Page 1

Bedrijfsuitje? WC-POT-RACE!

‘Je Kan De Pot Op’ Kijk op www.detuinderij.nl voor al onze unieke activiteiten Gemeentenieuws

13e jaargang 14 juni 2018

2,3

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Boren in de bodem Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Doel buurt-AED is bereikt Vorige week heeft u in De Schakel MiddenDelfland een noodkreet gezien vanuit Den Hoorn. Daar was een particulier initiatief gestart om via crowdfunding geld bijeen te brengen voor een AED in de Dijkshoornseweg. De tijd begon te dringen want de leverancier van de Externe Defibrillator had een limiet gesteld aan de tijd die men kreeg om het geld bijeen te brengen. Zelf schonk de leverancier dan ook een groot bedrag. Donderdag jl. was de laatste dag dat men kon doneren. De organisator vertelde dat, mede dankzij het artikel in onze krant, het bedrag op tijd binnen was!

Voor de twaalfde keer organiseerde het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) een GeoWeek. Tijdens deze periode verzorgen professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector bedrijfsbezoeken, veldwerk en gastlessen voor leerlingen tussen de 10 en 15 jaar. Zo kunnen kinderen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde ontdekken. Geografie in de praktijk! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Aardrijkskunde is veel méér dan alleen het bestuderen van de Bosatlas. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld allemaal onder de grond? Waarom ziet de bodem er vlakbij de zee anders uit dan in de polder of in het bos? En waarom moet je daar rekening mee houden? Allemaal vragen die de leerlingen van groep 8 van de Jozefschool in Schipluiden konden stellen aan fysisch geograaf Mariëlle van Vliet van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO. De kinderen van Mariëlle zitten ook op de Jozef maar nu kwam zij in een heel andere functie naar de school. Voelen, ruiken en kijken Mariëlle liet via een powerpointpresentatie onder andere zien

Mariëlle van Vliet met haar groep enthousiaste scholieren.

welke invloed een rivier heeft op de bodemsamenstelling. Welke materialen worden er door de zee meegebracht? En de wind? Die verplaatst ook zand maar dat is veel fijner dan het zand dat je vindt op de bodem van een meer. Mariëlle had tijdens haar gastles meerdere zakjes zand en grond bij zich, zodat de leerlingen zelf het verschil konden voelen. ‘Voelen, ruiken en kijken’ drie belangrijke elementen als je op onder-

Foto: GvW-T

zoek uitgaat. Ze vertelde waarom er rekening gehouden moet worden met de ondergrond als je bijvoorbeeld een tunnel wilt graven of een woonwijk gaat bouwen. Hapjes Toen alles goed was uitgelegd en besproken kwam het leukste onderdeel: zelf boren in de grond! Mariëlle had een echte grondboor meegebracht en daar waren de kinderen van onder de indruk.

Heel stoer gingen ze aan de slag. Door steeds ‘hapjes’ te nemen uit de bodem naast de school konden de kinderen zelf vaststellen dat de grond telkens een andere kleur en een andere samenstelling laat zien. Alles bij elkaar een heel interessante les die niet alleen lekker vieze handen maar meer nog veel enthousiasme voor en een andere kijk op geografie opleverde.

Kraaiennest niet meteen kaal

Tien jaar Cittaslow in Midden-Delfland

De populieren in recreatiegebied het Kraaiennest wordt niet in een keer gekapt. Een deel zal in de tweede helft van juni gekapt worden. De andere bomen gaan pas weg als er een plan is voor herplant. De bomen gaan tegen de vlakte, omdat ze vanwege ouderdom een gevaar vormen. Takken kunnen afbreken en naar beneden vallen

en daarom had Staatsbosbeheer het plan aangekondigd eind mei alle 236 populieren in het gebied te kappen. De Bomenstichting, de Midden-Delfland Vereniging en KNNV afdeling Delfland vroegen de kap uit te stellen tot na het broed- en recreatieseizoen. Ook vroegen zij om een plan voor herplant. De partijen hebben nu afgesproken dat Staatsbosbeheer de bomen niet in één keer weghaalt. In de tweede helft van juni verwijdert zij eerst de gevaarlijkste bomen.

Midden-Delfland is 10 jaar Cittaslow en viert dat met een jubileumweek voor iedereen die Cittaslow een warm hart toedraagt. Er is nog steeds van alles te beleven! Maak een unieke vaartocht met trekschuit en paard en proef op de Levende Buitenplaats eerlijke streekproducten tijdens de Slow Food markt. Vanaf het water of de kade kunt u genieten van de première van de Cittaslow hymne en een Molenconcert, een muzikaal voorproefje van de Midden-Delfland Dagen. Of ‘doe’ het Rondje Maasland in uw sloep, bootje of kano over de oudste weg van het dorp.

Dit zijn de bomen bij de parkeerplaats en bij de kruising van het fietspad. De rest van de bomen haalt zij pas weg als er een plan is voor herplant. Dit plan maakt zij samen met de organisaties en met de gemeente. Voor de kap vindt nog een quickscan met Staatsbosbeheer plaats, waarbij KNNV afdeling Delfland aanwezig is. “We zijn tevreden met deze compromisoplossing voor de kapplannen waarmee wij en meer bezoekers van het Kraaiennest werden overvallen”, aldus Piet van der Eijk namens de drie organisaties. Er is daarnaast een extra afspraak gemaakt over de populieren die voorlopig blijven staan. Als de stabiliteit van deze bomen verslechtert, haalt Staatsbosbeheer deze ook zo snel mogelijk weg.

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

Elders in de krant vindt u het programma voor de komende dagen. De populieren in het Kraaiennest worden niet in één keer gekapt. Foto: Henk Groenendaal

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 14 juni 2018

Gemeenteberichten Donderdag 14 juni 2018

De Mus is vanaf nu gratis te reserveren De proef met De Mus is verlengd tot 1 oktober. U kunt gratis gebruik maken van De Mus, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat inwoners eenvoudig erop uit kunnen in de buurt. De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Denk hierbij aan activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, op bezoek in het Reinier de Graafziekenhuis, boodschappen doen bij de supermarkt of langsgaan bij familie en vrienden in Schipluiden en Den Hoorn. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Heeft u de afgelopen maand kaartjes gekocht? U kunt het geld terug krijgen wanneer u deze inlevert bij het verkooppunt waar u deze gekocht heeft. Informatie en reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70 of DeMus@ggz-delfland.nl (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 2 uur van te voren). Of kijk op de website www.middendelfland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoer.

Eropuit in Midden-Delfland

week 24

Paspoort of identiteitskaart aanvragen? Voorkom dat uw aanvraag niet gedaan kan worden! In dit jaargetijde kiezen veel mensen voor een vakantie of een paar dagen weg. Gaat u in het buitenland genieten van een welverdiende vakantie? Dan hebben u en uw reisgenoten een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig. Heeft u die niet? Regel dit dan op tijd en neem bij de aanvraag de juiste documenten mee. Het aangevraagde document ligt uiterlijk vijf werkdagen na de aanvraag weer voor u klaar. Heeft u niet de noodzakelijke documenten meegenomen voor de aanvraag? Dan kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Dit betekent dat u op een ander moment moet terugkomen voor de aanvraag. Belangrijk: Wat neemt u mee? Om er voor te zorgen dat wij een paspoort of identiteitskaart kunnen aanvragen, is het noodzakelijk dat u bij de aanvraag onderstaande zaken bij u heeft. - Uw oude identiteitskaart en/of paspoort. Heeft u beide, dan neemt u deze allebei mee. Ook als ze al verlopen zijn. Oude documenten waarin door de gemeente drie ponsgaten zijn aangebracht hoeft u niet mee te nemen. - Een recente kleurenfoto die voldoet aan de eisen: ogen open, mond gesloten en beide oren zichtbaar. Een bril mag, tenzij deze meekleurende glazen heeft. Het montuur mag niet voor uw ogen of wenkbrauwen zitten. - Uw pinpas of contant geld. U betaalt bij de aanvraag. - Is het paspoort of de identiteitskaart voor uw kind? Dan geldt ook nog het volgende: - Uw kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. - Voor kinderen is toestemming van beide ouders die het gezag hebben verplicht. Voor de identiteitskaart is tot 12 jaar toestemming nodig, voor het paspoort is dit tot 18 jaar. Als een van deze ouders niet bij de aanvraag aanwezig is, dan is schriftelijke toestemming van de andere ouder mogelijk. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier van onze website downloaden. Neem deze ingevuld en ondertekend mee. Vergeet dan ook (een kopie van) het legitimatiebewijs van de andere ouder niet! Natuurlijk heeft u zelf ook een legitimatiebewijs bij u. Twijfelt u over de documenten die u moet meebrengen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via 015-380 41 11. Openingstijden Aanvragen: Op maandag- en dinsdagavond bent u tussen 17.30 en 20.00 uur welkom. Komt u liever overdag? Dit kan op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Afhalen: Voor het afhalen van uw aangevraagde document bent u elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur welkom. Daarnaast kunt u hiervoor ook op maandag- en dinsdagavond tussen 17.30 en 20.00 uur bij ons terecht.

Informatiebijeenkomst AVG voor stichtingen, verenigingen en organisaties

www.cultuurinmiddendelfland.nl Aanvragen en Besluiten

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Werkt u voor een stichting, vereniging of organisatie die maatschappelijk betrokken is? En wilt u weten wat de AVG inhoudt en welke wijzigingen deze wet met zich meebrengt? Kom dan naar de eenmalige informatiebijeenkomst op vrijdag 22 juni 2018 van 15.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Midden-Delfland in Schipluiden. U kunt zich aanmelden via www.middendelfland.nl/avg.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Tijdelijke ontheffing van het vigerende bestemmingsplan is aangevraagd voor het gebruik van het perceel aan de Noordhoornseweg nabij huisnummer 39, 2635 GC Den Hoorn. BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het aanbrengen van voorbelasting en het aanleggen van een nutstracé op het perceel DHG (fase II) aan de Harnaskade tussen de huisnummer 9 en 11a (sectie Q 98, 149, 150, 195, 202, 203, 204, 205, 1337, 1621) in Den Hoorn. - Vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een scootmobielberging op het voorerf van de woning aan de Koningin Emmalaan 23, 2635 HH Den Hoorn.

www.middendelfland.nl

(APV)vergunningen - De burgemeester van Midden-Delfland heeft op 6 juni 2018 een exploitatievergunning verleend voor de openbare inrichting Zoes Conceptstore, Dijkshoornseweg 4, 2635 EP Den Hoorn. Bestemmingsplannen - Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken bekend dat de gemeenteraad op 22 mei 2018 het bestemmingsplan Scouting Den Hoorn met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp17DH01-va01 heeft vastgesteld. Het plangebied Scouting Den Hoorn is gelegen direct ten zuiden van de kern Den Hoorn op het sportpark Den Hoorn. Het plan beschrijft de nieuwe huisvesting van de Scouting. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 15 juni 2018 zes weken tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Genoemde documenten zijn tijdens de termijn van ter inzage ligging digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het vastgestelde bestemmingsplannen op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart. De documenten zijn als PDF te raadplegen op www.middendelfland.nl > Over bestuur > Stukken ter inzage. Belanghebbenden kunnen met ingang van 15 juni 2018 gedurende zes weken tegen het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.


14 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 14 juni 2018

week 24

Subsidie voor verenigingen die investeren in duurzaamheid Inwoners van Midden-Delfland hebben oog voor elkaar en voor hun omgeving. Het resultaat is een rijk verenig ingsleven. De gemeente draag t verenig ingen een warm har t toe en ondersteunt ze g raag. Daarom is er vanaf 1 januari 2018 een subsidie beschikbaar voor verenig ingen die investeren in duurzame maatregelen.

Subsidie aanvragen? Meer informatie vindt u op www.middendelfland.nl. Hier vindt u ook het aanvraag formulier. Kiest u op de homepage voor Milieu en Duurzaamheid > Subsidies > Subsidie voor verenig ingen op duurzaamheidsmaatregelen. Of neemt u contact op met ons Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Subsidie Verenig ingen die zelf duurzame energ ie willen opwekken of willen investeren in energ iebesparing worden beloond met een subsidie van 25% op het investeringsbedrag. Dat betekent een aanzienlijke verlag ing van de terug verdientijd.

Vervolg Aanvragen en Besluiten

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Maasland AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een villa aan de Maaslandse Dam (kavel 27, 3155 CH) in Maasland. (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het organiseren van een muziekfestival op 25 augustus 2018 van 14.00 tot 24.00 uur op de locatie I Jsbaan op Koning in Julianaweg 1c, 3155 XB Maasland. BESLUITEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend aan Triathlon Verenig ing Rijnmond voor het organiseren van de Eurozaken 1/8 triathlon op zaterdag 23 juni 2018 van 10.00 tot 12.00 in Maasland. De star t en finish zijn bij Eetcafe Het Jachthuis, Foppenpolder 5, 3155 EA Maasland. - Evenementenvergunning is verleend voor het organiseren van een bruiloft op vrijdag 22 juni 2018 van 21.00 tot 01.00 uur op het terrein naast koffie- en theeschenkerij Bij de buurvrouw, Oostgaag 18a, 3155 CG Maasland. Aanwijzingsbesluiten: rectificatie - Op 31 mei 2018 is op deze gemeentepag ina het onderstaande besluit gepubliceerd. Per abuis is hierbij verzuimd een beroepstermijn aan te geven. De termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld is 6 weken vanaf publicatie en loopt tot 13 juli 2018. Op 22 mei 2018 besloot het college van burgemeester en wethouders om de volgende locaties definitief aan te wijzen als inzamellocatie voor een onderg rondse afval inzamelvoorziening: 1. Locatie AG5 nabij Doelstraat 5 2. Locatie AS120 nabij Koning in Julianaweg 120 3. Locatie AW37 nabij Plantage 37 4. Locatie B J14 nabij Kluisweer 14 5. Locatie NA6 nabij Baanderheer 6 6. Locatie PA3 nabij Boskamp 3 7. Locatie PB16 nabij Boumare 16 8. Locatie TJ24 nabij Prinses Beatrixlaan 24 9. Locatie WH19 nabij Lisdodde 19 10. Locatie XD48 nabij Koning in Julianaweg 48 11. Locatie XG84 nabij Koning in Julianaweg 84 Tegen de beslissing van het college van 22 mei 2018, waarin de bovengenoemde afval inzamellocaties definitief zijn vastgesteld, kunnen belanghebbenden bij de Raad van State in beroep gaan. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In die brief vermeldt u naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuur t een kopie van dit besluit van de gemeente met het beroepschrift mee. U onder tekent de brief en stuur t deze naar het postadres van de Raad van State. U kunt uw beroepschrift eventueel per fax indienen (070-3651380). Eventuele bijlagen kunt u over gewone post na-

www.middendelfland.nl

zenden. Daarnaast kunnen rechtzoekende burgers dig itaal beroep instellen van het Dig itale loket op de website van de Raad van State. Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Neemt dan contact op met dhr. Cok van Bergen Henegouw van de afdeling Openbare Werken. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 015-3804111 of via het e-mail cvanbergen@middendelfland.nl. Aanwijzingsbesluiten - Op 5 juni 2018 besloot het college om de volgende locaties definitief aan te wijzen als inzamellocatie voor een onderg rondse afval inzamelvoorziening in Maasland: 1. GE19 – t.h.v. Burgemeester Groot Enzerinksingel 19 2. NA16a – t.h.v. Baanderheer 16a 3. SC51 – t.h.v. Huis te Veldelaan 51 4. XD16 – t.h.v. Koning in Julianaweg 16 Tegen de beslissing van het college van 5 juni 2018, waarin de bovengenoemde afval inzamellocaties definitief zijn vastgesteld, kunnen belanghebbenden bij de Raad van State in beroep gaan. U stelt beroep in door, binnen 6 weken na publicatiedatum, een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In die brief vermeldt u naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuur t een kopie van dit besluit van de gemeente met het beroepschrift mee. U onder tekent de brief en stuur t deze naar het postadres van de Raad van State. U kunt uw beroepschrift eventueel per fax indienen (0703651380). Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden. Daarnaast kunnen rechtzoekende burgers dig itaal beroep instellen via het Dig itale loket op de website van de Raad van State. Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Neemt dan contact op met dhr. Cok van Bergen Henegouw van de afdeling Openbare Werken. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 015-3804111 of via het e-mail cvanbergen@middendelfland.nl. Bestemmingsplannen - Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken bekend dat de gemeenteraad op 22 mei 2018 het bestemmingsplan ‘par tiële herziening bestemmingsplan Maaslandse Dam’ met identificatienummer N L.I M RO.1842.bp17BG02-va01 heeft vastgesteld. Het plangebied Maaslandse Dam, waarvoor dit bestemmingsplan van kracht is, is gelegen in Maasland. Het betreft het perceel Oostgaag 10a, gelegen halverwege het plangebied, in de gemeente Midden-Delfland. Het bestemmingsplan lig t van vrijdag 15 juni 2018 zes weken tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Genoemde documenten zijn tijdens de termijn van ter inzage ligg ing dig itaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan B EKI J KEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het vastgestelde bestemmingsplannen op te roepen

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaar t. De documenten zijn als PDF te raadplegen op www.middendelfland.nl > Over bestuur > Stukken ter inzage.. Belanghebbenden kunnen met ingang van 15 juni 2018 gedurende zes weken tegen het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s- Gravenhage. OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudend leidingmateriaal uit een kruipruimte van een woning aan de Kerkstraat 2, 3155 AN Maasland. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning aan de Nieuw Huis ter Lucht 22, 3155 EK Maasland.

Schipluiden BESLUITEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend voor het organiseren van het evenement ‘Cittaslow Slow Food Markt’ op vrijdag 15 juni 2018 van 14.00 tot 21.00 uur op het terrein Informatiecentrum/Levende Buitenplaats, Tramkade 24b, 2636 CT Schipluiden. - Evenementenvergunning is verleend voor het houden van een openluchtconcer t op vrijdag 15 juni 2018 tussen 19.00 en 21.30 uur op de locatie Molen Korpershoek, Gaag weg 5, 2636 AG Schipluiden. OVERIGE Melding - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning aan de Kasteellaan 42, 2636 HV Schipluiden.

Geheel Midden-Delfland BESLUITEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend voor het organiseren van het evenement ‘Historische Trekvaar t’ op vrijdag 15 juni van 13.30 tot 16.15 uur, op zaterdag 16 juni en zondag 17 juni van 10.30 tot 16.15 uur. De star tlocatie is ’t Middelpunt in Schipluiden. - Evenementenvergunning is verleend voor het organiseren van de ‘Midden-Delfland Dagen’ op zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018 van 08.00 tot 17.00 uur op diverse locaties in Midden-Delfland.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

|

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 14 juni 2018

familieberichten Love of my life don’t leave me

Onwezenlijk Oneerlijk Onbegrijpelijk

Bij een motorongeluk in Frankrijk is de liefde van mijn leven, onze fantastische vader en mijn zeer geliefde zoon, onze schoonzoon, broer, zwager en oom plotseling uit ons leven weggenomen

Freek Regout 4 juli 1966

8 juni 2018

Geliefde van Trudy Vader van Maud en Twan Zoon van Tim en Dorien † Regout-Weebers Broer, zwager en oom van Maike en Gerard Stefan, Brenda, Elvira Saskia en Ed Sanne Eric Ellen Sera, Timo Femke en Menno Paul, Anne en Ralf Schoonzoon van Ies en Nel Paalvast-Westerdijk

Door een tragisch ongeval in Frankrijk zijn wij onze “Stam holding” vriend

Freek Regout verloren. We zullen hem enorm gaan missen. Wij wensen Trudy, Maud, Twan en familie heel veel sterkte toe bij het dragen van zo’n verschrikkelijk groot verlies. Ab en José André en Monique Coen Erik en Anja Erik en Wilma Evert en Mirjam Frans en Jint Guido en Renate Marco-Paul en Diane Martin Michel en Hannah Monique Paul Ronald en Karen Sandra Sjaak en kinderen

Zwager en oom van Paula en Jos Richard en Sylvana, Jordy

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze vriend en collega

Freek Regout die op 8 juni door een tragisch verkeersongeval in Frankrijk om het leven is gekomen. In 1996 was Freek mede-oprichter van het bedrijf For Each bv. Zijn inbreng was als meewerkend eigenaar ontzettend belangrijk voor het bedrijf. Wij kennen Freek als een zeer plezierige compagnon/collega met een grote kennis van zaken en een droog gevoel voor humor. Hij was iemand die als geen ander de belangrijke van de onbelangrijke zaken wist te scheiden. Zijn nuchtere kijk op zaken was heel bijzonder.

Vol verbazing, verdriet en ongeloof zijn wij door het overlijden van onze fietsmaat en vriend

Freek Regout Met fietstochten, Ardennen reizen, onderhoudswerkzaamheden aan het MTB parcours en feestjes was het altijd een plezier om je erbij te hebben. We zullen je missen! We wensen Trudy, Maud en Twan heel veel kracht toe om het verlies van Freek een plek te geven. Je MTB vrienden van ‘Herstel op de Fiets’ André, André, Arie, Arno, Bart, Cees, Coen, Dennis, Frans-Peter, Freek, Joost, Maarten, Marco, Patrick, Peter, Renato, Rick, Simon, Ted en Werner

Wij zullen Freek ontzettend missen. Wij wensen zijn gezin, familie en vrienden veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Draagt zorg voor begrafenis

Edwin, Ron en Mieke

of crematie, dag en nacht.

For Each bv

Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Geschokt en verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons oud bestuurslid en actief lid van de bouwcommissie

Lieve Trudy, Omdat Freek nog in Frankrijk is, kan het afscheid nog niet gepland worden. Op de herdenkingssite zullen we nadere informatie plaatsen zodra dit bekend is. Wij vinden het heel fijn als je hier je herinneringen aan Freek met ons wilt delen.

Tijdens de Maaslandloop waren we getuigen van het moment dat je hoorde dat

Freek Regout

www.memori.nl/ freek-regout De uitvaart vindt plaats in besloten kring, wel is iedereen van harte welkom bij de condoleance.

bij een motorongeluk was overleden. De schok was enorm.

Correspondentieadres: Senz Uitvaartbegeleiding t.a.v. familie Regout Kerkplein 6 3155 AM Maasland

We hoorden en zagen jouw reactie en leven met je mee. We zijn als team verder gegaan met de Maaslandloop, zoals je zelf graag wilde, op een heel andere manier en met jou en je kinderen in gedachten.

Voorgoed uit ons midden Voor altijd in ons hart Verdrietig zijn wij nu jij er niet meer bent

Trudy, Maud en Twan, heel veel sterkte gewenst namens team Run4HappyKids. Rick, Eva, Marja, Irene, Fred, Dees, René, Angeli, José, Frans, Salvatore, Yvonne, Edwine, Aafje, Niels, Jacco, Ellen, Marco, Ineke en Bart

Freek Regout

Freek Regout Freek was in zijn jeugd lid van onze vereniging en heeft altijd aangegeven de mooie tijd die hij toen heeft gehad ook voor andere kinderen mogelijk te willen maken. Dit heeft hij jarenlang met veel betrokkenheid en kundigheid gedaan als bestuurslid en als lid van onze bouwcommissie. Wij zullen hem missen en wensen Trudy, Maud en Twan veel sterkte en kracht. Bestuur, staf en leden Scouting Maasland

Tijdens de Maaslandloop kreeg onze deelnemer Trudy het bericht dat haar man onverwacht is overleden. De schok is groot en het nieuws is niet te bevatten. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Trudy, Maud en Twan en naaste familieleden en vrienden.

We gaan je missen. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Lieve Trudy, Maud en Twan, heel veel sterkte gewenst. We zijn er voor jullie.

Namens de Maaslandloop organisatie

Jolanda en Saskia Ingrid en Marie-Louise Jeannette en Petra

Bart Makkinga Irma Vermeer Freek Wierda Ineke Halve Edwine Kooyman

Vanuit het hart met oog voor detail John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Dankbaar zijn wij voor uw medeleven na het overlijden van

Gery van der Hoff van der Sar De kaarten en brieven, bemoedigende woorden, een handdruk of kus waren voor ons een grote steun en zullen in dankbare herinnering blijven. De kinderen en kleinkinderen Maasland, juni 2018

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens.

Persoonlijk en respectvol

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

www.senz.nu

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.


14 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

|

Zondag 17 juni is het Vaderdag. Een mooie dag om alle vaders in het zonnetje te zetten! We helpen je graag zoeken naar een mooi cadeau. Uiteraard pakken we het gezellig in!

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

“Samen voor een uniek afscheid.” Free Hanemaaijer en Marjo van der Schoor

Zaterdag is er een gezellige zomermarkt in de Dijkshoornseweg en daar zijn wij natuurlijk ook weer bij. We hebben op onze kraam een proeverij van de suikervrije lekkernijen van Food 2 Smile! Net zo lekker, veel gezonder. Zonder toegevoegde suiker en alleen natuurlijke kleurstoffen. De meeste varianten zijn vegan en vrij van lactose en gluten. Met deze verantwoorde snoepjes laat je je kind (of jezelf??) zonder schuldgevoel genieten van een heerlijk tussendoortje.

24 uur per dag bereikbaar 06-12709031

www.uithandenuitvaart.nl

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

‘Ik wil een tesla rouwauto bij mijn uitvaart!’

‘Is dat wel te betalen?’

Met de DLE-calculator weet u het direct. Kijk op www.de-laatste-eer.nl en vul de calculator in. Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

DROGISTERIJ | PARFUMERIE WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Dijkshoornseweg 6 Openingstijden: 2635 EP Den Hoorn ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur 015 - 257 35 47

5


6

|

De Schakel MiddenDelfland 14 juni 2018

HET WATER STAAT TOT M’N LIPPEN! REGENWATER GEEFT OVERBELASTING

DAAROM NIET IN HET RIOOL Vanwege klimaatverandering zijn er zware regenbuien. Dit heeft gevolgen voor het riool. Door hemelwater tijdelijk ‘vast te houden’ door bijvoorbeeld beplanting of een regenton in de tuin, kan het riool het water geleidelijk verwerken. daaromnietinhetriool

@rickriool

BBQ Meats Friends

In deze laatste aflevering gaat Alphons de Wit op bezoek bij het Ronald McDonalds huis om te kijken wat dit lokale doel afgelopen jaar met de opbrengst van Team Westland heeft gedaan. Rob Veenman gaat in gesprek met Dirk Huis en Rene Beukers uit de organisatie van Team Westland.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Op weg naar de Tourmalet! Deze week alweer de laatste aflevering van ‘Op weg naar de Tourmalet’ voordat Team Westland de Tourmalet gaat beklimmen.

Het OchtendMagazine Begin je dag goed en luister elke ochtend tussen 07.00 uur en 10.00 uur naar Het OchtendMagazine met Jim Gardien.

Ontdek Westland Vanaf woensdagavond een vooruitblik op de finale van het Haaglanden voetbal toernooi.

www.daaromnietinhetriool.nl

Ook zie je hoe de hartenwens van Lizzy wordt vervuld. Mis deze bijzondere aflevering niet. Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar Op weg naar de Toumalet op WOS TV!

Buitenshuis

In het nieuwe programma ‘BBQ Meats Friends’ worden vrienden, familie of kennissen in het zonnetje gezet. Samen met slagerij Warmenhoven en slijterij Mitra worden zes regiogenoten verrast met een exclusieve BBQ bij de Druiventuin in Monster. Tijdens een exclusieve BBQ en een lekker drankje gaat presentator Kevin Kouwenhoven in gesprek en worden er mooie en dankbare verhalen verteld. In aflevering 1 verrast Linda Baak haar dochter Nikki en

haar vrienden. Nikki is één van de vrijwilligers van scouting Naaldwijk. Ze investeert hier veel tijd in en past haar agenda volledig aan om de scouting te helpen. De vrijwilligers staan iedere week weer klaar om een leuke activiteit met de kinderen te doen.

Komt jouw Hortensia niet in bloei, last van houtrot of heb je last van insecten in de tuin? Daar heeft WOS TV de oplossing voor. Tuinman Siem gaat elke week op pad om problemen in de tuin op te lossen. Deze week krijgt Leon advies over het behandelen van zijn slecht groeiende heg.

Benieuwd of Nikki en haar vrienden verrast zijn? Je ziet het vanaf woensdag 13 juni om 19.00 uur in de eerste aflevering van ‘BBQ Meats Friends’ op WOS TV.

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

Deze week gaan Siem en Kirsten langs bij een inspiratietuin in De Lier. Mark is ook weer aanwezig met een bruikbare tuintip voor iedereen! Deze zomerse aflevering is vrijdagavond vanaf 19.00 uur te zien op WOS TV.


14 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

Oproep dagje-uit bon Heb je in de Postcode Loterij een bon gewonnen voor een dagje uit en ga je hem niet gebruiken? St. Welzijn Midden-Delfland kent mensen die er heel blij mee zijn! Zij willen in de zomer met een groep mensen graag een dagje weg. Mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is om bijvoorbeeld naar de dierentuin te gaan, omdat er erg lang voor gespaard moet worden. Inleveren kan bij St. Welzijn Midden-Delfland, Hofsingel 18, Maasland of e-mailen naar info@swmd.nl.

Rolstoelwandelen De Zonnebloem organiseert op 17, 25 juli, 2 en 10 augustus rolstoelwandelingen voor inwoners uit Schipluiden die nog zelfstandig wonen. Info/aanmelden bij Lida Alsemgeest, tel. 015-3805859 of e-mail lidaalsemgeest@live. nl of bij Emmy van Roon, tel.0613679843 of e-mailen emmyvanroon@outlook.com. Opgeven kan tot uiterlijk 29 juni

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

Kunstenaars gezocht voor Montmartre

Op zaterdag 8 september a.s. is er van 13.00 tot 17.00 uur in Den Hoorn weer Montmartre! Het Koningin Julianaplein wordt omgetoverd in Franse sferen. Ongetwijfeld komen er minstens weer net zoveel bezoekers op af als voorgaande jaren. Er is nog plek voor een paar kunstenaars. En er komen uitdagende workshops! Iets voor jou? Door Gemma van Winden-Tetteroo

Misschien ben jij wel een verdienstelijk schilder of tekenaar. Misschien maak je prachtige beelden of weet je de mooiste dingen te maken met vilt, glas, papier of klei. En misschien is jouw talent tot nu toe wel volkomen op de achtergrond gebleven. Dan heb je nu de kans om andere mensen in jouw kunst te betrekken. Want ben jij een lokale (amateur) kunstenaar en vind je het leuk om tijdens Montmartre lekker bezig te zijn op het plein en ook je werk aan al die bezoekers te laten zien? Dan is de organisatie van Montmartre op zoek naar jou! Geef je zo spoedig mogelijk op via onderstaand adres, dan regelen zij een mooi plekje! Workshop Het kan natuurlijk ook dat je hei-

Ook dit jaar wordt Montmartre une grande fête. Kom jij ook?

melijk een grote wens koestert om ook eens een penseel ter hand te nemen. Maar misschien heb je geen enkel idee hoe je dat aan moet pakken. Eerst schetsen of meteen beginnen? Maak je een perspectief of zet je alvast maar wat op het doek? Ook dan biedt Montmartre jou een geweldige kans! Want de Hoornse kunstschilder Kees Tetteroo verzorgt op die dag een workshop van twee uur

Foto: GvW-T

waarin hij je op weg helpt zodat je er misschien meteen een nieuwe hobby bij hebt. Kosten zijn slechts € 10,- per persoon, dus daar hoef je het niet voor te laten. Geef je wel alvast op, in ieder geval voor 1 september 2018 via e-mail: ineke.tetteroo@kabelfoon.net of bel even 06-81585895. Wie weet wordt jouw talent wel ontdekt!

• Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur.

Boek over bijzondere bomen in Midden-Delfland Onder de titel ‘Knotwilgen en andere kanjers’ brengt de Midden-Delfland Vereniging een boek uit over bijzondere bomen in Midden-Delfland. Nadat vijftien vrijwilligers alle polders van Midden-Delfland hadden bezocht om waardevolle bomen te noteren, beschikte de vereniging over stapels prachtige foto’s en mooie verhalen. Een selectie hieruit is in het boek opgenomen. ‘Knotwilgen en andere kanjers’ wordt gepresenteerd tijdens de opening van de Midden-Delfland Dagen op zaterdag 16 juni. Het landschap van Midden-Delfland is open, met uitgestrekte weilanden en veel water. Maar het beeld wordt ook bepaald door bomen. Bomen rondom boerderijen, die ooit geplant zijn om kelders koel te houden of om hout te leveren. Bomen langs polderwegen of

langs de lanen die naar de boerderijen leiden. Ze horen bij het Midden-Delflandse landschap om hun cultuur-historische betekenis en om hun landschappelijke waarde. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de rol van bomen in het buitengebied. De vrijwilligers kregen tijdens hun zoektocht naar bijzondere bomen allerlei verhalen te horen. Over de kleinzoon die een eikel meenam uit het Haagse Bos, die uitgegroeid is tot een grote boom. Over de eenzame populier langs de Slinksloot en over een tweeënhalve eeuw oude es. Over een zomereik in een winterjas en over het wel en wee op een erf. De mooiste verhalen zijn opgenomen in het boek, naast zo’n 150 foto’s. De vereniging bracht de beschermwaardige bomen in kaart op verzoek van de gemeente Mid-

den-Delfland. Dat gebeurde in samenwerking met KNNV Delfland, Bomenstichting, Historische Vereniging Oud-Schipluiden en stichting Midden-Delfland is Mensenwerk. ‘Het samenstellen van het boek was een logische vervolgstap: zulk mooi materiaal wil je delen’, aldus Elly Janmaat en Ceciel Sillevis, twee van de vijftien vrijwilligers die het ‘veldwerk’ deden. De vereniging hoopt dat iedereen na het lezen van ‘Knotwilgen en andere kanjers’ met meer belangstelling gaat kijken naar de bomen in de polders van Midden-Delfland. Het boek is vanaf 18 juni digitaal te bestellen via https://www.middendelflandvereniging.nl/shop/ De mooiste foto’s uit het boek hangen vanaf 16 juni in het Bezoekerscentrum Midden-Delfland, Tramkade 24b, Schipluiden.

AV’40: De Houtloop

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

Eén van de bijzondere bomen aan de Commandeurskade.

Foto: Dave Bentvelsen

Atletiekvereniging AV’40 organiseert zondag 17 juni De Houtloop. Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er een loop van 1,5 km op gedeeltelijk door het park. De start is om 10.30 uur en de deelname gratis. Om 11.00 uur starten de lopen van de 5, de 10 of de 15 km. De deelname hieraan kost € 2,-. Deze lopen worden gehouden door de Hertenkamp en de Delftse Hout. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 10.00 uur. AV’40 is gelegen aan de Sportring 12 achter de Sporthal Brasserskade. Douche-, kleed- en parkeergelegenheid voldoende aanwezig. Inlichtingen: Gerard Aarts 06-10459682 of www.av40.nl

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 17 juni

10.00 uur ODO-veld: ds. B. W. J. de Ruyter, pastor J. Lamberts, oecumenische openlucht viering. Bij slecht weer: Nieuwe kerk. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 17 juni

10.00 uur: open luchtdienst op het ODO-veld. Voorgangers: ds. W. de Ruyter, pastor J. Lamberts. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 17 juni

10.00 uur spreker: ds. Ezinga, Lunteren. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 17 juni

10.00 uur: ds. E. van Rooijen, Bleiswijk. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 16 juni

Geen viering Zondag 17 juni

09.30 uur: Woord- en Communieviering met mannencantorij. Voorg. Pastor H. Berbée Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 17 juni

10.00 uur Woudtse kerk: ds. T. Wegmans, Zeist. 19.00 uur De Rijstuin: ds. A. Christ, Katwijk. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 16 juni

19:00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel. Zondag 17 juni

11:00 uur: Woord- en Communieviering met zang van het dameskoor ‘Con Amore’.

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 14 juni 2018

IN

SCHIPLUIDEN

De Schakel MiddenDelfland voldoet graag aan het verzoek nog een paar kiekjes te plaatsen van de Avond4Daagse uit Schipluiden!

Profiteer van de gratis vakantiecheck voor uw auto bij Autoservice Schenkeveld! Duimpje op!

Gaagweg 36 - Schipluiden Tel. 015 - 380 91 34 info@zuivelvanwinden.nl www.zuivelvanwinden.nl

RUIMERE OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Dinsdagmiddag van 12.30 - 17.30 uur Vrijdagmiddag van 12.30 - 17.30 uur Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

Bent u opzoek naar een leuk, betaalbaar en in het bijzonder origineel cadeau…? Ambachtelijk Zuivelboerderij Van Winden heeft voor u het zogenoemde ‘Midden Delfland pakket’ verkrijgbaar in elke prijsklasse.

Gebak met aardbeien en slagroom

Vaders zijn er gek op! Bakkerij - Theeschenkerij

THEO HOEK

Dorpsstraat 55, Schipluiden, 015-3808240 www.autoserviceschenkeveld.nl

Voor informatie, bezoek onze winkel of bel ons telefoon: 015 - 3809134

Dorpsstraat 29, 2636 CE SCHIPLUIDEN Tel.: 015 - 380 81 19 e-mail: t.hoek4@kpnplanet.nl • www.bakkerijtheohoek.nl

Snoept jouw vader ook zo graag? Koop dan iets lekkers bij AH Buckers Schipluiden.

25% korting op alle AH gebak van de bakkerij!

Iedere zondag open van 12.00 - 18.00 uur15, 2636 GK Schipluiden Keenenburgweg

Albert Heijn Buckers Schipluiden Burgemeester Rodenburg hangt de welverdiende medailles om

Vrolijke deelnemers

Vreugde bij de bewoners van Woonvreugd

AH Buckers deelt wat lekkers uit

Stoere kinderen

Heel voldaan

Gezellige ‘bezemwagens’ roepen op tot polonaise!


14 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

9

(Advertorial)

Agnes van der Zande

‘Microdermabrasie geeft een verbluffend resultaat’ Als er iemand gedreven is om mensen een mooi verzorgde huid te geven, dan is het Agnes van der Zande uit Wateringen wel. Ruim vijf jaar heeft ze haar Schoonheidssalon Beautynez en inmiddels biedt ze een compleet pakket van top tot teen aan. Jaren geleden begon Agnes van der Zande (53) een opleiding voor schoonheidsspecialiste. In 2012 opende ze in Wateringen haar Schoonheidssalon Beautynez en door de jaren heen ontwikkelde ze zich steeds verder. Ze deed een pedicure- en manicureopleiding erbij en stapte over naar het professionele merk Jean d’Arcel. Agnes is heel tevreden over dit merk: “Het is een professioneel merk in de schoonheidsbranche. Ik wilde meer bieden, meer uit een behandeling halen. Ik ben echt voor de huidverbetering gegaan. Het vorige merk was voor huidverzorging en dit is voor huidverbetering. Voor dit merk heb ik diverse trainingen gevolgd.” Allround Agnes kan zich allround noemen. “Ik ben er voor gezicht, handen en voeten. Ik geef een volledige, uitgebreide gezichtsbehandeling, behandel probleemhuiden en doe pedicure en manicure. Daar-

naast verf ik de wenkbrauwen of doe een browshape en wax het lichaam. En natuurlijk is het heerlijk om gewoon even lekker te ontspannen. Bij een schoonheidsbehandeling doe ik een korte massage en het is mogelijk een oogmasker erbij te nemen. Dat is zó ontspannend en goed voor de ogen. Ik ben overigens geen medisch pedicure. Uiteraard verwijder ik eeltpitjes, behandel ik ingroeiende nagels en breng een leuk gellakje aan, maar een medisch pedicure is er meer voor grote voetproblemen.” Schoonheidssalon Beautynez is aangesloten bij Anbos. “Anbos is de algemene brancheorganisatie voor schoonheidsverzorging en staat voor professionaliteit, kwaliteit en vakkennis. Je moet er een geregistreerd diploma voor hebben en het vak goed beheersen. Een goede behandeling, ontspanning en hygiëne zijn voor mij sowieso heel belangrijk. Het lid zijn van Anbos is een stukje zekerheid voor de klant: je weet dat je kwaliteit krijgt.”

Agnes van der Zande in haar salon.

Microdermabrasie Sinds kort beschikt Schoonheidssalon Beautynez over een bijzonder apparaat: microdermabrasie. “Dit is een effectieve behandeling die zorgt voor het vernieuwen van de huid. Met het apparaat verwijder ik dode huidcellen waarna de huid zich vernieuwt door het aanmaken van

nieuwe cellen. Het resultaat is verbluffend! De huid is direct gladder, doorbloedt beter, ziet er gezonder uit en rimpels zijn minder diep geworden. Deze behandeling is voor iedereen die een rimpel wil aanpakken en er jonger uit wil zien. Je krijgt er echt een frisse uitstraling van. Het is absoluut niet te vergelijken met Botox, daar wil ik heel

Energieke prijsvraag Afgelopen april kondigde initiatiefnemer Matthijs Beke aan dat hij een energiecoöperatie wilde oprichten. In een korte tijd hebben veel inwoners uit de verschillende kernen van Midden-Delfland laten weten dat ze hierbij graag willen meehelpen. Door deze vrijwilligers en de steun van de gemeente, krijgt de oprichting van de coöperatie verder vorm. Wat er nog niet is, is een naam en daarbij vraagt de coöperatie uw hulp. Want de coöperatie is van u allen: alle inwoners van de gemeente Midden-Delfland zijn potentieel coöperatielid. Energiecoöperatie Fossiele brandstoffen, zoals olie, steenkool of aardgas, raken op en zullen vervangen moeten worden door duurzame energiebronnen. De energiecoöperatie wil de inwoners van Midden-Delfland betrekken bij deze energietransitie. Door dit op een lokaal niveau te organiseren, kan dit zorgen voor de benodigde versnelling. De coöperatie geeft inwoners de mogelijkheid om deel te nemen in projecten voor de opwekking

van groene stroom (bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen op grote daken). Daarnaast wil de coöperatie ook een rol spelen in het verduurzamen van de warmtevraag in de dorpen. Termen die bij een energiecoöperatie horen zijn: samen, lokaal, duurzaam, delen, groen en energie. Idee delen Heeft u na het lezen een goede naam voor deze energiecoöperatie? Laat het weten! U kunt uw idee sturen naar energiecooperatiemd@gmail.com. Graag hierbij de suggestie voor een coöperatienaam (of namen) en uw eigen naam vermelden. Tot 1 juli kunt u uw naam doorgeven. De energiecoöperatie zal voor 13 juli een naam kiezen. Winnen De inzender van de winnende naam krijgt een Waka Waka Power+ powerbank cadeau. Met deze powerbank op zonne-energie hoeft u op vakantie niet meer bang te zijn voor een lege telefoonaccu. Heeft u vragen? Of bent u enthousiast geworden om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de energiecoöperatie? Stuur dan een mail naar het bovenstaande adres.

G ang van Zaken

Agnes van der Zande: ‘Microdermabrasie geeft een verbluffend resultaat.’ Als er iemand gedreven is om mensen een mooi verzorgde huid te geven, dan is het Agnes van der Zande uit Wateringen wel. Ruim vijf jaar heeft ze haar Schoonheidssalon Beautynez en inmiddels biedt ze een compleet pakket van top tot teen aan. Jaren geleden begon Agnes van der Zande (53) een opleiding voor schoonheidsspecialiste. In 2012 opende ze in Wateringen haar Schoonheidssalon Beautynez en door de jaren heen ontwikkelde ze zich steeds verder. Ze deed een pedicure- en manicureopleiding erbij en stapte over naar het professionele merk Jean d’Arcel. Agnes is heel tevreden over dit merk: “Het is een professioneel merk in de schoonheidsbranche. Ik wilde meer bieden, meer uit een behandeling halen. Ik ben echt voor de huidverbetering gegaan. Het vorige merk was voor huidverzorging en dit is voor huidverbetering. Voor dit merk heb ik diverse trainingen gevolgd.” Allround Agnes kan zich allround noemen. “Ik ben er voor gezicht, handen en voeten. Ik geef een volledige, uitgebreide gezichtsbehandeling, behandel probleemhuiden en doe pedicure en manicure. Daarnaast verf ik de wenkbrauwen

of doe een browshape en wax het lichaam. En natuurlijk is het heerlijk om gewoon even lekker te ontspannen. Bij een schoonheidsbehandeling doe ik een korte massage en het is mogelijk een oogmasker erbij te nemen. Dat is zó ontspannend en goed voor de ogen. Ik ben overigens geen medisch pedicure. Uiteraard verwijder ik eeltpitjes, behandel ik ingroeiende nagels en breng een leuk gellakje aan, maar een medisch pedicure is er meer voor grote voetproblemen.” Schoonheidssalon Beautynez is aangesloten bij Anbos. “Anbos is de algemene brancheorganisatie voor schoonheidsverzorging en staat voor professionaliteit, kwaliteit en vakkennis. Je moet er een geregistreerd diploma voor hebben en het vak goed beheersen. Een goede behandeling, ontspanning en hygiëne zijn voor mij sowieso heel belangrijk. Het lid zijn van Anbos is een stukje zekerheid voor de klant: je weet dat je kwaliteit krijgt.”

Agnes van der Zande in haar salon.

Microdermabrasie Sinds kort beschikt Schoonheidssalon Beautynez over een bijzonder apparaat: microdermabrasie. “Dit is een effectieve behandeling die zorgt voor het vernieuwen van de huid. Met het apparaat verwijder ik dode huidcellen waarna de huid zich vernieuwt door het aanma-

ken van nieuwe cellen. Het resultaat is verbluffend! De huid is direct gladder, doorbloedt beter, ziet er gezonder uit en rimpels zijn minder diep geworden. Deze behandeling is voor iedereen die een rimpel wil aanpakken en er jonger uit wil zien. Je krijgt er echt een frisse uitstraling van. Het is absoluut niet te vergelijken met

Foto: gh

Botox, daar wil ik heel duidelijk in zijn! Bij Botox worden spieren platgelegd en wordt er botaline ingespoten. Dit is een volledig natuurlijke behandeling van buitenaf. Er wordt niets ingespoten! Maar je hebt wel echt een ‘wauweffect’. Een microdermabrasiebehandeling kost € 99,-. Een kuur van drie

behandelingen kost € 279,- en een kuur van zes behandelingen € 550,-. “Eén behandeling heeft al resultaat, maar ik kan geen standaardresultaat aangeven. Dit verschilt per persoon en huidtype. Maar dat het de huid goed doet, is zeker!” Zie voor alle informatie: www.beautynez.nl.

Foto: gh

duidelijk in zijn! Bij Botox worden spieren platgelegd en wordt er botaline ingespoten. Dit is een volledig natuurlijke behandeling van buitenaf. Er wordt niets ingespoten! Maar je hebt wel echt een ‘wauw-effect’. Een microdermabrasiebehandeling kost € 99,-. Een kuur van drie behandelingen kost € 279,- en

Bijeenkomsten voor huurders uit Schipluiden en Den Hoorn HV Schiphoorn vertegenwoordigt de huurders uit Schipluiden en Den Hoorn tijdens het overleg met Wonen Midden-Delfland en de gemeente. Zij praat met hen vanaf het begin mee over het beleid ten aanzien van de verhuurde woningen en de directe woonomgeving. Ook de lokale volkshuivestelijke doelstellingen komen aan bod. Op deze manier hebben de huurders invloed op het beleid van de ‘woningbouw’ en van de gemeente. Info avonden Omdat de huurdersvertegenwoordiging wil weten hoe de huurders (haar achterban) hierover denken houdt HV Schiphoorn in juni een tweetal inloop- en thema-avonden voor de huurders. Op 18 juni

2018 in de zaal van het Windrecht in Schipluiden en op 27 juni 2018 in de zaal aan het Prins Willem Alexanderhof in Den Hoorn. Het programma is voor beide locaties gelijk. Vanaf 19:00 uur kunt u tijdens de inloopavond, onder het genot van een kopje koffie, de huurdersvertegenwoordigers spreken. Vanaf 19:45 start een gespreksgroep, waar de deelnemers mee kunnen denken over betere doorstroming, over verwachtingen met betrekking tot lokale en regionale prestatieafspraken en over het duurzaamheidsbeleid van de verhuurder. Huurders uit Schipluiden en Den Hoorn en hun inwonende gezinsleden vanaf 16 jaar, zijn van harte welkom.

Workshop bandenplakken Donderdagavond 14 juni wordt er in navolging van de Workshop Bandenplakken in Den Hoorn ook een workshop in Maasland georganiseerd! Cees Oord en Margo Bergstein hebben geregeld dat statushouders en senioren ook in Maasland banden plakken kunnen leren. Om 19.30 uur gaat het van start bij de Singelhof. Rob’s Bike Center zorgt ervoor dat deelnemers voor een gereduceerd tarief kwalitatief goede bandenplakspullen en een fietspomp kunnen aanschaffen. Meer informatie? St. Welzijn Midden-Delfland 010-5918052 of info@swmd.nl

een kuur van zes behandelingen € 550,-. “Eén behandeling heeft al resultaat, maar ik kan geen standaardresultaat aangeven. Dit verschilt per persoon en huidtype. Maar dat het de huid goed doet, is zeker!” Zie voor alle informatie: www.beautynez.nl.

11e BIJendiner Op Hodenpijl Donderdag 21 juni organiseert Deborah Post van Honey Highway in samenwerking met Op Hodenpijl de 11e editie van het BIJendiner. Dit keer met als thema Kruisbestuiving. Entree inclusief diner: € 44,-. Aanvang: 18.00 uur. Reserveren kan via www.ophodenpijl.nl Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden .

Zin in zondag één keer in Maasland Spiritueel/filosofisch café ‘Zin in zondag’ vindt zondag 17 juni voor één keer plaats in Maasland. Fred Louter is op uitnodiging van Marga van der Wulp die dag te gast bij Galerie Weerloos aan de ‘s-Herenstraat 32. Het onderwerp is ‘religie’. Wereldwijd bestaan er tientallen religies, waarvan het christendom, de islam en het hindoeïsme en boeddhisme ongetwijfeld de meeste bekende zijn. Miljarden mensen op de planeet geloven, maar het aantal seculieren neemt, evenals het aantal mensen dat op niet-religieuze wijze spiritueel ontwaakt, wel toe. Wat maakt of maakte religie zo populair en belangrijk in het leven van mensen? Wat zijn de voordelen, wat zijn de gevaren? Wat is ‘het doel’ van religie, waar moeten we heen met elkaar? En: wat is het verschil tussen religie en spiritualiteit? Dit en tal van andere vragen komen ongetwijfeld aan bod tijdens deze bijzondere editie van Zin in zondag, dat (onder voorbehoud) op het water plaatsvindt! Zin in zondag begint om 10.15 uur en eindigt circa 11.30 uur. Entree gratis. Consumpties voor eigen rekening.


10

|

De Schakel MiddenDelfland 14 juni 2018

Wilt u goud of zilver verkopen?

KLEERMAKER

Miranda van Zwet

Westlandse Molendag kijkt uit naar jubileumeditie

Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur.

- kledingreparaties - vermaken van kleding - woonaccessoires

Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

(gratis) haal- en brengservice

Uw vertrouwen waard Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

Prins Claussingel 12 - Den Hoorn

06-23723649

reparatiemiranda@gmail.com

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

KCA MiddenDelfland 2018

Klein-chemisch afval derde kwartaal Ook in 2018 halen we klein-chemisch afval bij u in de buurt op. Dit doen wij op een centrale locatie in het dorp. Op elke locatie staan we anderhalf tot twee uur. Zo zijn wij voor iedereen goed zichtbaar en bereikbaar.

Maasland 23-06-2018

In het derde kwartaal zijn we op de volgende locaties aanwezig:

Den Hoorn 21-07-2018

Tijd: 10.00 – 12.00 Locatie: Brandweer, Slot de Houvelaan 7

Schipluiden 23-06-2018 Tijd: 12.30 – 14.00 Locatie: Kasteellaan achter Albert Heijn

Tijd: 12.30 – 14.00

avalex

#Avalex_nieuws

De 14 Westlandse molens zijn tijdens de Westlandse Molendag op zaterdag 30 juni weer te bezoeken. Het is een jubileumeditie: voor de 25e keer openen de regionale molens voor publiek. Ook De Drie Lelies en de Dijkmolen in Maasland en de Korpershoek en de Groea neveldse molen in Schipluia den zijn te bezoeken. Vola gens traditie het liefst met de fiets, want daar is het 25 jaar geleden mee begona nen. “De tocht langs alle molens is 60 km lang”, weet Rob van Zijll, molenaar van de Groeneveldse molen in Schipluiden. Bij elke deela nemende molen is er een route met stempelkaart vera krijgbaar en wie vijf stema pels of meer heeft, krijgt een beloning. In het begin konden de bezoekers fieta sen voor een molentegeltje. “Dat hebben we tot de 15e editie gedaan, toen waren

alle molens geweest. Nu krijg je een medaille.” Eerste editie Van Zijll was 25 jaar geleden een van de bedenkers van de Westlandse Molendag. “We waren geïnspireerd door een regionale molena dag in Walcheren, Zeeland, met fietstocht. De molens langs de route fungeerden als stempelpost. Dat moest ook in Westland kunnen en dus organiseerden we in 1994 de eerste editie. We wisten totaal niet wat ons te wachten stond. Gelukkig kwam er veel volk op af ”, zegt Van Zijll. “Iedereen deed iets extra’s. Op onze parkeera plaats hadden we een tent met koffie en thee, het was hartstikke leuk. Het volgende jaar begonnen we dus weer met de organisatie.” Grote publiek “Wat nou zo leuk is aan de Westlandse molendag”, gaat de molenaar bevlogen verder, “is dat er veel ‘gea woon volk’ komt, en niet alleen molenliefhebbers.

Foto: SV

Juist voor dat grote publiek is de dag bedoeld.” De moa lenaars willen namelijk graag laten zien wat een molen doet en waarom het het waard is om dit te bea houden. De Groeneveldse molen bijvoorbeeld, die Van Zijll draaiende houdt, wordt nog altijd gebruikt om de waterhuishouding in de pola der te reguleren. “Door dat uit te leggen, maken we de mensen ook bewust van de kosten. Zo snappen ze beter waarvoor zij waterschapbea lasting betalen en kunnen we wellicht donateurs en sponsoren werven.” Activiteiten Behalve een leerzame uitleg organiseren de molenaars tijdens de Westlandse Moa lendag extra activiteiten in de molen. Dat varieert van een kop koffie en pannena koeken tot kindertheater en een clown. Van Zijll kijkt uit naar de jubileumeditie: “Ik hoop dat we deze Molendag nog lang kunnen organisea ren.” Zie: www.westlandsemolens.nl.

Locatie: Woudseweg 7 (Gemeentewerf)

Vragen? Kijk op www.avalex.nl of bel 0900-0507 /Avalexnieuws

Rob van Zijll: “Op de molendag geven we het publiek graag uitleg over de molen.”

Sociaal maatje voor Maasland gezocht Samen koffie drinken en een praatje maken over wat je bezighoudt, vera tellen over een winkel in de buurt of een keer mee naar sportvereniging. Doorverwijzen met vragen naar juiste hulp hoort er

ook bij. Een sociaal maatje is een steuntje in de rug voor iemand die zijn of haar draai nog wil vinden in onze gemeente. Voor statushouders in Maasland zijn we nog op zoek naar een sociale maa

tjes. Zou dit passen of wil je meer informatie hiera over? Neem dan contact op met Sandra van St. Wela zijn MiddenaDelfland tel. 010a5918052 info@swmd.nl

LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

Camping zoekt TOURCARAVANS TE KOOP Bel: 06-21819821

Laat het verhaal verteld worden, nu het nog kan … Levensverhaal in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Warm welkom voor bewoners Maaslandse Dam De nieuwe bewoners van de woonwijk Maaslandse Dam hebben binnenkort een gezellig uitje. Twee ‘buren’, te weten Michèle Lancée van Milanco (Coma mandeurskade) en boer Jaap Zegwaard (Kwakela weg) nodigen de bewoners op 6 juli uit om een kijkje te komen nemen bij de bedrija

ven van deze ondernemers. De bewoners krijgen eerst een rondleiding op de boera derij van Jaap Zegwaard aan de Kwakelweg. Daarna wordt men ontvangen op het paardenbedrijf Milanco, waar onder het genot van een hapje en een drankje nadere uitleg wordt gegea ven over de activiteiten van

deze ondernemers. Tijdens de borrel is er natuurlijk de gelegenheid om de twee Maaslandse ondernemers beter te leren kennen, maar zeker ook de overige bea woners van de Maaslandse Dam. Een mooi en sympaa thiek initiatief, dat ongetwija feld gewaardeerd zal wora den.


14 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Maasland danst, sjanst en geniet tot in de late uurtjes

42e editie Sport en Spel brengt recordbedrag op

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat op 18 mei 2018 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het uitbreiden van een opslagruimte. De locatie betreft Het Ambacht 7, 3155 AK te Maasland (zaaknummer 00518705). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Tijdens de vrijdag-middag-uit-je-werk-kom-borrel kon van een hapje en een drankje worden genoten. Foto: Mike Poodt

Deze editie ging op woensdagmiddag van start met de workshops voor de jeugd en de Olympische Sport en Spel Spelen. Na deze activiteiten voor de kinderen was het de beurt de tweede editie van het Sport en Spel cabaretcafé met de voorstelling Tijd voor een Trio van cabaretduo Niet Schieten! en Esmée van Kampen. De hilarische cabaretvoorstelling werd drukbezocht en zorgde na afloop voor een hoop gezelligheid tijdens de Midzomeravond op het terrein. Donderdagmiddag werd Maasland verrast met een bezoek van Pipo de Clown en zijn vrouw Mammaloe. Tijdens deze minishow konden de kinderen (en hun ouders) meegenieten van de avonturen van de vrolijke circusclown. Na de kindermiddag was het traditioneel de beurt aan de prestatieloop en ‘s avonds was er het klaverjassen en een FIFA toernooi in de tent. De dag werd afgesloten met een

optreden van de band Diss Nie Okay. Vrijdag vertrokken de acht Maaslandloop teams al vroeg om te beginnen aan de 360 kilometer lange hardloop estafette voor het goede doel. In de middag werd er een potje bingo gespeeld en daarna was het tijd voor de vrijdag-middag-uit-jewerk-kom-borrel. Tijdens het borrelen kon er genoten worden van een hapje en drankje bij het Foodplaza, met medewerking van Boutique Restaurant Bavette en Smaak&Meer. ‘s Avonds ging het dak eraf tijdens een optreden van de band POPGUNNN en de Party Animals. Zaterdagochtend begon om 11 uur met het Mega attractiefestijn. De kinderen konden zich hier vermaken op de vele springkussen en bij de Kids Knutselkramen. Ook de sportievelingen konden hun hart ophalen met de Obstakel Run en de WielerSport en Spel, weer terug van weggeweest. De

verskraam en boekenmarkt werden ook druk bezocht. Aan het eind van de middag keerden de teams van de Maaslandloop terug. De Maaslandloop heeft dit jaar € 36.200,- opgebracht, een fantastische prestatie. De sfeer zat er daarna goed in en het werd alleen maar beter door een optreden van de band Peanuts en Jaap en Ed’s Sport en Spel Las Vegas meezingfestijn. De feestavond werd muzikaal ondersteund door een optreden van de band The Rich and Famous en zangeres Jennie Lena. Sport en Spel 2018 werd na vier fantastische feestdagen spetterend afgesloten met de bekendmaking van de opbrengst voor de goede doelen. Het comité kijkt terug op weer een fantastisch Sport en Spel. Bedankt vrijwilligers, sponsors, bewaking, politie, brandweer, en de gemeente Midden Delfland. De volgende Sport en Spel is 5, 6, 7 en 8 juni 2019.

Wassen minicontainers GFT Van dinsdag 26 juni tot en met vrijdag 29 juni worden de minicontainers voor groente-, fruit en tuinafval (GFT) in de gemeente Midden-Delfland aan de binnenkant gewassen.

in de container zit. Bekijk uw aanbieddagen op de digitale afvalkalender: www.avalex.nl/kalender

Let op: Staat de deksel na het legen van de minicontainer nog open? Wilt u een schone Laat deze dan nog even minicontainer? staan, de container is nog Bied de groene container aan niet schoongespoeld. De op uw reguliere aanbieddag, minicontainer kan tot 18.00 ook als er te weinig GFT-afval uur gewassen worden. Vragen? Kijk op www.avalex.nl of bel 0900-0507

Geld nodig voor vervanging AED’s De 20 openbare AED’s in Midden-Delfland zijn na bijna 10 jaar aan vervanging toe. De AED-apparaten zijn geplaatst om een goed dekkend netwerk te krijgen, naast de AED’s die bij bedrijven en particulieren hangen. De Stichting AED Midden-Delfland is nu op zoek naar financiering voor de vervanging van deze apparaten. Oproep cruciaal Het streven is dat, in geval van een reanimatie oproep, er binnen 6 minuten iemand bij het slachtoffer kan zijn en kan starten met reanimeren en defibrilleren. De ambulance heeft zo’n 15 minuten nodig om op locatie te komen. “Aangezien bij een hartstilstand elke seconde telt, is het oproepen van vrijwil-

ligers cruciaal”, legt Ton van Abswoude het belang van de AED-apparaten uit. Hij is voorzitter Stichting AED Midden-Delfland. “De AED’s van onze Stichting zijn in de gemeente Midden-Delfland zodanig opgehangen, dat de 6 minuten regel zoveel mogelijk gehaald wordt. De AED ‘s zijn in een verwarmde kast met slot (pincode) geplaatst. De pincode wordt bij de SMS aangegeven.” Vervanging Wanneer een AED is gebruikt bij een reanimatie, worden de elektroden en indien nodig, de batterij vervangen. Dat wordt gedaan door drie beheerders van de stichting. Daarnaast is het nodig om een AED ook zonder gebruik na 10 jaar te vervangen, vanwe-

(lokaal tarief) /Avalexnieuws #Avalex_nieuws

ge betrouwbaarheid van elektronica, maar ook de software en reanimatievoorschriften kunnen in de loop der jaren achterhaald raken. Verder neemt de capaciteit van de interne accu langzaam af, waardoor de AED steeds een iets minder sterke schok geeft. Sponsoring Om de financiering voor de vervanging rond te krijgen, heeft de stichting diverse fondsen aangeschreven. Ook de gemeente Midden-Delfland levert een bijdrage. Daarnaast kunnen ook particulieren en bedrijven een sponsorbijdrage leveren. Neem daarvoor contact op met Ton van Abswoude via tonvanabswoude @gmail.com.

avalex WIJN VAN DE MAAND DOMAINE DE CIBADIÈS

Slijterij-Wijnhandel Berkho ut

Ko ningin Julianaplein 9 , 2 6 3 5 HD Den Ho o rn

11


12

|

De Schakel MiddenDelfland 14 juni 2018

Uitslag loterij Sport en Spel Maasland 2018

Lotnummer

Hoofdprijs Exotan Casablanca lougeset met ‘all weather’ kussens van € 1.895,- Persoon Outdoor Living

4627

2e prijs

Exotan Zweefparasol 250x250 cm van € 349,00

Persoon Outdoor Living

5991

3e prijs

Kledingbon van € 150,00

Van Hemert Mannenmode

1822

4e prijs

Waardebon voor een Douglas houten meubel van € 150,00

Houini

7560

5e prijs

Escape bus arrangement van € 119,00 6 pers

Escape bus Hoeve Bouwlust

6232

6e prijs

3 uur zelf rondvaren met een elektrische sloep

Warbout rondvaarten

5770

7e prijs

Waardebon voor een klassieke gezichtsbehandeling

4 Your Skin - Prakijk voor huidverbetering

2064

8e prijs

Waardebon Hapas & Tapas voor 2 personen

Croissanterie Monsieur Paul

5681

9e prijs

Waardebon van € 50,00

Bouique Restaurant Bavete

5036

10e prijs

Waardebon van € 50,00

Bouique Restaurant Bavete

2621

11e prijs

Waardebon voor rondvaart voor 6 personen

Warbout rondvaarten

2308

12e prijs

Waardebon voor rondvaart voor 6 personen

Warbout rondvaarten

2217

13e prijs

2 kaartjes Theatervoorstelling

Naionale Theaterkassa

4177

14e prijs

2 kaartjes Theatervoorstelling

Naionale Theaterkassa

0504

15e prijs

Rewi surprise pakket

Rewi Promoions

1003

16e prijs

Rewi surprise pakket

Rewi Promoions

0703

17e prijs

Waardebon van € 50,00

Albert Heijn Maasland

3989

18e prijs

Waardebon van € 50,00

Albert Heijn Maasland

3828

19e prijs

Waardebon high tea voor 2 personen

Bij de Buurvrouw

2480

20e prijs

Waardebon high tea voor 2 personen

Bij de Buurvrouw

1597

21e prijs

APK keuring met zomer of wintercheck van € 39,95

Vakgarage Dijkstein Maassluis

6852

22e prijs

APK keuring met zomer of wintercheck van € 39,95

Vakgarage Dijkstein Maassluis

5536

23e prijs

Massagebon van € 35,00

Good Experience

3565

24e prijs

Massagebon van € 35,00

Good Experience

7684

25e prijs

Waardebon van € 35,00

By-Do sieraden

5985

26e prijs

Waardebon van € 35,00

By-Do sieraden

3452

27e prijs

Waardebon van € 25,00

Houini

7437

28e prijs

Waardebon van € 25,00

Houini

0110

29e prijs

Waardebon van € 25,00

Pannenkoekboerderij ‘t Sonnetje 0387

30e prijs

Waardebon van € 25,00

Pannenkoekboerderij ‘t Sonnetje 7714

31e prijs

Waardebon van € 25,00

Kevin’s Grand Café & Restaurant 4294

32e prijs

Waardebon van € 25,00

Kevin’s Grand Café & Restaurant 7910

33e prijs

Waardebon van € 25,00

Grand Café ‘t Hoofd

2334

34e prijs

Waardebon van € 25,00

Grand Café ‘t Hoofd

6339

35e prijs

Groente- en fruitbon van € 25,00

John Thebes Shop

4278

36e prijs

Groente- en fruitbon van € 25,00

John Thebes Shop

3007

37e prijs

Waardebon van € 25,00

Bloemsierkunst Bloei

0209

38e prijs

Waardebon van € 25,00

Bloemsierkunst Bloei

7003

39e prijs

Stoelmassage op locaie van € 20,00

Stoelmassage Westland

1727

40e prijs

Stoelmassage op locaie van € 20,00

Stoelmassage Westland

1534

De loterijprijzen kunnen tot en met 31 augustus alleen opgehaald worden na telefonische afspraak. Graag alleen op werkdagen tussen 17:00 en 20:00 uur bellen naar Frans en Marga de Bruijn, telefoonnummer 010-5918870.

PACOMBI GROUP is een vooraanstaande internationale speler op het gebied van verpakkingen en disposables. Binnen de groep werken verschillende verpakkingsbedrijven samen, met elk hun eigen specialisme. Wij zijn actief in diverse markten, waaronder foodservice, retail, industrie, horti- en agricultuur. Wij streven naar een langdurige relatie met onze afnemers en leveranciers, waarbij we gezamenlijk op zoek gaan naar innovatieve verpakkingsoplossingen. Gezamenlijk beschikken wij over een rijke kennis van markten, producten en materialen. Deze kennis vertalen we naar onderscheidende verpakkingsoplossingen op het gebied van duurzaamheid, gebruikersgemak en productbeleving. Voor iedere verpakkingsvraag hebben wij het juiste antwoord. Ter versterking van ons team bij Van der Windt Verpakking BV in Honselersdijk zijn wij op zoek naar een:

Commercieel Medewerker Binnendienst Industry (40 uur) Wat ga je doen: Ben jij iemand die graag nauwkeurig en resultaatgericht werkt? Heb je ervaring met in- en verkopen en ben je graag de spil tussen klant en leverancier? Zoek je een baan waarin je je kennis van vreemde talen kunt gebruiken? En vind je het leuk om nieuwe commerciële kansen te creëren? Dan willen we jou! Voor onze afdeling industry zoeken wij een commercieel medewerker die de spil vormt tussen onze klanten en leveranciers. Je bent een goede en deskundige gesprekspartner voor onze relaties. Je volgt nauwkeurig het orderproces; van de inkoopaanvraag tot aan de aflevering bij de klant en bouwt een goede relatie op met zowel nieuwe als bestaande klanten. Dagelijks heb je contact met je collega in de buitendienst en je ondersteunt je collega’s waar nodig. Je signaleert vragen uit de markt en weet deze te vertalen naar nieuwe producten. Je beheert en bewaakt de voorraad, controleert inkooporders op onder andere levertijden, prijzen en kwaliteit en zorgt voor de afhandeling van zowel in- als verkoopissues. Bij dit alles ben je onderdeel van een enthousiast team dat plezier en samenwerken hoog in het vaandel heeft staan.

Wie zoeken wij: • • • •

Je hebt minimaal een MBO+ opleiding en werkt en denkt op HBO-niveau. Ervaring in een soortgelijke commerciële functie in de non-food of food industry is een pre. Je hebt kennis van MS Office. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. • Je bent gedreven en accuraat, houdt van aanpakken en gaat altijd voor het beste resultaat. • Mensen kennen jou als een doortastende, stressbestendige en vasthoudende collega die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Midden Delflanddag in ‘t Woudt Zaterdag 16 en 17 juni worden de jaarlijkse Midden-Delfland dagen gehouden. Op zaterdag zal er tijdens de openstelling van de Woudtse kerk een uitgebreide koffietafel zijn, waar u wordt uitgenodigd om een kopje koffie te drinken, iets lekkers te eten en een praatje te maken. Het thema van de Midden Delfland dag is “Daar zit muziek in”. Tussen 11:00 en 12:00 zal Hester Verhoeff viool spelen en Karel Sleurink speelt op de piano. Rond 13:00 uur speelt Peter Verhoeks op het kerkorgel. Op zondag 17 juni staat tijdens de morgendienst om 10.00 uur in ‘t Woudt de deur van de kerk open, zodat u als voorbijganger iets meekrijgt van de dienst en eventueel binnen kunt komen om de dienst mee te maken. Aan deze dienst zal

Tijdens de Midden-Delflanddag staat er een uitgebreide koffietafel Foto: PR voor u klaar.

een gelegenheids kinderkoortje meewerken. Albert Moerman bespeelt het orgel en Hester Verhoeff speelt

Gezondheidsmarkt in Schipluiden Careyn preventieve zorg organiseert in samenwerking met Welzijn Midden-Delfland een Gezondheidsmarkt met het thema ‘Ontmoeten”. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 27 juni van 10.00 tot 12.00 uur Schipluiden in de zaal Korpershoek, Windrecht 10A. Op deze markt zijn diver-

se organisaties aanwezig die met preventie, voeding, zorg, welzijn en ontmoeten te maken hebben. Verder zijn aanwezig: fysiotherapie, SWMD, Pieter van Foreest thuiszorg, en ergotherapie. Ook bestaat de mogelijkheid uw bloeddruk en bloedsuiker te laten meten. De diëtiste is aanwezig voor o.a. een vetmeting.

Het thema voor de Midden-Delfland Dagen van aanstaand weekend is: “Midden-Delfland, daar zit muziek in!” Overal door het hele gebied zijn muzikanten actief op zaterdag 16 en zondag 17 juni. Maar weet u dat u zelf ook een instrumentje kunt maken? Keramiste Tineke van Gils verzorgt vier workshops waarbij u een persoonlijk vogelfluitje van keramiek maakt. Voor de roep van de grutto! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Midden-Delfland daar zit inderdaad muziek in. Veel muziek! Toen keramiste Tineke van Gils zich afvroeg welke muziek typerend is voor dit gebied, dacht zij als vrouw van een boer direct aan de weidevogels waar men in Midden-Delfland uiterst zuinig op is. “Als mijn man gaat maaien in de polder, stapt hij regelmatig van de tractor om jonge grutto’s terug te sturen naar het hoge gras.” Veel boeren houden namelijk rekening met de jonge weidevogels door een strook gras expres niét te maaien. De jonge vogels, pullen genaamd, kunnen zich daarin verstoppen. Dan zijn ze veilig en ze vinden er meteen allerlei insecten. Wim van Vliet, de man van Tineke, pakt tijdens het maaien ook wel eens een

Een aantrekkelijk salaris. Een zelfstandige baan bij een ambitieus en groeiend verpakkingsbedrijf. Samenwerken met leuke en gedreven collega’s in een prettige en informele werksfeer. Uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een bonusregeling, een pensioenregeling, 27 verlofdagen, reiskostenvergoeding en personeelskorting op ons hele assortiment.

Interesse? Ben jij die doortastende, zelfstandig werkende teamspeler en heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Mail dan jouw cv en motivatie naar sollicitatie@vanderwindt.com, ter attentie van Femke van Tol, of solliciteer nu en vul het formulier in. Neem voor vragen contact op met Sanne van Leeuwen via 0174-636 248. Wij zijn minstens zo enthousiast om jou te ontmoeten! Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

van der windt packaging solutions and services Van der Windt Verpakking BV | Nieuweweg 10, 2675 BC, Honselersdijk, Nederland Telefoon +31(0) 174 636 111 | www.vanderwindt.com

Bezoek aan de Gezondheidsmarkt is gratis en belangstellenden zijn vanaf 10 uur van harte welkom! Voor meer informatie: Irene Pijpstra, wijkverpleegkundige Careyn 06-23197196 of Mariët Barendse, welzijnsadviseur Welzijn Midden-Delfland, 06-13663017.

Vogelfluitjes maken bij de pottenbakker

Wat bieden wij: • • • •

viool. Na de dienst om 12.00 uur zal het Blokfluitensemble uit Den Hoorn een optreden verzorgen.

Tineke van Gils kan het geluid van de grutto nadoen met haar Foto: GvW-T vogelfluitjes.

paar jonge grutto’s op als zij zomaar in het open veld lopen. Hij stopt ze dan onder zijn trui zodat ze lekker warm blijven en zet ze even later, als hij met zijn tractor weer bij het hoge gras aankomt, terug in hun veilige omgeving. Uniek vogelfluitje Tineke en Wim zijn begaan met de weidevogels. “Sommige vogelsoorten vliegen meer dan 6000 kilometer om in de weilanden van Midden-Delfland te kunnen broeden. De grutto is onze nationale held.” Voor Tineke was de link tussen vogels en keramiek daarom snel gelegd. Op de beide Midden-Delfland dagen geeft zij in totaal vier maal een twee uur durende workshop ‘Vogelfluitjes maken’. Bij goed weer heerlijk onder de hooiberg. Alle belangstellenden kunnen meedoen en krijgen hulp. De fluitjes, in de vorm van zwanen, eenden of weidevogels, worden daarna gebakken in de oven in het atelier van Tineke van Gils. Zij garandeert dat iedereen eindigt met een goed werkend vogelfluitje. Daarmee kun je zelf de roep van de grutto nadoen. De kosten voor de workshop zijn 15 euro. Wil je ook een vogelfluittje maken geef je dan op bij Pottenbakkerij Van Gils, Rijksstraatweg 16, Schipluiden, tel: 015-3808191, of e-mail: info@tinekevangils.com


14 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

VV Schipluiden F1 tweede in KNVB-beker

|

13

Wallcare Nederland BV is een familiebedrijf en al meer dan 25 jaar specialist op het gebied van gevel­­renovaie.­Wallcare­is­acief­op­het­gebied­van­gevelreiniging,­voeg-­en­metselwerkherstel,­ spouwmuur­verankering,­vochtwering­en­het­verzorgen­van­steigervoorzieningen.­Ons­bedrijf­ bevindt­zich­op­het­bedrijventerrein­Honderdland­in­Maasdijk. Wij zijn op zoek naar:

een parime administraief medewerk(st)er Wij zoeken een ervaren administraief medewerk(st)er voor circa 24 uur per week om onze inanciële afdeling en het projecteam te ondersteunen met diverse werkzaamheden. Je verantwoordelijkheden zijn o.a.: • Het opstellen en versturen van verkoopfacturen aan opdrachtgevers • Het verzorgen van uitgaande ofertes • Verantwoordelijk voor de VCA-administraie • Het verzorgen van de opleidingsadministraie • Het ontzorgen van de projectleiders

VV Schipluiden F1 werd tweede in de KNVB-beker.

Afgelopen zaterdag is VV Schipluiden F1 tweede geworden van de KNVB beker afdeling West 2. Ze zijn de op één na beste van een groep van zeker honderd teams. Een top prestatie dus van deze jonge mannen! Het team, bestaat uit Koen, Kick, Stan, Rens, Bram, Thom, Inti, Joris & Daniël, de leiders zijn Jan-Willem, Thor, Thomas en Klaas-Jan Boer.

De finale werd gespeeld bij BVCB in Bergschenhoek. Hier vonden alle bekerfinales voor de jeugd van regio West 2 plaats die dag. De wedstrijd werd uiteindelijk verloren met 2-9 van De Ster uit Den Haag. Deze ploeg was net even een tandje te sterk en scherper in het afronden. Schipluiden liet bij vlagen mooi samenspel zien waaruit best wel

Foto: vv Schipluiden

kansen werden gecreëerd, maar helaas konden deze niet allemaal goed worden afgerond. Ook vanaf de kant werden de spelers goed toegejuicht en bemoedigd door een grote groep Schipluidenaren en familieleden. Een mooie afsluiting van een mooi seizoen met een heel mooi team.

Jouw proiel: • Je bent lexibel, stressbestendig, communicaief vaardig en kan zelfstandig werken binnen een team • Je hebt minimaal een MBO 4 opleiding • Je hebt een administraieve achtergrond met boekhoudkundige basiskennis • Je hebt kennis van MS oice en administraieve sotware Wallcare biedt jou: • Een goed salaris conform CAO Bouw • Een afwisselend takenpakket • Wij zorgen voor de lunch • Informele bedrijfscultuur met preige collega’s • Werkijden in overleg Interesse? Stuur dan een sollicitaiebrief met C.V. naar d.vdberg@wallcare.nl

BROOS VERSPREIDINGEN

Ben je 13 jaar of ouder? Wil je graag een zakcentje bijverdienen? Ben je betrouwbaar en zet jij je voor 100% in? Meld je dan vandaag nog aan voor één van onze kranten- / folderwijken bij jou in de buurt! Vul op onze website het inschrijfformulier in of mail je gegevens naar: info@broosverspreidingen.nl


14

|

De Schakel MiddenDelfland 14 juni 2018

Tien jaar Cittaslow Hart voor Midden-Delfland Midden-Delfland is tien jaar Cittaslow. Een goede reden voor een jubileumweek voor inwoners, partners en iedereen die Cittaslow een warm hart toedraagt. Het programma staat helemaal in het teken van ons bijzondere Midden-Delfland en het inspirerende gedachtengoed van Cittaslow. Een deel van het jubileumprogramma zit erop, maar er is de komende dagen nog van alles te beleven in Midden-Delfland!

U kunt bijvoorbeeld een unieke vaartocht met trekschuit en paard maken en eerlijk voedsel proeven op de Slow Food streekmarkt. Vanaf het water of de kade is het genieten van de première van de Cittaslow hymne, een muziekstuk dat speciaal voor Cittaslow gecomponeerd is. Dit wordt gevolgd door een Molenconcert. Een muzikaal voorproefje van de Midden-Delfland Dagen met het thema ‘Midden-Delfland, daar zit muziek in!’

Programma Vrijdag 15 juni

Zaterdag 16 en zondag 17 juni

Cittaslow raadsleden- en supportersdag

Midden-Delfland Dagen

Cittaslow Belevingsdag voor alle raadsleden en gecertificeerde Cittaslow-supporters (ondernemers en organisaties).

Varen met een trekschuit Unieke tocht met trekschuit over de Vlaardingervaart. Het paard

Première Cittaslow hymne

loopt langs de trekvaart op het jaagpad en trekt de boot.

V r i j dag 19. 00 uur

Voor meer info over opstapplaatsen, vaartijden en reserveren:

Première van de Cittaslow hymne bij korenmolen De Korpershoek

www.middendelflanddagen.nl

in Schipluiden. Internationaal componist Jacob de Haan dirigeert de uitvoering zelf.

Rondje Maasland Z at e r dag e n z o ndag 10. 30 – 17. 00 uur

Molenconcert

Alle bruggen in Maasland en over de Gaag gaan open. Zo kunt

V r i j dag 20. 30 – 21. 30 uur

u met uw sloep, kleine boot of kano een vaartoertocht maken

Concert in de openlucht bij molen De Korpershoek. Luister

via de route Kwakelweg, Oostgaag, Zuidgaag, Molenweg,

mee vanaf de kade of in een bootje. Voor een versnapering en

monumentale dorpskern Maasland en weer terug.

sapje kunt u, tegen een vergoeding, terecht bij N e t E v e n A nde r s .

De kruiphoogte is 1.04 meter.

Of reserveer een plekje op de rondvaartboot: 5 euro p.p., info@warboutrondvaarten.nl

Er staat dit weekend nog veel meer op het programma: www.middendelflanddagen.nl

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni Slow Food Markt V r i j dag 14. 00 – 21. 00 uur , z at e r dag 11. 00 – 17. 00 uur Ruim 25 kraampjes met eerlijke hapjes en drankjes van (streek-) producenten bij de Levende Buitenplaats, Tramkade 24b, Schipluiden.

Cittaslow is een internationale beweging van 250 gemeenten die staat voor kwaliteit van leven. Het is een levenswijze. Dat is terug te zien in het authentieke B i j z o nde r P r o v i nc i aal L ands c hap van Midden-Delfland, in de variatie van streekproducten, onze gastvrijheid en innovatief, duurzaam ondernemerschap. www.middendelfland.nl/jubileumweek

De Cittaslow Jubileumweek wordt u aangeboden door: Midden-Delfland Vereniging, Westland Infra, BMC Yacht en gemeente Midden-Delfland.


14 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

15

10 jaar Cittaslow - Hart voor Midden-Delfland

C it t a s lo w h y m n e a ls o p m a a t t o t h e t m o le n c o n c e r t Jacob de Haan tuurt over de V la a r d in g e r v a a r t . D a a r , a a n d e v o e t v a n m o le n D e K o r p e r s h o e k , g a a t o p v r ijd a g 1 5 ju n io m 1 9 . 0 0 u u r z ijn C it t a s lo w h y m n e in p r e m iè r e . D a a r n a z a lh e t m u z ie k s t u k o v e r a lin d e w e r e ld k lin k e n , u it g e v o e r d d o o r lo k a le m u s ic i. M a a r h e t b e g in t h ie r , in S c h ip lu id e n . A ls o p m a a t t o t h e t m o le n c o n c e r t d a t a a n s lu it e n d g e h o u d e n w o r d t . D e c o m p o n is t h e e f t e r v e r t r o u w e n in : het wordt goed!

vergadering overeenstemming over had bereikt, mochten componisten een voorstel doen. De keuze viel op Jacob de Haan uit Westerwolde, de Cittaslow die op 1 januari 2018 ontstond uit een fusie tussen Vlagtwedde en Bellingwedde. Jacob had al een grote internationale bekendheid opgebouwd. Die kennis van andere landen kwam van pas toen hij aan de slag ging met het componeren van de internationale Cittaslow hymne. “Cittaslow is rust maar ook emotie. Dat heb ik in mijn muziek gelegd,” vertelt Jacob. “We tillen een tipje van de sluier op, kappen het af en bouwen het vervolgens weer op naar een glorieuze apotheose.”

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Ontstaan Hoe ontstaat zo’n muziekstuk? “Ik laat het onderwerp op me inwerken. Ga achter mijn vleugel zitten, speel en dan komt de melodie. Intuïtief ontstaat de vorm,” zegt de componist eenvoudig. “Daarna kijk ik naar de mogelijkheden en kleur ik de compositie in met instrumenten. Er komt steeds iets bij.

Drie jaar geleden kwam er vanuit de Nederlandse Cittaslow het idee voor een eigen muzikale creatie. Een muziekstuk dat verbindt. Kenmerkend voor Cittaslow en uitgevoerd door musici van de betreffende Cittaslowgemeente. Toen men daar tijdens de internationale

M o le n c o n c e r t H e t M o le n c o n c e r t o p v r ijd a g s t a a t o n d e r le id in g v a n F r a n k H e n d r ik s . F r a n k is a lv e e r t ie n ja a r d e v a s t e d ir ig e n t v a n d e H a r m o n ie v e r e n ig in g M a s a la n t . Z ijn m u z ik a n t e n v e r z o r g e n s a m e n m e t H a r m o n ie v e r e n ig in g S t . C a e c ilia d e u it v o e r in g v a n h e t M o le n c o n c e r t . Door Gemma van Winden-Tetteroo Tijdens het interview tikken de vingers van Frank Hendriks mee op de maat van de muziek. Masalant en St Caecilia zijn op deze maandagavond druk aan het repeteren met Jacob de Haan, de componist van de Cittaslow hymne. Overal op de wereld vormt de hymne straks de verbinding tussen de gemeenten

en de landen die aangesloten zijn bij Cittaslow. Uitgevoerd door lokale musici. Burgemeester Rodenburg is er trots op dat de première de muzikanten van Maasland en Schipluiden ten deel valt. Uitdaging Jacob de Haan komt ook op vrijdag 15 juni vanuit Groningen naar Midden-Delfland om de première te dirigeren, voorafgaand aan het Molenconcert. Na nog een tweetal muziekstukken neemt Frank Hendriks de baton, zoals het dirigeerstokje ook wel genoemd wordt, van hem over. Frank vindt het een prachtige uitdaging om de twee orkesten samen te leiden. “De musici beginnen al goed aan elkaar te wennen. Hoor je hoe mooi de Cittaslow hymne gecomponeerd is? Het thema wordt uitgesponnen over alle lagen van het orkest. Ook de andere arrangementen die we samen spelen tijdens het Molenconcert zijn geweldig om naar te luisteren. De entourage rond Korpershoek en de bootjes op het water maken het plaatje compleet. 327 jaar ‘muziekervaring’ Sinds 1 januari 2018 zijn de Maaslandse Harmonie (opgericht in 1887) en Harmonievereniging Euterpe (opgericht in 1919) samengevoegd tot Harmonievereniging Masalant. Nu zij voor het Molenconcert gaan samenspelen met St. Caecilia, wordt er maar liefst 327 jaar muziekervaring gebundeld want de Schipluidense harmonie werd opgericht in 1921.

Frank Hendriks dirigeert het Molenconcert. Foto: GvW-T

Iedereen van harte welkom! Om 19.00 uur is de première van de Cittaslow hymne gevolgd door het Molenconcert van 20.30 tot 21.30 uur. Het orkest wordt opgesteld rondom de voet van de molen langs de Vlaardingervaart. U bent van harte welkom. Meer informatie vindt u in het programma-overzicht.

Het is een proces. Het idee was binnen een week klaar, maar dan komt de verfijning.” Toch moet de componist zijn werk regelmatig onderbreken voor een concert in het buitenland. “Dat klopt, ik ga vaak op reis om mijn werk te dirigeren. Maar als ik dan thuis kom, ben ik weer volledig geïnspireerd en kan ik verder met mijn opdracht.” Première Afgelopen maandag kwam Jacob naar Schipluiden om de première voor te bereiden. Samen met het grootorkest van de harmonievereniging Masalant en dat van St. Caecilia. Zij brengen de Cittaslow hymne voor het eerst ten gehore voor de gasten van de Cittaslow Jubileumweek. “De repetitie ging goed. De musici zijn er nog niet helemaal klaar voor maar het gaat beslist de goede kant op,” zegt Jacob na afloop. “Dit gebied heeft veel goede muzikanten en dat hoor je terug. Ze pakken het snel op. En dit,” zegt Jacob als hij nogmaals naar de mooie molen in het groene landschap kijkt, “is een schitterend plek om de première van de Cittaslow hymne te beleven.”

Jacob de Haan bij molen De Korpershoek. Foto: GvW-T

S lo w F o o d m a r k t : streekproducten met een verhaal “Het gaat om streekproducten, om d e o n t m o e t in g t u s s e n d e c o n s u m e n t en de producent. En het verhaal a c h t e r h e t s t r e e k p r o d u c t .” A a n h e t w o o r d z ijn J o k e E e k v a n S lo w F o o d ’ t G r o e n e H a r t e n M a a r t e n K u ip e r v a n S lo w F o o d N e d e r la n d . Z ijo r g a n is e r e n e e n S lo w F o o d m a r k t o p 1 5 e n 1 6 ju n i o p d e L e v e n d e B u it e n p la a t s . Door Gemma van Winden-Tetteroo Streekproducten horen bij Cittaslow. “Geen overbodige transportkilometers en je steunt de lokale ondernemers. Bovendien is het fijn om te weten wat je op je bord krijgt en waar het vandaan komt. Met andere woorden: weet wat je eet.” Daarom is er in de Cittaslow Jubileumweek ook een Slow Food streekmarkt in Midden-Delfland. Op vrijdag 15 juni van 14.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag 16 juni, tijdens de eerste Midden-Delfland Dag, van 11.00 tot 17.00 uur. Zo’n 28 producenten brengen hun zuivel, kaas, groenten, worst, vis, brood, fruit, sapjes en meer naar de weide van de Levende Buitenplaats. Een mooie gelegenheid om kennis te maken. Gevarieerd Topkrop komt met kraakverse sla die

op een bijzondere wijze gekweekt wordt. Hoeve Bouwlust laat de bezoekers kennismaken met A2 melk (dat is melk die door mensen met een bepaalde allergie wèl goed verdragen wordt), hun ambachtelijke ijs en ander zuivel van Delflandshof. Boeregoed presenteert aardbeien en ander rood fruit. Boerenbont is er met streeksapjes en Hoeve Avondrust biedt mosterd en chutney. Dit zijn zo maar een paar voorbeelden. “Er zijn allerlei producten, dat maakt het interessant voor iedereen. Vaas en Bloem, Groei en Bloei, ze zijn er allemaal. Op zaterdag zijn er broodjes van Het Blauwe Hek en alles wordt omlijst door levende muziek.” Aanschuiflunch Er is niets zo gezellig als samen eten. Daarom is er op zaterdag rond 12.00 uur een aanschuiflunch. “We maken er iets moois van met lange tafels en streekproducten. Er is slow koffie en wijn en de chefkok van Op Hodenpijl bereidt een maaltijd. De gasten eten met hun handen, terug naar de basis.” Uiterlijk vrijdag aanmelden via: www.slowfood. nl/event/slow-food-streekmarkt-middendelfland. Er zijn ook rondleidingen over de Levende Buitenplaats met een bezoek aan de bijen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met Slow Food en de filosofie achter voedsel uit de streek.

Joke Eek en Maarten Kuiper bij de Levende Buitenplaats.

Foto: GvW-T


16

|

De Schakel MiddenDelfland 14 juni 2018

Rondje Maasland tijdens Midden-Delfland Dagen Vanaf het water ziet Maasland er weer heel anders uit. Misschien wel nóg mooier! Daarom is de organisatie van ‘Rondje Maasland’ heel blij met de vrijwilligers van Scouting Maasland die hun medewerking verlenen zodat sloepen en kano’s een prachtig tochtje door het dorp kunnen varen. Geen boot maar wel zin om aan boord te stappen? Pak dan de open boot! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Slechts een aantal malen was het in het verleden mogelijk om met de boot een uniek vaartochtje door het dorp Maasland te maken. Daar moesten wel alle bruggen voor bediend worden en daar komt nogal wat bij kijken. Het is de organisatie gelukt om dat ook komend weekend tijdens de Midden-Delfland Dagen te regelen. Sterker nog; het rondje Maasland is tot en met september elke derde zondag van de maand mogelijk zijn!

Maasland varen. Om 17.00 uur moet alle vaartuigen gepasseerd zijn, houd daar rekening mee! Alle bruggen in en rond Maasland die open kunnen, worden bediend door vrijwilligers van Scouting Maasland. Zo kunnen de bootjes en de kano’s ongehinderd passeren. De vaarroute is tijdens de Midden-Delfland Dagen mogelijk via de Kwakelbrug en via de Oostgaag door het centrum van Maasland. Uiteraard wordt éénrichtingsverkeer aangehouden.

‘Houd de kerk over bakboord’ Op 16 en 17 juni a.s. kunt u vanaf 11.00 tot 16.00 uur met uw eigen bootje, mits maximale kruiphoogte 1.04 meter, door

Huren of meevaren met de ‘open boot’ Kano’s kunnen worden gehuurd bij Paviljoen ’t Middelpunt in Schipluiden en bij Vlietzicht aan de Vlaardingsekade. Er is ook een aantal elektrische sloepen te huur bij Warbout Rondvaarten en bij ’t Middelpunt. Natuurlijk wordt er langs de route gezorgd voor gezellige muziek, passend bij het thema van de Midden-Delfland Dagen. Heeft u geen eigen boot maar wilt u op 16 en 17 juni wel gebruikmaken van deze unieke kans, dan kunt u ook opstappen op de ‘open boot’ van Warbout en Roboot. Bij voldoende belangstelling scheept u in om 12.00 uur bij de Singelhof. Kosten € 5,00. Om 14.00 uur krijgen de senioren voorrang voor een leuk boottochtje. Maar als er nog plaats over is, mogen andere liefhebbers ook mee. Reserveer een plekje via info@ warboutrondvaarten.nl of kom gewoon naar de Singelhof. Vol is vol. Scouting Onlangs zijn alle bruggen geïnspecteerd. Vrijwilligers van Scouting Maasland hebben instructie gehad zodat zij de bruggen in het dorp en daarbuiten kunnen bedienen. Een paar dagen geleden nog hebben zij met hun sleepboot ‘Poolster’ het traject doorgevaren om een vrije vaarroute mogelijk te maken. Kortom; Scouting Maasland is er klaar voor om zaterdag 16 en zondag 17 juni vanaf 11.00 uur heel veel boten doorgang te verlenen. Bevalt het tijdens de Midden-Delf-

Uniek: Maasland vanaf het water Foto’s: PR

land Dagen goed? U kunt tot en met september elke derde zondag van de maand met uw bootje van het Rondje Maasland genieten!

Scouting Maasland heeft de route geïnspecteerd en vrij van drijfhout gemaakt.

‘Houd de kerk over bakboord’. Onlangs zijn alle bruggen nog geïnspecteerd en hebben vrijwilligers van Scouting Maasland instructie gehad zodat zij ook de bruggen in het dorp kunnen bedienen. De vaarroute is verkend en vrijgemaakt met de scoutingsleepboot ‘Poolster’. Kortom; Scouting Maasland is er klaar voor om zaterdag 16 en zondag 17 juni vanaf 11.00 uur heel veel boten doorvaart te verlenen. Het Rondje Maasland zal tot en met september elke 3de zondag van de maand mogelijk zijn!

10 jaar Cittaslow Midden-Delfland Er’vaar’ het molenconcert in Schipluiden In samenwerking met de gemeente Midden-Delfland, Roboot en Warbout Rondvaarten kunt u op vrijdagavond 15 juni het molenconcert vanaf het water ervaren. U kunt tussen 19.45 uur en 20.15 uur inschepen aan de Vlaardingsekade tegenover molen De Korpershoek. Aanvang concert is 20.30 uur. De prijs voor dit arrangement, waarbij u een drankje wordt aangeboden, bedraagt € 5,00 pp. Uiteraard zijn booteigenaren van harte uitgenodigd om ook aanwezig te zijn. Er is een ligplaatsindeling. U krijgt ter plaatse een ligplaats aangewezen. Een unieke beleving om op het water tussen allemaal schepen, bootjes en kano’s een concert van de plaatselijke muziekverenigingen mee te maken.

foto: GvW-T

Warbout Rondvaarten

VAN 1-190 PERSONEN!

• Verrassende activiteiten • Sloepverhuur ZONDER vaarbewijs! www.vlietlander.nl

•  tel. 010 - 592 44 94

Roboot Rondvaarten: een belévenis! Roboot Rondvaarten heeft meerdere grote open en overdekte boten. Daarmee kunt u op bijzondere wijze het Midden-Delfland gebied beleven. Vaar door de groene oase van rust en ruimte en ontdek telkens weer mooie plekjes. Ook groepsvaarten en arrangementen mogelijk. Kijk voor meer informatie: www.roboot-rondvaarten.nl of bel: 0174-517684 of 06 – 5373 2645

Denkt Denktu udaarbij daarbijaan: aan:

Het molenconcert duurt tot 21.30 uur. U kunt reserveren via www.roboot-rondvaarten.nl of info@warboutrondvaarten.nl

Het kleinste bootje van Roboot: de Twee Gebroeders.

Foto: GvW-T

Md 2018 06 14  
Md 2018 06 14