Page 1

NIEUW BIG DADDY TOUR Kickbike step mét elektromotor! Meer info: www.detuinderij.nl

Gemeentenieuws

13e jaargang 7 juni 2018

2,3

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Ruimte om vragen aan een astronaut te stellen! Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

zonwering kom voor advies en een demonstratie naar onze

showroom!

grote woerdlaan 36c | naaldwijk

Waar wij vroeger met de armen over elkaar in rijtjes zaten, tafels opdreunden en moesten leren dat de Slag bij Nieuwpoort in 1600 plaatsvond, is de blik of de beleving van de basisschoolleerling tegenwoordig veel groter. Groter dan de wereld zelfs want sommigen kregen de kans met een èchte astronaut te praten! Deze bijzondere gelegenheid werd door tien leerlingen van de Aloysiusschool in Maasland met beide handen aangegrepen! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Weet u hoe klein ons aardbolletje is ten opzichte van de zon? Weet u hoe onmetelijk ver weg die zon van ons verwijderd is? De kinderen van de Aloysius hebben er inmiddels aardig kijk op. In de hal is ‘het heelal’ zichtbaar gemaakt op de muur. Daar zie je hoe nietig onze wereld is en wat er allemaal rondom planeten gebeurt. Tien kinderen uit de groepen 7 en 8 weten er inmiddels heel wat van te vertellen. Zij waren in de gelegenheid een vraag te stellen aan Ricky Arnold, een Amerikaanse astronaut die zich samen met anderen in het internationale ruimtestation ISS bevindt. Ricky doet wetenschappelijk onderzoek. Terwijl het ruimtestation met 28.000 km per uur en op 400 km boven het aardoppervlak vliegt maakte Ricky even tijd om de vragen van tien Maaslandse en tien Rotterdamse scholieren te beant-

Wateroverlast in Midden-Delfland

De hevige regenbuien zorgden vorige week voor overlast in Midden-Delfland. In Maasland kwam het water zelfs hier en daar wat woningen binnen. Ook kelders liepen onder. Straten in het lagere gedeelte van Schipluiden veranderden in waterbassins en in Den Hoorn was de wateroverlast eveneens te merken. Lees elders in deze krant wat je er zelf aan kunt doen! Foto: GvW-T

Flor, Mike, Ruben, Isabel, Ryan, Nora, Nina en Pim bij ‘het heelal’. Op de foto ontbreken Mijntje en Julia.

woorden. Daar ging heel wat aan vooraf! Vragen Mijntje is leerling van de Aloysius. Op vakantie in Italië zag zij iets voorbijschieten aan de sterrenhemel. Het bleek het ruimtestation ISS te zijn. Om een lang verhaal in te korten: na heel veel voorbereiding hadden kinderen van de Aloysius samen met tien kinderen van de Sterrenschool de Globetrotter uit Rotterdam de kans om een astronaut in datzelfde ruimtestation vragen te stellen. De leerlingen van meester Xander Vredebregt

kregen eerst heel veel ruimtevaartlessen. Ook via SchoolTV en andere media verrijkten ze hun kennis. Daarna werden er vragen voor de astronaut geformuleerd en de meest originele werden geselecteerd. Goede vragen! Is ruimtestraling gevaarlijk en hoe voorkom je cel beschadiging, wat is uw grootste angst in de ruimte, is het gevoel in de ruimte anders dan op aarde, hoe staat het met de bloeddruk en met hoogtevrees, heeft u geheime experimenten, kan je andere ziekten krijgen, wat doet u als er ruimteafval op uw ruimtestation afkomt en meer van dergelijke vragen

Foto: GvW-T

waar de leerlingen goed over nagedacht hadden. Verbinding met de ruimte Als proef werd er contact gelegd via een radioverbinding met de SS Rotterdam. De kinderen oefenden hun vragen in het Engels en donderdag jl. was het grote moment daar en kregen ze verbinding. Via Australië. Tien minuten lang kregen twintig kinderen de ruimte om hun vragen op de astronaut af te vuren. “Het was heel bijzonder. Eigenlijk beseffen we het nog nauwelijks dat we met een echte astronaut in de ruimte hebben kunnen praten!”

Patroonsfeest en inzegening begraafplaats De parochiekern St. Antonius en St. Cornelius in Den Hoorn viert zondag 10 juni het Patroonsfeest van St. Antonius. Het feest zal een jaarlijks terugkerend ritueel worden. Dit jaar krijgt de viering een bijzonder karakter, omdat de uitgebreide en gerenoveerde begraafplaats ingewijd zal worden. Pastor Eli Stok zal voorgaan in de viering, geassisteerd door de pastores Jan Lamberts en Peter Winnubst. Con Amore onder leiding van Sonja Nowee zal de zang verzorgen. De viering vangt om 11.00 uur aan. Begraafplaats Na de viering gaan de aanwezigen naar de begraafplaats, die door het Pastoresteam zal worden ingezegend. In het voorjaar van 2016 is begonnen met de werkzaamheden. Daarbij is de begraafplaats vergroot en gerenoveerd en werd onder meer de drainage opnieuw aangelegd. Dit voorjaar zijn de werkzaamheden afgerond en het werk zat niet altijd mee. Aannemer Wim de Lange van Harteveld heeft dit goed uitgevoerd, met inzet van vrijwilligers. Hoewel het meeste onder de grond

De begraafplaats is uitgebreid en er is een bomenlaan aangelegd.

is gebeurd, zie je ook boven de grond verschillen. Er is een groot stuk bijgekomen en een gedeelte is opgehoogd. Ook zijn er bomen in de vorm van een laanstructuur aangelegd, met dank aan schenkingen van G.A.M. van Leeuwen en Lennard Schilperoort. Door de uitbreiding is het nu ook mogelijk om meer familiegraven voor twee overledenen voor direct, maar ook als reservering uit te geven. Na de inzegening is er in De EénHoorn koffiedrinken om terug te blikken op de achterliggende intensieve periode.

Foto: PR

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 7 juni 2018

Gemeenteberichten Donderdag 7 juni 2018

Papierinzameling in Schipluiden Op vrijdag 8 juni kunnen de inwoners van Schipluiden hun oud papier weer aan de weg zetten. ‘t Vooronder zamelt deze keer uw papier in.

Vervoerproject De Mus in Schipluiden en Den Hoorn De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Denk hierbij aan activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, op bezoek in het Reinier de Graafziekenhuis, boodschappen doen bij de supermarkt of langsgaan bij familie en vrienden in Schipluiden en Den Hoorn. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Kaartjes kosten €1,50 per rit. De kaartjes zijn te koop bij Akkerleven, het gemeentehuis en De Kickerthoek. Informatie en reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70 of DeMus@ggz-delland.nl (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 2 uur van te voren). Of kijk op de website www.middendelland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoer.

Eropuit in Midden-Delfland

week 23

Snel uw melding doorgeven over de buitenruimte? Losliggende stoeptegels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, grafiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelland.nl/melding

RAADSINFORMATIE Commissievergadering Op dinsdag 12 juni is er een Commissievergadering in het gemeentehuis van MiddenDelland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar met mogelijkheid tot inspreken. U kunt de commissievergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelland.nl/webcast. Agenda - Rekenkamer Midden-Delland - Voorstel Tiny Houses Woudselaan - Voorstel Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024 - Ontwerp wijziging begroting 2018 en begroting 2019 GR Inkoopbureau H10 - Ontwerp-begroting 2019 GR Avalex - Ontwerp-begroting 2019 GR Omgevingsdienst Haaglanden - Wijziging begroting 2018 Recreatieschap Midden-Delland - Ontwerp-begroting 2019 GR Bedrijvenschap Harnaschpolder - Voorstel bestemmen investeringskrediet TL-armaturen MFA Het Lint door LED-verlichting - Voorstel optimalisering gemeentehuis - Voorstel wijziging Planning en Controll cyclus en vaststelling Begrotingswijziging 2018-05 - Brief college over evaluatie verkeersknip Kristalweg De vergaderstukken zijn in te zien • Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden • Via www.middendelland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken Inspreekmogelijkheden Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort. Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de grifier, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: grifie@middendelland.nl.

www.cultuurinmiddendelfland.nl

Aanvragen en Besluiten

Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelland.nl/mailservice.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het tijdelijk aanpassen van het gebruik van de percelen (H 1394 en 2105) voor het weiden van paarden en het bouwen van twee schuilstallen aan de Noordhoornseweg nabij huisnummer 39 (2635 GC) in Den Hoorn.

www.middendelfland.nl

- Vergunning is aangevraagd voor het verbouwen van een pakhuis naar een woning aan de Hof van Delftstraat naast huisnummer 33c (sectie H 1757, 2635 EE) in Den Hoorn.

systeem achter de doelen van het hoofdveld aan de Zuidhoornseweg 4, 2635 DJ Den Hoorn. - Vergunning is verleend voor het oprichten van een (machine)berging voor het bedrijf aan de Lotsweg 14, 2635 NB Den Hoorn.

BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het plaatsen van twee masten ten behoeve van een video-analyse

Drank- en horecavergunningen - Drank- en horecavergunning is verleend aan Bakkerij Holtkamp voor Bakkerstudio (W)Eten aan de Dijkshoornseweg 37a, 2635 EJ Den Hoorn.


7 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 7 juni 2018

week 23

RAADSINFORMATIE Besluiten gemeenteraad Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 29 mei 2018 genomen heeft. Benoemen van wethouders Door de gemeenteraad zijn na een geheime stemming benoemd tot wethouder: • Mevrouw W. Renzen-van Leeuwen namens VVD (stemverhouding 10 voor – 7 tegen) • Mevrouw S. Smit namens OGP MD (stemverhouding 11 voor – 6 tegen) • De heer H.H.V. Horlings namens CDA (stemverhouding 12 voor – 5 tegen) Aan de heer Horlings is ook onthefing verleend van het ingezetenschap van de gemeente. Na aanvaarding van de benoeming hebben de drie wethouders de wettelijke vereiste eed dan wel verklaring en belofte afgelegd.

Vervolg Aanvragen en Besluiten

Toelaten van nieuwe leden van de raad Door de wethoudersbenoemingen ontstond een tweetal vacatures in de gemeenteraad. De raad heeft twee nieuwe leden toegelaten als lid, zijnde: • De heer T.A. Buitelaar (OGP MD) • De heer J.J.C. Moerman (VVD) Na de beëdiging hebben de beide personen hun plaats aan de raadstafel ingenomen. Benoemen/aanwijzen/voordragen van personen diverse functies en organen De raad heeft besloten om diverse leden en collegeleden af te vaardigen in de diverse functies en (externe) bestuurlijke organen. Het overzicht is op de gemeentelijke website geplaatst: www.middendelland.nl > Over bestuur > Meer onderwerpen onder het kopje Gemeenteraad > Vertegenwoordigingen in externe bestuursorganen.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Maasland AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het medegebruik van het gebouw en het terrein van Maaslands IJsvermaak door Postduivenvereniging De Vredesduif aan de Koningin Julianaweg 1c, 3155 XB Maasland. - Vergunning is aangevraagd voor het realiseren van terrassen bij de commerciële ruimte met horecafunctie aan de Kerkweg 1 en 2 (3155 EC) en Veldesteijn 27 (3155 SR) in Maasland. BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Besliistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Maaslandse Dam (kavel 18, 3155 CH) in Maasland. - Vergunning is verleend voor het ophogen van een perceel aan de Broekpolderweg 1, 3155 EP Maasland. - Vergunning is verleend voor het oprichten van een vrijstaande woning aan de Maaslandse Dam 45 (kavel 18), 3155 CH Maasland. - Vergunning is verleend voor het versterken van de kade aan de Kluiskade tussen de huisnummers 17 en 22 (sectie C 2463, 2481, 3235 en 3340, 3155 BH) in Maasland. - Vergunning is verleend voor het vervangen en veranderen van de gevelbekleding aan de Schildtale 4, 3155 NG Maasland. Aanwijzingsbesluit - Besloten is om de volgende locatie nabij Commandeurskade 20 in Maasland deinitief aan te wijzen als clusterplaats voor minicontainers.

www.middendelfland.nl

(APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend aan Stichting Sport en Spel voor het houden van Sport- en Speldagen op 6 juni 2018 van 15.00 tot 22.45 uur, op 7 juni 2018 van 15.30 tot 24.00 uur, op 8 juni 2018 van 8.00 tot 01.00 uur en op 9 juni 2018 van 11.00 tot 01.00 uur op en rond sportpark De Commandeur, Doelpad 2, 3155 AE Maasland.

Geheel Midden-Delfland AANVRAGEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het houden van een historische trekvaart door de Vlaardingsevaart van 15 juni tot en met 17 juni 2018 dagelijks tussen 13.30 en 16.15 uur.

OVERIGE OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het slopen van een schuur en het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking aan de Kwakelweg 5, 3155 CB Maasland.

Schipluiden AANVRAGEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het houden van een openluchtconcert op 16 juni 2018 tussen 19.00 uur en 21.30 uur op de locatie Molen Korpershoek, Gaagweg 5, 2636 AG Schipluiden. - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het houden van een Slow Food Markt op 15 juni tussen 14.00 en 21.00 uur en op 16 juni 2018 tussen 11.00 en 17.00 uur op de locatie Tramkade 24b, Schipluiden. BESLUITEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend aan Stichting Evenementen Midden-Delland voor het houden van muziekfestival Schippop op 9 juni 2018 van 12.00 tot 00.30 uur op het terrein van LTC Keenenburg, Tiendweg 2, 2636 HH Schipluiden.

Regelingen - Op 1 mei heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delland de subsidieregeling Kwaliteit voorschoolse educatie 2018 vastgesteld. - Op 15 mei heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delland de Beleidsregels Jeugdhulp Midden-Delland 2018 vastgesteld.

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Doe méér voor

MOLENS molenfonds.nl

|

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 7 juni 2018

familieberichten

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Open nu een deposito bij De Laatste Eer. Geruststellend voor u en uw nabestaanden.

‘Is er eigenlijk geld voor papa’s uitvaart?’

Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

‘Ja, wij hebben gespaard bij De Laatste Eer’

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

begrafenisverzorging

Den Hollander WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

• Alleen begrafenissen

Vanuit het hart met oog voor detail

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens.

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Slow Food Streekmarkt, 15-16 juni Slow Food Aanschuiflunch 16 juni 12.00 - 13.30 uur Gezellig aanschuiven aan lange tafels midden bij de Slow Food Streekmarkt. Proef de mooiste regionale producten, bereid door restaurant Op Hodenpijl. Lekker, puur en eerlijk. Voedsel uit eigen streek is een feest! Tramkade 24b, Schipluiden (tegenover restaurant Op Hodenpijl) Meer informatie en aanmelden via www.slowfood.nl/event/slow-foodstreekmarkt-midden-delfland

John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Draagt zorg voor begrafenis of crematie, dag en nacht. Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

• Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling • Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Familie zoekt gebruikte nette tourcaravan te koop tel: 06-31664693

Laat het verhaal verteld worden, nu het nog kan … Levensverhaal in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl


7 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

Polderspelletjes-dag bij Vockestaert Op zaterdag 30 juni organiseert de Stichting Schaapskudde Vockestaert in samenwerking met Wiebe Hillebrand van Lexthoen Events een polderspelletjes-dag voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar bij de Schaapsboerderij de Adrianushoeve. De activiteiten beginnen om 10:00 uur en duren tot circa 13:00 uur. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en elke groep doet tenminste vier spelletjes, waaronder kanovaren, boogschieten, survival over de rivier, boerengolf, schieten met een reuzenkatapult en een kampvuur maken. Er is plaats voor 100 kinderen en vol is vol. De toegangsprijs is 2 euro. Aanmelden kan via n.praagman@ gmail.com. Mail je naam, adres en leeftijd. Vervolgens is op zaterdag 30 juni om 09.45 uur het ontvangst bij de Schaapsboerderij aan de Woudweg 26 in Schiedam. Ouders mogen kijken bij de spelletjes. Zie www.vockestaert.nl/activiteiten/ polder-spelletjesdag/ voor de routebeschrijving.

Op de basisschool De Ark wordt regelmatig een schoolmarkt georganiseerd. Ook dit jaar werden er plannen gemaakt. Maar nu is groep 8 aan zet. Samen met de Ouderraad mogen zij de hele markt regelen en dat bleek meteen een mooie educatieve uitdaging. De goede doelen die van dit gebeuren gaan profiteren, werden met zorg èn met een heel bijzondere reden gekozen. Door Gemma van Winden-Tetteroo

De leerlingen hebben de taken duidelijk verdeeld: een aantal kinderen gaan de ondernemers af op

jacht naar sponsoring, anderen zorgen voor een voetbalspel, Sofie en Heidi hebben zoveel nagellakjes dat zij half Schipluiden daarmee kunnen verfraaien, er komt een voetbalspel en er is straks ook een heuse pony zodat kinderen een ritje kunnen maken. Feest Jur en Olivier hebben wel een heel mooie opdracht; zij vormen de jury van de taartenbakwedstrijd. Nee, ze gaan niet alle taarten proeven want dan kunnen ze met pijn in de buik meteen afgevoerd worden. Wel hebben ze een strategie om te jureren bedacht. Na de keuring kunnen de bezoekers van de schoolmarkt een stukje taart kopen. Voor alle schoolkinderen zijn er ‘speelkaarten’ gemaakt waarop alle spelletjes staan. Voor een klein bedrag kunnen de kinderen overal

aan mee doen. Fien zal het open podium presenteren. Er is een loterij, een boekenmarkt, broodjes, soep, snoep, thee, koffie, limo en ijs. Kortom: het wordt een echt feestje! De goede doelen Het was niet moeilijk om een goed doel te vinden. Femke vertelt: “Kort geleden is het kleine broertje van een jongetje bij ons op school opeens overleden. Waarschijnlijk stopte zijn hartje. De helft van de opbrengst van onze schoolmarkt gaat nu naar de Hartstichting.” Een prachtig idee. Maar waar gaat dan de andere helft naar toe? “Juf Ingrid werkte vroeger bij ons op school maar zij ging emigreren naar Bali. Daar zag ze dat de scholen gebrek hadden aan van alles. Nu zaten we kortgeleden hier op school dringend om een vervan-

10.00 uur Nieuwe Kerk: ds. B. W. J. de Ruyter, missionaire dienst. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 10 juni

• Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

09.30 uur: eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia. Voorganger: pastor E. Stok. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland

• Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040

• Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

Welkom De kinderen van groep 8 zijn uitstekend op de hoogte! Ze vertellen alles heel gedisciplineerd en laten elkaar keurig uitspreken. Complimenten! Als er nu op 15 juni a.s. tussen 12.00 en 15.00 uur nog heel veel ouders, grootouders en andere belangstellenden willen komen, met een heel dikke portemonnee, dan komt het met de opbrengst voor de goede doelen ook wel in orde. Dus Schipluiden: allemaal naar De Ark binnenkort!

Protestantse gemeente Maasland Zondag 10 juni

• Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl.

• Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988

gend leerkracht te springen. Juf Ingrid had een snelle oplossing: ze kwam gewoon weer een aantal maanden naar Schipluiden om de school te helpen. Zij krijgt de rest van de opbrengst van de markt om daar in Bali schoolspullen te kopen. Dat is meteen goed voor de economie.”

Kerken Midden Delfland

• Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844.

• Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000

5

Schoolmarkt voor twee goede doelen

Belangrijke nummers

• Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654

|

Zondag 10 juni

De kinderen van groep 8 zijn super gemotiveerd.

Foto: GvW-T

Midden-Delfland Dagen: daar zit muziek in 16 en 17 juni a.s. zijn de, inmiddels traditionele, Midden-Delfland Dagen. Het thema luidt dit jaar: ‘Midden-Delfland, daar zit muziek in! En dat zal aan alle kanten te merken zijn. “Van tal van optredens, van pop en folk tot klassiek, van kinder- tot shantykoor en van blaaskapel en blokfluitensemble tot big band,” aldus een woordvoerder van de organisatie.

Steden De aftrap vindt zaterdag 16 juni om 11.00 uur plaats bij de Babbersmolen aan de Schiedamsedijk 2A op de grens van Schiedam met Vlaardingen. De Midden-Delfland Vereniging, organisator van de Midden-Delfland Dagen, betrekt de steden op deze wijze meer bij het poldergebied door naar ze toe te gaan. Delftenaren en Rotterdammers kunnen zo toch dicht bij huis van de activiteiten genieten, geïnspireerd door het platteland. Trekvaart Natuurlijk valt er die dagen veel te beleven. Er zijn streekmarkten,

Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 10 juni

10.00 uur: ds. J. M. Arnoudse, Dordrecht.

evenementen op boerenerven, MTB-, fiets-, vaar- en wandeltochten en je kunt op beide dagen een uniek tochtje maken met een echte trekschuit. De pakschuit ‘Nooit Gedacht’ wordt door een paard van Schipluiden naar Vlietzicht getrokken en weer terug. De tocht van een uur kost € 5,- voor een enkeltje en € 7,50 euro voor een retourtje, inclusief gids en een drankje. Reserveren zou fijn zijn. Via www.middendelflanddagen.nl. Er wordt ook nog een bijzonder bomenboek ten doop gehouden. Lees hierover meer elders in deze krant.

Door Gemma van Winden-Tetteroo

“Bezoekers kunnen kiezen uit een aantal hoofdlocaties, die kris kras door het gebied verspreid liggen. Van de Zuidbuurt, het centrum van Maasland, Hoeve Bouwlust en de daar tegenoverliggende Bij de Buurvrouw tot Op Hodenpijl met de Levende Buitenplaats in Schipluiden, en van World Art Delft, Hoeve Ackerdijk en Belevenisboerderij Schieveen tot de Melkschuur Zuidpolder. Het kerkje van t Woudt, Brasserie Vlietzicht en boerderij De Kandelaar (Rotterdam) bieden ook muzikaal vertier. Kortom: er valt overal flink te genieten.” Voor een compleet overzicht kunt u het beste de nieuwe website raadplegen: www.middendelflanddagen.nl voor een compleet overzicht met activiteiten en tijden.

10.00 uur spreker: Ariane Kuijvenhoven, ‘s-Gravenzande m.m.v. Gospelkoor Spirit o.l.v. Harry Heidekamp.

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 9 juni

19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. de Notenkrakers. Dankdienst communicantjes. Voorganger: pastor E. Stok. Zondag 10 juni

10.30 uur: kindervertelviering. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 10 juni

10.00 uur Woudtse kerk: prop. A. E. M. Gooijer-Snel, Berkel en Rodenrijs. 19.00 uur Woudtse kerk: prop. B. Lamain, Utrecht, m.m.v. het Woudtse kerkkoor. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 9 juni

19:00 uur: Eucharistieviering met zang van Kleinkoor Lindenhof. Voorganger: Pastor D. Verbakel. Zondag 10 juni

Muziek voert de boventoon!

Foto: GvW-T

11:00 uur: Eucharistieviering met zang van het dameskoor ‘Con Amore’. Voorgangers: pastor J. Lamberts, pastor E. Stok, pastor P. Winnubst. Aansluitend inwijding uitgebreide en gerenoveerde begraafplaats. Na afloop koffiedrinken in De EénHoorn.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 7 juni 2018

Oud-wethouders nemen afscheid

BROOS VERSPREIDINGEN

Ben je 13 jaar of ouder? Wil je graag een zakcentje bijverdienen? Ben je betrouwbaar en zet jij je voor 100% in? Meld je dan vandaag nog aan voor één van onze kranten- / folderwijken bij jou in de buurt! Vul op onze website het inschrijfformulier in of mail je gegevens naar: info@broosverspreidingen.nl

De oud-wethouders Govert van Oord, Piet Houtenbos en Annemiek de Goede namen vorige week afscheid tijdens een receptie in het gemeentehuis. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om de drie oud-collegeleden de hand te schudden. Foto: GvW-T

Collecte Natuurmonumenten in Schipluiden Van maandag 11 juni tot en met zaterdag 16 juni wordt er in heel Nederland gecollecteerd voor Natuurmonumenten. Wilt u helpen Nederland insectvriendelijker te maken, dan is het nu het moment om te geven. Alle kleine beetjes helpen de kleinste beestjes vooruit. In Schipluiden zoekt men nog een aantal collectanten. Wilt u zich inzetten voor Natuurmonumenten en heeft u nog wat vrije tijd over?

Help dan mee en neem contact op met Marja Wijnans via 015-3809967 of hmmsaris@kpnmail.nl. Natuurmonumenten is een vereniging die als doel heeft: het opkomen voor natuur in Nederland. Daarom verwerft en beheert Natuurmonumenten natuurgebieden, welke bijna allemaal toegankelijk zijn voor publiek. Meer informatie is te vinden op: www.natuurmonumenten.nl/insect.

Oude brommers en tractoren TTV De Groene Oase organiseert op Midden-Delfland Dag 16 juni a.s. een rondrit voor oude tractoren. Tractoren verzamelen tussen 11.30-12.30 uur aan de Baanderheer 16b in Maasland. Start rondrit om 12.30 uur. Vanaf 15.00 uur tractoren bezichtiging. Vanaf 15.30 uur brommers bezichtiging na de door OBC De Oudcamp georganiseer-

de rondrit. Brommers verzamelen tussen 13.00-14.00 uur aan de Oudcampseweg 32a in De Lier. Start rondrit om 14.00 uur. Inschrijven bij: A.Visser 06-51472579, visserpoot@ zonnet.nl of P. v.d. Akker, 06-23411226, famakker@ hotmail.com. Voor meer info: www.groeneoase.nl

Dorcas inzameling Zaterdag 9 juni tussen 10 en 12 uur staat de Dorcas aanhangwagen weer aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. In juli en augustus staat de aanhangwagen er niet, maar vanaf 8 september is er weer iedere 2e zaterdag van de maand een inzameling. Dorcas zamelt alle textiel, schoenen, brillen, en afgedankte mobieltjes in. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Voor meer informatie: tel.nr. 0105919492.

Boomveiligheidscontrole in bos Broekpolder Staatsbosbeheer start begin juni met een boomveiligheidscontrole in de Broekpolder. In het bos in het noordwestelijke deel van de Broekpolder staan langs wegen en paden op verschillende plekken bomen die mogelijk een risico vormen door onder andere takbreuk. Het gaat hier voornamelijk om essen die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte en populieren. Met de boomveiligheidscontrole wordt elke boom individueel gecontroleerd. Zieke en risicovolle bomen worden begin juni gemarkeerd. Een oranje stip (of streep) betekent dat de boom wordt weggehaald, een witte stip betekent dat de boom gesnoeid moet worden. In augustus worden de bomen weggehaald of gesnoeid. Tijdens de werkzaamheden worden sommige wandel- en fietspaden tijdelijk afgesloten. Ook de ATB-route kan tijdelijk worden afgesloten en omgeleid. Eerder heeft de gemeente Vlaardingen de bomen in het zuidelijk en oostelijk deel van de Broekpolder laten controleren.


7 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

Paddenregen In deze tijd komen de kleine padjes het land op; in maart en april hebben de padden eitjes gelegd en ze zijn veranderd van paddenvisjes in kleine padjes, dit ter grote van vliegen. Ze kruipen het land op om naar hun zomerverblijven te trekken, dat is in bosjes, in groene tuinen. Daar eten zij insecten als mieren, vliegen, muggen. De KNNV ontvangt graag een melding en foto’s als er meer dan 100 gezien worden via afdelingDelfland@knnv.nl Laat deze dieren met zoveel mogelijk met rust, zij weten waar ze heen willen. Oppakken is heel erg lastig doordat ze zo klein zijn, gebruik eventueel een stuk karton, schuif ze daarop en zet ze op een veilige groene plek. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland heeft eerder geholpen met het overzetten van de padden in de regio, waaronder Maasland en Maassluis.

Vaartocht langs molens Tijdens de 25e editie van de Westlandse Molendag op zaterdag 30 juni is het weer mogelijk om een vaartocht te maken langs een aantal molens. Het vertrek is bij de Wippersmolen in Maassluis. Na een bezoek aan de molen gaat de vaarroute naar molen de Korpershoek in Schipluiden en vervolgens naar De Groeneveldse Molen. Daar blijft de boot wat langer liggen, zodat men kan lunchen met een pannenkoek en koffie of thee dat hier - tegen betaling - wordt aangeboden. Vervolgens gaat men nog langs de Schaapweimolen in Rijswijk en via de Oude Liermolen in De Lier keert de rondvaart terug naar Maassluis. Aanmelden voor de vaartocht is verplicht. Dit kan bij Rob van Zijll, via 06-53578058.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

Ontdek Westland Kijk maandag t/m vrijdag naar Ontdek Westland waar presentatrice Sylvana door middel van uitdagende opdrachten de Westlandse Kernen ontdekt. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

7

Avond4Daagse zorgt voor plezier voor jong en oud De Avond4Daagse in Schipluiden is niet zomaar een paar avonden lopen. Het is een heel sociaal gebeuren dat uitmondt in een geweldig feestje! Voor de kinderen, de rolstoelers, de duwers, de organisatie, de muziek, alle vrijwilligers en ook nog eens voor alle toeschouwers onderweg. Schipluiden op zijn best! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Drie jaar geleden besloten Pieter van Foreest en de Stichting Welzijn Midden-Delfland de handen wederom ineen te slaan om samen een Avond4Daagse te organiseren. In eerste instantie was het bedoeld voor de senioren. Vrijwilligers werden aangezocht zodat ook alle mensen in een rolstoel mee naar buiten konden om de route te maken die was uitgezet. Het bleek een groot succes. Kinderen Datzelfde succes werd nog veel groter toen ook de basisscholen van Schipluiden aan gingen sluiten. Dit jaar was het de tweede keer dat ruim 125 kinderen meeliepen, vergezeld van papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Het werd een heel lang en vooral kleurig lint. De plaatselijke Albert Heijn Buckers zorgde iedere avond voor een welkome versnapering die varieerde van chocomel, bidonnetjes water, dikke koeken, fristies en

De Avond4Daagse is plezier voor jong en oud.

smoothies, kleine banaantjes en op de laatste avond een SPEKtaculaire traktatie. Die vrijgevigheid werd onderbroken door de tweede avond. “Toen kregen we regen, regen en nog eens heel veel regen.” En dus werd die avond afgelast. Het zou de pret niet drukken. Muziek! Het was bijzonder vermakelijk om al die vrolijke gezichten te zien. De bewoners van Akkerleven en ‘s Heerenloo werden vooraan in de stoet door ‘s lands wegen gerold, de kinderen volgden met z’n allen. Op de laatste avond werd

iedereen voor het oude gemeentehuis opgewacht door René en Trudy met een traktatie en door de Knotwilgen die er, zoals we van hen gewend zijn, weer een echt gezellig feestje van maakten. En toen ging de optocht weer verder, nu voorzien van opzwepende muziek waar sommigen gewoon een dansje bij maakten. Wordt vervolgd! Bij Akkerleven stond de burgemeester al klaar. Hij werd lieftallig geassisteerd en zodoende kon hij alle deelnemers persoonlijk de juiste medailles omhangen. De se-

Foto: GvW-T

nioren waren helemaal in hun sas. De bewoners van Woonvreugd vonden het ook heel spannend. Vooral toen de burgemeester tussen hen in kwam staan voor een groepsfoto. En toen was het nog niet klaar want zodra iedereen verzameld was, begon Emmy met haar bezem een polonaise. De organisatie kon niet anders dan alleen maar constateren dat het weer een geweldige happening was. Mede dankzij de sponsors! Meer foto’s vindt u volgende week in De Schakel MiddenDelfland op de Schipluidense ondernemerspagina!

Nieuw seizoen Buitenshuis Het OchtendMagazine Begin je dag goed en luister elke ochtend tussen 07.00 uur en 10.00 uur naar Het OchtendMagazine met Jim Gardien.

|

Buitenshuis is terug! Vanaf vrijdagavond 19.00 uur is er weer een nieuwe aflevering van Buitenshuis met Siem en Kirsten. Ook dit seizoen gaan we langs de mooiste tuinen om jullie te inspireren. Vanaf dit seizoen is er een nieuw item: De kijkersvraag. Voor dit item konden regiogenoten die problemen in hun tuin hebben zich opgeven. Uit vele reacties heeft Siem een aantal gelukkige gekozen waar hij langsgaat om te helpen.

Deze week gaat Siem langs bij een regiogenoot die problemen heeft met zijn Hortensia. Ook gaat hij met presentatrice Kirsten langs bij een inspiratietuin en collega Mark legt uit wat het nut is van insecten in je tuin. Heb jij ook problemen in de tuin? We zijn nog op zoek naar kijkersvragen. Mail dan nu naar buitenshuis@wos. nl en wie weet staat Siem binnenkort bij jou op de stoep.

Op weg naar de Tourmalet! Het programma waarin presentator Rob Veenman in gesprek gaat met leden van Team Westland die op een bijzondere manier actie voeren.

In aflevering twee spreekt Rob met Bart Duijvestein en Frans Bentvelzen, twee leden van de wandelgroep. Ook zijn Michel en Thijs te gast. Zij motiveren scholieren geld op te halen voor het goede doel. Zij organiseren onder andere sponsorlopen en een spinning-marathon voor kinderen. Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar Op weg naar de Toumalet op WOS TV! De belevenissen in Frankrijk zijn vanaf maandag 18 juni elke dag te zien op WOS TV en via de social media kanalen van WOS Media.

Nieuw zomerprogramma Vanaf 13 juni is er nieuw BBQ programma op WOS TV. Afgelopen weken konden regiogenoten mensen opgeven die het verdienen om in het zonnetje te worden gezet. WOS Media heeft vele mooie verhalen mogen ontvangen. Samen met slagerij Warmenhoven en slijterij Mitra worden zes regiogenoten verrast met een exclusieve BBQ bij de Druiventuin in Monster. Tijdens een heerlijk BBQ en een lekker drankje gaat presentator Kevin Kouwenhoven in gesprek en worden er mooie en dankbare verhalen verteld.

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL


8

|

De Schakel MiddenDelfland 7 juni 2018

Tien jaar Cittaslow H a r t v oor M i dde n- D e l f l a nd M i dde n- D e l f l a nd i s t i e n j a a r C i t t a s l ow. E e n g oe de r e de n v oor e e n j ubi l e um w e e k v oor i nw one r s , pa r t ne r s e n i e de r e e n di e C i t t a s l ow e e n w a r m ha r t t oe dr a a g t . Va n z a t e r da g 9 t ot e n m e t z onda g 17 j uni v a l t e r v a n a l l e s t e be l e v e n i n M i dde n- D e l f l a nd. H e t pr og r a m m a s t a a t he l e m a a l i n he t t e k e n v a n ons bi j z onde r e M i dde n- D e l f l a nd e n he t i ns pi r e r e nde g e da c ht e ng oe d v a n C i t t a s l ow.

U kunt bijvoorbeeld een unieke vaartocht met trekschuit en paard maken. Luisteren naar prachtige concerten en eerlijk voedsel proeven op de Slow Food Markt. Vanaf het water of de kade is het genieten van de première van de Cittaslow hymne. Een muziekstuk dat speciaal voor Cittaslow gecomponeerd is. Dit wordt gevolgd door een Molenconcert. Een mooi muzikaal voorproefje van de Midden-Delfland Dagen met het thema ‘Midden-Delfland, daar zit muziek in!’ Kinderen toveren tijdens Schippop recyclebare materialen om in kunstwerkjes. En een rondreizend theater vertelt 1200 kinderen op kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen op grappige wijze over Cittaslow.

Pr og r a m m a Z a terda g 9 juni – Kunst van recyclebare materialen

19.00 uur – Première Cittaslow hymne

K i nde r e n m a k e n m e t k uns t e na a r k uns t v a n r e c y c l e ba r e

Pr e m i è r e v a n de C i t t a s l ow hy m ne bi j k or e nm ol e n D e K or pe r s hoe k

m a t e r i a l e n t i j de ns S c hi ppop: w w w. s c hi ppop. nl

i n S c hi pl ui de n. I nt e r na t i ona a l c om poni s t J a c ob de H a a n di r i g e e r t de ui t v oe r i ng z e l f.

Ma a nda g 1 1 t/m donderda g 1 4 juni – Cittaslow toneel C i t t a s l ow. Wa t i s da t nu e i g e nl i j k ? E e n r ondr e i z e nd t he a t e r

20.30 – 21.30 uur – Molenconcert

l e g t he t ui t op z i j n r e i s l a ng s de k i nde r opv a ng , pe ut e r s pe e l z a l e n

C onc e r t i n de ope nl uc ht bi j m ol e n D e K or pe r s hoe k . L ui s t e r

e n ba s i s s c hol e n.

m e e v a na f de k a de of i n e e n boot j e . Voor e e n v e r s na pe r i ng e n s a pj e k unt u, t e g e n e e n v e r g oe di ng , t e r e c ht bi j Net Even An d ers.

Woensda g 1 3 juni, 1 0 .3 0 -1 1 .4 5 uur – Cittaslow café

O f r e s e r v e e r e e n pl e k j e op de r ondv a a r t boot : 5 e ur o p. p. ,

I nw one r s v a n M i dde n- D e l f l a nd he bbe n oog v oor e l k a a r e n

i nf o@ w a r bout r ondv a a r t e n. nl

hun om g e v i ng . A l s v r i j w i l l i g e r z e t t e n z i j z i c h g r a a g i n v oor de s a m e nl e v i ng . A a d v a n M e ur s he e f t e e n v r i j w i l l i g e r s c a r r i è r e

Vrijda g 1 5 en za terda g 1 6 juni – Slow Food Markt

opg e bouw d v a n v i j f t i g j a a r. D a t l e v e r t v e e l m ooi e v e r ha l e n

Vrijd a g 1 4 .0 0 – 2 1 .0 0 u u r, za terd a g 1 1 .0 0 – 1 7 .0 0 u u r

e n a ne k dot e s op. L oc a t i e : B i bl i ot he e k D e n H oor n,

R ui m 25 k r a a m pj e s m e t e e r l i j k e ha pj e s e n dr a nk j e s v a n

F l ui t e k r ui d 62.

( s t r e e k - ) pr oduc e nt e n bi j de L e v e nde B ui t e npl a a t s , Tr a m k a de 24b, S c hi pl ui de n.

Donderda g 1 4 juni, 1 5 .0 0 – 1 6 .0 0 uur – Lezing Historische trekvaart

Z a terda g 1 6 en zonda g 1 7 juni – Midden-Delfland Dagen

H i s t or i c us J a c que s M oe r m a n v e r t e l t ov e r de t r e k v a a r t r out e t us s e n D e l f t e n M a a s s l ui s / Vl a a r di ng e n. D e t r e k s c hui t w or dt

Varen met een trekschuit

ook w e l de I nt e r c i t y v a n de G oude n E e uw g e noe m d.

U ni e k e t oc ht m e t t r e k s c hui t ov e r de Vl a a r di ng e r v a a r t . H e t pa a r d

I n M i dde n- D e l f l a nd he r i nne r e n nog v e e l s por e n a a n de

l oopt l a ng s de t r e k v a a r t op he t j a a g pa d e n t r e k t de boot .

hi s t or i s c he t r e k v a a r t .

Voor m e e r i nf o ov e r ops t a ppl a a t s e n, v a a r t i j de n e n r e s e r v e r e n:

N a de l e z i ng i s e r e e n s t r e e k dr a nk j e . L oc a t i e : g e m e e nt e hui s ,

w w w. m i dde nde l f l a ndda g e n. nl

A nna v a n R a e s f e l t s t r a a t 37, S c hi pl ui de n. M e l dt u z i c h a a n v i a c om m uni c a t i e @ m i dde nde l f l a nd. nl

Rondje Maasland, 10.30 – 17.00 uur A l l e br ug g e n i n M a a s l a nd e n ov e r de G a a g g a a n ope n. Z o k unt

Vrijda g 1 5 juni

u m e t uw s l oe p, k l e i ne boot of k a no e e n v a a r t oe r t oc ht m a k e n

Cittaslow raadsleden- en supportersdag

v i a de r out e K w a k e l w e g , O os t g a a g , Z ui dg a a g , M ol e nw e g ,

C i t t a s l ow B e l e v i ng s da g v oor a l l e r a a ds l e de n e n g e c e r t i f i c e e r de

m onum e nt a l e dor ps k e r n M a a s l a nd e n w e e r t e r ug .

C i t t a s l ow - s uppor t e r s ( onde r ne m e r s e n or g a ni s a t i e s ) .

D e k r ui phoog t e i s 1. 04 m e t e r. E r s t a a t di t w e e k e nd nog v e e l m e e r op he t pr og r a m m a : www.middendelflanddagen.nl

C i t t a s l ow i s e e n i nt e r na t i ona l e be w e g i ng v a n 250 g e m e e nt e n di e s t a a t v oor k w a l i t e i t v a n l e v e n. H e t i s e e n m a ni e r v a n de nk e n e n doe n. D a t i s t e r ug t e z i e n i n he t a ut he nt i e k e Bijzon d er Provin cia a l La n d sch a p v a n M i dde n- D e l f l a nd, i n de v a r i a t i e v a n s t r e e k pr oduc t e n, onz e g a s t v r i j he i d e n i nnov a t i e f, duur z a a m onde r ne m e r s c ha p. H e t pr og r a m m a i s ook t e z i e n op w w w. m i dde nde l f l a nd. nl / j ubi l e um w e e k

D e C i t t a s l ow J ubi l e um w e e k w or dt u a a ng e bode n door : M i dde n- D e l f l a nd Ve r e ni g i ng , W e s t l a nd I nf r a , B M C Ya c ht e n g e m e e nt e M i dde n- D e l f l a nd.


7 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

10 jaar Cittaslow - Hart voor Midden-Delfland

Tineke van Gils over Cittaslow:

“Slow is een snelheid die rust geeft” Toen de gemeente Midden-Delfland tien jaar geleden aansloot bij Cittaslow kreeg kunstenares Tineke van Gils de opdracht om de Cittaslow award vorm te geven. De kenmerkende slak kreeg een Midden-Delfland uitstraling. Daarnaast ontwierp ze de schildjes voor de gecertificeerde supporters van Cittaslow. Haar werk heeft veel raakvlakken met de uitgangspunten van Cittaslow. Door Gemma van Winden-Tetteroo Jaren geleden leerde Tineke van Gils haar man Wim kennen. Ze ruilde de grote stad Amsterdam voor de boerderij aan de Rijksstraatweg waar ze nu ook haar atelier heeft “Mijn werk kwam hier thuis. En ik ook. Toen ik hier net woonde, maakte ik een koe van keramiek. Maar een koe is een kuddedier dus ik heb daarna een serie van 25 koeien op zuilen gemaakt.

“Ik wil graag mijn omgeving in mijn werk en bij de mensen betrekken. We maken samen keramische fluitjes in de vorm van zwanen, eenden en weidevogels.

Cittaslow is een internationale beweging van 250 gemeenten die staat voor kwaliteit van leven. Het is een manier van denken en doen. Een bewustzijn van inwoners, ondernemers en gemeenten van de waarde van kwaliteit. En de inzet die steeds verder te verbeteren. De uitgangspunten van Cittaslow zijn gericht op cultuurhistorie, landschap, identiteit, leefomgeving, streekproducten, gastvrijheid, milieu en infrastructuur.

Net als Cittaslow passen ze bij ons gebied. Koeien vormen de enige manier om het karakter van Midden-Delfland te behouden.” Sporen “Inmiddels zijn er tien Nederlandse Cittaslow gemeenten. En allemaal hebben ze onze Midden-Delfland slak cadeau gekregen. Mijn werk is puur ambachtelijk. Ik meng door mijn hooggestookte Duitse klei wat klei uit onze polder. Dat geeft mijn klei meer karakter, meer pit. Elk product is weer anders, heel verrassend. Zeker nu ik ook de as van snoeihout van onze boerderijbomen meng met het glazuur. Het resultaat is afhankelijk van de boomsoort.” Elk product heeft dus iets van het Midden-Delflandse landschap in zich. Zo laat Tineke haar sporen na in de klei en in het landschap. In binnenen buitenland. Die sporen variëren van het Straatje van Vermeer, honderden theepotten, de Karperzitplaats bij molen Korpershoek en alles wat daar tussenin zit.

Het geluid van de grutto Tineke van Gils heeft voor de MiddenDelfland Dagen niet alleen een mooie expositie in haar atelier, ze verzorgt ook een aantal workshops.

Tien jaar Cittaslow Midden-Delfland

Daarmee kun je bijvoorbeeld het geluid van de grutto nadoen. De workshops worden hier op de boerderij gehouden.” Ook een vogelfluitje maken? Geeft u zich dan op bi Pottenbakkerij Van GIls, Rijksstraatweg 16, Schipluiden, tel: 015-3808191, of e-mail: info@tinekevangils.com

Tineke van Gils te midden van haar werk met, uiteraard, een koe en een Cittaslowslak. Foto: GvW-T

Slow “Toen er behoefte kwam aan meer Cittaslow keramiek uit Midden-Delfland heb ik het melkpak gemaakt. Je ziet daarop het groen van de polder, Delftsblauwe wolken en koeien. Als bijzonder detail van Cittaslow verscheen ook de slak op het melkpak

als opkomende zon aan de horizon.” Later kwamen er keramische kaasplanken en melkbekers bij. “Zo past Cittaslow bij mijn werk. Slow wordt trouwens vaak verkeerd uitgelegd. Zelf zeg ik dan: slow is een snelheid die rust geeft.” Daar is eigenlijk alles mee gezegd!

Kinderen leren over Cittaslow Je kunt niet vroeg genoeg met Cittaslow beginnen. Daarom vertelt komiek Peet Vermeulen binnenkort op zijn karakteristieke, energieke manier aan zo’n 1200 kinderen wat Cittaslow is. Hij zet zijn speciale hoed op en kruipt in de wereld van de slak. Dat wordt zeker weten vermakelijk en leerzaam! Door Gemma van Winden-Tetteroo “Ik vind het ontzettend leuk dat ik dit mag doen. Cittaslow is een manier van denken en doen. Die bewustzijn van de waarde van kwaliteit begint bij onze kinderen,” zegt Peet Vermeulen uit Den Hoorn. “Er is binnen Cittaslow zoveel dat je samen kunt doen! Wat mij persoonlijk erg aanspreekt is dat je aandacht hebt voor elkaar. Ik ben bijvoorbeeld vol bewondering voor al die vrijwilligers en mantelzorgers die hier in Midden-Delfland actief zijn. Zo zorgen we met elkaar dat we het allemaal goed hebben.”

Simon Slak Peet verzorgt in de Cittaslow Jubileumweek met zijn Verba Produktie een mooie voorstelling op kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen, een rijdend theater dus. “Ik haak in op wat bij kinderen leeft,” zegt hij. Hij begint op het kinderdagverblijf voor kinderen van 2 tot 4 jaar met Simon Slak. “Iedereen denkt dat Simon Slak heel sloom is maar hij blijkt snel en slim te zijn. Hij zorgt goed voor zijn omgeving en de natuur en dat wordt later beloond.” Voor de oudere kinderen past hij zijn act aan. Het wordt een combinatie van vertellen en goochelen. “In een grasdecor met een wegwijspaal. Zo kun je zien waar je bijvoorbeeld de melk moet halen.” Het wordt een leuke voorstelling. “Maar Cittaslow ís ook leuk! Dat moet je beleven. Het zou toch mooi zijn als de kinderen ’s avonds het verhaal thuis vertellen. En als die kleintjes vervolgens aan de ouders vragen wat ze van Cittaslow weten en wat zij zelf uitdragen. Ik heb er heel veel zin in!” De theatervoorstellingen worden in alle dorpen verzorgd.

Peet Vermeulen heeft zelfs een Cittaslow hoed.

Foto: GvW-T

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 7 juni 2018

SWMD: “Ons werk past perfect bij Cittaslow” Cittaslow is niet alleen zorg voor het landschap, streekproducten en de cultuurhistorie, het is ook omzien naar elkaar. En juist die sociale cohesie is ook het uitgangspunt van Stichting Welzijn Midden-Delfland. Directeur Nel van der Hoeven licht de overeenkomsten tussen SWMD en Cittaslow toe. Door Gemma van Winden-Tetteroo

SWMD is vooral op eigen inwoners gericht. Daar ligt ook hun kracht. “De overeenkomsten met Cittaslow uiten zich voornamelijk in gastvrijheid, aandacht en duurzaamheid,” zegt Nel. “Wij vinden het belangrijk dat álle inwoners zich hier thuis voelen en de mogelijkheid hebben om mee te doen in de dorpen. Het maakt niet uit of dat via een vereniging, in de buurt, of bij de ondernemers is. Ook nieuwkomers moeten zich welkom voelen. We leveren als SWMD onder andere een bijdrage aan activiteiten voor senioren, we denken mee met mensen die vrijwilligerswerk willen doen en we koppelen maatjes aan statushouders zodat ook zij hun weg kunnen vinden in onze dorpen.” Aandacht “Aandacht heb je voor jezelf, voor anderen en voor elkaar. Als je je fit en vitaal voelt, kun je de uitdagingen van het leven beter aan. Je bent veerkrachtiger. Om dat ook voor onze senioren te bevorderen organiseren we beweegactiviteiten. Daarnaast denken we mee met mantelzorgers en faciliteren hen waar mogelijk. Ook wijzen wij onze inwoners graag de weg in welke vorm van ondersteuning dan ook: financieel, op het gebied van gezondheid of in hun contacten en bezigheden. Die aandacht voor jezelf heeft een wisselwerking op aandacht voor anderen. Als we elkaar ontmoeten, leren we elkaar kennen en kunnen we elkaar helpen. Voor onze ouderen proberen we, liefst in eigen omgeving en rekening houdend met het karakter van het dorp, ontmoetingen te stimuleren door middel van

Nel van der Hoeven: “Gastvrijheid, aandacht en duurzaamheid” Foto: Gvw-T

de Dorpskamer, Golden Oldies, Avond4Daagse en dergelijke. Ook vinden we recreatieve activiteiten voor ouderen en mantelzorgbijeenkomsten belangrijk. Op diezelfde wijze verbinden we ondernemers (bijv. Beursvloer), verenigingen, vrijwilligers en actieve inwoners.” Duurzaamheid “Wij bouwen aan duurzame netwerken. Die zijn belangrijk want dan kun je samenwerken en elkaar versterken. Dat verkort de lijnen en dan kun je snel handelen als dat nodig is. Wij investeren ook in de lokale ondernemers, we bestellen daar onze producten, we geven onze vrijwilligers af en toe een cadeaubon van onze lokale ondernemers, ook dat is duurzaamheid. Je investeert daarmee in een relatie. Als je elkaar wat gunt, dan komt dat op de lange termijn ook weer naar jou toe. Bij ons gaat het echt om de verbinding.” Trots! SWMD is supporter van Cittaslow, dat blijkt wel uit het bovenstaande. Dat willen zij ook aan andere ondernemers meegeven. “Wees trots op het gebied, wees blij met alles wat er goed gaat. Het is super als je ziet hoe de ondernemers en de verenigingen samenwerken. We willen dan ook met zijn allen heel graag goed hoúden wat goed gáát. Het komt allemaal niet vanzelf, je moet er samen aan blijven werken. Je moet er aandacht aan blijven geven. Gun elkaar wat, daar word je zelf ook blij van!”

Kringloopmarkt Op zaterdag 9 juni is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken, elektrische apparaten, fotolijsten, lampen, tassen, mandjes, kleine meubeltjes enz. Voor elk wat wils. Ook zijn er CD’s, DVD’s, grammofoonplaten, puzzels of een leuk

gezelschapsspel. De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden van 10.00-14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk! Voor meer informatie: toneijk@live.nl, tel. 015-3809482.

Verslaggever gezocht De Schakel MiddenDelfland is op zoek naar een verslaggever die voor ons het (politieke) nieuws in Midden-Delfland wil verslaan. Op freelance basis lever je regelmatig artikelen in voor publicatie. Je werkt hiervoor samen met de bestaande redactie van de Schakel MiddenDelfland. De ideale verslaggever is een enthousiaste en creatieve Midden-Delflander met interesse voor de lokale politiek. Het volgen van de raadsvergaderingen en politieke onderwerpen zijn

namelijk een onderdeel van het werk. Journalistieke ervaring is een pré, ervaring met schrijven een must. We bieden een vergoeding voor de geplaatste artikelen. De Schakel MiddenDelfland is onderdeel van Uitgeverij West Media, uitgever van acht lokale en regionale huis-aan-huiskranten. Heb jij interesse om voor ons aan de slag te gaan? Mail dan jouw motivatie en cv uiterlijk 21 juni naar redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Lentiz Maasland vraagt vrijwilligers schoolboerderij De schoolboerderij van Lentiz Maasland is een voorname schakel in de opleiding dierverzorging. Een groot assortiment gezelschapsdieren moet dagelijks worden gevoerd en verzorgd. Niet alleen in schooltijd, maar ook in de weekenden en vakanties, vragen de dieren onze aandacht. Het is daarom dat Lentiz Maasland op zoek is naar vrijwilligers die tegen een vrijwilligersvergoeding deze taak in de weekenden en in vakanties op zich willen nemen. De voornaamste taken zijn natuurlijk het verzorgen en voeren van de dieren, maar ook het controleren van werkzaamheden die studenten verrichten behoort tot het takenpakket. Ook moeten er soms (kleine) onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Bent u die enthousiaste dierenvriend en kunt u tijd vrijmaken om ons behulpzaam te zijn? Neem dan contact op met Daniella

Oosterbeek via 010-5910499. Zij informeert u graag over de verschil-

Piet-Hein Daverveldt benoemd tot dijkgraaf Met ingang van 1 juni is Piet-Hein Daverveldt bij Koninklijk Besluit benoemd tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Op 4 juni vond de officiële installatie plaats door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Piet-Hein Daverveldt kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan: “Met 1,2 miljoen inwoners is het werkgebied van Delfland een van de meest dichtstbevolkte

en dichtbebouwde regio’s van Nederland. Klimaatadaptatie en verduurzaming zijn vraagstukken die ik graag samen met het dagelijks bestuur, de verenigde vergadering, de organisatie, andere overheden en inwoners aanga. De komende periode staat vooral in het teken van kennis maken: met de kerntaken van het waterschap en de bestuurlijke omgeving waarin ik ga opereren.”

lende werkzaamheden, werktijden etc.

Uitverkoop Fashion Plus Op woensdag 13 juni is er weer een fantastische uitverkoop van Fashion Plus in het Windrecht. Zij verkopen prachtige kleding met korting en leuke aanbiedingen. Is de kleding die u koopt niet helemaal naar uw zin? Iets te lang of te kort te wijd te of te nauw? De aanwezigheid van Miranda is goud waard, zij weet overal raad op. Kom gewoon even gezellig langs, u bent vanaf 10.00 uur van harte welkom.

Lucas Schilperoort even terug in Schipluiden Op zondag 10 juni bezingt Lucas Schilperoort de vriendschap. Hij gaat daarvoor terug naar de plek waar hij opgroeide: Schipluiden. Om 11.00 uur brengt hij samen met Lisse Knaapen, Jip Bartels en Marco Hoving, die hij kent van zijn theateropleiding, het programma ‘Lied Vriend Brief’. Plaats van optreden: Op Hodenpijl aan de Rijksstraatweg in Schipluiden. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Samen met zijn tweelingbroer Robert kwam Lucas Schilperoort dertig jaar geleden uit Brazilië om op te groeien in een Schipluidens gezin. De twee kleine ventjes werden een begrip in het dorp. Niet alleen vanwege hun grappige en vrolijke identieke verschijning maar vooral door hun optreden. In de loop der jaren maakten zij deel uit van de cast van menig musical of toneelstuk. Ze hadden duidelijk talent! Lucas besloot in die richting door te gaan. Hair Na het Stanislascollege in Delft volgde hij de opleiding Muziektheater aan Codarts, de Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam waar hij in 2015 afstudeerde. Hij speelde met The Humans op internationale theaterfestivals in New York en Avignon. Hij liep stage in de voorstelling Dissus van Theatergroep Kwatta. Na zijn studie speelde hij in de musical Hair van

Zang en theater: het zat er al vroeg in bij Lucas Schilperoort.

Stage Entertainment en Fataal van Homemade Productions. Momenteel rondt hij ‘Fataal, de musical’ af. Een indringende productie over zinloos geweld waarmee Lucas in vijfentwintig theaters speelde. Vriendschap En nu dan dus ‘Lied Vriend Brief ’. In Schipluiden. Samen met Lisse

Foto: GvW-T

en Jip en Marco op de piano bezingt Lucas de vriendschap. Ze lezen brieven voor aan bijna niemand anders en maken theatrale uitstapjes naar vroeger en nu of er tussenin. Of Lucas Schilperoort nog net zo spontaan is als voorheen, mag u zelf gaan beoordelen. Toegangskaarten á € 10,- zijn via ophodenpijl.nl te reserveren.


7 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

Karperhoeve Boerenmarkt, daar moet je bij zijn! De Midden-Delfland dagen staan voor de deur en dat betekent ook weer volop genieten van de Karperhoeve Boerenmarkt. Van het boeren buitenleven. Er is daar aan de rand van Midden-Delfland en Maassluis zoveel te doen, dat je er gerust de hele dag kunt vertoeven. Op zaterdag 16 juni bent u tussen 10.00 en 17.00 uur welkom en op zondag 17 juni van 11.00 tot 16.00 uur. Aan de Zuidbuurt 5. Door Gemma van Winden-Tetteroo Voor mensen die al eens een Karperhoeve Boerenmarkt meegemaakt hebben, is het een begrip. Een paar feestelijke dagen met allerlei activiteiten voor jong en oud op en rond het erf van de prachtige rijk monumentale boerderij uit 1711. Kraampjes, demonstraties, kinderspelletjes, er is van alles te doen. Natuurlijk zijn er volop streekproducten te kust en te keur. In het Kinderdorp kunnen de kids ponyrijden, in de snoeppaal klimmen, op het springkussen of deelnemen aan oud-Hollandse spelletjes. Er is een demonstratie schapen scheren, ponyvoetbal, voltige en carrousel, er zijn trekpaarden voor een vliegend tapijt, de hoefsmid en de paardentandarts zijn aanwezig. Wil je een boerenspeurtocht? Dat kan natuurlijk ook. Of ga je je liever vergapen aan indrukwekkende trucks.

Ambachtelijk Bewonder de prachtige quilts en andere handwerken, van weven tot kantklossen. Een indrukwekkende tentoonstelling. Er is overal gezellige levende muziek. Niet voor niets is het thema van de Midden-Delfland Dagen: “Daar zit muziek in”. Neem een kijkje bij het hout bewerken. Even rust? Dan scheep je gewoon in voor een ritje met de huifkar of een boottochtje over de Vlietlanden. Voor een hapje en een drankje hoef je niet op stap, ook dat wordt verzorgd op de terrassen van de Karperhoeve. Wat te denken van een verrukkelijke boerentompouce? Historie Op de Karperhoeve worden al meer dan 300 jaar koeien gehouden in de oud-Hollandse grupstal. Dat maakt De Karperhoeve nou zo bijzonder: een natuurlijke en gastvrije beleving in een prachtige historische omgeving! Enne… heel veel activiteiten vinden niet alleen plaats tijdens de Midden-Delfland Dagen, maar gewoon jaar rond. Kijk maar eens op de site www.karperhoeve.nl voor allerlei evenementen, cursussen, lessen of een overheerlijke boerenlunch die geserveerd wordt op oma’s brocante servies. Kortom: wil je echt gevarieerd genieten, dan ben je op de Karperhoeve simpelweg aan het juiste adres!

Er is van alles te doen op de Karperhoeve!

Zuidbuurt 5 • www.karperhoeve.nl 010 - 591 14 54 • 06-24136316

|

11


12

|

De Schakel MiddenDelfland 7 juni 2018

Unieke vaartocht door Maasland

‘Houd de kerk over bakboord’ Tijdens de Midden Delfland dagen op 16 en 17 juni wordt weer een vaartoertocht door Maasland gehouden. U kunt vanaf 11.00-16.00 uur invaren en om 17.00 uur moeten alle schepen gepasseerd zijn. Alle bruggen (die open kunnen) rond en in Maasland worden op verzoek, wel geclusterd dus in konvooivaart door de bruggen, door opgeleide brugwachters opengesteld om de vaartoertocht door Maasland, mogelijk te maken. Op genoemde zaterdag en zondag is de vaarroute, via

Molenconcert volgen vanaf het water

De Hooipolder Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Loop eens binnen!

de Kwakelbrug en via de Oostgaag door het centrum van Maasland. De route is voor alle vaartuigen, kano’s en sloepen. De zgn. kruiphoogte is 1.04 meter en het is éénrichtingsverkeer. Kano’s kunnen worden gehuurd in Schipluiden bij Paviljoen ‘t Middelpunt en bij Vlietzicht aan de Vlaardingse Vaart. Electrische sloepen kunt u huren (wel reserveren), bij Warbout Rondvaarten en Het Middelpunt. Kom gezellig varen, er zijn ook muzikale attracties, door één van de mooiste dorpen van ons land, een unieke gelegenheid om het

IETS TE VIEREN? In De Hoornbloem kun je een zaal huren met of zonder Horeca. Informeer eens naar de mogelijkheden.

Op vrijdagavond 15 juni kunt u het molenconcert in Schipluiden vanaf het water meemaken. In samenwerking met de gemeente Midden-Delfland, Roboot en Warbout Rondvaarten kunt u het concert vanaf het water ervaren. U kunt tussen 19.45 uur en 20.15 uur inschepen aan de Vlaardingsekade tegenover molen de Korpershoek. Aanvang concert is 20.30 uur, de prijs voor dit arrangement, waarbij u een drankje wordt aangeboden,

bedraagt slechts 5,- euro p.p. Uiteraard zijn booteigenaren van harte uitgenodigd om ook aldaar aanwezig te zijn, er is een ligplaatsindeling, en u wordt ter plaatse een ligplaats aangewezen. Een unieke beleving om op het water tussen allemaal schepen, bootjes, kano’s etc een concert van de plaatselijke muziekverenigingen mee te maken. Het molenconcert duurt tot 21.30 uur. U kunt reserveren via www. roboot-rondvaarten.nl of info@warboutrondvaarten.nl

eens vanaf het water te bekijken. Heeft u geen sloep of kano maar wilt u toch mee, dan kunt u opstappen op de zgn. open boot die zeker om 14.00 uur, maar bij voldoende belangstelling ook om 12.00 uur een rondje vaart, reserveren daarvoor is wel noodzakelijk. 1e geplande vertrek om 12.00 vanaf de Singelhof. 2e afvaart om 14.00 met bewoners van de Singelhof en ook voor u, mits er ruimte is. Info via de Midden Delflandvereniging en reserveren via www.roboot-rondvaarten.nl of www.vlietlander.nl

Uitverkoop Fashion Plus Op woensdag 13 juni is er weer een fantastische uitverkoop van Fashion Plus in het Windrecht. Zij verkopen prachtige kleding met korting en leuke aanbiedingen. Is de kleding die u koopt niet helemaal naar uw zin? Iets te lang of te kort te wijd te of te nauw? De aanwezigheid van Miranda is goud waard, zij weet overal raad op. Kom gewoon even gezellig langs, u bent vanaf 10.00 uur van harte welkom.

Bomenboek verschijnt op Midden-Delfland Dag Koningin Julianaplein 1-3 2635 HD Den Hoorn T 015-2574138 E Hoornbloem-administratie@optisport.nl I www.optisport.nl/hoornbloem

Wilt u goud of zilver verkopen?

Onder de titel ‘Knotwilgen en andere kanjers’ presenteert de Midden-Delfland Vereniging tijdens de Midden-Delfland Dagen een bijzonder bomenboek. Vijftien vrijwilligers brachten in de polders maar liefst

500 waardevolle bomen in kaart, op verzoek van de gemeente Midden-Delfland. Een selectie daarvan staat met foto én verhaal in het boek. Zo komen de bomen tot leven. In het boekwerk valt onder andere het ver-

haal van een kleinzoon te lezen die een eikel meenam uit het Haagse Bos. Of wat dacht u van de eenzame populier bij de Slinksloot of van het verhaal van een 250 jaar oude es?

Chris van Waes is naast antiquair

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

DE ULTIEME MOUNTAINBIKE UITDAGING!

Uw vertrouwen waard Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.

SCHRIJF JE NU IN! WWW.DUCHENNEHEROES.NL

Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Knotwilgen zijn karakteristiek voor ons landschap.

Foto: GvW-T


7 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

13

Eén loket voor palliatieve thuiszorg en hospice Per 1 juni is de fusie tussen Hospice Beukenrode en TerminuZ een feit. Hierdoor ontstaat er in de regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland, één loket voor palliatieve (thuis)zorg. De nieuwe naam is: Beukenrode, palliatieve thuiszorg & hospice. Beukenrode is een organisatie met ruim 100 vrijwilligers. De vrijwilligers bieden zorg en steun in de thuissituatie of in het hospice voor mensen in de laatste levensfase. Belangrijkste reden voor de keuze van de nieuwe naam is het feit dat de naamsbekendheid van het hospice hiermee bewaard blijft. Door de ondertitel laat de nieuwe organisatie zien dat er nu twee disciplines zijn: de palliatieve thuiszorg én de zorg in het hospice. De fusie is ingegeven door de wens om één loket te realiseren voor alle inwoners en verwijzers. Niet de locatie waar de zorg en ondersteuning door de vrijwilliger wordt geboden staat voorop, maar de wens van de mensen in hun laatste levensfase. De opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers van Beukenrode geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en zijn of haar familie bij de zieke THUIS. De hulp die de vrijwilligers bieden is ondersteunend en aanvullend op de zorg van de huisarts en/of de thuis-

Is op zoek naar:

Een gemotiveerde autotechnicus (1e of 2e M/V)

In deze functie voer je zelfstandig reparaties en onderhoud uit aan voertuigen welke behoren tot de merken van Preuninger Automotive. (Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Hyundai, Mitsubishi, Fiat en Fiat Bedrijfswagens) Je gaat kwaliteitsbewust te werk, hebt gevoel voor de speciieke wensen van de klant en je volgt de laatste technische ontwikkelingen.   Vereisten: • Je hebt een afgeronde opleiding 1e of 2de autotechnicus. (APK diploma is een pre) • Je hebt enige jaren ervaring in een soortgelijke functie. • Je beschikt over een service- en klantgerichte instelling • Je bent bereid tot het volgen van cursussen • Je bent in het bezit van rijbewijs B • Je bent woonachtig in de omgeving van Den Haag, Westland Wij bieden: Een fulltime dienstverband in een moderne omgeving te Ypenburg, waar je de meest geavanceerde apparatuur en een gemotiveerd team van leuke collega's aantreft. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris en de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling via interne en externe trainingen. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich als een cultuur waarbij eerlijkheid, alert blijven en hard werken, hand in hand gaan. Aangevuld met een gezonde dosis humor maakt dit ons bedrijf tot een dynamische onderneming met een goede sfeer.  Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV ter attentie van personeelszaken naar: personeelszaken@preuninger.nl

Op de foto voorzitter Henk Salome en vicevoorzitter Elly van der Wilk. Foto: Rolf van Koppen

zorg. Het hospice wordt vaak een bijna-thuis-huis genoemd. De opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers doen er alles aan om de thuissituatie

zo dicht mogelijk te benaderen. Familie en andere naasten van de gast zijn dan ook 24 uur per dag welkom. Gasten ontvangen dezelfde zorg als thuis.

Yoga in concert Op Hodenpijl Op zaterdag 9 juni brengt yogi en gitarist Jan Kuiper Yoga in concert in de voormalige kerk Op Hodenpijl.

Samen met zijn vrouw Yvonne de Hoop presenteert hij een concert waarin yoga, meditatie en gitaarmuziek

worden samengebracht. Tijdens de voorstelling nemen Jan Kuiper en Yvonne de Hoop je mee in een flow van muziek, beweging, adem en ontspanning. Beoefen je al yoga of ben je een beginner? De voorstelling is geschikt voor alle niveaus. Iedereen is welkom. Losse kleding; een T-shirt en joggingbroek zijn handig. Vergeet je yogamat niet. Datum: zaterdag 9 juni. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 25,- inclusief thee na afloop. Kaarten: www.ophodenpijl.nl Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden (vlakbij Delft). Er is een ruime, gratis parkeerplaats.

Beachkorfbal bij ODO Op zaterdag 30 juni organiseert de Maaslandse korfbalvereniging ODO het Smaak en Meer beachkorfbaltoernooi. Het toernooi vindt plaats op het sportcomplex aan de Baanderheer en begint om 14:00 uur. Het is een mix&match toernooi zonder vaststaande structuren zoals ervaring, verenigingen, competitieteams en leeftijden, iedereen is welkom! Na afloop is er een sportieve barbecue met afterparty. Korfbalvereniging ODO heeft bij het vernieuwen van haar korfbalvelden in

2017 ook geïnvesteerd in de aanleg van twee beachvelden om ook andere sportieve activiteiten (zoals beachkorfbal, beachvolleybal of beachvoetbal op eigen terrein te kunnen faciliteren. Voor fanatiekelingen, nieuwe teams of onervaren spelers die goed (op elkaar) ingespeeld willen raken voor het toernooi, of sportievelingen die het gewoon leuk vinden om met elkaar een avondje te beachkorfballen, organiseert ODO in aanloop naar het toernooi drie Zomeravond Beachkorfbal avon-

den. Op woensdagavond 6, vrijdag 15 en vrijdag 22 juni. Meedoen? Stel een team samen met minimaal 4 heren en 4 dames. Ieder team wordt zo goed mogelijk op leeftijd en sterkte ingedeeld. Schrijf je in voor één of meer avonden en/of het toernooi op 30 juni. Je ontvangt zo snel mogelijk het wedstrijdprogramma. Meer informatie beachkorfball@odomaasland.nl Hoofdsponsor: Smaak & Meer Maassluis

Hou jij van fietsen en reizen? Fiets mee met Cycle for Plan! www.plannederland.nl/ikfietsmee


14

|

De Schakel MiddenDelfland 7 juni 2018

IN DEN HOORN Op verzoek plaatsen we hier met terugwerkend genoegen nog een aantal foto’s van de eerste dagen van de DIOS Lentefeesten. Om nog even heerlijk van na te genieten!

Wel heel stoer zo'n mooie brandweermotor!

Met wijkagent Jaap op de foto. Tof om even in de politiewagen te mogen kijken!

Kom jij de brandweer versterken in Den Hoorn?

Survival! Heerlijk kledderen

Een echt nestkastje timmeren, dat is serieus werken!

Suikervrij snoepen, dat kan met de lekkere snoep & chips van Food2Smile! De snoepjes van Food2Smile bevatten geen toegevoegde suiker en alleen natuurlijke kleurstoffen. De meeste varianten zijn vegan en vrij van lactose en gluten. Met deze verantwoordere snoepjes laat je je kind zonder schuldgevoel genieten van een heerlijk tussendoortje.

DROGISTERIJ | PARFUMERIE

Midden in de ploemp! Maar zo leuk!

Proef. Boordevol lekkere Dijkshoornseweg magazine 6 Openingstijden: Proef. t/mBoordevol vr. 9.00 -lekkere 18.00 uur 2635 EP Denmagazine Hoorn ma. za. 9.00 - 17.00 uur 015 - 257 35 47

Foto’s GvW-T

Wessels Kaas & Noten

Het lekkerste vlees

Er is weer mediterrane dip.

natuurlijk bij Van Geest

Deze huisgemaakte dip is lekker om

Uw eigen Keurslager!

je rauwkost in te dippen maar doet het ook erg goed bij je bbq-vlees.

Van Geest, keurslager Dijkshoornseweg 21, Den Hoorn Tel. 015-2614771 www.vangeest.keurslager.nl

Dijkshoornseweg 17 Den Hoorn Tel.: 015-2577379

Special: Special:

Lekker BBQ spiesje Lekker frisfris BBQ spiesje vanvan kip kip

Actie Twee weken lang: 3e set veren GRATIS bij een nieuwe bril Bij losse veren: met daarin bijvoorbeeld kruiden, met daarin bijvoorbeeld kruiden,

• 4• stokjes saté 4 stokjes saté • 4• hamburgers 4 hamburgers • 4• BBQ-worstjes 4 BBQ-worstjes

2e set 50%

Ze zijn te bereiden, Zeeenvoudig zijn eenvoudig te bereiden,

Dijkhoornseweg 35, 2635 EJ Den Hoorn tel. 015 - 711 26 46, info@oogvoorogen.nl

Geldig in week 24 (maandag 11 juni t/m zaterdag 16 juni)

Er zijn weer Hollandse kersen! Het is mooi weer!

3.58

3.58

2. 2.

99

Chocolate pie of red v 2 stuks gebakpunten

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00

Van Leeuwen | Leeuwenberg 1 | Den Hoorn (Z-H) |

We hebben heel veel verschillende soorten ambachtelijk ijs!

Om je vingers bij af te likken! Dijkshoornseweg 33 • Den Hoorn • Tel.: 015 - 261 72 97 www.kleinwestland.nl • www.fruitschaal.nu

Hoornsewal 5, 2635 CL Den Hoorn, T: 015-261 07 94

www.plazadepitstop.nl • info@plazadepitstop.nl


7 juni 2018 De Schakel MiddenDelfland

Mooi seizoen MVV ‘27 eindigt na mislukte strafschoppenserie Na slechts één duel in de nacompetitie kunnen de Maaslanders met vakantie. Thuisploeg Van Nispen nam de pingels na 120 minuten doelpuntloos voetbal (0-0) net iets beter en mag komende zaterdag weer aantreden. Met technisch voetbal zette MVV met name in de eerste helft Van Nispen op zijn plaats. In de tweede helft ging de partij meer gelijk op, totdat Harm Voogt met rood naar de kant moest. Dat was het keerpunt in de wedstrijd, want de Maaslanders moesten alle zeilen bijzetten om de gastheren van het lijf te houden. De scherpte en het veldspel van MVV 27 zag er prima uit in de eerste helft, maar de mogelijkheden waren beperkt. Dennis Louter maakte het met zijn schot na acht minuten iets te gemakkelijk voor doelman Sven van Hensbergen en na een slim overstapje van Erik van Geest schoot de meest productieve speler van MVV ‘27 (10 treffers) met links naast. Uit een voorzet van Harm Voogt kopte diezelfde Erik van Geest over de kruising. Ruststand 0-0. De onderbreking had beide partijen goed gedaan en er ontstond een heerlijke open, soms wat felle strijd. Twan Lansbergen zich kon onderscheiden als beste man aan Maaslandse kant. Na 72 minuten haalde Harm Voogt op het randje van de zestien zijn tegenstander neer en scheidsrech-

ter gaf niet alleen een vrije trap, maar ook een rode kaart. Van Nispen voerde vervolgens de druk op en MVV 27 moest terug. Toch bleken de bezoekers de zaak redelijk onder controle, want buiten een kopbal van Ivo van der Vlugt (gevangen door Twan Lansbergen) kwam men niet. In een zeldzame tegenaanval schoot Leon van Kersbergen net over na breed leggen van Erik van Geest. In de verlenging zag MVV ‘27 nog wel kans een aantal keren in de buurt van het Van Nispen-doel te komen. Aan de andere kant zag Michiel Polman zijn treffer wegens buitenspel geannuleerd worden. Strafschoppen moesten uiteindelijk uitkomst brengen. Leon van Kersbergen, Jeffrey Wupkes en Sem Maaswinkel wisten het net te vinden, Dennis zag zijn pingel gestopt worden en Quint van Stuivenberg schoot naast. De thuisploeg wist vier pogingen te benutten en mag dus verder gaan om promotie af te dwingen. Aan Maaslandse kant was er geel voor Leon van Kersbergen en Lourens van Rooijen. De opstelling: Twan Lansbergen, Harm Voogt, Thijs de Vast, Jeffrey Wupkes, Bret Rhijnsburger, Sem Maaswinkel, Erik van Geest (Eric van Geest), Leon van Kersbergen, Lourens van Rooijen (Roberto van der Pol), Rick Zwaard (Quint van Stuivenberg) en Dennis Louter.

maken met korfbal. Korfbal-international van TeamNL Sanne Alsem en Melvin Nijp, Valto toptrainer Laurens Verbaan hebben samen met vakdocenten deze gymlessen verzorgd. Om naast een gezellige middag vol wedstrijden korfbal nog een extra impuls te geven worden tijdens het toernooi ook demonstraties gegeven door de korfbalstars. Dit zijn gekwalificeerde trainers en topkorfballers van jong oranje, oranje of uit de korfballeague. Zij

Den Hoorn viert de winst van de beker.

Zaterdag 2 juni speelde de mannen van de JO17 van sv Den Hoorn de bekerfinale op het terrein van BVCB tegen TOGB. TOGB nam de aftrap en liet direct haar intentie zien met een bal naar voor en hoog druk op de verdediging van sv Den Hoorn. sv Den Hoorn stond echter heel goed en werd steeds meer duidelijk dat TOGB hier weinig tot geen antwoord op had. De ruststand was 0-0. De tweede helft ging sv Den Hoorn verder waar het was gebleven met het wachten op haar kans. Met nog 22 minuten op de klok bracht trainer Nick van den Bos Sella van

geven de kinderen handige tips en leren ze leuke trucjes. De kinderen kunnen op het toernooi wel wat aanmoediging gebruiken. Ouders, broertjes, zusje en opa’s en oma’s zijn dan ook van harte uitgenodigd om gezellig te komen kijken. Meesters en juffen zijn natuurlijk ook welkom om hun klassen aan te moedigen. Op het toernooi zelf zorgt ODO voor kraampjes waar drinken en wat lekkers gehaald kan worden.

Inspirerende Vrijwilligersmeeting Vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties waren vrijdag 1 juni op uitnodiging van Stichting Welzijn Midden-Delfland bijeen in het gemeentehuis in Schipluiden. Deze eerste Vrijwilligersmeeting was een compliment voor ieders inzet in de vorm van een lekkere lokale maaltijd en twee workshoprondes. Burgemeester Rodenburg uitte deze avond zijn waardering. Hij heeft zelf ervaren dat vrijwilligerswerk leuk is om te doen. “Het verbreedt je netwerk en je betekent echt meer voor anderen. We mogen vieren dat we zulke betrokken inwoners hebben en daar zijn we trots op!” Ook wie af en toe een groep kinderen rijdt voor de sportclub of op school helpt is een vrijwilliger. Bij de Vrijwilligersmeeting was een Marktplaats ingericht waarbij de vrijwilligers konden shoppen bij instanties en fondsen. De Delftse Uitdaging had een Ruilplaats ingericht waarbij vraag en aanbod met gesloten beurs gematcht werd. Ook kon men een profielfoto maken bij fotograaf Thijs van Meurs. Er stonden mooie workshops op het programma: Zilveren Kracht, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), Nieuwe Be-

sturen, Vinden van Vrijwilligers en Fondsenwerving. Aan het eind van de avond werd per workshop aangegeven wat deelnemers hadden meegenomen. Een aantal van deze tips: “Probeer creatief te denken als je vrijwilligers werft.” En: “Let goed op wat de vrijwilliger voor motivatie heeft. Deze motivatie kan ook in de loop van de tijd veranderen.”

15

SV Den Hoorn JO17 wint KNVB-beker

ODO organiseert 46e Schoolkorfbaltoernooi Op dinsdag 12 juni organiseert de Maaslandse korfbalvereniging ODO voor de 46e keer het schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi vindt plaats op het sportcomplex aan de Baanderheer en duurt van 16:30 tot 19:00 uur. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 van alle Maaslandse scholen zijn de afgelopen weken uitgenodigd voor het toernooi. Anders dan voorgaande jaren, heeft ODO de kinderen tijdens reguliere schoolgymlessen al kennis laten

|

“Maak vrijwilligerstaken kleiner en behapbaar.” “Kijk of je vrijwilligers uit kunt wisselen tussen organisaties.” Mooie tips vanuit deskundigen zetten aan tot nadenken én tot actie. Op www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl is meer informatie te vinden over deze vrijwilligersmeeting.

Burgemeester Rodenburg uitte zijn waardering voor de vrijwilligers. Foto: SWMD/ Mariët Barendse

Foto: PR

Poppel in het veld. Vlak na deze wissel ging Van Poppel een actie aan die resulteerde in een vrije trap op 25 meter van het doel. SV Den Hoorn-specialist Tigo Kok ging achter de bal staan en schoot hard richting doel. De bal werd licht getoucheerd, waardoor de keeper van TOGB kansloos was. Na dit doelpunt moest TOGB nog meer risico’s gaan nemen wat positief was voor sv Den Hoorn. Met nog elf minuten te spelen ging een verdediger van TOGB verkeerd om met een lange bal van achteruit en kon van Poppel alleen op de keeper af. Hij bleef heel kalm en

besloot de keeper te omspelen en werd in deze actie onreglementair naar de grond gewerkt. Dit resulteerde in een penalty die goed werd ingeschoten door Jamac Mohamed. TOGB werd nog één keer gevaarlijk en deze mogelijkheid werd door een sterk keepende Dinand Kok uit het doel gehouden. Na vijf minuten en 38 seconden in blessuretijd kwam dan eindelijk het verlossende fluitje van de scheidsrechter en was de winnaar van dit bekertoernooi bekend: sv Den Hoorn JO17.

Wordt u mentor?

Bent u diegene die stevig in de schoenen staat? Iemand die op zoek is naar vrijwilligerswerk met verantwoordelijkheid en nét dat beetje extra? Heeft u affiniteit met mensen met een beperking? Denkt u dan eens na over vrijwilligerswerk als mentor. Een mentor wordt gekoppeld aan iemand die (deels) wilsonbekwaam is en vanwege een beperking niet (meer) in staat is zelfstandig beslissingen te nemen. Het gaat om bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, een niet-aangeboren hersenafwijking, een psychiatrische achtergrond of mensen met dementie. Als deze mensen geen familie of netwerk hebben, waar zij voor ondersteuning op terug kunnen vallen, wordt er voor deze mensen een mentor gezocht. Als mentor gaat u regelmatig op bezoek, u houdt in de gaten of het goed met hem/haar gaat en bespreekt eventuele zorgen. Indien nodig, bent u in staat beslissingen te nemen en gaat u in gesprek met zorg- en hulpverleners. Daarnaast is de persoonlijke aandacht die u aan die persoon geeft heel erg waardevol. Onder andere in Wateringen zijn er momenteel inwoners die heel graag een mentor naast zich willen hebben. Vanuit Mentorschap Haag en Rijn wordt er goed gekeken dat u als mentor bij iemand past. Een goede klik is heel belangrijk. Voordat u als mentor aan de slag gaat, ontvangt u een training waarin u tips en handvatten krijgt om uw werk als mentor zo goed mogelijk uit te voeren. Als vrijwilliger ontvangt u een onkostenvergoeding. Wie en-

thousiast is, kan contact opnemen met Gera Fokkens via 0631640646 of delft@mentorschaphaagenrijn. nl. Zie ook www.mentorschaphaagenrijn.nl.

Zendmast definitief Er komt definitief een gsm-zendmast in de toren van de katholieke kerk in Den Hoorn. Het college heeft daarvoor een vergunning afgegeven. De vergunningaanvraag zorgde in de afgelopen maanden voor een hoop onrust in het dorp. Omwonenden zijn bang voor gezondheidsproblemen door de straling en meer dan 300 mensen tekenden een petitie tegen de zendmast. De zendmast op de kerk is volgens telecomprovider Vodafone nodig, omdat er in Den Hoorn een ‘dekkingsgat’ is ontstaan nadat twee zendmasten van het voormalige Reinier de Graaf Ziekenhuis af moesten, omdat dit pand werd gesloopt. Vodafone kwam bij de kerk uit, omdat dit het hoogste gebouw in het dorp is. Het kerkbestuur liet eerder weten, dat het zich goed heeft laten informeren over de gevolgen en op basis daarvan heeft besloten mee te werken. In het Nationaal Antennebeleid is vastgelegd dat een zendmast kleiner dan 5 meter vergunningvrij is. De vergunning is wel aangevraagd, omdat het gaat om plaatsing in een monument. De gemeente mag alleen toetsen of de aanvraag het monument schaadt of niet. Andere overwegingen, zoals gezondheidsrisico’s, mogen daarbij geen rol spelen.


16

|

De Schakel MiddenDelfland 7 juni 2018

Gemeenteberichten Donderdag 7 juni 2018

week 23

Regenwateroverlast? Maak er melding van! De gemeente vraagt uw hulp tijdens hevige regenval Door de verandering van het klimaat komen hoosbuien steeds vaker voor. Tijdens hevige regenval kunnen er problemen ontstaan in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan losgeraakte of opdrijvende putdeksels, verstopte rioleringen en veel water op straat. Om de gemeente, brandweer en het waterschap tijdens deze momenten te helpen, vragen we uw hulp. Ziet u dat regenwater tot problemen leidt, maak dan een melding bij de gemeente. Een melding maken kan op twee manieren: Melding maken via de website • Ga naar de website: www.middendelland.nl • Klik op ‘Iets melden’ en daarna op ‘Melding buitenruimte’ • Op deze pagina leest u meer informatie over het maken van een melding en kunt u doorklikken om het digitale meldingsformulier in te vullen. Het is mogelijk om foto’s te uploaden van de situatie en deze mee te sturen met de melding. Melding maken via de MijnGemeente app • U kunt met uw smartphone een melding doen via de MijnGemeente app. Deze app is gratis te downloaden via Google Play of de AppStore. Gelukkig kan deze dame de zon in het water zien schijnen, ondanks de regenoverlast. Meldingen die via de website of MijnGemeente app binnenkomen zijn belangrijk, ze dragen bij regenwateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Mede op basis van de meldingen bepaalt de gemeente welke maatregelen op welke locatie getroffen moeten worden.

Afvoer van regenwater via het riool Het riool heeft verschillende taken, waaronder de afvoer van regenwater. Bij hevige regenval kan het riool helemaal vol staan, waardoor het water op straat blijft staan. Het water op straat staat dan als het ware in de ile voor afvoer door

Door het water waden om bij de auto te komen

www.middendelfland.nl

het riool en de grond. Meestal is het water binnen een uur alsnog afgevoerd of in de grond gezakt. Wat kunt u nog meer doen? Tuinen zijn steeds vaker betegeld, waardoor het water niet goed weg kan

In Den Hoorn stonden er ook straten blank.

Foto’s: GvW-T

zakken in de bodem. Het blijft staan, loopt weg naar de straat of naar de tuin van uw buren. Door een border, strook gras of grind te maken die grenst aan de tegels, kan het water sneller in de grond zakken. En heeft u een mooie groene tuin!

Foto: Erik van der zalm

Profile for WL Media

Md 2018 06 07  

Md 2018 06 07  

Profile for wlmedia