kan aansluiten. Al enige tijd oriënteert het bestuur van de Sint Jozefschool zich op mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking. Er zijn

oriënterende gesprekken met verschillende partijen gevoerd. Dit heeft geleid tot een keuze voor WSKO als mogelijke fusiepartner in dit proces. Het traject dat tot dusver is gevolgd heeft geleid tot een intentieverklaring. Hierin wordt de intentie uitgesproken bestuurlijk te gaan fuseren en hiervoor de komende periode het onderzoek te starten. De inzet is het onderzoek in het najaar van 2018 te hebben afgerond. Daarna volgt een fase van integrale afweging, inspraak en besluitvorming. Mocht

Nu we al wekenlang heel mooi en vooral warm weer hebben, ligt de kans van botulisme op de loer. Het is belangrijk om daar op bedacht te zijn als je de hond uitlaat en hij aanslaat bij stilzittende eenden of dode vissen. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Jacob en Anita Chardon waren met hun hond aan de wandel toen de trouwe viervoeter blaffend bij de waterkant bleef staan. Er zat een eend doodstil aan de rand van de Gaag. “We wisten dat dieren die niet meer de puf hebben om te vluchten voor honden of mensen, waarschijnlijk behoorlijk ziek zijn. Toen deze eend nauwelijks tekenen van leven gaf, heb-

ben we de hond thuisgebracht, internet geraadpleegd en de vogelopvang gebeld. Die raadde ons aan om de eend te vangen en naar hen toe te brengen. Misschien kan ie nog gered worden.”

Botulisme Botulisme is een vergiftiging door het botulinetoxine waaraan met name watervogels en vissen sterven. In het begin gaat het vooral gepaard met spierverlamming. Er zijn verschillende typen botuline waaronder drie die gevaarlijk zijn voor de mens. De bacterie Clostridium botulinum (en de nauw verwante C. argentinense), die botulisme veroorzaakt kan zich alleen onder bepaalde omstandigheden snel vermenigvuldigen: in een eiwitrijk zuurstof-

arm milieu (dode vogels of vissen, vooral wanneer deze in het water liggen); in water dat 20 graden Celsius of nog warmer is (met name ondiep, stilstaand water wordt in de zomer snel warm). Niet de bacterie zelf veroorzaakt de symptomen, maar het door die bacterie afgescheiden toxine (botuline). Dit veroorzaakt een blokkade van de signaaloverdracht van zenuw naar spier. Vogelopvang Jacob en Anita konden de eend probleemloos uit het water halen. Het dier kreeg een plekje in een doos en is vervolgens naar de vogelopvang gebracht. Houd rekening met botulisme als uw kinderen of uw huisdieren in het water willen spelen.

na het onderzoek besloten worden tot fusie, dan is het streven om te fuseren per 1 januari 2019. De medezeggenschapsorganen van de beide organisaties zijn inmiddels akkoord gegaan met de intentieverklaring. Dit houdt in dat de komende weken het onderzoek daadwerkelijk van start zal gaan. De intentieverklaring is te lezen op de websites van WSKO (www.wsko.nl) en de Jozefschool (www.jozefschoolschipluiden.nl). Jacob en Anita halen een zieke eend uit het water.

Foto: GvW-T


12 juli 2018 De Schakel MiddenDelfland

Blik in het groen

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Marc en Deborah uit Den Hoorn maken deel uit van de band Kachel. “We zijn begonnen als vriendenclub. We maken samen muziek. Normaal gesproken verzorgen we Iers Amerikaanse muziek en balfolk. Nu richten we speciaal op dansmuziek. Het zou toch geweldig zijn als de mensen straks op Montmartre met zijn allen kunnen gaan dansen op het plein in Den Hoorn! Net als in Frankrijk.”

Een wandeling in de natuur is deze zomerse dagen heerlijk. En dat je dan onderweg een versnapering meeneemt is begrijpelijk. Helaas eindigt het afval daarna nogal eens in het groen. Vorige week viste een voorbijganger maar liefst 27 bierblikjes uit het groen bij één bankje en een dag later lagen er alweer 7 nieuwe (zie foto). Het zou dus geen overbodige luxe zijn om afvalbakken te plaatsen bij de verschillende bankjes in de Kerkpolder in Den Hoorn. Tot die tijd neem je het afval gewoon mee naar huis, om het daar in de afvalbak te deponeren.

Gratis workshop Om mensen zonder ervaring wat in te wijden in de wereld van het dansen, wordt er op 26 augus-

tus a.s. van 14.00 tot 17.00 uur een workshop gehouden met dansinstructie door Maud Kerstholt. Locatie: de boerderij aan de Woudseweg 132 van Kleijweg Hoveniers. De toegang is gratis maar wel graag even aanmelden via info@kachelfolk.nl. “Het lijkt ons geweldig als er straks mensen die op de 26e wat geleerd hebben, dit op 8 september in de praktijk gaan brengen. Dat nodigt op Montmartre vanzelf andere liefhebbers uit om zich bij het dorpsdansen aan te sluiten. We doen koppeldansen, rijdansen en mixdansen, heel verrassend en het zorgt voor hilariteit.” De groep Kachel bestaat uit vijf amateur muzikanten. De meesten hebben jonge kinderen dus zij treden het liefst op in de buurt. Vorig jaar waren zij de beste kampvuurmuzikanten bij natuurcamping De grutto. Kortom: succes verzekerd! Dus meld je zo snel mogelijk aan voor 26 augustus, kom dansen en genieten en zorg met zijn allen voor een geweldig feestje op 8 september tijdens Montmartre! Marc en Deborah van Kachel nodigen de dansers uit.

Natuurmonumenten in Midden-Delfland biedt weer unieke rondleidingen aan door eendenkooi Het Aalkeetbuiten. Er staan in de zomerperiode wandelingen gepland op 21 juli, 25 augustus en 8 september. Eendenkooi Het Aalkeetbuiten bestaat al ruim 400 jaar. Het heeft een kooiplas met vijf vangpijpen en een 19e-eeuws kooihuisje. Het eenvoudige kooihuisje was in ge-

bruik bij de kooiker of eendenvanger. Hier had hij zijn gereedschappen liggen en kon hij schuilen. De kooiker woonde er in principe niet, om de rust op de kooi te bewaren. Deze rust is essentieel voor het lokken en vangen van eenden. Ooit waren er in Nederland zo’n 1000 eendenkooien. Nu zijn er nog ruim 100 over, waarvan de helft in goede of redelijke

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

staat. In Midden-Delfland zijn er nog drie eendenkooien. Behalve die in de Aalkeetbuitenpolder beheert Natuurmonumenten ook de Eendenkooi Schipluiden, waar eenden worden geringd voor wetenschappelijk onderzoek. De derde eendenkooi van Midden-Delfland is in particulier eigendom. Als je mee wilt op een van deze excursies door eendenkooi Het Aalk-

eetbuiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via www.natuurmonumenten.nl/agenda. De excursie kost € 5,- voor leden van Natuurmonumenten. Niet-leden betalen € 8,-. Op 21 juli en 25 augustus start de wandeling om 19.00 uur, op 8 september op 16.00 uur.

Wielerprogramma WOS Sport volgt deze zomer alle wielerrondes in de regio op de voet. Na de Rondes van Honselersdijk en Maasdijk vervolgt het peloton de strijd om het Westland Klassement woensdag in ’s-Gravenzande. In de koopstad rijden geen Elite/ Beloften, maar uiteraard stappen de Regiorenners wel op. Huidige leider bij de Regiorenners is Dennis Meijer. Hij verdedigt in ’s-Gravenzande zijn leiderstrui. WOS Sport is aanwezig om de

Het OchtendMagazine Begin je dag goed en luister elke ochtend tussen 07.00 uur en 10.00 uur naar Het OchtendMagazine met Jim Gardien.

KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709

Foto: GvW-T

Wandelen door eendenkooi Het Aalkeetbuiten

BBQ Programma

Herexamen In het najaar start er een nieuwe reeks van het programma ‘’Herexamen’’. Deze zomer kan je daarom nog een keer genieten van de vorige kandidaten.

7

Dansen op het dorpsplein Altijd al willen dansen maar geen zin om een langdurige cursus te volgen? Dan heb je binnenkort de kans van je leven! Kachel, de band uit Den Hoorn, verzorgt tijdens Montmartre een geweldige balfolk dansworkshop. De voorafgaande dansinstructiemiddag is op 26 augustus. Lekker gratis, maar wel aanmelden. Wat let je?

Naast het bankje lagen de volgende dag alweer nieuwe blikjes. Foto: privé

|

verrichtingen van de Regiorenners te bekijken. Presentator Jeroen Toet is eenmalig terug bij WOS Sport om in ’s-Gravenzande het programma te presenteren. Wie wordt de nieuwe leider? Wie wint de koers? De Ronde van ’s-Gravenzande is komend weekend te zien op WOS TV. Komende zondag wordt er ook in Monster gereden. Daar is presentator Stefan van Eijk op locatie en die uitzending is vanaf maandagavond te zien op WOS TV.

Zomaar Zomer

In ‘BBQ Meats Friends’ worden vrienden, familie of kennissen in het zonnetje gezet en verrast met een exclusieve BBQ bij de Westlandse Druif in Monster. Deze week zet Carla haar zus Ada vd Kaaij en zwager Hans vd Kaaij in het zonnetje. Ada en Hans zetten zich volop in voor andere mensen. Zo verzorgt Ada haar moeder en is zij vrijwilliger in Sonnevanck. Ook Hans zit niet stil en is o.a. vrijwilliger bij de

Westland week in het Roosevelt Huis. Daarnaast doen ze samen veel vrijwilligers werk voor de kerk. Samen met Keurslager Warmenhoven bereidt Carola heerlijke kippendijen. Ook voor een lekker drankje is natuurlijk weer gezorgd. Benieuwd naar de reactie van Ada en Hans. Je ziet het vanaf woensdagavond 19.00 uur op WOS TV.

Vanaf vrijdagavond 19.00 uur starten we de zomer met het spetterende zomerprogramma ‘’Zomaar Zomer’’. In dit WOSprogramma gaan Presentatoren Kevin Kouwenhoven en Pim Markering op pad langs de feestweken en evenementen in onze regio. Ze gaan langs bij de wielerrondes, feesten mee bij

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

de verschillende uitgaanstenten, gaan in gesprek met de verschillende dj’s en natuurlijk is de groene lijst er weer voor ‘’de groetjes’’. Presentator Pim Markering trapt af tijdens de feestweek in s’-Gravenzande. Benieuwd of jij ook nog langs komt in het programma? Je ziet het op WOS TV.


8

|

De Schakel MiddenDelfland 12 juli 2018

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Heerlijk sfeertje bij Meadow Festival

KENNISGEVING BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING GAAG De Minister van Economische Zaken en Klimaat doet de volgende kennisgeving: Dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., te Assen, op 13 februari 2018 een omgevingsvergunning heet aangevraagd voor de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inrichting Gaag, gelegen in de gemeente Midden Delland, op de percelen kadastraal bekend gemeente Maasland, Sectie I, nummers 18, 19 en 1536. De aanvraag ziet op het plaatsen van twee ELA-keten ten behoeve van werkplekken, vergaderruimte en schatruimte binnen de inrichting ‘Gaag’. Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 3.7, Wabo). De Minister van Economische Zaken en Klimaat heet op 2 juli 2018 een besluit genomen. De vergunning wordt geweigerd, omdat het bouwwerk op grond van artikel 2.3. van het Besluit omgevingsrecht is vrijgesteld van vergunningplicht. Tot en met 13 augustus 2018 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrit moet uw naam en adres bevaten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrit moet worden gericht aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. mr. K.F. Peperkoorn (tel. 06 11 18 78 88).

De 2500 entreekaartjes waren in een zucht uitverkocht. Geen wonder want de dance liefhebbers weten wat ze kunnen verwachten. Het eerste lustrum voor een lokaal festival dat geboren werd toen acht vrienden hun plannen voor een house evenement vorm gingen geven. Meadow Festival kreeg meteen vanaf de eerste editie al een permanent karakter. Zaterdag 7 juli jl. was het daarom weer volop feest op het handbalterrein aan de Tiendweg. Met man en macht was er een fantastische locatie opgebouwd. Het enige wat daarna nog nodig was, waren feestgangers, muziek, hapjes, drankjes, lekker sfeertje en mooi weer. En dat kregen de organisatoren dan ook allemaal voor elkaar. Foto: GvW-T

Historische boten verfraaien het dorpsgezicht Heel veel mensen hebben hun mobieltje tevoorschijn gehaald bij het zien van de historische zeilschepen die in de vaart langs de Dorpsstraat van Schipluiden liggen te pronken. “Dit is zo mooi, dat willen we vastleggen,” zeggen ze enthousiast. Al jaren proberen liefhebbers van historische zeilschepen een definitieve

plek voor deze fraaie boten te krijgen langs de Vlaardingsekade. “Dit hoort toch bij ons dorp! Wat is er nu mooier dan zo’n authentieke boot hier in Schipluiden waar deze schuiten zo’n prominente plek in onze geschiedenis hebben. Dan verdienen ze toch ook een prominente plek in het dorp te hebben?” De westlanders

lagen lange tijd aan de rand van Maasland, maar toen daar meerdere boten in brand gestoken werden, zijn de boten uit veiligheidsoverwegingen naar Schipluiden gevaren. Of de ligplaats definitief is, zal de tijd leren. De vele fietsers en wandelaars waarderen dit nostalgische plaatje in ieder geval van harte!

“Als je kanker hebt overleefd, is het nog niet uit je leven.” Kanker doet meer met je dan je denkt kwf.nl/hulpnakanker

Foto: GvW-T

Filmavond voor senioren in Singelhof Op woensdag 18 juli draait de film “The Lady in the Van” in Singelhof. Het is een grappige, maar soms ook ontroerende film. Het is het autobiografische verhaal van Alan Bennett, waarin de Britse schrij-

ver (Alex Jennings) een bijzondere band ontwikkelt met Miss Shepherd (Maggie Smith), een oude dame die gedurende vijftien jaar in een busje op zijn oprijlaan woonde. Wat begint als een misgunst

wordt een relatie die hun levens zal veranderen. De film start om 19.30 uur en de bijdrage voor koffie en een drankje bedraagt |€ 3,50. U hoeft zich niet aan te melden, iedereen is welkom!


12 juli 2018 De Schakel MiddenDelfland

Wandelen met GV Schipluiden Tijdens de vakantieperiode gaat GV Schipluiden wandelen. Elke woensdagavond vanaf 18 juli tot en met 22 augustus, wordt er een mooie route gelopen in de omgeving van het mooie dorp. Er wordt gestart om 19.30 uur buiten bij de ingang van de Dorpshoeve. Heb je hier zin in trek dan je wandelschoenen aan en loop gezellig mee. Natuurlijk zijn ook partners, vrienden/vriendinnen en niet leden van harte welkom om mee te lopen, hoe groter de groep, hoe gezelliger.

|

9

Kadeloop uitstekend verlopen Het jaarlijkse hardloop­ evenement van Schip­ luiden is zaterdag 7 juli weer geheel naar wens verlopen. Ondanks het warme weer verschenen er heel veel kinderen aan de start voor de Gerda van der Veenloop van 1 en 2 kilometer. Ook de 5 en de 12 kilome­ ter voor de andere lopers trok heel veel liefhebbers. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Het weer was prima, een klein beetje wind en een stralende zon. Zaterdag 7 juli verschenen eerst heel veel kinderen aan de start, meestal vergezeld door hun vader, moeder of trotse grootouder. Spannend voor de kids die voor het eerst meededen. Foto: GV Schipluiden

Kringloopmarkt Op zaterdag 14 juli is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken, elektrische apparaten, fotolijsten, lampen, tassen, mandjes, kleine meubeltjes enz. Voor elk wat wils. Ook zijn er CD’s, DVD’s, grammofoonplaten, puzzels of een leuk gezelschapsspel. De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden van 10.00 - 14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk! Voor meer informatie: toneijk@ live.nl, tel. 015 3809482.

Het werd een verbeten strijd. Hier en daar een traantje, heel veel aanmoedigingen en natuurlijk de zoete overwinning en een fonkelende medaille als de krachttoer weer achter de rug is. Op de 1 kilometer voor kinderen van 3 tot 6 jaar zegevierden Siem, Lucas en Niels en bij de meisjes Esmee, Yvi en Eva. Bij de 2 kilometer waren de bekers voor Mees, Tom, Zakaria en Nora, Lianne en Elize.

Een prachtige start van de 5 en de 12 kilometer.

39e editie Daarna waren de liefhebbers voor de 5 en de 12 kilometer aan de beurt. Meteen na de start waren de verbeten gezichten al te zien. Op naar een persoonlijk record? Er was geen oog voor het mooie

landschap, hooguit voor het eigen horloge waar de tijd zorgvuldig geregistreerd werd. Onderweg zorgde Drumpack voor de nodige aanmoediging en de gymnastiekvereniging bood bekers water aan. Bij de 5 kilometer was de

Foto: GvW-T

eerste plaats voor Jeroen van Aken en bij de 12 kilometer voor René de Lange. Zowel de organisatie, de vrijwilligers als de lopers konden terugkijken op een mooie 39e editie van de Kadeloop in Schipluiden.

Meedoen met Taalcafé Den Hoorn In september 2018 wil men starten met het Taalcafé Den Hoorn. Elke donderdagavond van 19.30–20.30 uur een uurtje praten met mensen die beter Nederlands willen leren. Hiervoor worden nog mensen gezocht om mee te doen. Wat zou het zou leuk zijn als er een diverse en enthousiaste groep bij elkaar gebracht kan worden.

Het Taalcafé Den Hoorn zal in de Bibliotheek plaatsvinden. Aanmelden bij Jeannemieke Hectors van Bibliotheek Den Hoorn 0152611838 info@bibliotheekdenhoorn.nl of Sandra van der Meer van St. Welzijn Midden-Delfland 010-5918052, s.vandermeer@swmd.nl.

Succesvolle groepsspringwedstrijd NTO Maasland Op zaterdag 7 juli 2018 werd in De Pijl te Naaldwijk de jaarlijks terugkerende groepsspringwedstrijd georganiseerd. NTO Maasland was dit jaar vertegenwoordigd met drie teams. NTO 1 (jeugd E) bestaande uit Charlotte Broos (helaas ziek vandaag), Florence Enthoven, Esmee Ham, Yara Poot, Sanne van Roest, Julia van Son, Megan van der Ven en Kirsten Zeeuw, deed mee op de onderdelen: minitramp, minitramp-kast, plankoline-kast & lange mat. Bij minitramp was goed

Alle deelnemers van NTO Maasland.

te zien dat er hard geoefend is op het hoge springtempo. De concurrentie was sterk waardoor NTO 1 na een serie keurige sprongen 6e werd. Bij minitramp-kast werd NTO 1 6e met 12,30 punten en bij plankoline-kast netjes 5e. Bij de lange mat viel NTO 1 qua punten net buiten de prijzen. De score (12,30 punten) scheelde namelijk maar 0,30 met de tweede plaats. NTO 2 (senioren D/junioren C) bestaande uit Sterre Dekker, Femke Haagsma, Sophie ten Hoorn, Fleur Kettenis, Hanna & Liza v.d.

Foto: Stef Halve

Marel, Sasha van Roon, Ilse Schellenboom, Danique Slager en Leonoor de Wit, deed mee op de volgende onderdelen: minitramp, plank-kast, minitramp-pegasus & tumblingbaan. NTO 2 scoorde op ieder onderdeel waarop zij mee deden, een podiumplaats! Bij de tumblingbaan werden zij keurig 3e met 9,30 punten. Op alle andere onderdelen behaalde zij het hoogst haalbare, namelijk de eerste plaats. NTO 3 mix (senioren C) bestaande uit Jamie & Jessie Heinsbroek, Marloes Hoonhoud, Thijs Kroes, Meghan Lagerwerf, Gino Sarris & Jamie van Stralendorff, kwam uit op de onderdelen minitramp, minitramp-pegasus & tumblingbaan. Aangezien deze groep geen vaste trainer heeft, is Brady van Stralendorff ingeschakeld om de groep te begeleiden. NTO 3 heeft op ieder onderdeel een podiumplaats weten te behalen, 3e plaats bij minitramp, 2e plaatsen bij minitramp-pegasus en tumblingbaan. Jamie van Stralendorff heeft haar turncarrière mooi af weten te sluiten door middel van deze wedstrijd. Tot slot speciale dank aan Brady voor het begeleiden van NTO 3 mix, Gemma v.d. Akker als ondersteuning van Marloes Hoonhoud en Stef Halve voor het maken van de actiefoto’s.

Jeannemieke (Bibliotheek Den Hoorn) en Sandra (SWMD) vertellen over het Taalcafé.

Foto: SWMD

Gezellige koffiegroep in Schipluiden

Elke dinsdag om 10.00 uur is er een gezellige koffiegroep in de Dorpshoeve in Schipluiden. De koffiegroep wordt geregeld door vrijwilligers. In de vakantie is er Foto: SWMD even een zomerstop.


10

|

De Schakel MiddenDelfland 12 juli 2018

IN

SCHIPLUIDEN

... maar meestal moet de brandweer voor heel serieuze zaken komen en samenwerken met andere hulpdiensten! Foto’s: GvW-T

De leden van de vrijwillige brandweer van Schipluiden zijn altijd bereid om de kleuters een leuke dag te bezorgen. Met de grote rode brandweerauto naar de sportvelden en daar een spannend spuitspel doen. Succes verzekerd. Ook deze mannen offeren graag een vrije dag hiervoor op.

Albert Heijn Buckers Schipluiden

Dank je wel brandweer! Gaagweg 36 - Schipluiden Tel. 015 - 380 91 34 info@zuivelvanwinden.nl www.zuivelvanwinden.nl

RUIMERE OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Dinsdagmiddag Vrijdagmiddag Zaterdag

van 12.30 - 17.30 uur van 12.30 - 17.30 uur van 09.00 - 16.00 uur Van 23 juli 19 tot en met wij jn augustus zi ntie ka wegens va ! gesloten

Bent u op zoek naar een leuk, betaalbaar en in het bijzonder origineel cadeau…? Ambachtelijk Zuivelboerderij Van Winden heeft voor u het zogenoemde ‘Midden Delfland pakket’ verkrijgbaar in elke prijsklasse.

Voor informatie, bezoek onze winkel of bel ons telefoon: 015 - 3809134

Iedere zondag open van 12.00 - 18.00 uur 15, 2636 GK Schipluiden Keenenburgweg

Tosti van de Bakker met brood naar keuze!

Ham/kaas of Hawaï

Gratis zomer- of vakantiecheck bij Autoservice Schenkeveld! Ook voor al het onderhoud aan uw auto.

Vanaf €3,- per stuk Bakkerij - Theeschenkerij

THEO HOEK

Dorpsstraat 29, 2636 CE SCHIPLUIDEN Tel.: 015 - 380 81 19 e-mail: t.hoek4@kpnplanet.nl • www.bakkerijtheohoek.nl

Dorpsstraat 55, Schipluiden, 015-3808240 www.autoserviceschenkeveld.nl


12 juli 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Opnieuw Friese roem voor iconisch spandoek Midden in de zomer

Vorige week had Friezin

Ze schrijft: “De ontvangst is

Het spandoek van Willem Nell maakte indruk op Friezin Hanneke Jorritsma.

krijgt een iconisch spandoek van de Elfstedentocht 1997 weer aandacht. De foto van Maaslander Willem Nell met het spandoek ‘Friesland bedankt’ gaat weer rond op Facebook. Bij Bartlehiem kwam de uit Maasland afkomstige Willem Nell onder de brug door met een groot spandoek in zijn handen. De tekst daarop luidt: ‘Bedankt Friesland’. Verschillende tv-camera’s en fotografen leggen dit vast en het beeld komt in verschillende media terug. Willem werd geïnterviewd door tv-verslaggever Kees Jansma.

Hanneke Jorritsma een ontmoeting met Willem Nell op zijn boerderij in Maasland. Via Hans Spierenburg hoorde zij over het verhaal van Willem Nell. “Ik ken Hans en Ria van de Zonnebloemboot, waar zij als gasten mee waren en ik als vrijwilliger”, schrijft Hanneke op haar Facebookpagina. Vanwege hun agrarische achtergrond is er een klik. Toen Hanneke in de buurt van Midden-Delfland was, spraken ze af om te gaan picknicken op de boerderij van Willem, georganiseerd door zijn twee dochters. Hans is vrijwilliger op deze boerderij. De 21-jarige Hanneke is onder de indruk van Willems verhaal. “Dit is toch bijzonder, zo’n blijk van waardering voor Friesland van een voor mij onbekende man uit Zuid-Holland.”

Foto: Facebook Hanneke Jorritsma

hartelijk, want zo werd hij ook ontvangen in Friesland. Willem Nell, inmiddels 77 jaar en nog altijd melkveehouder in Maasland. Hij vertelt ons over de Elfstedentochten die hij gereden heeft en over het spandoek. Zijn jongste twee dochters kregen de opdracht om een tekst te schrijven; ‘Bedankt Friesland’. Twee oude bezemstokken eraan en klaar voor gebruik. Hans meldt mij dat het spandoek nog steeds in goede staat is en in huis ligt. Of ik dat spandoek ook wil zien? Ja, natuurlijk! En zo kom ik op de foto met voor mij een bijzonder spandoek, twee simpele woorden met zoveel betekenis. Willem Nell, een man die wat mij betreft historie schreef en een plek in mijn hart veroverd heeft.”

Cursussen Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn Op 3 september start het nieuwe cursusseizoen van de stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn. Naast het huidige aanbod van onder andere muzieklessen, breakdance, dans en yoga is er veel nieuws. Denk aan een cursus animatie tekenen, musicalles en kinderyoga. Schrijf je snel in! Nieuw aanbod De Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn biedt al jaren verschillende cursussen aan voor kinderen en volwassenen uit Den Hoorn en omstreken. De stichting wil een breed aanbod en staat altijd open voor nieuwe workshops en cursussen. Zo ook in het nieuwe seizoen. Voorzitter Saskia Bodde: “We willen iedereen in Den Hoorn en omgeving kennis laten maken met kunst en cultuur. Het is dan van be-

lang om te luisteren naar de wensen van de (potentiele) cursisten. Zo kregen we veel vraag naar een tekencursus voor kinderen dus starten we vanaf september met een tekencursus. En bijvoorbeeld kinderyoga, ook veel gevraagd. Heel fijn dat we het voor elkaar hebben gekregen om ons aanbod te optimaliseren en uit te breiden.” Kijk voor het reguliere en nieuwe aanbod op de site www.kunstencultuurdenhoorn.nl Mooie samenwerking Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn en de Mariaschool Den Hoorn gaan na de zomervakantie een mooie samenwerking aan. De stichting heeft exclusief voor leerlingen van de Mariaschool een divers aanbod van korte cursussen

samengesteld. De cursussen starten vanaf september 2018 en zullen direct na schooltijd plaatsvinden. Vrienden worden? De stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn is dé plek voor cursussen en workshops op het gebied van kunst en cultuur voor Den Hoorn én omstreken. De stichting vindt het van belang dat iedereen in aanraking kan komen met kunst en cultuur en zet zich daarom in voor korte betaalbare cursussen waarbij plezier en talentontwikkeling voorop staan. Draagt u dit initiatief een warm hart toe, word dan vriend van de stichting Kunst en Cultuur. Bij interesse of om u aan te melden kunt u een mail sturen naar info@kunstencultuurdenhoorn.nl

Gezondheidsmarkt in Den Hoorn goed bezocht Woensdag 4 juli was de Kickerthoek aan de Prins Willem Alexanderhof in Den Hoorn het decor van de Gezondheidsmarkt. Jaarlijks wordt deze markt georganiseerd door Careyn en St. Welzijn Midden-Delfland. Diverse organisaties en bedrijven vertellen - vooral aan senioren - meer over diverse diensten en producten voor een gezonder, leuker en prettiger leven. En niet onbelangrijk: zij geven

ook aan hoe diverse problemen en klachten te voorkomen zijn en geven tips hoe het mogelijk anders kan. Het doen van verschillende testjes behoorde tot de mogelijkheden op de Gezondheidsmarkt. Een plek om anderen te ‘ontmoeten’ (het thema van deze Gezondheidsmarkt) was er zeker ook. In het midden van de ruimte waren tafels en stoelen neergezet, zodat bezoekers gezellig

even met elkaar koffie konden drinken en een Buurkoekje konden nuttigen. Door een koekje aan een ander te geven en zo gezamenlijk op te eten, kun je in gesprek komen en contact krijgen. Al met al was deze Gezondheidsmarkt weer gezellig én geslaagd. Meer informatie? Bel St. Welzijn Midden-Delfland 010-5918052 of kijk op de website www.swmd.nl

Publicatie meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen op: I 15 juni 2018 voor het uitbreiden van een bedrijf met een opslagloods. De locatie betreft Oostgaag 24, 3155 CG te Maasland (zaaknummer 00522197). II 22 juni 2018 voor een winkel ten behoeve van de verkoop van Italiaanse, Turkse pizza’s en diverse broodjes. De locatie betreft Kerkweg 1, 2631 CB te Maasland (zaaknummer 00523335). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De meldingen liggen niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

11


12

|

De Schakel MiddenDelfland 12 juli 2018

zonwering | terrasoverkappingen | vitrona.nl

met zonwering geniet u van een heerlijke plek op uw terras en van een koele woning Een oplossing voor vrijwel elke gevel

openingstijden naaldwijk: ma/vr. 09:00 - 17:00 uur 10:00 - 15:00 uur za.

  

vitrona.nl

De kwalitatief hoogwaardige zonneschermen van Vitrona bieden bescherming tegen directe zoninval en extreme hitte. Met zonwering beschermt u uw woning tegen de ongemakken die de zon soms met zich meebrengt en geniet u van de aangename schaduw.

kom voor advies en een demonstratie naar onze

showroom! showroom naaldwijk grote woerdlaan 36c 2671 cl naaldwijk t 0174 - 631 125

Profile for WL Media

Md 2018 07 12  

Md 2018 07 12  

Profile for wlmedia