Page 1

Bedrijfsuitje? WC-POT-RACE!

‘Je Kan De Pot Op’ Kijk op www.detuinderij.nl voor al onze unieke activiteiten Gemeentenieuws

13e jaargang 3 mei 2018

2,3

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

‘Dodenherdenking uit respect voor de vrede’ Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO

4 mei, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog worden op deze dag alle mensen herdacht die voor onze vrijheid gestreden hebben. “Vrijheid moet je dus doorgeven, altijd maar weer”. Het 4/5 mei comité hoopt dan ook dat u allemaal op 4 mei de vlag halfstok hangt. Uit respect voor de mensen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid.

PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Stormbaan huren?

In verband met Hemelvaartsdag verschijnt de krant een dag eerder

deadline krant 9 mei redactie maandag 7 mei 09.00 uur advertenties maandag 7 mei 12.00 uur

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Hoewel 1945 heel lang geleden is, blijft het zinvol om Dodenherdenking in ere te houden. Alleen zo kunnen wij, die dagelijks mogen genieten van de vrijheid, eer betonen aan degenen die in welke oorlog dan ook, hebben gestreden voor onze vrijheid. Die zelfs hun leven gegeven hebben. Daarom wordt Dodenherdenking ook in Midden-Delfland ieder jaar opnieuw gehouden rondom de monumenten in Maasland en Schipluiden. Inwoners van Den Hoorn zijn daarbij ook van harte uitgenodigd. Schipluiden en Den Hoorn In Schipluiden is er eerst om

Senioren in Maasland genoten op 27 april van een extra programma. De senioren in Den Hoorn en Schipluiden krijgen Foto: GvW-T ‘Bevrijdingskoffie en -borrel.

19.00 uur een samenzijn in de Dorpskerk waar dominee Erika Dibbets-van der Roest samen met de voorzitter van het 4 en 5 mei comité en de burgemeester de mensen zal toespreken. Er worden prachtige liederen ge-

Heerlijke Koningsdag voor iedereen In Maasland werden de kinderen uitgenodigd om op het bordes te komen meezingen voor de Koning. “Vet gaaf!” zei een meisje toen ze uitkeek over alle enthou-

siaste dorpelingen. Koningsdag is in Midden-Delfland in alle dorpen met veel plezier gevierd. Zie verder elders in deze krant! Foto: GvW-T

zongen en zelfgemaakte gedichten door schoolkinderen voorgedragen. Daarna volgt de stille tocht naar het monument waar het Taptoesignaal der Grenadiers om 20.00 uur zal klinken gevolgd twee minuten stilte, het Wilhelmus en kransleggingen. Maasland In Maasland begint de herdenkingsbijeenkomst om 19.45 uur bij het monument aan de Hofsingel. Ook hier wordt The Last Post voorafgegaan aan de twee minuten stilte waarin ieder met zijn eigen gedachten bij de mensen is die voor onze vrijheid gevochten hebben. Ook hier vormen kranslegging en een persoonlijke bloemengroet een mooi onderdeel van de ceremonie. Na de bijeen-

komsten kan er gezamenlijk koffie gedronken worden om na te praten. Dit gebeurt in Maasland in de Singelhof en in Schipluiden in De Dorpshoeve. Vervoer en 5 mei Inwoners van Den Hoorn die slecht ter been zijn en gebruik willen maken van georganiseerd vervoer kunnen contact opnemen met Robert Mangal van de gemeente Midden-Delfland via 015 380 4277 of via rmangal@ middendelfland.nl Op 5 mei, Bevrijdingsdag, mogen de vlaggen in top. De senioren worden uitgenodigd voor Bevrijdingskoffie en -borrel in Akkerleven in Schipluiden en de Kickerthoek in Den Hoorn. Aanvang 10.00 uur.

Oratoriumkoor zoekt zangers Op 2 november organiseert Oratoriumkoor De Lier haar najaarsconcert met onder meer Ein Deutsches Requiem van Brahms en Mirjams Siegesgesang van Schubert. Het koor is voor deze uitvoering op zoek naar mannen die willen meezingen. Bassen en vooral tenoren zijn welkom. Wie de stukken wel eens eerder heeft gezongen en dat nog eens wil is welkom. Ook dames mogen meezingen. Partituren en een oefen-CD zijn beschikbaar en er zijn gee kosten aan verbonden. Op de inloopavond op dinsdag 8 mei om 19.45 in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Hoofdstraat 149 in De Lier wordt meer informatie gegeven.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland

Festival voor senioren Midden-Delfland krijgt zijn eigen festival voor senioren. Het HomeTown Festival organiseert op vrijdag 18 mei het HomeTown Golden Oldies festival. Het wordt een unieke middag in het Trefpunt in Maasland. Het jonge organisatieteam van HomeTown wil iets terugdoen voor de gemeente en de ouderen uit Midden-Delfland. Het HomeTown Golden Oldies festival richt zich op 65-plussers en belooft een middag vol nostalgie. Een groep van entertainers speelt de hits van toen. De middag start om 14.00 uur en rond 17.00 uur eindigt het programma. De hapjes en drankjes zijn verzorgd, net als het vervoer van en naar de bejaardentehuizen. Iedereen kan dus netjes gehaald en gebracht worden. Ook de burge-

meester en een grote groep vrijwilligers zijn aanwezig. Wilt u ook komen? Meldt u zich dan uiterlijk 15 mei aan bij welkom@@hometownfestival.nl. Aanmelden kan ook via de lijsten die worden opgehangen in de bejaardentehuizen.

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 3 mei 2018

Gemeenteberichten Donderdag 3 mei 2018

week 18

Lintjesregen

Aangepaste openingstijden gemeentehuis In verband met de feestdagen is het gemeentehuis gesloten op: - donderdag 10 en vrijdag 11 mei (Hemelvaart) - maandag 21 mei (Pinksteren)

Elk jaar reikt de burgemeester op de dag voor Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uit. Dit jaar ontvingen Jacco de Bruijn, Gert Butterman en Joop Smits deze bijzondere onderscheiding. Gedecoreerden, van harte gefeliciteerd!

Vervoerproject De Mus in Schipluiden en Den Hoorn De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Denk hierbij aan activiteiten in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, op bezoek in het Reinier de Graafziekenhuis, boodschappen doen bij de supermarkt of langsgaan bij familie en vrienden in Schipluiden en Den Hoorn. De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Kaartjes kosten €1,50 per rit. De kaartjes zijn te koop bij Akkerleven, het gemeentehuis en De Kickerthoek. Informatie en reserveren via telefoonnummer 06 20 77 83 70 of DeMus@ggz-delfland.nl (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 2 uur van te voren). Of kijk op de website www.middendelfland.nl > Zorg en ondersteuning > Vervoer.

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Aanvragen en Besluiten

Jacco de Bruijn, Arnoud Rodenburg, Gert Butterman en Joop Smits

Fotograaf: Hans de Lijser

Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding U kunt een inwoner uit Midden-Delfland voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Sandra van der Zwan behandelt de lintjes, zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten van iemand inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. U bereikt Sandra van der Zwan via telefoonnummer (015) 380 41 06. Kijk voor meer informatie over de procedure van een aanvraag op www.lintjes.nl/voordragen. Lintjesregen 2019 Het is belangrijk de onderscheiding op tijd aan te vragen, want het in behandeling nemen van een voorstel duurt minimaal zes maanden. Wilt u dat de onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ op Koningsdag 2019 wordt uitgereikt? Lever het voorstel dan voor 1 juli 2018 bij ons in.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

Maasland

AANVRAGEN

AANVRAGEN

Openbare bekendmaking - Burgemeester en wethouders van de gemeente Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Midden-Delfland maken op grond van artikel 14a van de Monumentenwet 1988 bekend dat de Rijksdienst - Vergunning is aangevraagd voor het verbouwen van - Vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een voor het Cultureel Erfgoed een ontwerpbesluit ‘verguneen pakhuis naar een woning, het wijzigen van de vrijstaande woning aan de Maaslandse Dam (kavel 18, ning archeologisch monument’ heeft toegestuurd voor: gevels door het plaatsen van raam- en deurkozijnen 3155 CH ) in Maasland. archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven en het plaatsen van dakkapellen aan de Hof van - Vergunning is aangevraagd voor het realiseren van een op het perceel met de kadastrale aanduiding Maasland, Delftstraat naast huisnummer 33c (Sectie 1757, erker aan de voorgevel aan de Prinses Marijkelaan 11, sectie I, nummer 10 (Rijksmonumentnummer 508082 2635 EE) in Den Hoorn. 3155 VG Maasland. / Locatie Herenlaan te Maasland, gemeente Midden- Vergunning is aangevraagd voor het versterken van de Delfland). kade langs de Kluiskade tussen de huisnummers 17 en (APV)vergunningen Het ontwerpbesluit ‘vergunning archeologisch monu22 (sectie C 2463, 2481, 3235 en 3340, 3155 BH) in - Aanvraag is gedaan voor een exploitatievergunment’ ligt, met de hierbij horende stukken met ingang Maasland. ning voor een openbare inrichting met terras aan de van 4 mei 2018 gedurende zes weken, tijdens kantoorDijkshoornseweg 4, 2635 EP Den Hoorn. De aanvraag uren voor iedereen ter inzage bij het Klant en de ontwerp exploitatievergunning liggen met ingang (APV)vergunningen Contact Centrum in het gemeentehuis, van 24 april 2018 voor een periode van zes weken - Aanvraag is gedaan voor een exploitatievergunAnna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. voor iedereen ter inzage. U kunt dit doen tijdens de ning voor een openbare inrichting met terras aan de Tijdens de genoemde termijn van de terinzageligging openingstijden in het Klant Contact Centrum in het Kortebuurt 16e, 3155 EH Maasland. De aanvraag en de kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftegemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX ontwerp exploitatievergunning liggen met ingang van 1 lijk, zienswijzen op het ontwerp naar voren brengen Schipluiden. mei 2018 voor een periode van zes weken voor iederbij het college van burgemeester en wethouders van een ter inzage. U kunt dit doen tijdens de openingstijMidden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor den in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, BESLUITEN mondelinge reacties kan men terecht via het telefoonAnna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden. nummer (015) 3804111, team Ruimtelijke Ordening (APV)vergunningen en Milieu. - Evenementenvergunning is verleend aan BESLUITEN U kunt ook digitaal een zienswijze indienen, maak Handbalvereniging DIOS voor het houden van het daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Dit forDIOS lentefeest 2018 van 14 tot en met 22 mei 2018 Omgevingsvergunningen mulier is te vinden op de gemeentelijke website op het Koningin Julianaplein, 2635 DH Den Hoorn. - Vergunning is verleend voor het plaatsen van een www.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Vrouwe inzage. Daarvoor moet u wel beschikken over een Lideweysingel 15, 3155 VV Maasland. OVERIGE elektronische handtekening (DigiD). - Vergunning is verleend voor het oprichten van een Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt woning aan de Maaslandse Dam 21 (kavel 1), 3155 CH Meldingen u contact opnemen met Guido de Bruijn, medewerker Maasland. - Melding is gedaan door handbalvereniging DIOS voor van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, via het het organiseren van een afsluitdag voor hun leden telefoonnummer (015) 380 42 13. op 10 juni 2018 op de locatie Sportpark Den Hoorn, OVERIGE Zuidhoornseweg 2, 2635 DJ Den Hoorn. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbestMeldingen houdende materialen aan het Koninginnepad 26, - Melding is gedaan van het verwijderen van asbest2635 JC Den Hoorn. houdende golfplaten van drie schuren aan de Laan van Zeestraten 20, 3155 DM Maasland.

www.middendelfland.nl


3 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 3 mei 2018

week 18

Behandelen eiken tegen overlast eikenprocessierups

RAADSINFORMATIE

In de maand mei behandelen wij de eiken waar de eikenprocessierups voor overlast kan zorgen. De eiken waar het om gaat staan in het sportpark bij de Baanderheer, aan het begin van de Kluisweer, de Doelstraat, het Pynasplein en de Oude Veiling in Maasland.

Op dinsdag 8 mei is er een Opiniërende raadsvergadering in het gemeentehuis van Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar met mogelijkheid tot inspreken. De agenda is gebaseerd op het model van een commissievergadering. Besluitvorming staat gepland voor de raadsvergadering op 22 mei a.s.

Sinds 2010 komt de eikenprocessierups voor in Midden-Delland en omgeving. De microscopisch kleine brandhaartjes van de rups geven irritatie aan huid en luchtwegen. De gemeente beperkt de overlast van deze rupsen zo veel mogelijk. Hiervoor laten wij een aantal eiken bespuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit middel bestaat uit kleine aaltjes, nematoden. Deze aaltjes komen van nature in ons land voor. Ze tasten de rupsen aan waardoor deze dood gaan. Omdat de aaltjes in het bestrijdingsmiddel niet tegen zonlicht kunnen, vindt de bestrijding plaats als het donker is. Deze bestrijdingsmethode past binnen het gemeentelijk beleid van natuurvriendelijk groenbeheer en is alleen schadelijk voor de rupsen en veilig voor mensen en (huis-)dieren.

Telling weidevogels Midden-Delland is een belangrijk broedgebied voor weidevogels zoals de grutto, kievit en de veldleeuwerik. Een groep vrijwilligers van de Vogelwerkgroep MiddenDelland telt in mei en juni in drie polders de weidevogels. Bij de eerste telling kijkt de Vogelwerkgroep hoeveel weidevogels er broeden en op welke plekken ze zitten. Bij de tweede telling onderzoeken de vrijwilligers hoeveel paar weidevogels er kuikens hebben. Door de twee tellingen met elkaar te vergelijken kan het broedsucces van met name de grutto worden vastgesteld. Dat is een belangrijke graadmeter voor het bepalen van de gezondheid van de weidevogelpopulatie. Op 5 en 26 mei telt Vogelwerkgroep Midden-Delland de weidevogels in de Klaas Engelbrechtspolder en de Commandeurspolder. Op 12 mei en 2 juni de weidevogels in de Duifpolder. Dan kunt u dus mensen door de weilanden zien lopen. Wilt u zelf weidevogels zien? Neem uw verrekijker mee de polder in, maar blijf op de verharde weg en betreed het weiland niet.

Opiniërende raadsvergadering

Vergadering volgen U kunt de vergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelland.nl/webcast. Agenda 8 mei - Aanpak corrosievorming tribune SV Den Hoorn - Vaststelling Bestemmingsplan Maaslandse Dam (Oostgaag 10a) - Concept openbaar vervoersplannen 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Uitbrengen advies aan Commissariaat voor de Media over lokale omroep WOS - Voorstel (technische) wijzigingen huisvestingsverordening Midden-Delland 2015 - Aanvraag Vangnetregeling 2017 in verband met tekort op BUIG-uitkering - Ontwerp-begroting 2019 GR GGD Haaglanden en Veilig Thuis - Ontwerp-begroting 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) - Ontwerp-begroting 2019 GR Veiligheidsregio Haaglanden - Grondexploitaties per 1 januari 2018 - Gemeentelijke jaarrekening 2017 - Voorstel onthefing ingezetenschap wethouder H.H.V. Horlings - Brief burgemeester over aanrijtijden hulpdiensten en capaciteit politie - Brief college over ontwikkeling ’t Kraaienest De vergaderstukken zijn in te zien • Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden • Via www.middendelland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken Inspreekmogelijkheden Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om in te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt. Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort. Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de grifier, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: grifie@middendelland.nl. Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelland.nl/mailservice.

Foto: Floor Koornneef

Vervolg Aanvragen en Besluiten Schipluiden BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag voor plaatsen van een drijvende steiger aan de Dorpsstraat tussen de huisnummers 36 en 54 (sectie B 2685, 2636 CH) Schipluiden.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad - Melding is gedaan van het vervangen van een betonnen brug aan de Woudseweg nabij huisnummer 186a (2636 AW) in Schipluiden. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende dakplaten aan de Dorpsstraat 38, 2636 CJ Schipluiden.

Geheel Midden-Delfland BESLUITEN

OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Gaagweg 24a, 2636 AJ Schipluiden.

www.middendelfland.nl

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

(APV)vergunningen - Vergunning is verleend voor de Beatrixrun op 5 mei 2018.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

|

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 3 mei 2018

familieberichten Lieve mensen, Dankjewel voor het medeleven, een ieder op zijn eigen wijze rondom het overlijden van

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team

Arie Zonneveld

Ik ben zo moe … zo moe …

Het neemt ons verdriet niet weg, maar het is wel een stimulans om verder te gaan.

Na een kort ziekbed en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is overleden onze broer, zwager en oom

Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

“Samen voor een uniek afscheid.” Free Hanemaaijer en Marjo van der Schoor

Dieni Zonneveld - de Vos

24 uur per dag bereikbaar 06-12709031

Kinderen en kleinkinderen

Alphonsus Cornelis Joannes van Winden

www.uithandenuitvaart.nl

Maasland, mei 2018

- Alfons Schipluiden, 18 april 1936

Rijswijk, 27 april 2018 ...omdat het leven verder gaat.

Familie van Winden De uitvaart heeft plaatsgevonden op woensdag 2 mei. Correspondentieadres: Tom en Marlène van Winden Gaagweg 36-b, 2636 AK Schipluiden

John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

Draagt zorg voor begrafenis of crematie, dag en nacht. Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

‘Ik heb een beetje een gekke vraag over mijn uitvaart...’ ‘Geen probleem, daar is ons inloopspreekuur voor!’

Kom naar het gratis inloopspreekuur van De Laatste Eer. Voor al uw uitvaartvragen. Iedere donderdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

Laat het verhaal verteld worden, nu het nog kan … Levensverhaal in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

SCHRIJF JE NU IN!

DUCHENNEHEROES.NL

DE ULTIEME MOUNTAINBIKE UITDAGING!


3 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

Koningsdag was een feest voor iedereen

|

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 6 mei

10.00 uur Nieuwe Kerk: ds. B.W.J. de Ruyter, kinderkerk 10.00 uur Singelhof: ds. S. Tj. van der Hauw Donderdag 10 mei

10.00 uur Nieuwe Kerk: ds. S. Tj. van der Hauw R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 6 mei

9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorganger: pastor D. Verbakel Kinderspelen in Maasland waar gretig gebruik van gemaakt werd.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

Foto: Foto’s GvW-T

Koningsdag 2018 mag in de annalen weer bijgeschreven worden als een feestelijke dag waarop er voor iedereen te genieten was. Jong en oud kon zich vermaken en zelfs de weergoden waren alle activiteiten gunstig gezind. Een paar spetters regen in de middag konden geen roet in het koninklijke eten gooien. Hooguit wat stof wegpoetsen! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Heeft u ook zo genoten van al die stralende kinderkoppies en al die

andere vrolijke gezichten? Koningsdag 2018 was een succes! Dat begon al in Maasland bij het inmiddels traditionele ontbijtje. Daarna werd uit volle borst gezongen, niet alleen het Wilhelmus en ‘Lang zal hij leven’ voor de Koning, maar natuurlijk ook een paar bekende meezingers waaronder het eigen Maaslandlied. De toon was gezet! Er waren zo vroeg al heel veel mensen op de been. Dat moest ook wel want er was zoveel te doen in het dorp. De kinderspelen gingen van start. Dit jaar naast zakkenlopen ook lasergamen en een mobiele escaperoom. De Oranjevereniging gaat uiteraard met de tijd mee. Verder was er een markt vol leuke kramen. L’Atelier des Amis kreeg veel belangstelling, de goede doelen mochten aandacht

• Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

Op de Kindermarkt in Den Hoorn werden goede zaken gedaan.

Kledinginzameling Rode Kruis Op maandag 7 mei van 13.30 -15.00 uur kan er kleding, speelgoed, enz. ingeleverd worden bij de Notenbalk, Troelstraweg 13 te Maassluis. Speciaal verzoek van de Rode Kruis afdeling in Tirgâ Secuiesc, (Kezdivásárhely) Roemenië, pampers voor baby’s en volwassenen. Verder zijn erg welkom: warme schone kleding, b.v. jassen, truien en schoenen en regenlaarzen voor kinderen en volwassenen. Speelgoed voor baby’s en kinderen mag ook gebracht worden, tevens puzzels voor kinderen en volwassenen. Ook worden er schone dekens, slaapzakken, dekbedden, lakens, handdoeken, keuken linnen, e.d. ingepakt. Vrijwilligers sorteren en pakken alles in kartonnen dozen en die worden voorlopig opgeslagen in een droge ruimte. De breigroep heeft ‘wol’ nodig, zodat ze voor de arme kinderen voor een koude winter mutsen, handschoenen, sjaals en truien kunnen breien. Kijk even in de kasten en neem het mee! Vrijwilligers van de Rode Kruis afdeling Nieuwe Waterweg Noord en vrijwilligers van de Stichting Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely werken samen voor dit project.

Donderdag 10 mei

Talenten rondom de Fitlala!

Verdere informatie is verkrijgbaar bij de Rode Kruis afdeling Nieuwe Waterweg Noord, telefonisch bereikbaar nr: 010-2342049 van 09.00-12.00 uur op werkdagen of via info-nieuwewaterwegnoord@ rodekruis.nl. De volgende kleding inzameling zal zijn op: maandag 4 juni van 13.30-15.00 uur op boven vermeld adres.

en nieuwe leden noteren en de senioren kregen in Singelhof een eigen gezellig programma aangeboden. ‘s Middags de sportieve uitdagingen, de Duckrace, Friet van Riet en allerlei andere activiteiten. Kortom: Maasland was dik tevreden! Schipluiden Ook in Schipluiden kwamen de mensen graag naar het oude gemeentehuis. Niet alleen om over de Zilvervloot te zingen of bellen te blazen maar ook om de kinderen aan te moedigen die de Fitlala hadden ingestudeerd. Alhoewel, aanmoediging was eigenlijk niet nodig: het enthousiasme spatte ervan af! Daarna kon iedereen zich tegoed doen aan een flink stuk taart van de taartenbakwedstrijd. De ene taart was al mooier of zoeter opgemaakt dan de andere. Natuurlijk werd dat gewaardeerd. Ook in Schipluiden was er van alles te doen: lunchen of borrelen op de boot, ouderwetse kinderspelen, vrijmarkt, muziek en natuurlijk de mooie ballen op het water en de supergave mogelijkheid om met de Bungee trampoline zo hoog te springen zoals je nog nooit gedaan had. Den Hoorn Den Hoorn trapte om 12.00 uur de dag af met een drukke feestmarkt op het Julianaplein. De kinderen deden goede zaken tijdens de vrijmarkt. Zodra ze wat geld gevangen hadden, moest mama of papa op het kleedje met koopwaar letten want dan werden er onmiddellijk nieuwe oude spullen gekocht bij een collega handelaar. Voor de hap en de snap was natuurlijk ruimschoots gezorgd. Een uitdagend doolhof zorgde voor veel plezier bij de kleine kinderen en het geheel werd, uiteraard zouden we bijna zeggen, voorzien van een vrolijke en koninklijke noot door de eigen Maxima’s. Een feest in Den Hoorn is pas af als de Maxima’s er zijn want dan hoor je ook kwinkslagen over je dorpsgenoten die in de zelfgecomponeerde teksten doorklinken. En zo kreeg Koningsdag 2018 weer een gouden randje!

Bezichtigen historisch kerkje ‘t Woudt Evenals voorgaande jaren zal tijdens de zomermaanden het historische kerkje op ‘t Woudt regelmatig op zaterdagen voor bezichtiging open zijn. Dit kerkje dateert uit 1277 en heeft een rijke geschiedenis. Het is leuk om een fietstochtje naar dit kerkdorp te maken en de kerk te bezichtigen. De aanwezige vrijwilligers willen u graag rondleiden in de kerk. De eerste openstelling is op zaterdag 5 mei van 13.00 tot 16.00 uur. Voor andere data van de openstelling kunt u kijken op www.woudtsekerk.nl, onder het stukje contact/bezichtigen.

De kerk is namelijk niet voor bezichtiging open, wanneer er een rouw/trouwdienst is. Eveneens worden er zomeravondconcerten gehouden, zie www.concertentwoudt.nl. Dan is er geen openstelling, in verband met de voorbereiding van de musici. De kerk wordt iedere zondag gebruikt voor de Eredienst van de Protestantse gemeente ‘t Woudt- Den Hoorn. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd een kerkdienst mee te maken. De diensten beginnen om 10.00 uur zie ook www.woudtsekerk.nl

09.30 uur: gezamenlijke Eucharistieviering met koor St. Caecilia. Voorganger: pastor E. Stok. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland

Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 6 mei

10.00 uur spreker: ds. A. Noordam, Den Haag. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 6 mei

10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest Donderdag 10 mei

9.30 uur mevr. ds M.C.A. Korpel, Leusden R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 5 mei

19.00 uur: Eucharistieviering; voorg. Pastoor D. Verbakel / Organist Zondag 6 mei

10.30 uur: Kindervertelviering Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 6 mei

10.00 uur Woudtse kerk: ds. J.W. Leurgans, Moordrecht 19.00 uur De Rijstuin: ds. E. Agterhuis, Heinenoord Donderdag 10 mei

9.30 uur Woudtse kerk: ds. B. Schoone, Poeldijk R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 5 mei

19.00 uur: Woord- en communieviering met zang van de mannencantorij. Zondag 6 mei

11.00 uur: Eucharistieviering 35 jaar kapel ‘Maria in den Sonne’ met bloemenhulde. Zang van het dameskoor ‘Con Amore’. Voorgangers: Pastor D. Verbakel, Pastor J. Lamberts. Na afloop koffiedrinken in De EénHoorn.

5


6

|

De Schakel MiddenDelfland 3 mei 2018

THUIS IN MIDDEN-DELFLAND

Zo Weekend Sluit je werkweek feestelijk af met ‘’Zo Weekend’’. Jim Gardien verzorgt jouw vrijdagmiddagborrel vanaf 16.00 uur op WOS Radio.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

Fleur staat weer voor de Deur

WESTGEAR

Vanaf vrijdagavond 19.00 uur start er een nieuw seizoen van ‘’Fleur voor je Deur’’ op WOS TV. In het programma gaat Fleur op stap met een aantal bekende en bijzondere regiogenoten.

Deze week zijn Jack en Ricardo in Naaldwijk waar zij Jesse verrassen met een gratis schadeherstel. Hij is opgegeven door zijn vriendin Monica. Het is een groot raadsel voor Jesse hoe de schade is veroorzaakt, maar hij baalt er flink van. Ook gaan Jack en Ricardo deze week weer op pad met een nieuwe auto. Deze week krijgen de mannen wel een heel bijzondere auto mee van Van der Lans. We sluiten af bij Circuit van Hagen waar je wordt bijgepraat over de laatste trends op het gebied van gadgets en accessoires. Benieuwd? Je ziet het vanaf vrijdagavond 19.00 uur in een nieuwe aflevering van WESTGEAR.

In de eerst aflevering staat zij op de stoep bij Hidde de Brabander. Hidde werd bekend bij het grote publiek door zijn perfecte nougat in de meest uiteenlopende smaken en combinaties. Hidde heeft thuis een grote studio keuken waar Fleur natuurlijk graag een kijkje wil nemen. Ook neemt Hidde haar mee naar een overheerlijke locatie.

Hoek van Holland Sperrgebiet In Jouw Buurt Vanaf woensdagavond meer over het ‘’Gooi maar in m’n pet’’ festival om talenten in de regio een podium te geven. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Vanaf woensdagavond 19.00 uur is de documentaire ‘’Hoe was het ook alweer?’’ te zien op WOS TV. We gaan terug in de tijd naar 1940 – 1945. Ook in het Westland, specifiek Hoek van Holland, was de oorlog in volle gang. In de documentaire ‘’Hoe was het ook alweer’’ spreken we mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Hoek van Holland woonden en bewust de oorlogsjaren hebben meegemaakt. Hoek van Holland was tijdens de oorlogsjaren het ‘Sperrgebiet’, maar hoe was het leven in dit afgegrendelde deel van Westland?

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL


3 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

Vivace zingt requiems van Duruflé en Fauré Zangvereniging Vivace uit Schipluiden zingt op vrijdag 25 mei 2018 de requiems van Duruflé en Fauré. De locatie is dit keer de Sint Antonius en Corneliuskerk, Hoornseweg 12, Den Hoorn. Koos van Beurden dirigeert het koor en het begeleidende orkest. Organist is Bert den Hertog, Cello-soliste is Stans Jeurissen. Koorleden zingen de solopartijen. Het concert begint om 20.00 uur; kaarten kosten € 15,-. Dat is inclusief het programmaboekje en een consumptie. De twee requiems hebben een specifiek, eigen karakter. Maurice Duruflé (19021986) liet zich duidelijk

inspireren door de gregoriaanse gezangen die hij in zijn jeugd veel had gezongen. Het requiem behoort tot zijn bekendste werken en werd in 1947 voor het eerst uitgevoerd. Het requiem van Gabriel Fauré (1845-1924) werd voor het eerst uitgevoerd in 1888 en was een belangrijke inspiratiebron voor Duruflé. Het werk van Fauré is geen plechtstatige liturgische ‘dodenmis’, maar een ingetogen, puur persoonlijk beschouwing over de vergankelijkheid van het leven. De componist zei er ooit zelf over: “Ik heb het nergens speciaal voor gecomponeerd, gewoon voor het

plezier. Het requiem is zo zachtmoedig als ikzelf ”. Vorig jaar had Vivace veel succes met de uitvoering van de opera ‘Dido and Aeneas’ van Purcell. De kaarten voor het ‘Requiemconcert’ op 25 mei zijn verkrijgbaar via de website www.zangverenigingvivace.nl, bij de koorleden en op de avond zelf in de kerk in Den Hoorn. Tevens In de voorverkoop op de volgende locaties: Schipluiden: De Gaech Antiek / Den Hoorn: drogisterij DIO Vitaal / Maasland: Bloemsierkunst Bloei (naast de AH) / Delft: muziekhandel Van Buytene.

Een stapje verder met St. Welzijn Midden-Delfland De St. Welzijn Midden-Delfland (SWMD) is een organisatie die activiteiten organiseert op het gebied van Welzijn voor de inwoners van Midden-Delfland. Vrijwilligers van SWMD organiseren wekelijks uiteenlopende activiteiten. Eén van die activiteiten is de wandelgroep die elke donderdag vijf kwartier met elkaar op stap gaat. De Avondvierdaagse in Den Hoorn en Schipluiden wordt ook mede door SWMD georganiseerd. Bij de Uitwaaiwandelingen

met Mantelzorgondersteuner Susanne worden de mensen gehoord. Ben je mantelzorger, dan ben je ook van harte welkom om mee te wandelen of gewoon eens te komen praten. Statushouders leren stapje voor stapje de taal en hun steeds beter hun weg vinden door de ondersteuning van een sociaal maatje. Verder draagt St. Welzijn Midden-Delfland bij aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligersorganisaties.

En ken je de vacaturebank waar je de leukste vrijwilligersvacatures vindt? Heb je misschien voor jezelf een vraag op het gebied van jouw welzijn? Je kunt altijd contact opnemen met Mariët of Eva, de welzijnsadviseurs. Zij kunnen met je meedenken en advies geven. Zó kom je een stapje verder. SWMD is geopend op werkdagen en bereikbaar via tel. 010-5918052 of e-mail: info@swmd.nl

Leuke dingen te koop op boelhuis Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 2018 houdt de Lions Club Maasland voor de 34e keer het Boelhuis en wel op het Pynasplein. Er zijn leuke dingen te koop. Van een fitnessapparaat tot oud tuingereedschap, antiek en leuke brocante. Vanaf 11.00 uur staat alles klaar ter bezichtiging. Om 12.00 uur start de veiling onder leiding van veilingmeesters Jan Kroes en Stefan Stolk. Wie iets koopt voor meer dan 25 euro, krijgt een mooie roos. Ook is er een plantenkraam. Café De Pynas is open voor een hapje en een drankje. Tegen zon en regen is het plein overdekt. Eén van topstukken is een diner voor 10 personen aangeboden door restaurant Smaak en Meer in Maassluis. Wie alvast een kijkje wil nemen wat er zoal te koop is, kan kijken op www.boelhuis.nl . Het evenement komt mede tot stand door de steun van vele sponsors. Hoofdsponsor is de Rabobank. De opbrengst gaat naar twee goede doelen: zonnepanelen voor de Maaslandse scouting en rolstoelen voor Ethiopië. Voor deze gezellige Hemelvaartsdag is iedereen welkom vanaf 11.00 uur op het Pynasplein in Maasland. Voor meer informatie: Chris van Waes 06-53548966.

|

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 3 mei 2018

Touwtrekken op Koningsdag LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN

Op Koningsdag stond TTV De Groene Oase uit Maasland op de Oranjemarkt met een kraampje met allerlei info over hun toch wel onbekende sport. Naast de kraam hadden ze een trekkast geïnstalleerd waar jong en oud zich op kon uitleven. Iedere deelnemer kreeg na zijn prestatie een echt trekdrop met daarbij de uitnodiging om ook eens een trainingsavond zelf bij De Groene Oase bij te wonen. Zelfs Burgemeester Roodenburg kwam nog even langs en ook zijn gezin heeft meegedaan! Mede door het mooie weer hadden ze aan belangstelling geen gebrek en kunnen ze terugzien op een geslaagde dag! Hopelijk zien ze de komende tijd nieuwe leden tegemoet om hun vereniging sportief gezond te kunnen houden! Voor info kun je ze op facebook volgen.

VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

Camping zoekt TOURCARAVANS TE KOOP Bel: 06-21819821

IETS TE VIEREN?

Wilt u goud of zilver verkopen?

In De Hoornbloem kun je een zaal huren met of zonder Horeca. Informeer eens naar de mogelijkheden.

Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Koningin Julianaplein 1-3 2635 HD Den Hoorn T 015-2574138 E Hoornbloem-administratie@optisport.nl I www.optisport.nl/hoornbloem

Mama i s d e l i e f s te .

Uw vertrouwen waard Koop uw Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Doe méér voor

MOLENS molenfonds.nl

RODE RED NOAMI! bij KWEKERIJ AVANCE Herenlaan 34 - 3155 DC Maasland Iedere dag vers, 24 uur per dag, 7 dagen in de week verkrijgbaar. Uit de carrousel alleen met pinbetaling.

Voor speciale bestellingen 06-55808548.

Dorpsstraat 12 Schipluiden 015-7850049 info@raadhuisschipluiden.nl

LUNCHEN EN BORRELEN MET BIEREN UIT EIGEN BROUWERIJ

Zoekt u goedkope kinderspullen of wilt u er juist van af? Kom dan elke éérste zaterdag van de maand naar de Kinderspullenkringloop het Kleine P-rijsje in gebouw de Rijstuin Woudseweg 26 in Den Hoorn, nu weer op 5 mei. Ook afgifte van alleen goede gebruikte kinderspullen

voor de leeftijd tot 10 jaar zijn welkom. Vooral kleding en speelgoed, maar ook meubeltjes, fietsjes, boekjes, puzzels en spellen, kinderwagen, wieg, box en nog veel meer. De opbrengst gaat dit jaar

voor 50% naar de stichting ‘Het vergeten kind’. De rest is voor andere activiteiten van de kerk, en ook voor kinderen bestemd. Voor meer informatie of vragen, zie www.woudtsekerk.nl of info@woudtsekerk.

Voorouderspreekuur

Met Vockestaert de Boer op Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei organiseert ANV Vockestaert de open dag: met Vockestaert de Boer op van 10:00 tot 16:00 uur. Het thema is: “Midden-Delfland, daar zit muziek in”. Locaties: De Papaver Korftlaan 6, Delft. De activiteiten zijn o.a. muziek met Circus Hannes, natuurlijke muziekinstrumenten maken met De snoepjestuin, expositie Klimaatadoptie, zintuigentuin, Arboretum en terras. Hoeve Biesland, Bieslandseweg 1, Delfgauw. Activiteiten: Jazzplatform Ingrid Kruyssen (10 tot 14 uur); The Amazing Stroopwa-

fels (14 tot 16 uur); Koeientuin, Informatiemarkt, Weilandwinkel, Rondleidingen, Dierenactiviteiten, Kinderactiviteiten en terras. De Halve Molen, Bieslandseweg 3, Delfgauw. Activiteiten: vertellingen over dit unieke herkenningspunt uit 1784; rondleidingen door de schitterende tuin; muziek van The Hitchhiking Poet; tentoonstelling “het volle leven” In Delftse Hout zijn verschillende parkeerterreinen. Het vervoer van en naar de verschillende bedrijven zal vervolgens zoveel mogelijk te voet, per fiets of per huifkar plaatsvinden.

Dagtocht fietsen

In de zomer organiseren vrijwilligers van Stichting Welzijn Midden-Delfland tweewekelijks een fietstocht voor senioren. Iedereen die zin heeft om mee te fietsen is van harte welkom. Er worden leuke en verrassende routes uitgezet en de lengte van de tocht varieert. Op dinsdag 8 mei staat er een dagtocht op het programma van ongeveer 50 kilometer. Om 9.00 uur is het verza-

melen in de recreatieruimte van Singelhof, Hofsingel 18a in Maasland. Bij slecht weer wordt de tocht een week uitgesteld. Voor deze dagtocht moet u zelf drinken en een lunch meenemen. Deelnemers fietsen op eigen risico. Op dinsdag 22 mei is er een korte tocht, alleen de ochtend, dan wordt er ongeveer 30 kilometer gereden.

In samenwerking met het Stadsarchief Delft houdt de NGV afdeling Delfland ook dit seizoen weer een maandelijks genealogisch spreekuur op de 2e woensdag in de maand van 14 tot 16 uur in het nieuwe onderkomen van het Stadsarchief, Gantel 21 te Den Hoorn. Het eerstvolgende is op woensdag 9 mei 2018. Bent u geïnteresseerd in uw voorouders en waar ze vandaan komen? Wilt u dat ook eens onderzoeken maar weet u niet hoe en waar te beginnen. Doet u al een onderzoek maar bent u vastgelopen, wilt u gewoon eens over uw onderzoek praten met een paar medeonderzoekers of hebt u andere genealogische vragen. Kom dan naar het voorouderspreekuur. De toegang is gratis voor leden en niet-leden. De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland en het Archief Delft helpen u graag met uw onderzoek. Vrijwilligers van de afdeling Delfland van de NGV helpen u verder op weg met het onderzoek, geven voorlichting over de aanpak van stamboomonderzoek en demonstreren enkele programma’s om de gegevens in op te slaan. Bovendien kunt u kennis maken met het opzoeken van de gegevens in de studiezaal.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelland


3 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

Derby der derby’s is terug De derby der derby’s staat dit jaar weer op het programma. De voetbalwedstrijd tussen de Belgen en de bokken zal voortaan weer jaarlijks worden georganiseerd. Het duel gaat om eer, glorie en gezelligheid en wordt zondag 6 mei op sportpark Keenenburg gespeeld. De dorpenstrijd kent een roemruchte historie. De eerste derby was al in 1933 en halverwege de jaren ‘60 troffen de dorpen elkaar in competitieverband. Gedurende de laatste decennia van de vorige eeuw begint de strijd tussen de gemeentegenoten meer te leven. In de dagen voorafgaand aan de derby vonden menigmaal ludieke acties plaats om de tegenstander te jennen: Hoornse supporters die de tocht richting ‘België’ afleggen met platte schuiten worden opgewacht met een giertank bij de Witte brug, rood-wit geverfde konijnen

op het Schipluidense veld, geel-blauw geverfde dugouts in Den Hoorn of ontvreemde middenstippen. Thom van Mil, aanvaller van Schipluiden, over zijn derbygevoel: “Dit seizoen spelen we ook derby’s tegen opponenten als MVV’27 en Lyra maar wedstrijden tegen Den Hoorn wegen toch altijd zwaarder. Natuurlijk gaat het deze keer om een oefenwedstrijd en levert dat een andere spanning op dan wanneer het om ‘het echie’ gaat maar je wilt natuurlijk nooit van ze verliezen!” Bij zijn Hoornse collega Donny Slot moet het gevoel nog komen: “Als ik eerlijk ben moet ik bekennen dat we ons nu op de competitie richten,” aldus de middenvelder die dit jaar met Den Hoorn nagenoeg verstoken blijft van derbyvoetbal. “Hoewel het dan misschien nog niet zo leeft bij ons is het toch niet zomaar een oefenwedstrijd. Dat zullen onze supporters ons ook ongetwijfeld wel duidelijk maken!” Op 6 mei wordt gestreden om een splinternieuwe

het Nieuwe besturen. Jullie worden ontvangen op de Marktplaats waarop je kunt ‘winkelen’ langs informatieve standjes en tegelijk je lekkere lokale maaltijd kunt nuttigen. Burgemeester Rodenburg zal jullie toespreken. Ook is er een foto-stand, waar je een nieuwe profielfoto kunt laten maken en een Ruilplaats. Dus 1 juni van 17-21.30 uur.

Derbycup. Deze derbycup zal, op een ongetwijfeld vol terras, door de aanvoerder van de verliezende ploeg worden uitgereikt aan de winnende captain. De wedstrijd vangt om 14.00 uur aan en rond 16.00 uur is bekend wie er met de trofee aan de haal gaat.

Belangstelling? Er komt binnenkort een aanmeldlink op St. Welzijn Midden-Delfland’s website: www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl Ook volgt daar en via email meer informatie over de inhoud van de workshops en locatie. De organisatie is in handen van Annette den Ouden en Sandra van der Meer. Tel. 010 5918052.

Boottocht Rode Kruis

Zaterdag 23 juni biedt Het Rode Kruis een volledige verzorgde boottocht aan met muzikale omlijsting, bedoeld voor senioren en mensen met een lichamelijke beperking. Het vertrek is om 09.30 uur vanaf de Maasboulevard in Schiedam. Rond 15.30 uur is de boot weer terug. De kosten van deze boottocht inclusief

eten en drinken zijn € 35, -. De Rode Kruis vrijwilligers staan voor u klaar om, waar nodig hulp te bieden! Het is geen probleem, indien u rolstoel gebonden bent of gebruik maakt van een rollator. Er zijn nog plaatsen vrij, maar meldt u snel aan! Aanmelding en informatie: Rode Kruis afdeling Nieuwe Waterweg Noord, telefoon:

De Karperhoeve daar is altijd wat te doen!

De splinternieuwe Derbycup waar zondag om gestreden wordt. Foto: PR

Topworkshops op Vrijwilligersmeeting Op vrijdagmiddag 1 juni vanaf 17 uur zijn vrijwilligers/ bestuurders van harte welkom op de meeting: Sterk (in) vrijwilligerswerk! Met trots presenteert SWMD jullie een fraai programma met 2 workshoprondes. Deskundige trainers geven workshops over o.a.: het Vinden van vrijwilligers, Fondsenwerving, de nieuwe AVG-wet, Zilveren kracht,

|

010-2342049 op woensdag en donderdag van 09.0011.00 uur. Of per email: dagboot.nwn@gmail.com. Inschrijven kan ook via de website: www.rodekruis. nl/nieuwewaterwegnoord doormiddel van het invullen en opsturen van het inschrijfformulier. Graag tot ziens op de Marlina op 23 juni!

Niet alleen manege en pensionstalling maar ook: * Te gekke kinderfeestjes, lekker buiten! * Heerlijke Boerenlunch! * Pony rijden! * Handwerkcursus * Rondleiding * Schooluitjes En straks tijdens de Midden-Delfland Dag natuurlijk weer die enige echte Karperhoeve Boerenmarkt

PS: We hebben een nieuwe website! www.karperhoeveboerenmarkt.nl Gauw even kijken: http://www.karperhoeve.nl/ Zuidbuurt 5 • www.karperhoeve.nl TEl. 010 - 591 14 54 • 06-24136316

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 3 mei 2018

‘Expeditie Robinson komt weer terug naar Den Hoorn!’

Publicatie verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 25 februari 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een bierbrouwerij. De locatie betreft Vrij-Harnasch 116 A, 2635 BZ te Den Hoorn (zaaknummer 00511482). Omgevingsdienst Haaglanden maakt bekend namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat is besloten de beslistermijn met toepassing van artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met zes weken te verlengen. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De mededeling ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Gevraagd

ervaren magazijnbediende (ontvangst goederen)

Tussen 17 mei en 21 mei is het weer zo ver, het DIOS Lentefeest! Dit jaar wordt weer gezocht naar de Hoornse Robinson. Op maandag 21 mei gaan zo’n 64 deelnemers, tussen de 12 tot en met 16 jaar, de strijd aan met de elementen. Wie is het sterkst op de vier uit­ dagende onderdelen? Een Robinson is behendig, stabiel op het water, tac­ tisch, enthousiast en een echte teamspeler. Daar­ naast beschikt een echte Robinson over de kwali­ teiten om vuur te maken.

Expeditie Lentefeest werd vorig jaar gewonnen door Evita van Marrewijk. Zij was de glorieuze winnaar in het finalespel en mocht zich een jaar lang Robinson van Den Hoorn noemen. Wie wordt de opvolger van deze Robinson? Vorig jaar werden de deel­ nemers getest op de onder­ delen Katapult schieten, Suppen op de Hoornse Vaart, Survivallen op een uitdagend parcours en een tweetal samenwerkings­ proeven met onder andere vuur maken.

Ben jij benieuwd waar jij, jouw kind, neef, nicht of andere Robinson tussen de 12 tot en met 16 jaar zich dit jaar aan moeten wagen…? Ben jij of ken jij de nieu­ we Robinson? Geef jezelf, hem of haar dan snel op via www.dioslentefeest.nl/ex­ peditie (De leeftijdscatego­ rie is 12 tot en met 16 jaar). Naast Expeditie Robinson organiseert het DIOS Lente­ feest voor deze leeftijdsca­ tegorie op de vrijdagavond Lentefresh. Een feestavond voor tieners in de Hoorn­ bloem.

voor 38 uur per week. In bezit van geldig heftruckcertiicaat. Werktijden maandag t/m vrijdag in roosterverband van 6.30 tot 15.30 uur. Reacties graag t.a.v. mw. J. de Groot. Vrij Harnasch 122, 2635 BZ Den Hoorn, mail: jdegroot@dggrootverbruik.nl, tel: 015 - 212 88 77.

Ben jij op zoek naar wat anders? Wil je bijdragen aan de uitdaging om Nederland te verduurzamen? Ben je niet bang voor een ladder en een schroevendraaier?

Turnsters GVS geven visitekaartje af Zaterdag 21 april werden in de Wethouder Smithal te Maassluis de toestelturn­ kampioenschappen van rayon Delfland gehouden in de lagere niveaus. GV Schip­ luiden was van de partij met 10 turnsters. Nienke van Ispelen en Noek van Spengen kwamen uit bij de meisjes pupil 2 – D2 op de toestellen vloer, sprong en brug en draaiden een pri­ ma wedstrijd. Noek behaal­ de op sprong prima zilver. Nienke was de meest suc­ cesvolle turnsters en wist op alle drie de toestellen brons te pakken. Bij de dames senior niveau F drie GVS turnsters, Sabine

van Geest, Fleur Prins en Jo­ lijn Robbemond. Jolijn turn­ de helaas een iets tegenval­ lende wedstrijd. Sabine, nog enigszins gehinderd door haar enkelblessue pakte on­ verwacht brons op de brug. Fleur turnde een goede wedstrijd, werd netjes 5e op balk en wist op sprong goud te pakken. Maud Hooymans was de enige troef bij de meisjes in­ stap – D2 op de brug, balk en vloer. Vloer ging even wat minder, maar op brug en balk wist zij heel knap een top­10 plek te bemachtigen. Bij dames jeugd 1 – D2 had GVS drie turnsters: Loïs Vol­ kering, Yelina Dijkxhoorn

en Julia Robbemond. Yelina werd keurig 6e op brug en balk. Loïs wist werd o.a. 8e op vloer en heel netjes 5e op brug. Julia pakte 3 top­10 noteringen. Op balk wist zij zelfs brons te pakken en op brug veroverde ze overtui­ gend de gouden plak. Tot slot Maartje Peters, die uitkwam bij de meisjes pu­ pil 1 – D2. Maartje wist ook op alle toestellen (balk, vloer en sprong) een prach­ tige top­10 plek te verove­ ren. Vooral haar oefening op balk was van grote klasse en zij pakte hierop dan ook meer dan verdiend een zil­ veren medaille.

Houd je ervan de handen uit de mouwen te steken? Wil je trots zijn op het werk dat je levert? Vind je het leuk om met mensen samen te werken en oplossingen te verzinnen? Zou jij graag het vak van de toekomst willen leren bij een gerenommeerd lokaal bedrijf?

Neem dan contact met ons op, want wij hebben de unieke baan voor jou! SolarBox BV – Den Hoorn is een lokale organisatie die zich bezig houdt met de realisatie van zonnepaneelinstallaties in de regio. Van kleine particuliere installaties t/m echt grote installaties bij VVE’s, tuinbouwbedrijven, scholen, zorginstellingen, tankstations en nog vele andere daken. Bij ons staat kwaliteit centraal, zodat de duurzaamheid van onze installaties op hoog niveau ligt. Ps. Mocht je al ervaring hebben in de zonnepanelen of ben je als ZZP-er alleen of als team op zoek naar ‘je derde opdrachtgever’? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen je voor langere tijd van verschillende opdrachten voorzien. Als je interesse hebt, stuur dan een e-mail naar: wouter@solarbox.nl, of bel onder kantoortijd naar 0174-725702

Medaille winnaars Noek van Spengen en Nienke van Ispelen, leiding Marjolein Davids en Elise de Schipper.

Foto: PR


3 mei 2018 De Schakel MiddenDelfland

Lintjesregen; trots op… Het was weer een gezellige Lintjesregen vol vrolijke gezichten. Drie inwoners van Midden-Delfland kregen de versierselen opgespeld waarmee zij werden bevorderd tot lid in de orde van Oranje Nassau. En dat allemaal voor hun langdurige inzet voor de samenleving! Door Gemma van Winden-Tetteroo

“Hij was helemaal overdonderd,” fluisterde Riek Smits-Holierhoek me toe toen ze achter haar man richting de burgemeester liep. Haar echtgenoot Joop werd compleet verrast met een prachtige Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Rodenburg vertelde hoe Joop in 1967 samen met zijn vrouw de handbalvereniging van Schipluiden oprichtte en ruim 23 jaar allerlei hand en spandiensten verleende om de club te laten bloeien. Joop is ook heel actief in de katholieke kerk waar hij allerlei klussen doet en er, samen met anderen, voor zorgt dat de begraafplaats bij Hodenpijl er altijd even netjes uitziet. Joop was diep onder de indruk van de onderscheiding. En ook dat zelfs de familie uit Frankrijk voor deze gelegenheid overgekomen was. Het werd een prachtige feestdag!

Schaken Gert Butterman uit Den Hoorn kreeg tot zijn grote vreugde ook de versierselen opgespeld. Hij is al 35 jaar de spin in het web van de inmiddels 80-jarige Schaakvereniging van Den Hoorn. Burgemeester Rodenburg vertelde dat het spel ooit begon onder de tuinders die met hun schuiten vol groenten lagen te wachten in de haven van de veiling aan de rand van het dorp. Omdat het altijd lang duurde eer zij onder de veilingklok door mochten varen, verkortten zij de tijd met schaken. De haven en de veiling verdwenen maar de schaaksport is altijd gebleven. Mede dankzij Gert. Ook zet Gert Butterman zich met hart en ziel in voor de PCOB, de bond voor ouderen. Trots op Jacco Na deze twee decoraties werd Jacco de Bruijn uit Maasland naar voren geroepen. Hij was met een prachtig versierde schuit naar Schipluiden gekomen ‘voor een onderscheiding voor Sjaak’. Maar Sjaak bleek gewoon in het complot te zitten. Toen alle maatjes en familieleden een feloranje sjaal omdeden waarop de tekst: ‘Trots op Jacco’ prijkte, kon Jacco er niet meer omheen. Met een grote glimlach liet hij zich, geflankeerd door zijn dochter Kelly, de Koninklijke Onderscheiding opspelden. Een jonge gedecoreerde dit keer, maar

wel eentje die zijn sporen al dubbel en dwars verdiend heeft. Grote bewondering voor al zijn betrokkenheid en inzet in directe kring maar ook bij Sport en Spel waar hij al bijna 30 jaar actief is. Onder zijn voorzitterschap werd vorig jaar een recordopbrengst gehaald van € 110.000,- Maar ook ProMaa kan

Gezocht altijd op Jacco rekenen. Of het nu om het Sinthuis, het Lichtjesfeest of de Gedachtenloop gaat, Jacco is erbij en steekt zijn handen uit de mouwen! Midden-Delfland heeft er weer drie gedecoreerden bij waar de gemeenschap inderdaad trots op mag zijn. Van harte gefeliciteerd!

Foto: Rob Keeris

Ben je creatief/technisch/ financieel/juridisch/ ondernemend, oud/jong, man/ vrouw, dan wordt je gezocht! Door Roald Arkesteijn,

Gert Butterman uit Den Hoorn krijgt de versierselen opgespeld.

Foto: Foto’s: GvW-T

Jacco de Bruijn werd met een smoes naar Schipluiden gevaren. Heel Maasland is trots op hem!

Paul Mantelaers: “Partir c’est mourir un peu” Joop Smits was helemaal overdonderd. Zelfs de familie uit Frankrijk kwam over!

(Advertorial)

Blendfest viert ‘5 Year Anniversary’

Hij zal er ongetwijfeld toch wel een beetje tegenop gezien hebben, maar het afscheid dat pastor Paul Mantelaers door zijn parochianen kreeg aangeboden, was indrukwekkend. Met een volle kerk, persoonlijke liederen, een ritje met de Mus, bloemen, een drukke receptie en heel veel muziek, werd de pensioengerechtigde leeftijd van de pastoraal werker ingeluid. Door Gemma van Winden-Tetteroo

“Het lijkt wel een uitvaart, maar dan een gezellige,” zei Paul Mantelaers zelf toen hij de volle kerk zag. “Want ‘Partir c’est mourir un peu’, gelukkig mag ik nog even verder.” Ondanks het feit dat de parochianen Paul met lede ogen moeten laten gaan, werd het wel een feestelijke dag. Met uiteraard ook een serieuze toon: “Wij kunnen U niet vatten in woorden God. U bent altijd méér dan wij kunnen Blendfest viert haar vijfde verjaardag.

Op zaterdag 7 juli is het de ‘5 Year Anniversary’ van Blendfest. “Verdeeld over diverse stages wordt het thema ‘The 5 Elements’ tot in de puntjes verwerkt en zullen meer dan 30 artiesten het decor zijn voor een 13 uur durende, onvergetelijke belevenis. Speciale decoratie, memorabele acts, levend theater en nostalgische sets van dj’s en artiesten die de afgelopen 5 jaar bij Blendfest hebben gedraaid aangevuld met enkele populaire artiesten van het moment

zeggen. Wat is het doel van de geloofsgemeenschap en hoe kun je dat bereiken?” zo vroeg de pastor zich hardop af tijdens zijn overweging. “Vaak hoor ik: ‘Onze kinderen gaan niet meer naar de kerk’ maar zij zijn wel vrijwilliger bij de Zonnebloem of gaan wekelijks rolstoelduwen. Dat zijn toch de zaadjes van de opvoeding die vrucht dragen, dat is waardevol. Als je iets van de last van een ander mag verlichten, dan kun je zorgen delen. Dan maken we de naam van God, die betekent: ‘Ik ben er voor jou’ op een andere waardevolle manier waar. Dat is hoopvol. Dat is toekomst!” Luwte Pastoor Dick Verbaan sprak de scheidende voorganger toe en memoreerde nog even hoe Paul uitgroeide van een modale katholiek tot een dorpspastor met diepe interesse en passie voor God en de medemens. “De gemeenschap hier is er sterker van geworden. Jij gaat nu de luwte in, niet de leegte.” Na een periode van een jaar wil Paul Mantelaers vrijwilligerswerk blijven doen in de parochie.

Foto: Henk van der Giesen

zullen aanwezig zijn.” De speciale 5 Year Anniversary Tickets en de Earlybird (Eerste fase ‘Water’) tickets zijn uitverkocht. De tweede fase ‘Air’ tickets zijn nu verkrijgbaar via www.blendfest.nl en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Ook de Groepstickets staan nu online. Wie Blendfest als VIP wil beleven kan een van de VIP tickets scoren. Er zijn er nog 150 beschikbaar. Zie voor meer informatie en de line-up: www.blendfest.nl.

|

Paul Mantelaers blies na afloop van de viering ook zijn partijtje mee.

U heeft mogelijk al eens van een duurzame energiecoöperatie gehoord. Niet zo gek, want er zijn er al meer dan 392 van in Nederland. En dat met 380 gemeenten in Nederland! Energiecoöperatie: “Vooral na 2000, ontstaan in Nederland samenwerkingsverbanden van burgers, bedrijven en gemeenten die zich inzetten voor opwekking en gebruik van duurzame energie in collectief beheer. Dergelijke verbanden zijn meestal gekoppeld aan wijken, gemeenten of andere relatief kleine geografische eenheden. Coöperaties beheren bijvoorbeeld gezamenlijk windmolens of installeren samen zonnepanelen. Niet alleen willen de coöperaties bijdragen aan een afname van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen, men wil ook met concrete projecten laten zien dat duurzame energie de toekomst heeft. Naast duurzame energievoorziening zijn er ook andere doelen, zoals de sociale cohesie van wijk en dorp.” (Bron Wikipedia) Best wel gek. Mijn gevoel bij Midden Delfland is een gemeente gericht op duurzaamheid, met veel ruimte, veel vrijwilligers, een lokale focus en een sterke sociale cohesie. En toch is er nog geen energiecoöperatie actief? Matthijs Beke (Den Hoorn) vindt het daarom hoog tijd om er ook één in onze gemeente op te zetten. Hij heeft al ervaring met het opzetten van een coöperatie in Pijnacker-Nootdorp (formeel afgelopen april) dus de ervaring is er. Ook de gemeente is enthousiast en op de isolatieavond een paar weken geleden kwamen er al gelijk een paar enthousiaste vrijwilligers naar voren die dit initiatief willen ondersteunen. Dat belooft dus een vliegende start! Er zijn al vrijwilligers, maar nog niet genoeg. Zoals elke organisatie is ook een energiecoöperatie op zoek naar diversiteit; Matthijs zoekt niet alleen naar energie-experts, maar juist ook naar mensen die talenten hebben op juridisch of financieel vlak, gevoel of kennis hebben voor communicatie, ondernemend zijn of juist erg creatief. Het liefst een goede mix van mannen en vrouwen, jong en oud. Dus, lijkt het je leuk om je lokaal bezig te houden met duurzaamheid, energie uit zon en wind samen met andere dorpsgenoten, dan wordt je gezocht! Stuur een mail naar energiecooperatiemd@gmail.com. Vragen en reacties zijn welkom op arkesteijn@gmail.com.

Foto: GvW-T

11


12

|

De Schakel MiddenDelfland 3 mei 2018

Profile for WL Media

Md 2018 05 03  

Md 2018 05 03  

Profile for wlmedia