Page 1

Familiedag organiseren?

Kom naar De Tuinderij! Dé locatie voor jong & oud Kijk op www.detuinderij.nl Gemeentenieuws

13e jaargang 24 mei 2018

2,3

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

26 mei: Kunstroute in Den Hoorn Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Waterkwaliteit verbetert, maar waterleven nog niet De chemische kwaliteit van het oppervlaktewater in deze regio is vorig jaar licht verbeterd, maar ecologisch gezien verandert er nog weinig. Dat wil zeggen dat er minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het water zitten, maar dat de dieren en planten die in het water leven hebben het nog steeds zwaar. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage over 2017 van het Hoogheemraadschap Delfland. Het hoogheemraadschap heeft goede moed om haar doelen voor voor 2027 te behalen, maar daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het Rijk moet daarvoor haar beleid op verontreinigende bronnen aanscherpen, zoals bewuste en onbewuste lozingen, lekkage in de substraatteelt, volle grondteelt met bodemlozing, rioolstoringen en glastuinbouwbedrijven die nog niet zijn aangesloten op het riool. Delfland werkt samen met LTO Glaskracht, ondernemers en gemeenten aan het in kaart brengen en oplossen van lozingen en lekkages uit de glastuinbouw. Daar is extra op ingezet en hoewel het aan gemeten bestrijdingsmiddelen laag is, werd de norm nog voor zestien middelen overschreden. Twee van die bestrijdingsmiddelen zijn verboden: Dichloorvos sinds 2012 en Carbendazim sinds 2016. De waternatuur profiteert nog niet van de betere chemische kwaliteit. De ecologische waterkwaliteit laat wel verschuivingen zien in bepaalde aspecten, maar voor het totaal verandert er nog weinig. Vooral waterplanten moeten meer ruimte krijgen in Delfland. Delfland is gestart met plannen en projecten voor de waternatuur, de vissen en de planten en dieren in, op en bij het water. Dit varieert van de aanleg van natte ecologische zones en aanbrengen van meer structuur in watergangen met takkenbossen, drijvende eilanden of ‘plantenbakjes’ aan steile kades en tot het anders baggeren en maaien. Doel is dat de biodiversiteit daarmee toeneemt.

Schrap maar wat andere activiteiten uit de agenda want 26 mei a.s. mag je zeker niet missen. In Den Hoorn wordt zaterdag een Kunstroute georganiseerd onder de paraplu van Cultuurstek. Lees de achtergronden op www.cultuurstek.nl en je krijgt er meteen zin in! Door Gemma van Winden-Tetteroo

De organisatie heeft een mooi scala van verschillende kunstenaars voor de Kunstroute van Den Hoorn kunnen vinden. Talenten van eigen bodem en zo verrassend! Op 9 plekken, soms bij de kunstenaars thuis, soms op een andere locatie, kriskras door het dorp, hangen of staan de mooiste werken. Om 10.45 uur zal Rie van Marrewijk, de oudste deelnemende kunstenares, de route openen aan de Beatrixstraat 1. Daarna kunt u met een flyer in de hand op pad. Veelzijdig Er valt ontzettend veel te zien: sieraden, beelden, glaskunst, schilderijen, fotografie, mozaïek, viltkunst en boekbinderij. Kortom: heel veel moois en voor elk wat wils. Er zijn kunstenaars die al vanaf hun jeugd of hun puberteit schilderen of op een andere manier creatief bezig zijn. Maar

Net als twee jaar geleden wordt er in Den Hoorn een kunstroute gehouden.

natuurlijk vind je ook altijd mensen die hun eigen talenten pas op latere leeftijd ontdekten. Ontroerende portretten vol kinderlijke verbazing die je misschien wel aan je eigen jeugd doen terugdenken, natuurgetrouwe schilderijen, glasgeblazen bijzondere kralen, verrassend fotowerk en persoonlijke verhalen die letterlijk en figuurlijk uitgebeeld worden.

Uitdagend De kunstenaars werken met verschillende materialen en juist daarom is het zo aantrekkelijk om de mensen aan het werk te zien. Sommige kunstwerken zijn duidelijk herkenbaar zoals schilderijen van mooie dorpsgezichten of van de weidevogels van Midden-Delfland. Andere kunstuitingen lenen zich perfect voor een persoonlijke interpretatie. Kort-

Foto: GvW-T

om: het wordt vast een heel bijzondere dag. U kunt de locaties aan de Beatrixlaan, de Woudselaan, de Noordhoornseweg, de Lookwatering, de Oranjelaan, de Kickerthoek en op meerdere adressen aan de Dijkshoornseweg bezoeken tussen 11.00 en 16.00 uur. Begin lekker op tijd want er valt genoeg te zien! Zie voor meer informatie: www.cultuurstek.nl

College 2014 – 2018 Geslaagde workshop bandenplakken neemt afscheid Het was afgelopen dinsdag de laatste raadsvergadering van het college dat in 2014 werd gevormd. Voor drie wethouders was het daadwerkelijk een afscheid, want CDA-wethouder Horlings zal ook in het nieuwe college plaatsnemen. door Jan-Willem van Dijk

De vergadering zelf was relatief kort. Het is de gewoonte dat een vertrekkend college niet allerlei toezeggingen doet in haar laatste zitting die een nieuw college dan zou moeten uitvoeren. Er werd wel stilgestaan bij de gevraagde ontheffing voor eerdergenoemde wethouder Horlings om niet in Midden-Delfland te hoeven wonen. Roeling van Mijn Partij gaf aan dat dit al de zoveelste ontheffing wordt. Het functioneren van de wethouder stond niet zozeer ter discussie als wel de (verschillende) opgegeven redenen in die periode. Eerst had hij zelf aangegeven “zo snel mogelijk te zullen verhuizen”, maar nu is er niet eens meer een toezegging. Ook

Snethlage van Pvda sprak zich uit tegen het ontheffingsverzoek, om min of meer dezelfde reden. De wet gaat overigens waarschijnlijk veranderen, zodanig dat er maar één ontheffing per collegeperiode nodig is. Maar over deze wet spreekt de Tweede Kamer pas volgende maand. De rest van de raad, en daarmee de meerderheid, stemde vervolgens wel voor. Op dinsdag 29 mei zal het nieuwe college ingezworen worden. In de aanloop daarnaartoe zullen coalitiepartijen CDA, OGP en VVD het coalitieakkoord bekendmaken en ook de dossierverdeling over de drie wethouders. Aan het eind van de raadsvergadering werd er met een aantal toespraken afscheid genomen van OGP-wethouders Van Oord en Houtenbos en CDA-wethouder De Goede. Deze laatste gaf in haar afscheidswoorden nog aan het jammer te vinden dat men de kans heeft laten liggen om een college te vormen met louter vrouwelijke wethouders. Zij was overigens vóór haar wethouderschap al 16 jaar politiek actief in Midden-Delfland. Voor al haar bijdragen kreeg zij van burgemeester Rodenburg de Middendelflandse Erespeld uitgereikt.

Zaterdag 19 mei kon een groep statushouders bij Fietsenmaker Paul Willemsen in Den Hoorn komen leren hoe ze een fietsband kunnen plakken. Initiatiefnemer en sociaal maatje Paul ‘t Mannetje merkte op dat banden plakken iets is wat statushouders vaak nog niet kunnen terwijl een fiets een belangrijk vervoermiddel is en er soms een band lek raakt. De ervaren fietsenmaker legde het eerst stap voor stap uit. Iedereen luisterde met volle aandacht naar de aanwijzingen. Soms werden er ook vragen gesteld. De deelnemers konden niet wachten om zelf aan de slag te gaan. En het resultaat? Ze hebben allemaal een band eraf gehaald, lek opzocht, het lek geplakt en de band er weer omheen gelegd, en dit alles in een een

goede sfeer. Fijn dat dit initiatief doorgang kon vinden met een ondernemer die ook een stukje van zijn tijd, kennis en ruimte beschikbaar stelt. Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 24 mei 2018

Gemeenteberichten Donderdag 24 mei 2018

Papierinzameling in Schipluiden en Den Hoorn

week 21

Aangepaste openingstijden gemeentehuis Op 31 mei is het gemeenthuis de hele dag gesloten in verband met een activiteit voor alle medewerkers van de gemeente.

Op vrijdag 25 mei kunnen de inwoners van Schipluiden en Den Hoorn hun oud papier aan de weg zetten. In Schipluiden zamelt deze keer V.V. Schipluiden uw papier in. In Den Hoorn zijn dat C.J.V. ’t Zoldertje en S.V. Den Hoorn.

Snel uw melding doorgeven over de buitenruimte? Losliggende stoeptegels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, graffiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelfland.nl/ melding

De Mus is vanaf nu gratis te reserveren De proef met De Mus is verlengd tot 1 oktober. U kunt gratis gebruik maken van De Mus, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat inwoners eenvoudig erop uit kunnen in de buurt. De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Denk hierbij aan activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, op bezoek in het Reinier de Graafziekenhuis, boodschappen doen bij de supermarkt of langsgaan bij familie en vrienden in Schipluiden en Den Hoorn. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Informatie en reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70 of DeMus@ggz-delfland.nl (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 2 uur van te voren). Of kijk op de website www.middendelfland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoer.

RAADSINFORMATIE Raadsvergadering

Eropuit in Midden-Delfland

Op dinsdag 29 mei om 19.30 uur zijn er openbare raadsvergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. U kunt de raadsvergaderingen ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergaderingen live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelfland.nl/webcast. Agenda 29 mei - Aanbieden van het coalitie-akkoord - Voorstel tot het benoemen van wethouders - Afleggen eed dan wel verklaring/belofte door de wethouders - Voorstel tot het toelaten van nieuwe leden gemeenteraad - Afleggen eed dan wel verklaring/belofte door de leden gemeenteraad - Voorstel tot benoemen/aanwijzen/voordragen van personen in diverse functies en organen - Afleggen eed dan wel verklaring/belofte door de burgercommissieleden De vergaderstukken zijn in te zien - op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden - via www.middendelfland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken Spreekrecht Aan het begin van de vergadering wordt de mogelijkheid tot inspreken geboden. Hiervoor gelden wel enige spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de Raadsgriffier, maximaal 5 minuten spreektijd, alleen inspreken over agendapunten. Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de griffier, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: griffie@middendelfland.nl.

www.cultuurinmiddendelfland.nl Aanvragen en Besluiten

Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelfland.nl/mailservice.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Maasland OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Kluisweer 9, 3155 BJ in Maasland.

Schipluiden BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het oprichten van een woning aan de Veldvreugd nabij nr. 18 (Sectie Q 1754, 2636 JJ) in Schipluiden.

www.middendelfland.nl

(APV)vergunningen - Evenementenvergunning en ontheffing is verleend aan stichting Meadow voor het organiseren van het ‘Meadow Festival’ op zaterdag 7 juli 2018 van 14.00 uur tot 23.15 uur op het evenemententerrein van tennisvereniging LTC Keenenburg, Tiendweg 2 in Schipluiden.

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.


24 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 24 mei 2018

week 21

Buurtcoaches aan de slag in Maasland In Maasland zijn 2 buurtcoaches gestart. Zij stellen zich aan u voor. Wie zijn jullie? “Ik ben Morad Aissati. Ik werk als buurtcoach in de gemeente Maassluis. Ik ga ook het werk in Maasland. Mijn belangrijkste taak is om inwoners, jong én oud, te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Dat betekent voor mij echt buurt- en wijkgericht werken. Zichtbaar aanwezig zijn in het dorp. Dat betekent ook makkelijk aanspreekbaar zijn. Samen met inwoners een activiteit organiseren in plaats van hen alleen uit te nodigen voor een activiteit. Daarnaast vind ik kennisoverdracht heel belangrijk. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een groep en/of individu.” Waar komt je affiniteit met jeugd vandaan? “Mijn interesse in de jeugd zie je terug in mijn gehele loopbaan. Ik heb tien jaar ervaring als mentor/docent in het onderwijs. Zo werkte ik met jongeren met gedragsproblemen en gaf ik les op een afdeling Specifieke zorg op een vmbo. Jongeren met ‘bagage’ kunnen bij mij terecht. Ook ben ik actief in de sportwereld. Als National Trainer ben ik verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe instructeurs in Nederland en België. En bewaak ik de kwaliteit van die opleiding. Deze ervaringen gebruik ik in mijn werkzaamheden als coach.” Wat doet een buurtcoach? “Een buurtcoach houdt zijn oren en ogen goed open in de buurt. Zo signaleert hij snel mogelijke knelpunten. Ook probeer ik knelpunten juist voor te blijven door snel contact te leggen met de mensen. Als buurtcoach wil je de leefbaarheid om straten en pleinen vergroten. Je ondersteunt verenigingen bij hun activiteiten. En je organiseert samen met de jongeren activiteiten die aansluiten bij hun wensen en behoeften. Bij mijn werk betrek ik ook de vrijwilligers van de Buurtpreventie. Met verschillende organisaties en verenigingen werk ik samen om ervoor te zorgen dat jongeren lekker in hun vel zitten. Dat zij aansluiting houden bij hun leefomgeving. Ik doe dit werk vanuit de organisatie Welzijn E25.” Wat doet Welzijn E25 precies? “Welzijn E25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. Welzijn E25 heeft als doel kansen creëren en mensen ondersteunen bij hun functie in de samenleving. Welzijn E25 wil

de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van mensen versterken. Welzijn E25 wil de betrokkenheid bij elkaar en de omgeving vergroten. Welzijn E25 richt zich niet alleen op de jeugd. Wij werken samen met de hele samenleving. Alle organisaties en inwoners zijn onze partners. Dat de jeugd een prominente plek inneemt is duidelijk. Maar we willen voor iedereen die dat nodig heeft een steun in de rug zijn.” Marc, en wie ben jij? “Mijn naam is Marc Dijkhuizen. Ik werk op dit moment als buurtsportcoach in Schipluiden en in de gemeente Maassluis. Na de meivakantie ben ik ook gestart als buurtsportcoach in Maasland.” Wat houdt een buurtsportcoach in? “Als buurtsportcoach zorg je voor leefbaarheid en een prettige sfeer op straat, in de wijk en op het plein, net als Morad. Maar voor mij ligt de nadruk echt op sport en spel. Dit doen we door activiteiten te organiseren voor én door inwoners. De activiteiten zijn bedoeld voor de jeugd en jongeren van 8 t/m 21 jaar. We werken samen met verenigingen, scholen, winkeliers en politie.” Wat is het doel van de buurtsportcoach? “Samen sporten vergroot de leefbaarheid op straten en pleinen. We organiseren leuke en zinvolle buitensport- & spelactiviteiten voor de jeugd en jongeren. De activiteiten laten we aansluiten op hun wensen en behoeften. Vooral meisjes willen we graag weer naar buiten krijgen. We organiseren de activiteiten na school of tijdens de middagpauze. Daarbij coachen we de kinderen om op een leuke manier met elkaar om te gaan. We willen de samenhang in de buurt vergroten. Alle mensen uit de buurt kunnen meehelpen. Hierdoor blijft de sfeer in de buurt prettig en voelt iedereen zich er thuis. We werken ook nauw samen met bestaande verenigingen. We maken echt contact met de jeugd en de jongeren. Tijdens de activiteiten spreken we met hen ook over allerlei onderwerpen. Op die manier proberen we eventuele knelpunten al in een vroeg stadium te signaleren.” Welke activiteiten organiseer je? “We organiseren buitensport- en spelactiviteiten na schooltijd of tijdens de middagpauze. Ook tijdens de vakanties vind je ons in de buurt. We kunnen ook activiteiten organiseren voor een specifieke buurt.” Waar en wanneer is de buurtsportcoach actief in Maasland? “Op maandag en dinsdag ben ik tijdens de middagpauze te vinden op het schoolplein of op het aangrenzende pleintje met de voetbalkooi. Na schooltijd kunnen de kinderen bij mij terecht voor leuke activiteiten rondom de voetbalkooi naast de basisscholen.”

Morad Aissati (l) en Marc Dijkhuizen (r)

www.middendelfland.nl

Uitnodiging Afscheid wethouders Govert van Oord Annemiek de Goede - van Tiel Piet Houtenbos Wethouders Govert van Oord, Annemiek de Goede van Tiel en Piet Houtenbos nemen afscheid. Tijdens hun wethouderschap hebben zij zich met kennis van zaken en veel bevlogenheid ingezet voor de ontwikkeling van Midden-Delfland. Daarvoor wil de gemeente hen bedanken. Flinke stappen vooruit voor Midden-Delfland Samen met bewoners en organisaties is door Govert, Annemiek en Piet veel bereikt en in gang gezet. Zo werd Midden-Delfland het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Tegelijk werden grote stappen gezet met de verduurzaming van de melkveehouderij, de productie en vermarketing van gezond lokaal voedsel en de aanleg van recreatieve verbindingen tussen Midden-Delfland en de omliggende steden. De decentralisatie van de zorgtaken verliep vlekkeloos; het niveau van de zorg konden we handhaven en de integratie van zorgtaken werpt zijn vruchten af. De ontwikkeling van de drie dorpscentra is een stuk verder gebracht. Woningbouwplannen werden bijgesteld om meer woningen voor jongeren en sociale huur mogelijk te maken. Duurzaamheid werd een leidende factor bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken. Bedrijventerrein Harnaschpolder is tot een succes gebracht.

Uitnodiging afscheidsreceptie Wij willen de wethouders bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Graag bieden wij u de gelegenheid om de wethouders persoonlijk te bedanken tijdens een afscheidsreceptie. Deze receptie is op woensdag 30 mei vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Schipluiden. De receptie duurt tot 21.30 uur. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Martien Born

Arnoud Rodenburg

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Cadeauwensen Bent u van plan iets mee te nemen? Annemiek stelt een persoonlijke attentie op prijs. Govert en Piet hebben ieder een goed doel gekozen waarvoor zij graag een donatie ontvangen. Voor een goede voorbereiding horen wij graag of u naar de receptie komt. Wilt u dat uiterlijk vrijdag 25 mei aan ons laten weten via communicatie@middendelfland.nl?

Heeft u na het lezen van deze introductie nog vragen voor Morad en/of Marc? Spreek hen gewoon aan als ze bij u in de buurt zijn. Morad en Marc zouden het leuk vinden als er al snel veel mensen deelnemen aan de activiteiten.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

|

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 24 mei 2018

familieberichten Het verlies was er al eerder, voordat het afscheid kwam, omdat er een zekere verwarring bezit van haar gedachte nam. Langzaam gleed zij van ons weg en is het kaarsje opgebrand en het vlammetje uitgegaan. Verdrietig maar in de wetenschap dat ze nu haar rust heeft gevonden, hebben wij in liefde losgelaten

Catharina Ignatia Clementina Maria Maas-van Kleef ~ Tineke ~ † Groningen, 31 december 1950 † Schiedam, 11 mei 2018 Pim Tom Wouter en Marloes, Hugo Sjaak Correspondentieadres: Steenendijck 96, 3146 BX Maassluis Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan

is de liefde 1 Korintiërs 13:13

Het mooiste wat je kunt nalaten zijn sporen van liefde, we laten je los, verdrietig, maar voor altijd verbonden. Verleden week woensdag overleed mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder

OPEN DAG Zaterdag 2 juni 2018 Van 10.00 tot 16.00 uur Hooge Zeedijk 100 3143 LT Maassluis

Samen met de gemeente Maassluis en Uitvaartcatering ZuidHolland organiseert Crematorium De Dijk een Open Dag.

Corry Schoneveld van der Gaag Maassluis, 21-05-1930

Delft, 16-05-2018

Neem een kijkje achter de schermen en loop langs de verschillende kraampjes. Ook aan de kinderen is gedacht. Bekijk onze site voor meer informatie: http://crematoriumdedijk.nl/open-dag/

Tel. 06 14 27 58 67 www.crematoriumdedijk.nl

Joop Schoneveld Hans en Marianne, Ria, in herinnering Jorrien Jorrit en Leontine Arnel en Jan Judith en Anton | Femke, Larsson Bart Matthijs, in herinnering Peter en Ineke Nine Faye

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Marco en Lianne Stijn Jelle en Kris Zich bewust van haar naderende einde en volledige aanvaarding hiervan, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan

Petronella Hendrika Elisabeth Poelhekken ~ Nel ~ echtgenote van

Correspondentieadres: Hofsingel 5, 3155 AL Maasland De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

John Joosse weduwe van Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Ben de Klerk  Rotterdam, 28 juli 1943 † Maassluis, 21 mei 2018

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

John Joosse Henk en Jannie Poelhekken Pien en Joop Boonstra Tom en Nelly Tangelder En verdere familie Correspondentieadres: RGU DELA T.a.v. Familie Poelhekken Sammersweg 4 2285 SB Rijswijk De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 26 mei om 11.00 uur in de aula van de Nieuwe begraafplaats Hooge Zeedijk, Hooge Zeedijk 100 te Maassluis, gevolgd door de begrafenis aldaar.

Leg nu uw wensen vast bij De Laatste Eer. Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

begrafenisverzorging

Den Hollander • Alleen begrafenissen • Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

• Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Familieberichten Vanuit het hart met oog voor detail

Aansluitend bent u van harte welkom in de koiekamer van de begraafplaats om samen na te praten. Draagt zorg

Onze speciale dank en grote waardering gaan uit naar alle medewerkers van verpleeghuis DrieMaasHave in Maassluis voor hun liefdevolle begeleiding en verzorging van Nel.

voor begrafenis of crematie,

John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

dag en nacht. Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Laat het verhaal verteld worden, nu het nog kan … Levensverhaal in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.


24 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

Zondagavondzangdienst Maasland Op zondagavond 27 mei is er weer een zangdienst, in de Nieuwe kerk, aanvang 19.00 uur. Dominee S. v.d. Hauw hoopt voor te gaan. Het thema van de dienst is: “De Heilige Geest werkt wereldwijd”. De Christelijk Gemengde Zangvereniging Con Amore uit de Lier, met (inval)dirigent Freek Elbers zal een aantal mooie liederen zingen. Er wordt als gemeente ook gezongen, liederen die passen bij het thema, met mooie melodieën. Het zou toch geweldig zijn als alle bezoekers van de zangdiensten een gast mee zouden nemen. Kijk eens rond in familie en kennissenkring en nodig iemand uit. Als ú blij wordt van een zangdienst, dan wordt een ander dat wellicht ook!

|

5

DIOS Lentefeest superleuk in ontspannen sfeer Naar schatting hebben zo’n 9000 mensen afgelopen week met volle teugen kunnen genieten van de 36e editie van het DIOS Lentefeest. Het weer werkte aan alle kanten volop mee dus iedereen kon genieten van muziek, sport, bingo, playbackshow, eten en drinken en alles wat Den Hoorn nog meer te bieden had! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelland Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

Het Koningin Julianaplein, de sportvelden en een deel van het dorp Den Hoorn vormden de plekken waar je moest zijn als je op zoek was naar een feestje. En dat werd het! Voor alle leeftijden, voor elk wat wils, voor iedereen. Of het nu om een heerlijke vieze survival ging, een kijkje in de politie- of de brandweerauto, lekker hapjes van de diverse aanbieders, een demonstratie rock & roll of om een van de spetterende feestavonden, het werd aan alle kanten weer gewaardeerd waar al die vrijwilligers zich dagenlang, wekenlang, voor hadden ingespannen. Rennen Ook de allerkleinsten of de senioren van Den Hoorn werden niet vergeten. Het was overal weer dikke pret en blije gezichten. Natuurlijk stond de zaterdag helemaal in het teken van de DIOS Lenteloop, een mooi sportief evenement waar lopers van heinde en verre voor naar Den Hoorn komen. 142 kinderen namen deel aan de 1 kilometer die werd gewonnen door

Altijd toch weer een hele uitdaging die survival!

Sven en Quinty. Op de 2 kilometer was Boyd de snelste jongen en Tess het snelste meisje. In die categorie waren 152 deelnemers. Voor de 5 kilometer verschenen 221 mensen aan de start. Als eersten eindigden Jeroen van Aken en Marina Voronina. Op de 10 kilometer waren er 294 lopers. Marco van Erp werd eerste man en Marlies Jongerius eerste vrouw. Afgelopen Buiten dit vaste onderdeel viel er nog veel meer te genieten. Pubquiz, darten, kindermiddag, vogelhuisjes in elkaar timmeren, wandeltochten, klaverjassen, er was van alles te doen. Totdat op Twee-

Burgerinitiatief voor AED Dijkshoornseweg Ronald Knot uit Den Hoorn is een actie gestart voor de aanschaf van een AED die in de winkelstraat de Dijkshoornseweg moet komen te hangen. Philips sponsort een groot deel maar de rest moet via crowdfunding binnengehaald worden. De actie duurt nog maar een weekje. Doneren dus aub! Door Gemma van Winden-Tetteroo

De tijd dringt voor de actie. Maar als iemand een hartstilstand krijgt, dringt diezelfde tijd nog veel méér. Dan is het een kwestie van leven of dood. Ronald Knot is zelf BHV’er, bedrijfshulpverlener. Hij weet dus heel goed dat in sommige gevallen iedere minuut telt. Zeker als iemand een hartstilstand krijgt. “Er zijn in Midden-Delfland best al aardig wat AED’s maar hier in de Dijkshoornseweg, in onze meest drukke winkelstraat, is er geen. Als iemand een hartstilstand krijgt, zijn de eerste minuten cruciaal. Een AED kan direct ingezet worden. Zelfs mensen die er nog nooit een

Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

de Pinsterdag de klok weer onverbiddelijk 19.00 uur aanwees. Toen was ook de grote finale voorbij. De gasten gingen moe maar voldaan naar huis. De vrijwilligers liepen nog even langs bij de buren die rond het Julianaplein wonen. Ook daar was iedereen enthousiast: ‘Superleuk en een heel ontspannen sfeer. Jullie hebben je keurig aan de tijd van de muziek gehouden, dat waarderen we!” Daarna even de ergste rommel opruimen, een pizzaatje en een afzakkertje en dan gauw eindelijk het bed in. Ook moe maar ongetwijfeld vooral heel erg voldaan. Eerst bijslapen en dan alweer uitzien naar de volgend editie!

Reanimatie en kennis van AED zijn van levensbelang!

Foto: GvW-T

hebben gezien, kunnen er mee omgaan. Het apparaat helpt je met gesproken tekst door de procedure. De levenskansen van het slachtoffer zijn het grootst als er meteen gereanimeerd wordt.” Levensbelang De vrouw van Ronald zag op internet een actie van Philips. Deze fabrikant van AED’s betaalt bijna de helft als een aanvrager binnen 30 dagen de rest van het geld bijeenbrengt. Via crowdfunding, sponsoring of giften. “Wij vinden het heel belangrijk dat de Dijkshoornseweg ook een eigen AED heeft. We wonen wel vlakbij het ziekenhuis maar door alle verkeersdrukte is een ambulance toch altijd langer onderweg dan je zou wensen in geval van calamiteit.” En dus begon Ronald zelf een actie. Een aantal winkeliers heeft al aangegeven bij te willen dragen. “Maar het is nog niet genoeg! We willen heel graag iedereen met klem vragen te doneren via BuurtAED.nl/ projects/buurtaed-voor-dijkshoornseweg-den-hoorn-zh. Als mensen dat ingewikkeld vinden, mogen ze mij ook bellen 0651298955 of mailen: rokno71@ live.nl Het is heel erg belangrijk dat we voldoende geld binnenhalen. Juist ook alle giften van particulieren, klein of groot, zijn van harte welkom. Je kunt al vanaf € 1,schenken. Die AED kan ook voor u of voor jou noodzakelijk zijn!” Dus strijk over uw hart en geef voor deze sympatieke actie!

Foto: GvW-T

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 27 mei

10.00 uur Nieuwe Kerk: ds. B. W. J. de Ruyter. 19.00 uur Nieuwe kerk: ds. S. Tj. van der Hauw. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 27 mei

09.30 uur: eucharistieviering m.m.v. koor St. Caecilia. Voorganger: pastor D. Verbakel. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 27 mei

10.00 uur spreker: Pieter-Jan Korpershoek, Maasland. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 27 mei

10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest, Viering Heilig Avondmaal 19.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 26 mei

19.00 uur: eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastoor D. Verbakel. Zondag 27 mei

19.00 uur: geen viering. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 27 mei

10.00 uur Woudtse kerk: ds. W. H. Boeien, Ter Aar. 19.00 uur De Rijstuin: vrije invulling. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 26 mei

19.00 uur: eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor E. Stok. Zondag 27 mei

09.30 uur: eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor D. Verbakel.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 24 mei 2018

Interview burgemeester Rodenburg

“Tien jaar Cittaslow heeft ons veel gebracht.” Midden-Delfland was in 2008 de eerste Nederlandse gemeente die gecertificeerd en toegelaten werd tot Cittaslow, het internationaal keurmerk voor kleine gemeenten. “Cittaslow is een manier van leven die kiest voor eigen identiteit en kleinschaligheid. Waar overheid en bewoners zich met elkaar verbonden voelen. Waar men naar elkaar omkijkt. Kortom: een beweging die tijd en aandacht geeft aan waar het ècht om gaat in het leven,” zegt burgemeester Arnoud Rodenburg. Tien jaar Cittaslow is een mooie gelegenheid om terug te kijken op wat er allemaal bereikt is. Door Gemma van Winden-Tetteroo “Er is heel véél bereikt,” zegt de burgemeester enthousiast, “het zaadje van 2008, de kracht van de lokale gemeenschap, is flink uitgegroeid. Midden-Delfland was de eerste Cittaslow gemeente en werd daarmee ook hoofdstad van Cittaslow Nederland. Nu zijn er tíen gemeenten in Nederland die zich Cittaslow mogen noemen. Daar zijn vele honderden gecertificeerde Cittaslow Supporters aan verbonden, waarvan al ruim zestig in ons eigen gebied. Dat zijn bedrijven of ondernemers die voldoen aan de Cittaslow-criteria en die zich inzetten voor het open en groene landschap, het cultureel erfgoed, gastvrijheid, kortom: voor de kwaliteit van leven. Dat heeft voor Midden-Delfland mooie initiatieven opgeleverd: samenwerkingsverbanden tussen jonge boeren bijvoorbeeld. Er zijn coöperaties opgericht: Delflands Hof en de Vleesmeesters. De deelnemers zorgen voor zuivel en vlees van eigen bodem en vermarkten die hier in onze eigen gemeente of in de direct omliggende steden. Dankzij de inzet van onze boeren blijft het oorspronkelijke en unieke karakter van het agrarisch cultuurlandschap behouden. MiddenDelfland blijft daardoor niet alleen open en groen met de koe in de wei maar we zorgen daarmee ook voor de weidevogels, voor waterberging en goed voedsel. Er is een heel netwerk van kringloopboeren, een prachtige vorm van verduurzaming.” Stad en land “Gebiedsorganisaties werken samen en versterken elkaar. Kijk eens hoe het aantal logeeradressen is toegenomen de laatste jaren! Midden-Delfland is gastvrij en heeft haar bezoekers ook echt wat te bieden. Het aantal streekproducten is flink uitgebreid, de mensen krijgen er plezier in en willen dit gedachtengoed uitdragen. Er wordt gewerkt aan wandel-, fiets- en ruiterpaden, bloemen langs de snelweg, in bermen, langs bruggetjes in de dorpen. Dat is niet alleen voor onze eigen

Arnoud Rodenburg is niet alleen burgemeester van Midden-Delfland maar ook voorzitter van Cittaslow Nederland en vice-voorzitter van Cittaslow International. inwoners aantrekkelijk maar ook voor de bezoekers van ons gastvrije gebied. We hebben daarmee meteen een regionale functie en versterken zo de band tussen stad en land. We zijn zuinig op het landschap maar gaan ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor recreatie en ontspanning voor onszelf en voor de mensen uit de omringende steden. Dat is mooi, je moet het samen doen.” Zorg voor milieu en voor elkaar “Midden-Delfland is fijn om in te wonen èn te werken. We hebben veel bereikt op het gebied van duurzaamheid, dat is denken in het groot ten behoeve van de toekomst: oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto’s, led-verlichting die aangaat als het nodig is. We zetten ons in voor vermindering van energieverbruik, onder andere door aansluiting bij het Covenant of Mayors waarbij duizenden burgemeesters uit de EU gaan voor 20% energiebesparing, 20% opwekking van groene energie en 20% besparing van CO2 in 2020. We zijn trots op ons CO2-neutrale gemeentehuis en we moedigen het gebruik van zonneenergie en andere vormen van duurzame energieopwekking op allerlei manieren aan. Mits natuurlijk wel passend in het landschap. Het is een wisselwerking, een samenspel tussen mens en omgeving. Er is veel veranderd in de samenleving. Cittaslow is ook omzíen naar elkaar. Wij zijn dankbaar voor al die vrijwilligers en mantelzorgers die een sociaal isolement van hun naaste voorkomen door mensen met elkaar te verbinden. Dàt draagt bij aan de kwaliteit en de veiligheid. Dat voelt goed!”

Kracht van de samenleving “Cittaslow is een allesomvattende aanpak gericht op bewustwording en kwaliteit van leven. Een levenswijsheid dus. We leunen niet achterover maar blijven streven naar verbetering. We koesteren daarbij het beste uit het verleden en beschermen lokale, culturele en historische tradities en geven die nieuwe impulsen. Dat vraagt een open oriëntatie van bestuurders, inwoners en ondernemers. Je moet actief aan de slag met de talenten van de inwoners. Je moet durven investeren in het agrarisch landschap om het historisch erfgoed en de landschappelijke waarden te behouden en te versterken. Tegelijkertijd moet je af durven stappen van wetmatigheden. Faciliteer je kleine winkeltjes, dan investeer je in je gemeenschap. Dat vraagt een andere (financiële) aanpak. Kiezen voor lokaal is kiezen voor de kracht van de samenleving. Een samenleving waar aandacht is voor mensen, waar men weet wat er leeft. Dat biedt geborgenheid.” Bijzonder Provinciaal Landschap “Wie had tien jaar geleden kunnen vermoeden dat onze toetreding tot het Cittaslow netwerk zo belangrijk zou worden voor de toekenning van Midden-Delfland als Nederlands eerste Bijzonder Provinciaal Landschap? Een mooie samenwerking tussen twintig overheidsorganisaties en gebiedspartijen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een unieke en krachtige identiteit voor Midden-Delfland. Het keurmerk is een prachtige bescherming voor ons groene gebied midden tussen de grote steden. Steden als Rotterdam, Den Haag, Delft,

Foto: GvW-T

ze erkennen allemaal de onschatbare waarde van ons groene Midden-Delfland. En terecht! Daar stáán we voor en daar gáán we voor!”

Tien jaar Cittaslow, ee

Wat is Citta ook alweer Cittaslow is een internationale beweging van 250 gemeenten die staat voor kwaliteit van leven. Het is een manier van denken en doen. Een bewustzijn bij inwoners, ondernemers en gemeenten van de waarde van kwaliteit. Én de inzet die steeds verder te verbeteren. De uitgangspunten van Cittaslow zijn gericht op cultuurhistorie, landschap, identiteit, leefomgeving, streekproducten, gastvrijheid, milieu en infrastructuur.


24 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

10 jaar Cittaslow - Hart voor Midden-Delfland Midden-Delfland tien jaar Cittaslow

Cittaslow Jubileumweek Midden-Delfland is tien jaar Cittaslow! Een goede reden voor een jubileumweek voor inwoners, partners en iedereen die Cittaslow een warm hart toedraagt. Van zaterdag 9 tot en met zondag 17 juni valt er van alles te beleven in Midden-Delfland. Het complete programma vindt u vanaf volgende week in De Schakel.

Voorproefje U kunt bijvoorbeeld een unieke vaartocht met trekschuit en paard maken, genieten van prachtige concerten en eerlijk voedsel proeven op de Slow Food markt. Vanaf het water of de kade is het vrijdagavond 15 juni genieten van de première van de Cittaslow hymne, een muziekstuk dat speciaal voor Cittaslow gecomponeerd is, bij korenmolen De Korpershoek.

Dit wordt gevolgd door een Molenconcert. Een mooi muzikaal voorproefje van de Midden-Delfland Dagen met het thema ‘Midden-Delfland, daar zit muziek in!’ Kinderen toveren tijdens Schippop recyclebare materialen om in kunstwerkjes. En een rondreizend theater vertelt straks 1200 kinderen op kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen op grappige wijze en op hun eigen niveau over Cittaslow.

Samenwerken voor het behoud van Midden-Delfland De jubileumviering van 10 jaar Cittaslow en de Midden-Delfland Vereniging, wat hebben die twee met elkaar te maken? Heel veel zelfs! Belangrijkste overeenkomst is het behoud van het karakteristieke landschap. Daarnaast verleent de Midden-Delfland Vereniging haar medewerking aan de Cittaslow Jubileumweek die afgesloten wordt met de Midden-Delfland Dagen. En natuurlijk is de vereniging al jaren enthousiast supporter van Cittaslow. Door Gemma van Winden-Tetteroo “Dat Midden-Delfland zich heeft aangesloten bij Cittaslow is een fantastische stap geweest. Daarmee is ons gebied op de kaart gezet!” Aan het woord is Koos Karssen, de voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging. De MDV werd in 1977 opgericht met als doel het Midden-Delflandgebied

en bijzondere mijlpaal

aslow r precies? Midden-Delfland is tien jaar Cittaslow. De Cittaslow-filosofie ontstond in Italië en is een manier van leven als tegenhanger van de jachtige wereld waarin veel mensen verstrikt raken. Cittaslow neemt de tijd voor kwaliteit, het brengt mensen samen. In tien jaar tijd is het aantal aangesloten gemeenten wereldwijd van 104 naar 250 gestegen. Midden-Delfland heeft inmiddels zestig gecertificeerde Cittaslow-supporters (ondernemers, stichtingen en verenigingen) die voldoen aan de criteria van Cittaslow en dat ook uitdragen. In Nederland zijn het er al honderden.

Koos Karssen, de voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging. te beschermen, te bewaken en open te houden. Dat past perfect bij de uitgangspunten van Cittaslow. “Dat is belangrijk voor de toekomst van Midden-Delfland. Cittaslow verstevigt het bestaansrecht. Zeker nu het gebied vorig jaar ook nog uitgeroepen is tot eerste Bijzonder Provinciaal Landschap.” Speerpunt Koos Karssen herinnert zich ook de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. “Daar werd in het begin wat sceptisch gesproken over Midden-Delfland als parkachtig landschap binnen dit stedelijk gebied. Maar inmiddels is het duidelijk dat de rol van Midden-Delfland van groot belang is. Er is een prachtige wisselwerking ontstaan tussen stad en land. Ook dat vind je terug in de doelstellingen van Cittaslow. Dit gebied en de landschappelijke

waarden moet je koesteren. Wij spannen ons in om de authentieke bebouwing te handhaven, samen met o.a. ‘MiddenDelfland is Mensenwerk’. We moeten zuinig zijn op de boerderijen die we nog hebben. Maar ook op de bomen en de polders. Het behoud van dat landschap, dat is eigenlijk het belangrijkste doel van de Midden-Delfland Vereniging. ” Versterking Koos Karssen vindt het mooi dat de Cittaslow Jubileumweek en de MiddenDelfland Dagen in elkaars verlengde liggen. “Het belang van Cittaslow is zelfs landelijk terwijl de vereniging zich meer richt op onze inwoners en onze omgeving. Maar we versterken elkaar wel en dat is prachtig. Voor mijn gevoel is Cittaslow goed geworteld in dit gebied. Mensen zijn trots op hun omgeving, er heerst hier een sterke gemeenschapszin.”

Foto: GvW-T

Cohesie In de nabije toekomst wil de vereniging het aantal van ruim 3000 leden graag uitbreiden. Daarom hebben zij een nieuwe uitdaging gestart: ‘De MiddenDelfland Vereniging komt naar je toe’. Vrijwilligers zullen het omringende gebied intrekken om over Midden-Delfland te vertellen en op het belang van een groene buffer tussen de steden te wijzen. “De stedelingen kunnen hier heerlijk recreëren. Midden-Delfland is geen pretpark, het is ‘alleen maar’ een mooi landschap. Daar fiets, wandel of vaar je doorheen, daar geniet je van. Dan ben je er vanzelf ook heel zuinig op.” Koos Karssen kijkt uit naar de MiddenDelfland Dagen. “Het is bijzonder leuk dat muziek centraal staat. Daar wordt iedereen vrolijk van en het is perfect voor de sociale cohesie!”

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 24 mei 2018

Fijne middag vol aandacht voor senioren Wat hebben ze genoten, de senioren die vorige week uitgenodigd waren door vier jonge gasten die normaal gesproken Home Town organiseren. Om wat terug te doen voor de maatschappij hadden de jonge mannen alle senioren van Midden-Delfland een leuke middag aangeboden. De ouderen werden indien gewenst zelfs met een bus opgehaald zodat niemand dit feestje hoefde missen. De Golden Oldies genieten enorm! Foto: GvW-T

Kinder- en buurtmoestuin in Schipluiden Op het terreintje wat tegen de voetbalvelden aan ligt, naast de golfbaan, langs het fietspad, wordt binnenkort een kinder- en buurtmoestuin aangelegd, naast een natuurspeelterrein. Een gezamenlijke moestuin dus, samenwerken, samen delen en veel plezier hebben in het tuinieren. Het samen werken in een tuin heeft

vele leuke en gezonde kanten, het is ontspannend, een manier om elkaar op ongedwongen wijze te ontmoeten, te genieten van alles wat groeit en bloeit, de mogelijkheid om van elkaar te leren, heerlijke aardbeien en ander fruit plukken, aardbeien jam maken, je verwonderen over hoe er uit een zaadje een prachtige plant te voorschijn

komt, samen soep koken of kruiden plukken en een pesto maken, etc.. Er zijn diverse enthousiaste kinderen die hebben meegedacht over het ontwerp van het natuurspeelterrein. Ook de moestuin is met enthousiasme ontvangen. Een groepje kinderen gaat helpen bij de ‘Crowdfunding’ die in de komende maanden gaat plaatsvinden. Tijdens de Midden Delfland dagen wordt op de ‘Buitenplaats’ informatie gegeven over de tuin en de maquette van de moestuin kan bekeken worden. Er zijn allerlei leuke activiteiten georganiseerd en diverse ‘prijzen’ kunnen geruild worden voor een donatie. Ook wordt iedereen die dit idee een warm hart toedraagt en mee zou willen helpen, op welke manier dan ook, graag uitnodigen. Er is hulp nodig op diverse vlakken: de voorbereiding van het plan, de Crowdfunding, de aanleg van de tuin, het onderhouden van de tuin, contact met de media, etc. Alle hulp is welkom. De kinderen zijn de toekomst, dus... doneren of meehelpen is investeren in een vruchtbare toekomst.

Inloopmiddag toont vrijwilligerswerk in hospice Op zaterdag 2 juni vertellen vrijwilligers van Hospice & VPTZ Delft alles over hun werk tijdens de laatste levensfase van de cliënten die thuis of in het hospice wensen te overlijden. De Inloopmiddag vindt van 14.00 tot 16.00 uur plaats in het hospice, Vorrinkplein 602 in Delft. Deze middag zijn er vrijwilligers die op een gastvrije manier vanuit hun eigen ervaring vertellen wat het werk inhoudt en wat het voor hen betekent. Eén van die vrijwilligers is Marijke van Hoek, zij is vrijwilliger in de terminale zorg in het Hospice. “Aansluiten bij wensen van de cliënt daar gaat het om. Door mijn aanwezigheid kan de familie even een tijdje rust nemen omdat ze weten dat de zorg in goede handen is. Om deze zinvolle bijdrage te kunnen leveren, is een voorrecht.”

Gabriëlla Rijerse coördineert samen met Petra Alting von Geusau, Margreet Noordam en Conny van Luijk alle zorginzetten van de vrijwilligers. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die in Delft en regio aankloppen met een hulpvraag om de laatste maanden een zo’n goed mogelijke situatie te creëren. “Onze vrijwilligers zijn goed geschoold. Ze mogen lichte verzorgende werkzaamheden verrichten maar mogen geen verpleegkundige handelingen doen.” De coördinatoren en vrijwilligers heten u welkom op 2 juni op de Inloopmiddag, waarop u een kijkje in het Hospice kunt nemen. Voor nadere informatie kunt u bellen, 015-257 31 21 of mailen info@hospice-vptz.nl. Aanmelden is niet nodig.

Zomeravondbridge Bridge Club Maasland Vanaf dinsdagavond 12 juni t/m 28 augustus 2018 zijn er weer de gezellige zomeravond bridgedrives bij de Bridge Club Maasland. De bridgedrives worden gehouden in ‘t Trefpunt, Kerkplein 11 in Maasland. Let op: dinsdagavond 3 juli 2018 is het Trefpunt gesloten en wordt er gebridged in De Magneet, Huis te Veldelaan 16 in Maasland. Inschrijving (per paar) vanaf 19.15 uur, aanvang van de bridgedrive 19.45 uur. Deelnamekosten € 6,-

per paar, per avond. In iedere lijn zijn er prijzen in natura. Iedereen is van harte welkom, ervaren of onervaren bridgers, leden, niet-leden, jong of oud. Mocht u besluiten om lid te worden van onze vereniging bent u van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen 0642557339 of per mail secretarisbcmaasland@kpnmail. nl Ook op onze website www.nbbclubsites.nl/club/22042 vindt u allerlei informatie.

Fleur voor je deur Het OchtendMagazine Begin je dag goed en luister elke ochtend tussen 07.00 uur en 10.00 uur naar Het OchtendMagazine met Jim Gardien.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

Ontdek Westland Kijk maandag t/m vrijdag naar Ontdek Westland waar presentatrice Sylvana door middel van uitdagende opdrachten de Westlandse Kernen ontdekt. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Deze week loopt Fleur een dag mee in het drukke leven van Bryan Du Chatenier beter bekend als DJ Trobi. Bryan zijn leven is in een korte tijd flink veranderd. Hij heeft een contract bij Spinnin Records getekend, het grootste dancelable van Nederland. Fleur gaat mee met Trobi naar zijn studio in Maasssluis. Later heeft Trobi nog een spetterende verrassing voor Fleur wat zij vast leuk gaat vinden. Benieuwd welke verassing Fleur staat te wachten? Je ziet het vanaf vrijdagavond 19.00 uur in een nieuwe Fleur voor je deur op WOS TV.

Presentator ‘Zomaar Zomer’ gezocht!

WESTGEAR

Ben jij een energiek persoon die stevig in de schoenen staat? Dan ben jij misschien wel de nieuwe presentator of presentatrice van het populaire programma ‘’Zomaar Zomer’’ op WOS TV. In het programma ga je langs bij de verschillende feestweken in de regio. Je gaat op zoek naar de leukste feestgangers en spreekt achter de schermen verschillende artiesten. Past deze rol perfect bij jou en ben jij deze zomer een aantal weken beschikbaar? Solliciteer dan nu door een korte vlog van jezelf te sturen naar: zomer@wos.nl. Wie weet schitter jij deze zomer op WOS TV.

Deze week alweer de laatste WESTGEAR. In deze aflevering wordt Nancy verrast met een gratis schadereparatie door Ricardo en Jack van der Ende. Nancy is door haar ex-schoonzus opgegeven na een onschuldig ongelukje wat toch wat schade met zich mee heeft gebracht. Deze week krijgen de coureurs van Huisman Autobedrijf een mooie cabrio mee en rijden naar het strand waar zij veel bekijks hebben. Ook nemen we je voor de laatste keer mee naar Circuit van Hagen voor de laatste trends op het gebied van gadgets en accessoires. Benieuwd? Je ziet het vanaf vrijdagavond 19.00 uur in WESTGEAR.

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL


24 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

Bomenkap Kraaiennest voorlopig van de baan De kap van alle ruim 200 populieren in recreatiegebied het Kraaiennest in Maasland door Staatsbosbeheer gaat voorlopig niet door. De Bomenstichting, de Midden-Delfland Vereniging en KNNV Delfland zijn prettig verrast over dit supersnelle besluit van de rechtbank. Er start nu overleg om te kijken of de organisaties er met Staatsbosbeheer en de gemeente Midden-Delfland uit kunnen komen. Overleg ‘We hebben een aantal weken de tijd voor dat overleg. Komen we er niet uit dan behandelt de rechtbank ons verzoek voor een voorlopige voorziening. Zolang de zaak onder de rechter is, kan in elk geval niet worden gekapt, zo verluidt het’, aldus Heleen Paalvast, bestuurslid van de Midden-Delfland Vereniging.

Komend weekend genieten in de Kerkpolder Loskomen van je werk en je dagelijkse beslommeringen. Zondag 27 mei kun je je hoofd even helemaal leeg maken. Genieten van het mooie weer en de natuur om je heen in de Kerkpolder. De beste manier om te genieten van de natuur is door actief te zijn in de natuur. Je komt weer helemaal tot rust en bouwt weer energie op. DIJC-Bertus hardloopclub van Delft, helpt daarbij. Zondag 27 mei kun je weer meedoen aan de Bertusloop. De afstanden die gelopen worden zijn 5 km of 10 km. De loop gaat door de polder van het mooie Midden Delfland. De start is om 11.00 uur bij partycentrum Onder Ons aan de Kerkpolderweg 8. Voor de kinderen is er een afstand van 1 km (start 10.45 uur). Verkleedruimten en douches zijn aanwezig. Meer info https://www.dijc-bertus.nl/

De oplossing?

Staatsbosbeheer wilde eind mei beginnen met het omzagen van de bomen. De drie organisaties dienden een bezwaarschrift in en omdat dat geen opschortende werking heeft in combinatie met een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Dat verzoek is nu toegewezen hangende het overleg. Herplant De reden om in het geweer te komen is dat de drie organisaties helemaal niet gekend zijn in de bomenkap en dat er geen plan van aanpak voor herplant ligt. Volgens de afgegeven vergunning mag zo’n plan later worden afgegeven. Dat betekent echter dat partijen nu geen bezwaar kunnen maken tegen de keuzes die later worden bedacht door Staatsbosbeheer. De werkzaamheden zouden bovendien middenin het broedseizoen plaatsvinden.

Foto: Rob Keeris

Als we ‘van gas los’ gaan, wordt er meestal gelijk gesproken over warmtepompen. Er is echter een alternatief; collectieve warmte. Wat is dat dan? Door Roald Arkesteijn

Eind mei kan nog niet gestart worden met de kap van de populieren. Foto: Henk Groenendaal

De Westlandse Ride bijna van start Volgend weekend gaat De Westlandse Ride van start. Zaterdag 26 mei is de start van de 24 uur van het Westland op de Olsthoorn Ranch in Naaldwijk. Zondagochtend 27 mei gaan de Vrije Toertochten van start. Zondagmiddag is de grote finale.

Onder het motto ‘maak kanker kansloos’ gaan bijna 70 teams de uitdaging aan om 24 uur lang in estafettevorm te fietsen. Daarmee zamelen zij geld in voor het goede

doel: onderzoek naar hersentumoren. De teams fietsen een ronde van 30 km door het Westland. Ook ‘s nachts. “We streven naar 24 uur dik kippenvel op de armen”, aldus de organisatie. “Het is geen wedstrijd, maar een fietsmarathon om geld in te zamelen voor noodzakelijk onderzoek naar kanker.” Het startsein klinkt op zaterdag 26 mei om 14.00 uur op de Olsthoorn Ranch in Naaldwijk. Vervolgens vertrekt ieder kwartier een team. Toertochten Op zondag 27 mei is er voor de wielrenners en recreatieve fietsers een andere uitdaging: de Vrije

Kringloopmarkt Op zaterdag 26 mei is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken, elektrische apparaten, fotolijsten, lampen, tassen, mandjes, kleine meubeltjes enz. Voor elk wat wils. Ook zijn er CD’s, DVD’s, grammofoonplaten, puzzels of een leuk gezelschapsspel. De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden van 10.00 - 14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is voortaan iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk! Voor meer informatie: toneijk@live.nl, tel. 015-3809482.

Ontmoetingsmiddag PCOB Maasland Schipluiden Op dinsdag 29 mei verwelkomen we de heer J. van der Maarel uit Maassluis, die van alles over Sri Lanka aan de hand van een prachtige film komt vertellen. Sri Lanka wordt wel “De Parel van de Indische Oceaan” genoemd. Het belooft weer een mooie en interessante middag te worden. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur, de koffie of thee staat dan ook al klaar.

Komend weekend gaat De Westlandse Ride van start.

Foto: Marieke Boon

Toertochten. Met routes van 25, 50 en 100 km is er voor iedereen een afstand bij, of je nu een racefiets hebt of een stadsfiets. “Iedereen die een fiets in de schuur heeft staan, verwachten we aan de start! De 25 km-tocht is een leuk familie-uitje: kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee.” Ook deze tochten starten en finishen op de Olsthoorn Ranch in Naaldwijk. Check de starttijden op de website. Inschrijven kan tot woensdag 23 mei online, daarna op zondagochtend aan de inschrijfbalie op de Ranch. Entertainment Terwijl er gefietst wordt, is er op de Olsthoorn Ranch een gezellig muziekprogramma met live muziek. Dat begint al op zaterdagmiddag. Er is een buitenbar en op zondag is er ook een kidsplein met springkussen. Op zondagmiddag bereikt De Westlandse Ride het hoogtepunt. Vanaf 14.00 uur start het slotprogramma, waarna alle renners van de 24-uurs rit gezamenlijk nog een kleine ronde maken, om vervolgens als één groot peloton aan te komen op het terrein. Daarna wordt op het podium de totale opbrengst bekend gemaakt van De Westlandse Ride. Die is bestemd voor onderzoek naar hersentumoren, uitgevoerd door het Daniël den Hoed Fonds. Alle informatie over De Westlandse Ride lees je op www.dewestlandseride.nl of volg @DeWestlandseRide op Facebook.

Voorouderritueel Op Hodenpijl Op zondag 27 mei verzorgt reincarnatietherapeut Maarten Oversier een voorouderritueel bij het labyrint van Op Hodenpijl. Het evenement vindt plaats in het stiltegebied rond Hoeve Levenslust, achter Op Hodenpijl. Bij slecht weer vindt het ritueel plaats in de voormalige kerk. Maarten Oversier, regressie/reïncarnatietherapeut, werkt inmiddels sinds 22 jaar met cliënten in zijn praktijk te Roden. Daarnaast geeft hij les aan diverse opleidingsinstituten in Nederland, Duitsland, Spanje en in de reservaten van de Irokezen-Indianen, Canada. Datum: zondag 27 mei. Tijd: 15.00 uur. Prijs: € 15,-. Inclusief lunch: € 30,-. Kaarten: www.ophodenpijl.nl Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden (vlakbij Delft) er is een ruime, gratis parkeerplaats.

|

Bij collectieve warmte, ook wel stadsverwarming genoemd, heeft een woning een warm waterleiding in plaats van gas. Dit warme water wordt dan gebruikt voor warm tapwater (bijvoorbeeld douchen) en voor verwarming. Dit water wordt op opgewarmd met bijvoorbeeld warmte uit de ondergrond (aardwarmte) of restwarmte van de industrie. Op dit moment zijn meer dan 300.000 huishoudens aangesloten op collectieve warmte. Net als de elektriciteitsmarkt 15 jaar geleden, heb je als klant hierin geen keuzevrijheid in leverancier, terwijl we als consument van gas dat wel hebben. Om de consument te beschermen zijn de daarom tarieven wettelijk vastgelegd. Er zijn reeds plannen om een groot warmte netwerk in ZuidHolland aan te leggen, waarbij onze gemeente de kans heeft om aan te sluiten. Maar waarom zijn deze plannen er? Wat zijn dan de voordelen van collectieve warmte? 1. De inwoners worden ontzorgd: er is geen noodzaak om per huishouden te gaan isoleren, vloerverwarming aan te leggen en warmtepompen te installeren. Je huis kan in één dag van het aardgas af en op een warmtenetwerk worden aangesloten. 2. Er wordt vaak gezegd dat collectieve warmte duurder is dan gas, maar volgens onderzoeksbureau CE Delft is het mogelijk juist goedkoper dan in elk huishouden een warmtepomp en een buffertank. 3. En op zolder ben je eindelijk af van die gasketel, dat geeft weer leefruimte. Dit terwijl een warmtepomp juist veel meer ruimte nodig heeft. De nadelen? Je zit vast aan één leverancier en daar houden we als consument vaak niet van. Een oplossing hiervoor kan zijn dat we als inwoners een eigen warmtebedrijf opzetten. Deze investeert in de leidingen en levert de warmte. Zonder winstoogmerk. Een ander nadeel is de benodigde schaalgrootte; het werkt alleen als de meeste mensen (>80%) mee doen. Zoals ik vorige week al schreef moet de gemeente een plan maken in 2021 om ‘van gas los’ te gaan. Ik ben benieuwd. Gaan ze de keuze maken voor een individuele aanpak of gaan we als collectief een warmtenetwerk bouwen? Vragen en reacties zijn welkom op arkesteijn @gmail.com

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 24 mei 2018

zonwering | terrasoverkappingen | vitrona.nl

Een museum bezoeken is ook leuk als je blind of doof bent

Elvera van Leeuwen en gebarentolk vertellen over Ongezien Boijmans.

De kwalitatief hoogwaardige

zonwering actie: €200,- korting op een knikarmscherm

zonneschermen van Vitrona bieden bescherming tegen directe zoninval en extreme hitte. Met zonwering beschermt u uw woning tegen de ongemakken die de zon soms met zich meebrengt en

Deze actie loopt t/m 31 mei 2018. Vraag naar de voorwaarden of kijk op vitrona.nl

geniet u van de aangename schaduw.

kom voor advies en een demonstratie naar onze

showroom naaldwijk grote woerdlaan 36c t 0174 - 631 125 ma/vr. 09:00 - 17:00 uur za. 10:00 - 15:00 uur vitrona.nl

showroom!

Wilt u goud of zilver verkopen?

Ik zoek een eerlijke, betrouwbare

TOURCARAVAN

Chris van Waes is naast antiquair

te koop

en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een

bel: 06-52278529

vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard 6 DAGEN MOUNTAINBIKEN VOOR EEN BETERE GEZONDHEID IN AFRIKA!

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.

AFRICACLASSIC.NL

Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

HARD WORK, MAGIC MOMENTS

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

De Hoornse Kunstroute 26 mei 11.00-16:00 uur 2

Op 26 mei a.s. is De Hoornse Kunstroute van 11.00 tot 16.00 uur. 1

2

3

4

Startadres: Prinses Beatrixlaan 1, Den Hoorn Verrassend veelzijdig op 9 locaties. Zie www.cultuurstek.nl 3

5

6

7

8 4

8

9 9 5 1 7 6

De tikkende blindenstokken en hijgende hulphonden geven al aan dat 15 mei een speciale dag is in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Op deze dag wordt het programma ‘Ongehoord en Ongezien Boijmans’ gelanceerd. Het museum introduceert een nieuwe manier van kunstbeleving voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Die zorgt ervoor dat een museumbezoek ook voor hen een verrijking betekent. door José van Winden

Het initiatief om het mu­ seum voor mensen die doof of blind zijn toeganke­ lijk te maken, komt van de Schipluidense Elvera van Leeuwen. De opkomst bij de lancering is groot. Zo’n 120 mensen willen graag de nieuwe manier van rond­ leiden beleven. Onder hen blinden en slechtzienden,

doven en slechthorenden en hun begeleiders, maar ook belangstellenden van andere musea en belan­ genverenigingen. Na de opening door een trotse museumdirecteur Sjarel Ex worden de projecten toege­ licht. Hierbij is uiteraard een gebarentolk aanwezig. Dynamisch schilderij Vervolgens gaan er kleine groepjes in het museum op pad onder leiding van een gids. Wat maakt deze rondleiding voor blinden en slechtzienden nu zo anders dan bijvoorbeeld een audio­ tour? De gids laat de deel­ nemers drie geselecteerde kunstwerken ‘zien’ door ze uitgebreid te beschrijven (audiodescriptie) en door uitvergrote details te laten zien en voelen (tactiele te­ keningen). Bij een van de kunstwerken, Lyrisches van Kandinsky, is voor de gele­ genheid een muziekstuk ge­ componeerd door Anne van Schothorst. De dynamiek die zij voelt bij het schilderij heeft ze in mooie celloklan­ ken gevat. Stimulans Op 14 juli 2016 trad in Ne­ derland het VN­verdrag handicap in werking. Het

Foto: JvW

doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van men­ sen met een beperking. Dit is een extra stimulans voor musea om met hun toegankelijkheid aan de slag te gaan. Op 11 septem­ ber 2017 won het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam de RAAK Stimu­ leringsprijs. Met het geldbe­ drag kon het project Oren en Ogen tekort (geïnitieerd door de Schipluidense El­ vera van Leeuwen) worden uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn er dankzij deze prijs museumgidsen getraind in het rondleiden van mensen met een visue­ le beperking. Rondleidingen Elke derde zondag van de maand om 15.00 uur is er een rondleiding voor blin­ den en slechtzienden. Er zijn ook speciale rondleidin­ gen voor doven en slechtho­ renden. Hiervoor zijn twee dove gidsen opgeleid die de getoonde werken toelich­ ten in gebarentaal. Ze zijn elke eerste zondag van de maand om 15.00 uur. Aan­ melden kan via boijmans.nl/ ongehoord of boijmans.nl/ ongezien.

Bijzonder concert in de kerk van Den Hoorn Koos van Beurden, algeheel leider van koor en orkest, kan het concert van vrijdag­ avond 25 mei van harte aan­ bevelen. De muzikale bijeenkomst waarin de requiems van Duruflé en Fauré worden uitgevoerd door Zangvereni­ ging Vivace uit Schipluiden, vindt plaats in de katholieke kerk van Den Hoorn aan de Hoornseweg. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zij in de voorver­ koop verkrijgbaar via www. zangverenigingvivace.nl , bij de koorleden of uiteraard op de avond zelf aan de ingang van de kerk. Verder zijn de kaarten à €15,­ te koop bij de Gaech Antiek, drogisterij DIO Vi­ taal, Bloemsierkunst Bloei en bij Muziekhandel Van Buytene. Koos van Beurden beveelt het concert van harte aan.

Foto: GvW-T


24 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

11

Schipluiden wint MVV ’27 zorgt voor zeer overtuigend demasqué VELO van Maasdijk Afgelopen zaterdag reisde Schipluiden af naar Maasdijk. Daar volgde een doelpuntrijke wedstrijd die de Midden-Delflanders met indrukwekkende cijfers wisten te winnen: 1-6. Uitblinker (in de eerste helft) was Thom van Mil die de laatste weken sowieso al erg goed op dreef is. Het was voor Schipluiden dan ook extra jammer dat uitgerekend hij weer een blessure opliep. Vlak voor rust schoot het in de hamstring van de snelle buitenspeler die daardoor de laatste competitiewedstrijd (thuis tegen SC Monster) aan zich voorbij moet laten gaan. Voordat hij gewisseld werd wist Thom al wel te scoren. De doelpuntenproductie tegen de Westlanders werd fraai verdeeld over de spelers van Schipluiden: naast Thom wisten ook Jesse van Rossum, Sjoerd Boks, Chris van Beurden, Dennis Rhijnsburger en Robert van Wandelen het net te

vinden. Door deze grote overwinning staat het doelputentotaal van Schipluiden 1 dit jaar al op 71 treffers. Alleen VELO wist nog vaker te scoren: 76 keer. Ditzelfde VELO zal gedurende de hele week duimen voor een goede prestatie van Schipluiden. De Wateringse formatie gaf de titelkansen uit handen door een forse nederlaag te lijden tegen MVV’27. Het werd in Maasland 6-1 voor MVV waardoor VELO haar koppositie verloor aan Monster dat met 3-0 won van MSV. De Wateringers hebben nu een achterstand van twee punten op de Monsternaren. VELO speelt zaterdag thuis tegen Maasdijk maar is dus zelfs als het haar eigen wedstrijd weet te winnen afhankelijk van het resultaat dat Monster boekt tegen Schipluiden. Het zal hoe dan ook een spannende laatste speelronde worden komende weekend.

Epilepsiefonds zoekt collectanten Van 4 tot en met 9 juni 2018 vindt de jaarlijkse collecte van het Epilepsiefonds plaats. Om door te kunnen gaan met de epilepsiebestrijding kan het Epilepsiefonds de hulp van nieuwe collectanten heel goed gebruiken. Want hoe meer collectanten, hoe meer geld er kan worden opgehaald voor mensen met epilepsie. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Samen met

duizenden vrijwilligers zamelen wordt tijdens de collecteweek geld ingezameld voor epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie. Collecteren kost slechts een paar uur tijd. Wilt u zich in de eerste week van juni als collectant inzetten? Meld u vandaag nog aan via www.epilepsie.nl. U kunt ook contact opnemen met Wil Ouwendijk tel. 06-45990865.

Cabrio’s en exclusieve auto’s gezocht voor Auto Tafel Toertocht Op zaterdag 16 juni organiseert De Ronde Tafel 149 haar gezellige en succesvolle cabrio event, oftewel de Auto Tafel Toertocht. De rit wordt georganiseerd voor mensen met een (verstandelijke) beperking. De doelstelling is uiteraard hen hiermee een fantastische dag te bezorgen. Ook voor cabrio bezitters is het ontzettend leuk en dankbaar om met dit evenement mee te rijden. En voor de goede orde: er zijn geen kosten aan verbonden, wij vragen geen inschrijfgeld, wij vragen alleen uw tijd. Om deze toertocht te rijden is geen ervaring vereist. Bent u in het bezit van een cabrio (of een exclusieve auto) of heeft

u een bekende met een cabrio en lijkt het u leuk om met dit succesvolle evenement mee te rijden? Neem dan contact op via info@rt149.nl. De route bestaat uit twee etappes met een onderbreking van een uur voor een heerlijke lunch. De start van de eerste etappe is om 10:30 vanaf Kraanverhuur Boekestijn, Maassluiseweg 1, Maasland. De tweede etappe (na de lunch) eindigt rond 15:00 uur, op bovengenoemde locatie. Vanzelfsprekend wordt de dag afgesloten met een hapje en een drankje, een passende afsluiting van een ongetwijfeld schitterende dag! Voor meer info: www.rt149.nl.

Met een aantal wijzigingen in het elftal trad Peter Broekman aan in de topper tegen VELO. Haysam Abdelaziz kreeg een basisplaats. De na een schorsing teruggekeerde Erik van Geest zakte daardoor naar het middenveld om de geblesseerde Leon van Kersbergen te vervangen. Ook in de verdediging moest worden gepuzzeld. Het laat zien dat MVV ‘27 over een brede selectie beschikt. Met een mooie mix van ervaring van Lars Kloet, Erik van Geest en Jeffrey Wupkes en jonge jongens met kracht en creativiteit daaromheen, schotelde MVV ‘27 de toegestroomde supporters een prachtige wedstrijd voor. MVV ‘27 begon furieus. In de 7e minuut leidde dit al tot resultaat na een fijne steekpass van Sem Maaswinkel richting Erik van Geest. Van Geest rondde prima af: 1-0. In het eerste kwartier kreeg ook VELO mogelijkheden. Na het overleven van deze situatie, stoomde MVV ‘27 snel door. Een mooie voorzet

van Haysam Abdelaziz leidde de treffer van Erik van Geest in. Hij maakte de loopactie richting de eerste paal en werkte met enig fortuin de bal achter de kansloze doelman Jeffrey Kersten. Na dit doelpunt nam de frustratie aan VELO-zijde toe. Ook MVV ‘27 kon in deze fase van de wedstrijd niet veel bolwerken, maar was daartoe ook niet genoodzaakt. VELO moest in de tweede helft eigenlijk alles of niets gaan spelen. Het werd niets. MVV ‘27 liet niets heel van VELO en maakte er een ware show van. In de 50e minuut scoorde Dennis Louter na een assist van Haysam Abdelaziz. Niet lang na dit doelpunt kreeg Dirk Lelieveld een rode kaart na een onbesuisde tackle. MVV ‘27 had VELO in de houtgreep en liet niet los. Harm Voogt zette als verdediger vol druk op de defensie en ontnam hen de bal en werkte de bal in het doel: 4-0. Ook VELO kreeg kansen, maar Twan Lansbergen kon zich ook onder-

scheiden met enkele belangrijke reddingen. Een kwartier voor tijd stuurde Dennis Louter Haysam Abdelaziz de diepte in. Hij kon alleen op keeper Kersten waarna hij rustig de bal in het doel kon werken: 5-0. Een prachtig doelpunt, maar bij het juichen raakte Abdelaziz geblesseerd aan zijn enkel. Roberto van der Pol was zijn vervanger. Hij gaf de bal voor op linksback Bret Rhijnsburger die bekroonde zijn goede spel met een geweldige kopbal: 6-0. In de blessuretijd was het slotakkoord toch voor VELO. Invaller Sven Verbeek scoorde de 6-1. Opstelling MVV ‘27: Twan Lansbergen; Harm Voogt, Lars Kloet, Jeffrey Wupkes, Bret Rhijnsburger; Sem Maaswinke (59. Quint van Stuivenberg), Thijs de Vast, Erik van Geest; Lourens van Rooijen (69. Michael Berrevoets), Haysam Abdelaziz (76. Roberto van der Pol), Dennis Louter.

Maaslands IJsvermaak houdt open dag in nieuwe clubgebouw Het zal iedereen die wel eens door Maasland rijdt of wandelt zijn opgevallen: het clubgebouw van Maaslands IJsvermaak onderging de afgelopen maanden een metamorfose. Het goede nieuws is dat de bouw van het nieuwe clubgebouw nu volledig is afgerond. Het is niemand minder dan burgemeester Arnoud Rodenburg die vrijdag 25 mei de officiële opening van de nieuwe locatie zal verrichten. Deze besloten bijeenkomst is overigens alleen toegankelijk voor genodigden. Zaterdag 26 mei is er vervolgens van 11.00 tot 16.00 uur een open dag. De ijsbaan is die dag voor iedereen uit Maasland en omstreken geopend en voor de bezoekers bestaat uiteraard de mogelijkheid om het gehele MIJV-clubgebouw te bezichtigen. Er is ook gedacht aan vertier voor iedereen. Voor de ouderen is er iets te eten en drinken, voor de jongeren is er een heuse Westland Toertocht uitgezet op het terrein. Bij alle (denkbeeldige) plaatsen (Maasland, Schipluiden, Vlaardingen en Naaldwijk) op het terrein staan er diverse springkussens opgesteld, waaronder een heuse stormbaan. Er is op het terrein

koek en zopie en ook een suikerspin en poffertjes verkooppunt. Kortom, voor iedereen wat te doen! De open dag begint om 11.00 uur

en is om 16.00 uur afgelopen. De toegang is uiteraard gratis. Je vindt het terrein van MIJV aan de Koningin Julianaweg 1C in Maasland.

Het nieuwe clubgebouw wordt vrijdag officieel geopend.

Foto: PR


12

|

De Schakel MiddenDelfland 24 mei 2018

Vitis Welzijn stimuleert en ondersteunt diverse doelgroepen te participeren in de samenleving, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. De Stichting zou het vele werk niet kunnen realiseren zonder de inzet van de ruim 1.200 vrijwilligers.

De Hooipolder Diervoeders

Vitis Welzijn zoekt kandidaten met een relevante afgeronde HBO-opleiding voor de functies van:

Coรถrdinator Bezoekdienst Dementie

Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

24 uur per week

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Ambulant Jongerenwerker

Loop eens binnen!

24 tot 32 uur per week

De juiste kandidaten werken zelfstandig, hebben een resultaatgerichte werkhouding en voldoen aan de functie-eisen en competenties genoemd in de uitgebreide functieomschrijving op onze website. Meer weten en solliciteren? Kijk op onze website: www.vitiswelzijn.nl

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

berberaapje Musa is gered uit een illegale fokkerij Red dieren als Musa

Word donateur

WWW.AAP.NL

Publicatie meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen op: I 3 mei 2018 voor het oprichten van een bouwbedrijf. De locatie betreft Het Ambacht 4, 3155 AK te Maasland (zaaknummer 00517590). II 3 mei 2018 voor het oprichten van een hoveniersbedrijf. De locatie betreft Het Ambacht 4, 3155 AK te Maasland (zaaknummer 00517571). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De meldingen liggen niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

zaterdag 26 mei w MIJV Opening clubgebou

! n j i t s e f n e s s u k Spring Waar? Terrein MIJV Koningin Julianaweg 1C Maasland

Gratis entree

Tijd? Van 11:00 tot 16:00 uur

Westland Toertocht met: KOEK

SUIKERSPIN

DE ULTIEME MOUNTAINBIKE UITDAGING! SCHRIJF JE NU IN!

DUCHENNEHEROES.NL

EN

VLAARDING

EN

MAASLAND

EN

ZOPIE

POFFERTJESKRAAM

EN SCHIPLUID

DE LIER

SPRINGKUSSENS

N

BAA DE STORM NAALDWIJK

Profile for WL Media

Md 2018 05 24  

Md 2018 05 24  

Profile for wlmedia